titulní strana > co píší jiní
Víme všechno o zábavní pyrotechnice?
8. dubna 2021 07:00
() - Nejen koncem roku, ale vlastně po celý rok a v Brně po dobu akce Ignis Brunensis, je neustále někde slyšet hluk ohňostrojů či jednotlivě odpálených petard. Teď v době koronavirových omezení sice o hodně méně, ale zastupitelství města Brna se již chystá na Ignis Brunensis. Úklid po ohňostrojích u Brněnské přehrady bude podle "Příkazní smlouvy ze dne 16.02.2021" hrazen z veřejných financí Statutárního města Brna ve výši cca 98.000 Kč. Opravdu to chceme?

Když už nemyslíme na přírodu a zvířata, zkusme se zamyslet nad tím, co odpálená pyrotechnika může způsobit nám, našim dětem.

Snad budete mít trpělivost přečíst si souhrn nebezpečných látek, které potom dýcháme, dostanou se do půdy, vody. Ty prvky se po explozi zkrátka jen tak neztratí.

Stručný přehled problematiky

1. Ročně se v ČR dostane do životního prostředí kvůli ohňostrojům asi 12,5 t hořčíku, 10,5 t baria, 1 t stroncia, 0,8 t titanu, 0,5 t mědi, 1,2 t rubidia atd.

2. Množství uvolněného Zn, K a Na jsou tak obrovská, že je lze postihnout problematicky i jen bilančně. V pyrotechnických produktech jsou jejich sloučeniny obsaženy v mnohagramových množstvích.

3. Dalšími prvky, které se v tzv. zábavní pyrotechnice běžně vyskytují, jsou Li, Bi, Cr, Ni, Al, Fe, Be, Sb, Cd, Mn, V.

4. Množství Ba se oproti běžnému „pozadí“ v ovzduší během 45 minutového ohňostroje zvyšuje za nepříznivých povětrnostních podmínek až 580x. U Cu bývají tyto hodnoty poněkud nižší, zvýšení bývá 70 až 90 násobné. Podobné je to u Sr a Rb.

5. Hodnoty pro aerosolové částice PM10 a PM2,5 jsou typicky 50x až 90x zvýšené v průběhu a po ukončení ohňostroje, přičemž transportují prvky, které běžně nejsou na těchto částicích přítomny, například stroncium nebo rubidium. V průběhu Festivalu ohňostrojů v Montrealu byla v roce 2008 pro PM2,5 zaznamenána hodnota 10 000 µg m-3 (45 minut trvající ohňostroj umístěný v rozptylově nevhodné lokalitě a probíhající za nepříznivých klimatických podmínek). V průběhu asijských ohňostrojů (především Indie a Čína) jsou běžně dosahovány hodnoty až 50 000 µg m-3 pro PM2,5 po hodinovém ohňostroji.

6. Zvýšené hodnoty přetrvávají podle klimatických podmínek i řadu následujících dnů. Není výjimkou, že zvýšené pozadí v zimních měsících přetrvává i dva a více týdnů. Ovšem i po vymizení z ovzduší sloučeniny uvolněné při explozi rakety postupují dále do životního prostředí, dostávají se do vody a půdy a mohou vstupovat do potravních řetězců. Nutno zdůraznit, že bez ohňostrojů by se řada zmíněných prvků v měřitelném množství v životním prostředí vůbec nevyskytovala.

7. Jako „tracer“ pro PM2,5 se často používají právě Ba, Sr nebo Rb ionty. Ideálním „tracerem“ pro nelegální pyrotechniku je antimon.

8. V ČR je přibližně odhadováno, že například novoročního ohňostroje se aktivně účastní každý desátý spoluobčan. Počet odpálených raket je jen těžko odhadnutelný, předpokládá se v průměru asi pět odpálených raket na jednoho „střelce“. To znamená neuvěřitelných 5 milionů raket jen během silvestrovské noci. Česká obchodní inspekce uvádí přibližná množství legálně prodaných pyrotechnických produktů, ovšem i střízlivé odhady uvádějí, že možná až polovina této novoroční pyrotechniky pochází z nelegálního trhu a je prodávána podloudně na různých tržištích a v asijských obchodech. V těchto produktech se pak vyskytují i prvky, které se v produktech nabízených v běžné obchodní síti nemohou (nesmějí) vyskytovat. Expozice obyvatelstva například karcinogennímu antimonu může být tedy velmi vysoká. Pro zajímavost je možné zmínit, že v Indii zábavní pyrotechniku použije alespoň jednou ročně až 80 % obyvatelstva.

Ohňostrojový smog představuje velmi podivnou směs sloučenin s velkým zdravotním rizikem
Ohňostrojový smog představuje velmi podivnou směs sloučenin s velkým zdravotním rizikem

9. Ideálním „tracerem“ pro nelegální pyrotechniku je právě antimon nebo thallium.

10. Odpovídající monitoring v ČR i v EU zcela chybí. Tato problematika je podceňována i globálně. Navíc běžný spoluobčan vzhledem k naprosté absenci osvětové činnosti ani netuší, jak rizikovou činnost provozuje, případně, jak nebezpečným směsím sloučenin jsou on a jeho blízcí, často malé děti, exponovány. Při zběžném průzkumu u běžné populace bylo zjištěno, že se řada spoluobčanů navíc domnívá, že „to“ prostě „shoří“ a riziko není větší, než když se například opékají buřty u táboráku. Toto není prosím bohužel nadsázka! Negativně je vnímán především hluk a pak strach domácích zvířat. Dosti absurdní.

11. Dvojmocné ionty Ba jsou užívány pro dosažení zelené barvy, dvojmocné ionty Sr pro barvu červenou, jednomocná Cu pro modrou barvu, případně dvojmocná Cu v přítomnosti Cl rovněž pro modrou, sodné ionty pro žlutou atd. Hořčík, zinek, draslík atd. jsou součástí přítomných silných oxidačních činidel. Mezi ně patří chloristany a chlorečnany a některé peroxidické sloučeniny atd. V raketách je přítomen dále červený fosfor, síra, aktivní uhlí s vysokým povrchem, práškový zinek a hořčík atd.

12. Prvky se ve spalinách mohou vyskytovat v nulamocném stavu, častěji jsou však přítomny ve formě různých peroxidů a nestechiometrických sloučenin, které se vyznačují vysokou reaktivitou. Jejich rychlé působení na organismus je umocněno často vysokou rozpustností produktů exploze ve vodě.

13. Přestože je použití mnoha dalších prvků v zábavní pyrotechnice v zemích EU zakázáno, běžně se objevuje velké množství produktů s obsahem Pb, Tl, As a Sb. Zvláště olovo, thallium a arsen jsou v ohňostrojovém smogu detekovány téměř vždy, zvýšení u Pb bývá až 60 násobné oproti běžnému stavu. Tato skutečnost ukazuje na velký podíl nelegální pyrotechniky na evropském ohňostrojovém trhu. Sloučeniny antimonu jsou téměř všechny považovány za u lidí prokázané karcinogeny. Sloučeniny olova a thallia patří mezi komplexní jedy. Vysoká toxicita sloučenin arsenu je všeobecně známa. Expozice je téměř vždy inhalační a tudíž velmi účinná.

14. Kromě prvků a iontů prvků (kovů a metaloidů) se do prostředí dostává velké množství toxických plynných produktů (oxidy síry, fosforu, dusíku a dále organické sloučeniny jako formaldehyd, acetaldehyd, butylacetát, rozličné organické hydroperoxidy, mohou vznikat chlorované uhlovodíky a dokonce polyaromatické uhlovodíky).

15. Zdravotní rizika uvedených emisí jsou enormní. Ohňostrojový smog představuje velmi podivnou směs sloučenin s velkým zdravotním rizikem, směs, která se jinak nemůže vyskytovat. Bohužel jsou však rizika zcela, nebo téměř zcela ignorována, nebo při nejmenším velmi podceňována. Pokud by se podobné produkce polutantů dopouštěl jakýkoliv průmyslový závod apod., jistě by čelil soudnímu stíhání a rychlému uzavření. Reakce obyvatelstva by jistě byla panická a velmi prudká.

Prosím, zamyslete se každý sám, zda to stojí pro chvilku zábavy.

Děkuji doc. Dr. Ing. Petru Klusoňovi, DrSc. z Ústavu chemických procesů AV ČR za odborné podklady.

Iva Tomášková

Další články:
12. dubna 2021 07:00
11. dubna 2021 07:00
9. dubna 2021 04:56
8. dubna 2021 07:00
7. dubna 2021 12:22

Online diskuse
Evropští zákonodárci i představitelé z byznysu vyzvaly USA k snížení emisí
13. dubna 2021 17:40

BRUSEL/WASHINGTON (ČTK) - Desítky evropských zákonodárců i zástupců průmyslu a obchodu prostřednictvím otevřeného dopisu vyzvaly USA, aby snížily produkci skleníkových plynu o 50 procent v porovnání s rokem 2005, informuje agentura AP. Výzva přichází před klimatickým summitem, na němž bude příští týden americký prezident Joe Biden jednat se světovými lídry.
(Celý text)

Soud v Liberci zmírnil Berouskovi podmínku v kauze nelegálního zabíjení tygrů
13. dubna 2021 17:30

LIBEREC (ČTK) - Odvolací krajský soud v Liberci zmírnil trest Ludvíku Berouskovi v kauze nelegálního zabíjení tygrů a obchodu s částmi jejich těl. Potrestal ho 18 měsíci se zkušební dobou na tři roky a zrušil peněžitý trest. Původně mu byla uložena dvouletá podmínka se čtyřletým odkladem a povinnost zaplatit 338 000 korun. Jde o souhrnný trest, neboť u jiného soudu byl Berousek potrestán zabavením nekolkovaných cigaret, které se u něj našly.
(Celý text)

Návštěvníci jsou pro zvířata v liberecké zoo zatím vítanou atrakcí
13. dubna 2021 17:22

LIBEREC (ČTK) - Návrat návštěvníků je pro zvířata v liberecké zoo vítanou atrakcí. Lidí i kvůli zimnímu počasí ale zatím nechodí hodně, za dva dny přišly řádově stovky. ČTK to sdělil ředitel nejstarší zoo v zemi David Nejedlo.
(Celý text)

Ochrana zemědělské půdy před výstavbou zůstává jen na papíře, upozorňuje Zemědělský svaz
13. dubna 2021 16:08

PRAHA (Ekolist) - Zemědělský svaz ČR upozorňuje na nedostatečnou ochranu zemědělské půdy před jinými veřejnými zájmy. Jako příklad uvedl na dnešní tiskové konferenci výstavbu vysokorychlostní tratě Praha – Brno, jejíž koridor by podle zástupců svazu mohl být zabrat pozemky o výměře až 3300 ha.
(Celý text)

V nádrži Švihov právě vrcholí tření největšího hejna bolenů dravých u nás
13. dubna 2021 14:04

PRAHA (Ekolist) - Zajímavý přírodní jev je možné pozorovat v těchto dnech na vodárenské nádrži Švihov na řece Želivce nedaleko Prahy. U hlavního přítoku do nádrže se shromažďuje největší třecí hejno bolenů dravých v České republice. Tření ryb tam sledují hydrobiologové z Biologického centra Akademie věd ČR (BC AV ČR), kteří mají deset tisíc bolenů v nádrži označených čipy a pozorují takřka v přímém přenosu jejich chování.
(Celý text)

Je chov domácích mazlíčků, psů a koček, „eko“?
13. dubna 2021 14:00

PRAHA (Ekolist) - Láska ke zvířatům, péče o pejska nebo kočku, vztah k životnímu prostředí, domýšlení důsledků vlastních činů. Tyto čtyři množiny se jen zřídka prolínají, a když k tomu dojde, je z toho jen trápení.
(Celý text)

Greenpeace vyzvala Ústecký kraj, aby řešil kácení lesů v Krušných horách
13. dubna 2021 14:00

HORNÍ JIŘETÍN (ČTK) - Ekologická organizace Greenpeace vyzvala Ústecký kraj a ministerstvo životního prostředí, aby začaly řešit kácení lesů v Krušných horách v blízkosti Horního Jiřetína na Mostecku. Organizace požaduje vytvoření chráněného území, v němž nebude možné zasahovat. ČTK o tom informoval Lukáš Hrábek z Greenpeace. Les podle ekologů vlastní společnost I. H. Farm, která je spojená s finančníkem Pavlem Tykačem. Z informací, které ČTK zaslal krajský úřad, vyplývá, že se s vyhlášením požadovaného území počítá, úřad chce uzavřít s vlastníkem smlouvu. Pokud se smlouva neuzavře, budou podle úřadu zahájeny kroky k vyhlášení přírodní rezervace s totožným vymezením bezzásahové zóny.
(Celý text)

KDU-ČSL chce opět jednat o zřízení vyšetřovací komise k havárii na Bečvě
13. dubna 2021 13:20

PRAHA (ČTK) - KDU-ČSL chce na schůzi Poslanecké sněmovny opět usilovat o to, aby se dokončilo projednání bodu ke zřízení vyšetřovací komise k ekologické havárii na Bečvě. Na tiskové konferenci to řekl lidovecký předseda Marian Jurečka. Opozice iniciovala vznik komise zejména kvůli tomu, že původce otravy Bečvy kyanidem není ani po více než půl roce vyšetřování znám. Znalec Jiří Klicpera, který má vypracovat pro policii posudek, opakovaně požádal o delší lhůtu.
(Celý text)

Čeští vědci se podíleli na přípravě protilátek na klíšťovou encefalitidu
13. dubna 2021 12:09

ČESKÉ BUDĚJOVICE (ČTK) - Mezinárodní vědecký tým, jehož členy byli i zástupci českobudějovického biologického centra a brněnského Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, připravil účinné protilátky na klíšťovou encefalitidu. Fungují jako okamžitá prevence i jako lék. Protilátky získali lékaři od lidí, kteří encefalitidu prodělali a měli největší imunitní odezvu. ČTK to řekla mluvčí českobudějovického biologického centra Akademie věd ČR Daniela Procházková.
(Celý text)

Soud v Liberci se začal zabývat kauzou nelegálního zabíjení tygrů
13. dubna 2021 12:05

LIBEREC (ČTK) - Odvolací soud v Liberci se začal zabývat kauzou nelegálního zabíjení tygrů a obchodu s částmi jejich těl. Nevyhověl novému obhájci obžalovaného Miloše Hrozínka, jenž žádal i odročení, aby se mohl seznámit se spisem. V kauze se posuzují tři úhyny tygrů z chovu provozovatele zooparků u Prahy a Doks na Českolipsku Ludvíka Berouska, který je také obžalován. Hrozínek i Berousek vinu odmítají a požadují zrušení trestu, který jim uložil okresní soud.
(Celý text)

Japonská vláda se rozhodla vypustit vodu z Fukušimy do moře
13. dubna 2021 09:25

TOKIO (ČTK) - aponská vláda dnes rozhodla, že začne do dvou let vypouštět do moře více než milion tun kontaminované vody z jaderné elektrárny Fukušima, kterou před deseti lety zničilo silné zemětřesení a následná vlna cunami. Podle zahraničních médií to oznámil premiér Jošihide Suga. Úřady došly k závěru, že krok nebude mít přílišné negativní dopady na životní prostředí. S tím však nesouhlasí některé nevládní organizace či místní rybáři. Nelibost nad japonským rozhodnutím již vyjádřily také například Jižní Korea a Čína, oznámení Tokia naopak podpořil Washington. Krok schvaluje také český Státní úřad pro jadernou bezpečnost.
(Celý text)

Havlíček: Dopady Zelené dohody vyčíslí nová vládní komise po vzoru té uhelné
13. dubna 2021 01:17

PRAHA (ČTK) - Dopady Zelené dohody na Česko by měla vyčíslit nová vládní komise po vzoru Uhelné komise. Vedle zástupců několika resortů by v ní měli zasedat odboráři a zaměstnavatelé. Po pondělním jednání tripartity to řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly mohou náklady na dodržení dohody podle odhadů v ČR dosáhnout deseti bilionů korun. Zelená dohoda je plán Evropské komise na ochranu klimatu a snížení emisí.
(Celý text)

Krajský úřad Ústeckého kraje dal výjimku z emisních limitů elektrárně Počerady
13. dubna 2021 01:08

ÚSTÍ NAD LABEM (ČTK) - Krajský úřad Ústeckého kraje udělil elektrárně Počerady výjimku z nových evropských emisních limitů. Částečná a časově omezená výjimka se vztahuje pouze na emise rtuti a vyprší po čtyřech letech. Provozovatel Vršanská uhelná připravuje kompletní ekologizaci za miliardy korun. ČTK o tom dnes informovala Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí skupiny Sev-en Energy, do které Vršanská uhelná patří. Ekologické organizaci se proti rozhodnutí chtějí odvolat k ministerstvu životního prostředí, požadují zrušení výjimky.
(Celý text)

V Brně začal systematický sběr bioodpadu, hnědé popelnice postupně přibudou po celém městě
13. dubna 2021 00:35

BRNO (ČTK) - Obyvatelé brněnské městské části Slatina mohou od pondělí vyhazovat zbytky ze zeleniny a ovoce, čajové sáčky či kávovou sedlinu do hnědých popelnic. Městská svozová společnost SAKO jich tam navezla 43, čímž ve městě začal systematický sběr biologického odpadu. Popelnice postupně přibudou po celém městě. Kromě Slatiny v Černovicích, Líšni a Brně-jihu. V pátek návoz skončí v Židenicích, Vinohradech a Brně-středu, řekl předseda představenstva SAKO Brno Filip Leder (KDU-ČSL).
(Celý text)

Zastupitelstvo Vážan nad Litavou rozhodlo o koupi pozemku se skládkou
13. dubna 2021 00:15

VÁŽANY NAD LITAVOU (ČTK) - Zastupitelé Vážan nad Litavou minulý týden rozhodli o koupi pozemku s nelegální skládkou vesměs stavební suti, která je v katastru obce, a to za 6,9 milionu korun. ČTK to řekl starosta obce Václav Matyáš. O pozemku pod skládkou v minulosti rozhodoval soud. V lokalitě by v budoucnu mohly vzniknout třeba sjezdy pro bicykly.
(Celý text)

Chceme chráněnou krajinnou oblast Krušné hory, říká část politiků v Ústeckém kraji
12. dubna 2021 12:50

ÚSTÍ NAD LABEM (Ekolist) - Politické uskupení Spojenci pro kraj chce, aby vláda vyhlásila chráněnou krajinnou oblast Krušné hory. Slibují si od toho, že potřebný rozvoj turistické infrastruktury bude udržitelný a nezničí jedinečného genia loci Krušnohoří.
(Celý text)

Zelení navrhují zastupitelstvu vyhlásit referendum o osudu javoru stříbrného v Praze 1
12. dubna 2021 12:49

PRAHA (Ekolist) - Zelení navrhli na program zastupitelstva městské části Praha 1 vyhlášení místního referenda o osudu javoru stříbrného, jehož zachování již v petici podpořilo svými podpisy přes 4 200 lidí. Schůze zastupitelstva MČ Praha 1 se koná v úterý 13. dubna od 10:00 na Žofíně. Místní referendum jako nejlepší způsob zjištění názorů občanů již dříve veřejně zmiňoval starosta Petr Hejma.
(Celý text)

NKÚ: Energetické úspory u veřejných budov se nedaří tak rychle, jak by bylo třeba
12. dubna 2021 11:42

PRAHA (ČTK) - Energetické úspory u veřejných budov se nedaří tak rychle, jak by bylo potřeba. Stát na ně neumí využít připravené peníze. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který prověřil dotace z operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (OPŽP) a programu Nová zelená úsporám (NZÚ) v letech 2017 až 2020. Z obou programů je pro veřejné instituce k dispozici na energetické úspory přes 20 miliard korun, do poloviny loňského roku šlo na tyto projekty 3,5 miliardy korun. Podle kontrolorů je tak možné, že se ČR nepodaří u energetické účinnosti budov dosáhnout cíle stanoveného EU. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR s interpretací některých závěrů z provedené kontroly zásadně nesouhlasí.
(Celý text)

Petice požaduje přechod na klimaticky neutrální hospodářství do roku 2050
12. dubna 2021 11:40

PRAHA (ČTK) - Přechod na klimaticky neutrální hospodářství do roku 2050 požaduje po vládě petice, která bude předmětem veřejného slyšení v Senátu. Signatáři petice vyzvali vládu a Parlament, aby se zasadily o snižování emisí skleníkových plynů a obnovu české půdy a krajiny. Vláda by kvůli tomu měla podle nich přepracovat dokumenty o ochraně klimatu a Státní energetickou koncepci.
(Celý text)

Hasiči likvidovali rozsáhlý požár lesního porostu po pálení klestí u Nezdenic
12. dubna 2021 11:37

ZLÍN (ČTK) - Hasiči v neděli odpoledne bojovali s rozsáhlým požárem lesního porostu po pálení klestí u obce Nezdenice na Uherskohradišťsku. Oheň zasáhl plochu 400 metrů délky a 200 metrů šířky, uvedl mluvčí hasičů Roman Žemlička. Zasahovalo osm jednotek. Hasiči ve Zlínském kraji také odstraňovali několik následků silného větru, nejdříve zejména na Vsetínsku, poté také na Zlínsku.
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1480 | Další
< zpět na titulní stranu

Reklama