ecomonitor.cz
verze pro tisk
19.1.2021 - Děti Země nesouhlasí s dalšími výzkumy betonové lobby na Labi
(Děti Země) - Za prosazování jezu u Děčína stát utratil již asi 640 milionů korun

18.1.2021 - Komentář Dany Balcarové: Vláda dá na nesmyslný projekt kanálu miliardy, zatímco s kompenzacemi otálí
PRAHA (Česká pirátská strana) - Na svůj dnešní program zařadila vláda projednání přípravy plavebních stupňů, které jsou nezbytnou podmínkou k vybudování kanálu Dunaj-Odra-Labe. Zatímco celosvětová pozornost je upřena na řešení pandemie a minimalizaci ekonomických dopadů, Vláda ČR opět diskutuje o předraženém a zbytečném betonování krajiny v rámci projektu, který je odborníky považován za nesmyslný.

18.1.2021 - Ochránci přírody v nejcennějších partiích Jeseníků posilují strážní službu
JESENÍK (AOPK ČR) - Více než tři stovky lidí na skialpech a snowboardech vyrazily o víkendu do oblasti Ovčárny a Pradědu v chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

18.1.2021 - Z recyklovaných reklamních materiálů Kongresového centra Praha vznikne originální nový nábytek
Praha (Kongresové centrum Praha) - Inspirativní projekt Kongresového centra Praha (KCP) a designérů Tomáše Rachunka a Matěje Matouše využívá zastaralé propagační tiskoviny k vytvoření nového mobiliáře KCP. Ze starých katalogů tak vzniknou nové židle, stolky nebo police.

18.1.2021 - Rok 2021 přinese další zvýšení využívání lithiových baterií. Spolu s tím porostou nároky na jejich zpracování, když doslouží
Praha (ECOBAT) - V roce 2021 lze očekávat další výrazný nárůst využívání baterií, a to zejména v oblasti e-mobility, která kromě elektromobilů zahrnuje také elektrická kola, koloběžky či longboardy, skútry, motocykly, užitková vozidla nebo hromadné dopravní prostředky. S tím souvisí i množství lithiových baterií, které bude potřeba po skončení jejich životnosti zpracovat.

16.1.2021 - Policisté na lyžích v Krkonoších. Působit budou se strážci přírody z KRNAPu a Horskou službou
PEC POD SNĚŽKOU (Policie ČR) - Pomáhat předcházet porušování právních předpisů a pravidel v Krkonošském národním parku si berou za cíl nově policejní hlídky na lyžích, které budou působit ruku v ruce se strážci ochrany přírody národního parku a ve spolupráci a za podpory Horské služby ČR, o. p. s. V těžce přístupném terénu se budou policisté ve „smíšených hlídkách“ se strážci Správy KRNAP pohybovat na speciálním skialpinistickém vybavení.

14.1.2021 - Dost bylo plastů na jedno použití. MŽP posílá 60 milionů na alternativy fastfoodového nádobí
PRAHA (MŽP ČR a SFŽP ČR) - Projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí sníží používání jednorázového nádobí. Na mnoha místech ČR tak odzvoní kelímkům či nádobí na jedno použití. Podporu za bezmála 60 milionů korun získalo na 23 projektů zejména měst a obcí. Při nejrůznějších příležitostech se díky tomu bude používat nádobí, které místo do koše půjde do myčky a znovu na další akce.

13.1.2021 - Krkonošské lesy doplnilo skoro čtyřicet tisíc stromků chybějících druhů
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Zase jsme o kousek blíže zdravým a stabilnějším krkonošským lesům. Bilance za rok 2020 říká, že jsme doplnili krkonošské lesy 38 965 sazenicemi různých dřevin, z nichž většinu tvoří listnáče, které na významných plochách krkonošských lesů chybějí.

13.1.2021 - CCBC spouští on-line knihovnu materiálů pro environmentální vzdělávání
Praha (Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC) ) - Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC) spouští novou on-line knihovnu CCBC do škol. Ta představuje pomůcku pro učitele, která jim může pomoci v přípravě a oživení výuky. On-line knihovna se spouští dnes 13. ledna a naleznete ji na internetových stránkách CCBC (zde - https://1url.cz/PzceC) zcela zdarma.


13.1.2021 - Dotace pro drobné farmáře čerpaly velké koncerny včetně Agrofertu. Odhalení Pirátů vedou k hloubkové kontrole Evropské komise
PRAHA (Česká pirátská strana) - Evropská komise rozhodla v Česku o zahájení hloubkové kontroly dotací, které byly určené pouze malým a středním podnikům, a přesto je získávaly velké zemědělské koncerny. Mezi nimi i společnosti z holdingu Agrofert. Na podezření z nezákonného čerpání těchto dotací ze strany koncernu poprvé upozornili Piráti již v roce 2018. V uplynulých měsících pak pirátský analytický tým identifikoval 28 obdobně sporných případů týkajících se Agrofertu. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek proto zaslal analýzu ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi a vyzval ho, aby situaci neprodleně řešil. Jedná se o dotace v oblasti ovocnářství a rovněž v pojištění úrody a hospodářských zvířat. Malí farmáři se tak oprávněně cítí velmi poškození.

13.1.2021 - Stát prostřednictvím výhodných úvěrů pokračuje v podpoře zateplování bytových domů
PRAHA (MMR ČR) - Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím výzev z Integrovaného regionálního operačního programu podporovalo energetické úspory v bytových domech. Vzhledem ke skončení výzev ministerstvo přichází s výhodnými úvěry pro majitele bytových domů a bytová družstva na zateplení. Žádosti přijímá Státní fond podpory investic, který má pro bezúročné úvěry připravenu 1 miliardu korun.

13.1.2021 - Vědci objevili způsob identifikace topolů odolných vůči suchu
Strnady (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.) - Významným úkolem lesnické vědy v současnosti je nalezení jedinců lesních dřevin odolných vůči suchu, a to v rámci jednotlivých druhů a jejich populací. Mezi jedinci jednoho druhu domácích dřevin, ať už jde o smrk, jedli, buk, topol, lípu či jiné, existují významné rozdíly ve schopnosti snášet sucho. Proto je důležité najít způsob, jak jedince vykazující toleranci k podmínkám sucha identifikovat. Již delší dobu vědci usilovně hledají gen či geny, které řídí strategii stromů při reakci na stres suchem.

12.1.2021 - Senátorka Vítková: Veřejné slyšení k petici Voda je život
PRAHA (KDU-ČSL) - V Senátu se konalo 11. ledna za přísných hygienických podmínek veřejné slyšení k petici Voda je život pod Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Sešli se zástupci ministerstva zemědělství, ministerstva životního prostředí, dotčených institucí a odborníci z vodohospodářských společností. Petice zdůrazňuje, že voda je surovina zásadní pro život. Petenti žádají, aby voda, vodárenská infrastruktura, hospodaření s vodou a peníze, které za vodu platíme, byly pod správou a kontrolou státu nebo měst, jako veřejná služba, ne zdroj zisků z podnikání, či dobývání renty. Zpravodajkou petice je senátorka Jaromíra Vítková.

12.1.2021 - CityElefanty nabídnou zásuvky pro dobíjení elektroniky a Wi-Fi připojení
PRAHA (České dráhy) - V plném proudu je modernizace jednotek CityElefant, které nabídnou cestujícím více služeb a komfortnější cestování. Ve vylepšených vlacích bude snadné dobíjet mobilní telefony a notebooky nebo se připojit přes palubní Wi-Fi síť k internetu.

12.1.2021 - Piráti schválili finálně koaliční smlouvu se STAN. Do sněmovních voleb jdou společně
PRAHA (Česká pirátská strana) - Piráti dnes v závěrečném hlasování odsouhlasili koaliční smlouvu s hnutím Starostové a nezávislí. Finálně tak potvrdili, že jdou do nadcházejících sněmovních voleb společně. Podporu návrhu vyjádřilo téměř 79 procent hlasujících (668 pro z 848 hlasů). Referendum zaznamenalo opět velkou účast, zúčastnilo se téměř 77 procent Pirátek a Pirátů.

12.1.2021 - Na Bečvu se valí další pohroma: vláda se chystá schválit přehradu Skalička
SKALIČKA (Strana zelených) - Viník zářijové otravy Bečvy stále nebyl nalezen a na Bečvu se valí další pohroma. Vláda se chystá schválit aktualizaci dokumentu Politka územního rozvoje České republiky, což je závazný dokument územního plánování pro celou zemi. A v něm se doposud evidovaný záměr “suchá nádrž Teplice”, což je označení protipovodňového opatření v podobě suchého poldru, mění na “vodní dílo Skalička”. Co tato změna terminologie fakticky znamená?

11.1.2021 - Zavádíme opatření ke zvýšení kapacity krematorií
PRAHA (MMR ČR) - Některá krematoria v České republice se ocitla na hranici svých kapacit. Vláda ČR proto na návrh Ministerstva pro místní rozvoj s účinností od 12. ledna do 22. ledna 2021 vydává krizové opatření, které zvýší kapacity krematorií na maximum. Nebude tak možný „dovoz“ těl z okolních států a nebude se přihlížet k omezujícím limitům provozu krematoria stanoveným obcí.

11.1.2021 - Na prohlubující se změnu klimatu reaguje Státní politika životního prostředí ČR 2021-2030
PRAHA (MŽP ČR) - Dnes vládou schválená Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050 je nejvyšším strategickým dokumentem stanovujícím cíle v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu na dalších deset let. K nim patří snaha na národní i mezinárodní úrovni o řešení palčivých problémů a pomoci dosažení cílů udržitelného rozvoje, Pařížské dohody a dalších environmentálních úmluv. K tomu bude zapotřebí ještě zesílit ochranu životního prostředí.

11.1.2021 - Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ na roky 2021 a 2022 schválen vládou
PRAHA (MMR ČR) - Vláda dnes (11.1.2021) schválila Akční plán, který obsahuje aktivity podporující regiony, a naplní cíle Strategie regionálního rozvoje ČR 21+. Stejně jako samotná strategie stojí na principu tzv. územní dimenze, tedy efektivního využití dostupných zdrojů na řešení problémů konkrétního regionu nebo rozvíjení jeho potenciálu. Jedná se tak o řešení šitá přímo na míru.

11.1.2021 - Piráti vylepšili Státní politiku životního prostředí 2030, stále má však své nedostatky
PRAHA (Česká pirátská strana) - Vláda na své dnešní schůzi projedná návrh Státní politiky životního prostředí 2030 s výhledem do roku 2050. Jedná se o základní strategický dokument určující směřování ochrany životního prostředí. Z celkem 49 připomínek podaných Piráty, kteří jako jediná strana na dokument reagovali, jich bylo 18 zapracováno. Pirátům se podařilo prosadit například měření úniků z kanalizací, které zajistí bezpečnější pitnou vodu pro tisíce domácností. Vláda ovšem nezapracovala připomínky týkající se řešení ekologických havárií a nijak nereflektovala vytýkané nedostatečné ambice dokumentu, například to, že nestanovuje jasné cíle ani konkrétní data.

11.1.2021 - Přeshraniční spolupráce s Bavorskem dosahuje výborných výsledků i během krize
PRAHA (MMR ČR) - Z celkové alokace ve výši 103,4 mil. EUR je 96 % přiřazeno konkrétním projektům a 50 % již dokonce proplaceno příjemcům dotace. V předstihu se podařilo splnit pravidlo n+3 i pro rok 2021. Česká republika tak ani v letošním roce nepřijde o žádné peníze.

11.1.2021 - Začala výplata restrukturalizačního příspěvku v Sokolovské uhelné
ÚSTÍ NAD LABEM (MPO ČR) - Odcházejícím zaměstnancům s vyřízením žádostí o příspěvek při ukončení pracovního poměru pomáhá Sociální centrum Palivového kombinátu Ústí (PKÚ).

11.1.2021 - Kraj správně hospodaří s energiemi. Zvyšuje tím kvalitu životního prostředí a šetří finance
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - Od roku 2018 se Královéhradecký kraj může pyšnit certifikátem dle normy ISO 50001. Ta stanovuje pravidla pro efektivní provoz budov tak, aby spotřeba elektrické energie, tepla nebo vody byla co nejnižší s ohledem na využití dané budovy. Odlišné nároky má totiž provoz školy nebo třeba nemocnice. Tato aktivita má pozitivní dopad na životní prostředí ale také do krajského rozpočtu.

11.1.2021 - Snažíme se vyjednat nejlepší volební spolupráci
PRAHA (Strana zelených) - Minulý týden jsme zveřejnili zprávu o našem zájmu podpořit ve volbách do Poslanecké sněmovny koalici Pirátů a hnutí STAN, se kterými průběžně jednáme již od začátku listopadu 2020. “Vyjednáváme se třemi různými subjekty, ale varianta spolupráce s Piráty a STANem je pro naši členskou základnu preferovaná varianta. Pokud Piráti a STAN naši podporu odmítnou, budeme jednat dál s ostatními,“ říká spolupředsedkyně Zelených a starostka Mníšku pod Brdy Magdalena Davis.

9.1.2021 - Piráti představili krajské lídry do sněmovních voleb. Prioritami je vyvést zemi z krize, modernizovat ekonomiku, chránit krajinu i zajistit dostupné bydlení a moderní zdravotnictví
PRAHA (Česká pirátská strana) - Piráti dnes představili všech 14 krajských lídrů do sněmovních voleb a jejich hlavní priority, které chtějí v následujících letech prosazovat. Ať již jde o vyvedení země z krize, dostupnější bydlení, zdravotnictví, přeměnu ekonomiky z montovny na mozkovnu či ochranu přírody. Tisková konference proběhla v rámci Celostátního fóra, tedy celorepublikového sjezdu strany, které je poprvé v historii online. „Piráti mají za sebou ve Sněmovně i ve všech ostatních patrech politiky opravdu velký kus práce. Jsem rád, že mohu dnes představit kandidáty, kteří uspěli ve stranických primárkách a budou stát v čele našeho pirátského tandemu, jenž hodlá v započaté práci pokračovat a podílet se na vedení této země,” uvedl předseda strany Ivan Bartoš, který celou akci moderoval.

8.1.2021 - K dohodě o spolupráci s MPO se připojila innogy, řeší například energeticky úsporné osvětlení, obměnu trafostanic či modernizaci vzduchotechniky
PRAHA (MPO ČR) - Dohoda uzavřená mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a společností innogy Česká republika počítá se zvyšováním energetické účinnosti u konečného spotřebitele napříč sektory. A to díky aktivitám, ke kterým se ve smluvním dokumentu zavázaly obě strany.

7.1.2021 - Zelení nabízí Pirátům a STANu podporu jejich společného projektu
PRAHA (Strana zelených) - Zelení na svém jednání Republikové rady rozhodli, že mají zájem podpořit do parlamentních voleb 2021 koalici Pirátů a hnutí STAN. “Situace v Česku si vyžaduje, aby se politické síly spojovaly a nabídly lepší alternativu než je vláda Andreje Babiše. Nabízíme Pirátům a hnutí STAN podporu jejich projektu a také účast některých našich členů a členek na společných kandidátkách,” uvedla Magdalena Davis, spolupředsedkyně Zelených. “Oceňujeme, že mezi prioritami koalice jsou životní prostředí, lidská práva i ukončení dlouholetých problémů Česka, jako jsou exekuce,“ dodala.

7.1.2021 - Investice do nového mýtného systému se vyplatila: stát vybral vloni na mýtném přes 11,5 mld. Kč
PRAHA (MD ČR) - Generační obměna mýtného systému pro nákladní automobily byla pro stát dobrou investicí. Ve srovnání s původní mikrovlnnou technologií ušetřila Česká republika vloni na provozních nákladech elektronického mýtného systému téměř 1 miliardu korun. Výnosy z mýtného se navíc meziročně zvýšily o 573 milionů korun i přes negativní dopady pandemie COVID-19 na celý sektor evropské dopravy.

6.1.2021 - České dráhy zajistí v Olomouckém kraji dopravu na tratích v elektrické trakci i po roce 2022
OLOMOUC (České dráhy) - Zástupci Českých drah a Olomouckého kraje dnes podepsali desetiletou smlouvu na zajištění regionální železniční dopravy v Olomouckém kraji. Kontrakt se týká provozního souboru Elektrická síť – střed a nová infrastruktura. Ten zahrnuje celkem sedm tratí v elektrické trakci, a to včetně trati Olomouc – Uničov – Šumperk, která v současné době prochází elektrizací. Po jejím dokončení půjde o nejmodernější regionální trať v republice, v úseku Olomouc – Uničov budou vlaky jezdit rychlostí až 160 km/h. Díky nákupu téměř tří desítek nových vlaků RegioPanter získá Olomoucký kraj nejmodernější regionální železniční dopravu v republice.

6.1.2021 - Tříkrálová nabídka podpory pro koalici SPOLU
PRAHA (Koruna česká, Konzervativní strana a Klub angažovaných nestraníků) - Dne 6. ledna 2021 nabídly Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), Konzervativní strana a Klub angažovaných nestraníků, za předpokladu programové shody, podporu a spolupráci volební koalici SPOLU, tvořené Občanskou demokratickou stranou, KDU-ČSL a TOP 09.

6.1.2021 - Bělá pod Pradědem bude mít ekologičtější a vyspělejší hospodaření s odpady
Jeseník (meneodpadu.cz ) - Odpadové hospodářství obce Bělá pod Pradědem v okrese Jeseník prošlo zásadní změnou. Nově je vybaveno takzvanými chytrými technologiemi – především jde o nový systém evidence odpadů. Od něj si samospráva obce slibuje výrazně větší množství vytříděných odpadů a s tím spojené úspory. V obci tak budou zastupitelé, s pomocí této novinky, sledovat skutečné množství odpadu.

5.1.2021 - Zelené úspěchy roku 2020
PRAHA (Strana zelených) - Leden je tradičně měsícem, kdy se ohlížíme za rokem minulým a dáváme si cíle či předsevzetí pro rok nový. Pojďme si společně připomenout nejvýznamnější momenty Zelených v loňském roce:

5.1.2021 - Obce z potenciálních lokalit pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu podle atomového zákona v brzké době obdrží 1 milion korun. Počítá se i s dalšími kompenzacemi
PRAHA (MPO ČR) - Třiapadesát obcí ze všech devíti potenciálních lokalit pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu obdrží z jaderného účtu jednorázový příspěvek 1 milion korun. A to díky změně atomového zákona prostřednictvím novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, která s Novým rokem nabyla účinnosti.

5.1.2021 - Komentář Dany Balcarové: Na co by se mělo Ministerstvo životního prostředí zaměřit v roce 2021? Piráti žádají lepší ochranu půdy a pitné vody, stopku řepce i šetrnější hospodaření
(Česká pirátská strana) - Ministerstvo životního prostředí by si mělo do roku 2021 stanovit splnitelné závazky a dohnat resty, které měly být už dávno hotové. Je to důležité nejen pro naši přírodu, lesy, ochranu pitné vody, ale také zemědělce a budoucí konkurenceschopnost země. Začátek roku je obdobím naděje, kdy lze započít změny k lepšímu a poučit se z předešlých neúspěchů, právě k tomu tak resort vyzývám, nejen jako předsedkyně Výboru pro životní prostředí, ale i jako běžná občanka, které záleží na stavu našeho prostředí.

4.1.2021 - Protipovodňová ochrana na Bečvě - vodní dílo Skalička
OLOMOUC (MZe ČR) - Příprava protipovodňových opatření na řece Bečvě pokračuje výkupy pozemků pod budoucím vodním dílem Skalička, technickými i přírodě blízkými opatřeními. Letos bude také dokončena analýza, na základě které bude vybrána nejvhodnější varianta vodního díla Skalička. Materiál o stavu protipovodňových opatřeních na Bečvě dnes Ministerstvo zemědělství předložilo vládě.

4.1.2021 - Jan Bauer: Dostavba D4 je pro Jihočechy klíčová. Financování je nutné schválit včas
PRAHA (ODS) - Vláda dnes schválila koncesi na výstavbu a provozování 32 kilometrů dálnice D4. Stavba realizovaná jako PPP projekt má od roku 2024 podstatně zrychlit průjezd mezi Příbramí a Pískem. Podle jihočeského poslance ODS Jana Bauera dávají podmínky pro zapojení soukromého investora naději, že nové úseky dálnice budou dokončeny včas. Za aktuální riziko naopak považuje velmi krátký termín pro schválení finančního rámce projektu Poslaneckou sněmovnou.

30.12.2020 - Devět rezervací za šest let. Divocí koně se rychle stali součástí ochrany přírody v Česku
Praha (Česká krajina) - Když v lednu roku 2015 vyběhlo stádo divokých koní do první rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice ve Středočeském kraji, zahájilo jednu z největších změn v rámci tuzemské ochrany přírody za poslední desítky let.

29.12.2020 - FSC ČR aktualizovalo svůj lesnický Standard o nová pravidla pro používání pesticidů
BRNO (FSC ČR) - Česká národní kancelář certifikace FSC® (Forest Stewardship Council®) vydala na konci letošního roku doplněnou verzi aktuálně platného Standardu FSC pro lesní hospodaření, která také představuje nová pravidla pro používání chemických přípravků v lesích. Rozloha FSC certifikovaných lesů v Česku i v letošním roce opět narostla. Zároveň se na kancelář FSC ČR stále častěji obraceli držitelé certifikátu a zájemci o něj s dotazy právě na používání chemie v lesích. FSC ČR proto připravilo doplněné vydání platného Standardu, aby poskytlo maximum informací novým i již certifikovaným podnikům a předešlo v budoucnu nejasnostem ohledně jejich výkladu. Doplněný Český standard FSC pro lesní hospodaření je již nyní dostupný na webu FSC ČR a FSCLesy.cz. Jeho tištěnou verzi je možné si objednat na emailu info@czechfsc.cz.

29.12.2020 - Hodnocení vlivů obchodního centra AMESIDE skončilo
(Děti Země) - Závazné stanovisko EIA obsahuje 26 podmínek

29.12.2020 - Komentář Dany Balcarové: Ohrožení zdrojů pitné vody i úhyn tisíců ryb kvůli znečištění řek: Viníci stále unikají, Piráti chtějí lepší postupy ve vyšetřování
PRAHA (Česká pirátská strana) - Otrava Bečvy, při níž zahynuly tisíce ryb, není jedinou kauzou závažného znečištění řeky, kde hrozí odložení případu. Podle výročních zpráv Inspekce životního prostředí není příčina zjištěna u více jak třetiny havárií na vodních tocích. V posledních letech navíc procento nevyřešených případů výrazně stoupá, v roce 2019 dosáhlo 48 %. Piráti volají po rychlé změně ve vyšetřovacích postupech, obzvláště s ohledem na možné ohrožení zdrojů pitné vody.

28.12.2020 - O povolení spalovny v Chotíkově opět rozhodne krajský soud
(Děti Země) - Děti Země uspěly s kasační stížností ze srpna 2018

26.12.2020 - Nápadník aktivit pro ekologickou výchovu dětí s tělesným postižením
Hostětín (Tradice Bílých Karpat) - Nápadník aktivit s tématikou Vody, které jsou přizpůsobeny dětem se zdravotním handicapem, vydává spolek Tradice Bílých Karpat v Hostětíně a nabízí jej zdarma k používání.

Dětem v něm představuje vodu jako vzácnou, důležitou, zázračnou každodenní součást našich životů. Ponoří se do její energie, budou ji pozorovat a vnímat, aby obnovili prastaré spojení s tímto živlem.


26.12.2020 - Celý rok na suchu - nová metodika pro výuku tématu sucha na školách
Hostětín (Tradice Bílých Karpat, Hostětín) - Celoroční projekt zabývající se tématem sucha v krajině a ve městě je právě završen vydáním nové metodiky pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.
Metodika se zabývá tématem sucha v krajině i ve městě a provede problematikou vodního režimu krajiny.
Je zaměřená na celoroční práci se třídou a na terénní výuku pro žáky 2. stupně ZŠ a středních škol.


23.12.2020 - Evropská unie chce podpořit k přírodě šetrné zemědělství. Bude vyžadovat víc mezí, lepší péči o půdu a méně pesticidů
PRAHA (Hnutí DUHA) - Evropská komise vydala doporučení členským státům, skrze která bude posuzovat rozdělení 10 tisíců miliard korun do zemědělských dotací. Česká republika je kritizována za zvyšující se emise skleníkových plynů ze zemědělství, klesající přírodní pestrost či špatný stav vody, což je mimo jiné spojené s nízkým podílem mezí či alejí, používáním umělých hnojiv a pesticidů.

22.12.2020 - Ministr Brabec: Do obcí posíláme dalších 700 milionů, především na vodohospodářské projekty. Dotaci získal i model Zdoňov, který navrací vodu do krajiny
PRAHA (MŽP ČR a SFŽP ČR) - Dalších více než sto obcí získá dotační podporu na své investice. Celkem se jedná o téměř 700 milionů korun, které obce použijí na posílení či výstavbu nových zdrojů pitné vody, čištění vody odpadní nebo díky nim zafinancují zpracování dokumentace k vodohospodářským a krajino - hydrologickým projektům. Projektové práce se naplno rozeběhnou i na inovativním projektu v CHKO Broumovsko - tzv. modelu Zdoňov, jehož cílem je vrátit do krajiny přirozený vodní režim a adaptovat ji tak na klimatické změny.

22.12.2020 - Jak připravit lesy na klimatickou změnu? FSC ČR představuje nový lesnický manuál pro městské a obecní lesy
BRNO (FSC ČR) - Česká národní kancelář certifikace FSC® (Forest Stewardship Council®) vydala na konci letošního roku nový manuál pro správce a majitele nejen městských a obecních lesů, který přehledně ukazuje možnosti přírodě blízkého lesního hospodaření podle standardu FSC. Nově vydaná příručka se zabývá také působením negativních projevů spojených s klimatickou změnou a tím, jak je možné využít přírodě blízkých lesnických metod ke zmírnění jejich dopadu na české lesy. Kromě environmentálních pozitiv se lesnický manuál věnuje také ekonomickým a sociálním benefitům certifikace FSC a praktickým radám pro lesníky a správce lesů, kteří získání certifikátu FSC zvažují. Digitální verzi manuálu ve formátu PDF je možné zdarma stáhnout na webu FSC Lesy. Dostupná je také tištěná verze, jejíž zaslání je možné objednat na emailu info@czechfsc.cz.

22.12.2020 - Otevřený dopis řediteli Českých drah k nočním vlakům
PRAHA (Strana zelených) - Vážený pane generální řediteli, gratulujeme Vám k nové funkci, přestože to jistě nebude v těchto časech jednoduché.

22.12.2020 - Dobrovolníci dnes obnovili Alej elfů, poprvé bez použití plastů
Praha (Česká krajina) - Obnově Aleje elfů se dnes věnovali dobrovolníci v Kutné Hoře. Stromořadí vysadili v roce 2016 děti z Mateřské školy Benešova. Kolem polní cesty vedoucí z kutnohorského předměstí Žižkov k vrchu Kuklík tehdy zasadily žaludy z významných dubů rostoucí ve městě a jeho nejbližším okolí.

22.12.2020 - Uhlíkové clo – kdo znečišťuje, musí taky platit
BRUSEL (Mikuláš Peksa, poslanec EP za Piráty) - Přezdívá se mu „uhlíková zeď“, vyvolává kontroverze, aniž by byly známy jeho přesné parametry a čelní představitelé Evropské unie si od něj slibují velké věci: od ochrany evropského průmyslu před levnou konkurencí ze zemí mimo EU po „vývoz“ evropské klimatické politiky za hranice starého kontinentu.

22.12.2020 - Piráti se STAN představili návrh koaliční smlouvy. Nyní ho dostanou k posouzení straníci
PRAHA (Česká pirátská strana a STAN) - Jednání o možné předvolební spolupráci Pirátů s hnutím STAN dospěla do úspěšného finále. Strany dnes představily návrh koaliční smlouvy a podepsaly doložku k dojednanému textu. Dokument bude následně předložen straníkům k odsouhlasení. Pokud ho posvětí, půjdou strany do podzimních voleb do Poslanecké sněmovny společně, koalice bude platit i po celé nadcházející volební období.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 860 | Další

Online diskuse
19.1.2021 - Děti Země nesouhlasí s dalšími výzkumy betonové lobby na Labi
(Děti Země) - Za prosazování jezu u Děčína stát utratil již asi 640 milionů korun

18.1.2021 - Komentář Dany Balcarové: Vláda dá na nesmyslný projekt kanálu miliardy, zatímco s kompenzacemi otálí
PRAHA (Česká pirátská strana) - Na svůj dnešní program zařadila vláda projednání přípravy plavebních stupňů, které jsou nezbytnou podmínkou k vybudování kanálu Dunaj-Odra-Labe. Zatímco celosvětová pozornost je upřena na řešení pandemie a minimalizaci ekonomických dopadů, Vláda ČR opět diskutuje o předraženém a zbytečném betonování krajiny v rámci projektu, který je odborníky považován za nesmyslný.

18.1.2021 - Ochránci přírody v nejcennějších partiích Jeseníků posilují strážní službu
JESENÍK (AOPK ČR) - Více než tři stovky lidí na skialpech a snowboardech vyrazily o víkendu do oblasti Ovčárny a Pradědu v chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

18.1.2021 - Z recyklovaných reklamních materiálů Kongresového centra Praha vznikne originální nový nábytek
Praha (Kongresové centrum Praha) - Inspirativní projekt Kongresového centra Praha (KCP) a designérů Tomáše Rachunka a Matěje Matouše využívá zastaralé propagační tiskoviny k vytvoření nového mobiliáře KCP. Ze starých katalogů tak vzniknou nové židle, stolky nebo police.

18.1.2021 - Rok 2021 přinese další zvýšení využívání lithiových baterií. Spolu s tím porostou nároky na jejich zpracování, když doslouží
Praha (ECOBAT) - V roce 2021 lze očekávat další výrazný nárůst využívání baterií, a to zejména v oblasti e-mobility, která kromě elektromobilů zahrnuje také elektrická kola, koloběžky či longboardy, skútry, motocykly, užitková vozidla nebo hromadné dopravní prostředky. S tím souvisí i množství lithiových baterií, které bude potřeba po skončení jejich životnosti zpracovat.

16.1.2021 - Policisté na lyžích v Krkonoších. Působit budou se strážci přírody z KRNAPu a Horskou službou
PEC POD SNĚŽKOU (Policie ČR) - Pomáhat předcházet porušování právních předpisů a pravidel v Krkonošském národním parku si berou za cíl nově policejní hlídky na lyžích, které budou působit ruku v ruce se strážci ochrany přírody národního parku a ve spolupráci a za podpory Horské služby ČR, o. p. s. V těžce přístupném terénu se budou policisté ve „smíšených hlídkách“ se strážci Správy KRNAP pohybovat na speciálním skialpinistickém vybavení.

14.1.2021 - Dost bylo plastů na jedno použití. MŽP posílá 60 milionů na alternativy fastfoodového nádobí
PRAHA (MŽP ČR a SFŽP ČR) - Projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí sníží používání jednorázového nádobí. Na mnoha místech ČR tak odzvoní kelímkům či nádobí na jedno použití. Podporu za bezmála 60 milionů korun získalo na 23 projektů zejména měst a obcí. Při nejrůznějších příležitostech se díky tomu bude používat nádobí, které místo do koše půjde do myčky a znovu na další akce.

13.1.2021 - Krkonošské lesy doplnilo skoro čtyřicet tisíc stromků chybějících druhů
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Zase jsme o kousek blíže zdravým a stabilnějším krkonošským lesům. Bilance za rok 2020 říká, že jsme doplnili krkonošské lesy 38 965 sazenicemi různých dřevin, z nichž většinu tvoří listnáče, které na významných plochách krkonošských lesů chybějí.

13.1.2021 - CCBC spouští on-line knihovnu materiálů pro environmentální vzdělávání
Praha (Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC) ) - Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC) spouští novou on-line knihovnu CCBC do škol. Ta představuje pomůcku pro učitele, která jim může pomoci v přípravě a oživení výuky. On-line knihovna se spouští dnes 13. ledna a naleznete ji na internetových stránkách CCBC (zde - https://1url.cz/PzceC) zcela zdarma.


13.1.2021 - Dotace pro drobné farmáře čerpaly velké koncerny včetně Agrofertu. Odhalení Pirátů vedou k hloubkové kontrole Evropské komise
PRAHA (Česká pirátská strana) - Evropská komise rozhodla v Česku o zahájení hloubkové kontroly dotací, které byly určené pouze malým a středním podnikům, a přesto je získávaly velké zemědělské koncerny. Mezi nimi i společnosti z holdingu Agrofert. Na podezření z nezákonného čerpání těchto dotací ze strany koncernu poprvé upozornili Piráti již v roce 2018. V uplynulých měsících pak pirátský analytický tým identifikoval 28 obdobně sporných případů týkajících se Agrofertu. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek proto zaslal analýzu ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi a vyzval ho, aby situaci neprodleně řešil. Jedná se o dotace v oblasti ovocnářství a rovněž v pojištění úrody a hospodářských zvířat. Malí farmáři se tak oprávněně cítí velmi poškození.

13.1.2021 - Stát prostřednictvím výhodných úvěrů pokračuje v podpoře zateplování bytových domů
PRAHA (MMR ČR) - Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím výzev z Integrovaného regionálního operačního programu podporovalo energetické úspory v bytových domech. Vzhledem ke skončení výzev ministerstvo přichází s výhodnými úvěry pro majitele bytových domů a bytová družstva na zateplení. Žádosti přijímá Státní fond podpory investic, který má pro bezúročné úvěry připravenu 1 miliardu korun.

13.1.2021 - Vědci objevili způsob identifikace topolů odolných vůči suchu
Strnady (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.) - Významným úkolem lesnické vědy v současnosti je nalezení jedinců lesních dřevin odolných vůči suchu, a to v rámci jednotlivých druhů a jejich populací. Mezi jedinci jednoho druhu domácích dřevin, ať už jde o smrk, jedli, buk, topol, lípu či jiné, existují významné rozdíly ve schopnosti snášet sucho. Proto je důležité najít způsob, jak jedince vykazující toleranci k podmínkám sucha identifikovat. Již delší dobu vědci usilovně hledají gen či geny, které řídí strategii stromů při reakci na stres suchem.

12.1.2021 - Senátorka Vítková: Veřejné slyšení k petici Voda je život
PRAHA (KDU-ČSL) - V Senátu se konalo 11. ledna za přísných hygienických podmínek veřejné slyšení k petici Voda je život pod Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Sešli se zástupci ministerstva zemědělství, ministerstva životního prostředí, dotčených institucí a odborníci z vodohospodářských společností. Petice zdůrazňuje, že voda je surovina zásadní pro život. Petenti žádají, aby voda, vodárenská infrastruktura, hospodaření s vodou a peníze, které za vodu platíme, byly pod správou a kontrolou státu nebo měst, jako veřejná služba, ne zdroj zisků z podnikání, či dobývání renty. Zpravodajkou petice je senátorka Jaromíra Vítková.

12.1.2021 - CityElefanty nabídnou zásuvky pro dobíjení elektroniky a Wi-Fi připojení
PRAHA (České dráhy) - V plném proudu je modernizace jednotek CityElefant, které nabídnou cestujícím více služeb a komfortnější cestování. Ve vylepšených vlacích bude snadné dobíjet mobilní telefony a notebooky nebo se připojit přes palubní Wi-Fi síť k internetu.

12.1.2021 - Piráti schválili finálně koaliční smlouvu se STAN. Do sněmovních voleb jdou společně
PRAHA (Česká pirátská strana) - Piráti dnes v závěrečném hlasování odsouhlasili koaliční smlouvu s hnutím Starostové a nezávislí. Finálně tak potvrdili, že jdou do nadcházejících sněmovních voleb společně. Podporu návrhu vyjádřilo téměř 79 procent hlasujících (668 pro z 848 hlasů). Referendum zaznamenalo opět velkou účast, zúčastnilo se téměř 77 procent Pirátek a Pirátů.

12.1.2021 - Na Bečvu se valí další pohroma: vláda se chystá schválit přehradu Skalička
SKALIČKA (Strana zelených) - Viník zářijové otravy Bečvy stále nebyl nalezen a na Bečvu se valí další pohroma. Vláda se chystá schválit aktualizaci dokumentu Politka územního rozvoje České republiky, což je závazný dokument územního plánování pro celou zemi. A v něm se doposud evidovaný záměr “suchá nádrž Teplice”, což je označení protipovodňového opatření v podobě suchého poldru, mění na “vodní dílo Skalička”. Co tato změna terminologie fakticky znamená?

11.1.2021 - Zavádíme opatření ke zvýšení kapacity krematorií
PRAHA (MMR ČR) - Některá krematoria v České republice se ocitla na hranici svých kapacit. Vláda ČR proto na návrh Ministerstva pro místní rozvoj s účinností od 12. ledna do 22. ledna 2021 vydává krizové opatření, které zvýší kapacity krematorií na maximum. Nebude tak možný „dovoz“ těl z okolních států a nebude se přihlížet k omezujícím limitům provozu krematoria stanoveným obcí.

11.1.2021 - Na prohlubující se změnu klimatu reaguje Státní politika životního prostředí ČR 2021-2030
PRAHA (MŽP ČR) - Dnes vládou schválená Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050 je nejvyšším strategickým dokumentem stanovujícím cíle v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu na dalších deset let. K nim patří snaha na národní i mezinárodní úrovni o řešení palčivých problémů a pomoci dosažení cílů udržitelného rozvoje, Pařížské dohody a dalších environmentálních úmluv. K tomu bude zapotřebí ještě zesílit ochranu životního prostředí.

11.1.2021 - Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ na roky 2021 a 2022 schválen vládou
PRAHA (MMR ČR) - Vláda dnes (11.1.2021) schválila Akční plán, který obsahuje aktivity podporující regiony, a naplní cíle Strategie regionálního rozvoje ČR 21+. Stejně jako samotná strategie stojí na principu tzv. územní dimenze, tedy efektivního využití dostupných zdrojů na řešení problémů konkrétního regionu nebo rozvíjení jeho potenciálu. Jedná se tak o řešení šitá přímo na míru.

11.1.2021 - Piráti vylepšili Státní politiku životního prostředí 2030, stále má však své nedostatky
PRAHA (Česká pirátská strana) - Vláda na své dnešní schůzi projedná návrh Státní politiky životního prostředí 2030 s výhledem do roku 2050. Jedná se o základní strategický dokument určující směřování ochrany životního prostředí. Z celkem 49 připomínek podaných Piráty, kteří jako jediná strana na dokument reagovali, jich bylo 18 zapracováno. Pirátům se podařilo prosadit například měření úniků z kanalizací, které zajistí bezpečnější pitnou vodu pro tisíce domácností. Vláda ovšem nezapracovala připomínky týkající se řešení ekologických havárií a nijak nereflektovala vytýkané nedostatečné ambice dokumentu, například to, že nestanovuje jasné cíle ani konkrétní data.

11.1.2021 - Přeshraniční spolupráce s Bavorskem dosahuje výborných výsledků i během krize
PRAHA (MMR ČR) - Z celkové alokace ve výši 103,4 mil. EUR je 96 % přiřazeno konkrétním projektům a 50 % již dokonce proplaceno příjemcům dotace. V předstihu se podařilo splnit pravidlo n+3 i pro rok 2021. Česká republika tak ani v letošním roce nepřijde o žádné peníze.

11.1.2021 - Začala výplata restrukturalizačního příspěvku v Sokolovské uhelné
ÚSTÍ NAD LABEM (MPO ČR) - Odcházejícím zaměstnancům s vyřízením žádostí o příspěvek při ukončení pracovního poměru pomáhá Sociální centrum Palivového kombinátu Ústí (PKÚ).

11.1.2021 - Kraj správně hospodaří s energiemi. Zvyšuje tím kvalitu životního prostředí a šetří finance
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - Od roku 2018 se Královéhradecký kraj může pyšnit certifikátem dle normy ISO 50001. Ta stanovuje pravidla pro efektivní provoz budov tak, aby spotřeba elektrické energie, tepla nebo vody byla co nejnižší s ohledem na využití dané budovy. Odlišné nároky má totiž provoz školy nebo třeba nemocnice. Tato aktivita má pozitivní dopad na životní prostředí ale také do krajského rozpočtu.

11.1.2021 - Snažíme se vyjednat nejlepší volební spolupráci
PRAHA (Strana zelených) - Minulý týden jsme zveřejnili zprávu o našem zájmu podpořit ve volbách do Poslanecké sněmovny koalici Pirátů a hnutí STAN, se kterými průběžně jednáme již od začátku listopadu 2020. “Vyjednáváme se třemi různými subjekty, ale varianta spolupráce s Piráty a STANem je pro naši členskou základnu preferovaná varianta. Pokud Piráti a STAN naši podporu odmítnou, budeme jednat dál s ostatními,“ říká spolupředsedkyně Zelených a starostka Mníšku pod Brdy Magdalena Davis.

9.1.2021 - Piráti představili krajské lídry do sněmovních voleb. Prioritami je vyvést zemi z krize, modernizovat ekonomiku, chránit krajinu i zajistit dostupné bydlení a moderní zdravotnictví
PRAHA (Česká pirátská strana) - Piráti dnes představili všech 14 krajských lídrů do sněmovních voleb a jejich hlavní priority, které chtějí v následujících letech prosazovat. Ať již jde o vyvedení země z krize, dostupnější bydlení, zdravotnictví, přeměnu ekonomiky z montovny na mozkovnu či ochranu přírody. Tisková konference proběhla v rámci Celostátního fóra, tedy celorepublikového sjezdu strany, které je poprvé v historii online. „Piráti mají za sebou ve Sněmovně i ve všech ostatních patrech politiky opravdu velký kus práce. Jsem rád, že mohu dnes představit kandidáty, kteří uspěli ve stranických primárkách a budou stát v čele našeho pirátského tandemu, jenž hodlá v započaté práci pokračovat a podílet se na vedení této země,” uvedl předseda strany Ivan Bartoš, který celou akci moderoval.

8.1.2021 - K dohodě o spolupráci s MPO se připojila innogy, řeší například energeticky úsporné osvětlení, obměnu trafostanic či modernizaci vzduchotechniky
PRAHA (MPO ČR) - Dohoda uzavřená mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a společností innogy Česká republika počítá se zvyšováním energetické účinnosti u konečného spotřebitele napříč sektory. A to díky aktivitám, ke kterým se ve smluvním dokumentu zavázaly obě strany.

7.1.2021 - Zelení nabízí Pirátům a STANu podporu jejich společného projektu
PRAHA (Strana zelených) - Zelení na svém jednání Republikové rady rozhodli, že mají zájem podpořit do parlamentních voleb 2021 koalici Pirátů a hnutí STAN. “Situace v Česku si vyžaduje, aby se politické síly spojovaly a nabídly lepší alternativu než je vláda Andreje Babiše. Nabízíme Pirátům a hnutí STAN podporu jejich projektu a také účast některých našich členů a členek na společných kandidátkách,” uvedla Magdalena Davis, spolupředsedkyně Zelených. “Oceňujeme, že mezi prioritami koalice jsou životní prostředí, lidská práva i ukončení dlouholetých problémů Česka, jako jsou exekuce,“ dodala.

7.1.2021 - Investice do nového mýtného systému se vyplatila: stát vybral vloni na mýtném přes 11,5 mld. Kč
PRAHA (MD ČR) - Generační obměna mýtného systému pro nákladní automobily byla pro stát dobrou investicí. Ve srovnání s původní mikrovlnnou technologií ušetřila Česká republika vloni na provozních nákladech elektronického mýtného systému téměř 1 miliardu korun. Výnosy z mýtného se navíc meziročně zvýšily o 573 milionů korun i přes negativní dopady pandemie COVID-19 na celý sektor evropské dopravy.

6.1.2021 - České dráhy zajistí v Olomouckém kraji dopravu na tratích v elektrické trakci i po roce 2022
OLOMOUC (České dráhy) - Zástupci Českých drah a Olomouckého kraje dnes podepsali desetiletou smlouvu na zajištění regionální železniční dopravy v Olomouckém kraji. Kontrakt se týká provozního souboru Elektrická síť – střed a nová infrastruktura. Ten zahrnuje celkem sedm tratí v elektrické trakci, a to včetně trati Olomouc – Uničov – Šumperk, která v současné době prochází elektrizací. Po jejím dokončení půjde o nejmodernější regionální trať v republice, v úseku Olomouc – Uničov budou vlaky jezdit rychlostí až 160 km/h. Díky nákupu téměř tří desítek nových vlaků RegioPanter získá Olomoucký kraj nejmodernější regionální železniční dopravu v republice.

6.1.2021 - Tříkrálová nabídka podpory pro koalici SPOLU
PRAHA (Koruna česká, Konzervativní strana a Klub angažovaných nestraníků) - Dne 6. ledna 2021 nabídly Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), Konzervativní strana a Klub angažovaných nestraníků, za předpokladu programové shody, podporu a spolupráci volební koalici SPOLU, tvořené Občanskou demokratickou stranou, KDU-ČSL a TOP 09.

6.1.2021 - Bělá pod Pradědem bude mít ekologičtější a vyspělejší hospodaření s odpady
Jeseník (meneodpadu.cz ) - Odpadové hospodářství obce Bělá pod Pradědem v okrese Jeseník prošlo zásadní změnou. Nově je vybaveno takzvanými chytrými technologiemi – především jde o nový systém evidence odpadů. Od něj si samospráva obce slibuje výrazně větší množství vytříděných odpadů a s tím spojené úspory. V obci tak budou zastupitelé, s pomocí této novinky, sledovat skutečné množství odpadu.

5.1.2021 - Zelené úspěchy roku 2020
PRAHA (Strana zelených) - Leden je tradičně měsícem, kdy se ohlížíme za rokem minulým a dáváme si cíle či předsevzetí pro rok nový. Pojďme si společně připomenout nejvýznamnější momenty Zelených v loňském roce:

5.1.2021 - Obce z potenciálních lokalit pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu podle atomového zákona v brzké době obdrží 1 milion korun. Počítá se i s dalšími kompenzacemi
PRAHA (MPO ČR) - Třiapadesát obcí ze všech devíti potenciálních lokalit pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu obdrží z jaderného účtu jednorázový příspěvek 1 milion korun. A to díky změně atomového zákona prostřednictvím novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, která s Novým rokem nabyla účinnosti.

5.1.2021 - Komentář Dany Balcarové: Na co by se mělo Ministerstvo životního prostředí zaměřit v roce 2021? Piráti žádají lepší ochranu půdy a pitné vody, stopku řepce i šetrnější hospodaření
(Česká pirátská strana) - Ministerstvo životního prostředí by si mělo do roku 2021 stanovit splnitelné závazky a dohnat resty, které měly být už dávno hotové. Je to důležité nejen pro naši přírodu, lesy, ochranu pitné vody, ale také zemědělce a budoucí konkurenceschopnost země. Začátek roku je obdobím naděje, kdy lze započít změny k lepšímu a poučit se z předešlých neúspěchů, právě k tomu tak resort vyzývám, nejen jako předsedkyně Výboru pro životní prostředí, ale i jako běžná občanka, které záleží na stavu našeho prostředí.

4.1.2021 - Protipovodňová ochrana na Bečvě - vodní dílo Skalička
OLOMOUC (MZe ČR) - Příprava protipovodňových opatření na řece Bečvě pokračuje výkupy pozemků pod budoucím vodním dílem Skalička, technickými i přírodě blízkými opatřeními. Letos bude také dokončena analýza, na základě které bude vybrána nejvhodnější varianta vodního díla Skalička. Materiál o stavu protipovodňových opatřeních na Bečvě dnes Ministerstvo zemědělství předložilo vládě.

4.1.2021 - Jan Bauer: Dostavba D4 je pro Jihočechy klíčová. Financování je nutné schválit včas
PRAHA (ODS) - Vláda dnes schválila koncesi na výstavbu a provozování 32 kilometrů dálnice D4. Stavba realizovaná jako PPP projekt má od roku 2024 podstatně zrychlit průjezd mezi Příbramí a Pískem. Podle jihočeského poslance ODS Jana Bauera dávají podmínky pro zapojení soukromého investora naději, že nové úseky dálnice budou dokončeny včas. Za aktuální riziko naopak považuje velmi krátký termín pro schválení finančního rámce projektu Poslaneckou sněmovnou.

30.12.2020 - Devět rezervací za šest let. Divocí koně se rychle stali součástí ochrany přírody v Česku
Praha (Česká krajina) - Když v lednu roku 2015 vyběhlo stádo divokých koní do první rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice ve Středočeském kraji, zahájilo jednu z největších změn v rámci tuzemské ochrany přírody za poslední desítky let.

29.12.2020 - FSC ČR aktualizovalo svůj lesnický Standard o nová pravidla pro používání pesticidů
BRNO (FSC ČR) - Česká národní kancelář certifikace FSC® (Forest Stewardship Council®) vydala na konci letošního roku doplněnou verzi aktuálně platného Standardu FSC pro lesní hospodaření, která také představuje nová pravidla pro používání chemických přípravků v lesích. Rozloha FSC certifikovaných lesů v Česku i v letošním roce opět narostla. Zároveň se na kancelář FSC ČR stále častěji obraceli držitelé certifikátu a zájemci o něj s dotazy právě na používání chemie v lesích. FSC ČR proto připravilo doplněné vydání platného Standardu, aby poskytlo maximum informací novým i již certifikovaným podnikům a předešlo v budoucnu nejasnostem ohledně jejich výkladu. Doplněný Český standard FSC pro lesní hospodaření je již nyní dostupný na webu FSC ČR a FSCLesy.cz. Jeho tištěnou verzi je možné si objednat na emailu info@czechfsc.cz.

29.12.2020 - Hodnocení vlivů obchodního centra AMESIDE skončilo
(Děti Země) - Závazné stanovisko EIA obsahuje 26 podmínek

29.12.2020 - Komentář Dany Balcarové: Ohrožení zdrojů pitné vody i úhyn tisíců ryb kvůli znečištění řek: Viníci stále unikají, Piráti chtějí lepší postupy ve vyšetřování
PRAHA (Česká pirátská strana) - Otrava Bečvy, při níž zahynuly tisíce ryb, není jedinou kauzou závažného znečištění řeky, kde hrozí odložení případu. Podle výročních zpráv Inspekce životního prostředí není příčina zjištěna u více jak třetiny havárií na vodních tocích. V posledních letech navíc procento nevyřešených případů výrazně stoupá, v roce 2019 dosáhlo 48 %. Piráti volají po rychlé změně ve vyšetřovacích postupech, obzvláště s ohledem na možné ohrožení zdrojů pitné vody.

28.12.2020 - O povolení spalovny v Chotíkově opět rozhodne krajský soud
(Děti Země) - Děti Země uspěly s kasační stížností ze srpna 2018

26.12.2020 - Nápadník aktivit pro ekologickou výchovu dětí s tělesným postižením
Hostětín (Tradice Bílých Karpat) - Nápadník aktivit s tématikou Vody, které jsou přizpůsobeny dětem se zdravotním handicapem, vydává spolek Tradice Bílých Karpat v Hostětíně a nabízí jej zdarma k používání.

Dětem v něm představuje vodu jako vzácnou, důležitou, zázračnou každodenní součást našich životů. Ponoří se do její energie, budou ji pozorovat a vnímat, aby obnovili prastaré spojení s tímto živlem.


26.12.2020 - Celý rok na suchu - nová metodika pro výuku tématu sucha na školách
Hostětín (Tradice Bílých Karpat, Hostětín) - Celoroční projekt zabývající se tématem sucha v krajině a ve městě je právě završen vydáním nové metodiky pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.
Metodika se zabývá tématem sucha v krajině i ve městě a provede problematikou vodního režimu krajiny.
Je zaměřená na celoroční práci se třídou a na terénní výuku pro žáky 2. stupně ZŠ a středních škol.


23.12.2020 - Evropská unie chce podpořit k přírodě šetrné zemědělství. Bude vyžadovat víc mezí, lepší péči o půdu a méně pesticidů
PRAHA (Hnutí DUHA) - Evropská komise vydala doporučení členským státům, skrze která bude posuzovat rozdělení 10 tisíců miliard korun do zemědělských dotací. Česká republika je kritizována za zvyšující se emise skleníkových plynů ze zemědělství, klesající přírodní pestrost či špatný stav vody, což je mimo jiné spojené s nízkým podílem mezí či alejí, používáním umělých hnojiv a pesticidů.

22.12.2020 - Ministr Brabec: Do obcí posíláme dalších 700 milionů, především na vodohospodářské projekty. Dotaci získal i model Zdoňov, který navrací vodu do krajiny
PRAHA (MŽP ČR a SFŽP ČR) - Dalších více než sto obcí získá dotační podporu na své investice. Celkem se jedná o téměř 700 milionů korun, které obce použijí na posílení či výstavbu nových zdrojů pitné vody, čištění vody odpadní nebo díky nim zafinancují zpracování dokumentace k vodohospodářským a krajino - hydrologickým projektům. Projektové práce se naplno rozeběhnou i na inovativním projektu v CHKO Broumovsko - tzv. modelu Zdoňov, jehož cílem je vrátit do krajiny přirozený vodní režim a adaptovat ji tak na klimatické změny.

22.12.2020 - Jak připravit lesy na klimatickou změnu? FSC ČR představuje nový lesnický manuál pro městské a obecní lesy
BRNO (FSC ČR) - Česká národní kancelář certifikace FSC® (Forest Stewardship Council®) vydala na konci letošního roku nový manuál pro správce a majitele nejen městských a obecních lesů, který přehledně ukazuje možnosti přírodě blízkého lesního hospodaření podle standardu FSC. Nově vydaná příručka se zabývá také působením negativních projevů spojených s klimatickou změnou a tím, jak je možné využít přírodě blízkých lesnických metod ke zmírnění jejich dopadu na české lesy. Kromě environmentálních pozitiv se lesnický manuál věnuje také ekonomickým a sociálním benefitům certifikace FSC a praktickým radám pro lesníky a správce lesů, kteří získání certifikátu FSC zvažují. Digitální verzi manuálu ve formátu PDF je možné zdarma stáhnout na webu FSC Lesy. Dostupná je také tištěná verze, jejíž zaslání je možné objednat na emailu info@czechfsc.cz.

22.12.2020 - Otevřený dopis řediteli Českých drah k nočním vlakům
PRAHA (Strana zelených) - Vážený pane generální řediteli, gratulujeme Vám k nové funkci, přestože to jistě nebude v těchto časech jednoduché.

22.12.2020 - Dobrovolníci dnes obnovili Alej elfů, poprvé bez použití plastů
Praha (Česká krajina) - Obnově Aleje elfů se dnes věnovali dobrovolníci v Kutné Hoře. Stromořadí vysadili v roce 2016 děti z Mateřské školy Benešova. Kolem polní cesty vedoucí z kutnohorského předměstí Žižkov k vrchu Kuklík tehdy zasadily žaludy z významných dubů rostoucí ve městě a jeho nejbližším okolí.

22.12.2020 - Uhlíkové clo – kdo znečišťuje, musí taky platit
BRUSEL (Mikuláš Peksa, poslanec EP za Piráty) - Přezdívá se mu „uhlíková zeď“, vyvolává kontroverze, aniž by byly známy jeho přesné parametry a čelní představitelé Evropské unie si od něj slibují velké věci: od ochrany evropského průmyslu před levnou konkurencí ze zemí mimo EU po „vývoz“ evropské klimatické politiky za hranice starého kontinentu.

22.12.2020 - Piráti se STAN představili návrh koaliční smlouvy. Nyní ho dostanou k posouzení straníci
PRAHA (Česká pirátská strana a STAN) - Jednání o možné předvolební spolupráci Pirátů s hnutím STAN dospěla do úspěšného finále. Strany dnes představily návrh koaliční smlouvy a podepsaly doložku k dojednanému textu. Dokument bude následně předložen straníkům k odsouhlasení. Pokud ho posvětí, půjdou strany do podzimních voleb do Poslanecké sněmovny společně, koalice bude platit i po celé nadcházející volební období.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 860 | Další