ecomonitor.cz
verze pro tisk
Špatně provedená poválečná obnova Ukrajiny by mohla být další ekologickou katastrofou, říká Marcela Černochová a Oleksiy Angurets
26. května 2023 17:00
PRAHA (Ekolist) - Je obtížné představit si rozměr škod na životním prostředí, které se vznikají na Ukrajině za probíhající války s Ruskem. Občas je potřeba dodat kontext, který umožní českému čtenáři lepší představu. Proto jsme vyzpovídali Marcelu Černochovou z české organizace Arnika, která už od roku 2017 na Ukrajině vede projekt Clear Air for Ukraine (Čisté ovzduší pro Ukrajinu). Na otázky spolu s ní odpovídal ukrajinský kolega ze stejnojmenného programu Oleksiy Angurets.

Pokud by válka na Ukrajině skončila dnes, co by bylo ekologickou katastrofou číslo 1?

Je opravdu těžké sestavovat nějaký žebříček. Pokud se bavíme o ekologických dopadech, jedná se o velmi propojené a komplikované systémy. Válka navíc stále ještě probíhá a skutečný rozsah škod se jen těžko odhaduje.

V tuto chvíli by to asi bylo řešení zaminovaných území a kontaminace půdy a vodních zdrojů v těch nejrizikovějších lokalitách. Zejména v oblastech, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti frontové linie.

Je zde ale také riziko, že svým způsobem by ekologickou katastrofou mohla být i samotná poválečná obnova a rekonstrukce. A to tehdy, pokud rychlost její realizace bude na úkor životního prostředí a nebudou respektovány zásady udržitelnosti. To je ale úkol mimo jiné pro mezinárodní instituce a organizace, které by měly požadovat a hlídat dodržení „zelených“ standardů.

Marcela Černochová a Oleksiy Angurets (uprostřed) doručují humanitární pomoc na Ukrajině ve městě Ivano-Frankivsk.
Marcela Černochová a Oleksiy Angurets (uprostřed) doručují humanitární pomoc na Ukrajině ve městě Ivano-Frankivsk.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Archiv Arniky

Co bude podle vás ekologický problém, který půjde po skončení bojů řešit nejrychleji?

Řešení většiny problémů a škod způsobených válkou bude běh na hodně dlouhou trať, na několik generací. Ale některá chráněná území, kde nedošlo k závažnému poškození nebo kontaminaci, by se mohla „vzpamatovat“ relativně rychle, pokud je ponecháme přirozenému vývoji.

Dále asi půjde poměrně rychle vyřešit oprava alespoň některé zásadní infrastruktury – například čistírny odpadních vod. To bude primárně záviset na zajištění finančních prostředků. V porovnání s jinými škodami, jako je kontaminace půd a podzemních vod, obnova zdevastovaných území, je oprava čistíren odpadních vod řešení relativně rychle proveditelné. U přirozené regenerace většiny biotopů a území se bude jednat o desítky let.

Marcela Černochová působí v neziskové organizaci Arnika, kde má na starosti koordinaci zahraničních projektů. Mezi nimi je i program Clean Air for Ukraine (Čisté ovzduší pro Ukrajinu). Ochraně přírody se věnuje už od studia na vysoké škole, kdy začala pracovat jako dobrovolnice v Českém nadačním fondu pro vydru, kde následně působila na pozici ředitelky až do roku 2007. V letech 2012 – 2013 se zúčastnila roční humanitární mise na Haiti s Charitou ČR. Má zkušenosti z veřejné správy a korporátního sektoru - působila na ministerstvu pro místní rozvoj a téměř devět let řídila Britskou obchodní komoru v ČR.
Oleksiy Angurets je expert programu Clean Air for Ukraine,, kde se věnuje zejména monitoringu kvality ovzduší a posuzování dopadů válečného konfliktu na životní prostředí. Zároveň je vedoucím nevládní organizace Green World (Dnipro) a zástupcem ředitele Centra pro monitorování životního prostředí Dnipropetrovské oblasti. Byl členem Oblastní rady Dnipropetrovské oblasti a vedoucím odboru životního prostředí. Je autorem nebo spoluautorem celé řady vědeckých a populárních publikací z oblasti ekologie, udržitelného rozvoje, zelené ekonomiky a biologické bezpečnosti.

Mohli byste čtenářům přiblížit rozměry některých ekologických problémů války na Ukrajině srovnáním s českým kontextem?

Tak například srovnání plochy zasažené lesními požáry – v ČR máme ještě v živé paměti požár v Národním parku České Švýcarsko, kdy bylo zasaženo více než 1000 ha lesa. Pro srovnání ukrajinská strana odhaduje plochu lesů, které byly poškozeny požáry, až na 6,5 milionu ha.

Jen za první měsíce války, od února do září 2022, bylo evidováno poškození 412 průmyslových objektů, ale také například asi 978 zdravotnických zařízení, více než 115 tisíc rodinných domů a 15 tisíc bytů.

Požár ve skladišti barev a laků ve městě Sumy po ostřelování 18. března 2022 během ruské invaze. Požár byl uhašen následující den.
Požár ve skladišti barev a laků ve městě Sumy po ostřelování 18. března 2022 během ruské invaze. Požár byl uhašen následující den.

A zde je možné srovnávat známé případy havárie jednoho průmyslového objektu a následné kontaminace řeky Bečvy nebo důsledky tornáda na jižní Moravě v roce 2021, kde bylo podle odhadů poškozeno 1200–1600 budov.

A například z hlediska zaminování je kolem 180 tisíc km2 považováno za potenciálně nebezpečných, tj. asi 30 % z celkové rozlohy Ukrajiny a téměř dvojnásobek rozlohy ČR.

Podle vyjádření Světové banky v březnu 2023 je nutné počítat, že náklady na obnovu zničené Ukrajiny dosáhnou částky minimálně 411 miliard amerických dolarů.

Co ze systému, který má v kompetenci ministerstvo životního prostředí Ukrajiny, funguje, a co ne?

Ministerstvo je poměrně úspěšné v digitalizaci, to ostatně platí o celé ukrajinské veřejné správě a je to zcela jistě něco, z čeho se můžeme poučit.

Spustilo online platformu Ekosystém, kde jsou k dispozici data týkající se různých oblastí životního prostředí a zároveň tento portál umožňuje elektronické odesílání dokumentů, nahlašování přestupků a porušení předpisů, možnost zapojit se do procesů posuzování vlivu na životní prostředí apod.

Rovněž se daří alespoň částečně evidovat škody na životním prostředí způsobené válečným konfliktem. Přes webové rozhraní Ekozagroza (Ekologická hrozba), je možné nahlašovat havárie a jednotlivé případy poškození, jsou zde publikovány aktuální informace a průběžné odhady válečných škod.

Je někdo, kdo na Ukrajině benefituje z nedostatečné kapacity vymáhat dodržování zákonů na ochranu životního prostředí?

Po zahájení invaze v únoru 2022 došlo k jakési neformální toleranční dohodě mezi neziskovým sektorem a médii a veřejnou správou, aby nebyla oslabována pozice administrativy a ta se mohla plně věnovat obraně země. Nicméně podle některých neziskových organizací byla tato důvěra částečně prohospodařena – příkladem jsou zejména některé korupční kauzy. Dotýká se to také oblasti životního prostředí, kde je problémem nedostatečná kontrola a omezení účinnosti nebo nevyžadování dodržování předpisů.

Této situace může zneužít v podstatě kdokoliv, ale největší pochybnosti panují u velkých metalurgických nebo chemických podniků, kde je podezření na nedodržování limitů a také odkládání realizace opatření ke snížení znečištění. Velké otazníky jsou také u některých již probíhajících projektů rekonstrukce.

Poničené domy a hřiště ve město Vorzel v Kyjevské oblasti.
Poničené domy a hřiště ve město Vorzel v Kyjevské oblasti.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Oleksiy Angurets

Jak v současnosti na Ukrajině funguje odpadové hospodářství? Fungují čistírny odpadních vod? Co se děje s odpadem z domácností a průmyslových podniků?

Problémy s odpadovým hospodářstvím byly i před válkou. Byla přijata nová legislativa, ale kvůli invazi se příliš mnoho změn neudálo. Co se týká komunálního odpadu, hodně záleží na každém městě, zpravidla je řešeno ukládání na skládky.

Většina čistíren odpadních vod byla postavena během éry bývalého Sovětského svazu, má nedostatečnou kapacitu a používá velmi zastaralé technologie. Odpadní voda z měst patřila a stále patří k největším problémům ochrany vodních zdrojů. Samozřejmě poškození této důležité infrastruktury v některých městech znečišťuje a ohrožuje vodní zdroje. Příkladem může být zničená čistírna odpadních vod v Záporožské oblasti, která stále nefunguje, a odpadní vody jsou vypouštěny do prostředí.

Je už dnes na Ukrajině nějaký příklad ekologické obnovy území, kudy prošla válka?

Myslím, že ne. Obnova přírodních stanovišť zpravidla vyžaduje delší dobu. Pro srovnání je možné se podívat na situaci po požáru v Národním parku České Švýcarsko. I zde obnova teprve začíná.

Pokud se podíváme na obnovu lidmi obývaných míst, tak například města Buča a Irpiň se velmi rychle opravují, lidé jsou zpět a život se vrací do normálních kolejí.

Jsou na Ukrajině nějaké oblasti, které by byly před dosahem války chráněné, například kvůli nepřístupnému terénu?

Válkou asi nebyly dotčené některé lokality na západě Ukrajiny.

Jaký smysl má bavit se o environmentálních škodách války, když boje stále pokračují a nedá se očekávat, že by se v bojích bral větší ohled na životní prostředí?

I když boje pokračují a dochází stále k poškozování prostředí, je nutné se o dopadech války na životní prostředí bavit už teď, a to z několika důvodů.

Je potřeba jednotlivé případy zaznamenávat průběžně, kvůli evidenci, vyčíslení výše škod a případnému poválečnému vyrovnání.

Dalším důležitým důvodem je i příprava na jejich řešení a nápravu, kdy už teď je nutné tomuto tématu věnovat pozornost a zajistit, aby bylo součástí plánů poválečné obnovy. A navíc lidé a společnost se snaží vracet k „normálnímu“ životu a řeší i jiné věci než válku a tak se opět začíná více mluvit i o životním prostředí.

Kráter na hřišti v centru Kyjeva.
Kráter na hřišti v centru Kyjeva.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Marcela Černochová / Arnika

Jsou už dnes nějaké konkrétní plány na obnovu Ukrajiny po válce?

V červenci loňského roku proběhla ve švýcarském Luganu konference, kde byl prezentován plán poválečné obnovy a rekonstrukce Ukrajiny. Plán se opírá o udržitelnost, modernizaci a evropskou integraci a hovoří se v něm o dekarbonizaci a integraci klimatických cílů do všech odvětví hospodářství a společenského života.

V neziskových organizacích je celá řada odborníků (jak ukrajinských, tak zahraničních), kteří mohou přispět k vytváření strategie a plánu obnovy, mohou vnášet nové pohledy a přinášet zkušenosti ze zahraničí.

Ekologické organizace se už teď snaží upozorňovat na důležitost integrace udržitelnosti a „zelených“ hledisek do poválečné obnovy.

Dostane Ukrajina k dispozici nové technologie na poválečnou obnovu, aby se co nejméně zatížilo životní prostředí?

Obnova Ukrajiny by určitě neměla být ve stylu “návratu k předválečnému stavu”. Naopak je to obrovská příležitost ke změnám v souladu se standardy a pravidly platnými v EU – například zavedení nových technologií do ukrajinského průmyslu.

Je naprosto klíčové, aby proces obnovy probíhal v souladu s principy a standardy EU a nedošlo k upřednostnění rychlé rekonstrukce a obnovy ekonomiky na úkor například právě životního prostředí.

Clean Air for Ukraine – Čisté ovzduší pro Ukrajinu

Dlouhodobý program zaměřený na kvalitu ovzduší v Ukrajině probíhající již od roku 2017. I přes probíhající válku jeho dlouhodobé výzkumné aktivity zaměřených na znečištění a monitoring ovzduší pokračují. Arnika spolu s ukrajinskými partnery vytvořila síť monitorovacích stanic EcoCity provozovaných přímo občany, která má zaplnit informační vakuum o míře znečištění ovzduší. Zároveň ve spolupráci s kolegy z Dnipra a českými experty realizují studii dopadů válečného konfliktu na životní prostředí.

Většina aktivit se odehrává v průmyslových regionech (Záporoží, Dnipropetrovsk a Charkov), které jsou sociálně a ekonomicky znevýhodněné, většina z nich také enormně trpí válečnou devastací.

A i zde by měly sehrát svou roli neziskové organizace a „hlídat”, aby se dodržovala pravidla a zákony, aby byly prostředky správně a bez podvodu využity.

Máme příklady odjinud, z nichž se dají k poválečné obnově Ukrajiny čerpat zkušenosti? Jaké by to byly?

Válka v Ukrajině je dost specifická tím, jak silně si média i mezinárodní instituce všímají jejích dopadů na životní prostředí. V tomto ohledu je bezprecedentní. Částečně je možné se poučit z obnovy Evropy po druhé světové válce a také ze zkušeností zemí, kde v posledních dekádách probíhala válka – například region bývalé Jugoslávie, Kuvajt, Vietnam, Sýrie nebo Libye, kde docházelo k poválečné sanaci a odminování území, na čemž se podíleli i české firmy.

To se týká například i řešení kontaminace území. Právě v těchto zemích bylo toto téma důležité a probíhala zde celá řada projektů na sanaci lokalit znečištěných v důsledku válečných konfliktů.


Tento text vznikl díky podpoře Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.

Zdeňka Kováříková

URL zprávy: https://ecomonitor.cz/zprava2.shtml?x=2876637


Online diskuse
Nová webová mapa o životním prostředí mapuje 30 let proměn české přírody
5. června 2023 16:12

PRAHA (ČTK) - Nová webová mapa o životním prostředí mapuje 30 let proměn české přírody od vzniku samostatného státu. Společný projekt ministerstva životního prostředí (MŽP) a České informační agentury životního prostření (CENIA), který se spouští dnes, seznamuje lidi nejen s historickými událostmi, které životní prostředí ovlivnily, ale i s budoucími výzvami.
(Celý text)

Nejlepší ekofarmou roku 2023 je rodinná bylinná farma Květomluva ve Vlachovicích
5. června 2023 16:04

VLACHOVICE (ČTK) - Nejlepší ekofarmou roku 2023 je rodinná bylinná farma Květomluva ve Vlachovicích na Zlínsku. Hospodářství manželů Fryzelkových se zaměřuje na pěstování vlastních bylin, ze kterých vyrábí produkty v bio kvalitě, sdělili ČTK zástupci pořadatelského PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Ocenění převezmou majitelé farmy 1. července na Dni otevřených faremních vrat.
(Celý text)

Vybíráme venkovní osvětlení: Tipy pro skvělou letní atmosféru
5. června 2023 12:53

() - Letní večery jsou ideálním časem k relaxaci s přáteli a rodinou ve venkovním prostředí. Vhodné venkovní osvětlení může vytvořit útulnou a příjemnou atmosféru, která zvýrazní krásu vaší zahrady či terasy. Svítidla Eglo jsou skvělou volbou, jež kombinuje kvalitu, design a funkčnost.
(Celý text)

Zákon o dluhu v USA kritizují za vstřícnost k infrastruktuře pro fosilní paliva
5. června 2023 10:23

WASHINGTON (ČTK) - Květnová vyjednávání ve Washingtonu ohledně odvrácení platební neschopnosti provázely spekulace, že výsledná dohoda by mohla zahrnovat i reformu pravidel pro výstavbu energetických projektů, která by podpořila ekologickou transformaci Spojených států. Nakonec ovšem návrh zákona přináší jen drobné změny, které mohou urychlit i výstavbu infrastruktury spojené s fosilními palivy. Kritiku od ekologů a některých členů Demokratické strany pak umocňuje výjimka pro plynovod prosazovaný senátorem napojeným na fosilní průmysl.
(Celý text)

Nova: Majitel zboural krkonošskou boudu Dvoračky, postaví její kopii
5. června 2023 10:21

Rokytnice nad Jizerou (Semilsko) (ČTK) - Majitel zboural krkonošskou boudu Dvoračky na úpatí Lysé hory. Původně plánoval menší stavební úpravy, ale při nich zjistil, že statiku celého objektu narušila dřevomorka. Nová bouda, která by měla být zvenčí téměř identickou kopií té původní, by na místě měla stát za dva roky, uvedla večer televize Nova.
(Celý text)

Na několika místech v Německu hoří lesní požáry, v Harzu evakuovali turisty
5. června 2023 10:13

BERLÍN (ČTK) - Hasiči se na několika místech v Německu potýkají s lesními požáry. Nejrozsáhlejší z nich je u města Jüterbog jižně od Berlína, kde už několik dnů hoří v bývalém armádním výcvikovém prostoru.
(Celý text)

Jak vybrat svítidla do podhledu: na co se zaměřit a na co dát pozor
5. června 2023 09:48

() - Podhledové svítidlo je moderním a stylovým prvkem, který ve vašem interiéru vytvoří jedinečnou atmosféru. Můžete ho zabudovat do jakékoli místnosti, ale třeba i do šatníku nebo nad knihovnu. Hodí se zkrátka kamkoli, kam potřebujete vnést více světla. Poradíme vám, jak ho správně vybrat.
(Celý text)

Superprasata se připravují na invazi do USA, varuje kanadský zoolog
5. června 2023 05:47

PRAHA (Ekolist) - Dorůstají až ke třem metrákům živé váhy, jsou nad očekávání vychytralá, disponují nepřekonatelným apetitem, rychle se množí. Kolik jich je? To vlastně nikdo pořádně netuší, ale mají nejspíš namířeno do Spojených států amerických. Zhruba tak lze popsat ekologický problém s kanadskými superprasaty.
(Celý text)

EU zdvojnásobí hasičskou flotilu kvůli změně klimatu a častějším požárům
5. června 2023 01:59

BRUSEL (ČTK) - Evropská unie minulý týden oznámila, že na letošní léto zdvojnásobí svou leteckou hasičskou flotilu. Učiní tak kvůli výzvám, jako je narůst počtu a intenzity lesních požárů v důsledku změny klimatu. Informovala o tom agentura Reuters.
(Celý text)

Vítězem inovační akce GreenHack 2023 je zařízení učící lidi šetřit energiemi
5. června 2023 01:57

PRAHA (ČTK) - Vítězem evropského inovačního maratonu GreenHack 2023 se stal tým The Dudes, který vytvořil speciální krabičku spojenou s aplikací, která lidi naučí efektivně zapínat a vypínat domácí spotřebiče. Cílem projektu nazvaného I love grid je zlepšit hospodaření s elektrickou energií, sdělila mluvčí projektu Šárka Mrázová. Finalisté vymýšleli nová řešení pro nižší spotřebu energie či omezení plýtvání potravinami. Třetí ročník inovačního maratonu se konal 2. a 3. června v holešovickém Vnitroblocku.
(Celý text)

V Chile řeší záhadný úhyn tisíců kormoránů, o ptačí chřipku nejde
5. června 2023 01:04

SANTIAGO DE CHILE (ČTK) - Chilské úřady řeší záhadný úhyn nejméně 3500 kormoránů, kteří se našli na pobřeží nedaleko přístavu Coquimbo na konci května. První testy totiž vyvrátily domněnku, že zemřeli na ptačí chřipku. Informovala o tom agentura AFP. Ptačí chřipka sužuje pobřeží Chile od koncem loňského roku a způsobila tam smrt tisíců tučňáků, pelikánů či lachtanů.
(Celý text)

Některé italské pláže v létě omezí denní počty návštěvníků kvůli udržitelnosti
4. června 2023 18:39

ŘÍM (ČTK) - S rostoucími teplotami a přicházejícím létem se rychle blíží období, kdy se na italské pobřeží sjedou turisté z celého světa. Obrovská popularita dvou největších italských ostrovů Sicílie a Sardinie, které jsou známé svými nedotčenými plážemi a průzračně modrou vodou, si však vyžádala daň v podobě odpadků či krádeží písku. Letos v létě místní úřady podnikají další kroky k ochraně přírody a zavádějí přísné denní limity návštěvnosti, které zasáhnou i některé z nejlépe hodnocených pláží, napsal server CNN.
(Celý text)

Zlínská zoo oslavila druhé narozeniny mláděte slona afrického Zyqarriho
4. června 2023 18:34

ZLÍN (ČTK) - Zlínská zoologická zahrada dnes oslavila druhé narozeniny mláděte slona afrického. Sameček Zyqarri dostal také speciální dort. Je prvním mládětem slona afrického v Česku, narodil se 6. června 2021, pro zlínskou zoo to byla velká událost. Sloni afričtí patří ke kriticky ohroženým druhům. Jejich chov je v Česku i Evropě vzácný, zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické. V Česku chová slony africké vedle zlínské zahrady jen zoo ve Dvoře Králové nad Labem.
(Celý text)

Spolek na Kladensku a Rakovnicku pomáhá zachraňovat srnčata při senoseči
4. června 2023 01:44

N. Strašecí (Rakovnicko) (ČTK) - Spolek Zachraň srnče před sekačkou pomáhá na Kladensku a Rakovnicku zachraňovat srnčata při senoseči. Loni uchránili před sekačkou zhruba 20 mláďat, letos už přes 40. Přispělo k tomu i pořízení dronu s termovizí. Další dron by chtěli dobrovolníci koupit, včetně vybavení stojí přibližně 120.000 korun. Vítají i další zájemce, kteří by jim se záchranou zvířat chtěli pomáhat, řekla ČTK za spolek Olga Štefanová.
(Celý text)

Metoda brněnského startupu zachránila desítky stromů v Technologickém parku
4. června 2023 01:35

BRNO (ČTK) - V brněnském Technologickém parku se podařilo zachovat několik desítek stromů, které běžný dendrologický průzkum určil k vykácení. Město se prostřednictvím Technologického parku spojilo s místním startupem Arbo Technologies, jehož metoda ukázala, že z šedesátky stromů mohou zůstat všechny až na čtyři. Úspěšnou spoluprací se mohou inspirovat i další městské firmy či městské části, uvedla Radka Loukotová z brněnského magistrátu.
(Celý text)

Ve vytěženém kamenolomu v Bílovci objevili kriticky ohrožený druh brouka
4. června 2023 01:31

BÍLOVEC (ČTK) - Ve vytěženém kamenolomu, který má už dva roky pronajato Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci na Novojičínsku, objevili kriticky ohroženého brouka drabčíka, latinským názvem Hesperus rufipennis. Intenzivní biologický průzkum, na němž se podílí Ostravská univerzita, ukázal, že v lomu v bílovecké části Stará Ves se vyskytují i další vzácné druhy hmyzu. ČTK to za gymnázium sdělila Lenka Gulašiová.
(Celý text)

Na výstavě masožravek v Olomouci má světovou premiéru láčkovka stydlivá
4. června 2023 01:30

OLOMOUC (ČTK) - Světovou premiéru má na výstavě masožravých rostlin Živé pasti v Olomouci láčkovka stydlivá, kterou v pralesích na Borneu objevili vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Tento nový druh masožravé rostliny nebyl dosud nikde veřejně prezentován. "Vystavená rostlina je jedním z pouhých dvou exemplářů, které mají nyní naši vědci mimo pralesy Bornea k dispozici," sdělila ČTK ředitelka Výstaviště Flora Olomouc Eva Fuglíčková. Láčkovka stydlivá je ve sbírkových sklenících Výstaviště Flora Olomouc k vidění do dneška, 4. června, kdy výstava Živé pasti skončí.
(Celý text)

Příroda promluví na letošním Týdnu za klima hlasy známých herců
4. června 2023 01:27

PRAHA (ČTK) - Herci Simona Babčáková, Petr Čtvrtníček nebo Bořek Slezáček podpořili svými hlasy letošní Týden pro klima. V krátkých klipech je diváci uslyší v netradičních rolích, například jako gorilí matku nebo smutné uhlí. Čtvrtý Týden pro klima začíná v pondělí 5. června, jednotlivé akce se budou konat po celém Česku.
(Celý text)

Reuters: V Dubaji klonují velbloudy pro závody i soutěže krásy
4. června 2023 01:12

DUBAJ (ČTK) - V roce 2009 se Nisar Vání podílel na prvním úspěšném naklonování velblouda a nyní jich v laboratoři v Dubaji takto replikuje několik desítek za rok. Ve Spojených arabských emirátech je s klonováním velbloudů spojený velký byznys, protože ušlechtilá zvířata se velmi cení a vydělávají vysoké sumy při závodech nebo soutěžích krásy, napsala agentura Reuters.
(Celý text)

Město Svratka ve Žďárských vrších dokončuje úpravy území s rybníkem na řece
4. června 2023 01:11

SVRATKA (ČTK) - Město Svratka v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy dokončuje úpravy území s rybníkem na řece. Pro řeku Svratku, která dřív jen vedla rybníkem a jezem, vytvořili pracovníci nově obtokové rameno, kudy budou moci proplout ryby a jiní vodní živočichové. Rybník byl odbahněn, přibyly tůně. Akce skoro za 26 milionů korun bez DPH dotovaná z evropských fondů skončí v červnu, řekl starosta Petr Řádek (nestraník za Starosty pro občany).
(Celý text)

Město Svratka ve Žďárských vrších dokončuje úpravy území s rybníkem na řece
4. června 2023 01:11

SVRATKA (ČTK) - Město Svratka v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy dokončuje úpravy území s rybníkem na řece. Pro řeku Svratku, která dřív jen vedla rybníkem a jezem, vytvořili pracovníci nově obtokové rameno, kudy budou moci proplout ryby a jiní vodní živočichové. Rybník byl odbahněn, přibyly tůně. Akce skoro za 26 milionů korun bez DPH dotovaná z evropských fondů skončí v červnu, řekl starosta Petr Řádek (nestraník za Starosty pro občany).
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1955 | Další