titulní strana > tisková zpráva
Megaprojekt kanálu DOL vyvolává pochybnosti: Senát požaduje nezávislé posouzení
15. srpna 2019 19:09
PRAHA (Strana zelených) - Na základě veřejného slyšení v Senátu, které spoluinicioval zelený senátor Petr Orel, včera plénum Senátu konstatovalo, že „studie proveditelnosti zcela nedostatečně vyhodnocuje environmentální rizika“ záměru, a proto požaduje, „aby rozhodnutí vlády o navrhované přípravě extrémně náročné investice … předcházela řádná oponentura … provedená nestrannými zahraničními experty.“

Umělý kanál by podle předložené studie měl za více než 500 miliard korun propojit řeky Dunaj, Odru a Labe, přitom by však nenávratně ohrozil vzácnou a dosud chráněnou přírodu podél řek a tím zcela změnil krajinu. I přes astronomické náklady na výstavbu dosahující až 2 miliard korun na kilometr zůstávají jeho přínosy pro dopravu neprůkazné.

První místopředsedkyně Zelených Magdalena Davis k tomu uvedla: „Přepravní kapacitu 33 mil tkm/rok, kterou nabízí DOL, lze realizovat i zdvojkolejněním současných železničních tratí v ČR, navíc za čtvrtinové náklady. Rozšířený argument, že následná lodní doprava je přece prakticky zadarmo, je mylný! Skutečná cena lodní dopravy zahrnuje i externality jako jsou znečištění vodních toků ropnými látkami, degradace říčních břehů nebo šíření nepůvodních organismů. Právě takové údaje v současné studii proveditelnosti chybí a je třeba, aby tyto nedostatky posoudili nezávislí odborníci.“

Petr Orel, senátor zvolený za Zelené v obvodě Nový Jičín, k tomu dodává: „Prosazení nezávislé zahraniční oponentury bylo v Horní komoře Parlamentu coby neexekutivním orgánu v podstatě maximem, kterého mohl Senát dosáhnout. Usnesení bylo přijato velkou většinou přítomných senátorek a senátorů, za což bych jim chtěl velmi poděkovat. Díky nim bude věnována zvýšená pozornost jak důsledkům probíhajících klimatických změn, jako je třeba snížení průměrných ročních průtoků v řekách čí zvýšený výparu, tak i vlivu koridoru na režim oběhu podzemních vod a ochranu vodních zdrojů.“
Další tiskové zprávy:
ODS
24. února 2020
21. února 2020 12:30
21. února 2020
21. února 2020
21. února 2020

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama