ecomonitor.cz
verze pro tisk
22.8.2019 - Zahraniční dobrovolnící se zapojí do příprav festivalu Rockové léto na Mži
KOZOLUPY (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - Letos v srpnu se poprvé uskuteční mezinárodní dobrovolnický projekt (tzv. workcamp) ve vsi Kozolupy u Plzně. Obec, která se pyšní oceněním vesnice roku 2017 za svůj společenský život, pořádá 31. 8. již po páté festival Rockové léto na Mži a letos se do příprav zapojí i mezinárodní dobrovolnická skupina.

22.8.2019 - Poslední prázdninový večer Bez nití nabídne Perníkovou chaloupku i béčkové horory
CHRUDIM (Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi) - V sobotu 31. srpna 2019 od 17 hodin budou terasy Mydlářovského domu v rámci festivalu Bez nití/Odvázané léto na terasách hostit loutkářské soubory Damúza a Anička a letadýlko. Program rozdělený na podvečerní část pro děti a večerní pro dospělé nabídne, vedle loutkového divadla a tvořivého workshopu, i malou exkurzi do světa béčkových hororů, kde jednu z hlavních rolí hrají loutky.

21.8.2019 - Nevšední zážitky nabízí netopýří noc v Týnci nad Sázavou a v Dobříši
Praha (Česká společnost pro ochranu netopýrů) - Akce přibližující život tajuplných nočních savců se v rámci Mezinárodní noci pro netopýry uskuteční 24. srpna na hradě v Týnci nad Sázavou a 31. srpna v zámeckém parku v Dobříši. Malé i velké návštěvníky čeká na obou místech pestrý program – hravá netopýří stezka, přednáška s promítáním či vycházka s ultrazvukovým detektorem. Chybět nebude setkání s ochočenými handicapovanými netopýry. V týnecké hradní věži lze navíc nahlédnout přímo do úkrytu těchto zajímavých živočichů.

21.8.2019 - Dobrovolníci z celého světa se sjedou na pomoc vzácným rostlinám v CHKO Český les
Stará Knížecí Huť (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - Dne 25. 8. 2019 se sjedou dobrovolníci z celého světa do kempu blízko Staré Knížecí Hutě na krátkodobý dobrovolnický projekt, tzv. workcamp, Back to Nature, kde budou dva týdny pomáhat s udržováním louky v chráněné krajinné oblasti. Poté budou uklízet kemp, který je potřeba připravit na zimu. O týden dříve ve dnech 18. až 25. 8. pak na témže místě probíhá obdobný workcamp Back to Nature for Families, jenž je určený pro rodiny. Workcamp je pořádán neziskovou organizací INEX-SDA ve spolupráci s českou sekcí mezinárodní asociace EUROSOLAR (European association for renewable energy).

21.8.2019 - Společenstva ptáků lužních lesů ovlivňuje množství zvěře i hospodaření
Strnady (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.) - Lužní lesy, ačkoliv byly v minulosti významně ovlivněny lidskou činností, patří z hlediska rozmanitosti cévnatých rostlin, hmyzu i obratlovců k druhově nejbohatším lesním ekosystémům. To lze velmi dobře dokumentovat zejména na ptačích společenstvech. Ale i zde dochází vlivem lidského hospodaření ke změnám v početnosti a rozmanitosti ptačích druhů.

20.8.2019 - Dobrovolníci na podzim opět uklidí Česko i celý svět
BRNO (Ukliďme Česko z.s.) - Již za měsíc proběhne hlavní podzimní termín dobrovolnických úklidových akcí, tentokrát opět u příležitosti celosvětové akce World cleanup day. Oznámili to organizátoři akce Ukliďme svět, ukliďme Česko z Českého svazu ochránců přírody a spolku Ukliďme Česko, kteří vyzývají veřejnost k aktivnímu zapojení do úklidu.

20.8.2019 - Již osm let trvá územní řízení pro SJ kolejový diametr v Brně
BRNO (Děti Země) - Je to neschopnost Jihomoravského kraje, tvrdí Děti Země.

19.8.2019 - Češi jsou více EKO! Za poslední dva roky významně změnili své zvyky a návyky, aby byli ohleduplnější k životnímu prostředí
PRAHA (Ecobat) - Podle průzkumu neziskové společnosti ECOBAT se v české populaci zvyšuje podíl lidí, kteří se chovají zodpovědně k životnímu prostředí. V posledních dvou letech je to patrné zejména ve spotřebě plastů – 41 % lidí začalo nově nebo důsledněji snižovat množství plastů, které spotřebují. Jde například o plastové sáčky, nádobí a láhve na jedno použití. Celkem 35 % lidí méně plýtvá potravinami. Češi se také zlepšují v třídění odpadů – 35 % tvrdí, že začali nově nebo aktivněji třídit odpad. Zvyšuje se i ochota sbírat a recyklovat dříve okrajové komodity. Například baterie v posledních dvou letech začalo nově nebo důsledněji třídit 28 % Čechů. V případě bio-odpadu jde o 25 % a u olejů o 23 % lidí.

16.8.2019 - Zahraniční dobrovolníci přijedou do Jizbic pomáhat organizovat letní tábor pro mladistvé s postižením
JIZBICE (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - V rámci mezinárodního dobrovolnického projektu, tzv. workcampu, proběhne v Jizbicích od 18. srpna do 24. srpna tábor pro mladistvé s mentálním a tělesným postižením. Do České republiky přijedou pomáhat dobrovolníci z Mexika, Španělska, Taiwanu, Francie a Řecka. Na pořádání projektu se podílí Centrum pro všechny ve spolupráci s organizací INEX-Sdružení dobrovolných aktivit.

16.8.2019 - Dobrovolnické rodiny z celého světa budou pomáhat v Přírodovědné stanici v Horažďovicích
Horažďovice (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - Od 17. do 25. srpna 2019 bude Envicentrum Proud a Přírodovědná stanice v Horažďovicích již podruhé hostit dobrovolníky z celého světa. Celkem přijede 7 rodin, nejvzdálenější účastníci přiletí až z Turecka. Jejich hlavní činností bude pomoc na výukovém statku, krmení zvířat i zvelebování areálu Přírodovědné stanice a tvorba výukových pomůcek. Dobrovolnický projekt proběhne pod záštitou neziskové organizace INEX-SDA.

16.8.2019 - Hlásnice opět přivítá dobrovolníky z celého světa
HLÁSNICE (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - V neděli 18. srpna dorazí do obce Hlásnice dobrovolníci ze zahraničí i Čech. Bude to již třetí rok, kdy bude mezinárodní skupina po 14 dnů věnovat svůj čas úpravě obce či jejího okolí i poznávání místního kraje a české kultury.

16.8.2019 - Obě žaloby proti umístění nádraží v Brně byly odmítnuty
(Děti Země) - Odsunuté nádraží se může podle plánu začít stavět v roce 2020. Krajský soud v Brně dne 29. července 2019 odmítl žalobu Dětí Země i jedné fyzické osoby ze dne 27. února 2019 proti umístění odsunutého nádraží v Brně, neboť byly podány dva dny po zákonné lhůtě.

15.8.2019 - Megaprojekt kanálu DOL vyvolává pochybnosti: Senát požaduje nezávislé posouzení
PRAHA (Strana zelených) - Na základě veřejného slyšení v Senátu, které spoluinicioval zelený senátor Petr Orel, včera plénum Senátu konstatovalo, že „studie proveditelnosti zcela nedostatečně vyhodnocuje environmentální rizika“ záměru, a proto požaduje, „aby rozhodnutí vlády o navrhované přípravě extrémně náročné investice … předcházela řádná oponentura … provedená nestrannými zahraničními experty.“

15.8.2019 - Mladí dobrovolníci z ciziny zpestří dětem příměstské tábory v Kyšicích
KYŠICE (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - V době od 17.8.2019 do 1.09.2019 se budou dospívající z Francie, Turecka, Ruska, Itálie, Španělska, Maďarska a Česka účastnit mezinárodního dobrovolnického projektu pořádaného obcí Kyšice a vedoucími z INEX-SDA. Během těchto 2 týdnů dobrovolníci pomohou s programem na dětských příměstských táborech konaných v Kyšicích, a místní děti tak budou mít možnost zdokonalit svou angličtinu ve skutečně mezinárodní interakci. Dobrovolníci budou také pomáhat s údržbou zeleně v obci a okolí, a především připraví jedinečný program pro děti na tradiční akci Loučení s prázdninami, která se letos koná 31. srpna.

15.8.2019 - Senát se postavil za usnesení výborů ke kanálu D-O-L!
PRAHA (Senátor Petr Orel (SZ)) - Senát včera v podvečer přijal usnesení k Veřejnému slyšení Senátu k vodnímu koridoru D-O-L, ve kterém podle mne velmi pregnantně shrnuje závěry z tohoto slyšení. Mimo jiné zdůrazňuje, že předpokladem pokračování přípravy a zahájení realizace záměru vodní cesty třídy Vb je na potřebné úrovni smluvní zajištění napojení a průplavnosti navrhované lodní dopravy s okolními zeměmi navazující evropské vodní cesty. Další zásadní podmínkou záměru vodního koridoru je respektování limitů české a evropské legislativy jakož i soulad se Strategií přizpůsobení se klimatu (Usnesení vlády ČR 2015). V usnesení je konstatováno, že studie proveditelnosti zcela nedostatečně vyhodnocuje environmentální rizika D-O-L a nebyl tak naplněn úkol z Politiky územního rozvoje, který Ministerstvu dopravy stanovil potřebu shrnout a vyhodnotit podklady k realizovatelnosti tohoto investičního záměru. V usnesení Senát dále doporučuje pro posouzení Studie a případné další vyhodnocování podmínek realizace záměru věnovat zvýšenou a dostatečnou pozornost důsledkům probíhajících klimatických změn (snížení průměrných ročních průtoků v řekách, zvýšený výpar atd.) a vlivu koridoru na režim oběhu podzemních vod a ochranu vodních zdrojů. A v neposlední řadě žádá vládu, aby před jednáním vlády o pokračování přípravy záměru a změně chráněné územní rezervy koridoru DOL byly dotčené obce (katastrálním územím, územní kompetencí státní správy - ORP) o návrhu informovány a rozsah územních požadavků s nimi byl projednán. Za zcela zásadní pak považuji požadavek Senátu, aby rozhodnutí vlády o navrhované přípravě extrémně náročné investice z veřejných zdrojů s očekávanou evropskou dotací předcházela řádná oponentura výsledků Studie provedená nestrannými zahraničními experty.

15.8.2019 - Vojenské lesy hlásí z Karlovarska další výskyt kočky divoké
KARLOVY VARY (Vojenské lesy a statky) - Po kocourovi Valdemarovi, kterého zachytila fotopast na konci května, další monitorovací zařízení pořídilo záběry druhého exempláře 4. srpna.

14.8.2019 - Šumavská příroda opět překvapila – znovu se objevil pralesní druh bezobratlého živočicha, vzácný kornatec velký
VIMPERK (Správa NP Šumava) - Někteří entomologové mu říkají Velký piškot, podle oválného tvaru výletového otvoru ve stojících souších připomínající právě piškot. A je to extrémně vzácný živočich, který se v České republice vyskytuje pouze na několika málo místech. Řeč je o kornatci velkém, zhruba 1,5 centimetru dlouhém, plochém, černém brouku, který byl znovuobjeven v Národním parku Šumava.

14.8.2019 - Nahlédnout do českého velkochovu je nyní snazší. NESEHNUTÍ obohatilo mapu velkochovů o fotky ze života zvířat
BRNO (NESEHNUTÍ) - NESEHNUTÍ přidalo na mapu českých velkochovů na stránkách hlavanahlave.cz novou funkci. U řady velkochovů je nyní možné zobrazit nejen informace o provozovatelích a počtech zvířat, ale i fotografie z daného chovu. Organizace tím chce ukázat reálné podmínky v českých velkochovech a také apelovat na zákaz klecových chovů hospodářských zvířat v celé Evropské unii.

13.8.2019 - Hraboše lze řešit i bez jedů. Ornitologové zvou na ekofarmu
VELKÉ HOSTĚRÁDKY (Česká společnost ornitologická) - V reakci na pozastavení plošné aplikace jedu na hraboše vyzval Zemědělský svaz České republiky ministra životního prostředí k návštěvě zemědělců v oblasti s gradací hraboše, přizval i novináře. Vzhledem k tomu, že se obáváme jednostranně podávaných informací ze strany této organizace, nabízíme všem účastníkům pokračování exkurze na ekofarmu VH Agroton, Velké Hostěrádky.

13.8.2019 - Potkejte se s netopýry v zámeckém parku v Třeboni
Praha (Česká společnost pro ochranu netopýrů) - Podvečerní program s netopýry určený pro malé i velké návštěvníky je připraven na pátek 16. srpna od 18:00 hodin v zámeckém parku v Třeboni. Akce se koná v rámci Mezinárodní noci pro netopýry, jež se u nás během srpna a září odehrává již po třiadvacáté, a to na více než 50 místech po celé republice.

13.8.2019 - Seznamte se: netopýří noci představí naše tajuplné noční savce
Praha (Česká společnost pro ochranu netopýrů, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) - Během srpna a září mohou lidé na více než 50 místech po celé České republice poznat zajímavý život létajících savců. Třiadvacátý ročník Mezinárodní noci pro netopýry se koná na řadě atraktivních lokalit, jako jsou hrady a zámky, jeskyně, staré štoly či městské parky. Připraveny jsou večerní vycházky do přírody, zábavné hry pro děti, přednášky i ukázky moderních výzkumných metod. Nebude chybět ani možnost zblízka si prohlédnout netopýry vyskytující se na dané lokalitě nebo ochočené trvale hendikepované jedince.

13.8.2019 - Dobrovolníci z celého světa přijedou pomoci s renovací chříčského pivovaru
CHŘÍČ (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - Celkem čtrnáct mladých lidí z Mexika, Španělska, Japonska, Itálie, Ruska, Nizozemska a v neposlední řadě Česka se ve dnech 14. 8. – 25. 8. zabydlí v chříčském pivovaru, aby zde pomohli s renovací historického objektu a seznámili se s místním okolím a komunitou. Akci tradičně organizuje občanské sdružení Propolis ve spolupráci s INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA).

13.8.2019 - Zahraniční dobrovolníci opět přijeli pomoci zrenovovat holešovický kulturní hub Studio ALTA
PRAHA (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - Tvořivé prostory Studia ALTA v srpnu opět čeká neobvyklá péče – zahraniční dobrovolnice a dobrovolníci z 5 zemí se již třetím rokem sjeli do Holešovic, aby zde ve dnech 12. - 18. 8. 2019 společně s místními zrenovovali známé pražské kulturní centrum a připravili jej na další sezónu.

13.8.2019 - Otevřený dopis ministru životního prostředí Mgr. Richardu Brabcovi ve věci řešení kalamitního přemnožení hraboše polního na části území České republiky
PRAHA (Zemědělský svaz ČR) - Vážený pane ministře, obracím se na Vás v návaznosti na nedávno proběhlá jednání ve věci řešení kalamitního přemnožení hraboše polního v kontextu dopadu na sektor zemědělství, přírodu a krajinu a také zdraví občanů z pohledu zvýšeného tlaku hrabošem přenášených nemocí.

13.8.2019 - Ministerstvo zemědělství získalo souhlas Evropské komise s vyplácením kompenzací za škody způsobené kůrovcem
PRAHA (MZe ČR) - Evropská komise schválila Ministerstvu zemědělství (MZe) Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství – náhrada škod způsobených škůdci lesních dřevin. Celkem chce letos MZe v tomto svém programu vyplatit nestátním vlastníkům lesů 1,5 miliardy korun.

12.8.2019 - Plošná aplikace jedu na hraboše se ruší. Odborníci se shodli na povolení pouze do hraboších nor
PRAHA (Česká společnost ornitologická) - Ministerstvo zemědělství po kritice ornitologů, veřejnosti a Ministerstva životního prostředí zrušilo povolení plošné aplikace jedu proti hrabošům Stutox II. Rozhodlo se na pondělním jednání, kterého se účastnila i Česká společnost ornitologická. Výsledkem je pozastavení povolení plošné aplikace, tedy její prozatímní zákaz. Zemědělci mohou aplikovat jed do nor.

12.8.2019 - Stanovisko MŽP k dnešnímu jednání odborníků k povolení plošné aplikace přípravku Stutox II na zemědělskou půdu
PRAHA (MŽP ČR) - Po dnešním jednání na Ministerstvu zemědělství nadále trvá stanovisko Ministerstva životního prostředí, které nesouhlasí s plošnou aplikací přípravku Stutox II na zemědělskou půdu, a to s ohledem na rizika, které taková aplikace nese pro životní prostředí.

12.8.2019 - Řešení kalamity přemnožených hrabošů dnešní jednání nepřineslo, návrhy na kompromisní řešení neprošly
PRAHA (MZe ČR) - Povolení na cílenou aplikaci přípravku na hubení hrabošů rozhozem zůstane nadále pozastaveno. Dnešní jednání, od kterého Ministerstvo zemědělství (MZe) očekávalo návrhy ostatních resortů k řešení kalamity přemnožených hrabošů, posun nepřineslo. Kompromisní návrhy pro omezenou aplikaci odmítlo Ministerstvo životního prostředí, návrh na řešení kalamity však nepředložilo.

12.8.2019 - K hubení hrabošů je nutné přednostně použít jiné prostředky než chemii
PRAHA (Asociace soukromého zemědělství ČR) - Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) se zúčastnila pondělního společného jednání k přemnoženému výskytu hrabošů na Ministerstvu zemědělství, kde prezentovala své stanovisko, že v zásadě nepovažuje plošnou aplikaci přípravku Stutox II k hubení hrabošů na velkých plochách za řešení ani v případě, že dojde k přemnožení těchto hlodavců stejně tak, jako je obecně proti nadužívání zemědělské chemie na polích.

12.8.2019 - Plzeň pije kafe pro žížaly
Plzeň (ENVIC, občanské sdružení) - Od dubna letošního roku se v Plzni pije kafe pro žízaly. Projekt, který s podporou města a Nadačního fondu Zelený poklad realizuje sdružení Envic, propojuje kavárny a zahradníky a ukazuje, jak vyžívat lógr při kompostování a pěstování. „V současnosti s námi spolupracuje deset kaváren,“ říká Alena Lehmannová, která projekt koordinuje.

12.8.2019 - Zahraniční dobrovolníci po roce opět přichází pomoci s obnovou krajiny Libereckého kraje
Liberec (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - Mokřady Jablonné, Novoborská Amazonie, Padouchov. To jsou místa, kde od 11. do 25. 8. 2019 pracuje mezinárodní skupina 14 dobrovolníků na uchování a zpřístupnění ekologicky význačné lokality pro širokou veřejnost. Mezinárodní dobrovolnický projekt, tzv.workcamp, pořádá místní nezisková organizace Čmelák – společnost přátel přírody ve spolupráci s INEX-SDA.

12.8.2019 - Dana Balcarová: Plošné trávení hrabošů se musí zrušit. Podala jsem proto podnět na Českou inspekci životního prostředí
PRAHA (Česká pirátská strana) - V podnětu, který jsem dnes odeslala na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP), žádám, aby inspekce bezodkladně zrušila povolení plošné aplikace jedu na hraboše, které je v tuto chvíli jen dočasně pozastavené. Aplikace toxické látky nesmí být povolena plošně, to by ohrozilo jiné živočichy, včetně chráněných druhů. Hraboše loví celá řada dravců, sov, čápů, kteří by byli vystaveni druhotné otravě. Považuji za zcela nezbytné, aby orgány ochrany přírody vždy předem posoudily takovéto plánované zásahy do životního prostředí, což se mělo stát i v tomto případě.

9.8.2019 - Reakce Správy NP Šumava na podání žaloby Jihočeského kraje na proces projednávání nové zonace
VIMPERK (Správa NP Šumava) - Správa NP Šumava se při projednávání nové zonace striktně řídila zákonem č. 114. Předjednávání se zástupci Rady NP Šumava začalo již v roce 2018. Ke zveřejnění podoby nové zonace došlo 22.1. 2019, kdy se k zonaci začala vyjadřovat i široká veřejnost. Ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený osobně několikrát předjednával novou podobu zonace se zástupci všech dotčených obcí a osobně ji předjenával se zástupci Plzeňského a Jihočeského kraje stejně, jako s dalšími členy Rady Národního parku Šumava. Před samotným hlasováním Rady NP Šumava o nové zonaci proběhlo několik seminářů Rady NP Šumava i za účasti Jihočeského kraje. V některých obcích, nad rámec zákona, novou podobu zonace hlasovali i ve svých zastupitelstvech. Před samotným hlasováním Správa NP Šumava vypořádala stovky připomínek od široké veřejnosti i samotných členů Rady NP Šumava.

9.8.2019 - Jihočeský kraj podává žalobu na Správu národního parku Šumava a Ministerstvo životního prostředí
ČESKÉ BUDĚJOVICE (Jihočeský kraj) - V pondělí 5. srpna rozhodla Rada Jihočeského kraje jednomyslně o podání správní žaloby na proces přípravy nové zonace národního parku, v jehož průběhu Správa národního parku Šumava (NPŠ) za součinnosti Ministerstva životního prostředí (MŽP) prakticky vyloučila z jednání kraj i jednotlivé obce a neposkytla dostatek odborných materiálů k posouzení nových zón národního parku.

9.8.2019 - Světoznámé rezervaci hrozí katastrofa. Kvůli zpoždění úředníků musí utratit třetinu vzácných zvířat
Praha (Česká krajina) - Největší hrozbě za dobu své existence čelí populární rezervace divokých koní, zubrů a zpětně šlechtěných praturů v bývalém vojenském prostoru Milovice. Kvůli dalšímu odkladu rozšíření, které je schválené od roku 2016, musí ochránci do konce srpna evakuovat nebo utratit 31 zvířat. Tedy přibližně třetinu současného počtu.

9.8.2019 - Netopýří hemžení na západě Čech
Mariánské Lázně (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les) - Blíží se další ročník Mezinárodní noci pro netopýry! Připraveno je opět více než 50 akcí v různých koutech České republiky. Také v Karlovarském kraji budou poslední prázdninové víkendy patřit netopýrům. Můžete si i se svými dětmi zpestřit večer a vybrat si hned jednu ze tří netopýřích nocí pořádaných Správou CHKO Slavkovský les v roce 2019. Poznáte nejen tajuplný svět netopýrů, ale též navštívíte zajímavá místa, jako jsou staré štoly, sklepení, hrady a zámky. V sobotu 24. srpna se koná netopýří noc na zámku Kynžvart, další víkend pak v pátek 30. srpna se s netopýry můžete potkat u dolu Jeroným a nejbohatší netopýří program návštěvníky čeká v sobotu 31. srpna na zámku Valeč.

9.8.2019 - Biofarmy nepoužívají žádné jedy proti hrabošům
PRAHA (ČTPEZ) - Členové České technologické platformy pro ekologické zemědělství vítají, že ministerstvo zemědělství na několik dní pozastavilo použití přípravku Stutox, ale ať už chystané pondělní jednání skončí jakkoli, tisíce českých biofarem jedy proti hrabošům v otevřené krajině používat nebudou.

9.8.2019 - Ministr zemědělství Miroslav Toman pozastavil povolení na plošné rozmístění přípravku na hubení hraboše polního
PRAHA (MZe ČR) - Povolení na plošné rozmístění přípravků na hubení hraboše polního je pozastaveno. Kvůli závažnosti situace a na základě dnešního jednání odborníků na Ministerstvu zemědělství o tom rozhodl ministr zemědělství Miroslav Toman. Ministerstvo zemědělství vyzvalo Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví, aby se také podílela na řešení kalamity přemnožených hlodavců.

8.8.2019 - Stav krajiny a způsob jejího obhospodařování mají jasné souvislosti se změnou klimatu a jsou součástí řešení klimatické změny, ukazuje nová zpráva klimatologů
PRAHA (Centrum pro otázky životního prostředí UK) - Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy upozorňuje na dnešní zveřejnění nové zprávy Mezinárodního panelu pro změnu klimatu, zaměřené na půdu, krajinu a zemědělství. Zpráva potvrzuje velmi nepříznivé trendy vývoje klimatu naší planety v důsledku lidských aktivit a poprvé zdůrazňuje jasné souvislosti mezi změnou klimatu, stavem krajiny a způsobem, jak je obhospodařována.

8.8.2019 - Šumava nepotřebuje záchranu, ale ochranu
VIMPERK (Správa NP Šumava) - Potřeba „zachraňovat lesy" na Šumavě se objevuje pravidelně už od roku 1991, kdy byl založen Národní park Šumava. Jenže bezmála třicetiletá existence Národního parku prokázala, že právě lidské zachraňování, v podobě masivního kácení nebo naopak masivního sázení, je to poslední, co Šumava potřebuje.

8.8.2019 - Povolení k aplikaci jedů proti hrabošům nestačí. Zemědělci riskují postih ze strany orgánů ochrany přírody!
PRAHA (ČSOP) - Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že ministerstvo zemědělství povolilo uvedení nebezpečného pesticidu Stutox II na český trh a stanovilo naprosto nevyhovující podmínky pro jeho plošnou aplikaci. Zároveň upozorňuje zemědělce, že toto povolení k aplikaci pesticidu nestačí. Před každým použitím pesticidu je nutné splnit podmínky dané zákonem o ochraně přírody a krajiny tak, aby se eliminoval dopad tohoto jedu na ostatní živočichy. Vzhledem k nebezpečnosti Stutoxu pro veškeré obratlovce však je splnění těchto podmínek prakticky nemožné. Pro zemědělce by každopádně mělo být výhodnější a bezpečnější proti přemnoženým hlodavcům aplikovat obyčejnou orbu.

8.8.2019 - Stanovisko České společnosti pro ekologii k rozhodnutí povolit plošné trávení hrabošů
PRAHA (Česká společnost pro ekologii) - Česká společnost pro ekologii tímto vyjadřuje zásadní znepokojení nad rozhodnutím Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského povolit plošné hubení hrabošů s využitím jedu Stutox II na bázi fosfidu zinečnatého. Toto nečekaně rychlé, v řádu dní přijaté rozhodnutí je v přímém rozporu se stanoviskem Ministerstva životního prostředí (viz tisková zpráva MŽP ČR https://www.mzp.cz/cz/news_20190808_hrabosi_stutox) a nebylo konzultováno s odborníky v ekologických vědách, ani s lidmi činnými v ochraně životního prostředí. Přitom může mít zcela zásadní dopady na přírodu a životní prostředí, jejichž vyčíslení dalece přesahuje hodnotu ztracené úrody. Požadujeme proto pozastavení platnosti tohoto rozhodnutí a urychlené svolání širokého panelu, kam budou sezváni odborníci z řad zemědělců, myslivců, přírodovědců a ochranářů, včetně státních orgánů ochrany přírody.

8.8.2019 - Vědci: Změny v produkci potravin a přístupu ke krajině jsou pro stabilní klima podobně důležité jako konec fosilních paliv
PRAHA/ŽENEVA (Klimatická koalice, FoRS, Greenpeace, Česko proti chudobě a nerovnostem a Informační centrum OSN) - Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) dnes v Ženevě zveřejnil novou zprávu, zaměřenou na půdu, krajinu a zemědělství. Po loňské zprávě o možnostech, jak zabránit oteplení planety o více než jeden a půl stupně Celsia, jde o další naléhavé varování vědců, že bez zásadních řešení v produkci potravin a péči o krajinu nebude možné splnit požadavky Pařížské klimatické dohody ani zajistit dostatek potravin pro světovou populaci.

8.8.2019 - Stroje přivezou skladby z legendární Sojky
CHRUDIM (Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi) - V rámci festivalu letních kulturních akcí Bez nití|Odvázané léto na terasách vystoupí v pátek 16. srpna od 19 hodin v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi skupina Krásné nové stroje a oblíbené loutkové divadlo Toy machine.

8.8.2019 - Dobrovolníci budou opět pomáhat s revitalizací rašelinišť. Začíná Týden pro divočinu na Šumavě
VOLARY (Hnutí DUHA) - Patnáct dobrovolníků bude následující týden napravovat dlouhodobé škody, vzniklé historickým odvodňováním Šumavy. Dobrovolníci budou tvořit hráze a půdou zasypávat staré, umělé odtokové kanály na odvodněných rašeliništích. V oblasti Soumarského rašeliniště se tak zvýší hladina podzemní vody na úroveň nezbytnou pro plnější obnovu jeho funkcí.

8.8.2019 - Reakce MŽP na rozhodnutí ÚKZUZ k plošné likvidaci hrabošů rodenticidem Stutox II
PRAHA (MŽP ČR) - V souvislosti se zvýšeným výskytem hraboše polního vydal 5. srpna 2019 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který je rezortní organizací Ministerstva zemědělství, povolení k plošné aplikaci (rozhozem na povrch půdy) výrazně toxického rodenticidu Stutox II na území řady okresů po celé České republice. A to i přesto, že už dříve povolil aplikaci přípravku SUTOX přímo do nor, což by bylo v tomto kalamitním případě vhodnější řešení oproti plošné aplikaci. Plošná aplikace jedů na zemědělské půdě výrazně ohrožuje různé druhy živočichů, zejména ptáků, a je tak v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Ministerstvo životního prostředí proto upozorňuje, že již aktivizovalo Českou inspekci životního prostředí, která bude případná porušení tohoto zákona důsledně šetřit a následně případně postihovat.

8.8.2019 - Ministr zemědělství Miroslav Toman svolal mimořádné jednání kvůli způsobu hubení přemnoženého hraboše polního
PRAHA (MZe ČR) - Ministr zemědělství Miroslav Toman svolal na zítřek mimořádné setkání odborníků kvůli možnostem, jak hubit kalamitně přemnoženého hraboše polního. Součástí jednání bude i zhodnocení, jestli zachovat povolení pro plošnou aplikaci přípravku na ochranu rostlin v nejhůře postižených lokalitách.

8.8.2019 - Czernin: Povolení plošného trávení hrabošů je dalším ze zločinů na naší zemi
PRAHA (TOP 09) - Ministerstvo zemědělství povolilo od pondělí 5. srpna plošně rozmístit volně po povrchu, nikoliv do nor, jed Stutox II, který v kombinaci s žaludeční kyselinou zabíjí živočichy do několika hodin. TOP 09 je přesvědčena, že rozhodnutí rozmisťovat jed plošně je krátkozraké, nebezpečné a nesystémové. Problém přemnožení hraboše polního je třeba řešit správnými zemědělskými postupy podporou jeho přirozených nepřátel, nikoli trávením všeho živého, včetně dravců, kteří populace hrabošů v přírodě regulují. Proto se TOP 09 rozhodla iniciovat vznik petice proti plošnému šíření jedu v krajině.

8.8.2019 - Motýli a včely vymírají v celé Evropě. Čeští vědci úspěšně vyzkoušeli recept na jejich záchranu
Praha (Česká krajina) - Vymírání hmyzu, včetně včel a motýlů, patří k největším problémům ochrany přírody v Evropě. Němečtí vědci přitom zjistili, že v posledních 25 letech ubylo ve Střední Evropě celých 75 procent hmyzu*.

8.8.2019 - Hospodaření v krajině významně ovlivňuje změnu klimatu, vláda by měla patřičně reagovat, komentuje zprávu IPCC Dana Balcarová
PRAHA/ŽENEVA (Česká pirátská strana) - Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC) dnes zveřejnil zvláštní zprávu o změně klimatu, degradaci pudy a její přeměně v pouště, udržitelném nakládání s půdou, potravinové bezpečnosti a toku skleníkových plynů v suchozemských ekosystémech. Zpráva mění pohled na půdu a hospodaření v krajině, když uvádí, že půda je zdrojem 25 % všech vypuštěných skleníkových emisí. Krom toho obsahuje varující předpověď, že Střední Evropa bude stále více trpět vlnami extrémního sucha. Česká vláda o těchto rozměrech klimatických změn neuvažuje, jak vyplývá z červnového výroku premiéra Andreje Babiše, kdy se podivil, proč bychom měli nyní řešit výhled do roku 2050. Pokud svůj přístup ke krajině představitelé státu nezmění, většinu území republiky postihnou sucha jako na jihu Moravy.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 819 | Další

Online diskuse
22.8.2019 - Zahraniční dobrovolnící se zapojí do příprav festivalu Rockové léto na Mži
KOZOLUPY (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - Letos v srpnu se poprvé uskuteční mezinárodní dobrovolnický projekt (tzv. workcamp) ve vsi Kozolupy u Plzně. Obec, která se pyšní oceněním vesnice roku 2017 za svůj společenský život, pořádá 31. 8. již po páté festival Rockové léto na Mži a letos se do příprav zapojí i mezinárodní dobrovolnická skupina.

22.8.2019 - Poslední prázdninový večer Bez nití nabídne Perníkovou chaloupku i béčkové horory
CHRUDIM (Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi) - V sobotu 31. srpna 2019 od 17 hodin budou terasy Mydlářovského domu v rámci festivalu Bez nití/Odvázané léto na terasách hostit loutkářské soubory Damúza a Anička a letadýlko. Program rozdělený na podvečerní část pro děti a večerní pro dospělé nabídne, vedle loutkového divadla a tvořivého workshopu, i malou exkurzi do světa béčkových hororů, kde jednu z hlavních rolí hrají loutky.

21.8.2019 - Nevšední zážitky nabízí netopýří noc v Týnci nad Sázavou a v Dobříši
Praha (Česká společnost pro ochranu netopýrů) - Akce přibližující život tajuplných nočních savců se v rámci Mezinárodní noci pro netopýry uskuteční 24. srpna na hradě v Týnci nad Sázavou a 31. srpna v zámeckém parku v Dobříši. Malé i velké návštěvníky čeká na obou místech pestrý program – hravá netopýří stezka, přednáška s promítáním či vycházka s ultrazvukovým detektorem. Chybět nebude setkání s ochočenými handicapovanými netopýry. V týnecké hradní věži lze navíc nahlédnout přímo do úkrytu těchto zajímavých živočichů.

21.8.2019 - Dobrovolníci z celého světa se sjedou na pomoc vzácným rostlinám v CHKO Český les
Stará Knížecí Huť (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - Dne 25. 8. 2019 se sjedou dobrovolníci z celého světa do kempu blízko Staré Knížecí Hutě na krátkodobý dobrovolnický projekt, tzv. workcamp, Back to Nature, kde budou dva týdny pomáhat s udržováním louky v chráněné krajinné oblasti. Poté budou uklízet kemp, který je potřeba připravit na zimu. O týden dříve ve dnech 18. až 25. 8. pak na témže místě probíhá obdobný workcamp Back to Nature for Families, jenž je určený pro rodiny. Workcamp je pořádán neziskovou organizací INEX-SDA ve spolupráci s českou sekcí mezinárodní asociace EUROSOLAR (European association for renewable energy).

21.8.2019 - Společenstva ptáků lužních lesů ovlivňuje množství zvěře i hospodaření
Strnady (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.) - Lužní lesy, ačkoliv byly v minulosti významně ovlivněny lidskou činností, patří z hlediska rozmanitosti cévnatých rostlin, hmyzu i obratlovců k druhově nejbohatším lesním ekosystémům. To lze velmi dobře dokumentovat zejména na ptačích společenstvech. Ale i zde dochází vlivem lidského hospodaření ke změnám v početnosti a rozmanitosti ptačích druhů.

20.8.2019 - Dobrovolníci na podzim opět uklidí Česko i celý svět
BRNO (Ukliďme Česko z.s.) - Již za měsíc proběhne hlavní podzimní termín dobrovolnických úklidových akcí, tentokrát opět u příležitosti celosvětové akce World cleanup day. Oznámili to organizátoři akce Ukliďme svět, ukliďme Česko z Českého svazu ochránců přírody a spolku Ukliďme Česko, kteří vyzývají veřejnost k aktivnímu zapojení do úklidu.

20.8.2019 - Již osm let trvá územní řízení pro SJ kolejový diametr v Brně
BRNO (Děti Země) - Je to neschopnost Jihomoravského kraje, tvrdí Děti Země.

19.8.2019 - Češi jsou více EKO! Za poslední dva roky významně změnili své zvyky a návyky, aby byli ohleduplnější k životnímu prostředí
PRAHA (Ecobat) - Podle průzkumu neziskové společnosti ECOBAT se v české populaci zvyšuje podíl lidí, kteří se chovají zodpovědně k životnímu prostředí. V posledních dvou letech je to patrné zejména ve spotřebě plastů – 41 % lidí začalo nově nebo důsledněji snižovat množství plastů, které spotřebují. Jde například o plastové sáčky, nádobí a láhve na jedno použití. Celkem 35 % lidí méně plýtvá potravinami. Češi se také zlepšují v třídění odpadů – 35 % tvrdí, že začali nově nebo aktivněji třídit odpad. Zvyšuje se i ochota sbírat a recyklovat dříve okrajové komodity. Například baterie v posledních dvou letech začalo nově nebo důsledněji třídit 28 % Čechů. V případě bio-odpadu jde o 25 % a u olejů o 23 % lidí.

16.8.2019 - Zahraniční dobrovolníci přijedou do Jizbic pomáhat organizovat letní tábor pro mladistvé s postižením
JIZBICE (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - V rámci mezinárodního dobrovolnického projektu, tzv. workcampu, proběhne v Jizbicích od 18. srpna do 24. srpna tábor pro mladistvé s mentálním a tělesným postižením. Do České republiky přijedou pomáhat dobrovolníci z Mexika, Španělska, Taiwanu, Francie a Řecka. Na pořádání projektu se podílí Centrum pro všechny ve spolupráci s organizací INEX-Sdružení dobrovolných aktivit.

16.8.2019 - Dobrovolnické rodiny z celého světa budou pomáhat v Přírodovědné stanici v Horažďovicích
Horažďovice (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - Od 17. do 25. srpna 2019 bude Envicentrum Proud a Přírodovědná stanice v Horažďovicích již podruhé hostit dobrovolníky z celého světa. Celkem přijede 7 rodin, nejvzdálenější účastníci přiletí až z Turecka. Jejich hlavní činností bude pomoc na výukovém statku, krmení zvířat i zvelebování areálu Přírodovědné stanice a tvorba výukových pomůcek. Dobrovolnický projekt proběhne pod záštitou neziskové organizace INEX-SDA.

16.8.2019 - Hlásnice opět přivítá dobrovolníky z celého světa
HLÁSNICE (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - V neděli 18. srpna dorazí do obce Hlásnice dobrovolníci ze zahraničí i Čech. Bude to již třetí rok, kdy bude mezinárodní skupina po 14 dnů věnovat svůj čas úpravě obce či jejího okolí i poznávání místního kraje a české kultury.

16.8.2019 - Obě žaloby proti umístění nádraží v Brně byly odmítnuty
(Děti Země) - Odsunuté nádraží se může podle plánu začít stavět v roce 2020. Krajský soud v Brně dne 29. července 2019 odmítl žalobu Dětí Země i jedné fyzické osoby ze dne 27. února 2019 proti umístění odsunutého nádraží v Brně, neboť byly podány dva dny po zákonné lhůtě.

15.8.2019 - Megaprojekt kanálu DOL vyvolává pochybnosti: Senát požaduje nezávislé posouzení
PRAHA (Strana zelených) - Na základě veřejného slyšení v Senátu, které spoluinicioval zelený senátor Petr Orel, včera plénum Senátu konstatovalo, že „studie proveditelnosti zcela nedostatečně vyhodnocuje environmentální rizika“ záměru, a proto požaduje, „aby rozhodnutí vlády o navrhované přípravě extrémně náročné investice … předcházela řádná oponentura … provedená nestrannými zahraničními experty.“

15.8.2019 - Mladí dobrovolníci z ciziny zpestří dětem příměstské tábory v Kyšicích
KYŠICE (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - V době od 17.8.2019 do 1.09.2019 se budou dospívající z Francie, Turecka, Ruska, Itálie, Španělska, Maďarska a Česka účastnit mezinárodního dobrovolnického projektu pořádaného obcí Kyšice a vedoucími z INEX-SDA. Během těchto 2 týdnů dobrovolníci pomohou s programem na dětských příměstských táborech konaných v Kyšicích, a místní děti tak budou mít možnost zdokonalit svou angličtinu ve skutečně mezinárodní interakci. Dobrovolníci budou také pomáhat s údržbou zeleně v obci a okolí, a především připraví jedinečný program pro děti na tradiční akci Loučení s prázdninami, která se letos koná 31. srpna.

15.8.2019 - Senát se postavil za usnesení výborů ke kanálu D-O-L!
PRAHA (Senátor Petr Orel (SZ)) - Senát včera v podvečer přijal usnesení k Veřejnému slyšení Senátu k vodnímu koridoru D-O-L, ve kterém podle mne velmi pregnantně shrnuje závěry z tohoto slyšení. Mimo jiné zdůrazňuje, že předpokladem pokračování přípravy a zahájení realizace záměru vodní cesty třídy Vb je na potřebné úrovni smluvní zajištění napojení a průplavnosti navrhované lodní dopravy s okolními zeměmi navazující evropské vodní cesty. Další zásadní podmínkou záměru vodního koridoru je respektování limitů české a evropské legislativy jakož i soulad se Strategií přizpůsobení se klimatu (Usnesení vlády ČR 2015). V usnesení je konstatováno, že studie proveditelnosti zcela nedostatečně vyhodnocuje environmentální rizika D-O-L a nebyl tak naplněn úkol z Politiky územního rozvoje, který Ministerstvu dopravy stanovil potřebu shrnout a vyhodnotit podklady k realizovatelnosti tohoto investičního záměru. V usnesení Senát dále doporučuje pro posouzení Studie a případné další vyhodnocování podmínek realizace záměru věnovat zvýšenou a dostatečnou pozornost důsledkům probíhajících klimatických změn (snížení průměrných ročních průtoků v řekách, zvýšený výpar atd.) a vlivu koridoru na režim oběhu podzemních vod a ochranu vodních zdrojů. A v neposlední řadě žádá vládu, aby před jednáním vlády o pokračování přípravy záměru a změně chráněné územní rezervy koridoru DOL byly dotčené obce (katastrálním územím, územní kompetencí státní správy - ORP) o návrhu informovány a rozsah územních požadavků s nimi byl projednán. Za zcela zásadní pak považuji požadavek Senátu, aby rozhodnutí vlády o navrhované přípravě extrémně náročné investice z veřejných zdrojů s očekávanou evropskou dotací předcházela řádná oponentura výsledků Studie provedená nestrannými zahraničními experty.

15.8.2019 - Vojenské lesy hlásí z Karlovarska další výskyt kočky divoké
KARLOVY VARY (Vojenské lesy a statky) - Po kocourovi Valdemarovi, kterého zachytila fotopast na konci května, další monitorovací zařízení pořídilo záběry druhého exempláře 4. srpna.

14.8.2019 - Šumavská příroda opět překvapila – znovu se objevil pralesní druh bezobratlého živočicha, vzácný kornatec velký
VIMPERK (Správa NP Šumava) - Někteří entomologové mu říkají Velký piškot, podle oválného tvaru výletového otvoru ve stojících souších připomínající právě piškot. A je to extrémně vzácný živočich, který se v České republice vyskytuje pouze na několika málo místech. Řeč je o kornatci velkém, zhruba 1,5 centimetru dlouhém, plochém, černém brouku, který byl znovuobjeven v Národním parku Šumava.

14.8.2019 - Nahlédnout do českého velkochovu je nyní snazší. NESEHNUTÍ obohatilo mapu velkochovů o fotky ze života zvířat
BRNO (NESEHNUTÍ) - NESEHNUTÍ přidalo na mapu českých velkochovů na stránkách hlavanahlave.cz novou funkci. U řady velkochovů je nyní možné zobrazit nejen informace o provozovatelích a počtech zvířat, ale i fotografie z daného chovu. Organizace tím chce ukázat reálné podmínky v českých velkochovech a také apelovat na zákaz klecových chovů hospodářských zvířat v celé Evropské unii.

13.8.2019 - Hraboše lze řešit i bez jedů. Ornitologové zvou na ekofarmu
VELKÉ HOSTĚRÁDKY (Česká společnost ornitologická) - V reakci na pozastavení plošné aplikace jedu na hraboše vyzval Zemědělský svaz České republiky ministra životního prostředí k návštěvě zemědělců v oblasti s gradací hraboše, přizval i novináře. Vzhledem k tomu, že se obáváme jednostranně podávaných informací ze strany této organizace, nabízíme všem účastníkům pokračování exkurze na ekofarmu VH Agroton, Velké Hostěrádky.

13.8.2019 - Potkejte se s netopýry v zámeckém parku v Třeboni
Praha (Česká společnost pro ochranu netopýrů) - Podvečerní program s netopýry určený pro malé i velké návštěvníky je připraven na pátek 16. srpna od 18:00 hodin v zámeckém parku v Třeboni. Akce se koná v rámci Mezinárodní noci pro netopýry, jež se u nás během srpna a září odehrává již po třiadvacáté, a to na více než 50 místech po celé republice.

13.8.2019 - Seznamte se: netopýří noci představí naše tajuplné noční savce
Praha (Česká společnost pro ochranu netopýrů, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) - Během srpna a září mohou lidé na více než 50 místech po celé České republice poznat zajímavý život létajících savců. Třiadvacátý ročník Mezinárodní noci pro netopýry se koná na řadě atraktivních lokalit, jako jsou hrady a zámky, jeskyně, staré štoly či městské parky. Připraveny jsou večerní vycházky do přírody, zábavné hry pro děti, přednášky i ukázky moderních výzkumných metod. Nebude chybět ani možnost zblízka si prohlédnout netopýry vyskytující se na dané lokalitě nebo ochočené trvale hendikepované jedince.

13.8.2019 - Dobrovolníci z celého světa přijedou pomoci s renovací chříčského pivovaru
CHŘÍČ (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - Celkem čtrnáct mladých lidí z Mexika, Španělska, Japonska, Itálie, Ruska, Nizozemska a v neposlední řadě Česka se ve dnech 14. 8. – 25. 8. zabydlí v chříčském pivovaru, aby zde pomohli s renovací historického objektu a seznámili se s místním okolím a komunitou. Akci tradičně organizuje občanské sdružení Propolis ve spolupráci s INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA).

13.8.2019 - Zahraniční dobrovolníci opět přijeli pomoci zrenovovat holešovický kulturní hub Studio ALTA
PRAHA (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - Tvořivé prostory Studia ALTA v srpnu opět čeká neobvyklá péče – zahraniční dobrovolnice a dobrovolníci z 5 zemí se již třetím rokem sjeli do Holešovic, aby zde ve dnech 12. - 18. 8. 2019 společně s místními zrenovovali známé pražské kulturní centrum a připravili jej na další sezónu.

13.8.2019 - Otevřený dopis ministru životního prostředí Mgr. Richardu Brabcovi ve věci řešení kalamitního přemnožení hraboše polního na části území České republiky
PRAHA (Zemědělský svaz ČR) - Vážený pane ministře, obracím se na Vás v návaznosti na nedávno proběhlá jednání ve věci řešení kalamitního přemnožení hraboše polního v kontextu dopadu na sektor zemědělství, přírodu a krajinu a také zdraví občanů z pohledu zvýšeného tlaku hrabošem přenášených nemocí.

13.8.2019 - Ministerstvo zemědělství získalo souhlas Evropské komise s vyplácením kompenzací za škody způsobené kůrovcem
PRAHA (MZe ČR) - Evropská komise schválila Ministerstvu zemědělství (MZe) Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství – náhrada škod způsobených škůdci lesních dřevin. Celkem chce letos MZe v tomto svém programu vyplatit nestátním vlastníkům lesů 1,5 miliardy korun.

12.8.2019 - Plošná aplikace jedu na hraboše se ruší. Odborníci se shodli na povolení pouze do hraboších nor
PRAHA (Česká společnost ornitologická) - Ministerstvo zemědělství po kritice ornitologů, veřejnosti a Ministerstva životního prostředí zrušilo povolení plošné aplikace jedu proti hrabošům Stutox II. Rozhodlo se na pondělním jednání, kterého se účastnila i Česká společnost ornitologická. Výsledkem je pozastavení povolení plošné aplikace, tedy její prozatímní zákaz. Zemědělci mohou aplikovat jed do nor.

12.8.2019 - Stanovisko MŽP k dnešnímu jednání odborníků k povolení plošné aplikace přípravku Stutox II na zemědělskou půdu
PRAHA (MŽP ČR) - Po dnešním jednání na Ministerstvu zemědělství nadále trvá stanovisko Ministerstva životního prostředí, které nesouhlasí s plošnou aplikací přípravku Stutox II na zemědělskou půdu, a to s ohledem na rizika, které taková aplikace nese pro životní prostředí.

12.8.2019 - Řešení kalamity přemnožených hrabošů dnešní jednání nepřineslo, návrhy na kompromisní řešení neprošly
PRAHA (MZe ČR) - Povolení na cílenou aplikaci přípravku na hubení hrabošů rozhozem zůstane nadále pozastaveno. Dnešní jednání, od kterého Ministerstvo zemědělství (MZe) očekávalo návrhy ostatních resortů k řešení kalamity přemnožených hrabošů, posun nepřineslo. Kompromisní návrhy pro omezenou aplikaci odmítlo Ministerstvo životního prostředí, návrh na řešení kalamity však nepředložilo.

12.8.2019 - K hubení hrabošů je nutné přednostně použít jiné prostředky než chemii
PRAHA (Asociace soukromého zemědělství ČR) - Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) se zúčastnila pondělního společného jednání k přemnoženému výskytu hrabošů na Ministerstvu zemědělství, kde prezentovala své stanovisko, že v zásadě nepovažuje plošnou aplikaci přípravku Stutox II k hubení hrabošů na velkých plochách za řešení ani v případě, že dojde k přemnožení těchto hlodavců stejně tak, jako je obecně proti nadužívání zemědělské chemie na polích.

12.8.2019 - Plzeň pije kafe pro žížaly
Plzeň (ENVIC, občanské sdružení) - Od dubna letošního roku se v Plzni pije kafe pro žízaly. Projekt, který s podporou města a Nadačního fondu Zelený poklad realizuje sdružení Envic, propojuje kavárny a zahradníky a ukazuje, jak vyžívat lógr při kompostování a pěstování. „V současnosti s námi spolupracuje deset kaváren,“ říká Alena Lehmannová, která projekt koordinuje.

12.8.2019 - Zahraniční dobrovolníci po roce opět přichází pomoci s obnovou krajiny Libereckého kraje
Liberec (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - Mokřady Jablonné, Novoborská Amazonie, Padouchov. To jsou místa, kde od 11. do 25. 8. 2019 pracuje mezinárodní skupina 14 dobrovolníků na uchování a zpřístupnění ekologicky význačné lokality pro širokou veřejnost. Mezinárodní dobrovolnický projekt, tzv.workcamp, pořádá místní nezisková organizace Čmelák – společnost přátel přírody ve spolupráci s INEX-SDA.

12.8.2019 - Dana Balcarová: Plošné trávení hrabošů se musí zrušit. Podala jsem proto podnět na Českou inspekci životního prostředí
PRAHA (Česká pirátská strana) - V podnětu, který jsem dnes odeslala na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP), žádám, aby inspekce bezodkladně zrušila povolení plošné aplikace jedu na hraboše, které je v tuto chvíli jen dočasně pozastavené. Aplikace toxické látky nesmí být povolena plošně, to by ohrozilo jiné živočichy, včetně chráněných druhů. Hraboše loví celá řada dravců, sov, čápů, kteří by byli vystaveni druhotné otravě. Považuji za zcela nezbytné, aby orgány ochrany přírody vždy předem posoudily takovéto plánované zásahy do životního prostředí, což se mělo stát i v tomto případě.

9.8.2019 - Reakce Správy NP Šumava na podání žaloby Jihočeského kraje na proces projednávání nové zonace
VIMPERK (Správa NP Šumava) - Správa NP Šumava se při projednávání nové zonace striktně řídila zákonem č. 114. Předjednávání se zástupci Rady NP Šumava začalo již v roce 2018. Ke zveřejnění podoby nové zonace došlo 22.1. 2019, kdy se k zonaci začala vyjadřovat i široká veřejnost. Ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený osobně několikrát předjednával novou podobu zonace se zástupci všech dotčených obcí a osobně ji předjenával se zástupci Plzeňského a Jihočeského kraje stejně, jako s dalšími členy Rady Národního parku Šumava. Před samotným hlasováním Rady NP Šumava o nové zonaci proběhlo několik seminářů Rady NP Šumava i za účasti Jihočeského kraje. V některých obcích, nad rámec zákona, novou podobu zonace hlasovali i ve svých zastupitelstvech. Před samotným hlasováním Správa NP Šumava vypořádala stovky připomínek od široké veřejnosti i samotných členů Rady NP Šumava.

9.8.2019 - Jihočeský kraj podává žalobu na Správu národního parku Šumava a Ministerstvo životního prostředí
ČESKÉ BUDĚJOVICE (Jihočeský kraj) - V pondělí 5. srpna rozhodla Rada Jihočeského kraje jednomyslně o podání správní žaloby na proces přípravy nové zonace národního parku, v jehož průběhu Správa národního parku Šumava (NPŠ) za součinnosti Ministerstva životního prostředí (MŽP) prakticky vyloučila z jednání kraj i jednotlivé obce a neposkytla dostatek odborných materiálů k posouzení nových zón národního parku.

9.8.2019 - Světoznámé rezervaci hrozí katastrofa. Kvůli zpoždění úředníků musí utratit třetinu vzácných zvířat
Praha (Česká krajina) - Největší hrozbě za dobu své existence čelí populární rezervace divokých koní, zubrů a zpětně šlechtěných praturů v bývalém vojenském prostoru Milovice. Kvůli dalšímu odkladu rozšíření, které je schválené od roku 2016, musí ochránci do konce srpna evakuovat nebo utratit 31 zvířat. Tedy přibližně třetinu současného počtu.

9.8.2019 - Netopýří hemžení na západě Čech
Mariánské Lázně (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les) - Blíží se další ročník Mezinárodní noci pro netopýry! Připraveno je opět více než 50 akcí v různých koutech České republiky. Také v Karlovarském kraji budou poslední prázdninové víkendy patřit netopýrům. Můžete si i se svými dětmi zpestřit večer a vybrat si hned jednu ze tří netopýřích nocí pořádaných Správou CHKO Slavkovský les v roce 2019. Poznáte nejen tajuplný svět netopýrů, ale též navštívíte zajímavá místa, jako jsou staré štoly, sklepení, hrady a zámky. V sobotu 24. srpna se koná netopýří noc na zámku Kynžvart, další víkend pak v pátek 30. srpna se s netopýry můžete potkat u dolu Jeroným a nejbohatší netopýří program návštěvníky čeká v sobotu 31. srpna na zámku Valeč.

9.8.2019 - Biofarmy nepoužívají žádné jedy proti hrabošům
PRAHA (ČTPEZ) - Členové České technologické platformy pro ekologické zemědělství vítají, že ministerstvo zemědělství na několik dní pozastavilo použití přípravku Stutox, ale ať už chystané pondělní jednání skončí jakkoli, tisíce českých biofarem jedy proti hrabošům v otevřené krajině používat nebudou.

9.8.2019 - Ministr zemědělství Miroslav Toman pozastavil povolení na plošné rozmístění přípravku na hubení hraboše polního
PRAHA (MZe ČR) - Povolení na plošné rozmístění přípravků na hubení hraboše polního je pozastaveno. Kvůli závažnosti situace a na základě dnešního jednání odborníků na Ministerstvu zemědělství o tom rozhodl ministr zemědělství Miroslav Toman. Ministerstvo zemědělství vyzvalo Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví, aby se také podílela na řešení kalamity přemnožených hlodavců.

8.8.2019 - Stav krajiny a způsob jejího obhospodařování mají jasné souvislosti se změnou klimatu a jsou součástí řešení klimatické změny, ukazuje nová zpráva klimatologů
PRAHA (Centrum pro otázky životního prostředí UK) - Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy upozorňuje na dnešní zveřejnění nové zprávy Mezinárodního panelu pro změnu klimatu, zaměřené na půdu, krajinu a zemědělství. Zpráva potvrzuje velmi nepříznivé trendy vývoje klimatu naší planety v důsledku lidských aktivit a poprvé zdůrazňuje jasné souvislosti mezi změnou klimatu, stavem krajiny a způsobem, jak je obhospodařována.

8.8.2019 - Šumava nepotřebuje záchranu, ale ochranu
VIMPERK (Správa NP Šumava) - Potřeba „zachraňovat lesy" na Šumavě se objevuje pravidelně už od roku 1991, kdy byl založen Národní park Šumava. Jenže bezmála třicetiletá existence Národního parku prokázala, že právě lidské zachraňování, v podobě masivního kácení nebo naopak masivního sázení, je to poslední, co Šumava potřebuje.

8.8.2019 - Povolení k aplikaci jedů proti hrabošům nestačí. Zemědělci riskují postih ze strany orgánů ochrany přírody!
PRAHA (ČSOP) - Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že ministerstvo zemědělství povolilo uvedení nebezpečného pesticidu Stutox II na český trh a stanovilo naprosto nevyhovující podmínky pro jeho plošnou aplikaci. Zároveň upozorňuje zemědělce, že toto povolení k aplikaci pesticidu nestačí. Před každým použitím pesticidu je nutné splnit podmínky dané zákonem o ochraně přírody a krajiny tak, aby se eliminoval dopad tohoto jedu na ostatní živočichy. Vzhledem k nebezpečnosti Stutoxu pro veškeré obratlovce však je splnění těchto podmínek prakticky nemožné. Pro zemědělce by každopádně mělo být výhodnější a bezpečnější proti přemnoženým hlodavcům aplikovat obyčejnou orbu.

8.8.2019 - Stanovisko České společnosti pro ekologii k rozhodnutí povolit plošné trávení hrabošů
PRAHA (Česká společnost pro ekologii) - Česká společnost pro ekologii tímto vyjadřuje zásadní znepokojení nad rozhodnutím Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského povolit plošné hubení hrabošů s využitím jedu Stutox II na bázi fosfidu zinečnatého. Toto nečekaně rychlé, v řádu dní přijaté rozhodnutí je v přímém rozporu se stanoviskem Ministerstva životního prostředí (viz tisková zpráva MŽP ČR https://www.mzp.cz/cz/news_20190808_hrabosi_stutox) a nebylo konzultováno s odborníky v ekologických vědách, ani s lidmi činnými v ochraně životního prostředí. Přitom může mít zcela zásadní dopady na přírodu a životní prostředí, jejichž vyčíslení dalece přesahuje hodnotu ztracené úrody. Požadujeme proto pozastavení platnosti tohoto rozhodnutí a urychlené svolání širokého panelu, kam budou sezváni odborníci z řad zemědělců, myslivců, přírodovědců a ochranářů, včetně státních orgánů ochrany přírody.

8.8.2019 - Vědci: Změny v produkci potravin a přístupu ke krajině jsou pro stabilní klima podobně důležité jako konec fosilních paliv
PRAHA/ŽENEVA (Klimatická koalice, FoRS, Greenpeace, Česko proti chudobě a nerovnostem a Informační centrum OSN) - Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) dnes v Ženevě zveřejnil novou zprávu, zaměřenou na půdu, krajinu a zemědělství. Po loňské zprávě o možnostech, jak zabránit oteplení planety o více než jeden a půl stupně Celsia, jde o další naléhavé varování vědců, že bez zásadních řešení v produkci potravin a péči o krajinu nebude možné splnit požadavky Pařížské klimatické dohody ani zajistit dostatek potravin pro světovou populaci.

8.8.2019 - Stroje přivezou skladby z legendární Sojky
CHRUDIM (Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi) - V rámci festivalu letních kulturních akcí Bez nití|Odvázané léto na terasách vystoupí v pátek 16. srpna od 19 hodin v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi skupina Krásné nové stroje a oblíbené loutkové divadlo Toy machine.

8.8.2019 - Dobrovolníci budou opět pomáhat s revitalizací rašelinišť. Začíná Týden pro divočinu na Šumavě
VOLARY (Hnutí DUHA) - Patnáct dobrovolníků bude následující týden napravovat dlouhodobé škody, vzniklé historickým odvodňováním Šumavy. Dobrovolníci budou tvořit hráze a půdou zasypávat staré, umělé odtokové kanály na odvodněných rašeliništích. V oblasti Soumarského rašeliniště se tak zvýší hladina podzemní vody na úroveň nezbytnou pro plnější obnovu jeho funkcí.

8.8.2019 - Reakce MŽP na rozhodnutí ÚKZUZ k plošné likvidaci hrabošů rodenticidem Stutox II
PRAHA (MŽP ČR) - V souvislosti se zvýšeným výskytem hraboše polního vydal 5. srpna 2019 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který je rezortní organizací Ministerstva zemědělství, povolení k plošné aplikaci (rozhozem na povrch půdy) výrazně toxického rodenticidu Stutox II na území řady okresů po celé České republice. A to i přesto, že už dříve povolil aplikaci přípravku SUTOX přímo do nor, což by bylo v tomto kalamitním případě vhodnější řešení oproti plošné aplikaci. Plošná aplikace jedů na zemědělské půdě výrazně ohrožuje různé druhy živočichů, zejména ptáků, a je tak v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Ministerstvo životního prostředí proto upozorňuje, že již aktivizovalo Českou inspekci životního prostředí, která bude případná porušení tohoto zákona důsledně šetřit a následně případně postihovat.

8.8.2019 - Ministr zemědělství Miroslav Toman svolal mimořádné jednání kvůli způsobu hubení přemnoženého hraboše polního
PRAHA (MZe ČR) - Ministr zemědělství Miroslav Toman svolal na zítřek mimořádné setkání odborníků kvůli možnostem, jak hubit kalamitně přemnoženého hraboše polního. Součástí jednání bude i zhodnocení, jestli zachovat povolení pro plošnou aplikaci přípravku na ochranu rostlin v nejhůře postižených lokalitách.

8.8.2019 - Czernin: Povolení plošného trávení hrabošů je dalším ze zločinů na naší zemi
PRAHA (TOP 09) - Ministerstvo zemědělství povolilo od pondělí 5. srpna plošně rozmístit volně po povrchu, nikoliv do nor, jed Stutox II, který v kombinaci s žaludeční kyselinou zabíjí živočichy do několika hodin. TOP 09 je přesvědčena, že rozhodnutí rozmisťovat jed plošně je krátkozraké, nebezpečné a nesystémové. Problém přemnožení hraboše polního je třeba řešit správnými zemědělskými postupy podporou jeho přirozených nepřátel, nikoli trávením všeho živého, včetně dravců, kteří populace hrabošů v přírodě regulují. Proto se TOP 09 rozhodla iniciovat vznik petice proti plošnému šíření jedu v krajině.

8.8.2019 - Motýli a včely vymírají v celé Evropě. Čeští vědci úspěšně vyzkoušeli recept na jejich záchranu
Praha (Česká krajina) - Vymírání hmyzu, včetně včel a motýlů, patří k největším problémům ochrany přírody v Evropě. Němečtí vědci přitom zjistili, že v posledních 25 letech ubylo ve Střední Evropě celých 75 procent hmyzu*.

8.8.2019 - Hospodaření v krajině významně ovlivňuje změnu klimatu, vláda by měla patřičně reagovat, komentuje zprávu IPCC Dana Balcarová
PRAHA/ŽENEVA (Česká pirátská strana) - Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC) dnes zveřejnil zvláštní zprávu o změně klimatu, degradaci pudy a její přeměně v pouště, udržitelném nakládání s půdou, potravinové bezpečnosti a toku skleníkových plynů v suchozemských ekosystémech. Zpráva mění pohled na půdu a hospodaření v krajině, když uvádí, že půda je zdrojem 25 % všech vypuštěných skleníkových emisí. Krom toho obsahuje varující předpověď, že Střední Evropa bude stále více trpět vlnami extrémního sucha. Česká vláda o těchto rozměrech klimatických změn neuvažuje, jak vyplývá z červnového výroku premiéra Andreje Babiše, kdy se podivil, proč bychom měli nyní řešit výhled do roku 2050. Pokud svůj přístup ke krajině představitelé státu nezmění, většinu území republiky postihnou sucha jako na jihu Moravy.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 819 | Další