ecomonitor.cz
verze pro tisk
16.11.2018 - Vyjádření Správy NP České Švýcarsko k možnosti stanovení kompenzačních opatření významně negativních vlivů Koncepce vodní dopravy na EVL Labské údolí
DĚČÍN (Správa NP České Švýcarsko) - Vzhledem k množství nepřesností zveřejněných dne 16. listopadu 2018 na serveru zdopravy.cz a převzatých Deníky Správa Národního parku České Švýcarsko zveřejňuje znění stanoviska k žádosti Ministerstva dopravy o stanovení kompenzačních opatření týkajících se řešení významně negativního vlivu Koncepce vodní dopravy pro období 2016 – 2023 na předměty ochrany Evropsky významných lokalit Labské údolí a Porta Bohemica.

16.11.2018 - Piráti uspořádali debatu a nabídli pomoc zemědělcům a majitelům půdy
PRAHA (Pirátská strana) - Poslanec Pirátů Jan Pošvář, člen zemědělského výboru, uspořádal včera odpoledne kulatý stůl na téma dostupnosti půdy pro zemědělce. Cílem debaty bylo zhodnocení současného stavu, zejména ve vztahu k malým a začínajícím zemědělcům. Debaty se zúčastnili zástupci organizací, které reprezentují všechny skupiny zemědělců – nechyběli Petr Klos, předseda Svazu vlastníků České republiky, nebo Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu České republiky. Rozprava se následně vedla hlavně nad novelou zákona o zemědělství, která chce zavést předkupní právo, se kterým Piráti zásadně nesouhlasí.

16.11.2018 - Pavel Svoboda: Příznivější práva cestujících v železniční přepravě dostala v Evropském parlamentu zelenou
BRUSEL (KDU-ČSL) - Europoslanci ve čtvrtek 15. listopadu 2018 schválili návrh nařízení, kterým se posilují práva a postavení pasažérů v železniční dopravě. Nový návrh chce garantovat přívětivější prostředí pro lidi s postižením a vyšší kompenzace za zpožděné vlaky. Nová pravidla by měla platit od roku 2020.

16.11.2018 - Zvířata v cirkusech trpí! Máme důkazy, říkají aktivisté.
Plzeň (Svoboda zvířat) - Zasíláme Vám tiskovou zprávu ze dne 16.11. od spřátelené organizace Kolektiv pro zvířata. ČR - Aktivisté několik posledních let sbírali záběry z různých českých cirkusů. Ty dokazují, že zvířata nejsou v pořádku. Jedná se o stereotypní chování, což je vyjádření vnitřního utrpení zvířete, které si uvědomuje svou frustraci nebo úzkost a je jedním z příznaků stresu u zvířat. Došlo tak také k porušení § 1 vyhlášky č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat, protože chovatel je povinen zajistit takové podmínky, aby ke vzniku stereotypního chování nedocházelo.

16.11.2018 - Jak ulehčíme přírodě? Voskovými ubrousky a domácí kosmetikou!
Praha (RespON) - Ve čtvrtek 22. 11. 2018 od 18:30 h se v Kampusu Hybernská uskuteční Večer udržitelnosti s tématem Udržitelná spotřeba. Akci, která propojí workshopy ve stylu ‚vyrob si sám‘ s projekcí filmu A Simpler Way (Jednodušší cesta), pro veřejnost pořádá dobrovolnická skupina RespON ve spolupráci s Ozvěnami Ekofilmu.

15.11.2018 - Nová kniha mapuje boj ekologického hnutí za svobodu před rokem 1989 i po něm
PRAHA (Děti Země) - Tisková zpráva spolku Arnika o knize Ivana Makáska "Moje léta s Nikou", která mj. popisuje i vznik Dětí Země v září 1989 a počátky jejich činnosti

15.11.2018 - Nová kniha mapuje boj ekologického hnutí za svobodu před rokem 1989 i po něm
PRAHA (Arnika) - Přírodovědec Ivan Makásek v Praze představil knihu Moje léta s Nikou. Popisuje vývoj ekologického hnutí od 70. let z pozice šéfredaktora časopisu o ochraně přírody Nika, který založil a vedl dvacet šest let. Autor líčí také spory ekologických aktivistů s komunistickou mocí, jejich činnost na pokraji ilegality a významný podíl na událostech, které vedly k pádu režimu v roce 1989.

15.11.2018 - Počet hospodářských zvířat zabitých vlky v ČR neroste
PRAHA (Hnutí DUHA) - Ve vybraném vzorku devatenácti zemí EU bylo v letech 2012-2016 v průměru každoročně zaznamenáno 19 500 ovcí zabitých vlky, 1 200 ovcí zabitých medvědy, 400 ovcí zabitých rysy a 4 ovce zabité rosomáky. Celkové ztráty útoky velkých šelem se rovnají pěti desetitisísícinám (0,05 %) počtu přezimujících ovcí (cca 31 milionů) v zemích zahrnutých do analýzy. Přinejmenším několik jedinců alespoň jedné velké šelmy bylo v posledních šesti letech zaznamenáno ve všech větších státech evropské pevniny.

15.11.2018 - Advent mezi loutkami v Chrudimi
CHRUDIM (Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi) - Stejně jako v uplynulých letech, připravilo i letos Muzeum loutkářských kultur pro své návštěvníky speciální adventní program pro navození té správné vánoční atmosféry. Malí i velcí se tak mohou těšit třeba na oblíbenou mikulášskou nadílku přímo v muzeu nebo vánočního Anděla splněných přání.

15.11.2018 - Europoslanci chtějí lepší práva pro cestující vlakem, čeká se na členské státy
BRUSEL (ČSSD) - Jak by měla vypadat nová pravidla pro cestování na železnici schválili právě poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. Europoslanci odhlasovali mimo jiné změny tykající se podmínek odškodnění cestujících při zpoždění vlaku. Cestování vlakem by mělo být jednodušší i pro cestující s omezenou schopností orientace a pohybu. Nařízení o ochraně cestujících by nově mělo platit také na vnitrostátní osobní dopravu, na kterou řada členských států doposud uplatňuje výjimku.

14.11.2018 - Staré domácí kotle produkují 98 % rakovinotvorného znečištění ovzduší. Je třeba zvýšit daň z uhlí. Komentář k dnešní zprávě ČHMÚ o znečištění ovzduší
PRAHA (Hnutí DUHA) - Lokální vytápění domácností se na emisích karcinogenního benzo[a]pyrenu v celorepublikovém měřítku podílí více než 98 %. Hygienický limit této látky byl překročen v řadě měst a obcí (26,0 % plochy ČR s cca 61,8 % obyvatel). Lokální vytápění patří také mezi hlavní přímé zdroje emisí prachu (57 % částic menších než 10 mikrometru). Zjištění přinesla aktuální Zpráva o znečištění ovzduší, kterou právě zveřejnil Český hydrometeorologický ústav [1].

14.11.2018 - Vychází publikace o znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2017
PRAHA (Český hydrometeorologický ústav) - Český hydrometeorologický ústav vydává publikaci, která hodnotí kvalitu ovzduší v ČR za rok 2017. Dále zde najdete hodnocení smogových situací, úroveň emisí a příčiny zhoršené kvality ovzduší. Publikaci bude zdarma uvedena na portále ČHMÚ nebo lze zakoupit v tištěné formě nebo na CD.

14.11.2018 - Evropský zelený pás od českého pohraničí až do poloviny Německa vyhlášen za Národní přírodní památku
ERFURT (Hnutí DUHA) - Spolkový stát Durynsko začíná s vyznačováním Evropského zeleného pásu na celém svém území za Národní přírodní památku. Děje se tak po pátečním schválení zákona o Zeleném pásu v parlamentu spolkového státu Durynsko. Bude tak zajištěna ochrana části Evropského zeleného pásu začínající v česko-německém pohraničí až do poloviny jeho délky Německem. Zelený pás Durynska je první rozsáhlou Národní přírodní památkou [1] v Německu s rozlohou 6 850 hektarů.

14.11.2018 - Nominujte největšího slídila za rok 2018 na cenu Big Brother Awards
PRAHA (Iuridicum Remedium, z. s.) - Od středy 14. října 2018 jsou oficiálně spuštěny nominace na čtrnáctý ročník Big Brother Awards (Cena Velkého bratra) a veřejnost tak nyní může do poloviny ledna posílat přes web www.bigbrotherawards.cz své tipy na nejvlezlejší úřady, firmy nebo technologie.

14.11.2018 - Do škol míří projekt Ekostory.cz zaměřený na občanství a ekologii
PRAHA (Ekostory.cz) - Středním školám je určen nový dokumentární projekt Ekostory.cz, který si klade za cíl poskytovat pedagogům a pedagožkám atraktivní materiál pro interaktivní reflexi témat občanské společnosti a občanské angažovanosti se studenty a studentkami.

13.11.2018 - Mezinárodní energetická agentura doporučuje urychlené zavírání uhelných elektráren
PRAHA (Hnutí DUHA) - Existující fosilní elektrárny či auta vyčerpají téměř celý uhlíkový rozpočet - tedy množství skleníkových plynů, které může lidstvo celkově vypustit, aby se růst globální teploty udržel na úrovni dvou stupňů Celsia. To je zásadní sdělení, které právě zveřejnila Mezinárodní energetická agentury (IEA) ve své každoroční vlajkové publikaci World Energy Outlook 2018 (WEO 2018), která poskytuje hlavní ucelený zdroj informací o stavu a vývoji globální energetiky [1].

13.11.2018 - Polabské hůry na Nymbursku se stanou přírodní památkou
(Děti Země) - Děti Země ochranu tohoto unikátního území navrhují již od počátku tisíciletí

12.11.2018 - Ministryně Marta Nováková návrhem slabé podpory obnovitelných zdrojů zadělává na malér. Novela zákona o podporovaných zdrojích energie podporu OZE jen odkládá
PRAHA (Hnutí DUHA) - Pět let trvající stagnace obnovitelných zdrojů v ČR se může nepříjemně protáhnout. Vyplývá to z návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE), který připravilo a do mezirezortního připomínkování poslalo ministerstvo průmyslu [1]. Klíčovým problémem zákona je navázání finanční podpory na plnění Národního integrovaného klimaticko-energetického plánu, který ovšem dosud nebyl zveřejněn. Bude-li jej Česká republika plnit, další rozvoj obnovitelných zdrojů se konat nebude.

12.11.2018 - Naše ratolesti musíme ochránit zalepením děr v legislativě umožňujícím dovoz kontaminovaných hraček
BRUSEL (ČSSD) - S blížícími se Vánocemi se téma kontaminovaných dětských hraček dostává opět do hledáčku veřejnosti a především rodičů, kteří se obávají o zdraví svých ratolestí. Za poslední roky se díky celoevropskému varovnému systému podařilo odhalit a stáhnout z trhu řadu nebezpečných produktů, hlavní problém však spočívá v naší legislativě týkající se perzistentních organických znečišťujících látek (tzv. POPs), která toto umožňuje. Nejedná se pouze o dětské hračky, ale i o řadu dalších produktů, jako jsou kuchyňské pomůcky a potravinové boxy. Evropská unie v současné době legislativu týkající se POPs mění - nyní je ten správný čas, kdy můžeme zvrátit současnou praxi vracení toxických látek do oběhu, místo jejich postupného vyřazování.

9.11.2018 - Populace tetřeva hlušce na Šumavě a v Bavorském lese je stabilní – prokázal to přeshraniční průzkum
VIMPERK (Správa NP Šumava) - Tetřeví populace je v národních parcích Bavorský les a Šumava stabilní. Údaje o velikosti populace přinesly výsledky monitoringu tetřevovitých prováděného v rámci společného interregového projektu s názvem „Přeshraniční mapování lesních ekosystémů - cesta ke společnému managementu NP Šumava a NP Bavorský les, realizovaného z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020".


9.11.2018 - Zelený pás v Durynsku je Národní přírodní památkou (Grünes Band Thüringen ist Nationales Naturmonument)
ERFURT (Ministerstvo životního prostředí, energetiky a ochrany přírody Durynska) - Mit der heutigen Entscheidung des Thüringer Landtages ist das Grüne Band Thüringen offiziell Nationales Naturmonument. Dazu erklärt Umweltministerin Siegesmund: „Ich freue mich sehr, dass wir die Chance genutzt haben und fast 30 Jahre nach der Friedlichen Revolution dieses Zeichen setzen. Hier schützen wir wertvolle Erinnerung und kostbare Natur gleichermaßen. Zur Aufarbeitung der SED-Diktatur wird das Grüne Band einen wichtigen Beitrag leisten – gemeinsam mit den Erinnerungsstätten und Grenzlandmuseen.“

9.11.2018 - Podpora dětí je nejlepší investice do budoucna
PRAHA (Pionýr) - S podzimem přišly jako každý rok i debaty o státním rozpočtu. Vždy se řeší citlivé otázky: Kde přidat? Co si podporu zaslouží a co méně?
Stále se mluví o investicích. Při tom se ale zapomíná na investici možná nejdůležitější – do vlastní budoucnosti, do dětí…


9.11.2018 - Klimatická změna mění vztahy predátorů a kořisti, ukazuje ornitologická studie v prestižním časopise Science
Praha (Česká zemědělská univerzita v Praze) - Klimatická změna může ovlivňovat mezidruhové vztahy v globálním měřítku, varují vědci. Oteplování v Arktidě významně zvyšuje tlak predátorů na hnízdící bahňáky a u většiny těchto druhů klesá početnost. Na fakt upozorňuje ornitologická studie Vojtěcha Kubelky, jejímž spoluautorem je profesor Miroslav Šálek z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Výsledky výzkumu bahňáků na všech kontinentech aktuálně zveřejnil prestižní vědecký časopis Science.

9.11.2018 - Nejvyšší čas uklidit sudy na dešťovou vodu
Nebílovy (Spolek Ametyst) - I když se teploty drží poměrně vysoko, není dobré už odkládat práce na „zazimování“ zahrady. Kromě ochrany rostlin a dřevin bychom neměli zapomínat ani na sudy, do kterých zachytáváme dešťovou vodu.

9.11.2018 - V Lanškrouně funguje síť služeb pro drogově závislé
HRADEC KRÁLOVÉ (Laxus z.ú.) - V letošním roce je tomu již jedenáct let, kdy se v ulicích města Lanškrouna pravidelně pohybují terénní pracovníci organizace Laxus z.ú. Své klienty vyhledávají a pracují s nimi tam, kde právě jsou, tedy většinou ve veřejném prostoru města.

8.11.2018 - Knihovna snů připomíná, že cenzura a manipulace s informacemi nejsou jen fenoménem současnosti
PRAHA (Knihovna AV ČR, v. v. i.) - Knihovna Akademie věd ČR pořádá v sobotu 10. 11. 2018 od 11 do 22 hodin 6. ročník celodenní akce Knihovna snů, tentokrát s podtitulem „Informace / manipulace / cenzura: 1918–2018“. Na dopolední program pro děti naváže odpolední série přednášek a diskuzních setkání pro dospělé následovaná večerním programem v podobě swingové tančírny. Knihovna snů probíhá v rámci festivalu Týden vědy a techniky a je pro všechny zcela zdarma, bez nutnosti předchozí registrace.

8.11.2018 - Ministr Brabec představil nové kroky státu v boji za lepší kvalitu ovzduší
PRAHA (MŽP ČR) - Při příležitosti návštěvy eurokomisaře pro životní prostředí Karmenu Velly v České republice a tzv. Clean Air Dialogu[1], představil ministr životního prostředí Richard Brabec opatření, které stát realizuje nebo bude realizovat s cílem zlepšit kvalitu ovzduší v České republice. Vedle pokračování kotlíkových dotací a pilotního projektu půjček na předfinancování nákupu a instalace zdrojů v Moravskoslezském kraji, míří hlavní novinky na kontrolu vozidel s vymontovanými DPF filtry a nadstandardní financování rozvoje alternativních pohonů v České republice. Během jednání zazněly také požadavky ČR směrem k Evropské komisi.

8.11.2018 - Dotace nestačí. Znečišťovatelé ovzduší musí nést odpovědnost a stát řešit problém rychleji. Komentář nevládních organizací k dialogu mezi ČR a EK o nadlimitním znečištění ovzduší
PRAHA (Hnutí DUHA, Frank Bold, Čisté nebe, DejchejBrno a Zelený kruh) - Lidé v ČR mají právo na čistý vzduch, ale toto právo je porušováno a je třeba urgentní a účinné akce. Na tom se shodují zástupci Evropské komise, české vlády, průmyslu i nevládních organizací. Včera a dnes probíhá v Praze tzv. Clean Air Dialogue, kdy vrcholní představitelé ČR a Evropské komise spolu s experty a expertkami diskutují, jak řešit nadlimitní znečištění našeho ovzduší, které porušuje český zákon i evropská pravidla [1]. Více o českém ovzduší v informačním listu nevládních organizací [2].

8.11.2018 - V hraničních hvozdech Českého lesa jsou dvě nová bezzásahová území
DOMAŽLICE (Lesy ČR a AOPK ČR) - Lesníci ve spolupráci s ochránci přírody nově ponechávají samovolnému přírodnímu vývoji 52,7 hektarů lesa v přírodních rezervacích Pleš a Starý Hirštejn v chráněné krajinné oblasti Český les v Plzeňském kraji. Smlouvu o vyhlášení obou bezzásahových území dnes podepsali generální ředitel státního podniku Lesy ČR Josef Vojáček a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.

8.11.2018 - Otevřený dopis organizací na ochranu zvířat
PLZEŇ (Svoboda zvířat) - Vážené novinářky, vážení novináři,
zasíláme Vám Otevřený dopis organizací na ochranu zvířat, ve kterém najdete vyjádření organizací k některým prohlášením zastánců cirkusů se zvířaty. Mj. se v něm ale i dočtete o nelegálním obchodu se zvířaty a potenciálním propojením s cirkusy.


8.11.2018 - Svatý Martin přiveze „syslí“ víno i z nové vinařské obce
LIDÉŘOVICE (ALKA Wildlife, o.p.s.) - Známkou Sysli na vinici se pyšní další moravská vinařská obec. Tentokrát je to obec Miroslav v Jihomoravském kraji, kde se syslům dlouho dařilo na sportovním letišti. Vinaři AGRODRUŽSTVA Miroslav, kteří vyrábí víno pod značkou VÍNO PERK, vytváří ve svých vinicích vhodné podmínky, díky kterým se sysli začali šířit z letiště i do okolních vinic a sadů, které obklopují obec. Vzhledem k tomu, že vinice splňují podmínky hospodaření přátelského k syslům, získalo pro svoje vína v tomto roce zlatou známku „Sysli na vinici“. Nákupem takto oceněného vína mohou lidé podpořit vinaře, kteří vytvářejí kriticky ohroženým syslům dobré životní prostředí.

8.11.2018 - Ruka pro život o. p. s. oslavila deset let fungování denního stacionáře v Praze vernisáží výstavy obrazů mentálně postižených umělců
PRAHA (Ruka pro život o. p. s. ) - Až do 14. listopadu zdobí prostory kavárny Divadla Na Prádle na Praze 1 pestrobarevná díla vytvořená lidmi s mentálním a kombinovaným postižením během arteterapie v denním stacionáři obecně prospěšné společnosti Ruka pro život. Vernisáž výstavy byla zároveň oslavou deseti let úspěšného fungování stacionáře.

8.11.2018 - Přes dvě třetiny lidí v ČR trpí znečištěním ovzduší a situace se zhoršuje. Co s tím vláda udělá? ptá se poslankyně Balcarová
PRAHA (Pirátská strana) - Evropská komise chce zlepšit koordinaci boje s emisemi a upozorňuje na dlouhodobá porušování pravidel v oblasti ochrany ovzduší. Proto stojí za veřejnou debatou Clean Air Dialogue, která se dnes pořádala v Evropském domě v Praze, a které jsem se také zúčastnila. I přes všechno, co na debatě zaznělo, zůstávají stále nezodpovězené otázky.

8.11.2018 - Knihovna snů připomíná, že cenzura a manipulace s informacemi nejsou jen fenoménem současnosti
PRAHA (Knihovna AV ČR, v. v. i.) - Knihovna Akademie věd ČR pořádá v sobotu 10. 11. 2018 od 11 do 22 hodin 6. ročník celodenní akce Knihovna snů, tentokrát s podtitulem „Informace / manipulace / cenzura: 1918–2018“. Na dopolední program pro děti naváže odpolední série přednášek a diskuzních setkání pro dospělé následovaná večerním programem v podobě swingové tančírny. Knihovna snů probíhá v rámci festivalu Týden vědy a techniky a je pro všechny zcela zdarma, bez nutnosti předchozí registrace.

7.11.2018 - Nová studie: Pro záchranu severních bílých nosorožců jsou k dispozici dostatečné genetické zdroje
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (Safari Park Dvůr Králové) - Nosorožec tuponosý severní (jinak též bílý severní nebo nosorožec Cottonův) je s dvěma posledními samicemi na pokraji vyhynutí a jeho jediná naděje na přežití spočívá v umělých technikách reprodukce. Nová genetická studie zveřejněná dnes ukazuje, že genetické zdroje, které jsou pro záchranu severních bílých nosorožců k dispozici, by měly zajistit dostatečnou genetickou variabilitu pro případné obnovení jejich populace.

7.11.2018 - Pořádáme seminář na podporu obcí na území národním parku
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR startují dotační program pro obce v našich národních parcích. Díky 100milionové dotaci mají obce i správy národních parků šanci opravit veřejná prostranství, turistické cesty, snížit světelné znečištění nebo například spolufinancovat nákladnější projekty z Operačního programu Životní prostředí. Státní fond životní prostředí ČR spolu se Správou Krkonošského národního parku pořádá pro zdejší obce odborný seminář, na kterém se získají bližší informace. Tato akce se uskuteční 13. listopadu ve vrchlabském Krtkovi.

7.11.2018 - Vzdělávací seminář přiblíží možnosti ochrany netopýrů v budovách a ve stromech
Praha (Česká společnost pro ochranu netopýrů) - Ve čtvrtek 8. listopadu 2018 se v budově Magistrátu hl. města Prahy uskuteční seminář „Ochrana netopýrů a ptáků vázaných na úkryty v budovách a ve stromech“. Tato vzdělávací akce je určena pracovníkům úřadů, projektantům, správcům městské zeleně, arboristům a dalším zájemcům. Odborníci z České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON) a České společnosti ornitologické (ČSO) zprostředkují nejnovější poznatky a praktické návody na ochranu netopýřích a ptačích úkrytů v městském prostředí.

7.11.2018 - Železniční spojení Praha-Drážďany brzy spojí vysokorychlostní trať
BRUSEL (ČSSD) - Německé spolkové ministerstvo dopravy včera zveřejnilo projekty, které plánuje do roku 2030 přednostně financovat jako tzv. projekty naléhavé potřeby.

7.11.2018 - Ekostory pomůže učitelům s občanskou a ekologickou výchovou. Dokumentární projekt je určen i veřejnosti
Praha (Ekostory.cz) - Zejména středním školám je určen nový dokumentární projekt Ekostory.cz, který si klade za cíl poskytnout pedagogům atraktivní materiál pro interaktivní reflexi témat občanské společnosti a občanské angažovanosti se studenty a studentkami. Bezplatný projekt je určen i nejširší veřejnosti.

7.11.2018 - Benefiční koncert < 1918 > po Lékaře bez hranic
PRAHA (Festival Brikcius) - 7. ročník Festivalu Brikcius uvádí benefiční koncert < 1918 > po Lékaře bez hranic.

7.11.2018 - Česká společnost ornitologická zasadila Strom svobody v ptačím parku
JAROMĚŘ (Česká společnost ornitologická) - Při sobotním Zazimování ptačího parku jsme zasadili Strom svobody. Jako tzv. zoostrom bude zdobit vstupní areál ptačího parku, doufejme, po staletí. Zoostrom je dřevina, která vlivem býložravého hmyzu, počasí a velkých savců včetně člověka vytváří různé dutiny, praskliny a výstupky, obsahuje i odumírající či mrtvé dřevo a tím poskytuje domov stovkám různých organismů. V slavnostním úvodním slově toto vysvětlil Jiří Flousek, předseda ČSO, který společně s předsedou Východočeské pobočky ČSO Lukášem Kadavou a správcem parku Břeňkem Michálkem strom zasadili. Ceremonii završila státní hymna zapěná místními mladými ochránci přírody Puštíky.

6.11.2018 - Tříletý přeshraniční výzkum biodiversity na Šumavě a v Bavorském lese pomalu končí – už zbývá jen zpracovat data sesbíraná z více než 260 ploch
VIMPERK (Správa NP Šumava) - Výzkum biodiversity, tedy přírodní rozmanitosti lesa, s názvem „Silva Gabreta Monitoring - Realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu" probíhal na 147 v plochách v Bavorsku a na 120 plochách v Národním parku a chráněné krajinné oblasti Šumava v letech 2015 až 2018. Cílem bylo zjistit, jak šumavská příroda na české i bavorské straně reaguje na velké plochy ponechané přírodním procesům a na vývoj klimatu.

6.11.2018 - Jak ukázat žákům cestu k přírodě blízkým lesům představí v Brně seminář FSC ČR pro pedagogy
BRNO (FSC ČR) - Jak je možné vést a podpořit výuku o lese, přírodě blízkém lesním hospodaření a změnách klimatu na základních školách? To je hlavním tématem semináře nazvaného „Lesy blízko přírodě, cesty vzdělání o klimatu“, který se bude konat 7. 11. v brněnském centru Syřiště. Seminář pořádá česká pobočka mezinárodní organizace FSC (Forest Stewardship Council) a je určen pro pedagogy základních a středních škol. Seminář je pořádán s podporou Jihomoravského kraje a pedagogové působící v JMK mají účast zdarma a stále se na něj mohou přihlásit.

6.11.2018 - Cesta ke zdravému vzduchu: Topit doma musí být výhodné a snadné. Hnutí DUHA dnes zveřejnilo komplexní plán pro vyčištění ovzduší od zplodin z domácích kotlů a kamen
PRAHA (Hnutí DUHA) - Každý majitel domu musí být motivován k čistému vytápění, současné nastavení je třeba změnit a součástí řešení musí být i cílená terénní sociální práce. Levné uhlí (kdy náklady na poškozené zdraví nesou miliony lidí, kteří uhlím netopí) a vysoké náklady na kvalitní vytápěcí systém jsou hlavními překážkami, bez jejichž odstranění nelze dosáhnout pozitivní změny.

5.11.2018 - Mikroskopické snímky odhalují stopy imisní kalamity v buňkách letokruhů
Strnady (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.) - Získat nové poznatky o tom, jakým způsobem extrémní míra znečištění v období imisní kalamity v Krušných horách ovlivnila mikroskopickou stavbu dřeva smrku, bylo cílem společného výzkumu odborníků z České zemědělské univerzity, Fakulty lesnické a dřevařské a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

3.11.2018 - Černý říjen pro vydry: na silnicích se našlo 17 mrtvých zvířat
(ALKA Wildlife, o.p.s.) - Říjen 2018 bude zapsán černě do statistik odborníků, kteří sledují vydry v naší republice. V tomto měsíci nalezli na silnicích celkem sedmnáct uhynulých vyder. S rostoucí intenzitou silniční dopravy totiž stoupá počet usmrcených jedinců této chráněné šelmy. Ukazuje se, že právě doprava je pro přežívání vyder zásadní faktor.

3.11.2018 - Jak můžete změnit svůj dům na chytrý? Úsporný, dálkově ovládaný, s měřicími čidly, s fotovoltaikou na střeše?
Hostětín (Ekologický institut Veronica) - Všichni poloamatérští stavitelé, bastlíři a domácí kutilové by měli zbystřit nad nabídkou akce, která se koná již tento víkend, 10. – 11. listopadu 2018, v Hostětíně. Dozví se na ní, jak co nejjednodušeji a nejlevněji udělat ze svého domu „chytrý“. Takový, který ušetří peníze a který mohou na dálku ovládat.

2.11.2018 - Eurokomisař Karmenu Vella přijede řešit naše znečištěné ovzduší. Nevládní organizace připravily informační list o jeho stavu a řešení
PRAHA (Hnutí DUHA, Frank Bold, Čisté nebe, DejchejBrno a Zelený kruh) - Příští týden ve středu a čtvrtek (7. a 8. listopadu) proběhnou nejdůležitější jednání o znečištění ovzduší v ČR. Vážný ekologický problém přijede do Prahy řešit samotný eurokomisař pro životní prostředí Karmenu Vella. On a jeho tým se setkají s vicepremiérem a ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, vysokými úředníky z českých ministerstev, zástupci znečišťovatelů i experty a expertkami nevládních organizací.

2.11.2018 - Pasivní domy – lék na oteplování planety/ Mezinárodní dny pasivních domů 9. - 11. 11. 2018
Plzeň (ENVIC, občanské sdružení) - V pasivním domě stlačujeme spotřebu energie na úplné minimum. A ukazuje se, že méně je více – kromě nízkých účtů za energie máme v domě lepší komfort, lépe zvládneme skoky v cenách energie i třeba výpadky elektřiny. Ale prahem našich dveří to nekončí – čím méně energie v domech spotřebováváme, tím méně se bude oteplovat celá planeta.
Možnost vidět pasivní domy na vlastní oči přináší Mezinárodní dny pasivních domů 9. – 11. 11. 2018.


2.11.2018 - Vyschlé přehrady i rybníky. Letošní rok ukázal, že jako ochrana před suchem nefungují
Praha (Česká krajina) - Extrémní sucho, které zasáhlo v letošním roce Českou republiku, oživilo diskusi o výstavbě nových přehrad a budování rybníků. Jenže právě průběh letošních veder zároveň ukázal, že tento způsob zadržování vody v krajině nefunguje.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 798 | Další

Online diskuse
16.11.2018 - Vyjádření Správy NP České Švýcarsko k možnosti stanovení kompenzačních opatření významně negativních vlivů Koncepce vodní dopravy na EVL Labské údolí
DĚČÍN (Správa NP České Švýcarsko) - Vzhledem k množství nepřesností zveřejněných dne 16. listopadu 2018 na serveru zdopravy.cz a převzatých Deníky Správa Národního parku České Švýcarsko zveřejňuje znění stanoviska k žádosti Ministerstva dopravy o stanovení kompenzačních opatření týkajících se řešení významně negativního vlivu Koncepce vodní dopravy pro období 2016 – 2023 na předměty ochrany Evropsky významných lokalit Labské údolí a Porta Bohemica.

16.11.2018 - Piráti uspořádali debatu a nabídli pomoc zemědělcům a majitelům půdy
PRAHA (Pirátská strana) - Poslanec Pirátů Jan Pošvář, člen zemědělského výboru, uspořádal včera odpoledne kulatý stůl na téma dostupnosti půdy pro zemědělce. Cílem debaty bylo zhodnocení současného stavu, zejména ve vztahu k malým a začínajícím zemědělcům. Debaty se zúčastnili zástupci organizací, které reprezentují všechny skupiny zemědělců – nechyběli Petr Klos, předseda Svazu vlastníků České republiky, nebo Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu České republiky. Rozprava se následně vedla hlavně nad novelou zákona o zemědělství, která chce zavést předkupní právo, se kterým Piráti zásadně nesouhlasí.

16.11.2018 - Pavel Svoboda: Příznivější práva cestujících v železniční přepravě dostala v Evropském parlamentu zelenou
BRUSEL (KDU-ČSL) - Europoslanci ve čtvrtek 15. listopadu 2018 schválili návrh nařízení, kterým se posilují práva a postavení pasažérů v železniční dopravě. Nový návrh chce garantovat přívětivější prostředí pro lidi s postižením a vyšší kompenzace za zpožděné vlaky. Nová pravidla by měla platit od roku 2020.

16.11.2018 - Zvířata v cirkusech trpí! Máme důkazy, říkají aktivisté.
Plzeň (Svoboda zvířat) - Zasíláme Vám tiskovou zprávu ze dne 16.11. od spřátelené organizace Kolektiv pro zvířata. ČR - Aktivisté několik posledních let sbírali záběry z různých českých cirkusů. Ty dokazují, že zvířata nejsou v pořádku. Jedná se o stereotypní chování, což je vyjádření vnitřního utrpení zvířete, které si uvědomuje svou frustraci nebo úzkost a je jedním z příznaků stresu u zvířat. Došlo tak také k porušení § 1 vyhlášky č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat, protože chovatel je povinen zajistit takové podmínky, aby ke vzniku stereotypního chování nedocházelo.

16.11.2018 - Jak ulehčíme přírodě? Voskovými ubrousky a domácí kosmetikou!
Praha (RespON) - Ve čtvrtek 22. 11. 2018 od 18:30 h se v Kampusu Hybernská uskuteční Večer udržitelnosti s tématem Udržitelná spotřeba. Akci, která propojí workshopy ve stylu ‚vyrob si sám‘ s projekcí filmu A Simpler Way (Jednodušší cesta), pro veřejnost pořádá dobrovolnická skupina RespON ve spolupráci s Ozvěnami Ekofilmu.

15.11.2018 - Nová kniha mapuje boj ekologického hnutí za svobodu před rokem 1989 i po něm
PRAHA (Děti Země) - Tisková zpráva spolku Arnika o knize Ivana Makáska "Moje léta s Nikou", která mj. popisuje i vznik Dětí Země v září 1989 a počátky jejich činnosti

15.11.2018 - Nová kniha mapuje boj ekologického hnutí za svobodu před rokem 1989 i po něm
PRAHA (Arnika) - Přírodovědec Ivan Makásek v Praze představil knihu Moje léta s Nikou. Popisuje vývoj ekologického hnutí od 70. let z pozice šéfredaktora časopisu o ochraně přírody Nika, který založil a vedl dvacet šest let. Autor líčí také spory ekologických aktivistů s komunistickou mocí, jejich činnost na pokraji ilegality a významný podíl na událostech, které vedly k pádu režimu v roce 1989.

15.11.2018 - Počet hospodářských zvířat zabitých vlky v ČR neroste
PRAHA (Hnutí DUHA) - Ve vybraném vzorku devatenácti zemí EU bylo v letech 2012-2016 v průměru každoročně zaznamenáno 19 500 ovcí zabitých vlky, 1 200 ovcí zabitých medvědy, 400 ovcí zabitých rysy a 4 ovce zabité rosomáky. Celkové ztráty útoky velkých šelem se rovnají pěti desetitisísícinám (0,05 %) počtu přezimujících ovcí (cca 31 milionů) v zemích zahrnutých do analýzy. Přinejmenším několik jedinců alespoň jedné velké šelmy bylo v posledních šesti letech zaznamenáno ve všech větších státech evropské pevniny.

15.11.2018 - Advent mezi loutkami v Chrudimi
CHRUDIM (Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi) - Stejně jako v uplynulých letech, připravilo i letos Muzeum loutkářských kultur pro své návštěvníky speciální adventní program pro navození té správné vánoční atmosféry. Malí i velcí se tak mohou těšit třeba na oblíbenou mikulášskou nadílku přímo v muzeu nebo vánočního Anděla splněných přání.

15.11.2018 - Europoslanci chtějí lepší práva pro cestující vlakem, čeká se na členské státy
BRUSEL (ČSSD) - Jak by měla vypadat nová pravidla pro cestování na železnici schválili právě poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. Europoslanci odhlasovali mimo jiné změny tykající se podmínek odškodnění cestujících při zpoždění vlaku. Cestování vlakem by mělo být jednodušší i pro cestující s omezenou schopností orientace a pohybu. Nařízení o ochraně cestujících by nově mělo platit také na vnitrostátní osobní dopravu, na kterou řada členských států doposud uplatňuje výjimku.

14.11.2018 - Staré domácí kotle produkují 98 % rakovinotvorného znečištění ovzduší. Je třeba zvýšit daň z uhlí. Komentář k dnešní zprávě ČHMÚ o znečištění ovzduší
PRAHA (Hnutí DUHA) - Lokální vytápění domácností se na emisích karcinogenního benzo[a]pyrenu v celorepublikovém měřítku podílí více než 98 %. Hygienický limit této látky byl překročen v řadě měst a obcí (26,0 % plochy ČR s cca 61,8 % obyvatel). Lokální vytápění patří také mezi hlavní přímé zdroje emisí prachu (57 % částic menších než 10 mikrometru). Zjištění přinesla aktuální Zpráva o znečištění ovzduší, kterou právě zveřejnil Český hydrometeorologický ústav [1].

14.11.2018 - Vychází publikace o znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2017
PRAHA (Český hydrometeorologický ústav) - Český hydrometeorologický ústav vydává publikaci, která hodnotí kvalitu ovzduší v ČR za rok 2017. Dále zde najdete hodnocení smogových situací, úroveň emisí a příčiny zhoršené kvality ovzduší. Publikaci bude zdarma uvedena na portále ČHMÚ nebo lze zakoupit v tištěné formě nebo na CD.

14.11.2018 - Evropský zelený pás od českého pohraničí až do poloviny Německa vyhlášen za Národní přírodní památku
ERFURT (Hnutí DUHA) - Spolkový stát Durynsko začíná s vyznačováním Evropského zeleného pásu na celém svém území za Národní přírodní památku. Děje se tak po pátečním schválení zákona o Zeleném pásu v parlamentu spolkového státu Durynsko. Bude tak zajištěna ochrana části Evropského zeleného pásu začínající v česko-německém pohraničí až do poloviny jeho délky Německem. Zelený pás Durynska je první rozsáhlou Národní přírodní památkou [1] v Německu s rozlohou 6 850 hektarů.

14.11.2018 - Nominujte největšího slídila za rok 2018 na cenu Big Brother Awards
PRAHA (Iuridicum Remedium, z. s.) - Od středy 14. října 2018 jsou oficiálně spuštěny nominace na čtrnáctý ročník Big Brother Awards (Cena Velkého bratra) a veřejnost tak nyní může do poloviny ledna posílat přes web www.bigbrotherawards.cz své tipy na nejvlezlejší úřady, firmy nebo technologie.

14.11.2018 - Do škol míří projekt Ekostory.cz zaměřený na občanství a ekologii
PRAHA (Ekostory.cz) - Středním školám je určen nový dokumentární projekt Ekostory.cz, který si klade za cíl poskytovat pedagogům a pedagožkám atraktivní materiál pro interaktivní reflexi témat občanské společnosti a občanské angažovanosti se studenty a studentkami.

13.11.2018 - Mezinárodní energetická agentura doporučuje urychlené zavírání uhelných elektráren
PRAHA (Hnutí DUHA) - Existující fosilní elektrárny či auta vyčerpají téměř celý uhlíkový rozpočet - tedy množství skleníkových plynů, které může lidstvo celkově vypustit, aby se růst globální teploty udržel na úrovni dvou stupňů Celsia. To je zásadní sdělení, které právě zveřejnila Mezinárodní energetická agentury (IEA) ve své každoroční vlajkové publikaci World Energy Outlook 2018 (WEO 2018), která poskytuje hlavní ucelený zdroj informací o stavu a vývoji globální energetiky [1].

13.11.2018 - Polabské hůry na Nymbursku se stanou přírodní památkou
(Děti Země) - Děti Země ochranu tohoto unikátního území navrhují již od počátku tisíciletí

12.11.2018 - Ministryně Marta Nováková návrhem slabé podpory obnovitelných zdrojů zadělává na malér. Novela zákona o podporovaných zdrojích energie podporu OZE jen odkládá
PRAHA (Hnutí DUHA) - Pět let trvající stagnace obnovitelných zdrojů v ČR se může nepříjemně protáhnout. Vyplývá to z návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE), který připravilo a do mezirezortního připomínkování poslalo ministerstvo průmyslu [1]. Klíčovým problémem zákona je navázání finanční podpory na plnění Národního integrovaného klimaticko-energetického plánu, který ovšem dosud nebyl zveřejněn. Bude-li jej Česká republika plnit, další rozvoj obnovitelných zdrojů se konat nebude.

12.11.2018 - Naše ratolesti musíme ochránit zalepením děr v legislativě umožňujícím dovoz kontaminovaných hraček
BRUSEL (ČSSD) - S blížícími se Vánocemi se téma kontaminovaných dětských hraček dostává opět do hledáčku veřejnosti a především rodičů, kteří se obávají o zdraví svých ratolestí. Za poslední roky se díky celoevropskému varovnému systému podařilo odhalit a stáhnout z trhu řadu nebezpečných produktů, hlavní problém však spočívá v naší legislativě týkající se perzistentních organických znečišťujících látek (tzv. POPs), která toto umožňuje. Nejedná se pouze o dětské hračky, ale i o řadu dalších produktů, jako jsou kuchyňské pomůcky a potravinové boxy. Evropská unie v současné době legislativu týkající se POPs mění - nyní je ten správný čas, kdy můžeme zvrátit současnou praxi vracení toxických látek do oběhu, místo jejich postupného vyřazování.

9.11.2018 - Populace tetřeva hlušce na Šumavě a v Bavorském lese je stabilní – prokázal to přeshraniční průzkum
VIMPERK (Správa NP Šumava) - Tetřeví populace je v národních parcích Bavorský les a Šumava stabilní. Údaje o velikosti populace přinesly výsledky monitoringu tetřevovitých prováděného v rámci společného interregového projektu s názvem „Přeshraniční mapování lesních ekosystémů - cesta ke společnému managementu NP Šumava a NP Bavorský les, realizovaného z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020".


9.11.2018 - Zelený pás v Durynsku je Národní přírodní památkou (Grünes Band Thüringen ist Nationales Naturmonument)
ERFURT (Ministerstvo životního prostředí, energetiky a ochrany přírody Durynska) - Mit der heutigen Entscheidung des Thüringer Landtages ist das Grüne Band Thüringen offiziell Nationales Naturmonument. Dazu erklärt Umweltministerin Siegesmund: „Ich freue mich sehr, dass wir die Chance genutzt haben und fast 30 Jahre nach der Friedlichen Revolution dieses Zeichen setzen. Hier schützen wir wertvolle Erinnerung und kostbare Natur gleichermaßen. Zur Aufarbeitung der SED-Diktatur wird das Grüne Band einen wichtigen Beitrag leisten – gemeinsam mit den Erinnerungsstätten und Grenzlandmuseen.“

9.11.2018 - Podpora dětí je nejlepší investice do budoucna
PRAHA (Pionýr) - S podzimem přišly jako každý rok i debaty o státním rozpočtu. Vždy se řeší citlivé otázky: Kde přidat? Co si podporu zaslouží a co méně?
Stále se mluví o investicích. Při tom se ale zapomíná na investici možná nejdůležitější – do vlastní budoucnosti, do dětí…


9.11.2018 - Klimatická změna mění vztahy predátorů a kořisti, ukazuje ornitologická studie v prestižním časopise Science
Praha (Česká zemědělská univerzita v Praze) - Klimatická změna může ovlivňovat mezidruhové vztahy v globálním měřítku, varují vědci. Oteplování v Arktidě významně zvyšuje tlak predátorů na hnízdící bahňáky a u většiny těchto druhů klesá početnost. Na fakt upozorňuje ornitologická studie Vojtěcha Kubelky, jejímž spoluautorem je profesor Miroslav Šálek z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Výsledky výzkumu bahňáků na všech kontinentech aktuálně zveřejnil prestižní vědecký časopis Science.

9.11.2018 - Nejvyšší čas uklidit sudy na dešťovou vodu
Nebílovy (Spolek Ametyst) - I když se teploty drží poměrně vysoko, není dobré už odkládat práce na „zazimování“ zahrady. Kromě ochrany rostlin a dřevin bychom neměli zapomínat ani na sudy, do kterých zachytáváme dešťovou vodu.

9.11.2018 - V Lanškrouně funguje síť služeb pro drogově závislé
HRADEC KRÁLOVÉ (Laxus z.ú.) - V letošním roce je tomu již jedenáct let, kdy se v ulicích města Lanškrouna pravidelně pohybují terénní pracovníci organizace Laxus z.ú. Své klienty vyhledávají a pracují s nimi tam, kde právě jsou, tedy většinou ve veřejném prostoru města.

8.11.2018 - Knihovna snů připomíná, že cenzura a manipulace s informacemi nejsou jen fenoménem současnosti
PRAHA (Knihovna AV ČR, v. v. i.) - Knihovna Akademie věd ČR pořádá v sobotu 10. 11. 2018 od 11 do 22 hodin 6. ročník celodenní akce Knihovna snů, tentokrát s podtitulem „Informace / manipulace / cenzura: 1918–2018“. Na dopolední program pro děti naváže odpolední série přednášek a diskuzních setkání pro dospělé následovaná večerním programem v podobě swingové tančírny. Knihovna snů probíhá v rámci festivalu Týden vědy a techniky a je pro všechny zcela zdarma, bez nutnosti předchozí registrace.

8.11.2018 - Ministr Brabec představil nové kroky státu v boji za lepší kvalitu ovzduší
PRAHA (MŽP ČR) - Při příležitosti návštěvy eurokomisaře pro životní prostředí Karmenu Velly v České republice a tzv. Clean Air Dialogu[1], představil ministr životního prostředí Richard Brabec opatření, které stát realizuje nebo bude realizovat s cílem zlepšit kvalitu ovzduší v České republice. Vedle pokračování kotlíkových dotací a pilotního projektu půjček na předfinancování nákupu a instalace zdrojů v Moravskoslezském kraji, míří hlavní novinky na kontrolu vozidel s vymontovanými DPF filtry a nadstandardní financování rozvoje alternativních pohonů v České republice. Během jednání zazněly také požadavky ČR směrem k Evropské komisi.

8.11.2018 - Dotace nestačí. Znečišťovatelé ovzduší musí nést odpovědnost a stát řešit problém rychleji. Komentář nevládních organizací k dialogu mezi ČR a EK o nadlimitním znečištění ovzduší
PRAHA (Hnutí DUHA, Frank Bold, Čisté nebe, DejchejBrno a Zelený kruh) - Lidé v ČR mají právo na čistý vzduch, ale toto právo je porušováno a je třeba urgentní a účinné akce. Na tom se shodují zástupci Evropské komise, české vlády, průmyslu i nevládních organizací. Včera a dnes probíhá v Praze tzv. Clean Air Dialogue, kdy vrcholní představitelé ČR a Evropské komise spolu s experty a expertkami diskutují, jak řešit nadlimitní znečištění našeho ovzduší, které porušuje český zákon i evropská pravidla [1]. Více o českém ovzduší v informačním listu nevládních organizací [2].

8.11.2018 - V hraničních hvozdech Českého lesa jsou dvě nová bezzásahová území
DOMAŽLICE (Lesy ČR a AOPK ČR) - Lesníci ve spolupráci s ochránci přírody nově ponechávají samovolnému přírodnímu vývoji 52,7 hektarů lesa v přírodních rezervacích Pleš a Starý Hirštejn v chráněné krajinné oblasti Český les v Plzeňském kraji. Smlouvu o vyhlášení obou bezzásahových území dnes podepsali generální ředitel státního podniku Lesy ČR Josef Vojáček a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.

8.11.2018 - Otevřený dopis organizací na ochranu zvířat
PLZEŇ (Svoboda zvířat) - Vážené novinářky, vážení novináři,
zasíláme Vám Otevřený dopis organizací na ochranu zvířat, ve kterém najdete vyjádření organizací k některým prohlášením zastánců cirkusů se zvířaty. Mj. se v něm ale i dočtete o nelegálním obchodu se zvířaty a potenciálním propojením s cirkusy.


8.11.2018 - Svatý Martin přiveze „syslí“ víno i z nové vinařské obce
LIDÉŘOVICE (ALKA Wildlife, o.p.s.) - Známkou Sysli na vinici se pyšní další moravská vinařská obec. Tentokrát je to obec Miroslav v Jihomoravském kraji, kde se syslům dlouho dařilo na sportovním letišti. Vinaři AGRODRUŽSTVA Miroslav, kteří vyrábí víno pod značkou VÍNO PERK, vytváří ve svých vinicích vhodné podmínky, díky kterým se sysli začali šířit z letiště i do okolních vinic a sadů, které obklopují obec. Vzhledem k tomu, že vinice splňují podmínky hospodaření přátelského k syslům, získalo pro svoje vína v tomto roce zlatou známku „Sysli na vinici“. Nákupem takto oceněného vína mohou lidé podpořit vinaře, kteří vytvářejí kriticky ohroženým syslům dobré životní prostředí.

8.11.2018 - Ruka pro život o. p. s. oslavila deset let fungování denního stacionáře v Praze vernisáží výstavy obrazů mentálně postižených umělců
PRAHA (Ruka pro život o. p. s. ) - Až do 14. listopadu zdobí prostory kavárny Divadla Na Prádle na Praze 1 pestrobarevná díla vytvořená lidmi s mentálním a kombinovaným postižením během arteterapie v denním stacionáři obecně prospěšné společnosti Ruka pro život. Vernisáž výstavy byla zároveň oslavou deseti let úspěšného fungování stacionáře.

8.11.2018 - Přes dvě třetiny lidí v ČR trpí znečištěním ovzduší a situace se zhoršuje. Co s tím vláda udělá? ptá se poslankyně Balcarová
PRAHA (Pirátská strana) - Evropská komise chce zlepšit koordinaci boje s emisemi a upozorňuje na dlouhodobá porušování pravidel v oblasti ochrany ovzduší. Proto stojí za veřejnou debatou Clean Air Dialogue, která se dnes pořádala v Evropském domě v Praze, a které jsem se také zúčastnila. I přes všechno, co na debatě zaznělo, zůstávají stále nezodpovězené otázky.

8.11.2018 - Knihovna snů připomíná, že cenzura a manipulace s informacemi nejsou jen fenoménem současnosti
PRAHA (Knihovna AV ČR, v. v. i.) - Knihovna Akademie věd ČR pořádá v sobotu 10. 11. 2018 od 11 do 22 hodin 6. ročník celodenní akce Knihovna snů, tentokrát s podtitulem „Informace / manipulace / cenzura: 1918–2018“. Na dopolední program pro děti naváže odpolední série přednášek a diskuzních setkání pro dospělé následovaná večerním programem v podobě swingové tančírny. Knihovna snů probíhá v rámci festivalu Týden vědy a techniky a je pro všechny zcela zdarma, bez nutnosti předchozí registrace.

7.11.2018 - Nová studie: Pro záchranu severních bílých nosorožců jsou k dispozici dostatečné genetické zdroje
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (Safari Park Dvůr Králové) - Nosorožec tuponosý severní (jinak též bílý severní nebo nosorožec Cottonův) je s dvěma posledními samicemi na pokraji vyhynutí a jeho jediná naděje na přežití spočívá v umělých technikách reprodukce. Nová genetická studie zveřejněná dnes ukazuje, že genetické zdroje, které jsou pro záchranu severních bílých nosorožců k dispozici, by měly zajistit dostatečnou genetickou variabilitu pro případné obnovení jejich populace.

7.11.2018 - Pořádáme seminář na podporu obcí na území národním parku
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR startují dotační program pro obce v našich národních parcích. Díky 100milionové dotaci mají obce i správy národních parků šanci opravit veřejná prostranství, turistické cesty, snížit světelné znečištění nebo například spolufinancovat nákladnější projekty z Operačního programu Životní prostředí. Státní fond životní prostředí ČR spolu se Správou Krkonošského národního parku pořádá pro zdejší obce odborný seminář, na kterém se získají bližší informace. Tato akce se uskuteční 13. listopadu ve vrchlabském Krtkovi.

7.11.2018 - Vzdělávací seminář přiblíží možnosti ochrany netopýrů v budovách a ve stromech
Praha (Česká společnost pro ochranu netopýrů) - Ve čtvrtek 8. listopadu 2018 se v budově Magistrátu hl. města Prahy uskuteční seminář „Ochrana netopýrů a ptáků vázaných na úkryty v budovách a ve stromech“. Tato vzdělávací akce je určena pracovníkům úřadů, projektantům, správcům městské zeleně, arboristům a dalším zájemcům. Odborníci z České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON) a České společnosti ornitologické (ČSO) zprostředkují nejnovější poznatky a praktické návody na ochranu netopýřích a ptačích úkrytů v městském prostředí.

7.11.2018 - Železniční spojení Praha-Drážďany brzy spojí vysokorychlostní trať
BRUSEL (ČSSD) - Německé spolkové ministerstvo dopravy včera zveřejnilo projekty, které plánuje do roku 2030 přednostně financovat jako tzv. projekty naléhavé potřeby.

7.11.2018 - Ekostory pomůže učitelům s občanskou a ekologickou výchovou. Dokumentární projekt je určen i veřejnosti
Praha (Ekostory.cz) - Zejména středním školám je určen nový dokumentární projekt Ekostory.cz, který si klade za cíl poskytnout pedagogům atraktivní materiál pro interaktivní reflexi témat občanské společnosti a občanské angažovanosti se studenty a studentkami. Bezplatný projekt je určen i nejširší veřejnosti.

7.11.2018 - Benefiční koncert < 1918 > po Lékaře bez hranic
PRAHA (Festival Brikcius) - 7. ročník Festivalu Brikcius uvádí benefiční koncert < 1918 > po Lékaře bez hranic.

7.11.2018 - Česká společnost ornitologická zasadila Strom svobody v ptačím parku
JAROMĚŘ (Česká společnost ornitologická) - Při sobotním Zazimování ptačího parku jsme zasadili Strom svobody. Jako tzv. zoostrom bude zdobit vstupní areál ptačího parku, doufejme, po staletí. Zoostrom je dřevina, která vlivem býložravého hmyzu, počasí a velkých savců včetně člověka vytváří různé dutiny, praskliny a výstupky, obsahuje i odumírající či mrtvé dřevo a tím poskytuje domov stovkám různých organismů. V slavnostním úvodním slově toto vysvětlil Jiří Flousek, předseda ČSO, který společně s předsedou Východočeské pobočky ČSO Lukášem Kadavou a správcem parku Břeňkem Michálkem strom zasadili. Ceremonii završila státní hymna zapěná místními mladými ochránci přírody Puštíky.

6.11.2018 - Tříletý přeshraniční výzkum biodiversity na Šumavě a v Bavorském lese pomalu končí – už zbývá jen zpracovat data sesbíraná z více než 260 ploch
VIMPERK (Správa NP Šumava) - Výzkum biodiversity, tedy přírodní rozmanitosti lesa, s názvem „Silva Gabreta Monitoring - Realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu" probíhal na 147 v plochách v Bavorsku a na 120 plochách v Národním parku a chráněné krajinné oblasti Šumava v letech 2015 až 2018. Cílem bylo zjistit, jak šumavská příroda na české i bavorské straně reaguje na velké plochy ponechané přírodním procesům a na vývoj klimatu.

6.11.2018 - Jak ukázat žákům cestu k přírodě blízkým lesům představí v Brně seminář FSC ČR pro pedagogy
BRNO (FSC ČR) - Jak je možné vést a podpořit výuku o lese, přírodě blízkém lesním hospodaření a změnách klimatu na základních školách? To je hlavním tématem semináře nazvaného „Lesy blízko přírodě, cesty vzdělání o klimatu“, který se bude konat 7. 11. v brněnském centru Syřiště. Seminář pořádá česká pobočka mezinárodní organizace FSC (Forest Stewardship Council) a je určen pro pedagogy základních a středních škol. Seminář je pořádán s podporou Jihomoravského kraje a pedagogové působící v JMK mají účast zdarma a stále se na něj mohou přihlásit.

6.11.2018 - Cesta ke zdravému vzduchu: Topit doma musí být výhodné a snadné. Hnutí DUHA dnes zveřejnilo komplexní plán pro vyčištění ovzduší od zplodin z domácích kotlů a kamen
PRAHA (Hnutí DUHA) - Každý majitel domu musí být motivován k čistému vytápění, současné nastavení je třeba změnit a součástí řešení musí být i cílená terénní sociální práce. Levné uhlí (kdy náklady na poškozené zdraví nesou miliony lidí, kteří uhlím netopí) a vysoké náklady na kvalitní vytápěcí systém jsou hlavními překážkami, bez jejichž odstranění nelze dosáhnout pozitivní změny.

5.11.2018 - Mikroskopické snímky odhalují stopy imisní kalamity v buňkách letokruhů
Strnady (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.) - Získat nové poznatky o tom, jakým způsobem extrémní míra znečištění v období imisní kalamity v Krušných horách ovlivnila mikroskopickou stavbu dřeva smrku, bylo cílem společného výzkumu odborníků z České zemědělské univerzity, Fakulty lesnické a dřevařské a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

3.11.2018 - Černý říjen pro vydry: na silnicích se našlo 17 mrtvých zvířat
(ALKA Wildlife, o.p.s.) - Říjen 2018 bude zapsán černě do statistik odborníků, kteří sledují vydry v naší republice. V tomto měsíci nalezli na silnicích celkem sedmnáct uhynulých vyder. S rostoucí intenzitou silniční dopravy totiž stoupá počet usmrcených jedinců této chráněné šelmy. Ukazuje se, že právě doprava je pro přežívání vyder zásadní faktor.

3.11.2018 - Jak můžete změnit svůj dům na chytrý? Úsporný, dálkově ovládaný, s měřicími čidly, s fotovoltaikou na střeše?
Hostětín (Ekologický institut Veronica) - Všichni poloamatérští stavitelé, bastlíři a domácí kutilové by měli zbystřit nad nabídkou akce, která se koná již tento víkend, 10. – 11. listopadu 2018, v Hostětíně. Dozví se na ní, jak co nejjednodušeji a nejlevněji udělat ze svého domu „chytrý“. Takový, který ušetří peníze a který mohou na dálku ovládat.

2.11.2018 - Eurokomisař Karmenu Vella přijede řešit naše znečištěné ovzduší. Nevládní organizace připravily informační list o jeho stavu a řešení
PRAHA (Hnutí DUHA, Frank Bold, Čisté nebe, DejchejBrno a Zelený kruh) - Příští týden ve středu a čtvrtek (7. a 8. listopadu) proběhnou nejdůležitější jednání o znečištění ovzduší v ČR. Vážný ekologický problém přijede do Prahy řešit samotný eurokomisař pro životní prostředí Karmenu Vella. On a jeho tým se setkají s vicepremiérem a ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, vysokými úředníky z českých ministerstev, zástupci znečišťovatelů i experty a expertkami nevládních organizací.

2.11.2018 - Pasivní domy – lék na oteplování planety/ Mezinárodní dny pasivních domů 9. - 11. 11. 2018
Plzeň (ENVIC, občanské sdružení) - V pasivním domě stlačujeme spotřebu energie na úplné minimum. A ukazuje se, že méně je více – kromě nízkých účtů za energie máme v domě lepší komfort, lépe zvládneme skoky v cenách energie i třeba výpadky elektřiny. Ale prahem našich dveří to nekončí – čím méně energie v domech spotřebováváme, tím méně se bude oteplovat celá planeta.
Možnost vidět pasivní domy na vlastní oči přináší Mezinárodní dny pasivních domů 9. – 11. 11. 2018.


2.11.2018 - Vyschlé přehrady i rybníky. Letošní rok ukázal, že jako ochrana před suchem nefungují
Praha (Česká krajina) - Extrémní sucho, které zasáhlo v letošním roce Českou republiku, oživilo diskusi o výstavbě nových přehrad a budování rybníků. Jenže právě průběh letošních veder zároveň ukázal, že tento způsob zadržování vody v krajině nefunguje.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 798 | Další