ecomonitor.cz
verze pro tisk
17.5.2018 - Sokoli v Českém Švýcarsku dostávají kroužky
KRÁSNÁ LÍPA (Správa NP České Švýcarsko) - Ornitologové v těchto dnech kroužkují v Českém Švýcarsku mláďata sokolů stěhovavých. V celé oblasti Českého Švýcarska[1] letos bylo zaznamenáno 13 párů sokolů stěhovavých, z nichž se 9 párům podařilo zahnízdit[2]. Dvě hnízdění byla zmařena pravděpodobně z důvodu rušení párů lidmi, zbývající 2 hnízdění zřejmě nevyšla z přirozených příčin.

17.5.2018 - Absolutní selhání Ministerstva zemědělství, ignoruje plošné hynutí našich lesů. Návrh nové vyhlášky umožňuje vysazovat až 75 % smrku i tam, kde smrky nyní hynou
PRAHA (Hnutí DUHA) - Ministerstvo zemědělství (MZe) mění důležitou vyhlášku, která mimo jiné určuje druhovou skladbu lesů. Převažující výsadbu smrku přitom nemění vůbec. Hnutí DUHA to označilo za skandální. MZe chce dál ponechat smrk jako hlavní dřevinu i v oblastech středních nadmořských výšek, kde podle vědeckých modelů bude hynout, a dokonce i tam, kde se již nyní smrkové porosty plošně rozpadají. Vyhlášku poslalo Mze do meziresortního připomínkového řízení [1].

17.5.2018 - V Safari Parku Dvůr Králové je k vidění největší druh volavky na světě
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (Safari Park Dvůr Králové) - Jediné volavky obrovské ve střední Evropě můžete nově vidět v Safari Parku Dvůr Králové. Jedná se o největší druh volavky vůbec, jedinci dorůstají délky i výšky okolo 150 cm. Dvojici ptáků získal safari park od Zoo Plzeň.

17.5.2018 - Krkonošský národní park slaví 55. narozeniny
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - Ve čtvrtek uplyne 55 let od vyhlášení nejstaršího českého národního parku. 17. května 1963 byla završena snaha generací odborníků a vědeckých institucí o vyhlášení Krkonoš národním parkem. Tenko krok logicky navazoval na vyhlášení Karkonoského Parku Narodowého na polské straně hor o čtyři roky dříve (1959).

16.5.2018 - Oslava zrušení kožešinových farem
Plzeň (Svoboda zvířat) - Liška, norek, kočka nebo… člověk. Všechna zvířata jsou bytosti schopné pociťovat bolest nebo emoce - stejně jako člověk. Akce Like Animal, která se uskuteční v sobotu 19. 5. od 15.30 v pražské Továrně, propojuje organizace na ochranu zvířat z celé republiky a oslavuje úspěch dosažený v ochraně práv zvířat - zrušení kožešinových farem.

16.5.2018 - Kluby ODS, TOP 09 a nezávislých nabízejí nefunkční pražské radě Toleranční patent
PRAHA (ODS Praha) - Kluby ODS, TOP 09 a nezávislých nabízejí nefunkční pražské radě Toleranční patent ke stabilizaci podmínek pro činnost Rady hlavního města Prahy na posledních 120 dnů její vlády.

16.5.2018 - Děti pomáhají chránit ptáky a zabezpečené skleněné plochy přibývají jako houby po dešti
PRAHA (Česká společnost ornitologická) - O skla na budovách, protihlukových stěnách nebo zastávkách hromadné dopravy se ročně zabije obrovské množství ptáků. Právě nebezpečné zastávky proto Česká společnost ornitologická eviduje prostřednictvím webové aplikace zastavky.birdlife.cz. Dobrovolníci už pomocí této aplikace ohodnotili více než 10 000 zastávek a ornitology těší, že s rostoucím počtem zmapovaných míst roste i počet zastávek, o které už se ptáci nezabíjí. Kampaň Bezpečné zastávky inspiruje školní kolektivy, spolky, obce i jednotlivce napříč Českem, k aktivní pomoci naší přírodě. Kdo zabezpečí skleněnou plochu ve svém okolí do 10. června, se navíc může zúčastnit soutěže o zajímavé ceny.

16.5.2018 - Kraj poskytne přes 22 milionů obcím na rozvoj vodohospodářské infrastruktury
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - Radní Královéhradeckého kraje doporučili schválit rozdělení finančních prostředků na rozvoj vodohospodářské infrastruktury. Za částku 22,5 milionu korun tak v jednotlivých obcích dojde k vybudování vodovodů, kanalizací či čistíren odpadních vod. O tomto doporučení rozhodnou krajští zastupitelé na květnovém jednání.

15.5.2018 - Premiér s ministry se dohodli, že se dohodnou. České lesy dál čekají na opatření, která by zvýšila jejich odolnost
PRAHA (Hnutí DUHA) - Na ministerstvu zemědělství dnes bez jakýchkoliv konkrétních závěrů proběhlo jednání premiéra Andreje Babiše, ministra životního prostředí Richarda Brabce a ministra zemědělství Jiřího Milka s dalšími experty ohledně kalamity lesů zasahující nyní čtyři kraje České republiky. Hnutí DUHA v rámci kampaně Zachraňme lesy vyzývá vládu, aby připravila koncepční kroky, jak kalamitám postihujících smrkové lesy předcházet.

15.5.2018 - Krkonošskému národnímu parku je 55 let
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Ve čtvrtek uplyne 55 let od vyhlášení nejstaršího českého národního parku. 17. května 1963 byla završena snaha generací odborníků a vědeckých institucí o vyhlášení Krkonoš národním parkem. Tenko krok logicky navazoval na vyhlášení Karkonoského Parku Narodowého na polské straně hor o čtyři roky dříve (1959).

15.5.2018 - Slož písničku, natoč video a vyhraj komentovanou prohlídku Zoo Liberec a neveřejného zázemí pro zvířata!
LIBEREC (ZOO Liberec) - Zoologické zahrady zapojené do ochranářské kampaně Silent Forest (Ztichlý les) vyhlašují pěveckou soutěž na záchranu kriticky ohrožených ptáků Indonésie.

15.5.2018 - Vláda nesmí krizi lesů jen látat. Musí řešit nejen následky, ale hlavně příčiny. Andrej Babiš, Jiří Milek a Richard Brabec dnes projednají kůrovcovou kalamitu
PRAHA (Hnutí DUHA) - Dnes projedná premiér Andrej Babiš, ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr zemědělství Jiří Milek a zástupci ministerstva průmyslu, dopravy i vnitra kritickou kůrovcovou kalamitu [1]. Hnutí DUHA žádá, aby nejednali jen o řešení následků lesní pohromy, ale především o systematickém obratu k trvale udržitelnému lesnictví.

15.5.2018 - Ministr zemědělství ke kůrovcové kalamitě: Bez vyhlášení nouzového stavu se neobejdeme, je nutné zapojit ostatní resorty
PRAHA (MZe ČR) - Zvládnutí současné kalamitní situace v lesích je nereálné bez vyhlášení nouzového stavu a bez intenzivní meziresortní spolupráce. Uvedl to ministr zemědělství Jiří Milek na dnešním jednání ke krizové situaci v lesích. Dnešního jednání, které ministr svolal ke kalamitní situaci v lesích, se zúčastnil předseda vlády Andrej Babiš, ministr životního prostředí Richard Brabec a zástupci Lesů ČR a Vojenských lesů a statků. Účastníci se shodli na základních krocích, které je nezbytné v nejbližší době udělat.

15.5.2018 - Kdy zmizí těžní věže z Beskyd? Pirát Černohorský interpeluje ministra
FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM (Pirátská strana) - Jak dlouho ještě budou na černo postavené těžní věže v areálu Dolu Frenštát hyzdit panorama Beskyd? Na to se ve včera odeslané interpelaci ptá Pirát Lukáš Černohorský ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera. Důvodem je nedávné převzetí těžařské společnosti OKD státním podnikem Prisko. Stát se tak stal provozovatelem největších černých staveb v zemi. Nelegálnost více než 50 objektů nacházejících se v areálu Dolu Frenštát přitom potvrdil stavební úřad, krajský úřad i krajský soud. Stavby by tedy měly být podle práva odstraněny.

15.5.2018 - Jak se připravit na sucho? Hospodařte s dešťovkou. Na semináři v Hostětíně získáte návody, jak na to a kolik vás to bude stát
Hostětín (ZO ČSOP Veronica) - V létě bude sucho. To už se ví. Ale jak se na to můžeme připravit? Jak zachycovat dešťovou vodu nejenom na zahradě, ale i v bytě na balkóně? Jak s vodou hospodařit, jak se bude sucho vyvíjet, co přesně můžeme udělat - a kde na to vzít peníze!? Ten, kdo neví a chtěl by vědět, přijeďte na seminář organizovaný Ekologickým institutem Veronica v Hostětíně 26.-27. května 2018.

14.5.2018 - ČR v Bruselu znovu prosazuje pálení odpadků namísto recyklace. Přitom budeme muset přijmout evropský balíček pro oběhové hospodářství
BRUSEL (Hnutí DUHA) - Zítra bude znovu jednat technická skupina ke směrnici o podpoře obnovitelných zdrojů. Jednání takzvaného Trialogu, tedy zástupců Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, kde se bude domlouvat finální kompromisní znění směrnice, proběhne 17. května. Zástupci České republiky na těchto jednáních přitom na základě oficiální pozice prosazují, aby spalování plastů bylo považováno za obnovitelný zdroj energie a bylo tedy dotováno.

14.5.2018 - Hybatelé sociální ekonomiky vystoupili na mezinárodním fóru Solidární Česko
PRAHA (Spiralis) - Osobnosti sociální ekonomiky z ČR i USA vystoupily na mezinárodním fóru Solidární Česko/ Connected Czechia. Celodenní konference pořádané 2. května 2018 Spiralis a platformou Spektrum rozvoje žen se zúčastnilo více než 140 lidí zabývajících se sociálním byznysem. Akce se konala v prostorách ekonomického institutu CERGE-EI v Praze.

14.5.2018 - Ministr zemědělství: Situace s kůrovcem byla dlouhodobě podceňována
PRAHA (MZe ČR) - Řízením státního podniku Lesy ČR dnes ministr zemědělství Jiří Milek pověřil dosavadního ředitele vodního a lesního hospodářství Lesů ČR Tomáše Pospíšila. Ve funkci krizového manažera pro zvládnutí kůrovcové kalamity potvrdil Ludvíka Řičáře, dosavadního krajského ředitele Lesů ČR v Liberci. Odpoledne se společně sešli na prvním jednání, kde si určili kompetence a priority pro zvládnutí největší novodobé krize v našich lesích.

14.5.2018 - Stav lesů je vážný, budeme chtít mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny
PRAHA (Pirátská strana) - V pátek 11. května 2018 odvolal ministr zemědělství v demisi Jiří Milek generálního ředitele společnosti Lesy ČR Daniela Szóráda. Svůj krok odůvodnil chybami při řešení kůrovcové kalamity. Bylo to poprvé, kdy ministerstvo připustilo, že univerzálním viníkem loňské kůrovcové kalamity na severu Moravy a ve Slezsku není jen klimatická změna. Vzhledem k závažnosti situace – ekologické i ekonomické – navrhne poslanec Pirátů Radek Holomčík svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, na které bude chtít urychleně vyřešit situaci a změnit přístup k lesnímu hospodářství v ČR.

11.5.2018 - Komentář k programovému prohlášení budoucí vlády
PRAHA (Strana zelených) - Hnutí ANO a sociální demokraté dnes zveřejnili programové prohlášení své společné plánované vlády, kterou chtějí opřít o podporu komunistů. V mnoha oblastech je toto prohlášení značně nekonkrétní a plné obecných proklamací, u nichž není jasné, jak přesně je hodlá nová vláda prosazovat.

11.5.2018 - Odvoláním ředitele Lesů ČR se lesní krize nespraví. Nepotřebujeme obětního beránka, ale systémovou změnu hospodaření od Ministerstva zemědělství
HRADEC KRÁLOVÉ (Hnutí DUHA) - Dnes ministr zemědělství v demisi Jiří Milek odvolal generální ředitel státního podniku Lesy ČR Daniela Szoráda. Děje se tak v souvislosti se zanedbáním prevence proti šíření kůrovce v několika krajích a souvisejícím poklesem zisků. [1] Výměna Daniela Szoráda za nového ředitele Lesů ČR může mít smysl pouze tehdy, pokud bude doprovozená výraznou změnou politiky ministerstva zemědělství a trendu v hospodaření tohoto státního podniku.

11.5.2018 - Sblížení: Čestní hosté dnes na Šumavě otevřeli výstavu o vztahu velkých šelem, obyvatel i návštěvníků
KAŠPERSKÉ HORY (Hnutí DUHA) - Dnešní vernisáží otevřelo Muzeum Šumavy v Kašperských Horách brány unikátní výstavě "Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy" věnované návratu velkých šelem na Šumavu a soužití lidí s nimi. Připravilo ji Hnutí DUHA ve spolupráci s Muzeem Šumavy a Správou národního parku Šumava. Výstava bude otevřena minimálně do konce října [1].

11.5.2018 - Vznikající vláda: Snižování emisí je priorita, lesy ozdravíme. Zemědělství se moc nezmění. Hnutí DUHA hodnotí návrh programového prohlášení. Posiluje ekologické závazky, ovšem právě ANO a ČSSD dosud zlepšení zásadních problémů blokovaly
PRAHA (Hnutí DUHA) - V noci uniklý a na serveru Aktuálně.cz zveřejněný text návrhu programového prohlášení vznikající vlády ANO a ČSSD [1] doznal posílení ekologických závazků původního programového prohlášení současné vlády v demisi. Tento fakt Hnutí DUHA vítá, ale zároveň upozorňuje, že stále u většiny bodů chybí jasné vyjádření, zda vláda provede potřebné novely zákonů a dalších závazných pravidel, bez nichž se sliby programového prohlášení nemůže podařit naplnit.

11.5.2018 - Buďte připraveni na sucho, řekněte si o Dešťovku
PRAHA (MŽP ČR) - Česko zažívá nejsušší jaro za posledních 50 let. Prognózy hovoří o prohlubování sucha a zhoršování situace, což se velice negativně promítá do stavu podzemních a povrchových vod. Odborníci i úřady upozorňují na nutnost šetřit s draze vyčištěnou a leckde už hůře dostupnou pitnou vodou, varují před napouštěním bazénů, a volají po řešeních, která k závlaze zahrad, parků anebo splachování využívají srážkovou vodu. Právě na takové systémy přispívá jak domácnostem, tak i městům a obcím Ministerstvo životního prostředí. Pro majitele rodinných a bytových domů je určený dotační program Dešťovka. Městům a obcím posílá rezort na tzv. "velkou Dešťovku" 1,8 miliardy z Operačního programu Životní prostředí.

11.5.2018 - Veronika Vrecionová: Odvolání ředitele Lesů ČR ministrem v demisi je nestandardní
HRADEC KRÁLOVÉ (ODS) - Veronika Vrecionová: „Odvolání ředitele Lesů ČR je krajně nestandardní a důvody jeho odvolání považuji za zástupné. Je navíc krajně nevhodné, když k tomuto kroku přistoupil ministr zemědělství, který je s celou vládou v demisi a ve své funkci pravděpodobně již nebude pokračovat. Odvolání generálního ředitele Lesů ČR je alibistickým a pro veřejnost populistickým krokem Ministerstva zemědělství. Primárním viníkem současného neutěšeného stavu lesních porostů v naší zemi ohrožených plošnou kůrovcovou kalamitou je totiž samo Ministerstvo zemědělství, které je zakladatelem státního podniku Lesy České republiky, a které tak stanovuje podmínky hospodaření ve všech lesích na území ČR i v podniku Lesy ČR.

11.5.2018 - Piráti o programovém prohlášení: Problém dokumentu je to, co v něm chybí
PRAHA (Pirátská strana) - Podle Pirátů trpí dnes vydané programové prohlášení vlády řadou nedostatků. Jedním z hlavních je nedostatečný popis důchodové reformy, žonglování s odhadovanou délkou výstavby dálnic nebo nekoncepční rozšiřování pravomocí Celní správy. Pozitivními prvky jsou například závazek zvednout platy učitelům nebo pracovníkům ve zdravotnictví nebo změny v oblasti exekucí. Programové prohlášení obsahuje řadu závazků odkazujících k digitalizaci státu, které se už objevily v programových prohlášeních minulých vlád.

11.5.2018 - Reakce Greenpeace na programové prohlášení vlády
PRAHA (Greenpeace ČR) - Ve vznikajícím programovém prohlášení je z hlediska životního prostředí spousta pozitivních pasáží, důležité ovšem je, aby nezůstaly jen na papíře, nebo aby vláda nakonec nešla úplně jiným směrem. Navzdory původním slibům jsme se například v minulém vládním období dočkali omezení práv veřejnosti zapojovat se do správních řízení, naopak na slíbený antifosilní zákon vůbec nedošlo.

11.5.2018 - Ministr Milek odvolal generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda
HRADEC KRÁLOVÉ (MZe ČR) - Ministr zemědělství Jiří Milek k dnešnímu dni odvolal generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda. Důvodem bylo nezvládnuté řízení podniku Lesy České republiky, které vyústilo v kůrovcovou kalamitní situaci. Ta likviduje lesy na velkých územích Moravy a jižních Čech.

10.5.2018 - Národní finále mezinárodní matematické soutěže Pangea
PRAHA (Meridian matematický spolek) - Národní finále již 5. ročníku mezinárodní matematické soutěže Pangea proběhne v pátek 11.5.2018 v Nové budově Národního muzea v Praze. Soutěž Pangea je pořádaná Meridian matematickým spolkem jako soutěž pro žáky základních škol a studenty nižších stupňů víceletých gymnázií.

10.5.2018 - Zmapujeme podzemí Krkonoš
ALBEŘICE (Správa KRNAP) - Krkonoše jsou v hledáčku vědců a výzkumníků už více než 300 let. Co však našim předkům dlouhá léta unikalo, je podzemí Krkonoš. To odborníci začali intenzivněji zkoumat až v 60. letech minulého století. Odborně zrevidovat všechny krasové jevy, zdokumentovat vybrané jeskyně, vyhodnotit jejich vodní režim a zpropagovat podzemí Krkonoš si klade za cíl projekt Inventarizace krasových jevů v regionu Krkonoš podpořený z Operačního programu životní prostředí.

10.5.2018 - Zoo Liberec organizuje další ročník běhu kolem zoo. Součástí bude také benefiční běh pro zpěvné ptactvo
LIBEREC (ZOO Liberec) - V neděli 13. května 2018 proběhne již třetí ročník běhu okolo zoologické zahrady. Jeho součástí je i benefiční běh, jehož trasa povede přímo areálem Zoo Liberec. Účastníci závodu tak mají jedinečnou příležitost spojit čas aktivně strávený zdravým pohybem v hezkém a atraktivním prostředí s pomocí ohroženým zvířatům. Pro zájemce jsou připravené běžecké trasy ve čtyřech různých kategoriích: dětský závod na 1,5 km, závod na 5 km, hlavní závod na 10 km a přibližně kilometrový benefiční běh.

10.5.2018 - XIV. chrudimská muzejní noc láká na výlet do vesmíru, cestu časem i detektivní hru
CHRUDIM (Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi) - V pátek 25. května 2017 od 19 hodin proběhne již XIV. ročník chrudimské muzejní noci. Společná akce všech tří chrudimských muzeí, Muzea loutkářských kultur, Muzea barokních soch a Regionálního muzea opět návštěvníkům nabídne volný vstup do všech expozic i bohatý doprovodný program.

10.5.2018 - Dana Balcarová zaštítila seminář o revitalizaci hnědouhelných regionů
PRAHA (Pirátská strana) - Pod záštitou Dany Balcarové, pirátské předsedkyně Výboru pro životní prostředí, dnes proběhl seminář k problematice revitalizace a dalšího rozvoje hnědouhelných regionů v Evropě. Na semináři byla představena studie „Budoucnost hnědouhelných regionů: výzvy pro Českou republiku a Německo“ a doporučení skupiny expertů a expertek z České republiky a z Německa.

10.5.2018 - Slepice a jezírko u každé školy
Praha (Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia) - 4.-5.5.2018 proběhla v Praze mezinárodní konference "Děti v permakultuře", která je vyvrcholením tříleté spolupráce sedmi organizací z pěti evropských zemí. Cílem bylo představit materiály a sdílet zkušenosti, jak předávat dětem zásady pro udržitelný způsob života v souladu s principy péče o Zemi a péče o lidi.

10.5.2018 - Exmoorští koníci přijeli z Anglie. Začínají se zabydlovat v Podyjí
HAVRANÍKY (Správa NP Podyjí) - Na Havranickém vřesovišti a Mašovické střelnici se zabydluje jedenáct zvířat dovezených z Anglie. Divocí koně budou pomáhat udržovat dvě unikátní lokality v Národním parku Podyjí a chránit je před zarůstáním.

10.5.2018 - Klíčový výbor doporučil zveřejňování smluv ČEZu, Českých drah a dalších státních firem
PRAHA (Pirátská strana) - Návrh Pirátů na zveřejňování informací a smluv podniků ovládaných státem dnes prošel Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kterému předsedá šéf Pirátů Bartoš. Stávající legislativa obsahovala nekoncepční výjimku pro firmy ovládané státem a obcemi, které vydaly akcie nebo dluhopisy obchodované na burze. Jednání tohoto výboru pro veřejnou správu bylo klíčové, neboť byl sněmovnou určen jako garanční.

9.5.2018 - Hrdiny jsou ti, kdo se nebojí vést druhé. A Hnutí Brontosaurus jim prošlapává Cestičky
BRNO (Hnutí Brontosaurus) - Je hrdina ten, kdo nemá strach skočit dopředu? Kdo dovede táhnout ostatní? Komu nevadí vyčnívat a být tu pro druhé? Hledáme hrdiny na dvanáctidenní červencový zážitkově-vzdělávací kurz CESTIČKY Hnutí Brontosaurus. Otevři si cestu k organizování vlastních akcí či vedení dětí. Přihlas se.

9.5.2018 - Vyživuje půdu, zmenšuje skládky. Kompost má smysl i svůj mezinárodní týden
PRAHA (MŽP ČR) - Kompost je důležitým hnojivem, které se vyrábí z biologicky rozložitelných odpadů. Jeho prostřednictvím je možné dodat do půdy významné množství organické hmoty a živin za současného zlepšení retenčních schopností půdy. První týden v květnu patří už tradičně Mezinárodnímu týdnu propagace kompostu (International Compost Awareness Week - ICAW).

9.5.2018 - WHO: Znečištěný vzduch je skoro v celé naší zemi. Česky nadsazené limity to maskují. Je naléhavě potřeba omezit spalování uhlí
PRAHA (Hnutí DUHA) - Silně znečištěné ovzduší v ČR se zdaleka netýká jen Ostravska. Mezinárodně doporučený hygienický limit [1] pro koncentraci nebezpečného jemného prachu splňují u nás jen odlehlé lokality na Šumavě a několika dalších místech [2, přiložená mapa]. Ukázala to nedávná aktualizace databáze znečištění ovzduší Světové zdravotnické organizace (WHO).

9.5.2018 - Středočeský železniční den v Mladé Boleslavi nabídne zvláštní jízdy moderními i historickými vlaky ČD
MLADÁ BOLESLAV (České dráhy) - Na tuto sobotu 12. května připravily České dráhy atraktivní akci pro všechny příznivce světa na kolejích. Centrem Středočeského železničního dne se stane hlavní nádraží v Mladé Boleslavi, kde se sjedou jak historická, tak nejmodernější vozidla Českých drah a během dne budou vyrážet do blízkého okolí. Cestující se tak svezou parním vlakem, historickým motorovým vozem „Hurvínek“ nebo moderní jednotkou RegioShark a zároveň si budou moci prohlédnout motorový vůz "Stříbrný šíp". Připravené budou také jízdy historickými autobusy. Program je připraven od 9 do 17 hodin a národní dopravce na něm spolupracuje se Středočeským krajem, statutárním městem Mladá Boleslav a Správou železniční dopravní cesty.

9.5.2018 - Posilujeme kapacitu ranních spojů na lince S6 z Berouna přes Rudnou do Prahy
PRAHA (České dráhy) - Středočeský kraj s Prahou společně objednaly posilu nejvytíženějších vlaků linky S6 u Českých drah, a od dnešního dne tak mají ranní spoje na regionální trati Praha – Rudná u Prahy – Beroun více míst k sezení. Vlaky na lince S6 začínaly být v ranní špičce už přetížené.

9.5.2018 - Asociace kuchařů a cukrářů a společnost Compass Group Vás srdečně zvou na tiskový brunch
PRAHA (Asociace kuchařů a cukrářů ČR ) - Přijďte s námi oslavit prestižní vítězství Národního týmu kuchařů a cukrářů, kterého dosáhli na mistrovství světa v Singapuru.


9.5.2018 - Ve Sněmovně vznikla koalice proti zveřejňování smluv ČEZu
PRAHA (Pirátská strana) - Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny dnes doporučil zamítnout návrh Pirátů na zveřejňování smluv ČEZu, a to hlasy všech poslanců kromě Pirátů. Pro zamítnutí hlasovalo i ANO, ačkoliv premiér v demisi Andrej Babiš se ke zveřejňování smluv ČEZu veřejně přihlásil. Pro zamítnutí hlasovali poslanci ANO už dříve na Petičním výboru. Podle výboru se má vláda návrhem dále zabývat.

7.5.2018 - Miloš Zeman navštíví Bělověžský prales. Ztrapní se zase zpochybňováním přirozené obnovy lesa jako na Šumavě?
PRAHA (Hnutí DUHA) - Před dubnovým rozsudkem Evropského soudního dvora byl z Bělověžského pralesa vyvezen ekvivalent 3 000 těžkých nákladních aut plných nejcennějších stromů starších sta let. Upozorňuje na to nedávno vydaná analýza "Puszca Bialowieska - raport z dewastacji" připravená polskými odborníky na ochranu přírody. Bělověžský prales navštíví v pátek 11. května i prezident Zeman, aby tam debatoval o kůrovci, uváděném jako příčině masivního kácení [1].

7.5.2018 - Vítání ptačího zpěvu přitáhlo přes 220 lidí
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Minulé dvě soboty pořádala Česká společnost ornitologická spolu se Správou Krkonošského národního parku v zámeckém parku a v okolí rybníka u letiště ve Vrchlabí tradiční akcí Vítání ptačího zpěvu. Celkem šesti vycházek s ornitologem se zúčastnilo přes 220 návštěvníků.

7.5.2018 - Národní finále mezinárodní matematické soutěže Pangea
PRAHA (Meridian matematický spolek) - Národní finále již 5. ročníku mezinárodní matematické soutěže Pangea proběhne v pátek 11.5.2018 v Nové budově Národního muzea v Praze. Soutěž Pangea je pořádaná Meridian matematickým spolkem jako soutěž pro žáky základních škol a studenty nižších stupňů víceletých gymnázií.

7.5.2018 - Piráti navrhují razantní změnu přístupu ke státním lesům
PRAHA (Pirátská strana) - Pirátský poslanec Radek Holomčík navrhne na pátečním jednání sněmovního Podvýboru pro lesní hospodářství razantní změnu přístupu ke státním lesům. Holomčík chce navrhnout, aby v lesích zůstával vyšší podíl zisků z těžby dřeva a další kroky, které povedou k napravení klíčové role lesů v boji proti suchu při probíhající klimatické změně. Cílem je podpořit ekologické a krajinné funkce a vyrovnat tím hospodářskou funkci lesů.

4.5.2018 - Pozvánka na setkání starosty MČ Praha 6 Ondřeje Koláře s velvyslanci zemí Festivalu ambasád Food and Culture
PRAHA (Farmářské trhy, z.s.) - Přítomni budou také organizátoři Farmářských trhů na Kulaťáku, kteří jsou spolupořadatelé festivalu a zástupci HK ČR a MZV ČR. Setkání se koná ve čtvrtek 10. května 2018 od 11 hodin v Písecké bráně na adrese K Brusce 5, Praha 6.


4.5.2018 - Blízká setkání s netopýry – výtvarná a literární soutěž pro pražské děti je tu!
PRAHA (Česká společnost pro ochranu netopýrů) - Česká společnost pro ochranu netopýrů vyhlašuje literární a výtvarnou soutěž pro děti z pražských mateřských, základních a středních škol na téma „Blízká setkání s … netopýry“. Uzávěrka soutěže je 8. června 2018. Vítězní autoři v jednotlivých věkových kategoriích budou odměněni věcnými cenami a jejich díla budou k vidění na výstavě v Komunitním centru Kampa v říjnu 2018.

4.5.2018 - Krkonoše budou opět čisté
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Tři stovky pracovníků Správy KRNAP a dobrovolníků vyrazí v těchto dvou dnech na turistické cesty vedoucí Krkonošemi s cílem vysbírat pohozené odpadky, které se objevily po zimní sezóně. Akce Čisté Krkonoše je už tradiční, probíhá na jaře a na podzim, na české i na polské straně Krkonoš. Obvykle se podaří vyčistit hory od cca 4 tun odpadu.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 785 | Další

Online diskuse
17.5.2018 - Sokoli v Českém Švýcarsku dostávají kroužky
KRÁSNÁ LÍPA (Správa NP České Švýcarsko) - Ornitologové v těchto dnech kroužkují v Českém Švýcarsku mláďata sokolů stěhovavých. V celé oblasti Českého Švýcarska[1] letos bylo zaznamenáno 13 párů sokolů stěhovavých, z nichž se 9 párům podařilo zahnízdit[2]. Dvě hnízdění byla zmařena pravděpodobně z důvodu rušení párů lidmi, zbývající 2 hnízdění zřejmě nevyšla z přirozených příčin.

17.5.2018 - Absolutní selhání Ministerstva zemědělství, ignoruje plošné hynutí našich lesů. Návrh nové vyhlášky umožňuje vysazovat až 75 % smrku i tam, kde smrky nyní hynou
PRAHA (Hnutí DUHA) - Ministerstvo zemědělství (MZe) mění důležitou vyhlášku, která mimo jiné určuje druhovou skladbu lesů. Převažující výsadbu smrku přitom nemění vůbec. Hnutí DUHA to označilo za skandální. MZe chce dál ponechat smrk jako hlavní dřevinu i v oblastech středních nadmořských výšek, kde podle vědeckých modelů bude hynout, a dokonce i tam, kde se již nyní smrkové porosty plošně rozpadají. Vyhlášku poslalo Mze do meziresortního připomínkového řízení [1].

17.5.2018 - V Safari Parku Dvůr Králové je k vidění největší druh volavky na světě
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (Safari Park Dvůr Králové) - Jediné volavky obrovské ve střední Evropě můžete nově vidět v Safari Parku Dvůr Králové. Jedná se o největší druh volavky vůbec, jedinci dorůstají délky i výšky okolo 150 cm. Dvojici ptáků získal safari park od Zoo Plzeň.

17.5.2018 - Krkonošský národní park slaví 55. narozeniny
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - Ve čtvrtek uplyne 55 let od vyhlášení nejstaršího českého národního parku. 17. května 1963 byla završena snaha generací odborníků a vědeckých institucí o vyhlášení Krkonoš národním parkem. Tenko krok logicky navazoval na vyhlášení Karkonoského Parku Narodowého na polské straně hor o čtyři roky dříve (1959).

16.5.2018 - Oslava zrušení kožešinových farem
Plzeň (Svoboda zvířat) - Liška, norek, kočka nebo… člověk. Všechna zvířata jsou bytosti schopné pociťovat bolest nebo emoce - stejně jako člověk. Akce Like Animal, která se uskuteční v sobotu 19. 5. od 15.30 v pražské Továrně, propojuje organizace na ochranu zvířat z celé republiky a oslavuje úspěch dosažený v ochraně práv zvířat - zrušení kožešinových farem.

16.5.2018 - Kluby ODS, TOP 09 a nezávislých nabízejí nefunkční pražské radě Toleranční patent
PRAHA (ODS Praha) - Kluby ODS, TOP 09 a nezávislých nabízejí nefunkční pražské radě Toleranční patent ke stabilizaci podmínek pro činnost Rady hlavního města Prahy na posledních 120 dnů její vlády.

16.5.2018 - Děti pomáhají chránit ptáky a zabezpečené skleněné plochy přibývají jako houby po dešti
PRAHA (Česká společnost ornitologická) - O skla na budovách, protihlukových stěnách nebo zastávkách hromadné dopravy se ročně zabije obrovské množství ptáků. Právě nebezpečné zastávky proto Česká společnost ornitologická eviduje prostřednictvím webové aplikace zastavky.birdlife.cz. Dobrovolníci už pomocí této aplikace ohodnotili více než 10 000 zastávek a ornitology těší, že s rostoucím počtem zmapovaných míst roste i počet zastávek, o které už se ptáci nezabíjí. Kampaň Bezpečné zastávky inspiruje školní kolektivy, spolky, obce i jednotlivce napříč Českem, k aktivní pomoci naší přírodě. Kdo zabezpečí skleněnou plochu ve svém okolí do 10. června, se navíc může zúčastnit soutěže o zajímavé ceny.

16.5.2018 - Kraj poskytne přes 22 milionů obcím na rozvoj vodohospodářské infrastruktury
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - Radní Královéhradeckého kraje doporučili schválit rozdělení finančních prostředků na rozvoj vodohospodářské infrastruktury. Za částku 22,5 milionu korun tak v jednotlivých obcích dojde k vybudování vodovodů, kanalizací či čistíren odpadních vod. O tomto doporučení rozhodnou krajští zastupitelé na květnovém jednání.

15.5.2018 - Premiér s ministry se dohodli, že se dohodnou. České lesy dál čekají na opatření, která by zvýšila jejich odolnost
PRAHA (Hnutí DUHA) - Na ministerstvu zemědělství dnes bez jakýchkoliv konkrétních závěrů proběhlo jednání premiéra Andreje Babiše, ministra životního prostředí Richarda Brabce a ministra zemědělství Jiřího Milka s dalšími experty ohledně kalamity lesů zasahující nyní čtyři kraje České republiky. Hnutí DUHA v rámci kampaně Zachraňme lesy vyzývá vládu, aby připravila koncepční kroky, jak kalamitám postihujících smrkové lesy předcházet.

15.5.2018 - Krkonošskému národnímu parku je 55 let
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Ve čtvrtek uplyne 55 let od vyhlášení nejstaršího českého národního parku. 17. května 1963 byla završena snaha generací odborníků a vědeckých institucí o vyhlášení Krkonoš národním parkem. Tenko krok logicky navazoval na vyhlášení Karkonoského Parku Narodowého na polské straně hor o čtyři roky dříve (1959).

15.5.2018 - Slož písničku, natoč video a vyhraj komentovanou prohlídku Zoo Liberec a neveřejného zázemí pro zvířata!
LIBEREC (ZOO Liberec) - Zoologické zahrady zapojené do ochranářské kampaně Silent Forest (Ztichlý les) vyhlašují pěveckou soutěž na záchranu kriticky ohrožených ptáků Indonésie.

15.5.2018 - Vláda nesmí krizi lesů jen látat. Musí řešit nejen následky, ale hlavně příčiny. Andrej Babiš, Jiří Milek a Richard Brabec dnes projednají kůrovcovou kalamitu
PRAHA (Hnutí DUHA) - Dnes projedná premiér Andrej Babiš, ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr zemědělství Jiří Milek a zástupci ministerstva průmyslu, dopravy i vnitra kritickou kůrovcovou kalamitu [1]. Hnutí DUHA žádá, aby nejednali jen o řešení následků lesní pohromy, ale především o systematickém obratu k trvale udržitelnému lesnictví.

15.5.2018 - Ministr zemědělství ke kůrovcové kalamitě: Bez vyhlášení nouzového stavu se neobejdeme, je nutné zapojit ostatní resorty
PRAHA (MZe ČR) - Zvládnutí současné kalamitní situace v lesích je nereálné bez vyhlášení nouzového stavu a bez intenzivní meziresortní spolupráce. Uvedl to ministr zemědělství Jiří Milek na dnešním jednání ke krizové situaci v lesích. Dnešního jednání, které ministr svolal ke kalamitní situaci v lesích, se zúčastnil předseda vlády Andrej Babiš, ministr životního prostředí Richard Brabec a zástupci Lesů ČR a Vojenských lesů a statků. Účastníci se shodli na základních krocích, které je nezbytné v nejbližší době udělat.

15.5.2018 - Kdy zmizí těžní věže z Beskyd? Pirát Černohorský interpeluje ministra
FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM (Pirátská strana) - Jak dlouho ještě budou na černo postavené těžní věže v areálu Dolu Frenštát hyzdit panorama Beskyd? Na to se ve včera odeslané interpelaci ptá Pirát Lukáš Černohorský ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera. Důvodem je nedávné převzetí těžařské společnosti OKD státním podnikem Prisko. Stát se tak stal provozovatelem největších černých staveb v zemi. Nelegálnost více než 50 objektů nacházejících se v areálu Dolu Frenštát přitom potvrdil stavební úřad, krajský úřad i krajský soud. Stavby by tedy měly být podle práva odstraněny.

15.5.2018 - Jak se připravit na sucho? Hospodařte s dešťovkou. Na semináři v Hostětíně získáte návody, jak na to a kolik vás to bude stát
Hostětín (ZO ČSOP Veronica) - V létě bude sucho. To už se ví. Ale jak se na to můžeme připravit? Jak zachycovat dešťovou vodu nejenom na zahradě, ale i v bytě na balkóně? Jak s vodou hospodařit, jak se bude sucho vyvíjet, co přesně můžeme udělat - a kde na to vzít peníze!? Ten, kdo neví a chtěl by vědět, přijeďte na seminář organizovaný Ekologickým institutem Veronica v Hostětíně 26.-27. května 2018.

14.5.2018 - ČR v Bruselu znovu prosazuje pálení odpadků namísto recyklace. Přitom budeme muset přijmout evropský balíček pro oběhové hospodářství
BRUSEL (Hnutí DUHA) - Zítra bude znovu jednat technická skupina ke směrnici o podpoře obnovitelných zdrojů. Jednání takzvaného Trialogu, tedy zástupců Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, kde se bude domlouvat finální kompromisní znění směrnice, proběhne 17. května. Zástupci České republiky na těchto jednáních přitom na základě oficiální pozice prosazují, aby spalování plastů bylo považováno za obnovitelný zdroj energie a bylo tedy dotováno.

14.5.2018 - Hybatelé sociální ekonomiky vystoupili na mezinárodním fóru Solidární Česko
PRAHA (Spiralis) - Osobnosti sociální ekonomiky z ČR i USA vystoupily na mezinárodním fóru Solidární Česko/ Connected Czechia. Celodenní konference pořádané 2. května 2018 Spiralis a platformou Spektrum rozvoje žen se zúčastnilo více než 140 lidí zabývajících se sociálním byznysem. Akce se konala v prostorách ekonomického institutu CERGE-EI v Praze.

14.5.2018 - Ministr zemědělství: Situace s kůrovcem byla dlouhodobě podceňována
PRAHA (MZe ČR) - Řízením státního podniku Lesy ČR dnes ministr zemědělství Jiří Milek pověřil dosavadního ředitele vodního a lesního hospodářství Lesů ČR Tomáše Pospíšila. Ve funkci krizového manažera pro zvládnutí kůrovcové kalamity potvrdil Ludvíka Řičáře, dosavadního krajského ředitele Lesů ČR v Liberci. Odpoledne se společně sešli na prvním jednání, kde si určili kompetence a priority pro zvládnutí největší novodobé krize v našich lesích.

14.5.2018 - Stav lesů je vážný, budeme chtít mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny
PRAHA (Pirátská strana) - V pátek 11. května 2018 odvolal ministr zemědělství v demisi Jiří Milek generálního ředitele společnosti Lesy ČR Daniela Szóráda. Svůj krok odůvodnil chybami při řešení kůrovcové kalamity. Bylo to poprvé, kdy ministerstvo připustilo, že univerzálním viníkem loňské kůrovcové kalamity na severu Moravy a ve Slezsku není jen klimatická změna. Vzhledem k závažnosti situace – ekologické i ekonomické – navrhne poslanec Pirátů Radek Holomčík svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, na které bude chtít urychleně vyřešit situaci a změnit přístup k lesnímu hospodářství v ČR.

11.5.2018 - Komentář k programovému prohlášení budoucí vlády
PRAHA (Strana zelených) - Hnutí ANO a sociální demokraté dnes zveřejnili programové prohlášení své společné plánované vlády, kterou chtějí opřít o podporu komunistů. V mnoha oblastech je toto prohlášení značně nekonkrétní a plné obecných proklamací, u nichž není jasné, jak přesně je hodlá nová vláda prosazovat.

11.5.2018 - Odvoláním ředitele Lesů ČR se lesní krize nespraví. Nepotřebujeme obětního beránka, ale systémovou změnu hospodaření od Ministerstva zemědělství
HRADEC KRÁLOVÉ (Hnutí DUHA) - Dnes ministr zemědělství v demisi Jiří Milek odvolal generální ředitel státního podniku Lesy ČR Daniela Szoráda. Děje se tak v souvislosti se zanedbáním prevence proti šíření kůrovce v několika krajích a souvisejícím poklesem zisků. [1] Výměna Daniela Szoráda za nového ředitele Lesů ČR může mít smysl pouze tehdy, pokud bude doprovozená výraznou změnou politiky ministerstva zemědělství a trendu v hospodaření tohoto státního podniku.

11.5.2018 - Sblížení: Čestní hosté dnes na Šumavě otevřeli výstavu o vztahu velkých šelem, obyvatel i návštěvníků
KAŠPERSKÉ HORY (Hnutí DUHA) - Dnešní vernisáží otevřelo Muzeum Šumavy v Kašperských Horách brány unikátní výstavě "Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy" věnované návratu velkých šelem na Šumavu a soužití lidí s nimi. Připravilo ji Hnutí DUHA ve spolupráci s Muzeem Šumavy a Správou národního parku Šumava. Výstava bude otevřena minimálně do konce října [1].

11.5.2018 - Vznikající vláda: Snižování emisí je priorita, lesy ozdravíme. Zemědělství se moc nezmění. Hnutí DUHA hodnotí návrh programového prohlášení. Posiluje ekologické závazky, ovšem právě ANO a ČSSD dosud zlepšení zásadních problémů blokovaly
PRAHA (Hnutí DUHA) - V noci uniklý a na serveru Aktuálně.cz zveřejněný text návrhu programového prohlášení vznikající vlády ANO a ČSSD [1] doznal posílení ekologických závazků původního programového prohlášení současné vlády v demisi. Tento fakt Hnutí DUHA vítá, ale zároveň upozorňuje, že stále u většiny bodů chybí jasné vyjádření, zda vláda provede potřebné novely zákonů a dalších závazných pravidel, bez nichž se sliby programového prohlášení nemůže podařit naplnit.

11.5.2018 - Buďte připraveni na sucho, řekněte si o Dešťovku
PRAHA (MŽP ČR) - Česko zažívá nejsušší jaro za posledních 50 let. Prognózy hovoří o prohlubování sucha a zhoršování situace, což se velice negativně promítá do stavu podzemních a povrchových vod. Odborníci i úřady upozorňují na nutnost šetřit s draze vyčištěnou a leckde už hůře dostupnou pitnou vodou, varují před napouštěním bazénů, a volají po řešeních, která k závlaze zahrad, parků anebo splachování využívají srážkovou vodu. Právě na takové systémy přispívá jak domácnostem, tak i městům a obcím Ministerstvo životního prostředí. Pro majitele rodinných a bytových domů je určený dotační program Dešťovka. Městům a obcím posílá rezort na tzv. "velkou Dešťovku" 1,8 miliardy z Operačního programu Životní prostředí.

11.5.2018 - Veronika Vrecionová: Odvolání ředitele Lesů ČR ministrem v demisi je nestandardní
HRADEC KRÁLOVÉ (ODS) - Veronika Vrecionová: „Odvolání ředitele Lesů ČR je krajně nestandardní a důvody jeho odvolání považuji za zástupné. Je navíc krajně nevhodné, když k tomuto kroku přistoupil ministr zemědělství, který je s celou vládou v demisi a ve své funkci pravděpodobně již nebude pokračovat. Odvolání generálního ředitele Lesů ČR je alibistickým a pro veřejnost populistickým krokem Ministerstva zemědělství. Primárním viníkem současného neutěšeného stavu lesních porostů v naší zemi ohrožených plošnou kůrovcovou kalamitou je totiž samo Ministerstvo zemědělství, které je zakladatelem státního podniku Lesy České republiky, a které tak stanovuje podmínky hospodaření ve všech lesích na území ČR i v podniku Lesy ČR.

11.5.2018 - Piráti o programovém prohlášení: Problém dokumentu je to, co v něm chybí
PRAHA (Pirátská strana) - Podle Pirátů trpí dnes vydané programové prohlášení vlády řadou nedostatků. Jedním z hlavních je nedostatečný popis důchodové reformy, žonglování s odhadovanou délkou výstavby dálnic nebo nekoncepční rozšiřování pravomocí Celní správy. Pozitivními prvky jsou například závazek zvednout platy učitelům nebo pracovníkům ve zdravotnictví nebo změny v oblasti exekucí. Programové prohlášení obsahuje řadu závazků odkazujících k digitalizaci státu, které se už objevily v programových prohlášeních minulých vlád.

11.5.2018 - Reakce Greenpeace na programové prohlášení vlády
PRAHA (Greenpeace ČR) - Ve vznikajícím programovém prohlášení je z hlediska životního prostředí spousta pozitivních pasáží, důležité ovšem je, aby nezůstaly jen na papíře, nebo aby vláda nakonec nešla úplně jiným směrem. Navzdory původním slibům jsme se například v minulém vládním období dočkali omezení práv veřejnosti zapojovat se do správních řízení, naopak na slíbený antifosilní zákon vůbec nedošlo.

11.5.2018 - Ministr Milek odvolal generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda
HRADEC KRÁLOVÉ (MZe ČR) - Ministr zemědělství Jiří Milek k dnešnímu dni odvolal generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda. Důvodem bylo nezvládnuté řízení podniku Lesy České republiky, které vyústilo v kůrovcovou kalamitní situaci. Ta likviduje lesy na velkých územích Moravy a jižních Čech.

10.5.2018 - Národní finále mezinárodní matematické soutěže Pangea
PRAHA (Meridian matematický spolek) - Národní finále již 5. ročníku mezinárodní matematické soutěže Pangea proběhne v pátek 11.5.2018 v Nové budově Národního muzea v Praze. Soutěž Pangea je pořádaná Meridian matematickým spolkem jako soutěž pro žáky základních škol a studenty nižších stupňů víceletých gymnázií.

10.5.2018 - Zmapujeme podzemí Krkonoš
ALBEŘICE (Správa KRNAP) - Krkonoše jsou v hledáčku vědců a výzkumníků už více než 300 let. Co však našim předkům dlouhá léta unikalo, je podzemí Krkonoš. To odborníci začali intenzivněji zkoumat až v 60. letech minulého století. Odborně zrevidovat všechny krasové jevy, zdokumentovat vybrané jeskyně, vyhodnotit jejich vodní režim a zpropagovat podzemí Krkonoš si klade za cíl projekt Inventarizace krasových jevů v regionu Krkonoš podpořený z Operačního programu životní prostředí.

10.5.2018 - Zoo Liberec organizuje další ročník běhu kolem zoo. Součástí bude také benefiční běh pro zpěvné ptactvo
LIBEREC (ZOO Liberec) - V neděli 13. května 2018 proběhne již třetí ročník běhu okolo zoologické zahrady. Jeho součástí je i benefiční běh, jehož trasa povede přímo areálem Zoo Liberec. Účastníci závodu tak mají jedinečnou příležitost spojit čas aktivně strávený zdravým pohybem v hezkém a atraktivním prostředí s pomocí ohroženým zvířatům. Pro zájemce jsou připravené běžecké trasy ve čtyřech různých kategoriích: dětský závod na 1,5 km, závod na 5 km, hlavní závod na 10 km a přibližně kilometrový benefiční běh.

10.5.2018 - XIV. chrudimská muzejní noc láká na výlet do vesmíru, cestu časem i detektivní hru
CHRUDIM (Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi) - V pátek 25. května 2017 od 19 hodin proběhne již XIV. ročník chrudimské muzejní noci. Společná akce všech tří chrudimských muzeí, Muzea loutkářských kultur, Muzea barokních soch a Regionálního muzea opět návštěvníkům nabídne volný vstup do všech expozic i bohatý doprovodný program.

10.5.2018 - Dana Balcarová zaštítila seminář o revitalizaci hnědouhelných regionů
PRAHA (Pirátská strana) - Pod záštitou Dany Balcarové, pirátské předsedkyně Výboru pro životní prostředí, dnes proběhl seminář k problematice revitalizace a dalšího rozvoje hnědouhelných regionů v Evropě. Na semináři byla představena studie „Budoucnost hnědouhelných regionů: výzvy pro Českou republiku a Německo“ a doporučení skupiny expertů a expertek z České republiky a z Německa.

10.5.2018 - Slepice a jezírko u každé školy
Praha (Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia) - 4.-5.5.2018 proběhla v Praze mezinárodní konference "Děti v permakultuře", která je vyvrcholením tříleté spolupráce sedmi organizací z pěti evropských zemí. Cílem bylo představit materiály a sdílet zkušenosti, jak předávat dětem zásady pro udržitelný způsob života v souladu s principy péče o Zemi a péče o lidi.

10.5.2018 - Exmoorští koníci přijeli z Anglie. Začínají se zabydlovat v Podyjí
HAVRANÍKY (Správa NP Podyjí) - Na Havranickém vřesovišti a Mašovické střelnici se zabydluje jedenáct zvířat dovezených z Anglie. Divocí koně budou pomáhat udržovat dvě unikátní lokality v Národním parku Podyjí a chránit je před zarůstáním.

10.5.2018 - Klíčový výbor doporučil zveřejňování smluv ČEZu, Českých drah a dalších státních firem
PRAHA (Pirátská strana) - Návrh Pirátů na zveřejňování informací a smluv podniků ovládaných státem dnes prošel Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kterému předsedá šéf Pirátů Bartoš. Stávající legislativa obsahovala nekoncepční výjimku pro firmy ovládané státem a obcemi, které vydaly akcie nebo dluhopisy obchodované na burze. Jednání tohoto výboru pro veřejnou správu bylo klíčové, neboť byl sněmovnou určen jako garanční.

9.5.2018 - Hrdiny jsou ti, kdo se nebojí vést druhé. A Hnutí Brontosaurus jim prošlapává Cestičky
BRNO (Hnutí Brontosaurus) - Je hrdina ten, kdo nemá strach skočit dopředu? Kdo dovede táhnout ostatní? Komu nevadí vyčnívat a být tu pro druhé? Hledáme hrdiny na dvanáctidenní červencový zážitkově-vzdělávací kurz CESTIČKY Hnutí Brontosaurus. Otevři si cestu k organizování vlastních akcí či vedení dětí. Přihlas se.

9.5.2018 - Vyživuje půdu, zmenšuje skládky. Kompost má smysl i svůj mezinárodní týden
PRAHA (MŽP ČR) - Kompost je důležitým hnojivem, které se vyrábí z biologicky rozložitelných odpadů. Jeho prostřednictvím je možné dodat do půdy významné množství organické hmoty a živin za současného zlepšení retenčních schopností půdy. První týden v květnu patří už tradičně Mezinárodnímu týdnu propagace kompostu (International Compost Awareness Week - ICAW).

9.5.2018 - WHO: Znečištěný vzduch je skoro v celé naší zemi. Česky nadsazené limity to maskují. Je naléhavě potřeba omezit spalování uhlí
PRAHA (Hnutí DUHA) - Silně znečištěné ovzduší v ČR se zdaleka netýká jen Ostravska. Mezinárodně doporučený hygienický limit [1] pro koncentraci nebezpečného jemného prachu splňují u nás jen odlehlé lokality na Šumavě a několika dalších místech [2, přiložená mapa]. Ukázala to nedávná aktualizace databáze znečištění ovzduší Světové zdravotnické organizace (WHO).

9.5.2018 - Středočeský železniční den v Mladé Boleslavi nabídne zvláštní jízdy moderními i historickými vlaky ČD
MLADÁ BOLESLAV (České dráhy) - Na tuto sobotu 12. května připravily České dráhy atraktivní akci pro všechny příznivce světa na kolejích. Centrem Středočeského železničního dne se stane hlavní nádraží v Mladé Boleslavi, kde se sjedou jak historická, tak nejmodernější vozidla Českých drah a během dne budou vyrážet do blízkého okolí. Cestující se tak svezou parním vlakem, historickým motorovým vozem „Hurvínek“ nebo moderní jednotkou RegioShark a zároveň si budou moci prohlédnout motorový vůz "Stříbrný šíp". Připravené budou také jízdy historickými autobusy. Program je připraven od 9 do 17 hodin a národní dopravce na něm spolupracuje se Středočeským krajem, statutárním městem Mladá Boleslav a Správou železniční dopravní cesty.

9.5.2018 - Posilujeme kapacitu ranních spojů na lince S6 z Berouna přes Rudnou do Prahy
PRAHA (České dráhy) - Středočeský kraj s Prahou společně objednaly posilu nejvytíženějších vlaků linky S6 u Českých drah, a od dnešního dne tak mají ranní spoje na regionální trati Praha – Rudná u Prahy – Beroun více míst k sezení. Vlaky na lince S6 začínaly být v ranní špičce už přetížené.

9.5.2018 - Asociace kuchařů a cukrářů a společnost Compass Group Vás srdečně zvou na tiskový brunch
PRAHA (Asociace kuchařů a cukrářů ČR ) - Přijďte s námi oslavit prestižní vítězství Národního týmu kuchařů a cukrářů, kterého dosáhli na mistrovství světa v Singapuru.


9.5.2018 - Ve Sněmovně vznikla koalice proti zveřejňování smluv ČEZu
PRAHA (Pirátská strana) - Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny dnes doporučil zamítnout návrh Pirátů na zveřejňování smluv ČEZu, a to hlasy všech poslanců kromě Pirátů. Pro zamítnutí hlasovalo i ANO, ačkoliv premiér v demisi Andrej Babiš se ke zveřejňování smluv ČEZu veřejně přihlásil. Pro zamítnutí hlasovali poslanci ANO už dříve na Petičním výboru. Podle výboru se má vláda návrhem dále zabývat.

7.5.2018 - Miloš Zeman navštíví Bělověžský prales. Ztrapní se zase zpochybňováním přirozené obnovy lesa jako na Šumavě?
PRAHA (Hnutí DUHA) - Před dubnovým rozsudkem Evropského soudního dvora byl z Bělověžského pralesa vyvezen ekvivalent 3 000 těžkých nákladních aut plných nejcennějších stromů starších sta let. Upozorňuje na to nedávno vydaná analýza "Puszca Bialowieska - raport z dewastacji" připravená polskými odborníky na ochranu přírody. Bělověžský prales navštíví v pátek 11. května i prezident Zeman, aby tam debatoval o kůrovci, uváděném jako příčině masivního kácení [1].

7.5.2018 - Vítání ptačího zpěvu přitáhlo přes 220 lidí
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Minulé dvě soboty pořádala Česká společnost ornitologická spolu se Správou Krkonošského národního parku v zámeckém parku a v okolí rybníka u letiště ve Vrchlabí tradiční akcí Vítání ptačího zpěvu. Celkem šesti vycházek s ornitologem se zúčastnilo přes 220 návštěvníků.

7.5.2018 - Národní finále mezinárodní matematické soutěže Pangea
PRAHA (Meridian matematický spolek) - Národní finále již 5. ročníku mezinárodní matematické soutěže Pangea proběhne v pátek 11.5.2018 v Nové budově Národního muzea v Praze. Soutěž Pangea je pořádaná Meridian matematickým spolkem jako soutěž pro žáky základních škol a studenty nižších stupňů víceletých gymnázií.

7.5.2018 - Piráti navrhují razantní změnu přístupu ke státním lesům
PRAHA (Pirátská strana) - Pirátský poslanec Radek Holomčík navrhne na pátečním jednání sněmovního Podvýboru pro lesní hospodářství razantní změnu přístupu ke státním lesům. Holomčík chce navrhnout, aby v lesích zůstával vyšší podíl zisků z těžby dřeva a další kroky, které povedou k napravení klíčové role lesů v boji proti suchu při probíhající klimatické změně. Cílem je podpořit ekologické a krajinné funkce a vyrovnat tím hospodářskou funkci lesů.

4.5.2018 - Pozvánka na setkání starosty MČ Praha 6 Ondřeje Koláře s velvyslanci zemí Festivalu ambasád Food and Culture
PRAHA (Farmářské trhy, z.s.) - Přítomni budou také organizátoři Farmářských trhů na Kulaťáku, kteří jsou spolupořadatelé festivalu a zástupci HK ČR a MZV ČR. Setkání se koná ve čtvrtek 10. května 2018 od 11 hodin v Písecké bráně na adrese K Brusce 5, Praha 6.


4.5.2018 - Blízká setkání s netopýry – výtvarná a literární soutěž pro pražské děti je tu!
PRAHA (Česká společnost pro ochranu netopýrů) - Česká společnost pro ochranu netopýrů vyhlašuje literární a výtvarnou soutěž pro děti z pražských mateřských, základních a středních škol na téma „Blízká setkání s … netopýry“. Uzávěrka soutěže je 8. června 2018. Vítězní autoři v jednotlivých věkových kategoriích budou odměněni věcnými cenami a jejich díla budou k vidění na výstavě v Komunitním centru Kampa v říjnu 2018.

4.5.2018 - Krkonoše budou opět čisté
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Tři stovky pracovníků Správy KRNAP a dobrovolníků vyrazí v těchto dvou dnech na turistické cesty vedoucí Krkonošemi s cílem vysbírat pohozené odpadky, které se objevily po zimní sezóně. Akce Čisté Krkonoše je už tradiční, probíhá na jaře a na podzim, na české i na polské straně Krkonoš. Obvykle se podaří vyčistit hory od cca 4 tun odpadu.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 785 | Další