titulní strana > tisková zpráva
Vracíme ovocné stromy zpět do krajiny
20. listopadu 2020 07:35
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Starých ovocných stromů v krajině ubývá, a proto v průběhu letošního podzimu Správa Krkonošského národního parku úspěšně pokračovala, ve spolupráci s místními, v podpoře výsadeb ovocných stromů do naší krajiny. V ochranném pásmu národního parku došlo k obnově extenzivního sadu ve Vítkovicích a k doplnění alejí v okolí města Vrchlabí. Vysadili jsme 50 perspektivních mladých stromků zejména jabloní, ale též hrušní, slivoní či třešní.

Nové stromky budou mít vedle produkce chutných plodů i funkci záložní populace genofondu starých ovocných odrůd, které využívali naši předci už za první republiky. Extenzivní ovocné sady a aleje v naší krajině mají významnou roli pro druhy živočichů a rostlin vyhledávající biotopy lesostepního charakteru, dotvářejí krajinný ráz a neméně důležitá je i jejich kulturní hodnota a rekreační využití.

Za spolupráci děkujeme Horské farmě Hucul Janova hora, Okrašlovacímu spolku Vrchlabí a Výzkumnému a šlechtitelskému ústavu ovocnářskému v Holovousích.

Naše snaha o zachování těchto starých ovocných pokladů i pro další generace tímto ale nekončí. V případě, že vlastníte pozemek na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma, který je vhodný pro výsadbu stromů a máte zájem o vytvoření extenzivního sadu, aleje, remízu apod., budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat (Ing. Jakub Fišera, t.: 499 456 728, jfisera@krnap.cz).
Další tiskové zprávy:
4. prosince 2020 11:14
4. prosince 2020 09:08
3. prosince 2020 14:44
3. prosince 2020 11:23
3. prosince 2020 09:46

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama