titulní strana > co píší jiní
Víme všechno o zábavní pyrotechnice?
8. dubna 2021 07:00
() - Nejen koncem roku, ale vlastně po celý rok a v Brně po dobu akce Ignis Brunensis, je neustále někde slyšet hluk ohňostrojů či jednotlivě odpálených petard. Teď v době koronavirových omezení sice o hodně méně, ale zastupitelství města Brna se již chystá na Ignis Brunensis. Úklid po ohňostrojích u Brněnské přehrady bude podle "Příkazní smlouvy ze dne 16.02.2021" hrazen z veřejných financí Statutárního města Brna ve výši cca 98.000 Kč. Opravdu to chceme?

Když už nemyslíme na přírodu a zvířata, zkusme se zamyslet nad tím, co odpálená pyrotechnika může způsobit nám, našim dětem.

Snad budete mít trpělivost přečíst si souhrn nebezpečných látek, které potom dýcháme, dostanou se do půdy, vody. Ty prvky se po explozi zkrátka jen tak neztratí.

Stručný přehled problematiky

1. Ročně se v ČR dostane do životního prostředí kvůli ohňostrojům asi 12,5 t hořčíku, 10,5 t baria, 1 t stroncia, 0,8 t titanu, 0,5 t mědi, 1,2 t rubidia atd.

2. Množství uvolněného Zn, K a Na jsou tak obrovská, že je lze postihnout problematicky i jen bilančně. V pyrotechnických produktech jsou jejich sloučeniny obsaženy v mnohagramových množstvích.

3. Dalšími prvky, které se v tzv. zábavní pyrotechnice běžně vyskytují, jsou Li, Bi, Cr, Ni, Al, Fe, Be, Sb, Cd, Mn, V.

4. Množství Ba se oproti běžnému „pozadí“ v ovzduší během 45 minutového ohňostroje zvyšuje za nepříznivých povětrnostních podmínek až 580x. U Cu bývají tyto hodnoty poněkud nižší, zvýšení bývá 70 až 90 násobné. Podobné je to u Sr a Rb.

5. Hodnoty pro aerosolové částice PM10 a PM2,5 jsou typicky 50x až 90x zvýšené v průběhu a po ukončení ohňostroje, přičemž transportují prvky, které běžně nejsou na těchto částicích přítomny, například stroncium nebo rubidium. V průběhu Festivalu ohňostrojů v Montrealu byla v roce 2008 pro PM2,5 zaznamenána hodnota 10 000 µg m-3 (45 minut trvající ohňostroj umístěný v rozptylově nevhodné lokalitě a probíhající za nepříznivých klimatických podmínek). V průběhu asijských ohňostrojů (především Indie a Čína) jsou běžně dosahovány hodnoty až 50 000 µg m-3 pro PM2,5 po hodinovém ohňostroji.

6. Zvýšené hodnoty přetrvávají podle klimatických podmínek i řadu následujících dnů. Není výjimkou, že zvýšené pozadí v zimních měsících přetrvává i dva a více týdnů. Ovšem i po vymizení z ovzduší sloučeniny uvolněné při explozi rakety postupují dále do životního prostředí, dostávají se do vody a půdy a mohou vstupovat do potravních řetězců. Nutno zdůraznit, že bez ohňostrojů by se řada zmíněných prvků v měřitelném množství v životním prostředí vůbec nevyskytovala.

7. Jako „tracer“ pro PM2,5 se často používají právě Ba, Sr nebo Rb ionty. Ideálním „tracerem“ pro nelegální pyrotechniku je antimon.

8. V ČR je přibližně odhadováno, že například novoročního ohňostroje se aktivně účastní každý desátý spoluobčan. Počet odpálených raket je jen těžko odhadnutelný, předpokládá se v průměru asi pět odpálených raket na jednoho „střelce“. To znamená neuvěřitelných 5 milionů raket jen během silvestrovské noci. Česká obchodní inspekce uvádí přibližná množství legálně prodaných pyrotechnických produktů, ovšem i střízlivé odhady uvádějí, že možná až polovina této novoroční pyrotechniky pochází z nelegálního trhu a je prodávána podloudně na různých tržištích a v asijských obchodech. V těchto produktech se pak vyskytují i prvky, které se v produktech nabízených v běžné obchodní síti nemohou (nesmějí) vyskytovat. Expozice obyvatelstva například karcinogennímu antimonu může být tedy velmi vysoká. Pro zajímavost je možné zmínit, že v Indii zábavní pyrotechniku použije alespoň jednou ročně až 80 % obyvatelstva.

Ohňostrojový smog představuje velmi podivnou směs sloučenin s velkým zdravotním rizikem
Ohňostrojový smog představuje velmi podivnou směs sloučenin s velkým zdravotním rizikem

9. Ideálním „tracerem“ pro nelegální pyrotechniku je právě antimon nebo thallium.

10. Odpovídající monitoring v ČR i v EU zcela chybí. Tato problematika je podceňována i globálně. Navíc běžný spoluobčan vzhledem k naprosté absenci osvětové činnosti ani netuší, jak rizikovou činnost provozuje, případně, jak nebezpečným směsím sloučenin jsou on a jeho blízcí, často malé děti, exponovány. Při zběžném průzkumu u běžné populace bylo zjištěno, že se řada spoluobčanů navíc domnívá, že „to“ prostě „shoří“ a riziko není větší, než když se například opékají buřty u táboráku. Toto není prosím bohužel nadsázka! Negativně je vnímán především hluk a pak strach domácích zvířat. Dosti absurdní.

11. Dvojmocné ionty Ba jsou užívány pro dosažení zelené barvy, dvojmocné ionty Sr pro barvu červenou, jednomocná Cu pro modrou barvu, případně dvojmocná Cu v přítomnosti Cl rovněž pro modrou, sodné ionty pro žlutou atd. Hořčík, zinek, draslík atd. jsou součástí přítomných silných oxidačních činidel. Mezi ně patří chloristany a chlorečnany a některé peroxidické sloučeniny atd. V raketách je přítomen dále červený fosfor, síra, aktivní uhlí s vysokým povrchem, práškový zinek a hořčík atd.

12. Prvky se ve spalinách mohou vyskytovat v nulamocném stavu, častěji jsou však přítomny ve formě různých peroxidů a nestechiometrických sloučenin, které se vyznačují vysokou reaktivitou. Jejich rychlé působení na organismus je umocněno často vysokou rozpustností produktů exploze ve vodě.

13. Přestože je použití mnoha dalších prvků v zábavní pyrotechnice v zemích EU zakázáno, běžně se objevuje velké množství produktů s obsahem Pb, Tl, As a Sb. Zvláště olovo, thallium a arsen jsou v ohňostrojovém smogu detekovány téměř vždy, zvýšení u Pb bývá až 60 násobné oproti běžnému stavu. Tato skutečnost ukazuje na velký podíl nelegální pyrotechniky na evropském ohňostrojovém trhu. Sloučeniny antimonu jsou téměř všechny považovány za u lidí prokázané karcinogeny. Sloučeniny olova a thallia patří mezi komplexní jedy. Vysoká toxicita sloučenin arsenu je všeobecně známa. Expozice je téměř vždy inhalační a tudíž velmi účinná.

14. Kromě prvků a iontů prvků (kovů a metaloidů) se do prostředí dostává velké množství toxických plynných produktů (oxidy síry, fosforu, dusíku a dále organické sloučeniny jako formaldehyd, acetaldehyd, butylacetát, rozličné organické hydroperoxidy, mohou vznikat chlorované uhlovodíky a dokonce polyaromatické uhlovodíky).

15. Zdravotní rizika uvedených emisí jsou enormní. Ohňostrojový smog představuje velmi podivnou směs sloučenin s velkým zdravotním rizikem, směs, která se jinak nemůže vyskytovat. Bohužel jsou však rizika zcela, nebo téměř zcela ignorována, nebo při nejmenším velmi podceňována. Pokud by se podobné produkce polutantů dopouštěl jakýkoliv průmyslový závod apod., jistě by čelil soudnímu stíhání a rychlému uzavření. Reakce obyvatelstva by jistě byla panická a velmi prudká.

Prosím, zamyslete se každý sám, zda to stojí pro chvilku zábavy.

Děkuji doc. Dr. Ing. Petru Klusoňovi, DrSc. z Ústavu chemických procesů AV ČR za odborné podklady.

Iva Tomášková

Další články:
6. května 2021 14:30
6. května 2021 10:44
5. května 2021 07:00
4. května 2021 09:15
30. dubna 2021 08:56

Online diskuse
Ještě neznáte produkty neutrální k životnímu prostředí? Seznamte se s řadou Pro Climate
6. května 2021 15:46

() - Novinkou v prodejnách dm jsou produkty řady Pro Climate, které jsou jedinečné svým pojetím šetrnosti k životnímu prostředí. Odborníci z Technické univerzity v Berlíně pomohli společnosti dm s výpočtem environmentálních nákladů spjatých s jejich výrobou a likvidací. Ty byly následně pečlivě analyzovány, sníženy a kompenzovány v pěti oblastech životního prostředí: klimatická změna, eutrofizace, okyselování, oxidační smog a narušování ozonové vrstvy.
(Celý text)

V Kalifornii objevili sekvojovec stále ještě doutnající po požáru z loňského roku
6. května 2021 14:20

LOS ANGELES (ČTK) - Správci amerického národního parku Sequoia, který je domovem proslulých sekvojovců obrovských, narazili na jeden z těchto masivních stromů, který stále doutnal po požáru, jež oblast sužoval od loňského srpna do prosince. Odborníci to považují za známku toho, že v oblasti nadále panuje nebývalé sucho, a varují před nastupující sezonou požárů. Ta by podle nich mohla být stejně ničivá jako ta loňská, při níž přišlo o život 33 lidí a jen v Kalifornii při ní lehla popelem oblast o rozloze přes 17 000 kilometrů čtverečních, nejvíce v historii amerického státu.
(Celý text)

Nový portál Společně udržitelně propojuje svět byznysu a udržitelnosti
6. května 2021 12:43

() - Nový web Společně udržitelně nabízí poradenství v oblasti financování i inspiraci, která firmám pomůže se zorientovat v udržitelných inovacích.
(Celý text)

O možnost odstřelit bizona u amerického Velkého kaňonu má zájem 45 000 lidí
6. května 2021 12:13

WASHINGTON (ČTK) - Více než 45 000 lidí se přihlásilo do loterie, přes niž federální správa amerických parků (NPS) vybírá dvanáct lovců, kteří dostanou unikátní příležitost zastřelit divoce žijícího bizona na severním okraji národního parku kolem Velkého kaňonu (Grand Canyon). Správa tvrdí, že populace zvířat vážících i přes 900 kilogramů roste, a ona tak pošlapávají archeologická naleziště a znečišťují vodní zdroje. Proto je podle správy nutné snížit jejich počty.
(Celý text)

V pražské zoo se letos narodilo 272 mláďat, nejmladší mají několik dnů
6. května 2021 12:12

PRAHA (ČTK) - V pražské zoologické zahradě od začátku roku přišlo na svět 272 mláďat. Těm nejmladším je jen pár dnů a narodila se samicím tapíra jihoamerického a vzácného pekariho Wagnerova. O něco starší, dvoutýdenní, jsou dvě mláďata jeřába mandžuského. Zvířata lze pozorovat ve venkovních expozicích, které se otevřely pro návštěvníky v polovině dubna po čtyřměsíční uzavírce dané vládními opatřeními kvůli šíření nemoci covid-19.
(Celý text)

Lichtenštejnský princ zastřelil patrně největšího medvěda v Rumunsku
6. května 2021 10:12

BUKUREŠŤ (ČTK) - Lichtenštejnský princ zastřelil při lovu "největšího" medvěda v Rumunsku. Podle agentury AFP o tom informovaly dvě nevládní organizace, které se zabývají ochranou přírody. Případ vyšetřuje rumunská policie.
(Celý text)

Británie vyslala k Jersey dvě vojenské lodě kvůli sporu s Francií o rybolov
6. května 2021 10:10

LONDÝN (ČTK) - Británie a Francie vyslaly k ostrovu Jersey v Lamanšském průlivu svá vojenská hlídková plavidla kvůli sporu o práva francouzských rybářů lovit v britských vodách. U přístavu St. Helier dnes na moři protestovaly posádky zhruba šesti desítek francouzských rybářských člunů a britský premiér Boris Johnson se rozhodl povolat námořnictvo kvůli zprávám o tom, že Francouzi plánují důležitý přístav zablokovat. Vojenská plavidla pak vyslala i Paříž. Odpoledne se rybáři vrátili do Francie.
(Celý text)

Temelín zavezl palivo do reaktoru prvního bloku
6. května 2021 10:06

TEMELÍN (ČTK) - Energetici v jaderné elektrárně Temelín zavezli palivo do reaktoru prvního bloku, který je plánovaně odstavený. Zavážení skončilo dnes. Odstávka prvního bloku je v závěrečné třetině, energetici teď připravují zpětnou montáž reaktoru. Další výměna paliva, tentokrát druhého bloku, čeká Temelín při odstávce, jež začne v červenci, řekl temelínský mluvčí Marek Sviták.
(Celý text)

Luk zabíjí spolehlivěji a s menším stresem pro zvíře než kulovnice, říká instruktor lovecké lukostřelby Vrága
6. května 2021 07:10

PRAHA (Ekolist) - Když se řekne myslivec, naskočí většině lidí obraz muže s puškou. Pokud projde poslaneckou sněmovnou projednávaná novela mysliveckého zákona, bude možné si myslivce představit i s lukem. O lovu zvěře lukem a šípy jsme si povídali s myslivcem a instruktorem lovecké lukostřelby Alexandrem Vrágou.
(Celý text)

Olomoučtí vědci vyvinuli šumivé tablety s nanočásticemi železa na čištění vody
6. května 2021 02:19

OLOMOUC (ČTK) - Olomoučtí vědci vyvinuli speciální šumivé tablety, které dokážou v rekordním čase vyčistit kontaminovanou vodu. Přípravek na bázi nanočástic železa je určený zejména pro likvidaci ekologických havárií; z vodného prostředí velmi rychle dokáže odstranit například šestimocný chrom, arzen, herbicidy, pesticidy i další znečištění. Tablety vyvinuli vědci z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) Univerzity Palackého. Výsledek jejich výzkumu již chrání evropský patent, informovala ČTK mluvčí CATRIN Martina Šaradinová.
(Celý text)

Podíl slepic chovaných v klecích klesá, nyní jich jsou zhruba tři čtvrtiny
6. května 2021 01:39

PRAHA (ČTK) - Zákazu klecového chovu slepic od roku 2027 se řada velkých i malých chovatelů přizpůsobuje už nyní. Vliv na to má i rozhodnutí obchodních řetězců omezit prodej vajec z těchto chovů. Drůbežáři tak přechází k alternativním systémům, především k volnému ustájení ve voliérách, a podíl slepic chovaných v klecích klesá. V současnosti jde přibližně o tři čtvrtiny slepic v rámci registrovaných chovů, uvedla Martina Lichovníková z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
(Celý text)

Německo plánuje snížit do roku 2030 emise o 65 procent
6. května 2021 01:30

BERLÍN (ČTK) - Německo dosáhne uhlíkové neutrality do roku 2045, tedy o pět let dříve, než se očekávalo. Do roku 2030 pak země sníží emise skleníkových plynů o 65 procent v porovnání s rokem 1990. Dnes to na mimořádné tiskové konferenci oznámili sociálnědemokratický vicekancléř Olaf Scholz a jeho stranická kolegyně Svenja Schulzeová, která je ministryní životního prostředí. Nové a ambicióznější cíle musí podpořit ještě konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové, která je vládním partnerem sociální demokracie (SPD), a o návrhu pak bude v příštím týdnu hlasovat vláda. Podle Scholze má ale koalice jednotný postoj.
(Celý text)

Belgický farmář bezděčně posunul hranici své země s Francií
6. května 2021 01:11

BRUSEL/PAŘÍŽ (ČTK) - Belgický farmář způsobil rozruch, když bezděčně změnil hranici své země s Francií. Zemědělec nedaleko belgické obce Erquelinnes posunul o 2,29 metru hraniční kámen dále na francouzské území. Zřejmě stál v cestě jeho traktoru. Nově vytyčené hranice si všiml místní amatérský historik při procházce lesem. Incident místo mezinárodního pozdvižení vyvolal spíše úsměvy na obou stranách hranice, uvedl server BBC.
(Celý text)

Praha chce do roku 2030 dát na zelená opatření 230 miliard korun
6. května 2021 00:53

PRAHA (ČTK) - Hlavní město by do roku 2030 mělo investovat 230 miliard korun do opatření snižujících emise oxidu uhličitého, pokud chce dostát svému závazku snížit uhlíkovou stopu metropole o 45 procent. Vyplývá to z návrhu klimatické strategie města, který by mělo v nejbližší době schvalovat vedení města a který má ČTK k dispozici. Dokument navrhuje celkem 69 opatření, většinu potřebných peněz chce město získat z evropských fondů.
(Celý text)

Hrádek a Horka na Vysočině nechtějí do pracovní skupiny správy úložišť
6. května 2021 00:51

JIHLAVA (ČTK) - Lokality Hrádek a Horka na Vysočině, které patří mezi čtyři lokality v Česku zvažované pro stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu, nechtějí do lokální pracovní skupiny navržené správou úložišť. Představitelé obcí z obou území na Vysočině ČTK řekli, že do těchto skupin své zástupce nepošlou. Mají za to, že by v těchto skupinách nebyli v jednání se státem rovnoprávnými partnery.
(Celý text)

Olomouckým krajem se toulá polský rys, který neprojevuje obvyklou plachost
5. května 2021 16:41

PRAHA (Ekolist) - V Olomouckém kraji byl v minulých dnech několikrát spatřen rys s telemetrickým obojkem. Zvíře se pohybovalo v blízkosti hranic s Polskem nad obcí Bohdíkov mezi Rudou nad Moravou a Hanušovicemi, následně mezi Raškovem a oborou Počátky, před dvěma dny ho pak zaznamenaly kamery vozidla hlídky městské policie v obci Postřelmov u Zábřeha. Na svých webových stránkách to uvedla Agentura ochrany přírody a krajiny.
(Celý text)

Elixír pro rostliny. Co obsahuje a jak jim pomáhá
5. května 2021 16:16

PRAHA (Ekolist) - Využití vermikompostu coby organického hnojiva a prostředku pro zlepšení kvality půdy je známé. Při vermikompostování zároveň vzniká takzvaný žížalí čaj. Tekutina, která se používá jako půdní hnojivo. Ale nejen to.
(Celý text)

Sněmovna projednává nový stavební zákon. K hlasování se dnes nedostala
5. května 2021 14:57

PRAHA (ČTK) - Sněmovna se ani po víc než tříhodinové debatě nedostala k hlasování o schválení nového stavebního zákona. Vrátit se k němu může v pátek. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) v úvodním slově označila projednávaný návrh za nejzásadnější zákon, kterým se Sněmovna v tomto volebním období zabývá, a vyzvala k jeho podpoře. Bude to podle ní obrovský krok pro celou ČR. V rozpravě pak zněly hlavně kritické projevy opozičních poslanců, kterým se nelíbí jak vládou navržený hybridní model, tak i model čistě státní stavební správy, kterému dala Sněmovna přednost.
(Celý text)

Policie obdržela písemné vyhotovení znaleckého posudku k otravě Bečvy
5. května 2021 14:35

PRAHA (ČTK) - Policie obdržela písemné vyhotovení znaleckého posudku k zářijové otravě řeky Bečvy. Nyní se jím budou zabývat vyšetřovatelé. Další informace o postupu při prověřování případu ekologické havárie lze ze strany policistů očekávat do konce měsíce, uvedla policie na svém twitteru.
(Celý text)

Na výsledky posudku k otravě řeky Bečvy je jednatel rybářů zvědavý
5. května 2021 13:47

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ (ČTK) - Na výsledek znaleckého posudku týkajícího se zářijové otravy řeky Bečvy je jednatel severomoravských rybářů Rostislav Trybuček zvědavý. Věří, že se podaří najít konkrétního viníka. Zároveň ho mrzí, že se původce havárie dosud nepřiznal. Posudek, který je pro prověřování případu policií klíčový, dokončil soudní znalec Jiří Klicpera před několika dny. Server iDNES.cz v úterý uvedl, že posudek podezřívá z otravy řeky kyanidy firmu Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm, její ředitel Oldřich Havelka to odmítl.
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1496 | Další
< zpět na titulní stranu

Reklama