titulní strana > tisková zpráva
Krajské zastupitelstvo vyhlásilo dotační program Hospodaření v lesích 2020
11. února 2020
JIHLAVA (Kraj Vysočina) - Zastupitelstvo Kraje Vysočina dnes vyhlásilo několik dotačních titulů v rámci Fondu Vysočiny a je mezi nimi i velice žádaný program Hospodaření v lesích 2020. Pro tento rok je kraj připraven ke zmírnění následků kůrovcové kalamity a na podporu obnovy lesních porostů v regionu rozdělit minimálně 30 milionů korun. „Jedná se o nesoutěžní program, to znamená, že žádosti se nehodnotí a vyřizují se průběžně podle času podání. Důležité je však dodržet podmínky výzvy a nejzazší lhůtu pro podání žádosti,“ upozorňuje krajský radní pro oblast životního prostředí Martin Hyský. Příjem žádostí do aktuální výzvy začne 16. března v 8 hodin.

V rámci dotačního programu Hospodaření v lesích 2019 bylo v jarní výzvě přijato 479 žádostí, z nichž 474 žádostí za 25 866 460 Kč bylo vyřízeno kladně a proplaceno a zbývajících 5 žádostí v hodnotě 302 960Kč bylo zamítnuto. Do podzimní výzvy předložili žadatelé 947 žádostí za přibližně 66 500 000 Kč. Prvních 693 žádostí za 47 252 480 Kč už krajští zastupitelé schválili, o zbývající čtvrtině budou rozhodovat na svém dalším zasedání v březnu. „V loňském roce byl mezi žadateli největší zájem o proplacení nákladů na vybudování oplocenek. Předpokládáme, že letos to bude obdobné,“ doplnil Martin Hyský

Žádosti o dotace v rámci programu Hospodaření v lesích 2020 bude kraj v papírové podobě, jako elektronická podání prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Kraje Vysočina posta@kr-vysocina.cz nebo prostřednictvím datové schránky přijímat od 16. března od 8 hodin do 16. dubna 2020, přičemž podání žádosti není omezeno ani vyloučeno úspěšným přidělením dotace v předchozích výzvách. Minimální výše dotace je 10 tisíc korun a maximálně mohou majitelé lesů na území Kraje Vysočina nebo osoby v lesích hospodařících získat 500 tisíc korun. Vyúčtování skutečných nákladů je třeba dodat do 31. března 2021.

Obsah výzvy bude v nejbližší době k dispozici na webových stránkách Fondu Vysočiny, kde jsou uvedeny všechny informace potřebné k administraci žádosti, a to včetně návodné metodické příručky, která pomůže s vyplněním žádosti.

Více informací k dotačnímu programu Hospodaření v lesích 2020 a průběžné informace ke zpracování projektů poskytuje odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina:
Lenka Vondrová, tel.: 564 602 209, e-mail: vondrova.l@kr-vysocina.cz
Marcela Rosická, tel.: 564 602 577, e-mail: Rosicka.M@kr-vysocina.cz
Milan Hejda, tel.: 564 602 366, e-mail: hejda.m@krvysocina.cz
Další tiskové zprávy:
9. dubna 2020 12:19
8. dubna 2020
7. dubna 2020
6. dubna 2020 18:35
6. dubna 2020 18:05

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama