ecomonitor.cz
verze pro tisk
17.8.2018 - Povinnou revizi kotle na pevná paliva potřebujete až v roce 2019!
PRAHA (MŽP ČR) - Více než tři čtvrtě milionu domácností mělo mít do konce letošního roku hotovou další revizi kotle na tuhá paliva dle zákona o ochraně ovzduší. Na základě zkušeností z roku 2016, kdy proběhly první zákonné revize, MŽP novelizovalo zákon o ochraně ovzduší. Novela přináší několik novinek, které lidem ušetří výdaje, a přínos revizí pro kvalitu ovzduší přitom zachová. Od 1. září letošního roku stačí mít revizi pouze každé 3 roky. Nově se tak povinnost další revize posouvá až na rok 2019.

17.8.2018 - Glyfosát: Reakce státníků na přelomový soudní verdikt mohou proměnit jeho používání v Evropě. Francie, Itálie i Německo plánují zákaz, ČR zatím mlčí
PRAHA (Hnutí DUHA) - Po přelomovém verdiktu kalifornského soudu, který nařídil Monsantu, výrobci glyfosátových pesticidů, zaplatit odškodné ve výši 6,5 miliardy korun muži umírajícímu na rakovinu [1], a který přichází pouhý rok poté, co Evropská unie rozhodla o pětiletém prodloužení povolení glyfosátu [2], se proti němu vyslovují také evropské politické osobnosti.

16.8.2018 - „Pojďme se 15. září 2018 společně zapsat do historie“, zvou organizátoři World Cleanup Day. Česko se přidá k celosvětové výzvě
Brno (Ukliďme Česko z.s.) - Sdílíme jednu planetu. Celosvětový úklidový den spojí dobrovolníky na celém světě, abychom mohli uklidit svět za jeden den. Cílem je posbírat odpadky a přispět k celosvětové diskuzi o odpadech konkrétním hmatatelným výsledkem.

16.8.2018 - Dobrovolníky z celého světa čekají 3 týdny mimo civilizaci v Českém lese
Stará Knížecí Huť (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - Dobrovolnící ze Španělska, Portugalska, Francie, Turecka, Bulharska i ČR přijedou ve dnech 19. 8. až 8. 9. sekat louky do CHKO Český les. V rámci mezinárodního dobrovolnického projektu Back to nature (Zpátky do přírody) tak pomohou zachovat místní chráněné orchideje.

16.8.2018 - Dobrovolníci z celého světa přijedou pomáhat do Dýšiny
Dýšina (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - Západočeská vesnice Dýšina bude ve dnech 19. 8. - 8. 9. 2017 hostit skupinu dobrovolníků, kteří svou prací přispějí k obohacení programu v obci. Sedm mladých lidí z celého světa se bude podílet nejen na organizaci tradičních pivních slavností, ale také na přípravách základní školy na nový školní rok a úpravě zeleně v okolí.

16.8.2018 - Smrky na Vysočině oslabilo sucho, likviduje je kůrovec
HRADEC KRÁLOVÉ (Lesy ČR) - Snížené hladiny spodních vod, popraskaná půda, vyschlá prameniště i studny, tak se projevuje sucho, které trápí všechny hospodáře v zemi. V obecních, soukromých i státních lesích chřadnou stromy, zejména smrky, které mělce koření a potřebují vodu v půdě. Porosty na Vysočině vysazené před sto, osmdesáti i dvaceti lety ztratily schopnost bránit se škůdcům a kůrovec je doslova likviduje. Kraj kvůli tomu svolal kalamitní štáb.

16.8.2018 - Rezervace velkých kopytníků se dnes rozšířila o polovinu za účasti předsedy vlády a středočeské hejtmanky
Praha (Česká krajina) - Rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice se dnes odpoledne slavnostně rozšířila zhruba o polovinu. Z původních 160 hektarů, které zaujímá od roku 2015, její rozloha nově narostla na 240 hektarů. „Rozšíření přišlo právě včas. Kvůli extrémním vedrům a suchu roste na pastvinách méně trávy, než obvykle. Na větší ploše tak zvířata najdou dostatek potravy. Všem institucím a organizacím, které se na rozšíření podílely, bych proto chtěl velmi poděkovat. Poděkování patří i panu premiérovi, který před rokem a čtvrt inicioval zahájení nových jednání o rozšíření rezervace, která vedla ke zdárnému cíli,“ ocenil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.

15.8.2018 - Víkendová akce na pomoc přírodě CHKO Kokořínsko
(Děti Země) - Dobrovolníci opět vytvářeli tůně pro vzácné živočichy

15.8.2018 - Neznámý pachatel zabil osm kriticky ohrožených mihuli potoční
MLADÉ BUKY (Správa KRNAP) - Neznámý pachatel ucpal na Zlatém potoce na Mladobucku hrázku, čímž způsobil téměř nulový průtok na spodním toku. V důsledku tohoto kroku zahynulo nejméně 8 larev mihule potoční (Lampetra planeri) žijících v této části potoka. Mihule potoční je nejvzácnějším vodním obratlovcem krkonošských toků. Její počty ve Zlatém potoce odhadujeme na několik desítek jedinců. V České republice je kriticky ohroženou.

15.8.2018 - Garanční fond dal Pirátům za pravdu. Agrofert by měl státu vrátit peníze
PRAHA (Pirátská strana) - Velké zemědělské podniky včetně koncernu Agrofert získávaly podle Pirátů během posledních 4 let protiprávně finanční podporu z programu pojištění. Tyto prostředky byly totiž určené výhradně pro malé a střední podniky a nikoliv pro největší zemědělské koncerny v zemi. Jedná se o analogickou kauzu k Čapímu hnízdu. Piráti v této věci interpelovali ministra zemědělství, premiéra a adresovali několik dopisů Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu (PGRLF), který je za vyplácení těchto prostředků zodpovědný. Ředitel PGRLF Zdeněk Nekula zpočátku zapíral a odmítal problém řešit. Nakonec ovšem ředitel zaslal Pirátům dopis, ve kterém informuje, že počínaje 1. srpnem 2018 začne tento fond konečně proplácet finanční podporu pojištění v souladu se zákonem. Bohužel pořád odmítá zmapovat rozsah škod a vyžádat si prostředky zpět včetně úroků. Piráti ovšem v této kauze nepoleví a zvažují podání trestního oznámení kvůli možnému porušení povinnosti při správě cizího majetku.

15.8.2018 - Kvůli suchu letos nebude taková úroda semen lesních dřevin
HRADEC KRÁLOVÉ (Lesy ČR) - Úrodě semen lesních dřevin letošní extrémní letní klima nesvědčí. Dřeviny dozrávají téměř o měsíc dřív. Poškozuje to i listnáče. Právě jejichž osivo ale v době klimatické změny potřebují české a moravské lesy nejvíce. Úroda nebude kvůli suchu tak velká, jak se ještě v červnu odhadovalo.

15.8.2018 - V Dalimilově ulici dnes byl zprovozněn nový podzemní kontejner
LITOMĚŘICE (Město Litoměřice) - Nový podzemní kontejner byl dnes uveden do provozu v Dalimilově ulici, jejíž celková rekonstrukce bude ukončena nejpozději 31. srpna. V současné době tak mají Litoměřice šest podzemních kontejnerových stání. V pořadí sedmé zanedlouho přibude, a to v Palachově ulici, jejíž revitalizace skončí do konce roku.

15.8.2018 - Ministr Brabec předložil spolu s MZe vládě aktuální informace o suchu v ČR i o pomoci k jeho zvládání. A svolává setkání skupin, které se věnují projektům v oblasti sucha, i komisi VODA-SUCHO
PRAHA (MŽP ČR) - Ministr Brabec dnes informoval vládu o tom, že vzhledem k aktuální situaci sucha v ČR svolá v nejbližších dnech jednání všech skupin, které se podílí na projektech řešících problémy se suchem, a také komise VODA - SUCHO. Setkání proběhne za účasti všech významných dotčených aktérů, kde bude projednán a stanoven nejbližší postup. Výstupem těchto jednání by měly být návrhy řešení současných problémů, které způsobuje sucho a na některých místech i nedostatek vody. K dnešnímu dni vydalo již 57 úřadů obcí s rozšířenou působností různá omezení dodávek vody. Zemědělci nemají dostatek krmiva pro zvířata, v rybnících hynou ryby. Situace je i s ohledem na očekávaný vývoj počasí kritická.

15.8.2018 - Mladí dobrovolníci připravují v obci Kyšice zábavné rozloučení s létem
Kyšice (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - Ve dne 19. 08. 2018 se poprvé potkají dospívající z Francie, Srbska, Ruska, Itálie, Španělska, Polska a Portugalska v místním kulturním domě na dobrovolnickém projektu pořádaném obcí Kyšice a vedoucími z INEX-SDA. Během následujících 2 týdnů společně pomůžou posekat trávu, sesbírat klestí, či odstranit odpadky z lesa i okrajových částí obce a především připravit jedinečný program pro děti na tradiční akci Loučení s prázdninami (letos 1. září).

15.8.2018 - Včelařský naučný areál znovu ožije skupinou mezinárodních dobrovolníků
Chlebovice u Frýdku-Místku (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - Včelařský naučný areál v Chlebovicích opět ožije skupinou dobrovolníků z celého světa, kteří zde zůstanou od 19. 8. do 2. 9. Budou zde nejenom pomáhat s údržbou muzejních exponátů a celého areálu, ale současně se budou i vzdělávat o významu a kráse včel a poznávat místní kulturu. V pořadí již čtvrtý ročník tohoto mezinárodního projektu vznikl z iniciativy místní pobočky Českého svazu včelařů a organizace zabývající se dobrovolnictvím INEX-SDA.

15.8.2018 - Promítání filmu HUMAN
Liberec (Nová Akropolis) - Nová Akropolis vás zve na promítání filmu HUMAN natočený francouzským režisérem Yannem Arthus-Bertrandem.

Promítat budeme ve středu 22. 8. v 18 h v sídle Nové Akropolis na adrese Jablonecká 16, Liberec.


15.8.2018 - Zdravotní stav horských lesů v bývalých imisních oblastech se zlepšuje
Strnady (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.) - Každým rokem ověřují odborníci na ekologii lesa Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. zdravotní stav horských lesů v bývalých imisních oblastech. Vzorky jehličí a půdy na chemické rozbory sbírají v horách Krušných, Lužických, Jizerských, Orlických a v Krkonoších.
Cílem je získávat nové poznatky o současné úrovni a vývoji zdravotního stavu, produkce a výživy lesních porostů a jejich reakci na přírodní a člověkem způsobené stresové faktory. Také loni se uskutečnilo každoroční hodnocení zdravotního stavu a růstu mladých smrkových porostů celkem na 76 výzkumných plochách v bývalých imisních oblastech. Řešitelé hodnotili následující parametry: defoliaci (ztrátu olistění), výškový přírůst (délka terminálu) a počet ročníků jehličí.


15.8.2018 - Náměstek Červíček: Pro dohodu s vlastníky pozemků v trase přeložky uděláme maximum
NÁCHOD (Královéhradecký kraj) - Vybudování přeložky z Bělovsi do Velkého Poříčí je pro obyvatelé Náchoda a blízkého okolí velké téma. Na zdejších komunikacích tu cestují tisíce řidičů směřující na Broumovsko. Královéhradecký kraj proto hledá řešení k vybudování přeložky, která by výrazně ulehčila hustému dopravnímu provozu. O aktuálních přípravách ke stavbě nové komunikace znovu jednal první náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Martin Červíček společně s představiteli města Náchod a veřejností, která bude výstavbou přeložky bezprostředně dotčena.

14.8.2018 - Ministr Brabec: Spolu s Komisí říkáme NE jednorázovým plastům. Česká republika má jasnou pozici k omezení jednorázových plastů
PRAHA (MŽP ČR) - Senát zítra projedná návrh Evropské komise na zákaz některých jednorázových plastových výrobků a na zásadní omezení produkce jednorázových plastů v Evropě. Po vládě a poslancích se k tzv. rámcové pozici ČR k nové evropské směrnici vyjádří i senátoři. Ambicí Evropské komise je přijmout novou legislativu do května 2019. Členské státy se již k nové legislativě na půdě Evropské komise vyjadřují. ČR zastupuje Ministerstvo životního prostředí, které rámcovou pozici za ČR připravilo. Pozice české vlády k omezení jednorázových plastů je jednoznačná: DOSTBYLOPLASTU!

14.8.2018 - V liberecké zoo opět po roce probíhá sochařské sympozium EtnoArt
LIBEREC (ZOO Liberec) - V pondělí 13. 8. byl v Zoo Liberec zahájen již čtrnáctý ročník tradiční umělecké akce s názvem EtnoArt, kterou zoo pravidelně pořádá s uměleckým sdružením Artefaktum - CZ. Z prostor zahrady Lidových sadů se opět po roce ozývají zvuky brusek, vrtaček a kladívek a pod rukama známých umělců vznikají nové sochy z kamene. Ty budou po skončení akce zkrášlovat areál zoologické zahrady.

14.8.2018 - Chce-li vláda skutečně řešit krizi v lesích, nemělo by to Ministerstvo financí blokovat. Vláda zatím příčiny lesní krize neřeší, ministerstva nespolupracují
PRAHA (Hnutí DUHA) - Ministerstvo zemědělství se zdráhá byť o málo zvýšit finanční podporu pro obnovu našich lesů decimovaných smrkovou kalamitou. Zatímco premiér Andrej Babiš sliboval řešení lesní krize a apeloval na mezirezortní spolupráci [1], ministerstvo financí odmítlo přidat ministerstvu zemědělství na výsadbu listnatých stromů a jedlí pouhých 313 milionů korun. Přitom přímá finanční ztráta ze smrkové kalamity jen pro Lesy ČR už nyní, kdy kalamita zdaleka nekončí, činí minimálně miliardu korun ročně. Bez výsadby listnáčů přitom nelze obnovit zdravé a produktivní lesy na naprosté většině území ČR.

14.8.2018 - ČD vypsaly soutěž na 120 nových vlaků pro regionální linky
PRAHA (České dráhy) - České dráhy vyhlásily soutěže na dodávku až 60 moderních elektrických jednotek s kapacitou až 240 míst a stejný počet motorových jednotek s kapacitou až 120 míst. Rámcové smlouvy uzavřené s vítězi umožní národnímu dopravci pružně reagovat na objednávku krajů při zajištění dopravní obslužnosti v regionech a co nejdříve po uzavření kontraktů na dopravní služby nasadit nová komfortní vozidla do provozu.

14.8.2018 - Kraj zajistil odstranění nebezpečného odpadu v Dubé – Novém Berštejně
DUBÁ (Liberecký kraj) - Od května letošního roku bylo z lokality Dubá – Nový Berštejn odvezeno více jako 68 tun nebezpečného odpadu. Celkové náklady na akci přesáhly 2.700.000 korun včetně DPH. Podíl kraje činil zhruba 550.000 korun, 80 % pokryla dotace ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) v rámci Národního programu Životní prostředí.

14.8.2018 - Kraj poskytne dotace na budování dálkových a navazujících cyklotras
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - Vznik nových dálkových a na ně navazujících cyklotras má podpořit 6 745 400 korun z krajského rozpočtu. Podělit by se o ně mělo devět žadatelů. Hodnota všech projektů je téměř 20 milionů korun. Přidělení dotací musí ještě schválit Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na zářijovém zasedání.

13.8.2018 - Nový ředitel Lesů ČR Josef Vojáček musí udělat pro zdravé veřejné lesy mnohem víc, než dělal dosud pro lesy vojenské
PRAHA (Hnutí DUHA) - Komentář k jmenování nového ředitele Lesů ČR


13.8.2018 - Generálním ředitelem podniku Lesy ČR bude od září Josef Vojáček
HRADEC KRÁLOVÉ (Lesy ČR) - Ministr zemědělství Miroslav Toman představil 13. srpna Josefa Vojáčka. Od září ho jmenuje generálním ředitelem podniku Lesy České republiky.

13.8.2018 - Děti, studenti a senioři mohou využít vlaky Českých drah od 1. září za státní slevu
PRAHA (České dráhy) - Ministerstvo financí ČR v cenovém věstníku vyhlásilo od 1. září nové slevy pro studenty a seniory. V této souvislosti dochází také ke změnám v tarifu Českých drah. Přinášíme vám přehled podstatných změn, které s novými státem nařízenými slevami přicházejí.

13.8.2018 - Divocí koně poprvé vstupují do (pra)lesa – dlouho očekávaný experiment ochrany přírody právě nastal
Praha (Společná tisková zpráva Agentury ochrany přírody a krajiny, společnosti Česká krajina a JARO Jaroměř) - Východní Čechy se staly prvním místem v České republice, kde se pod dohledem odborníků z řad botaniků a zoologů experimentuje s přirozenou pastvou v nížinném lese. Stádo divokých koní, kteří se od zimy pasou v hradecké lokalitě Na Plachtě, může nově využívat také několik hektarů lesa.

13.8.2018 - Čína má zájem o další české dřevo
HRADEC KRÁLOVÉ (Lesy ČR) - Lesy České republiky jednají se zástupci Číny o dalších kontraktech spojených s prodejem dříví.

10.8.2018 - Úložiště Richard otevře bránu veřejnosti
LITOMĚŘICE (Město Litoměřice) - Úložiště radioaktivního odpadu Richard znovu otevře na jeden den své brány veřejnosti. V sobotu 8. září se zde uskuteční den otevřených dveří. Registrace zájemců právě byla zahájena.

10.8.2018 - Dobrovolníci zkoušejí novou metodu pro zalesnění kalamitních holin v Jeseníkách. Budou mít plné ruce práce a semen břízy
ALBRECHTICE (Hnutí DUHA) - Kolem dvaceti dobrovolníků a dobrovolnic z celé republiky bude od zítřka pomáhat po celý týden výsevem březových semen s obnovou holin přímo v centru severomoravské smrkové kalamity, ve Městě Albrechtice. Bříza je pionýrský strom a tato metoda obnovy lesa je také pionýrská, netradiční. Donedávna považovali lesníci břízu téměř za "plevel" a z pasek ji často vyřezávali, aby uvolnili prostor smrkům. Nyní v době největší krize v lesích je bříza jako přípravný strom velmi užitečná pro své malé nároky a odolnost i budoucí kvalitní les. Bříza může na holinách rychle zajistit půdu proti jejímu rozpadu a erozi.

10.8.2018 - Lesy ČR zahájily nejrozsáhlejší obnovu rašeliniště v Krušných horách
ABERTAMY (Lesy ČR) - Přirozenou tvorbu rašeliny obnovují Lesy České republiky na 66 hektarech Perninského rašeliniště v Krušných horách při silnici z Perninku do Abertam. Krajina tak opět zadrží vodu a vrátí se i typická vegetace a živočichové. Projekt za 7,7 milionů korun spolufinancovaný Evropskou unií začal 1. srpna.

10.8.2018 - Velké vítězství! Soud rozhodl v náš prospěch proti zákazu kol v centru z pera ODS a TOPky
PRAHA (Strana zelených Praha) - Skoro dva roky plýtvalo vedení Prahy 1 a zejména starosta Lomecký (TOP09) a radní pro dopravu Bureš (ODS) za přitakávání místní ČSSD penězi a energií spousty lidí, aby – poté, co s podobnou věcí před několika lety pohořeli na Kampě – tvrdohlavě prosadili zákaz jízdy na kole přes Náměstí republiky, Můstek nebo Staroměstské náměstí.

9.8.2018 - „Dost bylo plastu,“ hlásí město Litoměřice
LITOMĚŘICE (Město Litoměřice) - Celosvětová produkce plastů je od 60. let 20. století dvacetkrát vyšší. Litoměřice se nechtějí topit v plastovém smetí. Udělaly proto další krok na cestě vedoucí ke snižování umělohmotného odpadu. Jako první město v republice se připojuje do kampaně Ministerstva životního prostředí „#dostbyloplastu“. Tento krok dnes schválili litoměřičtí radní.

9.8.2018 - Největší šelmy ostrova Madagaskar znovu k vidění. Tentokrát i s mláďaty
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (Safari Park Dvůr Králové) - Odvěcí nepřátelé lemurů, největší a nejznámější predátoři ostrova Madagaskar, připomínající na první pohled ale spíše kočku nebo lasici. To jsou fosy madagaskarské. Právě těmto hbitým a elegantním šelmám se ve dvorském safari parku narodila po osmileté přestávce dvě nová mláďata. Od začátku tohoto týdne je mají poprvé možnost vidět i návštěvníci.

9.8.2018 - Změna klimatu přináší do ČR častější fotochemický - "losangeleský" - smog. Je potřeba snížit nebezpečné znčištění z aut i elektráren
PRAHA (Hnutí DUHA) - Smogová situace byla vyhlášená včera večer v Praze, středních Čechách a v Ústeckém kraji kvůli nadlimitním koncentracím jedovatého přízemního ozonu, který vzniká při slunečném a horkém počasí při reakcích organických sloučenin a zejména oxidů dusíku. Hlavním zdrojem látek, z nichž vzniká přízemní ozon, je přímo v ulicích měst automobilová doprava, druhým pak uhelné elektrárny [1].

9.8.2018 - Budou města kvůli vedrům neobyvatelná?
BRNO (NESEHNUTí) - Českou republiku sužují v posledních týdnech extrémní vedra. Zdraví a pobyt lidí ve městě ohrožují nejen vysoké teploty, nízká vlhkost vzduchu, ale i rostoucí obsah ozonu. Inspiraci, jak extrémy zmírnit, nabízí web www.moudramesta.cz.

9.8.2018 - 363,3 milionů na přírodní zahrady škol a školek, zeleň v obcích nebo turistický servis v národních parcích. MŽP podpořilo 821 projektů
PRAHA (MŽP ČR a SFŽP ČR) - Další ekologické projekty dostaly zelenou. Vzniknou stovky hřišť a zahrad v přírodním stylu, obce se zazelenají a ubude aut ve městech. Zázemí pro lesní školku v Táboře, obnova zámeckého parku v Polici nebo revitalizace návesní zeleně v obci Kaliště na Vysočině, to jsou ukázky projektů, které dostanou od Státního fondu životního prostředí ČR peníze na realizaci. Dotace z Národního programu Životní prostředí získá 821 projektů ve výši 363,3 milionů korun.

9.8.2018 - Přehřáté Praze v roce 2019 pomůžou mlžítka, zastínění hřišť a lepší péče o zeleň
PRAHA (Strana zelených Praha) - Teplota rozpálených pražských ulic by mohla být v současné vlně veder v průměru o 5 až 10 stupňů Celsia nižší. Praha ale zatím příliš nevyužívá opatření na snížení teploty, která jsou běžná v jiných metropolích. „Nejrychleji dokáže teplotu snížit kropení ulic, výstavba nových fontán a vodních prvků a také posuvných clon, které zamezí dopadání slunečních paprsků na fasády i ulice, říká přírodovědec a kandidát na primátora Ondřej Mirovský. Například v Barceloně, kde mají Zelení silnou pozici na radnici, město investuje do ochrany před přehříváním města stovky milionů EUR každý rok. Zahraniční metropole také podporují budování nových parků, komunitních zahrad a ozelenění fasád, střech a vnitrobloků.

9.8.2018 - Český turista je nepřímou obětí krutého celosvětového byznysu se zvířaty
PRAHA (Společnost pro zvířata) - Zvířata trpí a hynou při globálním obchodování. Jako živé konzervy podstupují dálkové transporty v otřesných podmínkách – po suchu i po moři. (Jsou to 3 – 4 miliony zvířat vyvezených ročně mimo EU na zabití v zemích a kontinentech mimo EU). V tomto nešťastném případu se mohlo jednat o zvířata z ČR, z Pobaltí, z Anglie, Irska, Francie, … směřující na smrt na Arabském poloostrově, nebo zvířata naopak vyplula na smrt z Austrálie. Mrtvé, možná i hynoucí kusy, jsou vyhazovány do moře, tak to dělají. Nepřímou obětí tohoto zvráceného byznysu se, bohužel, stal český turista (zabitý žralokem v Rudém moři 3. 8. 2018, kdy byl žralok přilákán zvířaty hozenými do moře z nedaleko plující přepravní lodi. Zdroj: https://www.novinky.cz/zahranicni/479724-ceskeho-turistu-v-egypte-zabil-zralok.html)

8.8.2018 - Pokuta České inspekce životního prostředí Lesům ČR ukazuje, že změny pravidel pro lesní hospodaření jsou nutné a akutní. Ministerstvo zemědělství přitom navrhuje dál sázet usychající smrky
PRAHA (Hnutí DUHA) - Stát penalizuje svůj vlastní podnik. Pokuta ve výši 3,5 milionu korun udělená Českou inspekcí životního prostředí státnímu podniku Lesy České republiky za selhání při péči o slábnoucí nepůvodní smrkové porosty na severní Moravě a nezvladatelnou kůrovcovou kalamitu [1] je dalším důkazem akutní potřeby zásadních změn lesního hospodářství. Jako první krok navrhlo ministerstvo zemědělství změnu zalesňovací vyhlášky č. 83 k lesnímu zákonu. Návrh ovšem ve skutečnosti k pozitivním změnám nevede, dál počítá s dominantním zalesňováním smrkem tak jako dosud navzdory kritickým připomínkám ministerstev, krajů, expertů i veřejnosti [2].

8.8.2018 - Ochladíme Prahu, vysázíme milion stromů
PRAHA (Pirátská strana Praha) - Piráti chtějí v příštích dvou volebních obdobích zmírnit extrémní teploty, které Pražany trápí v létě. Plánují sázet více stromů, podporovat zelené střechy a fasády a umístit na veřejná prostranství více vodních prvků.

8.8.2018 - Obnovili jsme křížek v Suchém dole
DOLNÍ LYSEČINY (Správa KRNAP) - Správa Krkonošského národního parku pečuje nejenom o přírodní, ale i kulturní dědictví Krkonoš. Právě proto jsme v letošním roce kompletně zrekonstruovali 156 let starý křížek v Suchém dole pod Rýchorami.

8.8.2018 - Vyberte si: na padesáti akcích můžete poznat tajemný život netopýrů
PRAHA (Česká společnost pro ochranu netopýrů a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) - Malí i velcí mají opět šanci seznámit se s pozoruhodným světem létajících savců. Od 9. srpna až do začátku října 2018 se uskuteční série osvětových akcí v rámci Mezinárodní noci pro netopýry, letos již po dvaadvacáté. Přednášky, promítání, ukázky moderních výzkumných metod, hry pro děti a blízká setkání s živými netopýry čekají návštěvníky na 52 místech po celém území ČR.

8.8.2018 - Borovice lesní trpí suchem, trápí je vysoké teploty i škůdci
STRNADY (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.) - Nejen smrky trpí suchem a různými škůdci, kteří si libují ve vysokých teplotách. To samé trápí i naší druhou nejvýznamnější hospodářskou jehličnatou dřevinu – borovici lesní. Extrémně vysoké teploty a výrazný srážkový deficit spojený s poklesem hladiny spodní vody způsobují oslabení lesních dřevin, a tím usnadňují aktivitu řady houbových patogenů a podkorního hmyzu.

8.8.2018 - Krutáková: Brát vodu ze soukromých studní je diskriminační
PRAHA (STAN) - Připravovaná novela ministerstva zemědělství plánuje dovolit využívat studny soukromníků pro potřeby obcí. Nejedná se ale o udržitelné řešení, a navíc diskriminuje ty, kteří se o svou vodu dobře starají.

7.8.2018 - Restaurační vozy projdou přestavbou, vzniknou z nich bistrovozy s oddíly 1. třídy
PRAHA (České dráhy) - Vyšší efektivitu provozu dálkových linek, rozšíření služeb v oblasti gastronomie na palubě vlaků Českých drah a zvýšení kapacity spojů ve stále více poptávané 1. třídě umožní přestavba restauračních vozů na bistrovozy. První z nich mají být uvedeny do provozu v prvním pololetí příštího roku.

6.8.2018 - Vlčice putuje do Safari Parku Dvůr Králové nad Labem
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Radost zoologů z přítomnosti vlka v Krkonoších vystřídaly starosti. V pátek do ovčí ohrady chycená a následně do volné přírody vypuštěná mladá vlčice se v minulých dnech potulovala v údolí Labe mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem. Nakonec dezorientovaná vběhla do restaurace hotelu Velveta na Přední Labské, kde ji museli přivolaní veterináři uspat a nyní je převážena do karantény v Safari Parku Dvůr Králové nad Labem.

6.8.2018 - Dobrovolníci z celého světa přijedou zvelebovat okolí fary střediska ekologické výchovy DOTEK
Horní Maršov (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - V obci Horní Maršov bude ve dnech 12. až 22. srpna skupina 16 zahraničních dobrovolníků zakoušet život našich předků. V středisku ekologické výchovy DOTEK dostanou příležitost naučit se dovednostem tradičních rolníků a řemeslníků během renovace a údržby okolí fary. Dobrovolnický projekt, tzv. workcamp, je zorganizován ve spolupráci s organizací INEX – Sdružení dobrovolných aktivit.

6.8.2018 - Dobrovolnické rodiny z celého světa budou pomáhat v Přírodovědné stanici v Horažďovicích
Horažďovice (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - Od 11. do 19. srpna 2018 bude Envicentrum Proud a Přírodovědná stanice v Horažďovicích hostit dobrovolníky z celého světa. Dobrovolnický projekt, tzv. workcamp, bude probíhat pod záštitou neziskové organizace INEX SDA.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 792 | Další

Online diskuse
17.8.2018 - Povinnou revizi kotle na pevná paliva potřebujete až v roce 2019!
PRAHA (MŽP ČR) - Více než tři čtvrtě milionu domácností mělo mít do konce letošního roku hotovou další revizi kotle na tuhá paliva dle zákona o ochraně ovzduší. Na základě zkušeností z roku 2016, kdy proběhly první zákonné revize, MŽP novelizovalo zákon o ochraně ovzduší. Novela přináší několik novinek, které lidem ušetří výdaje, a přínos revizí pro kvalitu ovzduší přitom zachová. Od 1. září letošního roku stačí mít revizi pouze každé 3 roky. Nově se tak povinnost další revize posouvá až na rok 2019.

17.8.2018 - Glyfosát: Reakce státníků na přelomový soudní verdikt mohou proměnit jeho používání v Evropě. Francie, Itálie i Německo plánují zákaz, ČR zatím mlčí
PRAHA (Hnutí DUHA) - Po přelomovém verdiktu kalifornského soudu, který nařídil Monsantu, výrobci glyfosátových pesticidů, zaplatit odškodné ve výši 6,5 miliardy korun muži umírajícímu na rakovinu [1], a který přichází pouhý rok poté, co Evropská unie rozhodla o pětiletém prodloužení povolení glyfosátu [2], se proti němu vyslovují také evropské politické osobnosti.

16.8.2018 - „Pojďme se 15. září 2018 společně zapsat do historie“, zvou organizátoři World Cleanup Day. Česko se přidá k celosvětové výzvě
Brno (Ukliďme Česko z.s.) - Sdílíme jednu planetu. Celosvětový úklidový den spojí dobrovolníky na celém světě, abychom mohli uklidit svět za jeden den. Cílem je posbírat odpadky a přispět k celosvětové diskuzi o odpadech konkrétním hmatatelným výsledkem.

16.8.2018 - Dobrovolníky z celého světa čekají 3 týdny mimo civilizaci v Českém lese
Stará Knížecí Huť (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - Dobrovolnící ze Španělska, Portugalska, Francie, Turecka, Bulharska i ČR přijedou ve dnech 19. 8. až 8. 9. sekat louky do CHKO Český les. V rámci mezinárodního dobrovolnického projektu Back to nature (Zpátky do přírody) tak pomohou zachovat místní chráněné orchideje.

16.8.2018 - Dobrovolníci z celého světa přijedou pomáhat do Dýšiny
Dýšina (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - Západočeská vesnice Dýšina bude ve dnech 19. 8. - 8. 9. 2017 hostit skupinu dobrovolníků, kteří svou prací přispějí k obohacení programu v obci. Sedm mladých lidí z celého světa se bude podílet nejen na organizaci tradičních pivních slavností, ale také na přípravách základní školy na nový školní rok a úpravě zeleně v okolí.

16.8.2018 - Smrky na Vysočině oslabilo sucho, likviduje je kůrovec
HRADEC KRÁLOVÉ (Lesy ČR) - Snížené hladiny spodních vod, popraskaná půda, vyschlá prameniště i studny, tak se projevuje sucho, které trápí všechny hospodáře v zemi. V obecních, soukromých i státních lesích chřadnou stromy, zejména smrky, které mělce koření a potřebují vodu v půdě. Porosty na Vysočině vysazené před sto, osmdesáti i dvaceti lety ztratily schopnost bránit se škůdcům a kůrovec je doslova likviduje. Kraj kvůli tomu svolal kalamitní štáb.

16.8.2018 - Rezervace velkých kopytníků se dnes rozšířila o polovinu za účasti předsedy vlády a středočeské hejtmanky
Praha (Česká krajina) - Rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice se dnes odpoledne slavnostně rozšířila zhruba o polovinu. Z původních 160 hektarů, které zaujímá od roku 2015, její rozloha nově narostla na 240 hektarů. „Rozšíření přišlo právě včas. Kvůli extrémním vedrům a suchu roste na pastvinách méně trávy, než obvykle. Na větší ploše tak zvířata najdou dostatek potravy. Všem institucím a organizacím, které se na rozšíření podílely, bych proto chtěl velmi poděkovat. Poděkování patří i panu premiérovi, který před rokem a čtvrt inicioval zahájení nových jednání o rozšíření rezervace, která vedla ke zdárnému cíli,“ ocenil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.

15.8.2018 - Víkendová akce na pomoc přírodě CHKO Kokořínsko
(Děti Země) - Dobrovolníci opět vytvářeli tůně pro vzácné živočichy

15.8.2018 - Neznámý pachatel zabil osm kriticky ohrožených mihuli potoční
MLADÉ BUKY (Správa KRNAP) - Neznámý pachatel ucpal na Zlatém potoce na Mladobucku hrázku, čímž způsobil téměř nulový průtok na spodním toku. V důsledku tohoto kroku zahynulo nejméně 8 larev mihule potoční (Lampetra planeri) žijících v této části potoka. Mihule potoční je nejvzácnějším vodním obratlovcem krkonošských toků. Její počty ve Zlatém potoce odhadujeme na několik desítek jedinců. V České republice je kriticky ohroženou.

15.8.2018 - Garanční fond dal Pirátům za pravdu. Agrofert by měl státu vrátit peníze
PRAHA (Pirátská strana) - Velké zemědělské podniky včetně koncernu Agrofert získávaly podle Pirátů během posledních 4 let protiprávně finanční podporu z programu pojištění. Tyto prostředky byly totiž určené výhradně pro malé a střední podniky a nikoliv pro největší zemědělské koncerny v zemi. Jedná se o analogickou kauzu k Čapímu hnízdu. Piráti v této věci interpelovali ministra zemědělství, premiéra a adresovali několik dopisů Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu (PGRLF), který je za vyplácení těchto prostředků zodpovědný. Ředitel PGRLF Zdeněk Nekula zpočátku zapíral a odmítal problém řešit. Nakonec ovšem ředitel zaslal Pirátům dopis, ve kterém informuje, že počínaje 1. srpnem 2018 začne tento fond konečně proplácet finanční podporu pojištění v souladu se zákonem. Bohužel pořád odmítá zmapovat rozsah škod a vyžádat si prostředky zpět včetně úroků. Piráti ovšem v této kauze nepoleví a zvažují podání trestního oznámení kvůli možnému porušení povinnosti při správě cizího majetku.

15.8.2018 - Kvůli suchu letos nebude taková úroda semen lesních dřevin
HRADEC KRÁLOVÉ (Lesy ČR) - Úrodě semen lesních dřevin letošní extrémní letní klima nesvědčí. Dřeviny dozrávají téměř o měsíc dřív. Poškozuje to i listnáče. Právě jejichž osivo ale v době klimatické změny potřebují české a moravské lesy nejvíce. Úroda nebude kvůli suchu tak velká, jak se ještě v červnu odhadovalo.

15.8.2018 - V Dalimilově ulici dnes byl zprovozněn nový podzemní kontejner
LITOMĚŘICE (Město Litoměřice) - Nový podzemní kontejner byl dnes uveden do provozu v Dalimilově ulici, jejíž celková rekonstrukce bude ukončena nejpozději 31. srpna. V současné době tak mají Litoměřice šest podzemních kontejnerových stání. V pořadí sedmé zanedlouho přibude, a to v Palachově ulici, jejíž revitalizace skončí do konce roku.

15.8.2018 - Ministr Brabec předložil spolu s MZe vládě aktuální informace o suchu v ČR i o pomoci k jeho zvládání. A svolává setkání skupin, které se věnují projektům v oblasti sucha, i komisi VODA-SUCHO
PRAHA (MŽP ČR) - Ministr Brabec dnes informoval vládu o tom, že vzhledem k aktuální situaci sucha v ČR svolá v nejbližších dnech jednání všech skupin, které se podílí na projektech řešících problémy se suchem, a také komise VODA - SUCHO. Setkání proběhne za účasti všech významných dotčených aktérů, kde bude projednán a stanoven nejbližší postup. Výstupem těchto jednání by měly být návrhy řešení současných problémů, které způsobuje sucho a na některých místech i nedostatek vody. K dnešnímu dni vydalo již 57 úřadů obcí s rozšířenou působností různá omezení dodávek vody. Zemědělci nemají dostatek krmiva pro zvířata, v rybnících hynou ryby. Situace je i s ohledem na očekávaný vývoj počasí kritická.

15.8.2018 - Mladí dobrovolníci připravují v obci Kyšice zábavné rozloučení s létem
Kyšice (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - Ve dne 19. 08. 2018 se poprvé potkají dospívající z Francie, Srbska, Ruska, Itálie, Španělska, Polska a Portugalska v místním kulturním domě na dobrovolnickém projektu pořádaném obcí Kyšice a vedoucími z INEX-SDA. Během následujících 2 týdnů společně pomůžou posekat trávu, sesbírat klestí, či odstranit odpadky z lesa i okrajových částí obce a především připravit jedinečný program pro děti na tradiční akci Loučení s prázdninami (letos 1. září).

15.8.2018 - Včelařský naučný areál znovu ožije skupinou mezinárodních dobrovolníků
Chlebovice u Frýdku-Místku (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - Včelařský naučný areál v Chlebovicích opět ožije skupinou dobrovolníků z celého světa, kteří zde zůstanou od 19. 8. do 2. 9. Budou zde nejenom pomáhat s údržbou muzejních exponátů a celého areálu, ale současně se budou i vzdělávat o významu a kráse včel a poznávat místní kulturu. V pořadí již čtvrtý ročník tohoto mezinárodního projektu vznikl z iniciativy místní pobočky Českého svazu včelařů a organizace zabývající se dobrovolnictvím INEX-SDA.

15.8.2018 - Promítání filmu HUMAN
Liberec (Nová Akropolis) - Nová Akropolis vás zve na promítání filmu HUMAN natočený francouzským režisérem Yannem Arthus-Bertrandem.

Promítat budeme ve středu 22. 8. v 18 h v sídle Nové Akropolis na adrese Jablonecká 16, Liberec.


15.8.2018 - Zdravotní stav horských lesů v bývalých imisních oblastech se zlepšuje
Strnady (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.) - Každým rokem ověřují odborníci na ekologii lesa Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. zdravotní stav horských lesů v bývalých imisních oblastech. Vzorky jehličí a půdy na chemické rozbory sbírají v horách Krušných, Lužických, Jizerských, Orlických a v Krkonoších.
Cílem je získávat nové poznatky o současné úrovni a vývoji zdravotního stavu, produkce a výživy lesních porostů a jejich reakci na přírodní a člověkem způsobené stresové faktory. Také loni se uskutečnilo každoroční hodnocení zdravotního stavu a růstu mladých smrkových porostů celkem na 76 výzkumných plochách v bývalých imisních oblastech. Řešitelé hodnotili následující parametry: defoliaci (ztrátu olistění), výškový přírůst (délka terminálu) a počet ročníků jehličí.


15.8.2018 - Náměstek Červíček: Pro dohodu s vlastníky pozemků v trase přeložky uděláme maximum
NÁCHOD (Královéhradecký kraj) - Vybudování přeložky z Bělovsi do Velkého Poříčí je pro obyvatelé Náchoda a blízkého okolí velké téma. Na zdejších komunikacích tu cestují tisíce řidičů směřující na Broumovsko. Královéhradecký kraj proto hledá řešení k vybudování přeložky, která by výrazně ulehčila hustému dopravnímu provozu. O aktuálních přípravách ke stavbě nové komunikace znovu jednal první náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Martin Červíček společně s představiteli města Náchod a veřejností, která bude výstavbou přeložky bezprostředně dotčena.

14.8.2018 - Ministr Brabec: Spolu s Komisí říkáme NE jednorázovým plastům. Česká republika má jasnou pozici k omezení jednorázových plastů
PRAHA (MŽP ČR) - Senát zítra projedná návrh Evropské komise na zákaz některých jednorázových plastových výrobků a na zásadní omezení produkce jednorázových plastů v Evropě. Po vládě a poslancích se k tzv. rámcové pozici ČR k nové evropské směrnici vyjádří i senátoři. Ambicí Evropské komise je přijmout novou legislativu do května 2019. Členské státy se již k nové legislativě na půdě Evropské komise vyjadřují. ČR zastupuje Ministerstvo životního prostředí, které rámcovou pozici za ČR připravilo. Pozice české vlády k omezení jednorázových plastů je jednoznačná: DOSTBYLOPLASTU!

14.8.2018 - V liberecké zoo opět po roce probíhá sochařské sympozium EtnoArt
LIBEREC (ZOO Liberec) - V pondělí 13. 8. byl v Zoo Liberec zahájen již čtrnáctý ročník tradiční umělecké akce s názvem EtnoArt, kterou zoo pravidelně pořádá s uměleckým sdružením Artefaktum - CZ. Z prostor zahrady Lidových sadů se opět po roce ozývají zvuky brusek, vrtaček a kladívek a pod rukama známých umělců vznikají nové sochy z kamene. Ty budou po skončení akce zkrášlovat areál zoologické zahrady.

14.8.2018 - Chce-li vláda skutečně řešit krizi v lesích, nemělo by to Ministerstvo financí blokovat. Vláda zatím příčiny lesní krize neřeší, ministerstva nespolupracují
PRAHA (Hnutí DUHA) - Ministerstvo zemědělství se zdráhá byť o málo zvýšit finanční podporu pro obnovu našich lesů decimovaných smrkovou kalamitou. Zatímco premiér Andrej Babiš sliboval řešení lesní krize a apeloval na mezirezortní spolupráci [1], ministerstvo financí odmítlo přidat ministerstvu zemědělství na výsadbu listnatých stromů a jedlí pouhých 313 milionů korun. Přitom přímá finanční ztráta ze smrkové kalamity jen pro Lesy ČR už nyní, kdy kalamita zdaleka nekončí, činí minimálně miliardu korun ročně. Bez výsadby listnáčů přitom nelze obnovit zdravé a produktivní lesy na naprosté většině území ČR.

14.8.2018 - ČD vypsaly soutěž na 120 nových vlaků pro regionální linky
PRAHA (České dráhy) - České dráhy vyhlásily soutěže na dodávku až 60 moderních elektrických jednotek s kapacitou až 240 míst a stejný počet motorových jednotek s kapacitou až 120 míst. Rámcové smlouvy uzavřené s vítězi umožní národnímu dopravci pružně reagovat na objednávku krajů při zajištění dopravní obslužnosti v regionech a co nejdříve po uzavření kontraktů na dopravní služby nasadit nová komfortní vozidla do provozu.

14.8.2018 - Kraj zajistil odstranění nebezpečného odpadu v Dubé – Novém Berštejně
DUBÁ (Liberecký kraj) - Od května letošního roku bylo z lokality Dubá – Nový Berštejn odvezeno více jako 68 tun nebezpečného odpadu. Celkové náklady na akci přesáhly 2.700.000 korun včetně DPH. Podíl kraje činil zhruba 550.000 korun, 80 % pokryla dotace ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) v rámci Národního programu Životní prostředí.

14.8.2018 - Kraj poskytne dotace na budování dálkových a navazujících cyklotras
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - Vznik nových dálkových a na ně navazujících cyklotras má podpořit 6 745 400 korun z krajského rozpočtu. Podělit by se o ně mělo devět žadatelů. Hodnota všech projektů je téměř 20 milionů korun. Přidělení dotací musí ještě schválit Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na zářijovém zasedání.

13.8.2018 - Nový ředitel Lesů ČR Josef Vojáček musí udělat pro zdravé veřejné lesy mnohem víc, než dělal dosud pro lesy vojenské
PRAHA (Hnutí DUHA) - Komentář k jmenování nového ředitele Lesů ČR


13.8.2018 - Generálním ředitelem podniku Lesy ČR bude od září Josef Vojáček
HRADEC KRÁLOVÉ (Lesy ČR) - Ministr zemědělství Miroslav Toman představil 13. srpna Josefa Vojáčka. Od září ho jmenuje generálním ředitelem podniku Lesy České republiky.

13.8.2018 - Děti, studenti a senioři mohou využít vlaky Českých drah od 1. září za státní slevu
PRAHA (České dráhy) - Ministerstvo financí ČR v cenovém věstníku vyhlásilo od 1. září nové slevy pro studenty a seniory. V této souvislosti dochází také ke změnám v tarifu Českých drah. Přinášíme vám přehled podstatných změn, které s novými státem nařízenými slevami přicházejí.

13.8.2018 - Divocí koně poprvé vstupují do (pra)lesa – dlouho očekávaný experiment ochrany přírody právě nastal
Praha (Společná tisková zpráva Agentury ochrany přírody a krajiny, společnosti Česká krajina a JARO Jaroměř) - Východní Čechy se staly prvním místem v České republice, kde se pod dohledem odborníků z řad botaniků a zoologů experimentuje s přirozenou pastvou v nížinném lese. Stádo divokých koní, kteří se od zimy pasou v hradecké lokalitě Na Plachtě, může nově využívat také několik hektarů lesa.

13.8.2018 - Čína má zájem o další české dřevo
HRADEC KRÁLOVÉ (Lesy ČR) - Lesy České republiky jednají se zástupci Číny o dalších kontraktech spojených s prodejem dříví.

10.8.2018 - Úložiště Richard otevře bránu veřejnosti
LITOMĚŘICE (Město Litoměřice) - Úložiště radioaktivního odpadu Richard znovu otevře na jeden den své brány veřejnosti. V sobotu 8. září se zde uskuteční den otevřených dveří. Registrace zájemců právě byla zahájena.

10.8.2018 - Dobrovolníci zkoušejí novou metodu pro zalesnění kalamitních holin v Jeseníkách. Budou mít plné ruce práce a semen břízy
ALBRECHTICE (Hnutí DUHA) - Kolem dvaceti dobrovolníků a dobrovolnic z celé republiky bude od zítřka pomáhat po celý týden výsevem březových semen s obnovou holin přímo v centru severomoravské smrkové kalamity, ve Městě Albrechtice. Bříza je pionýrský strom a tato metoda obnovy lesa je také pionýrská, netradiční. Donedávna považovali lesníci břízu téměř za "plevel" a z pasek ji často vyřezávali, aby uvolnili prostor smrkům. Nyní v době největší krize v lesích je bříza jako přípravný strom velmi užitečná pro své malé nároky a odolnost i budoucí kvalitní les. Bříza může na holinách rychle zajistit půdu proti jejímu rozpadu a erozi.

10.8.2018 - Lesy ČR zahájily nejrozsáhlejší obnovu rašeliniště v Krušných horách
ABERTAMY (Lesy ČR) - Přirozenou tvorbu rašeliny obnovují Lesy České republiky na 66 hektarech Perninského rašeliniště v Krušných horách při silnici z Perninku do Abertam. Krajina tak opět zadrží vodu a vrátí se i typická vegetace a živočichové. Projekt za 7,7 milionů korun spolufinancovaný Evropskou unií začal 1. srpna.

10.8.2018 - Velké vítězství! Soud rozhodl v náš prospěch proti zákazu kol v centru z pera ODS a TOPky
PRAHA (Strana zelených Praha) - Skoro dva roky plýtvalo vedení Prahy 1 a zejména starosta Lomecký (TOP09) a radní pro dopravu Bureš (ODS) za přitakávání místní ČSSD penězi a energií spousty lidí, aby – poté, co s podobnou věcí před několika lety pohořeli na Kampě – tvrdohlavě prosadili zákaz jízdy na kole přes Náměstí republiky, Můstek nebo Staroměstské náměstí.

9.8.2018 - „Dost bylo plastu,“ hlásí město Litoměřice
LITOMĚŘICE (Město Litoměřice) - Celosvětová produkce plastů je od 60. let 20. století dvacetkrát vyšší. Litoměřice se nechtějí topit v plastovém smetí. Udělaly proto další krok na cestě vedoucí ke snižování umělohmotného odpadu. Jako první město v republice se připojuje do kampaně Ministerstva životního prostředí „#dostbyloplastu“. Tento krok dnes schválili litoměřičtí radní.

9.8.2018 - Největší šelmy ostrova Madagaskar znovu k vidění. Tentokrát i s mláďaty
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (Safari Park Dvůr Králové) - Odvěcí nepřátelé lemurů, největší a nejznámější predátoři ostrova Madagaskar, připomínající na první pohled ale spíše kočku nebo lasici. To jsou fosy madagaskarské. Právě těmto hbitým a elegantním šelmám se ve dvorském safari parku narodila po osmileté přestávce dvě nová mláďata. Od začátku tohoto týdne je mají poprvé možnost vidět i návštěvníci.

9.8.2018 - Změna klimatu přináší do ČR častější fotochemický - "losangeleský" - smog. Je potřeba snížit nebezpečné znčištění z aut i elektráren
PRAHA (Hnutí DUHA) - Smogová situace byla vyhlášená včera večer v Praze, středních Čechách a v Ústeckém kraji kvůli nadlimitním koncentracím jedovatého přízemního ozonu, který vzniká při slunečném a horkém počasí při reakcích organických sloučenin a zejména oxidů dusíku. Hlavním zdrojem látek, z nichž vzniká přízemní ozon, je přímo v ulicích měst automobilová doprava, druhým pak uhelné elektrárny [1].

9.8.2018 - Budou města kvůli vedrům neobyvatelná?
BRNO (NESEHNUTí) - Českou republiku sužují v posledních týdnech extrémní vedra. Zdraví a pobyt lidí ve městě ohrožují nejen vysoké teploty, nízká vlhkost vzduchu, ale i rostoucí obsah ozonu. Inspiraci, jak extrémy zmírnit, nabízí web www.moudramesta.cz.

9.8.2018 - 363,3 milionů na přírodní zahrady škol a školek, zeleň v obcích nebo turistický servis v národních parcích. MŽP podpořilo 821 projektů
PRAHA (MŽP ČR a SFŽP ČR) - Další ekologické projekty dostaly zelenou. Vzniknou stovky hřišť a zahrad v přírodním stylu, obce se zazelenají a ubude aut ve městech. Zázemí pro lesní školku v Táboře, obnova zámeckého parku v Polici nebo revitalizace návesní zeleně v obci Kaliště na Vysočině, to jsou ukázky projektů, které dostanou od Státního fondu životního prostředí ČR peníze na realizaci. Dotace z Národního programu Životní prostředí získá 821 projektů ve výši 363,3 milionů korun.

9.8.2018 - Přehřáté Praze v roce 2019 pomůžou mlžítka, zastínění hřišť a lepší péče o zeleň
PRAHA (Strana zelených Praha) - Teplota rozpálených pražských ulic by mohla být v současné vlně veder v průměru o 5 až 10 stupňů Celsia nižší. Praha ale zatím příliš nevyužívá opatření na snížení teploty, která jsou běžná v jiných metropolích. „Nejrychleji dokáže teplotu snížit kropení ulic, výstavba nových fontán a vodních prvků a také posuvných clon, které zamezí dopadání slunečních paprsků na fasády i ulice, říká přírodovědec a kandidát na primátora Ondřej Mirovský. Například v Barceloně, kde mají Zelení silnou pozici na radnici, město investuje do ochrany před přehříváním města stovky milionů EUR každý rok. Zahraniční metropole také podporují budování nových parků, komunitních zahrad a ozelenění fasád, střech a vnitrobloků.

9.8.2018 - Český turista je nepřímou obětí krutého celosvětového byznysu se zvířaty
PRAHA (Společnost pro zvířata) - Zvířata trpí a hynou při globálním obchodování. Jako živé konzervy podstupují dálkové transporty v otřesných podmínkách – po suchu i po moři. (Jsou to 3 – 4 miliony zvířat vyvezených ročně mimo EU na zabití v zemích a kontinentech mimo EU). V tomto nešťastném případu se mohlo jednat o zvířata z ČR, z Pobaltí, z Anglie, Irska, Francie, … směřující na smrt na Arabském poloostrově, nebo zvířata naopak vyplula na smrt z Austrálie. Mrtvé, možná i hynoucí kusy, jsou vyhazovány do moře, tak to dělají. Nepřímou obětí tohoto zvráceného byznysu se, bohužel, stal český turista (zabitý žralokem v Rudém moři 3. 8. 2018, kdy byl žralok přilákán zvířaty hozenými do moře z nedaleko plující přepravní lodi. Zdroj: https://www.novinky.cz/zahranicni/479724-ceskeho-turistu-v-egypte-zabil-zralok.html)

8.8.2018 - Pokuta České inspekce životního prostředí Lesům ČR ukazuje, že změny pravidel pro lesní hospodaření jsou nutné a akutní. Ministerstvo zemědělství přitom navrhuje dál sázet usychající smrky
PRAHA (Hnutí DUHA) - Stát penalizuje svůj vlastní podnik. Pokuta ve výši 3,5 milionu korun udělená Českou inspekcí životního prostředí státnímu podniku Lesy České republiky za selhání při péči o slábnoucí nepůvodní smrkové porosty na severní Moravě a nezvladatelnou kůrovcovou kalamitu [1] je dalším důkazem akutní potřeby zásadních změn lesního hospodářství. Jako první krok navrhlo ministerstvo zemědělství změnu zalesňovací vyhlášky č. 83 k lesnímu zákonu. Návrh ovšem ve skutečnosti k pozitivním změnám nevede, dál počítá s dominantním zalesňováním smrkem tak jako dosud navzdory kritickým připomínkám ministerstev, krajů, expertů i veřejnosti [2].

8.8.2018 - Ochladíme Prahu, vysázíme milion stromů
PRAHA (Pirátská strana Praha) - Piráti chtějí v příštích dvou volebních obdobích zmírnit extrémní teploty, které Pražany trápí v létě. Plánují sázet více stromů, podporovat zelené střechy a fasády a umístit na veřejná prostranství více vodních prvků.

8.8.2018 - Obnovili jsme křížek v Suchém dole
DOLNÍ LYSEČINY (Správa KRNAP) - Správa Krkonošského národního parku pečuje nejenom o přírodní, ale i kulturní dědictví Krkonoš. Právě proto jsme v letošním roce kompletně zrekonstruovali 156 let starý křížek v Suchém dole pod Rýchorami.

8.8.2018 - Vyberte si: na padesáti akcích můžete poznat tajemný život netopýrů
PRAHA (Česká společnost pro ochranu netopýrů a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) - Malí i velcí mají opět šanci seznámit se s pozoruhodným světem létajících savců. Od 9. srpna až do začátku října 2018 se uskuteční série osvětových akcí v rámci Mezinárodní noci pro netopýry, letos již po dvaadvacáté. Přednášky, promítání, ukázky moderních výzkumných metod, hry pro děti a blízká setkání s živými netopýry čekají návštěvníky na 52 místech po celém území ČR.

8.8.2018 - Borovice lesní trpí suchem, trápí je vysoké teploty i škůdci
STRNADY (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.) - Nejen smrky trpí suchem a různými škůdci, kteří si libují ve vysokých teplotách. To samé trápí i naší druhou nejvýznamnější hospodářskou jehličnatou dřevinu – borovici lesní. Extrémně vysoké teploty a výrazný srážkový deficit spojený s poklesem hladiny spodní vody způsobují oslabení lesních dřevin, a tím usnadňují aktivitu řady houbových patogenů a podkorního hmyzu.

8.8.2018 - Krutáková: Brát vodu ze soukromých studní je diskriminační
PRAHA (STAN) - Připravovaná novela ministerstva zemědělství plánuje dovolit využívat studny soukromníků pro potřeby obcí. Nejedná se ale o udržitelné řešení, a navíc diskriminuje ty, kteří se o svou vodu dobře starají.

7.8.2018 - Restaurační vozy projdou přestavbou, vzniknou z nich bistrovozy s oddíly 1. třídy
PRAHA (České dráhy) - Vyšší efektivitu provozu dálkových linek, rozšíření služeb v oblasti gastronomie na palubě vlaků Českých drah a zvýšení kapacity spojů ve stále více poptávané 1. třídě umožní přestavba restauračních vozů na bistrovozy. První z nich mají být uvedeny do provozu v prvním pololetí příštího roku.

6.8.2018 - Vlčice putuje do Safari Parku Dvůr Králové nad Labem
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Radost zoologů z přítomnosti vlka v Krkonoších vystřídaly starosti. V pátek do ovčí ohrady chycená a následně do volné přírody vypuštěná mladá vlčice se v minulých dnech potulovala v údolí Labe mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem. Nakonec dezorientovaná vběhla do restaurace hotelu Velveta na Přední Labské, kde ji museli přivolaní veterináři uspat a nyní je převážena do karantény v Safari Parku Dvůr Králové nad Labem.

6.8.2018 - Dobrovolníci z celého světa přijedou zvelebovat okolí fary střediska ekologické výchovy DOTEK
Horní Maršov (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - V obci Horní Maršov bude ve dnech 12. až 22. srpna skupina 16 zahraničních dobrovolníků zakoušet život našich předků. V středisku ekologické výchovy DOTEK dostanou příležitost naučit se dovednostem tradičních rolníků a řemeslníků během renovace a údržby okolí fary. Dobrovolnický projekt, tzv. workcamp, je zorganizován ve spolupráci s organizací INEX – Sdružení dobrovolných aktivit.

6.8.2018 - Dobrovolnické rodiny z celého světa budou pomáhat v Přírodovědné stanici v Horažďovicích
Horažďovice (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - Od 11. do 19. srpna 2018 bude Envicentrum Proud a Přírodovědná stanice v Horažďovicích hostit dobrovolníky z celého světa. Dobrovolnický projekt, tzv. workcamp, bude probíhat pod záštitou neziskové organizace INEX SDA.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 792 | Další