titulní strana > tisková zpráva
Hospodaření v krajině významně ovlivňuje změnu klimatu, vláda by měla patřičně reagovat, komentuje zprávu IPCC Dana Balcarová
8. srpna 2019
PRAHA/ŽENEVA (Česká pirátská strana) - Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC) dnes zveřejnil zvláštní zprávu o změně klimatu, degradaci pudy a její přeměně v pouště, udržitelném nakládání s půdou, potravinové bezpečnosti a toku skleníkových plynů v suchozemských ekosystémech. Zpráva mění pohled na půdu a hospodaření v krajině, když uvádí, že půda je zdrojem 25 % všech vypuštěných skleníkových emisí. Krom toho obsahuje varující předpověď, že Střední Evropa bude stále více trpět vlnami extrémního sucha. Česká vláda o těchto rozměrech klimatických změn neuvažuje, jak vyplývá z červnového výroku premiéra Andreje Babiše, kdy se podivil, proč bychom měli nyní řešit výhled do roku 2050. Pokud svůj přístup ke krajině představitelé státu nezmění, většinu území republiky postihnou sucha jako na jihu Moravy.

Piráti v Poslanecké sněmovně dlouhodobě usilují o přijetí legislativy, která změní způsob hospodaření v zemědělství, lesnictví a celkový přístup ke krajině. Je zřejmé, že průmyslové zemědělství a lesnictví poškozuje nejen půdu a lesy, ale i spodní vodu a vodní režim v krajině, což už dnes pociťujeme všichni. Tento způsob hospodaření je neudržitelný. Musíme změnit systém zemědělské dotační politiky, podporovány by měly být šetrné formy farmaření, menší plocha jednotlivých polí, zelené prvky na polích a vracení organické hmoty do půdy.

Hospodaření v lesích může pozitivně ovlivnit právě projednávaná novela lesního zákona. Prosazujeme změny, které mají potenciál české lesy ozdravit a připravit je na postupující změnu klimatu. Jedná se například o změnu druhové skladby lesů, podporu přirozené obnovy lesa, omezení rozlohy těžebních holosečí a řešení přemnožené spárkaté zvěře, která decimuje malé sazenice.

Rychle postupující změna klimatu je nejen globální, ale také velmi komplexní problém, který se bude čím dál víc projevovat v našich životech. Je jen na nás, v jakém světě budeme žít a v jakém stavu ho předáme našim dětem.

Odkaz na kompletní zprávu IPCC: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/4.-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf
Další tiskové zprávy:
18. září 2019 15:02
18. září 2019 14:21
18. září 2019 11:34
18. září 2019 08:41
18. září 2019

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama