ecomonitor.cz
verze pro tisk
24.7.2024 - Sdílení kol předčilo očekávání, přidáváme stanoviště
KOPŘIVNICE (Město Kopřivnice) - Na přání obyvatel vznikla v Kopřivnici dvě nová stanoviště pro sdílená kola Nextbike. Jedno bylo aktivováno již na konci června v Lubině na točně nedaleko hostince U Horáků, druhé vzniklo tento týden na pozemku společnosti Tatra Trucks u komunikace na ulici Panské. V plánu je také zřízení stanice poblíž štramberského nádraží a úprava stanoviště před radnicí.

24.7.2024 - Ministr Hladík podepsal memorandum o ochraně Ždánického lesa, zavítal na školní statek a zúčastnil se slavnostního otevření povodňového parku v Židlochovicích
BRNO (MŽP ČR) - V úterý 23. července zavítal ministr životního prostředí Petr Hladík společně s ministrem zemědělství Markem Výborným do Jihomoravského kraje, kde podepsali Memorandum o zlepšení péče a ochrany Ždánického lesa. Následně navštívili Školní zemědělský podnik Žabčice a polní pokusnou stanici Mendelovy univerzity. V Židlochovicích slavnostně otevřeli povodňový park a prohlédli si nově vybudovanou agrovoltaiku ve Starém Poddvorově.

24.7.2024 - Aktuálně z Obřího dolu...
PEC POD SNĚŽKOU (Správa KRNAP) - Včera odpoledne stihla stavební firma provádějící opravu mostku přes Rudný potok v Obřím dole opravu dodělat. Dnes, o den dříve, než jsme plánovali, je tedy cesta Obřím dolem od kapličky k bývalé Obří boudě otevřena.

23.7.2024 - S podporou ČRA pomáhá Člověk v tísni v Zambii místním zemědělcům zvýšit odolnost vůči změně klimatu a zajistit potravinovou bezpečnost
Praha (Česká rozvojová agentura) - Kvůli ničivým suchům, která ovlivnila období sklizně v letech 2023–2024, utrpěla řada farmářů v Zambii velké ztráty. S podporou ČRA realizuje společnost Člověk v tísni projekt Bioplynovou technologií k vyšší odolnosti komunit v Západní provincii Zambie. Ten pomáhá místním lidem zvýšit odolnost vůči změně klimatu a zajistit potravinovou bezpečnost malých farmářů v regionu, a to prostřednictvím technologie bioplynu. Jeho cílem je zlepšit přístup k čisté, udržitelné energii a organickým hnojivům a přispět ke zvýšení zemědělské produkce, příjmů a zlepšení potravinové situace drobných farmářů. Například formou tzv. biokalu.

23.7.2024 - Ministerstva zemědělství a životního prostředí, Lesy ČR a Jihomoravský kraj se dohodly na memorandu o péči a ochraně Ždánického lesa
BRNO (MŽP ČR a MZe ČR) - Na společné péči o Ždánický les se v memorandu podepsaném na jihovýchodní Moravě shodli ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL), generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík a zástupce ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Pavel Pešout. Podpisem dokumentu se zúčastnění zavázali k inovativním postupům při hospodaření a ochraně tohoto území.

23.7.2024 - Výrazný úspěch ODS: Veronika Vrecionová povede zemědělský výbor Evropského parlamentu
BRUSEL (ODS) - Předsedkyně europoslaneckého klubu ODS Veronika Vrecionová byla dnes zvolena předsedkyní Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova v Evropském parlamentu.

22.7.2024 - Grant opět pomůže k pozitivní změně okolního prostředí. Přes tři miliony mohou získat také projekty zaměřené na ekologii
Praha - Ve všech prodejnách Tesco po celé ČR zákazníci vybírají dobročinné projekty, které jsou podle nich nejprospěšnější pro rozvoj komunit. Vítězným organizacím 15. kola grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ Tesco rozdělí 3 150 000 korun. Za celou dobu trvání programu od roku 2016 přispělo Tesco na podporu místních organizací již 56 340 000 Kč. Odborným garantem je Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS).

„Program „Vy rozhodujete, my pomáháme“ je jedním ze způsobů, jak dlouhodobě podporujeme komunity a občanskou společnost v místech, kde působíme. Určen je především malým projektům, které se zasazují o pozitivní změnu okolního prostředí. Sami zákazníci vybírají projekty, které jsou podle nich nejvíce prospěšné pro jejich okolí, a my je na jejich přání podpoříme,“ vysvětluje Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco pro Českou republiku.

Až do 11. srpna mohou zákazníci pomocí speciálních žetonů, které získají za každý nákup, rozhodovat o vítězných projektech 15. kola grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“. V každé prodejně hlasují mezi třemi projekty z daného regionu, které do finále ze všech přihlášených vybrala Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Informace o soutěžních projektech jsou dostupné přímo na hlasovacím zařízení v prodejnách a rovněž na webu: https://itesco.cz/pomahame/. Nejvíce projektů se zaměřuje na pomoc dětem, sociálně a zdravotně znevýhodněným. Výsledky budou vyhlašovány od 26. srpna 2024.

„Podpora komunitních projektů a prospěšných aktivit na místní úrovni pomáhá soudržnosti obyvatel a posiluje jejich vzájemnou solidaritu. O grantový program je mezi neziskovými organizacemi dlouhodobě velký zájem, hlásí se jak malé a nové, tak větší, již zavedené neziskové organizace. Široký tematický záběr programu dovoluje přihlásit projekty, které jsou zaměřeny například na podporu zdravotně či sociálně znevýhodněných, komunitního života, na ochranu životního prostředí, zdravý životní styl či profesionalizaci neziskových organizací. Celkově tak grantový program podporuje občanskou společnost, která je důležitou součástí dobře fungujícího státu,“ dodává Tereza Venclová, manažerka grantového programu v NROS.

Za celou dobu trvání programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ od roku 2016 přispělo Tesco na podporu místních organizací již 56 340 000 Kč, přihlásilo se celkem 7 476 projektů a zákazníci organizacím udělili 34 629 648 hlasů. V aktuálním kole Tesco rozdělí 3 150 000 Kč. Vítězné organizace v 70 regionech získají po 45 000 Kč na uskutečnění svých projektů.


21.7.2024 - Cesta Obřím dolem bude v příštích dnech uzavřena
PEC POD SNĚŽKOU (Správa KRNAP) - Modře značená cesta z Pece pod Sněžkou do Obřího sedla (ke Slezskému domu) bude po několik příštích dní pro veřejnost zcela uzavřena. Mostek přes Rudný potok u bývalé vodárny (Trkače) se v zimě vlivem sněhu hnul. Jeho opěrné zdi se staly nestabilními a je nezbytné je opravit. Oprava je plánována na období 22.–24. července. Po tuto dobu nebude možné uvedenou cestu použít, protože inkriminované místo nelze bezpečně obejít.

19.7.2024 - Ocenění za hospodaření s vodou, jednání o spolupráci i dezinformace o změně klimatu. MŽP se aktivně zapojilo do největší globální konference OSN k udržitelnému rozvoji
NEW YORK (MŽP ČR) - Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) se spolu se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zemědělství zúčastnil nejvýznamnější globální akce k udržitelnému rozvoji pořádané Organizací spojených národů (OSN) v New Yorku. Česká republika se aktivně zapojuje do společného úsilí o splnění cílů udržitelného rozvoje (tzv. SDGs) do roku 2030, které si státy globálně stanovily. Úspěšná je ČR například v oblasti vody – také proto jsme letos jako jedna ze tří zemí světa získali od OSN uznání za významný pokrok v hospodaření s vodou.

19.7.2024 - Obce v národních parcích mohou vyměnit veřejné osvětlení. Pomůže jim dotace Ministerstva životního prostředí
PRAHA (MŽP ČR a SFŽP ČR) - Energeticky úspornější, s levnějším provozem i s mnohem menším světelným smogem. Dotace ministerstva životního prostředí pomůže obcím v národních parcích vyměnit staré lampy veřejného osvětlení za šetrnější a úsporná svítidla. O příspěvek mohou požádat do konce února 2025. Ve výzvě z programu PUBGRID Modernizačního fondu mají nachystáno celkem 230 milionů korun.

19.7.2024 - Ministr Výborný vytváří nesprávný dojem, že o dalším snížení environmentálních ambic v pravidlech dotací Společné zemědělské politiky je již rozhodnuto
PRAHA (Hnutí DUHA, Česká společnost ornitologická a WWF v Česku) - Ministr zemědělství Marek Výborný rozeslal zemědělcům v úterý 16. července informaci o novém nastavení podmínek dobrovolné tzv. celofaremní ekoplatby. [1] Zásadní navrhovanou změnou je zrušení nejdůležitější environmentální podmínky, tj. vymezování mimoprodukčních ploch. Zemědělci by nově nemuseli vymezovat žádné krajinné prvky, biopásy nebo úhory, přitom dle současných pravidel pro ně museli vyčlenit alespoň 3 procenta orné půdy. Návrh je zcela v rozporu s návrhem projednaným v červnu na Monitorovacím výboru. Je navíc pravděpodobné, že Evropská komise takto zásadní oslabení environmentálních ambic neschválí, ačkoli ministr podmínky prezentuje jako téměř dohodnuté. Dle ekologických organizací je netransparentní, procesně nekorektní a nekonzistentní postup ministerstva zemědělství nepřijatelný, protože ohrožuje adaptaci krajiny na změny klimatu, biodiverzitu, udržitelnost přírodních zdrojů i zemědělce samotné.

19.7.2024 - Lesníci v Jeseníkách spolupracují s dobrovolníky z Hnutí DUHA sedmým rokem
JESENÍK (Hnutí DUHA) - Už sedm let se v červenci vydávají dobrovolníci z Hnutí DUHA do státních lesů na Zlatohorsku v Jeseníkách. Letos během týdne odpracovali 250 hodin a lesníci je za to jen chválí.

19.7.2024 - Prezident přijal kandidátku na hejtmanku Zuzanu Klusovou
LÁNY (Česká pirátská strana) - Velké pocty se dostalo Zuzaně Klusové, občanské aktivistce a sociální pracovnici z Karviné. Prezident Petr Pavel přijal kandidátku Pirátů na hejtmanku Moravskoslezského kraje na zámku v Lánech. „Znamená to pro mě opravdu hodně, beru to jako ocenění za dlouhou a obtížnou cestu v boji za lepší život lidí v našem kraji,” uvedla po setkání Zuzana Klusová.

19.7.2024 - Spočítáno: na Shnilých loukách v Máchově kraji roste sedm stovek endemických masožravých tučnic
Praha (AOPK ČR) - Shnilé louky jsou součástí národní přírodní památky Jestřebské slatiny, která leží v severní části chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj. V uplynulých týdnech botanici Agentury ochrany přírody a krajiny ĆR počítali, kolik tu masožravých tučnic obecných českých roste. Napočítali jich sedm stovek. Tato kriticky ohrožená rostlina je má domov jen v Máchově kraji, nikde jinde na světě neroste

19.7.2024 - Chystáte se zateplit fasádu?
Liberec (Stav Agency) - Před zateplením fasády je nutné důkladně zvážit řadu důležitých aspektů, které ovlivňují nejen cenu, ale také efektivitu a životnost celého zateplení. Každá chyba a opomenutí se nevyplácí.

18.7.2024 - Vlci z nelegálního chovu našli dočasný domov v záchranném centru CITES v ZOO Tábor
TÁBOR (MŽP ČR) - Ve středu 17. 7. 2024 Ministerstvo životního prostředí umístilo vlky a jejich křížence chované v Praze ve zcela nevyhovujících podmínkách a bez příslušného veterinárního povolení do záchranného centra CITES pro chladnomilné šelmy v Zoologické zahradě Tábor. Zvířata se podařilo i díky zpřísněné legislativě pro chov šelem zabavit Městské části pro Prahu 17 na konci dubna tohoto roku. Vlci byli dočasně umístěni do záchranného centra CITES v ZOO Tábor, kde budou mít po dlouhé době důstojné podmínky pro život, a ministerstvo hledá trvalé umístění, které bude splňovat podmínky pro chov vlků, a kam budou moci být později přemístěni.

18.7.2024 - Po roční přestávce se do Strakonic stěhují další sysli
Praha (AOPK ČR) - Přesně 34 syslů bylo dnes vypuštěno na letišti ve Strakonicích. Z odchovů v Zoo Hluboká a záchranné stanici Rozovy pochází 25 zvířat, dalších 9 je původem přímo ze Strakonic, odkud byli nedávno dočasně převezeni do Zoo Hluboká a záchranné stanice Makov kvůli silným přívalovým dešťům. Akce je součástí záchranného programu, který pro sysla před více než patnácti lety připravila a koordinuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Vypuštění sysli by měli oživit strakonickou skomírající populaci tohoto vzácného savce.

18.7.2024 - ANALÝZA: Co zjistilo detailní zkoumání odpadků v Lanškrounu?
Pardubice (meneodpadu.cz ) - Co vyhazují do komunálního odpadu obyvatelé bytových i rodinných domů? To bylo předmětem ojedinělé analýzy komunálních odpadů v Lanškrounu. Odborníci na odpadové hospodářství ve městě celkem vytřídili 322 kilogramů odpadu v různých kategoriích a mimo jiné zjistili, že více než dvě třetiny městských směsných komunálních odpadů by šlo dále vytřídit.

18.7.2024 - Elektrowin dosáhl rekordního sběru elektrozařízení
Praha (ELEKTROWIN a.s.) - Elektrowin, největší kolektivní systém pro zpětný odběr elektrospotřebičů v ČR, vybral za loňský rok téměř 64 000 tun odpadních elektrozařízení (EEZ), tedy o 16 % více oproti roku 2022. To je nové maximum dosažené českým kolektivním systémem. Díky rekordu se podařilo překročit celkovou míru sběru, kterou zákon stanoví na 65 % z výrobků uvedených na trh v předchozích třech letech. Nejvíce elektroodpadu, v přepočtu přes 10 kg na osobu, odevzdali obyvatelé Jihočeského kraje.

17.7.2024 - V liberecké zoo vzniká umělý mokřad, který se stane součástí nového vodohospodářského systému. Zahrada díky němu ušetří až polovinu spotřebované vody
LIBEREC (Zoo Liberec) - Umělý (konstruovaný) mokřad v moderním provedení jako vertikální kořenový filtr, dvě akumulační jímky, desítky metrů trubního vedení, písková filtrace, ultrafiltrace i sanitace UV zářením jsou součástí nového kruhového vodohospodářského systému, jehož stavba bude tento týden zahájena v Zoo Liberec. Zahrada díky němu bude moci užívat použitou, tzv. šedou vodu opakovaně a ušetří až polovinu původní spotřeby. Na návrhu technologie se podíleli odborníci z Technické univerzity v Liberci a technologové ze společnosti Photon Water. Realizaci projektu s názvem LIFE4ZOO finančně podpořila Evropská unie v rámci programu LIFE.

17.7.2024 - Česká republika získala v New Yorku „vodního Oscara“. OSN ocenila pokrok v hospodaření s vodou i zlepšení stavu řek
NEW YORK (MŽP ČR) - Za posledních 20 let došlo v České republice k enormnímu zlepšení ochrany vod, hospodaření s vodou v obcích a městech i ke snížení znečištění řek. Česko se nyní stalo první evropskou zemí, která od Organizace spojených národů (OSN) získala ocenění za pokrok v udržitelném přístupu k vodě. Na probíhajícím Politickém fóru na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj (HLPF) v New Yorku prezentoval na půdě OSN výsledky ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

17.7.2024 - Vypuštěno: sedm desítek vzácných syslů dnes našlo nový domov na Odolickém vrchu v Českém středohoří
Praha (AOPK ČR) - Přesně 70 syslů bylo dnes vypuštěno na Odolickém vrchu v chráněné krajinné oblasti České středohoří. Vracejí se do míst, kde dříve žili. Dnes vypuštění sysli pocházejí z odchovů v Zoo Hluboká, Zoo Na Hrádečku, německých Zoo Norimberk, Zoo Opel a švédské Zoo Nordens Ark. Letos poprvé poskytla zvířata i švýcarská Zoo Bern. Akce je součástí záchranného programu, který pro tento kriticky ohrožený druh připravila a koordinuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.17.7.2024 - Otevřený dopis ProVeg Česko a SOCR ČR: Ministerstvo zemědelství ČR připravuje diskriminaci označování rostlinných potravin
Praha (ProVeg Česko) - Praha, 17. 7. 2024 - Ministerstvo zemědělství ČR připravuje novelizaci vyhlášky, která negativně ovlivní označování rostlinných alternativ masných výrobků. Nezisková organizace ProVeg Česko a Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR ČR) vyjádřily znepokojení nad tímto diskriminačním zásahem, který se přímo dotkne českých výrobců rostlinných alternativ a českého spotřebitelstva.

17.7.2024 - Česko-bavorská neděle ve starém mlýně
Nebílovy (Spolek Ametyst) - V neděli 21. 7. 2024 pořádá LBV-Zentrum Mensch und Natur tradiční mlýnskou slavnost. Letos poprvé bude česko-bavorská. Na programu se podílí také Spolek Ametyst, dlouholetý partner LBV v oblasti ekologické výchovy. Mlýnská slavnost je příležitost k setkání v krásném prostředí nivních luk říčky Kouba a areálu starého mlýna.

17.7.2024 - Na Křivoklátsku se nově objevil vzácný brouk tesařík alpský
Praha (AOPK ČR) - Tesařík alpský je nápadný, jasně modrý brouk s černými skvrnami na křídlech. V České republice nyní žije jen v Ralské pahorkatině, Bílých Karpatech a na jižní Moravě. Ačkoli se na jižní Moravě zřejmě v souvislosti s postupující změnou klimatu nyní šíří, stále patří mezi kriticky ohrožené druhy. Koncem června byli objeveni čtyři dospělí brouci v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.17.7.2024 - Vláda rozhodla o preferovaném dodavateli nového jaderného zdroje. Zahájí jednání o stavbě dvou bloků v Dukovanech
PRAHA (Úřad Vlády ČR) - Vláda udělala další podstatný krok k výstavbě nových jaderných zdrojů v Česku. Na zasedání ve středu 17. července 2024 potvrdila výběr preferovaného dodavatele pro tento strategicky důležitý projekt, kterým je společnost Korea Hydro & Nuclear Power Company (KHNP). Na základě nabídek od dvou uchazečů francouzské EdF a korejské KHNP a jejich pečlivého ohodnocení vláda rovněž rozhodla o tom, že zahájí jednání o výstavbě dvou bloků v lokalitě Dukovany a o možnosti zasmluvnit závazné opce na další nové zdroje v Temelíně. Tento projekt zajistí energetickou bezpečnost a soběstačnost České republiky na několik desetiletí dopředu. Rozhodnutí vlády o preferovaném uchazeči posílí energetickou nezávislost země a nabídne obrovské příležitosti pro tuzemský průmysl i ekonomiku.

17.7.2024 - Vypuštěno: sedm desítek vzácných syslů dnes našlo nový domov na Odolickém vrchu v Českém středohoří
Praha (AOPK ČR) - Přesně 70 syslů bylo dnes vypuštěno na Odolickém vrchu v chráněné krajinné oblasti České středohoří. Vracejí se do míst, kde dříve žili. Dnes vypuštění sysli pocházejí z odchovů v Zoo Hluboká, Zoo Na Hrádečku, německých Zoo Norimberk, Zoo Opel a švédské Zoo Nordens Ark. Letos poprvé poskytla zvířata i švýcarská Zoo Bern. Akce je součástí záchranného programu, který pro tento kriticky ohrožený druh připravila a koordinuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.16.7.2024 - Komentář ministra Hladíka k Politice ochrany klimatu, Národnímu klimaticko-energetickému plánu a Státní energetické koncepci
PRAHA (MŽP ČR) - Komentář ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) ke strategickým dokumentům Politika ochrany klimatu, Národní klimaticko-energetický plán a Státní energetická koncepce, které bude ve středu 17. 7. projednávat vláda:

16.7.2024 - Ministr zemědělství na Přerovsku: Hráz rybníka v Šišmě je po bleskových povodních zabezpečená, dlouhodobým řešením mohou být pozemkové úpravy
PŘEROV (MZe ČR) - Sedm obcí na Přerovsku zasáhly na konci června opakovaně bleskové povodně až 200letou vodou. Šlo tedy o extrémní povodeň s vysokými škodami. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) proto osobně tato místa navštívil. Se zástupci Olomouckého kraje, Povodí Moravy a Státního pozemkového úřadu (SPÚ) se dohodli na rychlých řešeních pro nejbližší týdny i na koncepčních preventivních opatřeních.

16.7.2024 - Hnutí DUHA zahájilo poznávací a zážitkové exkurze do divoké přírody v České republice
PRAHA (Hnutí DUHA) - Hnutí DUHA zahájilo již 25. ročník letních naučných exkurzí do cenné divoké přírody v ČR. Během léta až do konce prázdnin se uskuteční celkem sedm zážitkových výprav různé délky i náročnosti. Exkurze povedou zkušení odborní průvodci a zúčastní se jich zájemci z celé republiky.

16.7.2024 - VLS upozorňují na zákaz vstupu do lesů u Plumlova
Plumlov - V okolí Plumlova na Prostějovsku. došlo na konci června vlivem bouřek ke kalamitě, kterou je nutné odstranit. Stromy jsou vyvrácené, zlomené či zavěšené do sebe. Vojenské lesy a statky ČR proto musí celou oblast zabezpečit.

16.7.2024 - V milovické rezervaci velkých kopytníků se letos narodilo již pět mláďat zubrů, tři hříbata a deset telat praturů
Praha (Česká krajina) - Sezonu bohatou na přírůstky zažívá milovická rezervace velkých kopytníků. Stádu zubrů se letos narodilo zatím pět mláďat. Počet zubrů se tak zvýšil na 46 zvířat a je tak nejvyšší za desetiletou historii rezervace. Milovické stádo tak potvrdilo svoji pozici největšího chovu těchto vzácných býložravců v České republice.

16.7.2024 - CENIA se podílí na budování přeshraničního systému včasného varování proti lesním požárům
Praha (Česká informační agentura životního prostředí) - V celé střední Evropě se v důsledku změny klimatu zvyšuje hrozba požárů a z toho vyplývající nebezpečí pro obyvatele těchto oblastí a pro životní prostředí. Lesní požáry v příhraničních regionech napříč střední Evropou zdůraznily potřebu větší spolupráce a dostupnosti informací a datových podkladů, které jsou důležité jak pro rychlé provedení záchranného zásahu, tak i pro vymezení míst, kde je z důvodů například sucha ohrožení požárem vyšší.

15.7.2024 - Zahraniční dobrovolníci přijedou pomáhat na ekologický statek v Českých Kopistech
Praha 2 (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - Na ekologickou farmu v Českých Kopistech přijede skupina mladých dobrovolníků z celého světa. V termínu od 14. do 21. července 2024 budou během workcampu pomáhat s jednoduššími pracemi v zemědělství. Projekt je organizován ve spolupráci s neziskovou organizací INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z. s., a neziskovou organizací Svobodný statek na soutoku, o. p. s., která je členem komunitního hnutí Camphill.

15.7.2024 - Průmyslové podniky sníží emise, využít mohou 15 miliard z Modernizačního fondu
PRAHA (MŽP ČR) - Čistější ovzduší a méně škodlivých emisí. Průmyslové podniky získají miliardy korun na to, aby ekologizovaly výrobu a uspořily za spotřebu energií.

15.7.2024 - Na Znojemsku vzniká nová kolonie sysla obecného. Vzácní savci našli domov u Božic.
Znojmo (AOPK ČR, ALKA willdlife, MŽP) - Na bývalém letišti mezi obcemi Božice a Borotice na jižní Moravě vzniká nová populace kriticky ohroženého sysla obecného. Prvních 147 syslů bylo dovezeno loni ze Slovenska, v tomto roce se kolonie rozrůstá o další zvířata. V minulých dnech tu bylo vypuštěno 18 zvířat ze záchranného chovu v Zoo Brno a poslední skupinka 14 syslů byla dnes dovezena z blízké Miroslavi, z jihomoravské kolonie syslů, které se v současnosti daří. Cílem je vytvořit novou, stabilní a životaschopnou populaci na jižní Moravě.

15.7.2024 - Hlasování pro ptačí parky v supermarketech Tesco
ČESKÉ BUDĚJOVICE/ČESKÁ LÍPA (Česká společnost ornitologická) - Od pondělí 15. července do 11. srpna můžete ve vybraných prodejnách Tesco hlasováním podpořit ptačí parky Zbudovská blata a Mnišské louky, a to v rámci grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme Nadačního fondu Tesco. Vítěze v každém regionu vybírají zákazníci formou hlasování v obchodech Tesco. Za každý nákup v Tesco získáte žeton, který dáte do hlasovacího boxu vámi zvoleného projektu. V každé prodejně vybíráte mezi třemi projekty. Každý vítězný projekt bude podpořen grantem 45 000 Kč.

12.7.2024 - Spouštíme záchranný program pro raka kamenáče, našeho nejvzácnějšího a kriticky ohroženého raka
PRAHA (MŽP ČR a AOPK ČR) - V České republice se vyskytuje šest druhů raků, pouze dva z nich jsou však původní. Jedná se o raka říčního a raka kamenáče. Rak kamenáč je vzácnější, jeho početnost výrazně klesá a bez aktivní péče o místa, kde dosud žije, hrozí úplné vymizení tohoto korýše z naší přírody. Právě proto nyní Ministerstvo životního prostředí schválilo záchranný program, který připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s externími odborníky.

11.7.2024 - V polovině roku je více erozních událostí než za celý předchozí rok. Ministr Výborný chce přesto ještě oslabit opatření pro odolnější krajinu
PRAHA (Hnutí DUHA, Česká společnost ornitologická a WWF v Česku) - V Monitoringu eroze je za první polovinu roku nahlášeno již přes 260 erozních událostí na českých a moravských polích. [1] Dochází tak ke ztrátám půdy a škodám na majetku v hodnotě miliard korun. Roky 2021 až 2023 vykazovaly přitom i v celoročních součtech čísla nižší. [2] Na vině je nejen výskyt extrémních srážkových událostí vlivem sílících klimatických změn, ale také přetrvávající zranitelnost zemědělské krajiny a nedostatečná protierozní ochrana. Účinnější ochrana, která mohla z části ztrátám zabránit, měla být zavedena již pro tento rok, ministr zemědělství Marek Výborný však její platnost odložil až na podzim 2025. Navíc plánuje oslabit v dobrovolných zemědělských dotacích i podporu mimoprodukčních ploch pro přírodu, které by mohly erozi efektivně bránit.

11.7.2024 - Černá skládka ve vaší obci? S likvidací pomůže až milionová dotace
PRAHA (MŽP ČR a SFŽP ČR) - Nelegální skládky a smetiště trápí nejednu obec. Představují značné riziko pro životní prostředí, mohou z nich unikat nebezpečné látky do půdy, vody i ovzduší a vážně znečistit lokální ekosystémy. S likvidací tzv. černých skládek pomůže samosprávám nová dotační výzva z Národního programu Životní prostředí. Ministerstvo na ni vyčlenilo 50 milionů korun.

11.7.2024 - Poukážky na OZE opäť aktuálne od polovice júla 2024
Žiar nad Hronom (Thermosolar, s.r.o., Žiar nad Hronom) - Nové rozdelenie finančných prostriedkov v rámci projektu Zelená domácnostiam má umožniť ich preplácanie od júla 2024. Túto podporu na inštalácie zariadení na využívanie OZE - obnoviteľných zdrojov energie (kotly na biomasu, tepelné čerpadlá, slnečné kolektory, fotovoltické panely) - Ministerstvo hospodárstva (MH) upraví tak, aby bol spravodlivejší. Oznámila to Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

10.7.2024 - Národní park je dobrý soused. Reprezentativní výzkum zmapoval názory obyvatel Českého Švýcarska dva roky po požáru
KRÁSNÁ LÍPA (MŽP ČR, Správa NP České Švýcarsko a Institut 2050) - Místní obyvatelé oceňují nejen existenci Národního parku České Švýcarsko, ale i jeho práci na ochraně přírody nebo vstřícnou komunikaci správy parku. Dva roky po ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko zjišťoval názory místních obyvatel v reprezentativním výzkumu Institut 2050.

10.7.2024 - Za úrodu zničenou jarními mrazy dostanou zemědělci kompenzace z unijního rozpočtu ve výši přibližně 378 milionů korun
PRAHA (MZe ČR) - Zhruba 378 milionů korun (15 milionů eur) dostanou zemědělci jako odškodné za mimořádně silné mrazy, které na jaře spálily úrodu ovoce. Rozhodla o tom dnes Evropská komise. O podporu z unijního rozpočtu požádal už před časem Evropskou komisi ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Další náhradu dostanou zemědělci z českého rozpočtu.

10.7.2024 - Zahraniční dobrovolníci přijedou pomáhat na ekologický statek v Českých Kopistech
České Kopisty (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - České Kopisty (10.7.2024) – Na ekologickou farmu v Českých Kopistech přijede skupina mladých dobrovolníků z celého světa. V termínu od 14. do 21. července 2024 budou během workcampu pomáhat s jednoduššími pracemi v zemědělství. Projekt je organizován ve spolupráci s neziskovou organizací INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z. s., a neziskovou organizací Svobodný statek na soutoku, o. p. s., která je členem komunitního hnutí Camphill.

9.7.2024 - Praha podporuje zálohování PET lahví a plechovek, přinese jí čistší ulice a snížení nákladů
PRAHA (MŽP ČR) - Ministerstvo životního prostředí odeslalo do legislativní rady vlády novelu zákona o obalech, která zavádí zálohování PET lahví a plechovek. Hlavní město Praha tento krok kvituje, budoucí zavedení zálohového systému by pro něj mělo přinést hmatatelné výsledky v podobě úspory finančních prostředků a také zlepšení pořádku na veřejných místech.

9.7.2024 - Mezinárodní dobrovolníci se ve Velkém Oseku připojí k letnímu táboru pro děti a mládež se zdravotním postižením
Praha 2 (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - Velký Osek (9.7.2024) – Ve dnech 12. až 26. července 2024 ve Velkém Oseku proběhne mezinárodní dobrovolnický projekt, tzv. workcamp. Cílem projektu je spojit české i zahraniční dobrovolníky, lidi s postižením i bez něj, děti, mládež nebo dospělé. Projekt je organizován ve spolupráci s neziskovou organizací INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z.s. a místní nevládní organizací Centrum pro všechny.

9.7.2024 - Lupina – krásná a nebezpečná
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Území Krkonošského národního parku se v tuto dobu na mnoha místech doslova modrá. Může za to lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus), známá též jako vlčí bob mnoholistý. V České republice je zařazena na seznam invazních druhů rostlin, jež mají rozsáhlé dopady na ekosystémy. Laici se tedy těší její krásou a odborníci mají těžkou hlavu, jak zdlouhavý boj nad ní vyhrát.

9.7.2024 - Pohledy s motivy divokých koní, zubrů a praturů se staly součástí největší sbírky pohlednic v České republice
Praha (Česká krajina) - Kolekce jedenácti pohlednic zachycujících divoké koně, zubry a pratury z milovické rezervace velkých kopytníků se stala součástí sbírky Východočeského muzea v Pardubicích. Ta je s více než 300 tisíci exempláři největší v České republice a jednou z největších ve střední Evropě.


8.7.2024 - První kancelář po sedmnácti letech existence. Projekt se stovkami zvířat i hektarů získal základní zázemí
Praha (Česká krajina) -

8.7.2024 - Premiéři ČR a Bavorska jednali na prvním přeshraničním kongresu o rozšíření spolupráce obou zemí
CHAM (Úřad Vlády ČR) - V pondělí 8. července 2024 se v bavorském Chamu uskutečnil první Česko-bavorský přeshraniční kongres. Předseda vlády ČR Petr Fiala a předseda vlády Svobodného státu Bavorsko Markus Söder jednali o modernizaci železničního spojení obou zemí, spolupráci ve strategických hospodářských odvětvích a o dalších projektech spolupráce. Během kongresu byly podepsány tři dohody a memoranda o rozšíření přeshraniční spolupráce hasičů, turistických centrál a rozšíření aplikace Záchranka do Bavorska.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 953 | Další

Online diskuse
24.7.2024 - Sdílení kol předčilo očekávání, přidáváme stanoviště
KOPŘIVNICE (Město Kopřivnice) - Na přání obyvatel vznikla v Kopřivnici dvě nová stanoviště pro sdílená kola Nextbike. Jedno bylo aktivováno již na konci června v Lubině na točně nedaleko hostince U Horáků, druhé vzniklo tento týden na pozemku společnosti Tatra Trucks u komunikace na ulici Panské. V plánu je také zřízení stanice poblíž štramberského nádraží a úprava stanoviště před radnicí.

24.7.2024 - Ministr Hladík podepsal memorandum o ochraně Ždánického lesa, zavítal na školní statek a zúčastnil se slavnostního otevření povodňového parku v Židlochovicích
BRNO (MŽP ČR) - V úterý 23. července zavítal ministr životního prostředí Petr Hladík společně s ministrem zemědělství Markem Výborným do Jihomoravského kraje, kde podepsali Memorandum o zlepšení péče a ochrany Ždánického lesa. Následně navštívili Školní zemědělský podnik Žabčice a polní pokusnou stanici Mendelovy univerzity. V Židlochovicích slavnostně otevřeli povodňový park a prohlédli si nově vybudovanou agrovoltaiku ve Starém Poddvorově.

24.7.2024 - Aktuálně z Obřího dolu...
PEC POD SNĚŽKOU (Správa KRNAP) - Včera odpoledne stihla stavební firma provádějící opravu mostku přes Rudný potok v Obřím dole opravu dodělat. Dnes, o den dříve, než jsme plánovali, je tedy cesta Obřím dolem od kapličky k bývalé Obří boudě otevřena.

23.7.2024 - S podporou ČRA pomáhá Člověk v tísni v Zambii místním zemědělcům zvýšit odolnost vůči změně klimatu a zajistit potravinovou bezpečnost
Praha (Česká rozvojová agentura) - Kvůli ničivým suchům, která ovlivnila období sklizně v letech 2023–2024, utrpěla řada farmářů v Zambii velké ztráty. S podporou ČRA realizuje společnost Člověk v tísni projekt Bioplynovou technologií k vyšší odolnosti komunit v Západní provincii Zambie. Ten pomáhá místním lidem zvýšit odolnost vůči změně klimatu a zajistit potravinovou bezpečnost malých farmářů v regionu, a to prostřednictvím technologie bioplynu. Jeho cílem je zlepšit přístup k čisté, udržitelné energii a organickým hnojivům a přispět ke zvýšení zemědělské produkce, příjmů a zlepšení potravinové situace drobných farmářů. Například formou tzv. biokalu.

23.7.2024 - Ministerstva zemědělství a životního prostředí, Lesy ČR a Jihomoravský kraj se dohodly na memorandu o péči a ochraně Ždánického lesa
BRNO (MŽP ČR a MZe ČR) - Na společné péči o Ždánický les se v memorandu podepsaném na jihovýchodní Moravě shodli ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL), generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík a zástupce ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Pavel Pešout. Podpisem dokumentu se zúčastnění zavázali k inovativním postupům při hospodaření a ochraně tohoto území.

23.7.2024 - Výrazný úspěch ODS: Veronika Vrecionová povede zemědělský výbor Evropského parlamentu
BRUSEL (ODS) - Předsedkyně europoslaneckého klubu ODS Veronika Vrecionová byla dnes zvolena předsedkyní Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova v Evropském parlamentu.

22.7.2024 - Grant opět pomůže k pozitivní změně okolního prostředí. Přes tři miliony mohou získat také projekty zaměřené na ekologii
Praha - Ve všech prodejnách Tesco po celé ČR zákazníci vybírají dobročinné projekty, které jsou podle nich nejprospěšnější pro rozvoj komunit. Vítězným organizacím 15. kola grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ Tesco rozdělí 3 150 000 korun. Za celou dobu trvání programu od roku 2016 přispělo Tesco na podporu místních organizací již 56 340 000 Kč. Odborným garantem je Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS).

„Program „Vy rozhodujete, my pomáháme“ je jedním ze způsobů, jak dlouhodobě podporujeme komunity a občanskou společnost v místech, kde působíme. Určen je především malým projektům, které se zasazují o pozitivní změnu okolního prostředí. Sami zákazníci vybírají projekty, které jsou podle nich nejvíce prospěšné pro jejich okolí, a my je na jejich přání podpoříme,“ vysvětluje Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco pro Českou republiku.

Až do 11. srpna mohou zákazníci pomocí speciálních žetonů, které získají za každý nákup, rozhodovat o vítězných projektech 15. kola grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“. V každé prodejně hlasují mezi třemi projekty z daného regionu, které do finále ze všech přihlášených vybrala Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Informace o soutěžních projektech jsou dostupné přímo na hlasovacím zařízení v prodejnách a rovněž na webu: https://itesco.cz/pomahame/. Nejvíce projektů se zaměřuje na pomoc dětem, sociálně a zdravotně znevýhodněným. Výsledky budou vyhlašovány od 26. srpna 2024.

„Podpora komunitních projektů a prospěšných aktivit na místní úrovni pomáhá soudržnosti obyvatel a posiluje jejich vzájemnou solidaritu. O grantový program je mezi neziskovými organizacemi dlouhodobě velký zájem, hlásí se jak malé a nové, tak větší, již zavedené neziskové organizace. Široký tematický záběr programu dovoluje přihlásit projekty, které jsou zaměřeny například na podporu zdravotně či sociálně znevýhodněných, komunitního života, na ochranu životního prostředí, zdravý životní styl či profesionalizaci neziskových organizací. Celkově tak grantový program podporuje občanskou společnost, která je důležitou součástí dobře fungujícího státu,“ dodává Tereza Venclová, manažerka grantového programu v NROS.

Za celou dobu trvání programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ od roku 2016 přispělo Tesco na podporu místních organizací již 56 340 000 Kč, přihlásilo se celkem 7 476 projektů a zákazníci organizacím udělili 34 629 648 hlasů. V aktuálním kole Tesco rozdělí 3 150 000 Kč. Vítězné organizace v 70 regionech získají po 45 000 Kč na uskutečnění svých projektů.


21.7.2024 - Cesta Obřím dolem bude v příštích dnech uzavřena
PEC POD SNĚŽKOU (Správa KRNAP) - Modře značená cesta z Pece pod Sněžkou do Obřího sedla (ke Slezskému domu) bude po několik příštích dní pro veřejnost zcela uzavřena. Mostek přes Rudný potok u bývalé vodárny (Trkače) se v zimě vlivem sněhu hnul. Jeho opěrné zdi se staly nestabilními a je nezbytné je opravit. Oprava je plánována na období 22.–24. července. Po tuto dobu nebude možné uvedenou cestu použít, protože inkriminované místo nelze bezpečně obejít.

19.7.2024 - Ocenění za hospodaření s vodou, jednání o spolupráci i dezinformace o změně klimatu. MŽP se aktivně zapojilo do největší globální konference OSN k udržitelnému rozvoji
NEW YORK (MŽP ČR) - Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) se spolu se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zemědělství zúčastnil nejvýznamnější globální akce k udržitelnému rozvoji pořádané Organizací spojených národů (OSN) v New Yorku. Česká republika se aktivně zapojuje do společného úsilí o splnění cílů udržitelného rozvoje (tzv. SDGs) do roku 2030, které si státy globálně stanovily. Úspěšná je ČR například v oblasti vody – také proto jsme letos jako jedna ze tří zemí světa získali od OSN uznání za významný pokrok v hospodaření s vodou.

19.7.2024 - Obce v národních parcích mohou vyměnit veřejné osvětlení. Pomůže jim dotace Ministerstva životního prostředí
PRAHA (MŽP ČR a SFŽP ČR) - Energeticky úspornější, s levnějším provozem i s mnohem menším světelným smogem. Dotace ministerstva životního prostředí pomůže obcím v národních parcích vyměnit staré lampy veřejného osvětlení za šetrnější a úsporná svítidla. O příspěvek mohou požádat do konce února 2025. Ve výzvě z programu PUBGRID Modernizačního fondu mají nachystáno celkem 230 milionů korun.

19.7.2024 - Ministr Výborný vytváří nesprávný dojem, že o dalším snížení environmentálních ambic v pravidlech dotací Společné zemědělské politiky je již rozhodnuto
PRAHA (Hnutí DUHA, Česká společnost ornitologická a WWF v Česku) - Ministr zemědělství Marek Výborný rozeslal zemědělcům v úterý 16. července informaci o novém nastavení podmínek dobrovolné tzv. celofaremní ekoplatby. [1] Zásadní navrhovanou změnou je zrušení nejdůležitější environmentální podmínky, tj. vymezování mimoprodukčních ploch. Zemědělci by nově nemuseli vymezovat žádné krajinné prvky, biopásy nebo úhory, přitom dle současných pravidel pro ně museli vyčlenit alespoň 3 procenta orné půdy. Návrh je zcela v rozporu s návrhem projednaným v červnu na Monitorovacím výboru. Je navíc pravděpodobné, že Evropská komise takto zásadní oslabení environmentálních ambic neschválí, ačkoli ministr podmínky prezentuje jako téměř dohodnuté. Dle ekologických organizací je netransparentní, procesně nekorektní a nekonzistentní postup ministerstva zemědělství nepřijatelný, protože ohrožuje adaptaci krajiny na změny klimatu, biodiverzitu, udržitelnost přírodních zdrojů i zemědělce samotné.

19.7.2024 - Lesníci v Jeseníkách spolupracují s dobrovolníky z Hnutí DUHA sedmým rokem
JESENÍK (Hnutí DUHA) - Už sedm let se v červenci vydávají dobrovolníci z Hnutí DUHA do státních lesů na Zlatohorsku v Jeseníkách. Letos během týdne odpracovali 250 hodin a lesníci je za to jen chválí.

19.7.2024 - Prezident přijal kandidátku na hejtmanku Zuzanu Klusovou
LÁNY (Česká pirátská strana) - Velké pocty se dostalo Zuzaně Klusové, občanské aktivistce a sociální pracovnici z Karviné. Prezident Petr Pavel přijal kandidátku Pirátů na hejtmanku Moravskoslezského kraje na zámku v Lánech. „Znamená to pro mě opravdu hodně, beru to jako ocenění za dlouhou a obtížnou cestu v boji za lepší život lidí v našem kraji,” uvedla po setkání Zuzana Klusová.

19.7.2024 - Spočítáno: na Shnilých loukách v Máchově kraji roste sedm stovek endemických masožravých tučnic
Praha (AOPK ČR) - Shnilé louky jsou součástí národní přírodní památky Jestřebské slatiny, která leží v severní části chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj. V uplynulých týdnech botanici Agentury ochrany přírody a krajiny ĆR počítali, kolik tu masožravých tučnic obecných českých roste. Napočítali jich sedm stovek. Tato kriticky ohrožená rostlina je má domov jen v Máchově kraji, nikde jinde na světě neroste

19.7.2024 - Chystáte se zateplit fasádu?
Liberec (Stav Agency) - Před zateplením fasády je nutné důkladně zvážit řadu důležitých aspektů, které ovlivňují nejen cenu, ale také efektivitu a životnost celého zateplení. Každá chyba a opomenutí se nevyplácí.

18.7.2024 - Vlci z nelegálního chovu našli dočasný domov v záchranném centru CITES v ZOO Tábor
TÁBOR (MŽP ČR) - Ve středu 17. 7. 2024 Ministerstvo životního prostředí umístilo vlky a jejich křížence chované v Praze ve zcela nevyhovujících podmínkách a bez příslušného veterinárního povolení do záchranného centra CITES pro chladnomilné šelmy v Zoologické zahradě Tábor. Zvířata se podařilo i díky zpřísněné legislativě pro chov šelem zabavit Městské části pro Prahu 17 na konci dubna tohoto roku. Vlci byli dočasně umístěni do záchranného centra CITES v ZOO Tábor, kde budou mít po dlouhé době důstojné podmínky pro život, a ministerstvo hledá trvalé umístění, které bude splňovat podmínky pro chov vlků, a kam budou moci být později přemístěni.

18.7.2024 - Po roční přestávce se do Strakonic stěhují další sysli
Praha (AOPK ČR) - Přesně 34 syslů bylo dnes vypuštěno na letišti ve Strakonicích. Z odchovů v Zoo Hluboká a záchranné stanici Rozovy pochází 25 zvířat, dalších 9 je původem přímo ze Strakonic, odkud byli nedávno dočasně převezeni do Zoo Hluboká a záchranné stanice Makov kvůli silným přívalovým dešťům. Akce je součástí záchranného programu, který pro sysla před více než patnácti lety připravila a koordinuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Vypuštění sysli by měli oživit strakonickou skomírající populaci tohoto vzácného savce.

18.7.2024 - ANALÝZA: Co zjistilo detailní zkoumání odpadků v Lanškrounu?
Pardubice (meneodpadu.cz ) - Co vyhazují do komunálního odpadu obyvatelé bytových i rodinných domů? To bylo předmětem ojedinělé analýzy komunálních odpadů v Lanškrounu. Odborníci na odpadové hospodářství ve městě celkem vytřídili 322 kilogramů odpadu v různých kategoriích a mimo jiné zjistili, že více než dvě třetiny městských směsných komunálních odpadů by šlo dále vytřídit.

18.7.2024 - Elektrowin dosáhl rekordního sběru elektrozařízení
Praha (ELEKTROWIN a.s.) - Elektrowin, největší kolektivní systém pro zpětný odběr elektrospotřebičů v ČR, vybral za loňský rok téměř 64 000 tun odpadních elektrozařízení (EEZ), tedy o 16 % více oproti roku 2022. To je nové maximum dosažené českým kolektivním systémem. Díky rekordu se podařilo překročit celkovou míru sběru, kterou zákon stanoví na 65 % z výrobků uvedených na trh v předchozích třech letech. Nejvíce elektroodpadu, v přepočtu přes 10 kg na osobu, odevzdali obyvatelé Jihočeského kraje.

17.7.2024 - V liberecké zoo vzniká umělý mokřad, který se stane součástí nového vodohospodářského systému. Zahrada díky němu ušetří až polovinu spotřebované vody
LIBEREC (Zoo Liberec) - Umělý (konstruovaný) mokřad v moderním provedení jako vertikální kořenový filtr, dvě akumulační jímky, desítky metrů trubního vedení, písková filtrace, ultrafiltrace i sanitace UV zářením jsou součástí nového kruhového vodohospodářského systému, jehož stavba bude tento týden zahájena v Zoo Liberec. Zahrada díky němu bude moci užívat použitou, tzv. šedou vodu opakovaně a ušetří až polovinu původní spotřeby. Na návrhu technologie se podíleli odborníci z Technické univerzity v Liberci a technologové ze společnosti Photon Water. Realizaci projektu s názvem LIFE4ZOO finančně podpořila Evropská unie v rámci programu LIFE.

17.7.2024 - Česká republika získala v New Yorku „vodního Oscara“. OSN ocenila pokrok v hospodaření s vodou i zlepšení stavu řek
NEW YORK (MŽP ČR) - Za posledních 20 let došlo v České republice k enormnímu zlepšení ochrany vod, hospodaření s vodou v obcích a městech i ke snížení znečištění řek. Česko se nyní stalo první evropskou zemí, která od Organizace spojených národů (OSN) získala ocenění za pokrok v udržitelném přístupu k vodě. Na probíhajícím Politickém fóru na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj (HLPF) v New Yorku prezentoval na půdě OSN výsledky ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

17.7.2024 - Vypuštěno: sedm desítek vzácných syslů dnes našlo nový domov na Odolickém vrchu v Českém středohoří
Praha (AOPK ČR) - Přesně 70 syslů bylo dnes vypuštěno na Odolickém vrchu v chráněné krajinné oblasti České středohoří. Vracejí se do míst, kde dříve žili. Dnes vypuštění sysli pocházejí z odchovů v Zoo Hluboká, Zoo Na Hrádečku, německých Zoo Norimberk, Zoo Opel a švédské Zoo Nordens Ark. Letos poprvé poskytla zvířata i švýcarská Zoo Bern. Akce je součástí záchranného programu, který pro tento kriticky ohrožený druh připravila a koordinuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.17.7.2024 - Otevřený dopis ProVeg Česko a SOCR ČR: Ministerstvo zemědelství ČR připravuje diskriminaci označování rostlinných potravin
Praha (ProVeg Česko) - Praha, 17. 7. 2024 - Ministerstvo zemědělství ČR připravuje novelizaci vyhlášky, která negativně ovlivní označování rostlinných alternativ masných výrobků. Nezisková organizace ProVeg Česko a Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR ČR) vyjádřily znepokojení nad tímto diskriminačním zásahem, který se přímo dotkne českých výrobců rostlinných alternativ a českého spotřebitelstva.

17.7.2024 - Česko-bavorská neděle ve starém mlýně
Nebílovy (Spolek Ametyst) - V neděli 21. 7. 2024 pořádá LBV-Zentrum Mensch und Natur tradiční mlýnskou slavnost. Letos poprvé bude česko-bavorská. Na programu se podílí také Spolek Ametyst, dlouholetý partner LBV v oblasti ekologické výchovy. Mlýnská slavnost je příležitost k setkání v krásném prostředí nivních luk říčky Kouba a areálu starého mlýna.

17.7.2024 - Na Křivoklátsku se nově objevil vzácný brouk tesařík alpský
Praha (AOPK ČR) - Tesařík alpský je nápadný, jasně modrý brouk s černými skvrnami na křídlech. V České republice nyní žije jen v Ralské pahorkatině, Bílých Karpatech a na jižní Moravě. Ačkoli se na jižní Moravě zřejmě v souvislosti s postupující změnou klimatu nyní šíří, stále patří mezi kriticky ohrožené druhy. Koncem června byli objeveni čtyři dospělí brouci v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.17.7.2024 - Vláda rozhodla o preferovaném dodavateli nového jaderného zdroje. Zahájí jednání o stavbě dvou bloků v Dukovanech
PRAHA (Úřad Vlády ČR) - Vláda udělala další podstatný krok k výstavbě nových jaderných zdrojů v Česku. Na zasedání ve středu 17. července 2024 potvrdila výběr preferovaného dodavatele pro tento strategicky důležitý projekt, kterým je společnost Korea Hydro & Nuclear Power Company (KHNP). Na základě nabídek od dvou uchazečů francouzské EdF a korejské KHNP a jejich pečlivého ohodnocení vláda rovněž rozhodla o tom, že zahájí jednání o výstavbě dvou bloků v lokalitě Dukovany a o možnosti zasmluvnit závazné opce na další nové zdroje v Temelíně. Tento projekt zajistí energetickou bezpečnost a soběstačnost České republiky na několik desetiletí dopředu. Rozhodnutí vlády o preferovaném uchazeči posílí energetickou nezávislost země a nabídne obrovské příležitosti pro tuzemský průmysl i ekonomiku.

17.7.2024 - Vypuštěno: sedm desítek vzácných syslů dnes našlo nový domov na Odolickém vrchu v Českém středohoří
Praha (AOPK ČR) - Přesně 70 syslů bylo dnes vypuštěno na Odolickém vrchu v chráněné krajinné oblasti České středohoří. Vracejí se do míst, kde dříve žili. Dnes vypuštění sysli pocházejí z odchovů v Zoo Hluboká, Zoo Na Hrádečku, německých Zoo Norimberk, Zoo Opel a švédské Zoo Nordens Ark. Letos poprvé poskytla zvířata i švýcarská Zoo Bern. Akce je součástí záchranného programu, který pro tento kriticky ohrožený druh připravila a koordinuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.16.7.2024 - Komentář ministra Hladíka k Politice ochrany klimatu, Národnímu klimaticko-energetickému plánu a Státní energetické koncepci
PRAHA (MŽP ČR) - Komentář ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) ke strategickým dokumentům Politika ochrany klimatu, Národní klimaticko-energetický plán a Státní energetická koncepce, které bude ve středu 17. 7. projednávat vláda:

16.7.2024 - Ministr zemědělství na Přerovsku: Hráz rybníka v Šišmě je po bleskových povodních zabezpečená, dlouhodobým řešením mohou být pozemkové úpravy
PŘEROV (MZe ČR) - Sedm obcí na Přerovsku zasáhly na konci června opakovaně bleskové povodně až 200letou vodou. Šlo tedy o extrémní povodeň s vysokými škodami. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) proto osobně tato místa navštívil. Se zástupci Olomouckého kraje, Povodí Moravy a Státního pozemkového úřadu (SPÚ) se dohodli na rychlých řešeních pro nejbližší týdny i na koncepčních preventivních opatřeních.

16.7.2024 - Hnutí DUHA zahájilo poznávací a zážitkové exkurze do divoké přírody v České republice
PRAHA (Hnutí DUHA) - Hnutí DUHA zahájilo již 25. ročník letních naučných exkurzí do cenné divoké přírody v ČR. Během léta až do konce prázdnin se uskuteční celkem sedm zážitkových výprav různé délky i náročnosti. Exkurze povedou zkušení odborní průvodci a zúčastní se jich zájemci z celé republiky.

16.7.2024 - VLS upozorňují na zákaz vstupu do lesů u Plumlova
Plumlov - V okolí Plumlova na Prostějovsku. došlo na konci června vlivem bouřek ke kalamitě, kterou je nutné odstranit. Stromy jsou vyvrácené, zlomené či zavěšené do sebe. Vojenské lesy a statky ČR proto musí celou oblast zabezpečit.

16.7.2024 - V milovické rezervaci velkých kopytníků se letos narodilo již pět mláďat zubrů, tři hříbata a deset telat praturů
Praha (Česká krajina) - Sezonu bohatou na přírůstky zažívá milovická rezervace velkých kopytníků. Stádu zubrů se letos narodilo zatím pět mláďat. Počet zubrů se tak zvýšil na 46 zvířat a je tak nejvyšší za desetiletou historii rezervace. Milovické stádo tak potvrdilo svoji pozici největšího chovu těchto vzácných býložravců v České republice.

16.7.2024 - CENIA se podílí na budování přeshraničního systému včasného varování proti lesním požárům
Praha (Česká informační agentura životního prostředí) - V celé střední Evropě se v důsledku změny klimatu zvyšuje hrozba požárů a z toho vyplývající nebezpečí pro obyvatele těchto oblastí a pro životní prostředí. Lesní požáry v příhraničních regionech napříč střední Evropou zdůraznily potřebu větší spolupráce a dostupnosti informací a datových podkladů, které jsou důležité jak pro rychlé provedení záchranného zásahu, tak i pro vymezení míst, kde je z důvodů například sucha ohrožení požárem vyšší.

15.7.2024 - Zahraniční dobrovolníci přijedou pomáhat na ekologický statek v Českých Kopistech
Praha 2 (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - Na ekologickou farmu v Českých Kopistech přijede skupina mladých dobrovolníků z celého světa. V termínu od 14. do 21. července 2024 budou během workcampu pomáhat s jednoduššími pracemi v zemědělství. Projekt je organizován ve spolupráci s neziskovou organizací INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z. s., a neziskovou organizací Svobodný statek na soutoku, o. p. s., která je členem komunitního hnutí Camphill.

15.7.2024 - Průmyslové podniky sníží emise, využít mohou 15 miliard z Modernizačního fondu
PRAHA (MŽP ČR) - Čistější ovzduší a méně škodlivých emisí. Průmyslové podniky získají miliardy korun na to, aby ekologizovaly výrobu a uspořily za spotřebu energií.

15.7.2024 - Na Znojemsku vzniká nová kolonie sysla obecného. Vzácní savci našli domov u Božic.
Znojmo (AOPK ČR, ALKA willdlife, MŽP) - Na bývalém letišti mezi obcemi Božice a Borotice na jižní Moravě vzniká nová populace kriticky ohroženého sysla obecného. Prvních 147 syslů bylo dovezeno loni ze Slovenska, v tomto roce se kolonie rozrůstá o další zvířata. V minulých dnech tu bylo vypuštěno 18 zvířat ze záchranného chovu v Zoo Brno a poslední skupinka 14 syslů byla dnes dovezena z blízké Miroslavi, z jihomoravské kolonie syslů, které se v současnosti daří. Cílem je vytvořit novou, stabilní a životaschopnou populaci na jižní Moravě.

15.7.2024 - Hlasování pro ptačí parky v supermarketech Tesco
ČESKÉ BUDĚJOVICE/ČESKÁ LÍPA (Česká společnost ornitologická) - Od pondělí 15. července do 11. srpna můžete ve vybraných prodejnách Tesco hlasováním podpořit ptačí parky Zbudovská blata a Mnišské louky, a to v rámci grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme Nadačního fondu Tesco. Vítěze v každém regionu vybírají zákazníci formou hlasování v obchodech Tesco. Za každý nákup v Tesco získáte žeton, který dáte do hlasovacího boxu vámi zvoleného projektu. V každé prodejně vybíráte mezi třemi projekty. Každý vítězný projekt bude podpořen grantem 45 000 Kč.

12.7.2024 - Spouštíme záchranný program pro raka kamenáče, našeho nejvzácnějšího a kriticky ohroženého raka
PRAHA (MŽP ČR a AOPK ČR) - V České republice se vyskytuje šest druhů raků, pouze dva z nich jsou však původní. Jedná se o raka říčního a raka kamenáče. Rak kamenáč je vzácnější, jeho početnost výrazně klesá a bez aktivní péče o místa, kde dosud žije, hrozí úplné vymizení tohoto korýše z naší přírody. Právě proto nyní Ministerstvo životního prostředí schválilo záchranný program, který připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s externími odborníky.

11.7.2024 - V polovině roku je více erozních událostí než za celý předchozí rok. Ministr Výborný chce přesto ještě oslabit opatření pro odolnější krajinu
PRAHA (Hnutí DUHA, Česká společnost ornitologická a WWF v Česku) - V Monitoringu eroze je za první polovinu roku nahlášeno již přes 260 erozních událostí na českých a moravských polích. [1] Dochází tak ke ztrátám půdy a škodám na majetku v hodnotě miliard korun. Roky 2021 až 2023 vykazovaly přitom i v celoročních součtech čísla nižší. [2] Na vině je nejen výskyt extrémních srážkových událostí vlivem sílících klimatických změn, ale také přetrvávající zranitelnost zemědělské krajiny a nedostatečná protierozní ochrana. Účinnější ochrana, která mohla z části ztrátám zabránit, měla být zavedena již pro tento rok, ministr zemědělství Marek Výborný však její platnost odložil až na podzim 2025. Navíc plánuje oslabit v dobrovolných zemědělských dotacích i podporu mimoprodukčních ploch pro přírodu, které by mohly erozi efektivně bránit.

11.7.2024 - Černá skládka ve vaší obci? S likvidací pomůže až milionová dotace
PRAHA (MŽP ČR a SFŽP ČR) - Nelegální skládky a smetiště trápí nejednu obec. Představují značné riziko pro životní prostředí, mohou z nich unikat nebezpečné látky do půdy, vody i ovzduší a vážně znečistit lokální ekosystémy. S likvidací tzv. černých skládek pomůže samosprávám nová dotační výzva z Národního programu Životní prostředí. Ministerstvo na ni vyčlenilo 50 milionů korun.

11.7.2024 - Poukážky na OZE opäť aktuálne od polovice júla 2024
Žiar nad Hronom (Thermosolar, s.r.o., Žiar nad Hronom) - Nové rozdelenie finančných prostriedkov v rámci projektu Zelená domácnostiam má umožniť ich preplácanie od júla 2024. Túto podporu na inštalácie zariadení na využívanie OZE - obnoviteľných zdrojov energie (kotly na biomasu, tepelné čerpadlá, slnečné kolektory, fotovoltické panely) - Ministerstvo hospodárstva (MH) upraví tak, aby bol spravodlivejší. Oznámila to Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

10.7.2024 - Národní park je dobrý soused. Reprezentativní výzkum zmapoval názory obyvatel Českého Švýcarska dva roky po požáru
KRÁSNÁ LÍPA (MŽP ČR, Správa NP České Švýcarsko a Institut 2050) - Místní obyvatelé oceňují nejen existenci Národního parku České Švýcarsko, ale i jeho práci na ochraně přírody nebo vstřícnou komunikaci správy parku. Dva roky po ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko zjišťoval názory místních obyvatel v reprezentativním výzkumu Institut 2050.

10.7.2024 - Za úrodu zničenou jarními mrazy dostanou zemědělci kompenzace z unijního rozpočtu ve výši přibližně 378 milionů korun
PRAHA (MZe ČR) - Zhruba 378 milionů korun (15 milionů eur) dostanou zemědělci jako odškodné za mimořádně silné mrazy, které na jaře spálily úrodu ovoce. Rozhodla o tom dnes Evropská komise. O podporu z unijního rozpočtu požádal už před časem Evropskou komisi ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Další náhradu dostanou zemědělci z českého rozpočtu.

10.7.2024 - Zahraniční dobrovolníci přijedou pomáhat na ekologický statek v Českých Kopistech
České Kopisty (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - České Kopisty (10.7.2024) – Na ekologickou farmu v Českých Kopistech přijede skupina mladých dobrovolníků z celého světa. V termínu od 14. do 21. července 2024 budou během workcampu pomáhat s jednoduššími pracemi v zemědělství. Projekt je organizován ve spolupráci s neziskovou organizací INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z. s., a neziskovou organizací Svobodný statek na soutoku, o. p. s., která je členem komunitního hnutí Camphill.

9.7.2024 - Praha podporuje zálohování PET lahví a plechovek, přinese jí čistší ulice a snížení nákladů
PRAHA (MŽP ČR) - Ministerstvo životního prostředí odeslalo do legislativní rady vlády novelu zákona o obalech, která zavádí zálohování PET lahví a plechovek. Hlavní město Praha tento krok kvituje, budoucí zavedení zálohového systému by pro něj mělo přinést hmatatelné výsledky v podobě úspory finančních prostředků a také zlepšení pořádku na veřejných místech.

9.7.2024 - Mezinárodní dobrovolníci se ve Velkém Oseku připojí k letnímu táboru pro děti a mládež se zdravotním postižením
Praha 2 (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - Velký Osek (9.7.2024) – Ve dnech 12. až 26. července 2024 ve Velkém Oseku proběhne mezinárodní dobrovolnický projekt, tzv. workcamp. Cílem projektu je spojit české i zahraniční dobrovolníky, lidi s postižením i bez něj, děti, mládež nebo dospělé. Projekt je organizován ve spolupráci s neziskovou organizací INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z.s. a místní nevládní organizací Centrum pro všechny.

9.7.2024 - Lupina – krásná a nebezpečná
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Území Krkonošského národního parku se v tuto dobu na mnoha místech doslova modrá. Může za to lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus), známá též jako vlčí bob mnoholistý. V České republice je zařazena na seznam invazních druhů rostlin, jež mají rozsáhlé dopady na ekosystémy. Laici se tedy těší její krásou a odborníci mají těžkou hlavu, jak zdlouhavý boj nad ní vyhrát.

9.7.2024 - Pohledy s motivy divokých koní, zubrů a praturů se staly součástí největší sbírky pohlednic v České republice
Praha (Česká krajina) - Kolekce jedenácti pohlednic zachycujících divoké koně, zubry a pratury z milovické rezervace velkých kopytníků se stala součástí sbírky Východočeského muzea v Pardubicích. Ta je s více než 300 tisíci exempláři největší v České republice a jednou z největších ve střední Evropě.


8.7.2024 - První kancelář po sedmnácti letech existence. Projekt se stovkami zvířat i hektarů získal základní zázemí
Praha (Česká krajina) -

8.7.2024 - Premiéři ČR a Bavorska jednali na prvním přeshraničním kongresu o rozšíření spolupráce obou zemí
CHAM (Úřad Vlády ČR) - V pondělí 8. července 2024 se v bavorském Chamu uskutečnil první Česko-bavorský přeshraniční kongres. Předseda vlády ČR Petr Fiala a předseda vlády Svobodného státu Bavorsko Markus Söder jednali o modernizaci železničního spojení obou zemí, spolupráci ve strategických hospodářských odvětvích a o dalších projektech spolupráce. Během kongresu byly podepsány tři dohody a memoranda o rozšíření přeshraniční spolupráce hasičů, turistických centrál a rozšíření aplikace Záchranka do Bavorska.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 953 | Další