titulní strana > co píší jiní
Rok udržitelného rozvoje v českých knihovnách
22. února 2021 07:00
() - Knihovny v České republice jsou klíčovými institucemi, které zajišťují všem bez rozdílu přístup ke kulturnímu dědictví. Jsou zásadní pro rozvoj komunitního života v místě, kde působí, a jejich úloha v procesu celoživotního vzdělávání a učení je také nezastupitelná. Pro knihovny tedy už dávno neplatí, že “pouze” půjčují knihy, byť samozřejmě stále jde o hlavní náplň práce většiny knihovníků a knihovnic. Jak se ale stalo, že se knihovny nejen v České republice začaly intenzivně věnovat tématu udržitelného rozvoje?

Jedním ze základních úkolů každé knihovny je poskytování informací, a protože každé odpovědné rozhodování vyžaduje přístup k relevantním a ověřeným informacím, jsou to, možná pro někoho překvapivě, právě knihovny, které mají celosvětově zásadní úlohu v prosazování udržitelného způsobu života. Bez přístupu k informacím o stavu klimatu nelze získat celospolečenskou podporu pro nutná opatření pro řešení klimatické krize. Udržitelnější postupy v zemědělství nebo dopravě se také bez široké podpory vyplývající ze znalosti dané problematiky samy neprosadí. Z tohoto důvodu se také nejdůležitější knihovnická organizace, Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí (IFLA) aktivně podílela na vyjednávání Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) a stála za prosazením cíle 16.10 “Zajistit veřejnosti přístup k informacím a ochranu základních svobod”. Informací je ale nyní obecně všude spousta, doslova se v nich denně topíme. A tady právě můžeme ocenit další přednost knihoven - vzdělané knihovníky a knihovnice, kteří dokáží individuálně pomoct a poradit, jak v tom pomyslném moři najít to, co právě potřebujeme. Knihovny tedy nabízí něco, co ani sebelepší algoritmus internetového vyhledávače nezvládne, protože pro to ani nebyl navržen.

V České republice najdete i ve světovém měřítku zcela ojedinělou knihovní síť zahrnující přes šest tisíc knihoven a jejich poboček. Tyto knihovny se samozřejmě velmi liší, mají různé specializace, cílové skupiny i priority, přesto spolu dokáží efektivně spolupracovat. Jedním projevem této spolupráce je i každoroční společné komunikační téma, které vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a knihovny se do jeho naplňování po svém zapojují. V roce 2021 je tímto tématem udržitelnost, respektive Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Důvodů pro volbu tohoto tématu bylo hned několik. V obecné rovině navazujeme na činnost mezinárodních oborových organizací, např. již zmíněné federace IFLA, které SDGs dlouhodobě podporují. V českém kontextu vycházíme z Koncepce rozvoje knihoven na roky 2021-2027, přijaté vládou v roce 2020, která se explicitně odvolává na Strategický rámec Česká republika 2030, tedy dokument, jenž fakticky implementoval principy SDGs do českého prostředí. Zároveň nelze opomenout ani velmi aktivní kolegyně a kolegy v blízkém i vzdálenějším zahraničí, kteří sami ve svých knihovnách téma udržitelnosti dlouhodobě propagují, i zájem mnoha českých knihovníků a knihovnic, kteří by se mu rádi více věnovali.

Z ankety mezi více jak třemi stovkami českých knihoven, která proběhla na podzim 2020, vyplynulo, že aby se knihovníci a knihovnice mohli náležitě věnovat tématům spojeným s udržitelným rozvojem, potřebují propojení na experty, které by zvali na diskuse a přednášky, tipy na volně dostupné lekce a obsahy, návody, jak jít příkladem, a sdílení nápadů i osvědčené praxe. Na tuto poptávku jsme se jako skupina knihovníků a knihovnic sdružených pod Svazem knihovníků a informačních pracovníků rozhodli reagovat vytvořením několika platforem pro sdílení takových příkladů inspirující praxe. Vedle webu, který slouží jako hlavní rozcestník, probíhá výměna názorů a zkušeností na facebookové stránce a v rámci diskusní facebookové skupiny.

Pro rok 2021 jsme se ale rozhodli zaměřit především na přípravu celoročního vzdělávacího programu pro samotné knihovníky a knihovnice. V plánu máme šest online webinářů a tři praktické workshopy, které povedou přední odborníci a odbornice na zvolená témata. V prosinci snad dojde i na konferenci, na které shrneme dosavadní výsledky a domluvíme se, jak dál, neboť tímto cyklem téma udržitelného rozvoje v českých knihovnách pevněji ukotvíme, ovšem mnohem obtížnější úkol, tedy jeho prosazení u široké veřejnosti, nás teprve čeká.

Celosvětově platí, že knihovny se již na naplňování řady Cílů udržitelného rozvoje aktivně podílejí. Nejinak je tomu i v Česku, konkrétní příklady jsou k dohledání třeba na webu Co dokáže knihovna? V knihovnách se konají setkání s místními farmáři, populární swapy, diskuse o lokálních tématech i rukodělné workshopy. Ano, předávání po generace uchovávaných dovedností je také úkolem knihoven. Proto například Městská knihovna v Praze otevřela v roce 2020 hned tři kreativní prostory - v jednom se můžete naučit šít, ve druhém pracovat se dřevem a třetí je uzpůsoben na drobné kreativně-technologické projekty. Všechny dílny jsou postaveny na principu sdílení a podporují opětovné využití starých, ale stále funkčních nebo opravitelných věcí.

Knihovny najdete v České republice takřka všude. V mnoha lokalitách jsou vedle hospody a možná ještě kostela jediným prostorem, kde se místní mohou společně sejít. Už dávno to nejsou jen sklady knih, na které usedá prach. Často se jedná o živoucí komunitní centra, a tak je jen logické, že by mohly hrát výraznější roli i při šíření principů udržitelnosti. Aktivity plánované na rok 2021 by tomu měly pomoct postavit základ, na který budeme v příštích letech dále navazovat. Pokud vás téma zajímá, sledujte svou místní knihovnu, třeba vás již brzy příjemně překvapí. Nebo ještě lépe - nabídněte jí spolupráci a vymyslete něco společně pro sebe i pro druhé.

V čem konkrétně vám již nyní mohou knihovny pomoct? Třeba poskytnutním prostoru pro nejrůznější aktivity - od vyvěšení plakátu po uspořádání fairtradové sousedské snídaně. Samozřejmě pomohou s výběrem knih, informačních zdrojů i při pořádání besed a jiných setkání. Můžete společně připravit místní quest nebo stávající akce rozšířit o témata udržitelnosti. Možnosti a zdroje jednotlivých knihoven jsou pochopitelně různé. Záleží i na míře, s jakou si zřizovatel uvědomuje roli a důležitost knihovny pro obec a investuje do jejího rozvoje. Mnohé překážky lze ale právě ve spolupráci úspěšně překonat.

Záštitu nad celoročním vzdělávacím cyklem “Udržitelnost v knihovnách” převzalo Ministerstvo kultury České republiky, Ministerstvo životního prostředí České republiky a Informační centrum OSN v Praze.

Ondřej Hudeček

Další články:
3. března 2021 04:30
2. března 2021 04:59
1. března 2021 07:00
28. února 2021 07:00
27. února 2021 07:00

Online diskuse
Jsme na konci doby meziledové. Ale na divném konci, říká paleoekolog Petr Kuneš
3. března 2021 05:26

PRAHA (Ekolist) - Současnost je zahlcená ekologickými problémy. Mnohé z nich se zdají být katastrofické. Pokud se ale podíváme stovky a tisíce let do minulosti, zjistíme, že mnohé změny prostředí se opakují. A že přírodní podmínky nebyly nikdy stálé. Přestože je dnešní svět jedinečný, může nám historie nabídnout porozumění dějům, které aktuálně prožíváme. Paleoekolog Petr Kuneš nám v rozhovoru pomáhá vyjasnit pohled na to, co je v přírodě přirozené, i na dobu, ve které žijeme – dobu meziledovou.
(Celý text)

Brusel prošetří, zda Německo kvůli uhlí neporušilo pravidla EU
3. března 2021 03:02

BRUSEL (ČTK) - Evropská komise (EK) začala vyšetřovat, zda Německo neporušilo unijní pravidla, když nabídlo firmám RWE a LEAG odškodné za to, že rychleji skončí s výrobou elektřiny z hnědého uhlí. Komise uvedla, že se zaměří na to, zda nabídnutá kompenzace neporušuje unijní pravidla o státní pomoci. Firma LEAG, kterou vlastní Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského a skupina PPF Investments, sdělila ČTK, že očekává, že EU uzná dohodu se spolkovou vládou jako přiměřenou a jako celospolečenský kompromis.
(Celý text)

Prodej aut na elektřinu loni ve světě stoupl o 30,5 procenta
3. března 2021 02:05

PRAHA (ČTK) - Prodej aut s částečným nebo úplným elektrickým pohonem se loni na hlavních trzích zvýšil o 30,5 procenta na 5,9 milionu vozů. Naopak prodej aut se spalovacím motorem zažil největší šok poslední dekády, kdy prodeje v jednotlivých zemích klesaly dvouciferným tempem. Vyplývá to z aktuální studie PwC E-mobility Sales Review, která sleduje prodeje elektrických aut na deseti západoevropských trzích, v USA, Číně, Japonsku a Jižní Koreji.
(Celý text)

Ústav: Počty hrabošů v únoru znovu klesly
3. března 2021 01:12

PRAHA (ČTK) - Aktivita hrabošů klesla v únoru meziměsíčně zhruba o čtvrtinu na 456 používaných východů z nor na jeden hektar. U ozimých plodin jde však stále o 2,3násobek tzv. prahu škodlivosti, sdělila mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) Ivana Kršková. Jde o další pokles, v lednu aktivita klesla meziměsíčně rovněž zhruba o čtvrtinu, jejich počty dosahovaly trojnásobku prahu škodlivosti. Stále ale podle ní existují lokality, kde jsou i dva tisíce používaných nor na hektar.
(Celý text)

Olomouc testuje nové kontejnery na odpad, díky nášlapnému systému se lépe otevírají
3. března 2021 00:45

OLOMOUC (ČTK) - Technické služby začaly v Olomouci testovat nový typ kontejnerů na komunální odpad, které mají nášlapný systém usnadňující otevírání a uzavírání nádob. Díky tomu je manipulace s kontejnery jednodušší a samozavíratelný systém brání přístupu hlodavců do útrob velkoobjemových nádob na odpad. V rámci pilotního projektu budou ve městě postupně instalovány tři desítky těchto kontejnerů. ČTK to sdělila Hana Vacová z Technických služeb města Olomouce.
(Celý text)

Vědci hledají v lesích za Brnem pozůstatky lidského hospodaření
2. března 2021 16:40

BRNO (ČTK) - Vědci budou severně od Brna pátrat v lesích po historických pozůstatcích lidské hospodářské činnosti. Cílem projektu, který spojuje lesnictví s památkovou péčí a archeologií, je vytvořit postupy, jak podobné památky chránit. O projektu informovala Mendelova univerzita v Brně, jejíž vědci projekt vedou.
(Celý text)

Jak na zahradě chránit ptačí hnízda
2. března 2021 16:34

PRAHA (Ekolist) - I když astronomické jaro ještě nezačalo, v přírodě se objevují první jarní květiny, zpívají ptáci. Každé jaro věnují ptáci obrovské množství času a energie péči o svá vajíčka a mláďata. Lidé jim mohou pomoci zajistit v okolí hnízda bezpečí. Na ochranu ptačích hnízd se zaměřuje letošní ročník mezinárodního programu Jaro ožívá, v němž děti sledují návrat šesti vybraných druhů stěhovavých ptáků. A letošní téma Chráníme ptačí hnízda poradí, jak pomoci ptákům v době hnízdění.
(Celý text)

Lidé mohou na tmavé obloze pozorovat zvířetníkové světlo
2. března 2021 16:28

PRAHA (ČTK) - V těchto dnech mohou lidé na obloze spatřit zvířetníkové světlo. Úkaz je vidět už krátce po západu Slunce. Nejlepší podmínky budou do 15. března, pak bude pozorování rušit Měsíc, uvedl astronom a fotograf Petr Horálek v tiskové zprávě.
(Celý text)

Covidem-19 onemocněly kočky v pražské zoo
2. března 2021 14:20

PRAHA (ČTK) - Nákaza covidem-19 byla nově prokázaná u páru koček krátkouchých chovaných v pražské zoologické zahradě. Choroba se v zoo v Praze už dříve potvrdila u dvou lvů indických a gorilího samce Richarda. Jejich zdravotní stav se lepší, uvedl ředitel zoo v Troji Miroslav Bobek. Zoologické zahrady v Česku jsou nyní kvůli epidemii koronaviru uzavřené.
(Celý text)

Lidovci chtějí zařadit bod o zřízení vyšetřovací komise k Bečvě
2. března 2021 14:09

PRAHA (ČTK) - Na aktuální schůzi Poslanecké sněmovny chce opoziční KDU-ČSL zařadit bod o zřízení sněmovní vyšetřovací komise k havárii na řece Bečvě. Na tiskové konferenci to řekl lidovecký předseda Marian Jurečka. ODS, KDU-ČSL a TOP 09, které budou v podzimních volbách kandidovat v koalici Spolu, o tom hovořily už v lednu.
(Celý text)

V Krkonoších roste mezi návštěvníky počet cyklistů a lidí na koloběžkách
2. března 2021 10:50

VRCHLABÍ (Ekolist) - Turistická sezona 2020 byla nejen v Krkonoších zásadně poznamenána především situací vzniklou vlivem nákazy COVID-19 a s ní souvisejícími protiepidemickými opatřeními. Na základě dat ze sčítačů, které máme k dispozici, lze ale konstatovat, že i přes všechna omezení byla celková návštěvnost druhá nejvyšší za posledních devět let. Patrný je výrazně rostoucí trend návštěvnosti cyklistů, resp. uživatelů koloběžek a to zejména ve vrcholové části Krkonoš. Zřetelnéje i prodlužování denní aktivity návštěvníků vrcholových partií Krkonoš a to jak během dne, tak zvláště během nočních hodin.
(Celý text)

Emise oxidu uhličitého loni klesly v důsledku pandemie téměř o šest procent
2. března 2021 10:47

LONDÝN (ČTK) - Globální emise oxidu uhličitého loni klesly o 5,8 procenta, což je výsledek zpomalení ekonomické aktivity v důsledku pandemie. Koncem roku se ale začaly opět zvyšovat a zřejmě dál porostou, uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Čína byla přitom loni jedinou zemí, kde se objem emisí za celý rok zvýšil.
(Celý text)

Volvo Cars chce do roku 2030 prodávat pouze elektrické vozy
2. března 2021 10:27

STOCKHOLM (ČTK) - Švédský výrobce osobních automobilů Volvo Cars chce do roku 2030 prodávat pouze elektrické vozy. Oznámila to dnes firma. Představila rovněž nový sportovně-užitkový vůz Volvo C40 Recharge s plně elektrickým pohonem, který bude stejně jako další modely elektromobilů nabízet výhradně prostřednictvím internetu.
(Celý text)

Temelín dovezl 25 tun paliva, které vymění při jarní odstávce
2. března 2021 10:15

TEMELÍN (ČTK) - Energetici postupně dovezli do jaderné elektrárny Temelín zhruba 25 tun paliva, které vymění při plánované odstávce prvního bloku. Začne v závěru března, potrvá přibližně dva měsíce. V Temelíně vymění 48 palivových souborů. Palivo se vezlo letecky i po silnici několik tisíc kilometrů z ruského závodu firmy Tvel. Ročně v elektrárně vymění čtvrtinu paliva, řekl temelínský mluvčí Marek Sviták.
(Celý text)

Respirátory patří do směsného odpadu, ale musí být v pytlích
2. března 2021 03:27

PRAHA (ČTK) - Použité respirátory a samotestovací sady na covid-19 patří do směsného odpadu. Lidé ale musí dodržet několik pravidel, aby zabránili nákaze těch, kteří s odpadky manipulují. Za ministerstvo životního prostředí (MŽP) to uvedla Dominika Pospíšilová.
(Celý text)

Moravská Třebová plánuje obnovu části lipové aleje. Kácení je podle města nutné
2. března 2021 01:23

M. TŘEBOVÁ (ČTK) - Moravská Třebová na Svitavsku v dubnu zahájí opravu Svitavské ulice, která je jednou z hlavních příjezdových cest do města. V úseku obnoví lipovou alej a staré stromy pokácí. K projektu chce město uspořádat veřejnou debatu.
(Celý text)

Suzano a Spinnova postaví továrnu na udržitelná textilní vlákna
2. března 2021 01:06

HELSINKY (ČTK) - Brazilský výrobce buničiny Suzano a finský výrobce celulózových vláken Spinnova postaví ve Finsku továrnu na výrobu udržitelných textilních vláken ze dřeva a odpadu. Cílem je zahájit komerční výrobu do konce roku 2022. Generální ředitel firmy Spinnova Janne Poranen to řekl agentuře Reuters.
(Celý text)

Olomoucká zoo výrazně rozšířila expozici s terarijními zvířaty
2. března 2021 00:57

OLOMOUC (ČTK) - O sedm nových terárií, dvě insektária a velkou nádrž rozšířila zoologická zahrada na Svatém Kopečku u Olomouce expozici věnovanou terarijním zvířatům. Modernizace expozice s varany, užovkami, leguány a cizokrajným hmyzem stála bezmála 817 000 korun. Novinářům to řekla mluvčí zoo Iveta Gronská.
(Celý text)

Spolek žádá poslance, aby se dřív než Dukovany dostavěl Temelín
1. března 2021 17:37

TEMELÍN (ČTK) - Spolek Pro dostavbu Jaderné elektrárny Temelín poslal jihočeským poslancům, senátorům a dalším politikům otevřený dopis, v němž žádá, aby dali přednost dostavbě Temelína před elektrárnou Dukovany. Argumentuje spory ohledně tendru na dostavbu nového jaderného dukovanského bloku i tím, že výběrového řízení by se mohli zúčastnit všichni světoví dodavatelé. Odpověď čeká spolek do konce března. ČTK to řekla předsedkyně spolku Ivana Kerlesová.
(Celý text)

V Česku se dnes slaví národní den prasat
1. března 2021 16:40

PRAHA (Ekolist) - O prasatech panují některé nelichotivé mýty, zejména stran čistoty, přitom se ale jedná o čistotná a také velmi inteligentní zvířata. Někdo dokonce chová vybraná domácí plemena jako domácí mazlíčky. Od roku 1972 se také slaví Národní den prasat, který připadá na 1. března.
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1453 | Další
< zpět na titulní stranu

Reklama