ecomonitor.cz
verze pro tisk
Výzkumníci z Green Docku: Klimaticky aktivní lidé se hlavně potřebují zorientovat v tom, co neziskový sektor nabízí
29. září 2023 06:01
PRAHA (Ekolist) - Čtyři pětiny Čechů ve věku 15-20 let považují změnu klimatu za závažný problém. Jsou nejvíce motivovanou věkovou skupinou, která se chce do ochrany klimatu zapojovat. Ale něco jim brání. Výzkumník Ondřej Kácha se svými kolegy z organizace Green Dock tyto překážky odhalil a popisuje i další poznatky, které v této oblasti nasbírali. Upozorňuje třeba na to, že zapáleným dobrovolníkem může být i aktivní senior, potřebuje však dobré informace.

V minulém roce realizovala nezisková organizace Green Dock výzkum financovaný Člověkem v tísni pod názvem Zapojování mladých lidí do řešení klimatické změny. Zjišťovala v něm bariéry i příležitosti pro neziskové organizace, školy nebo samosprávy, které by si mladé lidi přály zapojovat do řešení problémů spojených s klimatickou změnou. A také navrhla několik doporučení, jak toho nejlépe dosáhnout. Na výzkumu se podíleli Ondřej Kácha, Bronislav Farkač a Adéla Becková.

Zjednodušovat, zjednodušovat a zjednodušovat

Výzkumníci ve zprávě popsali pět fází typické cesty mladého člověka k zapojení do ochrany klimatu – od prvotních sympatií až po spokojené zapojení se v nějaké iniciativě nebo nalezení vlastní aktivní cesty. O celé cestě lze uvažovat jako o „trychtýři“. V první fázi je trychtýř nejširší a postupně se zužuje až k té poslední. Většina lidí se tak zastaví u budování prvních sympatií k ochraně klimatu. Řeknou si, že je důležité se tématu věnovat, nicméně jejich chování se pak neposune za osobní rovinu drobných aktivit, jako je třídění odpadu nebo omezování cest autem.

Ondřej Kácha
Ondřej Kácha
Zdroj | Green Dock

Druhá fáze od nich už vyžaduje aktivní hledání, dozvídání se o různých environmentálních iniciativách. To je pro ně mnohem těžší, protože musí zpracovat mnohem víc informací. Zjistit si, co se dá udělat pro životní prostředí, je relativně jednoduché. Weby se totiž shodují na tom, že se má třeba méně létat letadlem a jíst méně masa. Ale když člověk hledá, do jakého projektu se může zapojit, narazí na to, že každá stránka vypadá úplně jinak.

„V Česku máme na jednu stranu štěstí, že tu environmentálních projektů existuje mnoho,“ popisuje problém českého neziskového prostředí Ondřej Kácha. „Na druhou stranu jejich množství mnohé mladé lidi odrazuje. Každá environmentální iniciativa se prezentuje svým způsobem a skrze své komunikační kanály. To je pro člověka, který se o téma teprve začíná zajímat, velmi náročné,“ dodává.

Jednou z těch nejdůležitějších cest, jak se dostat do té druhé fáze, je podle výzkumníků zjednodušovat. Environmentální organizace či projekty by měly transparentně komunikovat, co by zapojení obnášelo, jak časově a výkonově náročné by bylo. Měly by tu práci představit skrze další mladé lidi, kteří by měli být hlavními messengery. Může se třeba i několik environmentálních organizací domluvit a uspořádat virtuální událost, při které jejich zástupci v rámci určeného času představí svou činnost. Lidé by tak nemuseli navštěvovat internetové stránky jednu za druhou a snažit se to skládat dohromady sami.

Školy jako hybatelé pozitivních změn

Další možností jsou podle Káchy školy, do kterých mladí lidé tak jako tak chodí. Do povinně volitelné výuky může být například zařazena i hodina, ve které by bylo představeno několik environmentálních projektů. Studenti by si z nich mohli vybrat a realizovat svou environmentální činnost.

Výzkumníci narazili i na případy, kdy se studentům činnost v environmentální iniciativě počítala do středoškolského studia. Podobně je tomu tak i u některých zaměstnavatelů, kteří např. jeden den v měsíci či jeden týden v roce umožní svým zaměstnancům strávit dobrovolnictvím. V Česku takové školy a zaměstnavatelé jsou, je jich ale zatím málo. Pomalu přibývají, zatím však výrazně převažuje počet samotných učitelů, kteří své žáky v aktivitách podporují na individuální bázi. Diskriminace, radikalita a ne-hierarchie

Aktivní mladí lidé se musí často vyrovnávat s negativními nálepkami a oporu od rodičů či jiných kruhů přátel mají bohužel spíše zřídka. Nacházejí ji spíše u podobně aktivních lidí. Výzkumníci Green Docku bohužel od některých aktivních dobrovolníků slyšeli, že se i uvnitř své dobrovolné iniciativy setkávají s problémem diskriminace vůči svému věku. Vzhledem ke svým parametrům výzkum zaznamenal především ageismus plnoletých členů iniciativ vůči těm mladším. Podle Ondřeje Káchy jsou ale obecně mezigenerační rozdíly jedním z velkých témat, kde to má tendenci jiskřit.

„Lidé jsou ze své podstaty náchylní k vytváření předsudků a stereotypizaci druhých,“ upozorňuje Kácha. „To bohužel platí i v environmentálních iniciativách. Mělo by být povinností každého environmentálního projektu a organizace, aby ve svém fungování měly obsažené kontrolní mechanismy, které pomáhají ageismu předcházet, stejně jako dalším formám diskriminace,“ dodává.

Mladší lidé se navíc častěji zapojují do hnutí a iniciativ nacházejících se spíše na radikálnějším spektru, které narušují společenský řád. Lidé, kteří jsou s řádem společnosti spokojeni, pak mají přirozeně hodně silné tendence proti narušitelům brojit a vytvářet si vůči nim dodatečné stereotypy, které pak znesnadňují spolupráci.

Může se také stát, že do mnoho let fungující organizace s nějak vystavěnou strukturou, hierarchií a systémem hodnot přijde radikální mladý a pokusí se přizpůsobit její chod svým vizím a hodnotám. Podle Káchy jsou organizace v jistém ohledu podobné státu – mají jistou míru regulace a kontroly. Čím větší je organizace, tím náročnější je změna jejího fungování. U nás je výjimkou třeba hnutí Fridays For Future, které funguje nehierarchickým způsobem a když nějaký člen přinese nápad a sežene si lidi, může ho realizovat.

Dobrovolnictví je třeba promyslet a zkušenosti sdílet

Nezřídka se mladí lidé z iniciativy, ve které se už nějak etablují, po nějaké době rozhodnou odejít. Někteří z nich se rozhodnou založit vlastní projekt poté, co se v předchozí už něco naučili o jejich fungování. Jiní přestanou vidět dopad svých aktivit na životní prostředí nebo jim přijde moc malý. Výzkumníci přišli také na to, že někteří mladí lidé odcházejí kvůli tomu, že daná iniciativa od nich očekávala více času, zapojení nebo výkonu, než jí mohli dát.

Podle Ondřeje Káchy se to děje proto, že mladí dobrovolníci jdou do toho často s tím, že mají navíc třeba hodinu nebo dvě ze svého volného času. Jenže lidé na vedoucích pozicích jsou často perfekcionisti, kterým odvedená práce nepřijde dostatečná a potřebují, aby jim hodiny dali aspoň čtyři.

„Myslím si, že je to opravdu na rozhodnutí té dané environmentální iniciativy, zda chce sestávat z menšího množství hodně investovaných jednotlivců, nebo naopak chce sdružovat co nejvíce lidí a nevyžadovat od nich příliš,“ domnívá se Kácha. Pokud se chce iniciativa vydat tou druhou cestou, měla by podle něj umožňovat zapojení mladých lidí na několika úrovních, které by se lišily časovou náročností a dalšími požadavky. Takový model je pak použitelný spíše v případě větších, už etablovaných organizací, které mají kapacity a finanční prostředky na to, aby v nich aspoň jejich vedení mohlo pracovat na plný úvazek.

Dá se předpokládat, že když si organizace hned na začátku neodradí dobrovolníka vysokými požadavky, tak o to spíš v ní bude zůstávat a možná bude i sám od sebe svůj čas v ní postupně prodlužovat. Zvlášť ze začátku, kdy organizaci poznává, seznamuje se s jejími prioritami, hodnotami i lidmi, by tohle všechno mělo být bráno v úvahu a tolerance by měla být vyšší. Podle Káchy se jedná v podstatě o zkušební období.

Od aktivnějších dobrovolníků v zavedených organizacích navíc výzkumníci slýchávali, že v momentě, kdy si chtěli založit vlastní iniciativu, najednou narazili na spoustu úkolů, které do té doby nevzali v potaz, tzn. projektový management, marketing, finance, získávání grantů, vedení spolku atd. Ondřej Kácha zde vidí prostor pro zkušenější organizace, které by mohly předávat své znalosti dál.

Obce by měly znát benefity energetických úspor i občanského aktivismu

Výzkumníci Green Docku nabídli také rady obcím, jak nastavit mladým podmínky pro aktivity v řešení problémů spojených s klimatem. Jak ale motivovat samotné obce? Řešení klimatických problémů někdy přináší i okamžité benefity pro danou obci a její občany. Příkladem je podpora environmentálních spolků, které uklízí místní přírodu od odpadků. Mnoho obcí má také ve své rozvojové strategii aktivizaci svých občanů a podporu společenského života.

Podle Ondřeje Káchy se na obecné rovině environmentálních témat odehrává velký vývoj, zvlášť v oblasti energetiky. Obce hodně řeší energetické komunity. Například hledají cesty, jak motivovat sousedy, aby se dali dohromady a založili vlastní spolek, který si bude vyrábět svou elektrickou energii. To celé navíc velmi prosazuje Evropská unie.

Kritické léto a naděje v systémové změny

Letošní léto bylo extrémní. Bylo sucho, horko, zprávy byly plné požárů v dalších evropských zemích. To samozřejmě ovlivňuje vnímání klimatické změny ve společnosti. Obecně lidé ve výzkumech veřejného mínění vedených v létě častěji říkají, že je změna klimatu závažný problém. Víc si ji uvědomují.

„Věřím, že i tohle zlé bude k něčemu dobré. Extrémní jevy tomu tématu dokážou ve společnosti zvýšit salienci (výraznost, míra důležitosti či nápadnosti), lidi se o něm víc baví,“ říká s dávkou optimismu Ondřej Kácha. „Otázkou pro nás psychology je, jak pomoci těm lidem, kteří se o tom jenom baví, aby svoje nové postoje a záměry přesunuli do reálné aktivity,“ dodává.

Podle něj je opět jednou z nejlepších cest aktivity lidem zjednodušovat - nejen skrze environmentální organizace, ale i zjednodušováním informací. Spousta lidí ještě dnes neví, jaké jsou ty nejefektivnější akce, které můžou dělat pro snížení emisí. Hůře se však lidem vysvětluje potřeba systémové změny. A oni s tím také jsou méně schopni něco udělat. Podle Káchy i tady může pomoci salience katastrof. Lidé si pak mohou říct, že nemá cenu, aby jen jedli míň masa, ale že také potřebují změnit nastavení systému. A pak se přidají do větších skupin. V psychologických výzkumech je tento obecný trend vysledovatelný.

Aktivismus pro všechny generace

Dá se předpokládat, že v letošním kritickém létě nad environmentálními problémy přemýšleli asi i senioři. Situace je může zúzkostňovat a souběžně u některých z nich může narůstat motivace nějak se zapojit do řešení problému.

Podle Ondřeje Káchy jsou mezi nimi velké rozdíly. Někteří senioři tráví většinu času doma a je těžké s nimi navázat komunikaci. Jiní jsou naopak aktivní a jsou členy různých zájmových kroužků, jezdí spolu autobusy na výlety a podobně. Pokud by nějaké iniciativy měly zájem tyto lidi aktivizovat, mohlo by pomoci najít komunikační kanály nebo skupiny, jichž jsou součástí a v nichž je už vybudovaná důvěra, a představit jim možnosti zapojení přes ně.

Podle Káchy není starší generace radno podceňovat ani coby možné účastníky protestů, akcí nebo happeningů. I na příkladech ze zahraničí je totiž patrné, že třeba akcí Extinction Rebellion se zástupci starších vrstev často účastní, i když jich je samozřejmě mnohem méně.

Pro zapojení seniorů by to chtělo systém těchto akcí promyslet, uzpůsobit jim ho, zatraktivnit - třeba prostřednictvím účasti lidí, které zástupci starších generací znají. „A pokud ne, mohou tito lidé zůstat v rovině mírnějšího občanského aktivismu tím, jak volí nebo že třeba píší dopisy zastupitelům a podobně. Na nejnižší úrovni se můžou bavit se svými vrstevníky a snažit se je ovlivnit tak, aby to nehodili politikům, kteří tyto problémy neřeší,“ říká k tomu Kácha.

Podzimní opadnutí letní odhodlanosti něco s klimatickou změnou dělat přitom neočekává velké. V zimě mohou opadnout environmentální témata, ale zase možná nastoupí energetická krize, jejíž řešení jsou na klimatickou změnu vázaná.

„Někteří experti predikují, že tahle zima bude ještě horší než ta předešlá. Zase tu bude téma obnovitelných zdrojů a jak to udělat, abychom byli nezávislejší a soběstačnější. Otázkou zůstává, jakým směrem se stočí společenská debata. Zdali se nám podaří udělat další krok k energetické nezávislosti či si budeme nadávat, že nemáme více obchodních dohod o dodávkách ropy a zemního plynu. Já doufám, že environmentální témata ve společnosti zůstanou a budou se řešit i nadále,“ neztrácí naději Ondřej Kácha.

Barbora Vrablíková

URL zprávy: https://ecomonitor.cz/zprava2.shtml?x=2897575


Online diskuse
Belgický soud nařídil plnit přísnější klimatické limity, Vlámové nesouhlasí
11. prosince 2023 01:08

(ČTK) - Belgický odvolací soud nařídil federální vládě a regionálním správám plnit přísnější emisní limity, než plní dosud. Belgická justice tak vyhověla desítkám tisíc lidí, kteří se podepsali pod žalobu proti nedostatečnému omezování emisí skleníkových plynů. Zatímco federální a bruselská vláda jsou s verdiktem srozuměny, vlámská ministryně životního prostředí se chce dále soudit, napsala belgická média.
(Celý text)

Rakouští vlekaři se chystají na možné protesty ekologických aktivistů
10. prosince 2023 18:54

(ČTK) - Provozovatelé lanovek v rakouských alpských střediscích, kam jezdí za zimními sporty i mnoho lidí z Česka, se chystají na možné protesty ekologických aktivistů. Informovala o tom agentura APA. Podle ní se na internetových stránkách svazu provozovatelů lanovek minulý měsíc objevilo doporučení, jak postupovat v případě blokád uspořádaných demonstranty.
(Celý text)

Obyvatelé Chvalíkovic neschválili vybudování domácích čistíren odpadních vod
10. prosince 2023 18:44

CHVALÍKOVICE (ČTK) - Obyvatelé Chvalíkovic na Opavsku v sobotním referendu neschválili vybudování domácích čistíren odpadních vod místo centrální čističky. K referendu přišlo 255 (46,4 procenta) z 549 voličů. Z nich 122, tedy 47,8 procenta, s domácími čističkami souhlasilo, 118 hlasujících (46,3 procenta) se vyjádřilo pro odpověď "ne" a šest lidí se hlasování zdrželo. Referendum tak je platné, ale není závazné. Vyplývá to z výsledků hlasování zveřejněných na obecních internetových stránkách.
(Celý text)

Jak zabránit prachovým bouřím v okolí dálnice D2? Stát si nechal zpracovat studii
10. prosince 2023 06:02

PRAHA (Ekolist) - Okolí dálnice D2 z Brna do Bratislavy je každé jaro a podzim sužované prachovými bouřemi. Prachové bouře obtěžují lidi v obcích, ale jsou nebezpečné i pro dopravu na dálnici. Státní pozemkový úřad (SPÚ) nechal zpracovat studii, která má zmapovat větrnou erozi v daném území a najít možnosti, jak prachové bouře omezit. Pomoci mají větrolamy.
(Celý text)

S údržbou ptačího parku Mnišské louky u České Lípy pomohou divocí poníci
10. prosince 2023 01:57

ČESKÁ LÍPA (ČTK) - S údržbou ptačího parku Mnišské louky u České Lípy pomohou divocí poníci. Česká společnost ornitologická (ČSO) tam tento týden vypustila první čtyři dospělé klisny exmoorských pony, celkem by jich mělo být pět. Spásat budou území zhruba pěti hektarů, jejich úkolem je potlačit dominantní druhy trav a kopřivy, snížit výšku porostu, dát tak prostor ostatním rostlinám a pomoci vytvořit ideální podmínky pro ptáky i další živočichy, řekl ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek.
(Celý text)

Mezi státy na COP28 stále panuje více rozporů než shody, uvedl šéf konference
10. prosince 2023 01:54

DUBAJ (ČTK) - Mezi státy na klimatické konferenci OSN COP28 momentálně panuje více rozporů než shody, řekl předseda tohoto setkání v Dubaji a ministr průmyslu Spojených arabských emirátů Sultán Džábi. Země vyzval, aby urychlily svou práci na vypracování finální dohody, informovala agentura Reuters.
(Celý text)

Studentka liberecké univerzity chce střechy továrních hal přeměnit ve farmy
10. prosince 2023 01:27

LIBEREC (ČTK) - K hydroponickému pěstování zeleniny a bylinek navrhuje studentka Tereza Nalezená z Technické univerzity v Liberci využít sluncem rozpálené střechy výrobních hal a skladů. Nápad studentky umění a architektury zvítězil v devátém ročníku soutěže Start-up TUL 2023 v konkurenci dalších 24 projektů. Letošní ročník se nesl v duchu udržitelnosti a společenské odpovědnosti, řekl ČTK mluvčí univerzity Adam Pluhař.
(Celý text)

Mladý český farmář získal cenu za robota, který kontroluje ve skleníku rajčata
10. prosince 2023 01:25

BRUSEL (ČTK) - Po skleníku jezdí více než čtyři metry vysoký robot a detailně fotí jednotlivé rostliny rajčat, kterých je přes 40 000. Jakmile narazí na škůdce či nemocný list, okamžitě informuje farmáře, a ten zasáhne. To není výjev z filmu o budoucnosti, tak to vypadá v brněnské farmě Ráječek, kterou provozuje rodina Sklenářových. Devětadvacetiletý Matěj Sklenář získal ve středu v Bruselu cenu za nejlepší digitální projekt na konferenci Evropských mladých farmářů, kterou pořádala lidovecká frakce Evropského parlamentu (EP). V konkurenci farmářů z dalších členských států zvítězil právě díky spojení zemědělství a robotiky spolu s využitím umělé inteligence (AI).
(Celý text)

Na lomu ČSA u Mostu jsou sluneční hodiny, jejichž ručičku vytvoří stín člověka
10. prosince 2023 01:18

MOST (ČTK) - Na nejvyšším místě lomu Československé armády (ČSA) nedaleko Mostu instaloval tento týden kameník s pomocí jeřábu speciální sluneční hodiny. Ručičku na nich vytvoří stín člověka, který se postaví na konkrétní místo k ciferníku. Lidé se k nim dostanou při návštěvě v rámci Uhelného safari a široká veřejnost po ukončení těžby hnědého uhlí, což bude na přelomu let 2025 až 2026. Hodiny vytesal kameník do jednoho kusu žuly, který se dnes rozlomil vejpůl.
(Celý text)

Ústecká zoo přivítala na svět čtyři mláďata geparda štíhlého
10. prosince 2023 01:10

ÚSTÍ NAD LABEM (ČTK) - Zoologická zahrada v Ústí nad Labem přivítala na svět čtyři mláďata geparda štíhlého. Letos se tak instituce připojila k šesti dalším zoo v Evropě, kde se mláďata této kočkovité šelmy také narodila. Přežívají pouze čtyři vrhy včetně ústeckého. ČTK o tom informovala mluvčí zoo Veronika Schranková.
(Celý text)

Slovenská metropole má strom Olgy Havlové, vysazen byl blízko úřadu vlády
10. prosince 2023 01:03

BRATISLAVA (ČTK) - Slovenská metropole má od tohoto týdne strom Olgy Havlové. Na počest manželky bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla, která by se letos dožila 90 let, zástupci Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, slovenské prezidentské kanceláře a bratislavského magistrátu vysadili lípu v parku u úřadu slovenské vlády v centru Bratislavy.
(Celý text)

Smogová situace už v Moravskoslezském kraji není
9. prosince 2023 23:44

(ČTK) - Meteorologové dnes odpoledne odvolali smogovou situaci v aglomeraci Ostravska, Karvinska a části Frýdecko-Místecka vyhlášenou ve čtvrtek kvůli zhoršeným rozptylovým podmínkám. Smogová situace tak není už nikde v Moravskoslezském kraji, v ostatních částech regionu ji meteorologové odvolali už v pátek. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
(Celý text)

Čínský vyslanec oznámil pokrok v jednání o fosilních palivech na COP28
9. prosince 2023 17:53

DUBAJ (ČTK) - Pokrok ve složitých jednáních o fosilních palivech na konferenci OSN o změně klimatu COP28 dnes oznámil zvláštní čínský čínský vyslanec pro klimatické otázky Sie Čen-chua. Předpokládá, že vyjednávání v dalších dnech dále pokročí. Informovala o tom agentura AFP. Dohoda má podle něj zásadní význam, ale nemusí nabrat dokonalého tvaru.
(Celý text)

Aktivisté obarvili vodu v Benátkách na zeleno, kritizují postup jednání na COP28
9. prosince 2023 17:52

(ČTK) - Členové skupiny Extinction Rebellion (XR) dnes obarvili vodu v benátském Velkém kanále (Canal Grande) na zeleno v protestu proti pokračujícím jednáním na klimatické konferenci OSN COP28 v Dubaji, která označili za směšná a neúspěšná. Do kanálu nalili životnímu prostřední neškodnou fluorescentní látku. Barva se objevila i v kanálu v Miláně a řekách v Římě, Turíně a Boloni, píše agentura ANSA.
(Celý text)

Pozapomněli jsme na jednu věc, která nám může pomoci získat čas na řešení klimatické krize, upozorňuje vědkyně z Vysokého učení technického
9. prosince 2023 06:14

PRAHA (Ekolist) - Ačkoliv se v souvislosti s klimatickou krizí a vypouštěním emisí mluví nejčastěji o průmyslu, dopravě a energetice, jeden sektor byl trochu opomíjen: komunální odpad. Mezinárodní vědecký tým v časopise Science upozornil, že změny v odpadovém hospodářství by mohly dokonce dočasně zpomalit oteplování planety, a tím lidstvu „koupit“ čas na řešení klimatické krize. Na výzkumu se podílela i vědkyně Yee Van Fan z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.
(Celý text)

Mlž, který se ocitl na pokraji vyhynutí, se začal zase objevovat v Jadranu
9. prosince 2023 02:08

ZÁHŘEB (ČTK) - Obrovský mlž kyjovka šupinatá, který se ocitl na pokraji vyhynutí, se podle mořských biologů vrátil do vod u Chorvatska, kde jeho počty výrazně vzrostly. Tato škeble, která může dorůst až jednoho metru, začala vymírat kvůli šíření smrtícího patogenu v některých částech Středozemního moře kolem roku 2016. Podle agentury Reuters chorvatští vědci donedávna evidovali v jejich části Jadranského moře pouze deset přežívajících kyjovek šupinatých.
(Celý text)

V lužních lesích na jihu Moravy jsou tři nové přírodní památky
9. prosince 2023 01:32

(ČTK) - Tři oblasti v lužních lesích nedaleko Břeclavi jsou od prosince přírodními památkami. Dostaly názvy Kostická Čista, Týnecké Fleky a Saufang. Rozkládají se na téměř 111 hektarech, informovala mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.
(Celý text)

Pijavky lékařské se vracejí na Skotskou vysočinu
9. prosince 2023 01:04

(ČTK) - Pijavka lékařská je v přírodě jedním z nejméně oblíbených lovců. Krvežíznivá a vyzbrojena třemi silnými čelistmi hladově připlouvá k vysoké zvěři, dobytku i lidem, kteří se zatoulají do jejich rybníků. Přesto se tento malý dravec stal předmětem nepravděpodobného reintrodukčního programu, který má obnovit populaci druhu v lokalitě, odkud vymizel nebo kde byl vyhuben. Program realizují ochránci přírody v malé laboratoři hluboko ve Skotské vysočině, v parku pro volně žijící živočichy, který je známý především díky medvědů ledním, kočkám divokým a vlkům, napsal list The Guardian.
(Celý text)

Farmou roku je letos Vinařství Válka z Nosislavi v okresu Brno-venkov
9. prosince 2023 01:00

(ČTK) - Vítězem letošního ročníku soutěže Farma roku je Vinařství Válka z Nosislavi z okresu Brno-venkov. Soutěž pořádá Asociace soukromého zemědělství ČR, která sdružuje drobné farmáře. Výsledky oznámila tento týden na slavnostním vyhlášení v Praze, na České zemědělské univerzitě. Na druhém místě se umístil Ranč Karpentná na Frýdecko-Místecku a na třetím místě ekologická farma ALMAKO na Bruntálsku.
(Celý text)

V Londýně vyhodili do povětří kameru v nízkoemisní zóně, útoky na ně se množí
9. prosince 2023 00:55

LONDÝN (ČTK) - Londýnská policie vyšetřuje bombový útok na jednu z kamer, které dohlížejí na dodržování pravidel vjezdu do nízkoemisní zóny v britské metropoli. Starosta města Sadiq Khan označil výbuch, který poškodil několik aut, za neodpovědný čin, jenž mohl vést k obětem na životech. Exploze je dalším v řadě činů, kterými se odpůrci zavedení čisté zóny snaží vyřadit z provozu kamerový systém, napsala agentura Reuters.
(Celý text)

V Londýně vyhodili do povětří kameru v nízkoemisní zóně, útoky na ně se množí
9. prosince 2023 00:55

LONDÝN (ČTK) - Londýnská policie vyšetřuje bombový útok na jednu z kamer, které dohlížejí na dodržování pravidel vjezdu do nízkoemisní zóny v britské metropoli. Starosta města Sadiq Khan označil výbuch, který poškodil několik aut, za neodpovědný čin, jenž mohl vést k obětem na životech. Exploze je dalším v řadě činů, kterými se odpůrci zavedení čisté zóny snaží vyřadit z provozu kamerový systém, napsala agentura Reuters.
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 2059 | Další