titulní strana > tisková zpráva
Poslanci vyzvali ministerstvo zemědělství k systémovým změnám lesnictví. Ministr zemědělství chce druhově pestré lesy, nejen pro produkci dřeva
10. července 2018 22:27
PRAHA (Hnutí DUHA) - Poslanecká sněmovna právě schválila usnesení, které mimo jiné vyzývá k “provedení legislativních změn potřebných k účinnému boji proti kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích.” Poslanci a poslankyně také chtějí “... otevření klíčových témat, jako jsou revize strategických lesnických dokumentů Ministerstva zemědělství a Lesů České republiky …”. [1]

Ministr zemědělství Miroslav Toman ještě předtím vyjádřil záměr zákony a další pravidla změnit.

“Mým cílem je i při respektování mnohdy odlišných až protichůdných stanovisek dosáhnutí shody na zásadních a strategických tématech, jakými jsou zásadní legislativní změny. To znamená myslivecký zákon, lesní zákon a tak dále. … Dále dosažení shody na strategických dokumentech Ministerstva zemědělství a Lesů České republiky jako je například dřevěná kniha. … Dále se chci bavit o certifikaci lesů, tam bude už v srpnu bude spuštěn pilotní projekt na certifikaci.” [2]

A představil, k jakému výsledku mají změny vést: “Budu věnovat svoji činnost a úsilí k tomu, aby se nám, a to doufám společným úsilím, podařilo tuto nepříznivou situaci zvrátit a vrátit podobu českých lesů do takové, na jakou jsme byli historicky zvyklí. To znamená do podoby skladbou druhově pestrých lesů a plnících všechny funkce lesa, nejen tu produkční, půdoochranou, vodoochranou a rekreační.” [3]

Souhlasil s ním ministr životního prostředí Richard Brabec [4] a také poslanecký podvýbor pro ochranu přírody a krajiny [5].

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
“Velmi vítáme, že poslanecká sněmovna dala jasně najevo, že jsou potřeba systémové změny v lesnictví. Je výborné, že vyzvala ministra zemědělství, aby připravil změny zákonů k účinnému boji proti kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích i k revizi strategických dokumentů. Ministr Toman sám vyjádřil záměr zákony a pravidla měnit. A navíc se nechal slyšet, že jeho představa změn v lesích je, že budou skladbou druhově pestré a plnící všechny funkce lesa, nejen tu produkční, ale také půdoochranou, vodoochranou a rekreační. Stejnou představu má i ministr životního prostředí Brabec. Tato vláda má nyní silnou podporu pro nutné zásadní změny v hospodaření v lesích. Ale má nyní také silnou odpovědnost je prosadit.”

Poznámky:
[1] Návrh přednesený místopředsedou Zemědělského výboru najdete zde: https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/016schuz/s016154.htm
Na konci projednávání bodu by schválen: https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=68029&l=cz
[2] https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/016schuz/s016143.htm
[3] https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/016schuz/s016142.htm
[4] https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/016schuz/s016144.htm
[5] https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=150008
Další tiskové zprávy:
16. listopadu 2018 16:05
16. listopadu 2018 16:02
16. listopadu 2018 15:15
16. listopadu 2018 11:07
16. listopadu 2018

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama