titulní strana > tisková zpráva
Pořádáme seminář na podporu obcí na území národním parku
7. listopadu 2018 12:51
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR startují dotační program pro obce v našich národních parcích. Díky 100milionové dotaci mají obce i správy národních parků šanci opravit veřejná prostranství, turistické cesty, snížit světelné znečištění nebo například spolufinancovat nákladnější projekty z Operačního programu Životní prostředí. Státní fond životní prostředí ČR spolu se Správou Krkonošského národního parku pořádá pro zdejší obce odborný seminář, na kterém se získají bližší informace. Tato akce se uskuteční 13. listopadu ve vrchlabském Krtkovi.

"Obce v národních parcích jsou našimi partnery v ochraně nejcennějších přírodních území. Podporujeme v nich proto šetrný turismus a zachování zaměstnanosti. Nyní opět nabízíme starostům obcí, správám národních parků, spolkům a jiným subjektům dalších 100 milionů korun. Od roku 2010 jsme uvolnili na rozvoj obcí v národních parcích ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR 280 milionů korun a podpořili celkově 197 projektů. Jen z poslední dotační výzvy jsme přispěli na realizaci 73 nových projektů téměř 72 miliony," zdůrazňuje účel nově nabízených dotací ministr životního prostředí Richard Brabec.

Obce tak díky dotacím mají šanci například opravit nebo nově vybudovat cesty a chodníky, pořídit nové lavičky, odpadkové koše, informační tabule či navigační značení, vyměnit svítidla veřejného osvětlení, zpracovat rozvojové dokumenty zaměřené na životní prostředí, modernizovat a dovybavit informační centra ad. Žádosti o dotace mohou již nyní podávat obce, správy národních parků, ale například i svazky obcí, příspěvkové organizace, nebo spolky. Důležitou podmínkou však je, že musí mít sídlo v obcích, jejichž katastrální území zasahuje do území národního parku.

U příležitosti zahájení této výzvy pořádá Státní fond životního prostředí ČR a Správa KRNAP odborný seminář pro žadatele, který se uskuteční 13. listopadu od 9,30 do 14 hodin v Krkonošském centru environmentální výchovy Krtek ve Vrchlabí. Odborníci ze Státního fondu životního prostředí ČR budou informovat zástupce obcí a měst, krajů, správ parků a jiné zájemce o dotačních možnostech v oblasti životního prostředí. Účast na semináři je pro registrované účastníky zdarma. Registraci lze provést odeslání přihlášky na adresu jtalab@krnap.cz.

Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho okolí najdete na facebookovém profilu http://www.facebook.com/spravakrnap
Další tiskové zprávy:
12. července 2019 09:05
12. července 2019 08:35
11. července 2019 14:17
11. července 2019 12:01
11. července 2019 03:24

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama