titulní strana > tisková zpráva
Dana Balcarová: Plošné trávení hrabošů se musí zrušit. Podala jsem proto podnět na Českou inspekci životního prostředí
12. srpna 2019
PRAHA (Česká pirátská strana) - V podnětu, který jsem dnes odeslala na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP), žádám, aby inspekce bezodkladně zrušila povolení plošné aplikace jedu na hraboše, které je v tuto chvíli jen dočasně pozastavené. Aplikace toxické látky nesmí být povolena plošně, to by ohrozilo jiné živočichy, včetně chráněných druhů. Hraboše loví celá řada dravců, sov, čápů, kteří by byli vystaveni druhotné otravě. Považuji za zcela nezbytné, aby orgány ochrany přírody vždy předem posoudily takovéto plánované zásahy do životního prostředí, což se mělo stát i v tomto případě.

V podnětu reaguji na povolení, které vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) k plošné aplikaci výrazně toxického jedu na hraboše Stutox II, a to na území 48 okresů po celé České republice. Žádám ČIŽP, aby zrušila povolení k plošné aplikaci Stutox II do doby než orgány ochrany přírody posoudí, zda vůbec a popřípadě konkrétně kde, kdy a jakým způsobem se může jed aplikovat tak, aby byly minimalizovány úhyny jiných živočichů, včetně těch chráněných.

Podnět zaslaný České inspekci životního prostředí - http://pirati.cz/assets/pdf/podnet-cizp.pdf
Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o povolení přípravku na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití - http://eagri.cz/public/web/file/630378/Stutox_II_narizeni_UKZUZ_plosna_aplikace.pdf
Návod k aplikaci Stutox II. - povolení ÚKZÚZ je v rozporu s tímto návodem - http://www.chem-bar.cz/view/files/files/918.pdf
Další tiskové zprávy:
25. května 2020 11:46
23. května 2020
22. května 2020 14:04
22. května 2020 11:23
22. května 2020 11:03

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama