titulní strana > co píší jiní
Čistit – nečistit? Nezaplavit – zaplavit?
21. ledna 2020 07:30
() - V nedávné diskusi ohledně nutných zásahů člověka v přírodě, jakožto nutného menšího zla, jeden čtenář nazval autora článku hloupým a zmanipulovaným. To proto, že schvaluje čištění koryt potoků a řek od nánosu kamení, štěrku a hlíny. Podle tohoto čtenáře tím dochází k ničení bentosu a poklesu spodních vod, což považuje za neodpustitelnou a nenapravitelnou chybu.

Jistěže má zčásti pravdu, při odstraňování naplaveného materiálu je odebírána i živočišná složka dna vodoteče. Bagr nabírá veškerou hmotu a není známa metodika, jak se popisovanému jevu vyhnout. Lidová moudrost má na to výstižné pořekadlo: Když se kácí les, lítají třísky. Pokud dotyčný zná způsob, jak vyčistit koryto řeky a zachránit živočichy dna toku, má možnost to prezentovat jako svůj patent.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Karel Zvářal

Pokud chceme předejít záplavám v zastavěných oblastech, je nutno čas od času dno řeky od naplavenin vyčistit. Inicioval jsem vloni vyčištění potoka, kterého si nikdo nevšímal od časů jeho zpevnění, tj. minimálně šedesát let. Jak je z fotografií patrné, nános naplaveniny byl místy vysoký téměř metr, zejména kousek za strmějším úsekem. A zrovna tam byl zbudován mostek, pod kterým se při vyšší hladině zachytí ulomená větev a splavené seno, dojde k jeho zneprůchodnění. To způsobí vylití vody do okolí, v našem případě hustě zabydlené městské části. Ta byla postižena záplavami v roce 1997, kdy byly zatopeny sklepní prostory po vydatných srážkách začátkem července po vylití místní říčky.

Lidská sídla jsou velmi často budována v těsné blízkosti řek. Řeka byla při osídlování krajiny spojovací tepnou s okolním světem. Lodě naložené dřevem a kamením uvezly více než koňské povozy. Řeka či potok byly také zdrojem vody k napájení zvířat, praní prádla i vaření. Řeka je však živý organismus, mění se v čase, někde meandruje, jinde se zanáší a rozlévá. A na to je třeba pamatovat.

S měnícím se klimatem se mění vodní režim našich vodotečí. Zatímco dříve byl průtok více stabilní díky pravidelným srážkám – i když k záplavám také docházelo, v dnešní době po dlouhých obdobích sucha s obnaženými kameny dna následují často přívalové srážky, kdy místy dochází k rozlití vod do okolí daleko častěji, než tomu bývalo v minulosti. Pokud se tak děje v nezastavěných oblastech, nevznikají žádné větší škody. Často jsme ale svědky událostí, kterým šlo při troše předvídavosti předcházet. Mám na mysli zúžená koryta potoků a řek v obcích, kde nízký mostek či propustek je místem ucpání větvemi a bahnem, a odkud se voda rozlévá do širokého okolí zastavěné nivy.

Naplavenina oblázků a štěrku pod mostem.
Naplavenina oblázků a štěrku pod mostem.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Karel Zvářal

Před lety se v našem městě stala tragická událost, když vyvrácený pajasan usmrtil dva školáky, kteří čekali na zastávce u parku. Stalo se tak za bezvětří, kdy by to málokdo čekal, neboť strom měl zčásti uhnilé kořeny. Spodní větve měl sice ořezány, ale pod zem nikdo nevidí, proto došlo k této překvapivé události. V jiné části města se vyvrátil plně vzrostlý košatý javor s uhnilými kořeny, naštěstí nikoliv do zástavby, ale do koryta řeky.

Kdyby se toto stalo při vysoké hladině, např. po déletrvajících deštích, máme zaděláno na pěkný malér! A jelikož se pyšníme názvem město zeleně, je takových vzrostlých stromů na břehu řeky několik set. Stačil by jeden takový vyvrácený strom při povodni a riziko místního rozlití v důsledku zmenšeného říčního profilu je velmi pravděpodobné.

Je zajímavé, že v takových zúžených místech s mostem se někde vytváří nános naplaveniny, která se každým rokem zvyšuje. Jako malí kluci jsme jeden ostrůvek pojmenovali Mrkev, protože má podobně protáhlý tvar. Vegetace na jeho povrchu zachytává jako přirozená česle splavené bahno a kamení, takže každým rokem je ostrůvek o nějaký centimetr vyšší. Při nedávné vysoké vodě bylo zaneseno velkými oblázky i přilehlé hlavní koryto řeky, takže tento ostrov se relativně snížil. I zdá se tedy, že se přiblížila doba k vyčištění zúženého místa pod mostem. V případě rozlití by byla ohrožena domková zástavba či nemocnice.

Rostoucí ostrůvek
Rostoucí ostrůvek
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Karel Zvářal

Úvodní námitku, že při čištění dna je ničen život v říčním korytě, lze snadno vysvětlit. Příroda je silná, a s tímto lokálním zásahem si snadno poradí. Z horní části toku sem budou splaveni blešivci, nitěnky, chrostíci, raci aj. vodní organismy. Během několika málo let se situace opět vrátí do normálu.

Bránit čištění a prohlubování koryt proto považuji za jeden z největších omylů, kterých se tzv. ochranáři dopouštějí. Nejde jen tak přejít, že zdržují či zakazují nutné zásahy pro bezpečný život lidí. Škodí především sami sobě, neboť jejich konání jde proti elementární logice. Malým zásahem do ekosystému řeky zabráníme velkým hospodářským škodám. Kdo toto nechce pochopit, vystavuje sám sobě vysvědčení o nezpůsobilosti.

Karel Zvářal

Další články:
22. září 2020 04:40
21. září 2020 13:18
21. září 2020 05:00
19. září 2020 04:50
18. září 2020 14:00

Online diskuse
Bezzásahová plocha NP Šumava by v roce 2060 měla být 75 procent
22. září 2020 12:49

DOBRÁ (ČTK) - Bezzásahová plocha šumavského národního parku by v roce 2060 měla dosáhnout tří čtvrtin jeho rozlohy. K tomuto stavu park směřuje na základě zásad péče, které by měly platit od příštího roku. Navrhovaný dokument ještě musí schválit Rada Národního parku Šumava a následně také ministerstvo životního prostředí.
(Celý text)

Psí hrdinové získali ceny za záchranu životů i péči o své pány
22. září 2020 12:37

PRAHA (ČTK) - Pět psích hrdinů bylo oceněno v anketě Statečné psí srdce za rok 2019. Pořadatelé v ní vybírají činy služebních záchranářských a asistenčních psů i běžných psů. Za profesionály má letos cenu německý ovčák Noris. Vystopoval ženu, která se pokusila o sebevraždu. Oceněný z řad běžných psů, Tony, zase zabránil požáru v bytě.
(Celý text)

General Electric přestane stavět uhelné elektrárny
22. září 2020 12:02

NEW YORK (ČTK) - Společnost General Electric (GE) přestane stavět uhelné elektrárny a ty stávající zavře nebo prodá. Americký průmyslový konglomerát se tak podle svého sdělení rozhodl, protože se chce soustředit na energii z obnovitelných zdrojů, přičemž motivace je ekonomická.
(Celý text)

Airbus chce do roku 2035 sestrojit letadlo na vodíkový pohon
22. září 2020 12:00

PAŘÍŽ (ČTK) - Výrobce letecké techniky Airbus chce do roku 2035 jako první na světě sestrojit osobní letadlo na vodíkový pohon. Šéf podniku Guillaume Faury to uvedl v deníku Le Parisien - Aujourd'hui en France. Potřeba k tomu budou investice v desítkách miliard eur, řekl podle agentury DPA.<
(Celý text)

Plastové nejsou jen obaly. Velká část výrobků z plastu se zatím kupí v domácnostech
22. září 2020 11:56

PRAHA (Ekolist) - Debata o narůstajícím problému s plastovými odpady se až příliš soustředí na snížení objemu jednorázových obalových plastů: nápojových obalů, tašek, sáčků, lahví a tub. Ty totiž tvoří nejviditelnější část na skládkách ukládaného materiálu. Nepostižen změnami tak i nadále zůstává přibližně dvoutřetinový „neviditelný“ podíl jiných výrobků z plastu. Píše o tom Phys.org.
(Celý text)

U Tasmánie uvázlo přes 200 kulohlavců, chystá se jejich záchrana
22. září 2020 11:51

SYDNEY (ČTK) - Na západním pobřeží ostrova Tasmánie uvázlo přes 200 kulohlavců. Informují o tom světové agentury. Nejméně 25 kytovců zahynulo. Akce na záchranu ostatních kulohlavců má začít na místě v úterý.
(Celý text)

Německo chce obnovit transevropské železniční spoje
22. září 2020 11:50

BERLÍN (ČTK) - Evropu je i v rámci ochrany klimatu nutné propojit pomocí vysokorychlostních vlaků a nočních železničních spojů. Dnes to v Berlíně před začátkem železničního summitu unijních ministrů dopravy, zástupců Evropské komise (EK) a představitelů železničních společností prohlásil německý ministr dopravy Andreas Scheuer. Náměstek českého ministra dopravy Jan Sechter, který Česko na virtuální konferenci zastupuje, k tomu ČTK řekl, že Česká republika se na rozvoji transevropských spojení chce podílet a chce se stát křižovatkou železničních cest.
(Celý text)

Státní dotace podporované energii má i příští rok být 27 miliard korun
22. září 2020 11:43

PRAHA (ČTK) - Příspěvek státu podporovaným zdrojům energie (POZE) má příští rok činit stejně jako letos 27 miliard korun. Rozhodla o tom vláda, která schválila návrh příslušného vládního nařízení. Zbylou část z podpory zhruba 45 miliard, kterou nepokryje státní dotace, zaplatí převážně spotřebitelé ve fakturách za elektřinu.
(Celý text)

Místo pro odběr elektrozařízení asi bude v každé větší obci
22. září 2020 00:39

PRAHA (ČTK) - Místa na zpětný odběr elektrozařízení, která dosloužila, budou muset jejich výrobci asi zřídit v každé obci nad 2000 obyvatel. Vláda navrhovala, aby takovéto místo muselo být v obcích nad 10 000 obyvatel. Zvýšení počtu míst schválili poslanci v rámci nového zákona o výrobcích s ukončenou životností. Normu nyní dostane k posouzení Senát.
(Celý text)

Botanická zahrada Masarykovy univerzity uzavřela skleníky a zrušila výstavy
22. září 2020 00:36

BRNO (ČTK) - Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně kvůli koronavirové situaci uzavřela skleníky pro veřejnost. Zrušila také všechny akce, výstavy a exkurze plánované do konce roku. Médiím to oznámila vedoucí zahrady Magdaléna Chytrá.
(Celý text)

Elektrická Škoda Citigo je vyprodaná, už ji nejde objednat
22. září 2020 00:31

MLADÁ BOLESLAV (ČTK) - Škoda Auto vyprodala svůj první sériový elektromobil Citigoe iV. Kvůli naplněným výrobním kvótám ukončila příjem objednávek. Dodávat již objednané vozy bude do příštího roku, kdy bude výroba modelu ukončena. Vyplývá to z informací automobilky.
(Celý text)

Vláda schválila zpřesnění povinností vůči Antarktidě
21. září 2020 18:18

PRAHA (ČTK) - Novelu zákona o Antarktidě, jež zpřesňuje povinnosti vyplývající z mezinárodních závazků České republiky vůči kontinentu, vláda na dnešním zasedání schválila. Jedním z cílů novely, kterou předložilo ministerstvo životního prostředí, je úprava povolovacího systému, procesů a podmínek pro vstup a činnosti prováděné na Antarktidě.
(Celý text)

Mykologové našli "nejkrásnější z českých hřibů" - vzácný hřib rudonachový
21. září 2020 17:54

PRAHA (Ekolist) - Velký úspěch zaznamenali mykologové z Mykologického klubu Ryzec. Našli totiž vzácný a jeden z našich nejkrásnějších hřibů - hřib rudonachový. Informuje o tom ČSOP Klenice.
(Celý text)

Vyrostou rychle, umřou dříve. Sázka na stromy coby úložiště uhlíku nám vyjít nemusí
21. září 2020 16:52

PRAHA (Ekolist) - Stromové vegetaci skleníkový efekt prospívá. Čím více je v atmosféře oxidu uhličitého a otepluje se klima, tím rostou rychleji. Jenže jak ukazuje studie z Nature Communications, rychlejší růst stromů je spjatý s jejich nižší životností. V klimatu blízké budoucnosti by tedy stromy mohly ztratit svou pro nás tolik užitečnou schopnost být efektivním úložištěm uhlíku.
(Celý text)

Do Bečvy unikla neznámá látka, uhynulo velké množství ryb
21. září 2020 16:12

HUSTOPEČE NAD BEČVOU (ČTK) - Kvůli neznámé látce, která se v neděli dostala do řeky Bečvy na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje, uhynuly tuny ryb. Hasiči dnes zasahovali u Ústí a u Lipníku nad Bečvou, podle mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Radky Nastoupilové se znečištěná voda nyní blíží k Přerovu. Přerovská radnice dnes vydala doporučení, aby lidé nevstupovali do Bečvy a před vstupem chránili i své psy. Příčina znečištění zatím není známa, řekla dnes ČTK Nastoupilová. Podle inspekce jde o ojedinělou havárii s tak masivním úhynem ryb.
(Celý text)

Princ Charles vyzval k činům v boji s klimatickými změnami
21. září 2020 13:52

LONDÝN (ČTK) - Britský princ Charles vyzval ke zlepšení boje proti klimatickým změnám, jejichž dopad podle něj zastíní důsledky pandemie covidu-19. Následník britského trůnu to řekl ve videoposelství, které natočil u příležitosti zahájení Klimatického týdne v New Yorku.
(Celý text)

V Krkonoších padaly během léta rekordy, Sněžku navštívilo i přes 10 000 lidí denně
21. září 2020 13:07

HRADEC KRÁLOVÉ (ČTK) - Krkonošský národní park (KRNAP) v letních měsících zaznamenal v meziročním srovnání nadprůměrnou a místy až rekordní návštěvnost. Největší zájem byl od začátku července do poloviny září o hlavní turistické cíle. Na Sněžce Správa KRNAP zaznamenala dokonce nejvyšší dosavadní denní návštěvnost, a to více než 10 000 lidí. I v Krkonoších se potvrdil celostátní trend, kdy Češi dali letos kvůli koronaviru přednost dovolené v tuzemsku.
(Celý text)

Úřady: Stovky uhynulých slonů v Botswaně zabily toxiny ze sinic
21. září 2020 11:53

GABORONE (ČTK) - Úhyn stovek slonů v africké Botswaně způsobily toxické látky produkované sinicemi, uvedl zástupce ředitele tamního oddělení ochrany národních parků Cyril Taolo. Podle něj bylo nalezeno už 330 mrtvých slonů. Jejich smrt nedokázaly úřady zatím uspokojivě vysvětlit.
(Celý text)

V národním parku Saské Švýcarsko u hranic s ČR hoří les
21. září 2020 10:53

DRÁŽĎANY (ČTK) - V německém národním parku Saské Švýcarsko hoří od víkendu les. Požár v těsné blízkosti hranice s Českem hasiči už dostali pod kontrolu, uhasit se jim ho ale kvůli nedostupnému terénu zatím nepodařilo. Informoval o tom list Sächsische Zeitung. Hořet začalo nejspíš kvůli tomu, že si někdo v lese založil nelegální ohniště.
(Celý text)

Pražské vodárny kontrolují stav sítě pomocí satelitu. Podobně jako se hledá voda na Marsu
21. září 2020 01:00

PRAHA (ČTK) - Pražské vodovody a kanalizace (PVK) začaly k vyhledávání skrytých úniků z vodovodní sítě používat technologii satelitního snímkování Země. Cílem je snížit ztráty vody ze sítě. Jedno snímkování vyjde asi na dva miliony. ČTK to sdělil mluvčí PVK Tomáš Mrázek.
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1361 | Další
< zpět na titulní stranu

Reklama