titulní strana > tisková zpráva
Poslanecký podvýbor vyzývá vládu a sněmovnu ke změně zákonů a dalších pravidel. Kvůli hynutí lesů
10. července 2018 17:42
PRAHA (Hnutí DUHA) - Zástupci a zástupkyně ANO, Pirátů, KSČM a KDU-ČSL tvořící poslanecký Podvýbor pro ochranu a přírody a krajiny vyzvali vládu ČR, aby připravila novely lesního a mysliveckého zákona i nový zákon o státním podniku Lesy ČR. Po vládě také chtějí zavedení mezinárodně uznávané lesní certifikace FSC - která garantuje udržitelné hospodaření v lesích - ve státních lesích [1].

Podvýbor navíc žádá právě probíhající schůzi Poslanecké sněmovny, která právě nyní probírá kalamitu v českých lesích, aby ke stejným krokům vyzvala vládu ČR také.

Ministr zemědělství Miroslav Toman na začátku stále probíhající diskuse uvedl: "Budu věnovat svoji činnost a úsilí k tomu, aby se nám, a to doufám společným úsilím, podařilo tuto nepříznivou situaci zvrátit a vrátit podobu českých lesů do takové, na jakou jsme byli historicky zvyklí. To znamená do podoby skladbou druhově pestrých lesů a plnících všechny funkce lesa, nejen tu produkční, půdoochranou, vodoochranou a rekreační." [2]

Ministr životního prostředí Richard Brabec k tomu před poslanci dodal mimo jiné: "Širšímu využívání listnatých dřevin a jedle brání přemnožená spárkatá zvěř. Bohatě druhově a prostorově strukturované porosty jsou přitom mnohem odolnější vůči projevům změny klimatu. Pokud bychom takové lesy v přírodě měli, nečelili bychom jejich někde celoplošnému rozpadu, jak to dnes vidíme v Beskydech nebo v Jeseníkách." [3]

Vzhledem k jasným postojům ministrů se Hnutí DUHA domnívá, že by zejména poslanecké kluby vládních stran měly obratem dokázat, že umožní realizaci plánů svých ministrů a vyzvou celou vládu ke změně zákonů a dalších pravidel, tak jak navrhuje Podvýbor pro ochranu přírody.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
"Tak vzácná shoda ministra zemědělství a ministra životního prostředí je historický okamžik. Oba pánové chtějí druhově pestřejší a odolnější lesy, shodují se na posilování jejich mimoprodukčních funkcí. Poslanci ANO a ČSSD, tedy stran které je do funkcí vyslaly, by je v tento mimořádný den měly podpořit a vyzvat celou vládu k předložení potřebných změn zákonů i zavedení certifkace FSC ve státních lesích."


Kontakty:
Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, 608 283 530, jan.skalik@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=150008

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2018
8. volební období
4 USNESENÍ
podvýbor pro ochranu přírody a krajiny
PER ROLLAM
ze dne 29. června 2018

Řešení příčin stavu lesů v České republice

Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny

I. vyzývá vládu České republiky k řešení příčin současného stavu lesů a kůrovcové kalamity, konkrétně k:

1. přípravě novely zákona o lesích a prováděcích vyhlášek, které zajistí druhově a věkově pestřejší lesy,
2. přípravě novely zákona o myslivosti a prováděcích vyhlášek, které zajistí snížení škod na výsadbě a zmlazování lesů,
3. přípravě návrhu nového zákona o státním podniku Lesy ČR,
4. zavedení mezinárodně uznávané certifikace FSC na podstatné části majetku ve správě stáních podniků Lesy České republiky, s.p. a Vojenské lesy a statky, s.p.
5. k předložení krizového plánu k řešení kůrovcové kalamity ze strany Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí na jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu dne 14. září 2018.

II. vyzývá Poslaneckou sněmovny Parlamentu ČR, aby přijala usnesení vyzývající vládu ČR ve smyslu bodu I. tohoto usnesení podvýboru.

1. Čižinský Jan, v.r.
2. Balcarová Dana, v.r.
3. Holomčík Radek, v.r.
4. Koníček Vladimír, v.r.
5. Matyášová Eva, v.r.

[2] https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/016schuz/s016142.htm

[3] https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/016schuz/s016144.htm
Další tiskové zprávy:
18. dubna 2019 15:28
18. dubna 2019 11:00
17. dubna 2019 21:31
17. dubna 2019 09:46
17. dubna 2019

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama