ecomonitor.cz
verze pro tisk
22.3.2018 - Přírodní rezervace Vřešťovská bažantnice na Trutnovsku změní hranice
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - Radní Královéhradeckého kraje schválili záměr na vyhlášení nové podoby přírodní rezervace Vřešťovská bažantnice na Trutnovsku a návrh plánu péče o toto zvláště chráněné území. Celková nová výměra přírodní rezervace bude 27,66 hektarů.

22.3.2018 - Voda je základ… i v Krkonoších
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Krkonoše jsou významnou pramennou oblastí České republiky, ovlivňující vodní režim celého horního i středního toku Labe. Hlavním zdrojem vody v tocích jsou dešťové a sněhové srážky, jejichž povrchový a podpovrchový odtok je výrazně regulován vegetací a schopností půd zadržet a postupně uvolňovat vodu, zejména pod horskými lesy, které pokrývají přes 80 % území. Význam vody nejenom pro Krkonoše vyzdvihujeme mj. proto, že dnes slavíme Světový den vody.

22.3.2018 - Jak pěstovat borovici lesní
Strnady (VÚLHM) - Borovice lesní je po smrku druhou nejvýznamnější hospodářskou dřevinou v České republice. Na téměř všech stanovištích borů a na některých stanovištích 1. a 2. lesního vegetačního stupně (LVS) je často jedinou dřevinou, která je schopna plnit i dřevoprodukční funkci. Lesnické hospodaření zde vyžaduje různorodý přístup zejména ve volbě dřevinné skladby a uplatňování pěstebních postupů obnovy a výchovy lesa.

22.3.2018 - Okamžitá stopka úmyslné těžbě dřeva v Lesích ČR. Ministerstvo zemědělství doporučuje ostatním vlastníkům lesů to samé
PRAHA (MZe ČR) - Ministerstvo zemědělství s okamžitou platností a až do odvolání zastavilo úmyslnou těžbu dřeva ve státním podniku Lesy ČR. Požádalo o to také vedení ostatních resortů. S výzvou k zastavení úmyslných těžeb se zároveň obrací na vlastníky nestátních lesů. Důvodem jsou rozsáhlé škody v lesích způsobené větrem o minulém víkendu (pravděpodobně více než 1 milion m3 polomů) a přehlcení trhu dřevem z předešlých kalamit.

22.3.2018 - Tichá i velká, drahá i nezbytná. Dnes je Světový den vody
PRAHA (MŽP ČR) - Už od roku 1993 je 22. březen Světovým dnem vody. Připomíná důležitost vody a potřebu udržitelného nakládání s vodními zdroji. Motto pro rok 2018 zní „Příroda pro vodu“. V ČR se koná hned několik akcí, díky kterým mohou zájemci navštívit jindy neveřejná místa spojená s vodou. Ve srovnání s Evropou patří spotřeba vody na obyvatele ČR k těm nejnižším, cena vodného a stočného u nás však neustále stoupá.

21.3.2018 - 22. březen je Světovým dnem vody – pomozte uklidit naše řeky!
Brno (Ukliďme Česko z.s.) - K dnešnímu Světovému dni vody se tradičně hlásí i organizátoři dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Úklidové akce se budou konat přímo z lodí na více než dvacítce českých řek a na dalších stovkách míst i v jejich okolí. Celkem je již zaregistrováno téměř 2000 úklidů. Hlavním úklidovým dnem bude letos sobota 7. dubna.

21.3.2018 - Ztlumte to. Ministerstva začínají řešit 14 úkolů pro omezení světelného znečištění v ČR
PRAHA (MŽP ČR) - Noční obloha bez hvězd, nepřetržitě osvětlená města a komunikace, zmatená zvířata, spánkové poruchy a zvýšené riziko rakovinotvorných nádorů. To jsou jen některé příklady podob a negativních důsledků ztráty přirozené tmy, kterou nám vzala současná, technicky vyspělá doba. Vláda dnes schválila v pořadí druhý materiál z dílny MŽP, který má přispět ke zmírnění tzv. světelného znečištění v ČR. První dokument pro vládu problematiku komplexně problematiku popsal, nyní přichází materiál s konkrétními rezortními úkoly i termíny jejich plnění.

21.3.2018 - Správa Národního parku Šumava stanovuje nové území bez lovu a pracuje na nové koncepci přezimovacích obůrek
VIMPERK (Správa NP Šumava) - Přítomnost smečky divokých vlků na území Národního parku Šumava vede Správu k přehodnocování dlouhodobě zažitých principů péče o jelení zvěř na území, které má ve správě. Stanovuje se nové území, kde nebude probíhat lov jelení zvěře a zároveň bude připravena nová koncepce přezimovacích obůrek, do kterých se zvěř stahuje v zimním období.

21.3.2018 - (Pra)lesy jsou i v Krkonoších
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Krkonošské lesy pokrývají 80 % celkové rozlohy území národního parku. Jejich druhé složení i prostorové rozložení v minulosti značně ovlivnil člověk, koncem minulého století pak znečištěné ovzduší. Rozloha dnešních lesních porostů je zhruba 31 015 ha na české a 4 000 ha na polské straně hor. Jsou domovem více než 60 druhů dřevin. Právě na 21. březen připadá Mezinárodní den lesů, který pochopitelně slavíme i u nás.

21.3.2018 - Místo oslav Mezinárodního dne lesů varování: V roce 2060 bude až 80 % smrkových lesů ohrožených kolapsem
PRAHA (Hnutí DUHA) - Až čtyři pětiny dnešní rozlohy smrkových lesů budou v roce 2060 nevhodné pro pěstování právě tohoto druhu stromu. Stav českých lesů se navíc v důsledku klimatické změny rychle zhoršuje. Jinými slovy: hrozí jim plošný kolaps. Dokládá to mapa z vědecké studie Mendelovy univerzity založená na porovnání s obdobím 1961-1990. Jak takový kolaps vypadá, můžeme v současnosti sledovat na severní Moravě. S tímto varovným upozorněním se Hnutí DUHA připojuje k dnešnímu Mezinárodnímu dni lesů.

21.3.2018 - V unikátním dokumentu Planeta Česko účinkují divocí koně, zubři a listonozi z milovické rezervace
Praha (Česká krajina) - Jako vzrušující prostředí, které si co do pestrosti a dobrodružnosti v ničem nezadá s exotickými krajinami, zobrazuje českou přírodu film Planeta Česko režiséra Mariána Poláka, který po dnešní slavnostní premiéře zítra vstupuje do kin. Snímek s komentářem namluveným hercem Kryštofem Hádkem je napínavou podívanou pro dospělé i děti, která díky nejmodernějším technologiím ukazuje fascinující příběhy více než čtyřiceti druhů zvířat.

20.3.2018 - Blíží se již čtvrtý ročník Evropského týdne udržitelného rozvoje
- Již po čtvrté se letos na přelomu května a června koná Evropský týden udržitelného rozvoje. Jeho cílem je dát najevo, že chceme a můžeme žít ve společnosti, která bere ohledy své okolí a na ty, kteří přijdou po nás. Po úspěšném loňském ročníku se letos chystá několik změn – ta zásadní je, že letos se týden aktivit zaměří na mládež a vzdělávací instituce.

20.3.2018 - Oslav s přírodou první jarní den a naděl jí dárek, který potěší tebe, přírodu i všechny kolem
Brno (Hnutí Brontosaurus) - Letos se nám protíná první jarní den s Mezinárodním dnem štěstí a toho je potřeba využít! Udělejme radost přírodě, sobě i všem kolem a darujme přírodě dárek, který se jí na jaře bude hodit. Strom, ptačí budku, domek pro ježky, hmyzí hotel nebo vyčištěnou studánku. Naši dobrovolníci pak během jarních akcí dárky předají (a když pojedeš s námi, můžeš u toho být taky. Mimo dobrého pocitu získá darující i dárkový certifikát a originální placku.

20.3.2018 - Vynášení morany aneb vítání jara
Praha 8 (Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy) - V soboru 24. března proběhne od 13 do 17 hodin na Stanici techniků DDM hl. m. Prahy akce Vynášení Morany aneb vítání jara.

20.3.2018 - S příchodem jara se v liberecké zoologické zahradě narodila další mláďata
LIBEREC (ZOO Liberec) - S příchodem jara se v liberecké zoologické zahradě narodila další mláďata.

20.3.2018 - Biały Jar - 50 let od největšího krkonošského lavinového neštěstí
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Přesně před 50 lety spadla lavina v polském kotli Białého Jaru. O život tam tehdy přišlo 19 mladých lidí. Tato událost se stala největším krkonošským lavinovým neštěstím v novodobé historii.

20.3.2018 - Minuty z přírody prodlužujeme na hodiny zážitků!
PRAHA (MŽP ČR) - Téměř stovka minutových spotů o nejpůsobivějších místech a unikátech české přírody, které připravilo Ministerstvo životního prostředí a vloni je odvysílala Česká televize, znovuožívá s novými internetovými stránkami www.minutyzprirody.cz. S prvním jarním dnem je pro rodiče, zájmové oddíly nebo školky a školy spouští MŽP.

20.3.2018 - Sudán, poslední samec nosorožce bílého severního, je po smrti
OL PEJETA (Safari Park Dvůr Králové) - Safari Park Dvůr Králové a rezervace Ol Pejeta s velkým zármutkem oznamují, že poslední samec nosorožce tuponosého (jinak též bílého) severního musel být 19. března v Keni uspán. Sudán byl v posledních měsících pod neustálým veterinárním dohledem kvůli komplikacím spojeným s jeho vysokým věkem, které vedly k degenerativním změnám svalů a kostí doprovázeným rozsáhlými lézemi na kůži. Jeho zdraví se výrazně zhoršilo v posledních 24 hodinách, kdy se nebyl schopen postavit. Veterinární tým složený ze zástupců Safari Parku Dvůr Králové, Ol Pejeta Conservancy a Kenya Wildlife Service se proto rozhodl neprodlužovat jeho utrpení a přistoupil k eutanázii.

20.3.2018 - Ministr Milek: Většina ministrů přijala naše argumenty, zastropování by mělo zůstat pro členské státy dobrovolné
BRUSEL (MZe ČR) - Společná zemědělská politika (SZP) po roce 2020 musí zohledňovat specifika jednotlivých členských zemí a umožnit jim flexibilitu v nastavení podmínek přímých plateb. Diskutované zastropování by mělo zůstat na dobrovolném rozhodnutí každé země. Shodla se na tom při včerejším zasedání Rady pro zemědělství a rybářství v Bruselu většina ministrů.

20.3.2018 - Týrání zvířat musí skončit
PRAHA (TOP 09) - Pachatelé trestného činu týrání zvířat by měli být nově přísněji postihováni. Novelu trestního zákoníku, která zvyšuje sankce za týrání zvířat, dnes představila TOP 09. Nově bude možné přísněji stíhat majitele a provozovatele takzvaných množíren, kteří v nevyhovujících podmínkách rozmnožují pro zisk větší množství psů nebo koček.

20.3.2018 - 9. evropské regionální zasedání Ramsarské úmluvy právě začalo
OLOMOUC (MŽP ČR) - V pondělí 19. 3. bylo za účasti náměstka ministra životního prostředí Vladimíra Dolejského a 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Zemánka zahájeno 9. evropské zasedání smluvních stran Ramsarské úmluvy o mokřadech.

20.3.2018 - Tma jako ohrožený druh: Hodina Země upozorňuje i na nutnost omezit světelné znečištění
PRAHA (MŽP ČR) - Sobota, 24. března 2018 od 20:30 do 21:30. To je den a čas konání letošního ročníku Hodiny Země. Na 60 minut se tak po celém světě ponoří do tmy památky, úřady nebo ulice. Jedná se o mezinárodní akci, která má upozornit na klimatické změny. V ČR ji spolufinancuje Státní fond životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zároveň iniciovalo řešení problematiky světelného znečištění. Tu projednává vláda.

20.3.2018 - Těžká technika pomohla s obnovou pastviny pro zubry a divoké koně
Praha (Česká krajina) - První letošní pojezdy těžké vojenské techniky se uskutečnily na pastvině zubrů a divokých koní u Benátek nad Jizerou v bývalém vojenském prostoru Milovice. Kolový obrněný transportér pomáhal s obnovou lokality díky spolupráci spolků branných činností a vojenských klubů zapojených do projektu Military Experience.

19.3.2018 - Tisková odpověď časopisu Svět motorů na žádost Dětí Země
(Děti Země) - Časopis Svět motorů č. 4/2018 zveřejnil dne 22.1.2018 článek s názvem "Kdo loni nejvíce škodil".

19.3.2018 - Ministr průmyslu otevírá cestu k potřebnému zvýšení poplatků z lithia či hnědého uhlí. Ekologické organizace vítají novelu horního zákona
PRAHA (Hnutí DUHA a Greenpeace ČR) - Ekologické organizace Hnutí DUHA a Greenpeace vítají návrh novely horního zákona, která mimo jiné navrhuje zrušit nesystémové a pro stát nevýhodné pětileté moratorium na zvyšování poplatků z vytěženého nerostného bohatství. Naopak nedostatkem novely je, že nezvyšuje maximální možnou úroveň poplatku, kterou může vláda svým nařízením stanovit (dnes je to 10 %).

19.3.2018 - Epidemii afrického moru prasat zastaví jedině účinná vakcína. Ministr Milek v Bruselu zdůraznil potřebu spolupráce evropských výzkumníků
BRUSEL (MZe ČR) - Vyvinutí účinné vakcíny a proočkování celé populace divokých prasat je podle ministra zemědělství Jiřího Milka jediný způsob, jak se může Evropa zbavit afrického moru prasat. Na nutnosti zapojení výzkumných ústavů a univerzit v celé EU se dnes ministr shodl s eurokomisařem pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenisem Andriukaitisem.

16.3.2018 - V New Yorku byla odhalena největší socha nosorožců na světě. Zobrazuje zvířata Safari Parku Dvůr Králové
NEW YORK (Safari Park Dvůr Králové) - V New Yorku byla ve čtvrtek 15. března odhalena největší socha nosorožců na světě. Zobrazuje Sudána, Nájin a Fatu, tedy tři poslední nosorožce tuponosé (jinak též bílé) severní na světě, které Safari Park Dvůr Králové v roce 2009 poslal do rezervace Ol Pejeta v Keni. Autoři sochy, australští umělci Gillie a Marc Schattnerovi, chtějí sochou upozornit na kritickou situaci nosorožců ve volné přírodě a na nutnost omezit poptávku po rohovině.

16.3.2018 - Projekt Fauna Krkonoš v celoevropském finále! Podpořte jej!
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Česko-polský projekt Fauna Krkonoš, který v letech 2011-2015 mapoval na české i polské straně hor krkonošské motýly, ptáky, netopýry a jeleny, se dostal mezi 25 nejlepších projektů na ochranu lokalit soustavy Natura 2000 v celé Evropě. Soutěž European Natura 2000 Awards oceňuje ty nejzajímavější projekty na ochranu míst, významných z hlediska celého kontinentu - a k nim patří i Krkonoše. Podpořit náš projekt teď můžete i vy. Veřejné hlasování končí v neděli 22. dubna.

15.3.2018 - Gepardí skupina se rozrostla o čtyři nová geparďata
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (Safari Park Dvůr Králové) - Spirit Nameri, samice z prvních gepardích paterčat, která se ve dvorském safari parku podařilo odchovat, se na začátku března stala poprvé matkou. Narodila se jí čtyři mláďata – tři samičky a jeden samec. Dvorský safari park, jeden z nejlepších chovatelů těchto afrických koček na světě, má tak v současné době skupinu o 10 jedincích.

15.3.2018 - Vliv silnice I/13 do Dětřichova na Liberecku se musí upřesnit
(Děti Země) - Děti Země kritizují novou silnici z Krásné Studánky do Dětřichova

15.3.2018 - Ministr Milek při otevření nové expozice ocenil, že Národní zemědělské muzeum odpovídá světovým trendům
PRAHA (MZe ČR) - Ruchadlo bratranců Veverkových nebo plemenný býk César jsou ode dneška k vidění v nové expozici Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze nazvané Zemědělství. Expozici, na jejíž opětovnou instalaci čekalo muzeum 70 let, otevřel ministr zemědělství Jiří Milek.

15.3.2018 - Ministr Milek: Pro řešení afrického moru prasat je nutné radikálně snížit počet divokých prasat, pomůže tomu zástřelné v celé ČR
PRAHA (MZe ČR) - Radikálně snížit počet divokých prasat, a tím snížit riziko zavlečení afrického moru prasat (AMP) do chovů, pomůže zavedení zástřelného v celé České republice. Ministerstvo zemědělství připravilo návrh, podle kterého by se za každé odlovené divoké prase vyplácelo zástřelné ve výši 2 tisíce korun.

14.3.2018 - Už se ví, kdo jsou finalisté Evropské ceny za Naturu 2000 ročníku 2018! Hlasujte pro svého favorita! (The finalists for the 2018 European Natura 2000 Award are out! Vote now for your favourite!)
BRUSEL (The EUROPARC Federation) - The European Commission's Natura 2000 Award recognises the time, dedication and efforts Europeans invested in nature protection within the Natura 2000 network of protected areas. The Award aims to raise awareness about Natura 2000 and the role it plays for safeguarding our natural heritage and in promoting social and economic wellbeing.

14.3.2018 - Výbor pro životní prostředí odmítl pozměňovací návrhy Pirátů na zlepšení kvality ovzduší
PRAHA (Pirátská strana) - Návrhy pirátské poslankyně Dany Balcarové, předsedkyně Výboru pro životní prostředí, na zkvalitnění ovzduší v regionech, které nejvíce doplácejí na průmyslové znečištění, dnes výbor shodil ze stolu. Piráti požadují zrušení výjimek pro uhelné elektrárny a zavedení pravomoci obcí rozhodovat o využití uhelných kotlů u místních domácností. Pirátské pozměňovací návrhy rozpoutaly dlouhou a bouřlivou diskusi, výbor je ale nakonec hlasy ANO, ODS a STAN neschválil. “Evidentně jsme zde měli možnost sledovat vliv průmyslového lobby,” hodnotí Dana Balcarová. Poslanci KSČM a TOP09 se zdrželi hlasování.

14.3.2018 - Novela zákona o ochraně ovzduší: Povinné revize kotlů jednou za 3 roky a nižší cena revizí
PRAHA (MŽP ČR) - Ministerstvo životního prostředí navrhuje spolu s poslankyní za ANO Evou Fialovou změnu frekvence tzv. revizí kotlů a zlevnění ceny za dopravu i samotnou kontrolu. Poslankyně pozměňovací návrh k novele zákona o ochraně ovzduší představila dnes na jednání sněmovního Výboru pro životní prostředí. Další návrhy, které MŽP mj. ve výboru podpořilo, se týkají možnosti zákazu spalování pevných paliv na území obcí (protinávrh poslankyně Fialové k návrhu předsedkyně výboru Dany Balcarové) a posílení role Programů zlepšování kvality ovzduší (návrh poslankyně Fialové). Na obou návrzích MŽP s Evou Fialovou spolupracovalo. Současně MŽP nepodpořilo návrhy předsedkyně výboru Dany Balcarové. Na jednání výboru to dnes řekla náměstkyně ministerstva životního prostředí Berenika Peštová.

14.3.2018 - Poslanci ANO, ODS a STAN odmítli zrušení výjimek z ochrany ovzduší. MŽP zaujalo neutrální stanovisko. K návrhu má vzniknout pracovní skupina
PRAHA (Hnutí DUHA a Greenpeace ČR) - Poslanci ANO, ODS a STAN [1], kteří měli na dnešním jednání Výboru pro životní prostředí většinu, zařízli návrh na zrušení výjimek z nových limitů pro znečišťování ovzduší z uhelných elektráren [2]. Ten navrhla předsedkyně výboru Dana Bacarová (Piráti). Zrušení výjimek tento týden podpořila Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR, lékaři, vědci a některé známé osobnosti [3].

14.3.2018 - Babišovo jízdné zdarma? Populismus za cenu přeplněných spojů a nedostatku peněz na dopravu
PRAHA (Pirátská strana) - Premiér Andrej Babiš nedávno představil plánované zlevnění jízdného ve vlacích a autobusech pro mládež a seniory. Přestože nakonec nepůjde o jízdné zdarma, ale o slevu ve výši 75 % ceny, daňové poplatníky opatření přijde asi na 6 miliard. Piráti slevu považují za nesystémovou a hlavně nepromyšlenou. Nebyla totiž součástí návrhu státního rozpočtu. Kde chce tedy ministerstvo dopravy oněch 6 miliard vzít, se neví. Piráti navrhují místo skokových slev pro určité skupiny obyvatel, raději snížit nebo rovnou zrušit daň z jízdenek. Tím by se zlevnilo jízdné pro všechny. Další variantou je také zavedení daňových odpočtů na jízdné ve veřejné hromadné dopravě.

13.3.2018 - Prezident Zeman se odmítá Dětem Země veřejně omluvit
(Děti Země) - Na žádosti o omluvu či o jednání nepřišla jediná reakce

13.3.2018 - Umění pod kůží aneb krása kosti. Safari Park Dvůr Králové představil novou expozici
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (Safari Park Dvůr Králové) - V úterý 13. března byla v Safari Parku Dvůr Králové slavnostně otevřena nová expozice Umění pod kůží aneb krása kosti odhalující více než 330 kosterních exponátů zvířat celého světa. Jedná se o největší veřejně přístupnou sbírku tohoto druhu v České republice.

13.3.2018 - Znečištění z uhelných elektráren má významné dopady, ukázal seminář ve Sněmovně. Zítra mohou poslanci dát šanci čistému ovzduší
PRAHA (Hnutí DUHA a Greenpeace ČR) - Nejnebezpečnější ultrajemný prach vzniká zejména druhotně z oxidů dusíku a oxidu siřičitého. Samotný oxid siřičitý má vliv i v současných malých koncentracích. S odkazem na moderní epidemiologické studie to uvedla severočeská lékařka a expertka na zdravotní dopady znečištění ovzduší MUDr. Eva Rychlíková, Ph.D. při dnešním odborném semináři "Ochrana ovzduší, legislativní rámec a praxe", který se konal pod záštitou předsedkyně Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Dany Balcarové (Piráti).

13.3.2018 - Svět se hlásí k ochraně klimatu. Na Hodinu Země zhasnou památky i obýváky
BRNO (ČSOP Veronica) - Hodina Země, největší celosvětový happening na ochranu klimatu, letos přivítá svůj jedenáctý ročník. Dne 24. března 2018, od 20.30 do 21.30 hodin, obce vypnou svá veřejná osvětlení a nasvětlení významných památek, lidé zhasnou světla ve svých bytech, firmy a podniky uspořádají veřejné vzdělávací či kulturní akce. Účastníci tak dají i letos najevo svou podporu ochraně životního prostředí a připomenou nám i sobě, že bychom měli konat. Kampaň v České republice koordinuje Ekologický institut Veronica.

13.3.2018 - Piráti uspořádali seminář o ochraně ovzduší
PRAHA (Pirátská strana) - Možnosti, jak zlepšit stav ovzduší, byly tématem semináře, který ve Sněmovně uspořádala Dana Balcarová, poslankyně Pirátů a předsedkyně Výboru pro životní prostředí. Semináře se účastnili zástupci odborné veřejnosti z řad občanských spolků, průmyslu, akademické sféry, ministerstev životního prostředí a průmyslu i několik poslanců a senátorů.

13.3.2018 - Počet zubrů v Česku poprvé od středověku překročil hranici sto kusů
Praha (Česká krajina) - Početní stavy ohrožených zubrů evropských v českých chovech dál rostou. Loni jejich počet poprvé v novodobé historii překročil symbolickou hranici sto kusů. „V českých chovech žilo k poslednímu dni roku 2017 celkem 106 zubrů,“ upřesnil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která je v tuzemsku regionální kanceláří mezinárodní organizace European Bison Conservation Center (EBCC).

13.3.2018 - Z téměř 1 800 fotografií jsou již známy nominace soutěže Czech Nature Photo
PRAHA (Czech Photo) - Mezinárodní odborná porota soutěže o nejlepší fotografii přírody Czech Nature Photo vybrala z téměř 1 800 snímků nominace do celkem osmi základních kategorií. Kromě toho se nově soutěží v kategoriích Příroda v Praze a Nejlepší fotografie české přírody. Do soutěže se přihlásilo 252 českých a slovenských fotografů. Slavnostní ceremoniál vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v galerii Czech Photo Centre 19. dubna.

12.3.2018 - Děti z pražských školek nahlédnou do tajuplného světa netopýrů
Praha (Česká společnost pro ochranu netopýrů) - Ve čtvrtek 15. března 2018 se v Praze uskuteční instruktážní seminář k výukovému programu „Školka vzhůru nohama aneb na návštěvě u netopýrů“, připravenému kolektivem autorů z České společnosti pro ochranu netopýrů. Učitelé mateřských škol a lektoři ekocenter se tak podrobně seznámí se vzdělávacím materiálem, který dětem ve věku 3 – 7 let představuje zajímavý život létajících savců.

12.3.2018 - Lékaři, vědci a další známé osobnosti: Vyzýváme poslance, aby zajistili čisté ovzduší bez výjimek pro uhelné elektrárny
PRAHA (Hnutí DUHA a Greenpeace ČR) - Hnutí DUHA a Greenpeace vítají, že lékaři, vědci a další veřejně známé osobnosti podpořili myšlenku, aby uhelné elektrárny nemohly dostávat výjimky z nových limitů pro znečišťování ovzduší. Zákaz výjimek navrhuje skupina poslankyň a poslanců Výboru pro životní prostředí, který bude o návrhu hlasovat už tuto středu 14. března.

12.3.2018 - Děti z pražských školek nahlédnou do tajuplného světa netopýrů
Praha (Česká společnost pro ochranu netopýrů) - Ve čtvrtek 15. března 2018 se v Praze uskuteční instruktážní seminář k výukovému programu „Školka vzhůru nohama aneb na návštěvě u netopýrů“, připravenému kolektivem autorů z České společnosti pro ochranu netopýrů. Učitelé mateřských škol a lektoři ekocenter se tak podrobně seznámí se vzdělávacím materiálem, který dětem ve věku 3 – 7 let představuje zajímavý život létajících savců.

12.3.2018 - Piráti se ptají po odpovědnosti za drahé a nekonkrétní plány na zlepšování ovzduší
PRAHA (Pirátská strana) - Ministerstvo životního prostředí vypracovalo a v červenci 2015 předložilo Plán zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha. Účelem dokumentu je podle jeho autorů nalezení příčin znečištění ovzduší a stanovení takových opatření, která kvalitu ovzduší zlepší. Text opatření je ale podle Pirátů příliš vágní a k nápravě stavu nestačí. V roce 2016 Olga Richterová podala na Ministerstvo životního prostředí, které nákladné plány zpracovalo, žalobu.

8.3.2018 - Pomozte nám najít, kdo pomáhá naší přírodě
PRAHA (AOPK ČR) - Lidem, či organizacím, kteří svým celoživotním postojem, nebo třeba konkrétním projektem pomáhají či pomohli naší přírodě, je určena nově ustavená Cena za ochranu přírody a krajiny. Má především ukázat, že ochrana přírody má smysl a konkétní výsledky. Nominace je možno posílat do konce března tohoto roku. Cenu u příležitosti Světového dne divoké přírody [1] vyhlásila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

7.3.2018 - Strany se před volbami shodly na útlumu uhelných elektráren. Splní svoje sliby?
PRAHA (Hnutí DUHA, Greenpeace ČR a Zelený kruh) - Většina nynějších parlamentních stran (disponující nyní dohromady 153 hlasy v poslanecké sněmovně) se před volbami shodla, že bude proti udělování výjimek z nových limitů pro znečišťování ovzduší z uhelných elektráren a/nebo bude prosazovat přímo útlum uhelných elektráren. Ukazují to výsledky vyhodnocení oficiálních odpovědí stran na sadu dotazů v anketě uspořádané asociací ekologických organizací Zelený kruh [1].

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 780 | Další

Online diskuse
22.3.2018 - Přírodní rezervace Vřešťovská bažantnice na Trutnovsku změní hranice
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - Radní Královéhradeckého kraje schválili záměr na vyhlášení nové podoby přírodní rezervace Vřešťovská bažantnice na Trutnovsku a návrh plánu péče o toto zvláště chráněné území. Celková nová výměra přírodní rezervace bude 27,66 hektarů.

22.3.2018 - Voda je základ… i v Krkonoších
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Krkonoše jsou významnou pramennou oblastí České republiky, ovlivňující vodní režim celého horního i středního toku Labe. Hlavním zdrojem vody v tocích jsou dešťové a sněhové srážky, jejichž povrchový a podpovrchový odtok je výrazně regulován vegetací a schopností půd zadržet a postupně uvolňovat vodu, zejména pod horskými lesy, které pokrývají přes 80 % území. Význam vody nejenom pro Krkonoše vyzdvihujeme mj. proto, že dnes slavíme Světový den vody.

22.3.2018 - Jak pěstovat borovici lesní
Strnady (VÚLHM) - Borovice lesní je po smrku druhou nejvýznamnější hospodářskou dřevinou v České republice. Na téměř všech stanovištích borů a na některých stanovištích 1. a 2. lesního vegetačního stupně (LVS) je často jedinou dřevinou, která je schopna plnit i dřevoprodukční funkci. Lesnické hospodaření zde vyžaduje různorodý přístup zejména ve volbě dřevinné skladby a uplatňování pěstebních postupů obnovy a výchovy lesa.

22.3.2018 - Okamžitá stopka úmyslné těžbě dřeva v Lesích ČR. Ministerstvo zemědělství doporučuje ostatním vlastníkům lesů to samé
PRAHA (MZe ČR) - Ministerstvo zemědělství s okamžitou platností a až do odvolání zastavilo úmyslnou těžbu dřeva ve státním podniku Lesy ČR. Požádalo o to také vedení ostatních resortů. S výzvou k zastavení úmyslných těžeb se zároveň obrací na vlastníky nestátních lesů. Důvodem jsou rozsáhlé škody v lesích způsobené větrem o minulém víkendu (pravděpodobně více než 1 milion m3 polomů) a přehlcení trhu dřevem z předešlých kalamit.

22.3.2018 - Tichá i velká, drahá i nezbytná. Dnes je Světový den vody
PRAHA (MŽP ČR) - Už od roku 1993 je 22. březen Světovým dnem vody. Připomíná důležitost vody a potřebu udržitelného nakládání s vodními zdroji. Motto pro rok 2018 zní „Příroda pro vodu“. V ČR se koná hned několik akcí, díky kterým mohou zájemci navštívit jindy neveřejná místa spojená s vodou. Ve srovnání s Evropou patří spotřeba vody na obyvatele ČR k těm nejnižším, cena vodného a stočného u nás však neustále stoupá.

21.3.2018 - 22. březen je Světovým dnem vody – pomozte uklidit naše řeky!
Brno (Ukliďme Česko z.s.) - K dnešnímu Světovému dni vody se tradičně hlásí i organizátoři dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Úklidové akce se budou konat přímo z lodí na více než dvacítce českých řek a na dalších stovkách míst i v jejich okolí. Celkem je již zaregistrováno téměř 2000 úklidů. Hlavním úklidovým dnem bude letos sobota 7. dubna.

21.3.2018 - Ztlumte to. Ministerstva začínají řešit 14 úkolů pro omezení světelného znečištění v ČR
PRAHA (MŽP ČR) - Noční obloha bez hvězd, nepřetržitě osvětlená města a komunikace, zmatená zvířata, spánkové poruchy a zvýšené riziko rakovinotvorných nádorů. To jsou jen některé příklady podob a negativních důsledků ztráty přirozené tmy, kterou nám vzala současná, technicky vyspělá doba. Vláda dnes schválila v pořadí druhý materiál z dílny MŽP, který má přispět ke zmírnění tzv. světelného znečištění v ČR. První dokument pro vládu problematiku komplexně problematiku popsal, nyní přichází materiál s konkrétními rezortními úkoly i termíny jejich plnění.

21.3.2018 - Správa Národního parku Šumava stanovuje nové území bez lovu a pracuje na nové koncepci přezimovacích obůrek
VIMPERK (Správa NP Šumava) - Přítomnost smečky divokých vlků na území Národního parku Šumava vede Správu k přehodnocování dlouhodobě zažitých principů péče o jelení zvěř na území, které má ve správě. Stanovuje se nové území, kde nebude probíhat lov jelení zvěře a zároveň bude připravena nová koncepce přezimovacích obůrek, do kterých se zvěř stahuje v zimním období.

21.3.2018 - (Pra)lesy jsou i v Krkonoších
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Krkonošské lesy pokrývají 80 % celkové rozlohy území národního parku. Jejich druhé složení i prostorové rozložení v minulosti značně ovlivnil člověk, koncem minulého století pak znečištěné ovzduší. Rozloha dnešních lesních porostů je zhruba 31 015 ha na české a 4 000 ha na polské straně hor. Jsou domovem více než 60 druhů dřevin. Právě na 21. březen připadá Mezinárodní den lesů, který pochopitelně slavíme i u nás.

21.3.2018 - Místo oslav Mezinárodního dne lesů varování: V roce 2060 bude až 80 % smrkových lesů ohrožených kolapsem
PRAHA (Hnutí DUHA) - Až čtyři pětiny dnešní rozlohy smrkových lesů budou v roce 2060 nevhodné pro pěstování právě tohoto druhu stromu. Stav českých lesů se navíc v důsledku klimatické změny rychle zhoršuje. Jinými slovy: hrozí jim plošný kolaps. Dokládá to mapa z vědecké studie Mendelovy univerzity založená na porovnání s obdobím 1961-1990. Jak takový kolaps vypadá, můžeme v současnosti sledovat na severní Moravě. S tímto varovným upozorněním se Hnutí DUHA připojuje k dnešnímu Mezinárodnímu dni lesů.

21.3.2018 - V unikátním dokumentu Planeta Česko účinkují divocí koně, zubři a listonozi z milovické rezervace
Praha (Česká krajina) - Jako vzrušující prostředí, které si co do pestrosti a dobrodružnosti v ničem nezadá s exotickými krajinami, zobrazuje českou přírodu film Planeta Česko režiséra Mariána Poláka, který po dnešní slavnostní premiéře zítra vstupuje do kin. Snímek s komentářem namluveným hercem Kryštofem Hádkem je napínavou podívanou pro dospělé i děti, která díky nejmodernějším technologiím ukazuje fascinující příběhy více než čtyřiceti druhů zvířat.

20.3.2018 - Blíží se již čtvrtý ročník Evropského týdne udržitelného rozvoje
- Již po čtvrté se letos na přelomu května a června koná Evropský týden udržitelného rozvoje. Jeho cílem je dát najevo, že chceme a můžeme žít ve společnosti, která bere ohledy své okolí a na ty, kteří přijdou po nás. Po úspěšném loňském ročníku se letos chystá několik změn – ta zásadní je, že letos se týden aktivit zaměří na mládež a vzdělávací instituce.

20.3.2018 - Oslav s přírodou první jarní den a naděl jí dárek, který potěší tebe, přírodu i všechny kolem
Brno (Hnutí Brontosaurus) - Letos se nám protíná první jarní den s Mezinárodním dnem štěstí a toho je potřeba využít! Udělejme radost přírodě, sobě i všem kolem a darujme přírodě dárek, který se jí na jaře bude hodit. Strom, ptačí budku, domek pro ježky, hmyzí hotel nebo vyčištěnou studánku. Naši dobrovolníci pak během jarních akcí dárky předají (a když pojedeš s námi, můžeš u toho být taky. Mimo dobrého pocitu získá darující i dárkový certifikát a originální placku.

20.3.2018 - Vynášení morany aneb vítání jara
Praha 8 (Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy) - V soboru 24. března proběhne od 13 do 17 hodin na Stanici techniků DDM hl. m. Prahy akce Vynášení Morany aneb vítání jara.

20.3.2018 - S příchodem jara se v liberecké zoologické zahradě narodila další mláďata
LIBEREC (ZOO Liberec) - S příchodem jara se v liberecké zoologické zahradě narodila další mláďata.

20.3.2018 - Biały Jar - 50 let od největšího krkonošského lavinového neštěstí
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Přesně před 50 lety spadla lavina v polském kotli Białého Jaru. O život tam tehdy přišlo 19 mladých lidí. Tato událost se stala největším krkonošským lavinovým neštěstím v novodobé historii.

20.3.2018 - Minuty z přírody prodlužujeme na hodiny zážitků!
PRAHA (MŽP ČR) - Téměř stovka minutových spotů o nejpůsobivějších místech a unikátech české přírody, které připravilo Ministerstvo životního prostředí a vloni je odvysílala Česká televize, znovuožívá s novými internetovými stránkami www.minutyzprirody.cz. S prvním jarním dnem je pro rodiče, zájmové oddíly nebo školky a školy spouští MŽP.

20.3.2018 - Sudán, poslední samec nosorožce bílého severního, je po smrti
OL PEJETA (Safari Park Dvůr Králové) - Safari Park Dvůr Králové a rezervace Ol Pejeta s velkým zármutkem oznamují, že poslední samec nosorožce tuponosého (jinak též bílého) severního musel být 19. března v Keni uspán. Sudán byl v posledních měsících pod neustálým veterinárním dohledem kvůli komplikacím spojeným s jeho vysokým věkem, které vedly k degenerativním změnám svalů a kostí doprovázeným rozsáhlými lézemi na kůži. Jeho zdraví se výrazně zhoršilo v posledních 24 hodinách, kdy se nebyl schopen postavit. Veterinární tým složený ze zástupců Safari Parku Dvůr Králové, Ol Pejeta Conservancy a Kenya Wildlife Service se proto rozhodl neprodlužovat jeho utrpení a přistoupil k eutanázii.

20.3.2018 - Ministr Milek: Většina ministrů přijala naše argumenty, zastropování by mělo zůstat pro členské státy dobrovolné
BRUSEL (MZe ČR) - Společná zemědělská politika (SZP) po roce 2020 musí zohledňovat specifika jednotlivých členských zemí a umožnit jim flexibilitu v nastavení podmínek přímých plateb. Diskutované zastropování by mělo zůstat na dobrovolném rozhodnutí každé země. Shodla se na tom při včerejším zasedání Rady pro zemědělství a rybářství v Bruselu většina ministrů.

20.3.2018 - Týrání zvířat musí skončit
PRAHA (TOP 09) - Pachatelé trestného činu týrání zvířat by měli být nově přísněji postihováni. Novelu trestního zákoníku, která zvyšuje sankce za týrání zvířat, dnes představila TOP 09. Nově bude možné přísněji stíhat majitele a provozovatele takzvaných množíren, kteří v nevyhovujících podmínkách rozmnožují pro zisk větší množství psů nebo koček.

20.3.2018 - 9. evropské regionální zasedání Ramsarské úmluvy právě začalo
OLOMOUC (MŽP ČR) - V pondělí 19. 3. bylo za účasti náměstka ministra životního prostředí Vladimíra Dolejského a 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Zemánka zahájeno 9. evropské zasedání smluvních stran Ramsarské úmluvy o mokřadech.

20.3.2018 - Tma jako ohrožený druh: Hodina Země upozorňuje i na nutnost omezit světelné znečištění
PRAHA (MŽP ČR) - Sobota, 24. března 2018 od 20:30 do 21:30. To je den a čas konání letošního ročníku Hodiny Země. Na 60 minut se tak po celém světě ponoří do tmy památky, úřady nebo ulice. Jedná se o mezinárodní akci, která má upozornit na klimatické změny. V ČR ji spolufinancuje Státní fond životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zároveň iniciovalo řešení problematiky světelného znečištění. Tu projednává vláda.

20.3.2018 - Těžká technika pomohla s obnovou pastviny pro zubry a divoké koně
Praha (Česká krajina) - První letošní pojezdy těžké vojenské techniky se uskutečnily na pastvině zubrů a divokých koní u Benátek nad Jizerou v bývalém vojenském prostoru Milovice. Kolový obrněný transportér pomáhal s obnovou lokality díky spolupráci spolků branných činností a vojenských klubů zapojených do projektu Military Experience.

19.3.2018 - Tisková odpověď časopisu Svět motorů na žádost Dětí Země
(Děti Země) - Časopis Svět motorů č. 4/2018 zveřejnil dne 22.1.2018 článek s názvem "Kdo loni nejvíce škodil".

19.3.2018 - Ministr průmyslu otevírá cestu k potřebnému zvýšení poplatků z lithia či hnědého uhlí. Ekologické organizace vítají novelu horního zákona
PRAHA (Hnutí DUHA a Greenpeace ČR) - Ekologické organizace Hnutí DUHA a Greenpeace vítají návrh novely horního zákona, která mimo jiné navrhuje zrušit nesystémové a pro stát nevýhodné pětileté moratorium na zvyšování poplatků z vytěženého nerostného bohatství. Naopak nedostatkem novely je, že nezvyšuje maximální možnou úroveň poplatku, kterou může vláda svým nařízením stanovit (dnes je to 10 %).

19.3.2018 - Epidemii afrického moru prasat zastaví jedině účinná vakcína. Ministr Milek v Bruselu zdůraznil potřebu spolupráce evropských výzkumníků
BRUSEL (MZe ČR) - Vyvinutí účinné vakcíny a proočkování celé populace divokých prasat je podle ministra zemědělství Jiřího Milka jediný způsob, jak se může Evropa zbavit afrického moru prasat. Na nutnosti zapojení výzkumných ústavů a univerzit v celé EU se dnes ministr shodl s eurokomisařem pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenisem Andriukaitisem.

16.3.2018 - V New Yorku byla odhalena největší socha nosorožců na světě. Zobrazuje zvířata Safari Parku Dvůr Králové
NEW YORK (Safari Park Dvůr Králové) - V New Yorku byla ve čtvrtek 15. března odhalena největší socha nosorožců na světě. Zobrazuje Sudána, Nájin a Fatu, tedy tři poslední nosorožce tuponosé (jinak též bílé) severní na světě, které Safari Park Dvůr Králové v roce 2009 poslal do rezervace Ol Pejeta v Keni. Autoři sochy, australští umělci Gillie a Marc Schattnerovi, chtějí sochou upozornit na kritickou situaci nosorožců ve volné přírodě a na nutnost omezit poptávku po rohovině.

16.3.2018 - Projekt Fauna Krkonoš v celoevropském finále! Podpořte jej!
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Česko-polský projekt Fauna Krkonoš, který v letech 2011-2015 mapoval na české i polské straně hor krkonošské motýly, ptáky, netopýry a jeleny, se dostal mezi 25 nejlepších projektů na ochranu lokalit soustavy Natura 2000 v celé Evropě. Soutěž European Natura 2000 Awards oceňuje ty nejzajímavější projekty na ochranu míst, významných z hlediska celého kontinentu - a k nim patří i Krkonoše. Podpořit náš projekt teď můžete i vy. Veřejné hlasování končí v neděli 22. dubna.

15.3.2018 - Gepardí skupina se rozrostla o čtyři nová geparďata
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (Safari Park Dvůr Králové) - Spirit Nameri, samice z prvních gepardích paterčat, která se ve dvorském safari parku podařilo odchovat, se na začátku března stala poprvé matkou. Narodila se jí čtyři mláďata – tři samičky a jeden samec. Dvorský safari park, jeden z nejlepších chovatelů těchto afrických koček na světě, má tak v současné době skupinu o 10 jedincích.

15.3.2018 - Vliv silnice I/13 do Dětřichova na Liberecku se musí upřesnit
(Děti Země) - Děti Země kritizují novou silnici z Krásné Studánky do Dětřichova

15.3.2018 - Ministr Milek při otevření nové expozice ocenil, že Národní zemědělské muzeum odpovídá světovým trendům
PRAHA (MZe ČR) - Ruchadlo bratranců Veverkových nebo plemenný býk César jsou ode dneška k vidění v nové expozici Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze nazvané Zemědělství. Expozici, na jejíž opětovnou instalaci čekalo muzeum 70 let, otevřel ministr zemědělství Jiří Milek.

15.3.2018 - Ministr Milek: Pro řešení afrického moru prasat je nutné radikálně snížit počet divokých prasat, pomůže tomu zástřelné v celé ČR
PRAHA (MZe ČR) - Radikálně snížit počet divokých prasat, a tím snížit riziko zavlečení afrického moru prasat (AMP) do chovů, pomůže zavedení zástřelného v celé České republice. Ministerstvo zemědělství připravilo návrh, podle kterého by se za každé odlovené divoké prase vyplácelo zástřelné ve výši 2 tisíce korun.

14.3.2018 - Už se ví, kdo jsou finalisté Evropské ceny za Naturu 2000 ročníku 2018! Hlasujte pro svého favorita! (The finalists for the 2018 European Natura 2000 Award are out! Vote now for your favourite!)
BRUSEL (The EUROPARC Federation) - The European Commission's Natura 2000 Award recognises the time, dedication and efforts Europeans invested in nature protection within the Natura 2000 network of protected areas. The Award aims to raise awareness about Natura 2000 and the role it plays for safeguarding our natural heritage and in promoting social and economic wellbeing.

14.3.2018 - Výbor pro životní prostředí odmítl pozměňovací návrhy Pirátů na zlepšení kvality ovzduší
PRAHA (Pirátská strana) - Návrhy pirátské poslankyně Dany Balcarové, předsedkyně Výboru pro životní prostředí, na zkvalitnění ovzduší v regionech, které nejvíce doplácejí na průmyslové znečištění, dnes výbor shodil ze stolu. Piráti požadují zrušení výjimek pro uhelné elektrárny a zavedení pravomoci obcí rozhodovat o využití uhelných kotlů u místních domácností. Pirátské pozměňovací návrhy rozpoutaly dlouhou a bouřlivou diskusi, výbor je ale nakonec hlasy ANO, ODS a STAN neschválil. “Evidentně jsme zde měli možnost sledovat vliv průmyslového lobby,” hodnotí Dana Balcarová. Poslanci KSČM a TOP09 se zdrželi hlasování.

14.3.2018 - Novela zákona o ochraně ovzduší: Povinné revize kotlů jednou za 3 roky a nižší cena revizí
PRAHA (MŽP ČR) - Ministerstvo životního prostředí navrhuje spolu s poslankyní za ANO Evou Fialovou změnu frekvence tzv. revizí kotlů a zlevnění ceny za dopravu i samotnou kontrolu. Poslankyně pozměňovací návrh k novele zákona o ochraně ovzduší představila dnes na jednání sněmovního Výboru pro životní prostředí. Další návrhy, které MŽP mj. ve výboru podpořilo, se týkají možnosti zákazu spalování pevných paliv na území obcí (protinávrh poslankyně Fialové k návrhu předsedkyně výboru Dany Balcarové) a posílení role Programů zlepšování kvality ovzduší (návrh poslankyně Fialové). Na obou návrzích MŽP s Evou Fialovou spolupracovalo. Současně MŽP nepodpořilo návrhy předsedkyně výboru Dany Balcarové. Na jednání výboru to dnes řekla náměstkyně ministerstva životního prostředí Berenika Peštová.

14.3.2018 - Poslanci ANO, ODS a STAN odmítli zrušení výjimek z ochrany ovzduší. MŽP zaujalo neutrální stanovisko. K návrhu má vzniknout pracovní skupina
PRAHA (Hnutí DUHA a Greenpeace ČR) - Poslanci ANO, ODS a STAN [1], kteří měli na dnešním jednání Výboru pro životní prostředí většinu, zařízli návrh na zrušení výjimek z nových limitů pro znečišťování ovzduší z uhelných elektráren [2]. Ten navrhla předsedkyně výboru Dana Bacarová (Piráti). Zrušení výjimek tento týden podpořila Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR, lékaři, vědci a některé známé osobnosti [3].

14.3.2018 - Babišovo jízdné zdarma? Populismus za cenu přeplněných spojů a nedostatku peněz na dopravu
PRAHA (Pirátská strana) - Premiér Andrej Babiš nedávno představil plánované zlevnění jízdného ve vlacích a autobusech pro mládež a seniory. Přestože nakonec nepůjde o jízdné zdarma, ale o slevu ve výši 75 % ceny, daňové poplatníky opatření přijde asi na 6 miliard. Piráti slevu považují za nesystémovou a hlavně nepromyšlenou. Nebyla totiž součástí návrhu státního rozpočtu. Kde chce tedy ministerstvo dopravy oněch 6 miliard vzít, se neví. Piráti navrhují místo skokových slev pro určité skupiny obyvatel, raději snížit nebo rovnou zrušit daň z jízdenek. Tím by se zlevnilo jízdné pro všechny. Další variantou je také zavedení daňových odpočtů na jízdné ve veřejné hromadné dopravě.

13.3.2018 - Prezident Zeman se odmítá Dětem Země veřejně omluvit
(Děti Země) - Na žádosti o omluvu či o jednání nepřišla jediná reakce

13.3.2018 - Umění pod kůží aneb krása kosti. Safari Park Dvůr Králové představil novou expozici
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (Safari Park Dvůr Králové) - V úterý 13. března byla v Safari Parku Dvůr Králové slavnostně otevřena nová expozice Umění pod kůží aneb krása kosti odhalující více než 330 kosterních exponátů zvířat celého světa. Jedná se o největší veřejně přístupnou sbírku tohoto druhu v České republice.

13.3.2018 - Znečištění z uhelných elektráren má významné dopady, ukázal seminář ve Sněmovně. Zítra mohou poslanci dát šanci čistému ovzduší
PRAHA (Hnutí DUHA a Greenpeace ČR) - Nejnebezpečnější ultrajemný prach vzniká zejména druhotně z oxidů dusíku a oxidu siřičitého. Samotný oxid siřičitý má vliv i v současných malých koncentracích. S odkazem na moderní epidemiologické studie to uvedla severočeská lékařka a expertka na zdravotní dopady znečištění ovzduší MUDr. Eva Rychlíková, Ph.D. při dnešním odborném semináři "Ochrana ovzduší, legislativní rámec a praxe", který se konal pod záštitou předsedkyně Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Dany Balcarové (Piráti).

13.3.2018 - Svět se hlásí k ochraně klimatu. Na Hodinu Země zhasnou památky i obýváky
BRNO (ČSOP Veronica) - Hodina Země, největší celosvětový happening na ochranu klimatu, letos přivítá svůj jedenáctý ročník. Dne 24. března 2018, od 20.30 do 21.30 hodin, obce vypnou svá veřejná osvětlení a nasvětlení významných památek, lidé zhasnou světla ve svých bytech, firmy a podniky uspořádají veřejné vzdělávací či kulturní akce. Účastníci tak dají i letos najevo svou podporu ochraně životního prostředí a připomenou nám i sobě, že bychom měli konat. Kampaň v České republice koordinuje Ekologický institut Veronica.

13.3.2018 - Piráti uspořádali seminář o ochraně ovzduší
PRAHA (Pirátská strana) - Možnosti, jak zlepšit stav ovzduší, byly tématem semináře, který ve Sněmovně uspořádala Dana Balcarová, poslankyně Pirátů a předsedkyně Výboru pro životní prostředí. Semináře se účastnili zástupci odborné veřejnosti z řad občanských spolků, průmyslu, akademické sféry, ministerstev životního prostředí a průmyslu i několik poslanců a senátorů.

13.3.2018 - Počet zubrů v Česku poprvé od středověku překročil hranici sto kusů
Praha (Česká krajina) - Početní stavy ohrožených zubrů evropských v českých chovech dál rostou. Loni jejich počet poprvé v novodobé historii překročil symbolickou hranici sto kusů. „V českých chovech žilo k poslednímu dni roku 2017 celkem 106 zubrů,“ upřesnil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která je v tuzemsku regionální kanceláří mezinárodní organizace European Bison Conservation Center (EBCC).

13.3.2018 - Z téměř 1 800 fotografií jsou již známy nominace soutěže Czech Nature Photo
PRAHA (Czech Photo) - Mezinárodní odborná porota soutěže o nejlepší fotografii přírody Czech Nature Photo vybrala z téměř 1 800 snímků nominace do celkem osmi základních kategorií. Kromě toho se nově soutěží v kategoriích Příroda v Praze a Nejlepší fotografie české přírody. Do soutěže se přihlásilo 252 českých a slovenských fotografů. Slavnostní ceremoniál vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v galerii Czech Photo Centre 19. dubna.

12.3.2018 - Děti z pražských školek nahlédnou do tajuplného světa netopýrů
Praha (Česká společnost pro ochranu netopýrů) - Ve čtvrtek 15. března 2018 se v Praze uskuteční instruktážní seminář k výukovému programu „Školka vzhůru nohama aneb na návštěvě u netopýrů“, připravenému kolektivem autorů z České společnosti pro ochranu netopýrů. Učitelé mateřských škol a lektoři ekocenter se tak podrobně seznámí se vzdělávacím materiálem, který dětem ve věku 3 – 7 let představuje zajímavý život létajících savců.

12.3.2018 - Lékaři, vědci a další známé osobnosti: Vyzýváme poslance, aby zajistili čisté ovzduší bez výjimek pro uhelné elektrárny
PRAHA (Hnutí DUHA a Greenpeace ČR) - Hnutí DUHA a Greenpeace vítají, že lékaři, vědci a další veřejně známé osobnosti podpořili myšlenku, aby uhelné elektrárny nemohly dostávat výjimky z nových limitů pro znečišťování ovzduší. Zákaz výjimek navrhuje skupina poslankyň a poslanců Výboru pro životní prostředí, který bude o návrhu hlasovat už tuto středu 14. března.

12.3.2018 - Děti z pražských školek nahlédnou do tajuplného světa netopýrů
Praha (Česká společnost pro ochranu netopýrů) - Ve čtvrtek 15. března 2018 se v Praze uskuteční instruktážní seminář k výukovému programu „Školka vzhůru nohama aneb na návštěvě u netopýrů“, připravenému kolektivem autorů z České společnosti pro ochranu netopýrů. Učitelé mateřských škol a lektoři ekocenter se tak podrobně seznámí se vzdělávacím materiálem, který dětem ve věku 3 – 7 let představuje zajímavý život létajících savců.

12.3.2018 - Piráti se ptají po odpovědnosti za drahé a nekonkrétní plány na zlepšování ovzduší
PRAHA (Pirátská strana) - Ministerstvo životního prostředí vypracovalo a v červenci 2015 předložilo Plán zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha. Účelem dokumentu je podle jeho autorů nalezení příčin znečištění ovzduší a stanovení takových opatření, která kvalitu ovzduší zlepší. Text opatření je ale podle Pirátů příliš vágní a k nápravě stavu nestačí. V roce 2016 Olga Richterová podala na Ministerstvo životního prostředí, které nákladné plány zpracovalo, žalobu.

8.3.2018 - Pomozte nám najít, kdo pomáhá naší přírodě
PRAHA (AOPK ČR) - Lidem, či organizacím, kteří svým celoživotním postojem, nebo třeba konkrétním projektem pomáhají či pomohli naší přírodě, je určena nově ustavená Cena za ochranu přírody a krajiny. Má především ukázat, že ochrana přírody má smysl a konkétní výsledky. Nominace je možno posílat do konce března tohoto roku. Cenu u příležitosti Světového dne divoké přírody [1] vyhlásila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

7.3.2018 - Strany se před volbami shodly na útlumu uhelných elektráren. Splní svoje sliby?
PRAHA (Hnutí DUHA, Greenpeace ČR a Zelený kruh) - Většina nynějších parlamentních stran (disponující nyní dohromady 153 hlasy v poslanecké sněmovně) se před volbami shodla, že bude proti udělování výjimek z nových limitů pro znečišťování ovzduší z uhelných elektráren a/nebo bude prosazovat přímo útlum uhelných elektráren. Ukazují to výsledky vyhodnocení oficiálních odpovědí stran na sadu dotazů v anketě uspořádané asociací ekologických organizací Zelený kruh [1].

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 780 | Další