ecomonitor.cz
verze pro tisk
13.7.2018 - "Borůvkové opatření" letos poprvé platit nebude
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Správa Krkonošského národního parku 17 let po sobě omezovala z důvodu ochrany přírody vstup do některých oblastí v Krkonošském národním parku. Situace v posledních dvou letech ukázala, že dříve negativní jev - masivní sběr borůvek - už pominul. Není tedy nadále nutné speciálním opatřením zpřísňovat omezení platná v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Nadále bude platit zákaz vstupu do volného terénu pouze v 1. zóně KRNAP.

12.7.2018 - Petr Štěpánek k hlasování o důvěře vládě
PRAHA (Strana zelených) - Každý z nás žije ve své sociální bublině. Ale po dnešku snad musí být všem jasné, kam směřujeme jako celek.

12.7.2018 - Vítáme návrh směrnice, která omezí plasty. Nejlepší je odpad, který nevznikne
PRAHA (Pirátská strana) - Výbor pro životní prostředí dnes na podnět Pirátů projednal a následně jednohlasně podpořil evropskou směrnici o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Směrnice reaguje na všudypřítomný plastový odpad a především na plastové znečištění moří a oceánů. Evropská unie chce zavést řadu opatření, která nejenže přispějí k omezení plastů, ale především budou motivovat k zavedení nových inovativních přístupů.

12.7.2018 - Babišova vláda nadále likviduje právo lidí na rozhodování o životním prostředí
PRAHA (Arnika) - Programové prohlášení vlády ANO a ČSSD slibuje koncepční změnu stavebního práva, urychlení výstavby dopravní infrastruktury a zjednodušení schvalování veřejně prospěšných staveb. Ve skutečnosti jde o omezení vlastnických práv a zjednodušenou proceduru vyvlastňování. Na základě požadavku KSČM chce vláda prosadit celostátní referendum. To podle Arniky nelze považovat za skutečné posílení hlasu občanů.

11.7.2018 - Vyčerpáno! Poslední miliardy z OPŽP na ČOV a kanalizace míří do měst a obcí
PRAHA (MŽP ČR a SFŽP ČR) - Evropské prostředky pomohou více než stovce obcí vyřešit problém s čištěním odpadních vod. Ministerstvo životního prostředí schválilo dalším 132 vodohospodářským projektům dotace na výstavbu a modernizaci čistíren odpadních vod a kanalizací v celkové výši 4,8 miliardy korun z Operačního programu Životní prostředí. Aktuálně pošle prvním 105 nejúspěšnějším projektům 3,8 miliardy korun. Zbývající miliardu uvolní po odsouhlasení navýšení rozpočtu Evropskou komisí.

11.7.2018 - Co nejzajímavějšího přináší lesnická věda
Strnady (VÚLHM, v.v.i.) - Výsledky lesnického výzkumu jsou cenné hlavně pro praktické lesníky a majitele lesa, kteří často na projektech sami spolupracují. Řešitelé informují o průběhu nebo závěrech svého zkoumání veřejnost prostřednictvím článků a publikací. Přinášíme několik významných výsledků lesnického výzkumu za uplynulý rok, které najdou praktické využití.

10.7.2018 - Poslanci vyzvali ministerstvo zemědělství k systémovým změnám lesnictví. Ministr zemědělství chce druhově pestré lesy, nejen pro produkci dřeva
PRAHA (Hnutí DUHA) - Poslanecká sněmovna právě schválila usnesení, které mimo jiné vyzývá k “provedení legislativních změn potřebných k účinnému boji proti kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích.” Poslanci a poslankyně také chtějí “... otevření klíčových témat, jako jsou revize strategických lesnických dokumentů Ministerstva zemědělství a Lesů České republiky …”. [1]

10.7.2018 - Většina poslanců se bojí, že se veřejnost dozví, co se opravdu děje v lesích
PRAHA (Pirátská strana) - Sněmovna dnes drtivou většinou smetla ze stolu pirátský návrh, který požadoval komplexní analýzu okolností, jež vedly ke kůrovcové kalamitě a dalších věcí, které se týkají hospodaření společnosti Lesy ČR a Vojenské lesy a statky ČR.

10.7.2018 - Poslanecký podvýbor vyzývá vládu a sněmovnu ke změně zákonů a dalších pravidel. Kvůli hynutí lesů
PRAHA (Hnutí DUHA) - Zástupci a zástupkyně ANO, Pirátů, KSČM a KDU-ČSL tvořící poslanecký Podvýbor pro ochranu a přírody a krajiny vyzvali vládu ČR, aby připravila novely lesního a mysliveckého zákona i nový zákon o státním podniku Lesy ČR. Po vládě také chtějí zavedení mezinárodně uznávané lesní certifikace FSC - která garantuje udržitelné hospodaření v lesích - ve státních lesích [1].

10.7.2018 - Vláda podpořila kolaps veřejné dopravy v Brně
BRNO (Strana zelených Brno) - Babišova vláda na svém dnešním jednání opětovně rozhodla o odsunu brněnského hlavního vlakového nádraží z centra města. Zopakovala tak rozhodnutí vlády Miloše Zemana z roku 2002. Nově by cestující měli vystupovat a nastupovat do vlaků až o kilometr dál než dnes. Ministři se tak rozhodli nepřihlížet k názoru Brňanů i mnoha respektovaných odborníků. Podle rozhodnutí ministerstva dopravy dnes potvrzeného vládou současně s novým odsunutým nádražím nevznikne žádný severojižní kolejový diametr.

10.7.2018 - Krkonošské muzeum v Jilemnici představuje českou krajinu na Feyfarových fotografiích
JILEMNICE (Správa KRNAP) - Netradiční výstavu dvou význačných českých fotografů krajinářů - otce Jaroslava a syna Zdenko Feyfara - můžete až do 31. srpna navštívit v Krkonošském muzeu Správy KRNAP v Jilemnici.

9.7.2018 - Vyjádření Správy NP Šumava k prohlášení Hnutí DUHA
VIMPERK (Správa NP Šumava) - Správa Národního parku Šumava se ohrazuje proti výroku Hnutí DUHA o „brutální nezákonnosti" a protiprávnosti rozhodnutí o možnosti aplikace insekticidů proti kůrovci na polom po orkánu Herwart na rozloze 8 ha v NPR Černé a Čertovo jezero mimo území ponechanému samovolnému vývoji. Hnutí Duha to tvrdí ve své tiskové zprávě ze dne 4. 7. 2018 (http://hnutiduha.cz/aktualne/sprava-chko-sumava-protipravne-umoznila-strikat-jedovate-pesticidy-v-narodni-prirodni).

9.7.2018 - Odborníci se shodují, jak řešit příčiny nemocných lesů. Poslanci a poslankyně by je v tom měli zítra podpořit
PRAHA (Hnutí DUHA) - Zítřejší jednání Poslanecké sněmovny o smrkové kalamitě a zdravotní situaci lesů zahájí ministr životního prostředí Richard Brabec a nový ministr zemědělství Miroslav Toman. [1] Právě ministr Toman po svém nedávném nástupu do funkce při schůzce s Hnutí DUHA oznámil vznik odborné platformy, která se má okamžitě začít zabývat podrobným řešením aktuálních problémů lesního hospodaření "včetně změn legislativy ke zlepšení druhové skladby i zdravotního stavu lesů" [2]. Poslanci a poslankyně mohou zítra vládu a tedy i tuto odbornou platformu vyzvat k řešení nejpodstatnějších úkolů a ukázat tak jasnou podporu pro řešení a příslib, že návrhy pak neztroskotají v parlamentní proceduře.

5.7.2018 - Otevření Turistického informačního bodu a start inovativní iniciativy pro udržitelný rozvoj turistiky v Tušsku (Opening of the Tourist Information Point and Launch of the Innovative Initiative in Tusheti for the Sustainable Development of Tourism)
AKHMETA (CENN a Velvyslanectví ČR v Gruzii) - The Tourist Information Point will be officially open on July 5th at 2 pm and will support the innovative initiative by collecting voluntary financial contributions for the maintenance of the current tourism infrastructure and its further sustainable development in Tusheti. The Ambassador of the Czech Republic in Georgia, Mr. Tomáš Pernický, the Executive Director of CENN, Nana Janashia, local authorities from Akmeta Municipality, and representatives from the Tusheti Protected Landscape Administration and Agency of Protected Areas will attend the opening ceremony.

5.7.2018 - Průlom v záchraně nosorožců bílých severních. V laboratoři se podařilo vyvinout první hybridní embryo nosorožce
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (Safari Park Dvůr Králové) - Nosorožci bílí severní (jinak též nosorožci tuponosí severní) jsou na samém pokraji vyhynutí - na světě přežívají pouze dvě samice tohoto druhu. Za použití metod umělé reprodukce ale nyní vědci v laboratoři zcela poprvé vyvinuli hybridní embryo spojením semene ze samce bílého severního a vajíčka samice příbuzného nosorožce bílého jižního. U nosorožců jde vůbec o první případ, kdy bylo v laboratorních podmínkách dosaženo blastocysty, tedy raného stadia vývoje embrya. Navíc vědecký tým dokázal vytvořit linii kmenových buněk z embrya nosorožců bílých jižních vykazující typické znaky embryonálních kmenových buněk. Tento vědecký pokrok, klíčový pro záchranu nosorožců bílých severních, byl ve středu 4. července publikován ve vědeckém časopise Nature Communications.

4.7.2018 - Správa CHKO Šumava protiprávně umožnila stříkat jedovaté pesticidy v Národní přírodní rezervaci Černé a Čertovo jezero
VIMPERK (Hnutí DUHA) - Správa CHKO Šumava potvrdila rozhodnutí povolit státnímu podniku Lesy ČR aplikaci chemických postřiků v Národní přírodní rezervaci Černé a Čertovo jezero. Postřiky jedovatými pesticidy jsou přitom v národních přírodních rezervacích přísně zakázány [1]. Podle Hnutí DUHA udělila Správa výjimku z tohoto zákazu k „asanaci“ polomu protizákonně. Hnutí DUHA přitom v nedávné minulosti v podobném případu vyhrálo soudní proces se Správou NP Šumava, kterým byla zrušena nezákonná rozhodnutí o povolení toxických postřiků a tzv. insekticidních sítí za ředitele Jana Stráského.

4.7.2018 - Fotopasti potvrdily přítomnost vlků v Lužických horách
LIBEREC (Hnutí DUHA) - V Lužických horách se pohybují minimálně dva vlci. Důkazy o tom přinesly fotografie a videa z fotopastí Hnutí DUHA z jara letošního roku.

4.7.2018 - Zemědělská politika EU – pohroma pro polní ptáky
PRAHA (Česká společnost ornitologická) - Ve vlivném mezinárodním časopise Conservation Letters právě vyšla studie dokládající, že od vstupu Česka do Evropské unie ubývají naši polní ptáci rychleji. Je evidentní, že Společná zemědělská politika a nastavení zemědělských dotací vyžadují zásadní změny.

3.7.2018 - Také Evropa a ČR oslaví zítra Den nezávislosti - na nadměrném a plýtvavém dovozu surovin
PRAHA (Hnutí DUHA) - Zítra nabývá účinnosti Balíček Evropské unie pro oběhové hospodářství. Jeho cílem je udržet a "otáčet" přírodní suroviny v evropské ekonomice místo jejich neustálého vyhazování na skládky či pálení ve spalovnách - a dovozu stále nových surovin. Tak jako USA slaví od 4. července 1776 svůj Den nezávislosti na Evropě, tak i Evropa bude moci od letošního 4. července slavit Den nezávislosti na nadměrném dovozu surovin z jiných kontinentů.

3.7.2018 - Místo klimatizace potřebujeme ve městě stromy
PRAHA (Pirátská strana Praha) - Nový Metropolitní plán navrhuje zmenšit rozlohu zelených ploch v Praze. Odůvodnit to má studie Hustota a ekonomika měst, kterou si zadal Institut plánování a rozvoje (IPR) a podle které je péče o zeleň příliš drahá. Na pozitiva se studie nezaměřila. Piráti před úbytkem zelených ploch varují a zdůrazňují, že zeleň má svůj nezpochybnitelný přínos pro kvalitu života ve městě.

2.7.2018 - Koťata bílých tygrů míří do Francie
LIBEREC (ZOO Liberec) - Libereckou zoologickou zahradu dnes v ranních hodinách opustila dvě koťata bílých tygrů, která se zde narodila před více než dvěma lety. Novým domovem obou tygřích dvojčat se stane Zoologická zahrada Pont Scorff v západní Francii.

2.7.2018 - Hrad Grabštejn znovu ožije mezinárodním dobrovolnickým projektem
Hrad Grabštejn (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - V letošním roce se na hradě Grabštejn opět uskuteční tradiční mezinárodní dobrovolnický projekt (workcamp), jehož hlavním úkolem je pomoc s údržbou okolí hradu. Mladí nadšenci, kteří chtějí svůj volný čas aktivně využít prací pro druhé, se zde setkají v termínu od 9. do 22. července 2018. Projektu se zúčastní dobrovolníci z Čech, Francie, Mexika, Nizozemska, Ruska, Španělska a Turecka.

2.7.2018 - Mezinárodní letní workcamp na Hauenštejně
STRÁŽ NA OHŘÍ (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - V létě loňského roku se zástupci spolku Opři se rozhodli, že chtějí projekt dobrovolnických pobytů na krušnohorském hradě Hauenštejně ještě o něco obohatit. Tak vznikla myšlenka uspořádat zde letní mezinárodní dobrovolnický projekt, workcamp, jehož účastníci budou pomáhat s rekonstrukcí hradu a jeho okolí. Projekt se uskuteční ve spolupráci s organizací INEX-SDA v termínu 9. - 23. 7. 2018.

2.7.2018 - Zahraniční dobrovolníci opět okusí komunitní život Camphillů
ČESKÉ KOPISTY (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - Ve dnech 8. 7. - 21. 7. 2018 se v Camphillu v Českých Kopistech uskuteční mezinárodní workcamp pro dobrovolníky z Francie, Turecka, Mexika, Vietnamu, Španělska i České republiky. Ve spolupráci s neziskovou organizací INEX-SDA budou mít dobrovolníci možnost podílet se na chodu Camphillu, zejména prací na farmě, kterou spolek provozuje.

2.7.2018 - Rys Kryštof se v Moravském krasu adaptoval
BLANSKO (MZLU) - Mladý rys Kryštof, který se už téměř dva roky pohybuje v Moravském krasu, se na zdejší životní podmínky dokonale adaptoval. Nedělá mu problém ani přechod místních komunikací nebo intenzivní turistický ruch. Vyplývá to z předběžných výsledků telemetrického sledování rysa. Data mají odborníci z Mendelovy univerzity v Brně z obojku, který šelmě nasadili ve spolupráci s Ústavem biologie obratlovců AV ČR loni v červnu.

1.7.2018 - Začínají opravy i na nejfrekventovanějších cestách
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Sezóna umožňující stavební práce a opravy na cestách je v Krkonoších kratší, než jinde v kraji. Proto naši dodavatelé již na řadě míst pilně pracují. Další úseky předáme dodavatelům začátkem července. Jsou mezi nimi i ty nejfrekventovanější turistické chodníky. Část prací bude probíhat za provozu s možností obejít staveniště. Charakter prací a cennost okolní přírody si ale na některých cestách vyžádá úplné uzavření daného úseku. Předem návštěvníky hor prosíme o pochopení.

29.6.2018 - Tisícovka autorů soutěžila na téma Okouzlení přírodou
BRNO (Hnutí Brontosaurus) - Hnutí Brontosaurus u příležitosti začínajících prázdnin vyhlásilo výsledky výtvarné a fotografické soutěže Máme rádi přírodu. Komise vybírala z tisícovky vydařených prací v šesti věkových kategoriích od mateřských škol až po vysokoškoláky.

29.6.2018 - Na Broumovsku se třetí rok po sobě narodila vlčata
POLICE NAD METUJÍ (Hnutí DUHA a AOPK ČR) - Vlčí smečka, pohybující se na Broumovsku a ve východním Podkrkonoší, se rozmnožuje už třetím rokem po sobě. Letošní přírůstky nyní prokázaly záběry z fotopastí Hnutí DUHA, které zachytily zhruba dva měsíce stará vlčata i dospělé vlky [1]. Neznamená to však, že by se počet vlků v území významně zvyšoval. Loňská mláďata během prvního a druhého roku života smečku opouštějí a hledají nová teritoria.

29.6.2018 - Jezy na Labi nejsou páteřní infrastrukturou, ale prvním krokem ke zkanalizování Labe
DĚČÍN (Pirátská strana) - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dnes ve třetím čtení projednala novelu zákona o urychlování dopravní infrastruktury. Do seznamu prioritních staveb se přitom pozměňovacím návrhem dostala i stavba plavebního stupně Děčín a Přelouč, ty však k páteřní infrastruktuře nepatří. Projednávána novela se zaměřuje hlavně na zjednodušení získávání pozemků pro výstavbu, u jezu v Děčíně ani v Přelouči se však vlastnictví pozemků neřeší, žádné majetkové spory zde nejsou.

29.6.2018 - Sněmovna schválila zrychlení dopravních staveb. KDU-ČSL prosadila výhodu pro zemědělce
PRAHA (KDU-ČSL) - Sněmovna schválila návrh poslanců, jehož cílem je zrychlit přípravu dopravní, energetické i komunikační infrastruktury. Návrh byl podpořen napříč poslaneckými kluby. Pro byla i KDU-ČSL. Té se navíc podařilo prosadit výhodu pro zemědělce – pokud při výstavbě dojde na jejich území ke zničení úrody, mají nárok na dvojnásobek škody.

29.6.2018 - Ministr Miroslav Toman: Kůrovcovou kalamitu musíme řešit všichni, navrhuji obratem založit s Hnutím DUHA společnou platformu
PRAHA (MZe ČR) - O rozvoji lesního hospodářství a řešení jeho aktuálních problémů, zejména kůrovcové kalamity dnes jednal ministr zemědělství Miroslav Toman se zástupci Hnutí DUHA. Navrhl založit společnou platformu odborníků z ministerstev, lesnických organizací a ochránců přírody, kteří budou situaci společně řešit.

29.6.2018 - Zákon o urychlení výstavby infrastruktury míří ze Sněmovny do Senátu, Piráti v něm prosadili ochranu vlastníků
PRAHA (Pirátská strana) - Poslanec Pirátů a místopředseda Podvýboru pro dopravu Ondřej Polanský dnes spolu s dalšími zástupci poslaneckých klubů vystoupil na tiskové konferenci, kde informoval o přijetí novely zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Návrh, který dnes v Poslanecké sněmovně prošel třetím čtením a míří do Senátu, řeší několik zásadních problémů při výstavbě dopravní infrastruktury. Piráti prosadili mimo jiné přísnější pravidla pro investory při průzkumných pracech na soukromých pozemcích, navázání přílohy zákona se seznamem klíčových staveb na zásady územního rozvoje, a řadu dalších změn.

29.6.2018 - Konference Podnikání a rodina
OLOMOUC (KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.) - Neziskové sdružení KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s. uskuteční dne 22. 9. 2018 na Velehradě v prostorách Stojanova gymnázia konferenci pro křesťanské podnikatele, obchodníky, manažery, živnostníky a jejich rodiny s názvem „Podnikání a rodina“.

28.6.2018 - Výzkumy ukazují, že Češi podporují ochranu přírody a životního prostředí. Omezit se však chce jen menšina
PRAHA (MŽP ČR) - Masarykova univerzita připravila první rozsáhlou studii postojů Čechů k přírodě a životnímu prostředí. Kniha nabízí souhrn více než 80 průzkumů veřejného mínění z posledních let a výsledky nového výzkumu, který proběhl na reprezentativním vzorku 2 673 respondentů. Vznik publikace „Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí“ podpořil Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí.

28.6.2018 - Letní číslo Zpravodaje MŽP zve na výlety do naturových oblastí, národních parků a k rodinným aktivitám v přírodě. Zaostří i na invazní druhy a kůrovcovou kalamitu
PRAHA (MŽP ČR) - Nejnovější číslo elektronického Zpravodaje Ministerstva životního prostředí zaměřujeme na naši přírodu, a to především na tu, kterou najdeme třeba hned za dveřmi. Průvodcem nám při tom může být film Planeta Česko režiséra Mariána Poláka, který nám poskytl velký rozhovor.

28.6.2018 - Pozítří začíná první letošní Týden pro divočinu. 21. ročník tradiční akce se zaměří na práci pro zdravé lesy a pestrou přírodu i na její prožitek
PRAHA (Hnutí DUHA) - Pozítří odstartuje na Strakonicku už dvacátý první ročník Týdnů pro divočinu pořádaný Hnutím DUHA. Na devadesát dobrovolníků se během léta zapojí do práce při vytváření míst pro divočinu, obnově zdravého lesa i harmonické kulturní krajiny. Týdny pro divočinu se letos uskuteční v šesti turnusech v chráněných územích napříč republikou od Bílých Karpat až po Šumavu [1].

28.6.2018 - S výchovou douglasek je třeba začít již od mlada
Strnady (VÚLHM, v.v.i.) - Douglaska tisolistá je sice introdukovaná dřevina, ale dlouhodobý výzkum i pozitivní zkušenosti z jiných evropských zemí potvrzují, že je vhodná i pro naše lesy. O to víc se o ní mluví v souvislosti s ústupem od monokulturního hospodaření. S ohledem na ekologickou a statickou stabilitu lesních porostů se předpokládá využití douglasky ve směsích s dalšími dřevinami.

27.6.2018 - Samovýrobce energie nelze diskriminovat, říká nová evropská směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů
BRUSEL (Hnutí DUHA) - Zástupci ministerstev členských států Evropské unie dnes odpoledne potvrdili schválení směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů, na které se před dvěma týdny shodli s delegacemi Evropského parlamentu a Evropské komise [1]. Rada tak potvrdila i evropský cíl zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie na 32 % [2].

27.6.2018 - Novou vládu čekají akutní ekologické výzvy. Zachránit lesy, vyčistit vzduch, posílit energetickou soběstačnost, omezit odpady či ochránit obce před rypadly
PRAHA (Hnutí DUHA, Greenpeace ČR a Zelený kruh) - Nová vláda Hnutí ANO a ČSSD a zejména premiér Andrej Babiš a tři z ministrů, které dnes jmenoval prezident Miloš Zeman, mají před sebou řadu ekologických úkolů. Ekologické organizace upozorňují na to, co nejvíc hoří a co navíc ANO a ČSSD slíbily ve svých volebních programech a návrhu společného programového prohlášení vlády [1].

27.6.2018 - Piráti varují před podivným způsobem vypsání výběrového řízení na pozici ředitele Lesů ČR
PRAHA (Pirátská strana) - Ministerstvo zemědělství zveřejnilo 26. června 2018 oznámení o výběrovém řízení na pozici generálního ředitele společnosti Lesy ČR. Stalo se tak poslední den funkčního období dnes už bývalého ministra zemědělství Jiřího Milka. Termín uzávěrky je stanoven na 11. července 2018, tedy den, kdy by měla Poslanecká sněmovna hlasovat o důvěře vládě Andreje Babiše. Načasování tohoto kroku Piráti chápou jako snahu výběrové řízení zamaskovat za mediální pozornost věnovanou jmenování nové vlády.

26.6.2018 - Tomáš Klus zahraje na podporu našich lesů a Hnutí DUHA. O hynutí lesů v ČR už vznikla i jeho Bezlesá pohádka
PRAHA (Hnutí DUHA) - Do kampaně za záchranu našich lesů aktivně vstoupil zpěvák Tomáš Klus. V Bezlesé pohádce, kterou společně s Hnutím DUHA natočil, vybízí všechny, kterým není osud našich lesů lhostejný, aby se připojili k výzvě Zachraňme lesy (www.zachranmelesy.cz). V neděli 8. července také podpoří benefičním koncertem změnu pravidel lesního hospodaření v historické Tančírně v Račím údolí u města Javorníku v okrese Jeseník. Koncertu bude předcházet veřejná debata o chřadnutí lesů a možnostech, jak tomu do budoucna zabránit [1].

26.6.2018 - Muzeum vydává publikaci Pohádkový život rodiny Lamkových
CHRUDIM (Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi) - V úterý 3. července 2018 proběhne v rámci 67. ročníku festivalu Loutkářská Chrudim slavnostní křest publikace Pohádkový život rodiny Lamkových, kterou vydává Muzeum loutkářských kultur u příležitosti stejnojmenné výstavy věnované legendám českého animovaného filmu.

26.6.2018 - Dvouměsíční festival Africké léto zahájí akrobaté z Rwandy
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (Safari Park Dvůr Králové) - Safari Park Dvůr Králové na letošní prázdniny připravil dvouměsíční festival, kterého se zúčastní hned několik afrických kapel, tanečních souborů a zpěváků. Na úvod festivalu předvedou svou akrobatickou show mladíci ze Rwandy, v České republice známí díky společnému představení s Cirkem La Putyka. Africké léto začne ve čtvrtek 28. června a potrvá do 2. září.

26.6.2018 - Hledá se Partner Krkonošského národního parku
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Správa KRNAP v příštích dvou letech realizuje projekt Partner Krkonošského národního parku. Cílem projektu je získat v Krkonoších partnery a společně s nimi řešit některé problémy v ochraně přírody, podpořit regionální identitu, patriotismus, ekologickou výchovu a udržovat Krkonoše čisté. Projekt je podpořen prostředky z programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

26.6.2018 - Hospodaření v lesích se musí změnit
PRAHA (TOP 09) - TOP 09 je proti privatizaci či pronájmu státních lesů, nutná je však jejich dobrá správa a celospolečenské využití. Proto její poslanci a senátoři navrhnou novelu zákona o lesích a navrhnou také změny dalších norem a vyhlášek. Experti TOP 09, jako politické strany s výrazným ekologickým směřováním, zveřejnili první pomoc, která zabrání kůrovcovým kalamitám.

26.6.2018 - Petr Gazdík: Budeme tvrdou i konstruktivní opozicí
PRAHA (STAN) - Prezident Miloš Zeman jmenuje druhou vládu Andreje Babiše 27. 6. 2018, tedy v den, kdy si připomínáme oběti komunistického režimu. Je to absurdní až tristní, pokud vezmeme v úvahu, že se jedná o první porevoluční vládu, která se bude opírat o hlasy komunistů.

26.6.2018 - 7 dceřiných společnosti Agrofertu neoprávněně čerpalo finanční podporu
PRAHA (Pirátská strana) - Česká pirátská strana dnes vyzvala dopisem koncern Agrofert, aby vrátil státu finanční prostředky i s úroky, které získal prokazatelně neoprávněně v rámci finanční podpory pojištění Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF), který je podřízen Ministerstvu zemědělství ČR. Jedná se o minimálně 4 miliony Kč od roku 2015. Tyto prostředky totiž byly určeny pouze pro malé a střední podniky, nikoliv pro největší zemědělský komplex v zemi. Tento závěr mají Piráti doložený několika experty a opakuje se tak podobný scénář jako v kauze Čapí hnízdo. Pirátský poslanec Radek Holomčík, který je členem sněmovního Zemědělského výboru, podal v této věci interpelaci na ministra zemědělství v demisi Jiřího Milka a premiéra Andreje Babiše. Piráti zveřejňují v příloze emailu rovněž podrobný přehled tohoto maléru a zvažují některé právní kroky.

26.6.2018 - Společnost Hyundai obhájila certifikát o ochraně životního prostředí EMAS
NOŠOVICE (MŽP ČR) - Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. již po druhé získala certifikát EMAS. Ten potvrzuje, že firmy svým provozem dbají na ochranu životního prostředí a při produkci výrobků či poskytování služeb zvažují dopady na životní prostředí. Prezident společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Donghwan Yang převzal dnes certifikát EMAS od náměstka ministra životního prostředí Jana Kříže.

26.6.2018 - Další mezinárodní projekty pomohou obcím a městům s ochranou klimatu
PRAHA (MŽP ČR) - Před několika dny byla otevřena výzva k podání žádosti v projektu „Propojení evropských a národních opatření ochrany klimatu“. Projekt je zaměřen na města a obce v České republice hledající řešení pro trvalou udržitelnost a také na jejich propojení s evropskými kolegy z Německa, Portugalska, Řecka, Polska a Rumunska. Projekt potrvá do roku 2021.

26.6.2018 - Chovatelé mohou žádat o finance na ochranu stád až do poloviny roku 2019
PRAHA (AOPK ČR) - Byl totiž prodloužen termín pro příjem žádostí ze 110. výzvy Operačního programu Životní prostředí. Zároveň byl prodloužen i termín pro příjem žádostí výzvy č. 51, která je zaměřena na revitalizace vodních toků vyplývající z plánů dílčích povodí.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 789 | Další

Online diskuse
13.7.2018 - "Borůvkové opatření" letos poprvé platit nebude
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Správa Krkonošského národního parku 17 let po sobě omezovala z důvodu ochrany přírody vstup do některých oblastí v Krkonošském národním parku. Situace v posledních dvou letech ukázala, že dříve negativní jev - masivní sběr borůvek - už pominul. Není tedy nadále nutné speciálním opatřením zpřísňovat omezení platná v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Nadále bude platit zákaz vstupu do volného terénu pouze v 1. zóně KRNAP.

12.7.2018 - Petr Štěpánek k hlasování o důvěře vládě
PRAHA (Strana zelených) - Každý z nás žije ve své sociální bublině. Ale po dnešku snad musí být všem jasné, kam směřujeme jako celek.

12.7.2018 - Vítáme návrh směrnice, která omezí plasty. Nejlepší je odpad, který nevznikne
PRAHA (Pirátská strana) - Výbor pro životní prostředí dnes na podnět Pirátů projednal a následně jednohlasně podpořil evropskou směrnici o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Směrnice reaguje na všudypřítomný plastový odpad a především na plastové znečištění moří a oceánů. Evropská unie chce zavést řadu opatření, která nejenže přispějí k omezení plastů, ale především budou motivovat k zavedení nových inovativních přístupů.

12.7.2018 - Babišova vláda nadále likviduje právo lidí na rozhodování o životním prostředí
PRAHA (Arnika) - Programové prohlášení vlády ANO a ČSSD slibuje koncepční změnu stavebního práva, urychlení výstavby dopravní infrastruktury a zjednodušení schvalování veřejně prospěšných staveb. Ve skutečnosti jde o omezení vlastnických práv a zjednodušenou proceduru vyvlastňování. Na základě požadavku KSČM chce vláda prosadit celostátní referendum. To podle Arniky nelze považovat za skutečné posílení hlasu občanů.

11.7.2018 - Vyčerpáno! Poslední miliardy z OPŽP na ČOV a kanalizace míří do měst a obcí
PRAHA (MŽP ČR a SFŽP ČR) - Evropské prostředky pomohou více než stovce obcí vyřešit problém s čištěním odpadních vod. Ministerstvo životního prostředí schválilo dalším 132 vodohospodářským projektům dotace na výstavbu a modernizaci čistíren odpadních vod a kanalizací v celkové výši 4,8 miliardy korun z Operačního programu Životní prostředí. Aktuálně pošle prvním 105 nejúspěšnějším projektům 3,8 miliardy korun. Zbývající miliardu uvolní po odsouhlasení navýšení rozpočtu Evropskou komisí.

11.7.2018 - Co nejzajímavějšího přináší lesnická věda
Strnady (VÚLHM, v.v.i.) - Výsledky lesnického výzkumu jsou cenné hlavně pro praktické lesníky a majitele lesa, kteří často na projektech sami spolupracují. Řešitelé informují o průběhu nebo závěrech svého zkoumání veřejnost prostřednictvím článků a publikací. Přinášíme několik významných výsledků lesnického výzkumu za uplynulý rok, které najdou praktické využití.

10.7.2018 - Poslanci vyzvali ministerstvo zemědělství k systémovým změnám lesnictví. Ministr zemědělství chce druhově pestré lesy, nejen pro produkci dřeva
PRAHA (Hnutí DUHA) - Poslanecká sněmovna právě schválila usnesení, které mimo jiné vyzývá k “provedení legislativních změn potřebných k účinnému boji proti kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích.” Poslanci a poslankyně také chtějí “... otevření klíčových témat, jako jsou revize strategických lesnických dokumentů Ministerstva zemědělství a Lesů České republiky …”. [1]

10.7.2018 - Většina poslanců se bojí, že se veřejnost dozví, co se opravdu děje v lesích
PRAHA (Pirátská strana) - Sněmovna dnes drtivou většinou smetla ze stolu pirátský návrh, který požadoval komplexní analýzu okolností, jež vedly ke kůrovcové kalamitě a dalších věcí, které se týkají hospodaření společnosti Lesy ČR a Vojenské lesy a statky ČR.

10.7.2018 - Poslanecký podvýbor vyzývá vládu a sněmovnu ke změně zákonů a dalších pravidel. Kvůli hynutí lesů
PRAHA (Hnutí DUHA) - Zástupci a zástupkyně ANO, Pirátů, KSČM a KDU-ČSL tvořící poslanecký Podvýbor pro ochranu a přírody a krajiny vyzvali vládu ČR, aby připravila novely lesního a mysliveckého zákona i nový zákon o státním podniku Lesy ČR. Po vládě také chtějí zavedení mezinárodně uznávané lesní certifikace FSC - která garantuje udržitelné hospodaření v lesích - ve státních lesích [1].

10.7.2018 - Vláda podpořila kolaps veřejné dopravy v Brně
BRNO (Strana zelených Brno) - Babišova vláda na svém dnešním jednání opětovně rozhodla o odsunu brněnského hlavního vlakového nádraží z centra města. Zopakovala tak rozhodnutí vlády Miloše Zemana z roku 2002. Nově by cestující měli vystupovat a nastupovat do vlaků až o kilometr dál než dnes. Ministři se tak rozhodli nepřihlížet k názoru Brňanů i mnoha respektovaných odborníků. Podle rozhodnutí ministerstva dopravy dnes potvrzeného vládou současně s novým odsunutým nádražím nevznikne žádný severojižní kolejový diametr.

10.7.2018 - Krkonošské muzeum v Jilemnici představuje českou krajinu na Feyfarových fotografiích
JILEMNICE (Správa KRNAP) - Netradiční výstavu dvou význačných českých fotografů krajinářů - otce Jaroslava a syna Zdenko Feyfara - můžete až do 31. srpna navštívit v Krkonošském muzeu Správy KRNAP v Jilemnici.

9.7.2018 - Vyjádření Správy NP Šumava k prohlášení Hnutí DUHA
VIMPERK (Správa NP Šumava) - Správa Národního parku Šumava se ohrazuje proti výroku Hnutí DUHA o „brutální nezákonnosti" a protiprávnosti rozhodnutí o možnosti aplikace insekticidů proti kůrovci na polom po orkánu Herwart na rozloze 8 ha v NPR Černé a Čertovo jezero mimo území ponechanému samovolnému vývoji. Hnutí Duha to tvrdí ve své tiskové zprávě ze dne 4. 7. 2018 (http://hnutiduha.cz/aktualne/sprava-chko-sumava-protipravne-umoznila-strikat-jedovate-pesticidy-v-narodni-prirodni).

9.7.2018 - Odborníci se shodují, jak řešit příčiny nemocných lesů. Poslanci a poslankyně by je v tom měli zítra podpořit
PRAHA (Hnutí DUHA) - Zítřejší jednání Poslanecké sněmovny o smrkové kalamitě a zdravotní situaci lesů zahájí ministr životního prostředí Richard Brabec a nový ministr zemědělství Miroslav Toman. [1] Právě ministr Toman po svém nedávném nástupu do funkce při schůzce s Hnutí DUHA oznámil vznik odborné platformy, která se má okamžitě začít zabývat podrobným řešením aktuálních problémů lesního hospodaření "včetně změn legislativy ke zlepšení druhové skladby i zdravotního stavu lesů" [2]. Poslanci a poslankyně mohou zítra vládu a tedy i tuto odbornou platformu vyzvat k řešení nejpodstatnějších úkolů a ukázat tak jasnou podporu pro řešení a příslib, že návrhy pak neztroskotají v parlamentní proceduře.

5.7.2018 - Otevření Turistického informačního bodu a start inovativní iniciativy pro udržitelný rozvoj turistiky v Tušsku (Opening of the Tourist Information Point and Launch of the Innovative Initiative in Tusheti for the Sustainable Development of Tourism)
AKHMETA (CENN a Velvyslanectví ČR v Gruzii) - The Tourist Information Point will be officially open on July 5th at 2 pm and will support the innovative initiative by collecting voluntary financial contributions for the maintenance of the current tourism infrastructure and its further sustainable development in Tusheti. The Ambassador of the Czech Republic in Georgia, Mr. Tomáš Pernický, the Executive Director of CENN, Nana Janashia, local authorities from Akmeta Municipality, and representatives from the Tusheti Protected Landscape Administration and Agency of Protected Areas will attend the opening ceremony.

5.7.2018 - Průlom v záchraně nosorožců bílých severních. V laboratoři se podařilo vyvinout první hybridní embryo nosorožce
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (Safari Park Dvůr Králové) - Nosorožci bílí severní (jinak též nosorožci tuponosí severní) jsou na samém pokraji vyhynutí - na světě přežívají pouze dvě samice tohoto druhu. Za použití metod umělé reprodukce ale nyní vědci v laboratoři zcela poprvé vyvinuli hybridní embryo spojením semene ze samce bílého severního a vajíčka samice příbuzného nosorožce bílého jižního. U nosorožců jde vůbec o první případ, kdy bylo v laboratorních podmínkách dosaženo blastocysty, tedy raného stadia vývoje embrya. Navíc vědecký tým dokázal vytvořit linii kmenových buněk z embrya nosorožců bílých jižních vykazující typické znaky embryonálních kmenových buněk. Tento vědecký pokrok, klíčový pro záchranu nosorožců bílých severních, byl ve středu 4. července publikován ve vědeckém časopise Nature Communications.

4.7.2018 - Správa CHKO Šumava protiprávně umožnila stříkat jedovaté pesticidy v Národní přírodní rezervaci Černé a Čertovo jezero
VIMPERK (Hnutí DUHA) - Správa CHKO Šumava potvrdila rozhodnutí povolit státnímu podniku Lesy ČR aplikaci chemických postřiků v Národní přírodní rezervaci Černé a Čertovo jezero. Postřiky jedovatými pesticidy jsou přitom v národních přírodních rezervacích přísně zakázány [1]. Podle Hnutí DUHA udělila Správa výjimku z tohoto zákazu k „asanaci“ polomu protizákonně. Hnutí DUHA přitom v nedávné minulosti v podobném případu vyhrálo soudní proces se Správou NP Šumava, kterým byla zrušena nezákonná rozhodnutí o povolení toxických postřiků a tzv. insekticidních sítí za ředitele Jana Stráského.

4.7.2018 - Fotopasti potvrdily přítomnost vlků v Lužických horách
LIBEREC (Hnutí DUHA) - V Lužických horách se pohybují minimálně dva vlci. Důkazy o tom přinesly fotografie a videa z fotopastí Hnutí DUHA z jara letošního roku.

4.7.2018 - Zemědělská politika EU – pohroma pro polní ptáky
PRAHA (Česká společnost ornitologická) - Ve vlivném mezinárodním časopise Conservation Letters právě vyšla studie dokládající, že od vstupu Česka do Evropské unie ubývají naši polní ptáci rychleji. Je evidentní, že Společná zemědělská politika a nastavení zemědělských dotací vyžadují zásadní změny.

3.7.2018 - Také Evropa a ČR oslaví zítra Den nezávislosti - na nadměrném a plýtvavém dovozu surovin
PRAHA (Hnutí DUHA) - Zítra nabývá účinnosti Balíček Evropské unie pro oběhové hospodářství. Jeho cílem je udržet a "otáčet" přírodní suroviny v evropské ekonomice místo jejich neustálého vyhazování na skládky či pálení ve spalovnách - a dovozu stále nových surovin. Tak jako USA slaví od 4. července 1776 svůj Den nezávislosti na Evropě, tak i Evropa bude moci od letošního 4. července slavit Den nezávislosti na nadměrném dovozu surovin z jiných kontinentů.

3.7.2018 - Místo klimatizace potřebujeme ve městě stromy
PRAHA (Pirátská strana Praha) - Nový Metropolitní plán navrhuje zmenšit rozlohu zelených ploch v Praze. Odůvodnit to má studie Hustota a ekonomika měst, kterou si zadal Institut plánování a rozvoje (IPR) a podle které je péče o zeleň příliš drahá. Na pozitiva se studie nezaměřila. Piráti před úbytkem zelených ploch varují a zdůrazňují, že zeleň má svůj nezpochybnitelný přínos pro kvalitu života ve městě.

2.7.2018 - Koťata bílých tygrů míří do Francie
LIBEREC (ZOO Liberec) - Libereckou zoologickou zahradu dnes v ranních hodinách opustila dvě koťata bílých tygrů, která se zde narodila před více než dvěma lety. Novým domovem obou tygřích dvojčat se stane Zoologická zahrada Pont Scorff v západní Francii.

2.7.2018 - Hrad Grabštejn znovu ožije mezinárodním dobrovolnickým projektem
Hrad Grabštejn (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - V letošním roce se na hradě Grabštejn opět uskuteční tradiční mezinárodní dobrovolnický projekt (workcamp), jehož hlavním úkolem je pomoc s údržbou okolí hradu. Mladí nadšenci, kteří chtějí svůj volný čas aktivně využít prací pro druhé, se zde setkají v termínu od 9. do 22. července 2018. Projektu se zúčastní dobrovolníci z Čech, Francie, Mexika, Nizozemska, Ruska, Španělska a Turecka.

2.7.2018 - Mezinárodní letní workcamp na Hauenštejně
STRÁŽ NA OHŘÍ (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - V létě loňského roku se zástupci spolku Opři se rozhodli, že chtějí projekt dobrovolnických pobytů na krušnohorském hradě Hauenštejně ještě o něco obohatit. Tak vznikla myšlenka uspořádat zde letní mezinárodní dobrovolnický projekt, workcamp, jehož účastníci budou pomáhat s rekonstrukcí hradu a jeho okolí. Projekt se uskuteční ve spolupráci s organizací INEX-SDA v termínu 9. - 23. 7. 2018.

2.7.2018 - Zahraniční dobrovolníci opět okusí komunitní život Camphillů
ČESKÉ KOPISTY (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - Ve dnech 8. 7. - 21. 7. 2018 se v Camphillu v Českých Kopistech uskuteční mezinárodní workcamp pro dobrovolníky z Francie, Turecka, Mexika, Vietnamu, Španělska i České republiky. Ve spolupráci s neziskovou organizací INEX-SDA budou mít dobrovolníci možnost podílet se na chodu Camphillu, zejména prací na farmě, kterou spolek provozuje.

2.7.2018 - Rys Kryštof se v Moravském krasu adaptoval
BLANSKO (MZLU) - Mladý rys Kryštof, který se už téměř dva roky pohybuje v Moravském krasu, se na zdejší životní podmínky dokonale adaptoval. Nedělá mu problém ani přechod místních komunikací nebo intenzivní turistický ruch. Vyplývá to z předběžných výsledků telemetrického sledování rysa. Data mají odborníci z Mendelovy univerzity v Brně z obojku, který šelmě nasadili ve spolupráci s Ústavem biologie obratlovců AV ČR loni v červnu.

1.7.2018 - Začínají opravy i na nejfrekventovanějších cestách
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Sezóna umožňující stavební práce a opravy na cestách je v Krkonoších kratší, než jinde v kraji. Proto naši dodavatelé již na řadě míst pilně pracují. Další úseky předáme dodavatelům začátkem července. Jsou mezi nimi i ty nejfrekventovanější turistické chodníky. Část prací bude probíhat za provozu s možností obejít staveniště. Charakter prací a cennost okolní přírody si ale na některých cestách vyžádá úplné uzavření daného úseku. Předem návštěvníky hor prosíme o pochopení.

29.6.2018 - Tisícovka autorů soutěžila na téma Okouzlení přírodou
BRNO (Hnutí Brontosaurus) - Hnutí Brontosaurus u příležitosti začínajících prázdnin vyhlásilo výsledky výtvarné a fotografické soutěže Máme rádi přírodu. Komise vybírala z tisícovky vydařených prací v šesti věkových kategoriích od mateřských škol až po vysokoškoláky.

29.6.2018 - Na Broumovsku se třetí rok po sobě narodila vlčata
POLICE NAD METUJÍ (Hnutí DUHA a AOPK ČR) - Vlčí smečka, pohybující se na Broumovsku a ve východním Podkrkonoší, se rozmnožuje už třetím rokem po sobě. Letošní přírůstky nyní prokázaly záběry z fotopastí Hnutí DUHA, které zachytily zhruba dva měsíce stará vlčata i dospělé vlky [1]. Neznamená to však, že by se počet vlků v území významně zvyšoval. Loňská mláďata během prvního a druhého roku života smečku opouštějí a hledají nová teritoria.

29.6.2018 - Jezy na Labi nejsou páteřní infrastrukturou, ale prvním krokem ke zkanalizování Labe
DĚČÍN (Pirátská strana) - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dnes ve třetím čtení projednala novelu zákona o urychlování dopravní infrastruktury. Do seznamu prioritních staveb se přitom pozměňovacím návrhem dostala i stavba plavebního stupně Děčín a Přelouč, ty však k páteřní infrastruktuře nepatří. Projednávána novela se zaměřuje hlavně na zjednodušení získávání pozemků pro výstavbu, u jezu v Děčíně ani v Přelouči se však vlastnictví pozemků neřeší, žádné majetkové spory zde nejsou.

29.6.2018 - Sněmovna schválila zrychlení dopravních staveb. KDU-ČSL prosadila výhodu pro zemědělce
PRAHA (KDU-ČSL) - Sněmovna schválila návrh poslanců, jehož cílem je zrychlit přípravu dopravní, energetické i komunikační infrastruktury. Návrh byl podpořen napříč poslaneckými kluby. Pro byla i KDU-ČSL. Té se navíc podařilo prosadit výhodu pro zemědělce – pokud při výstavbě dojde na jejich území ke zničení úrody, mají nárok na dvojnásobek škody.

29.6.2018 - Ministr Miroslav Toman: Kůrovcovou kalamitu musíme řešit všichni, navrhuji obratem založit s Hnutím DUHA společnou platformu
PRAHA (MZe ČR) - O rozvoji lesního hospodářství a řešení jeho aktuálních problémů, zejména kůrovcové kalamity dnes jednal ministr zemědělství Miroslav Toman se zástupci Hnutí DUHA. Navrhl založit společnou platformu odborníků z ministerstev, lesnických organizací a ochránců přírody, kteří budou situaci společně řešit.

29.6.2018 - Zákon o urychlení výstavby infrastruktury míří ze Sněmovny do Senátu, Piráti v něm prosadili ochranu vlastníků
PRAHA (Pirátská strana) - Poslanec Pirátů a místopředseda Podvýboru pro dopravu Ondřej Polanský dnes spolu s dalšími zástupci poslaneckých klubů vystoupil na tiskové konferenci, kde informoval o přijetí novely zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Návrh, který dnes v Poslanecké sněmovně prošel třetím čtením a míří do Senátu, řeší několik zásadních problémů při výstavbě dopravní infrastruktury. Piráti prosadili mimo jiné přísnější pravidla pro investory při průzkumných pracech na soukromých pozemcích, navázání přílohy zákona se seznamem klíčových staveb na zásady územního rozvoje, a řadu dalších změn.

29.6.2018 - Konference Podnikání a rodina
OLOMOUC (KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.) - Neziskové sdružení KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s. uskuteční dne 22. 9. 2018 na Velehradě v prostorách Stojanova gymnázia konferenci pro křesťanské podnikatele, obchodníky, manažery, živnostníky a jejich rodiny s názvem „Podnikání a rodina“.

28.6.2018 - Výzkumy ukazují, že Češi podporují ochranu přírody a životního prostředí. Omezit se však chce jen menšina
PRAHA (MŽP ČR) - Masarykova univerzita připravila první rozsáhlou studii postojů Čechů k přírodě a životnímu prostředí. Kniha nabízí souhrn více než 80 průzkumů veřejného mínění z posledních let a výsledky nového výzkumu, který proběhl na reprezentativním vzorku 2 673 respondentů. Vznik publikace „Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí“ podpořil Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí.

28.6.2018 - Letní číslo Zpravodaje MŽP zve na výlety do naturových oblastí, národních parků a k rodinným aktivitám v přírodě. Zaostří i na invazní druhy a kůrovcovou kalamitu
PRAHA (MŽP ČR) - Nejnovější číslo elektronického Zpravodaje Ministerstva životního prostředí zaměřujeme na naši přírodu, a to především na tu, kterou najdeme třeba hned za dveřmi. Průvodcem nám při tom může být film Planeta Česko režiséra Mariána Poláka, který nám poskytl velký rozhovor.

28.6.2018 - Pozítří začíná první letošní Týden pro divočinu. 21. ročník tradiční akce se zaměří na práci pro zdravé lesy a pestrou přírodu i na její prožitek
PRAHA (Hnutí DUHA) - Pozítří odstartuje na Strakonicku už dvacátý první ročník Týdnů pro divočinu pořádaný Hnutím DUHA. Na devadesát dobrovolníků se během léta zapojí do práce při vytváření míst pro divočinu, obnově zdravého lesa i harmonické kulturní krajiny. Týdny pro divočinu se letos uskuteční v šesti turnusech v chráněných územích napříč republikou od Bílých Karpat až po Šumavu [1].

28.6.2018 - S výchovou douglasek je třeba začít již od mlada
Strnady (VÚLHM, v.v.i.) - Douglaska tisolistá je sice introdukovaná dřevina, ale dlouhodobý výzkum i pozitivní zkušenosti z jiných evropských zemí potvrzují, že je vhodná i pro naše lesy. O to víc se o ní mluví v souvislosti s ústupem od monokulturního hospodaření. S ohledem na ekologickou a statickou stabilitu lesních porostů se předpokládá využití douglasky ve směsích s dalšími dřevinami.

27.6.2018 - Samovýrobce energie nelze diskriminovat, říká nová evropská směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů
BRUSEL (Hnutí DUHA) - Zástupci ministerstev členských států Evropské unie dnes odpoledne potvrdili schválení směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů, na které se před dvěma týdny shodli s delegacemi Evropského parlamentu a Evropské komise [1]. Rada tak potvrdila i evropský cíl zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie na 32 % [2].

27.6.2018 - Novou vládu čekají akutní ekologické výzvy. Zachránit lesy, vyčistit vzduch, posílit energetickou soběstačnost, omezit odpady či ochránit obce před rypadly
PRAHA (Hnutí DUHA, Greenpeace ČR a Zelený kruh) - Nová vláda Hnutí ANO a ČSSD a zejména premiér Andrej Babiš a tři z ministrů, které dnes jmenoval prezident Miloš Zeman, mají před sebou řadu ekologických úkolů. Ekologické organizace upozorňují na to, co nejvíc hoří a co navíc ANO a ČSSD slíbily ve svých volebních programech a návrhu společného programového prohlášení vlády [1].

27.6.2018 - Piráti varují před podivným způsobem vypsání výběrového řízení na pozici ředitele Lesů ČR
PRAHA (Pirátská strana) - Ministerstvo zemědělství zveřejnilo 26. června 2018 oznámení o výběrovém řízení na pozici generálního ředitele společnosti Lesy ČR. Stalo se tak poslední den funkčního období dnes už bývalého ministra zemědělství Jiřího Milka. Termín uzávěrky je stanoven na 11. července 2018, tedy den, kdy by měla Poslanecká sněmovna hlasovat o důvěře vládě Andreje Babiše. Načasování tohoto kroku Piráti chápou jako snahu výběrové řízení zamaskovat za mediální pozornost věnovanou jmenování nové vlády.

26.6.2018 - Tomáš Klus zahraje na podporu našich lesů a Hnutí DUHA. O hynutí lesů v ČR už vznikla i jeho Bezlesá pohádka
PRAHA (Hnutí DUHA) - Do kampaně za záchranu našich lesů aktivně vstoupil zpěvák Tomáš Klus. V Bezlesé pohádce, kterou společně s Hnutím DUHA natočil, vybízí všechny, kterým není osud našich lesů lhostejný, aby se připojili k výzvě Zachraňme lesy (www.zachranmelesy.cz). V neděli 8. července také podpoří benefičním koncertem změnu pravidel lesního hospodaření v historické Tančírně v Račím údolí u města Javorníku v okrese Jeseník. Koncertu bude předcházet veřejná debata o chřadnutí lesů a možnostech, jak tomu do budoucna zabránit [1].

26.6.2018 - Muzeum vydává publikaci Pohádkový život rodiny Lamkových
CHRUDIM (Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi) - V úterý 3. července 2018 proběhne v rámci 67. ročníku festivalu Loutkářská Chrudim slavnostní křest publikace Pohádkový život rodiny Lamkových, kterou vydává Muzeum loutkářských kultur u příležitosti stejnojmenné výstavy věnované legendám českého animovaného filmu.

26.6.2018 - Dvouměsíční festival Africké léto zahájí akrobaté z Rwandy
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (Safari Park Dvůr Králové) - Safari Park Dvůr Králové na letošní prázdniny připravil dvouměsíční festival, kterého se zúčastní hned několik afrických kapel, tanečních souborů a zpěváků. Na úvod festivalu předvedou svou akrobatickou show mladíci ze Rwandy, v České republice známí díky společnému představení s Cirkem La Putyka. Africké léto začne ve čtvrtek 28. června a potrvá do 2. září.

26.6.2018 - Hledá se Partner Krkonošského národního parku
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Správa KRNAP v příštích dvou letech realizuje projekt Partner Krkonošského národního parku. Cílem projektu je získat v Krkonoších partnery a společně s nimi řešit některé problémy v ochraně přírody, podpořit regionální identitu, patriotismus, ekologickou výchovu a udržovat Krkonoše čisté. Projekt je podpořen prostředky z programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

26.6.2018 - Hospodaření v lesích se musí změnit
PRAHA (TOP 09) - TOP 09 je proti privatizaci či pronájmu státních lesů, nutná je však jejich dobrá správa a celospolečenské využití. Proto její poslanci a senátoři navrhnou novelu zákona o lesích a navrhnou také změny dalších norem a vyhlášek. Experti TOP 09, jako politické strany s výrazným ekologickým směřováním, zveřejnili první pomoc, která zabrání kůrovcovým kalamitám.

26.6.2018 - Petr Gazdík: Budeme tvrdou i konstruktivní opozicí
PRAHA (STAN) - Prezident Miloš Zeman jmenuje druhou vládu Andreje Babiše 27. 6. 2018, tedy v den, kdy si připomínáme oběti komunistického režimu. Je to absurdní až tristní, pokud vezmeme v úvahu, že se jedná o první porevoluční vládu, která se bude opírat o hlasy komunistů.

26.6.2018 - 7 dceřiných společnosti Agrofertu neoprávněně čerpalo finanční podporu
PRAHA (Pirátská strana) - Česká pirátská strana dnes vyzvala dopisem koncern Agrofert, aby vrátil státu finanční prostředky i s úroky, které získal prokazatelně neoprávněně v rámci finanční podpory pojištění Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF), který je podřízen Ministerstvu zemědělství ČR. Jedná se o minimálně 4 miliony Kč od roku 2015. Tyto prostředky totiž byly určeny pouze pro malé a střední podniky, nikoliv pro největší zemědělský komplex v zemi. Tento závěr mají Piráti doložený několika experty a opakuje se tak podobný scénář jako v kauze Čapí hnízdo. Pirátský poslanec Radek Holomčík, který je členem sněmovního Zemědělského výboru, podal v této věci interpelaci na ministra zemědělství v demisi Jiřího Milka a premiéra Andreje Babiše. Piráti zveřejňují v příloze emailu rovněž podrobný přehled tohoto maléru a zvažují některé právní kroky.

26.6.2018 - Společnost Hyundai obhájila certifikát o ochraně životního prostředí EMAS
NOŠOVICE (MŽP ČR) - Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. již po druhé získala certifikát EMAS. Ten potvrzuje, že firmy svým provozem dbají na ochranu životního prostředí a při produkci výrobků či poskytování služeb zvažují dopady na životní prostředí. Prezident společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Donghwan Yang převzal dnes certifikát EMAS od náměstka ministra životního prostředí Jana Kříže.

26.6.2018 - Další mezinárodní projekty pomohou obcím a městům s ochranou klimatu
PRAHA (MŽP ČR) - Před několika dny byla otevřena výzva k podání žádosti v projektu „Propojení evropských a národních opatření ochrany klimatu“. Projekt je zaměřen na města a obce v České republice hledající řešení pro trvalou udržitelnost a také na jejich propojení s evropskými kolegy z Německa, Portugalska, Řecka, Polska a Rumunska. Projekt potrvá do roku 2021.

26.6.2018 - Chovatelé mohou žádat o finance na ochranu stád až do poloviny roku 2019
PRAHA (AOPK ČR) - Byl totiž prodloužen termín pro příjem žádostí ze 110. výzvy Operačního programu Životní prostředí. Zároveň byl prodloužen i termín pro příjem žádostí výzvy č. 51, která je zaměřena na revitalizace vodních toků vyplývající z plánů dílčích povodí.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 789 | Další