titulní strana > co píší jiní
Kauza čapího mláděte v Oseku: selhání záchranářů vs. argument „přírodou“
27. července 2021 07:00
() - Už více než čtyři týdny uplynuly od veřejností poměrně dost sledované „kauzy“ čapího hnízda v Oseku u Rokycan, kde čapí matka téměř dva týdny „týrala“ své nejmladší mládě, které nakonec její útoky nepřežilo. Velkou vlnu kritiky a rozhořčení vyvolala zejména absolutní nečinnost Záchranné stanice v Rokycanech, jejíž vedoucí Pavel Moulis opakovaně odmítl zasáhnout a mládě z hnízda odebrat, a celou situaci popisoval jako „přirozený proces“, do kterého se „nezasahuje“.

Po dlouhé a bolestivé smrti mláděte kritika veřejnosti pochopitelně ještě zesílila a k situaci se nakonec vyjádřil i záchranář Karel Makoň, tentokrát ze Záchranné stanice Plzeň, který se v až překvapivě arogantním a útočném vyjádření na Facebooku postavil za svého kolegu Pavla Moulise, opět s tím, že jde o „přirozený vývoj“, a současně se označil za toho, kdo o „nezásahu“ rozhodl.

To nicméně situaci nijak neuklidnilo a zejména agresivní tón celého vyjádření (s celkem 14 vykřičníky) rozdmýchal další kolo kritiky, ať už na internetu nebo ve veřejném prostoru a v médiích. Přičemž na jedné straně stojí lidé s poměrně pochopitelnou otázkou, proč záchranáři nezasáhli; a na straně druhé stojí rezolutní stanovisko pánů Moulise a Makoně, že „nebyl důvod“, a že to byla „příroda“.

Chronologie událostí a tiskové zprávy

Pojďme se nejprve na celou situaci podívat od začátku. Vše začalo zhruba v polovině června, kdy čapí matka začala své (v té době) nejmenší mládě napadat. Své úplně nejmladší mládě již několik dní před tím „vyhodila“ z hnízda – což čápi bohužel dělají; nicméně od cca 14. června začala napadat i druhé nejmladší mládě; a protože v hnízdě byla umístěna webkamera, lidé se tak, poměrně logicky, začali ptát, jestli je takové chování v pořádku a jestli záchranáři nějak nezasáhnou.

Ti se nicméně rozhodli vyčkávat. „Všechna čtyři mláďata na hnízdě jsou vitální, ve výborném výživném stavu a kondici, bez známek poranění, poškození či handicapu,“ uvedli záchranáři v první tiskové zprávě ze soboty 19. června nazvané „Čapí problém v Oseku sledujeme, ale zatím nezasáhneme“; kde pan Moulis, jak už název napovídá, uvedl, že situaci „sledují“, ale pravděpodobně zasahovat nebudou, protože čápům „věří“ – přičemž kritika, že je čapí matka na jedno mládě agresivní a napadá ho, mu připadá přehnaná – viz „Sice připouštíme, že situace není úplně ideální, že samice jistě nějaké problémy má, ale řada pozorovatelů má příliš velkou fantazii. Věřte nám, jako my věříme čápům“.

Agresivita čapí matky nicméně pokračovala a čápice z hnízda dokonce „vyháněla“ i samce. Situace byla průběžně diskutována i v různých „čapích“ a ornitologických skupinách na Facebooku a klíčové události jsou k dispozici i v detailu hnízda na stránkách České ornitologické společnosti. Čáp bílý totiž patří mezi zvláště chráněné živočichy a mj. i díky mediálně známému a oblíbenému hnízdu v Mladých Bukách je sledování čapích hnízd velmi populární. Řada lidí se proto průběžně obracela jak na záchranné stanice v Rokycanech a v Plzni, tak i na záchranáře, zvěrolékaře a další odborníky po celé republice. Pan Moulis nicméně všechny nabídky pomoci (od jiných stanic, skupin či jednotlivců) odmítal.

Život v přírodě se nemůže řídit podle nás. Fungují zde sice tvrdé a pro nás možná kruté zákonitosti přírodní selekce, ale člověk nemá právo do nich zasahovat,“ uvedl k tomu v reakci na pokračující kritiku ve své druhé tiskové zprávě ze středy 23. června s názvem „Čapí problém v Oseku na Rokycansku pokračuje“; tentokrát už bez jakýchkoliv poznámek o tom, že čápům „věří“. Útoky na mládě nakonec vyeskalovaly ve dnech 25. a 26. června, kdy matka mládě nakonec zabila.

Zbytečné utrpení vs. „taková je příroda“

Argumentace Pavla Moulise a Karla Makoně se opírá v podstatě o jediný „argument“ v několika různých variacích – že „taková je příroda“, dění v hnízdě bylo „přirozený proces“, „příroda je krutá“, „do přírody a přirozených procesů se nezasahuje“ atd. – a když se to lidem nelíbí, ať se na to nedívají.

Nicméně nic z toho, obávám se, není tak docela „argument“; natož tak absolutní a „neprůstřelný“, jak si oba pánové pravděpodobně myslí. Protože ačkoliv přírodu skutečně můžeme označit jako „krutou“, platí v ní zákon silnějšího a dokonce jsou v ní „zabíjena“ i mláďata; nic to, podle mého názoru, nemění na skutečnosti, že prací a „posláním“ záchranářů je i taková zvířata – pokud o nich vědí – zachránit.

Samozřejmě, že ne všechny; a samozřejmě, že ne za každou cenu; nikdo soudný asi nebude chtít například narušovat potravní řetězec a „tahat“ žáby hadům z tlamy nebo brát kočkám ulovené myši; ale pokud už člověk na nějaké zraněné či handicapované zvíře narazí (stejně jako např. na topícího se člověka), měl by se buď sám pokusit o záchranu, nebo zavolat pomoc – u člověka lékaře; u zvířete záchrannou stanici. Určitě ale není řešením „nedívat se na to“ nebo si říct „taková je příroda“.

Nemluvě o tom, že pod „přírodu“ skutečně nelze „schovat“ úplně všechno. Jak už jsem zmínil, čápice se zbavila celkem dvou mláďat, přičemž to první vyhodila z hnízda – a mládě se tak zabilo pádem na zem. To je u čápů skutečně poměrně přirozené chování a v zásadě se mu nedá ani nijak zabránit; ale především je to „eliminace“ rychlá. Oproti tomu své druhé mládě týrala s přestávkami cca 10 dnů, což rozhodně – ani podle některých nezávislých ornitologů – „normální“ a „přirozené“ není.

Nicméně i kdyby to „normální“ a „přirozené“ bylo, opět se vracíme na začátek celé této argumentace kruhem – tedy že i tak záchranáři zasáhnout měli, protože to je zkrátka jejich práce. O dotyčném „zvířeti v nouzi“ věděli, lidé je na to (opakovaně) upozorňovali – ale i tak neudělali nic.

Záchranné stanice – mohou, musí, nemusí?

Jak už jsem nastínil, argumentace „taková je příroda“ je podle mého názoru jen pouhou výmluvou, která by měla „zakrýt“ či „omluvit“ v podstatě jakékoliv rozhodnutí nebo případně i profesní či osobní pochybení. Pokud bychom totiž skutečně „neměli právo zasahovat do přirozených procesů“, pak by záchranné stanice ani vůbec nemusely existovat; ale ony existují – a ať se to např. panu Makoňovi líbí nebo ne, jejich hlavním smyslem a cílem skutečně je „zachraňovat zvířata“.

Pan Makoň například ve svém nedávném rozhovoru hovořil o tom, že „většina záchranných stanic se realizuje a stojí na třech základních pilířích: osvětě a vzdělávání veřejnosti, na druhové ochraně a na vlastním provozu záchranných stanic“, přičemž pro ně v DES OP (Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva) je „provozování záchranné stanice živočichů až ta poslední věc“ a klíčová je pro ně osvěta.

Nicméně činnost záchranných stanic a náplň jejich „práce“ nezávisí na přáních a preferencích pana Makoně; činnost záchranných stanic je v první řadě definována zákonem; konkrétně zákonem č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny, který v § 3 definuje záchranné stanice jako zařízení, které na konkrétně vymezeném území působnosti „zajišťuje komplexní péči o všechny živočichy dočasně neschopné přežít ve volné přírodě“.

Nehovoří se tam o osvětě nebo vzdělávání, dokonce ani o tom, že by se měla primárně zachraňovat jen zvířata „zraněná“ člověkem či lidskou činností (např. ptáci zamotaní do vlasců, mláďata, na která sáhne člověk, zvířata napadená psem atd.); ale hovoří se tam obecně o všech živočiších – a upřímně řečeno, čapí mládě, které je téměř dva týdny brutálně napadáno vlastní matkou definici „živočicha dočasně neschopného přežít ve volné přírodě“ imho poměrně jednoznačně splňuje.

Nemluvě o tom, že „zajišťování chodu a akceschopnosti záchranné stanice živočichů“ je hlavní činností spolku DES OP i podle jejich vlastních stanov – přičemž v rámci této činnosti zabezpečují „odchyt, převzetí, veterinární vyšetření i ošetření všech poraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů, včetně jejich následné léčby a návratu zpět do volné přírody“.

Netroufám si hádat, jestli pan Makoň nezná relevantní zákony či stanovy svého vlastního spolku; nebo jestli ten zákon a stanovy zná, ale i tak má z nějakého důvodu pocit, že si „svou“ záchrannou stanici může řídit, jak chce; ale obávám se, že tomu tak není, ani když to napíše s mnoha vykřičníky na Facebook, do rozhovoru nebo do tiskové zprávy.

Závěrem

Jak už asi z předchozího textu vyplývá, osobně se domnívám, že záchranáři, ať už ze záchranné stanice v Rokycanech, nebo ze záchranné stanice v Plzni, zasáhnout měli a „týrané“ mládě měli z hnízda odebrat. Nejen proto, že by to bylo „správné“ či „etické“ (ať už to nazveme jakkoliv „vznešeně“), ale protože to je zkrátka jejich práce; a podle všeho i ze zákona vyplývající povinnost.

Současně si také myslím, že je už nejvyšší čas, aby ve veřejném prostoru zazněl i jiný názor, než který prezentují výše uvedení pánové – a že se o to snaží poměrně aktivně; protože článků na téma „taková je příroda“ a „nebohé záchranáře kritizují zlí laici na Facebooku“ už vyšla celá řada – v Plzeňské Drbně, na Nově, na Primě, v Blesku či v Deníku – jako by si snad nebyli tak docela jistí a měli potřebu se neustále obhajovat – bohužel jen ale stále stejnými argumenty, o kterých jsem zde již hovořil.

Příslovečnou třešničkou na dortu je pak kromě již zmiňovaného vyjádření ze začátku července, kde se pan Makoň rozčiloval, kde někteří pisatelé „berou tu drzost“ se k danému tématu „vůbec vyjadřovat“, mj. i nedávná tisková zpráva DES OP, kde se pan Makoň opět neudržel a i v rámci „oficiální“ tiskové zprávy označil a onálepkoval své kritiky jako „skupinku zarputilých hysteriků“. Inu, názor na to, která strana je ve své komunikaci arogantnější a „hysteričtější“ si, myslím, může udělat každý sám.

Já osobně doufám, že „kauza“ v Oseku poslouží přinejmenším k otevření veřejné i odborné diskuse nejen o konkrétním „utýraném“ čápovi, ale i obecně o tom, jaké mají záchranné stanice a záchranáři vlastně povinnosti (tedy nejen to, co si sami „nastaví“), kdo za jejich aktivity (či naopak záměrnou neaktivitu) nese odpovědnost, jak by měly například komunikovat s veřejností atd.

To už jsou ale samozřejmě otázky ani ne tak do Facebookových diskusí a „tiskových zpráv“; ale spíše pro Ministerstvo životního prostředí, Českou inspekci životního prostředí, Státní veterinární správu, Českou ornitologickou společnost, Agenturu ochrany přírody a krajiny a další organizace a orgány státní správy, které, doufejme, celou situaci důkladně prošetří.

Snad nám tedy celá tato situace ve finále alespoň na některé výše uvedené otázky přinese odpovědi a současně s nimi i větší transparentnost. A možná i o něco slušnější a smysluplnější komunikaci.

Následující video zachycuje osud čapího mláděte. Pokud vám nedělá dobře pohled na utrpení zvířat, video si nepouštějte.

Téma čapího hnízda v Oseku

Petr Stýblo: Čapí reality show komplikují práci záchranných stanic (28. 6. 2021) - stanovisko Českého svazu ochránců přírody

Karel Makoň: Veřejné prohlášení k případu kamerového přenosu z hnízda čápa bílého v Oseku (13. 7. 2021) - stanovisko zvířecího záchranáře Karla Makoně

David Číp: Otevřeně k (ne)zachraňování čápat na hnízdech (15. 7. 2021) - stanovisko Davida Čípa ze záchranné stanice Jaroměř

Rozhovor: Že je příroda zatraceně tvrdá? No je!, říká zvířecí záchranář Karel Makoň (19. 7. 2021)

Česká společnost ornitologická: Stanovisko k (ne)zasahování do hnízdění ptáků (24. 7. 2021) - oficiální stanovisko České společnosti ornitologické

Jan Rylich: Kauza čapího mláděte v Oseku: selhání záchranářů vs. argument „přírodou“ (27. 7. 2021) - komentář Jana Rylicha, kritický vůči rozhodnutí nezasahovat

   ↳ Karel Makoň: Odpověď Janu Rylichovi ke kauze čapího mláděte v Oseku (30. 7. 20201)

   ↳ David Hromádko: Čáp versus lid aneb Když se vyšetřuje zločin, který se nestal - odpověď Davida Hromádky Janu Rylichovi (3. 8. 2021)

       ↳Jan Rylich: Veřejná diskuse o záchranných stanicích: záchrana zvířat vs. (ne)zasahování do přírody, názory a komentáře, fakta vs. domněnky (11. 8. 2021)

Postup záchranářů u čapího hnízda v Oseku prošetří Česká inspekce životního prostředí (30. 7. 2021)

David Storch: Máme chránit přírodu před ní samou? - komentář přírodovědce Davida Storcha, který k tématu nabízí širší perspektivu.

Jan Rylich

Další články:
19. září 2021 12:00
19. září 2021 07:00
18. září 2021 16:46
18. září 2021 07:00
17. září 2021 15:38

Online diskuse
Tisíce lidí se procházelo po silnicích v Paříži v rámci dne bez aut
20. září 2021 01:15

PAŘÍŽ (ČTK) - Tisíce lidí se v neděli procházely po silnicích v Paříži v rámci dne bez aut, který vyhlásila tamní radnice. Od 11:00 do šesté večerní byl zakázán provoz automobilů na celém území francouzského hlavního města s výjimkou okruhu Le Périphérique. Radnice chce iniciativou ukázat, že omezení automobilové dopravy ve městě zpříjemní život.
(Celý text)

Austrálie použije více dronů k vyhledávání žraloků, aby zabránila útokům
20. září 2021 00:45

SYDNEY (ČTK) - Australský stát Nový Jižní Wales využije na svých plážích více bezpilotních letounů ke sledování žraloků s cílem předcházet jejich útokům na člověka. Program na sledování žraloků je největším svého druhu na světě, uvedla agentura Bloomberg.
(Celý text)

Šéf ruského Gazpromu varuje před růstem cen plynu v Evropě na nové rekordy
20. září 2021 00:32

MOSKVA (ČTK) - Ceny zemního plynu v Evropě by mohly vzrůst na nová maxima kvůli nízké úrovni zásob plynu v regionu. Uvedl to šéf ruského plynárenského gigantu Gazprom Alexej Miller. Gazprom předminulý týden oznámil, že dokončil výstavbu podmořského plynovodu Nord Stream 2 do Německa, který zdvojnásobuje kapacitu přepravy Baltským mořem. Dodávky plynu plynovodem však musí ještě schválit německý regulátor a může trvat až čtyři měsíce, než začne plyn novou trasou, která obchází Ukrajinu, proudit.
(Celý text)

Lidstvo musí nechat 90 % světových zásob uhlí pod zemí, jinak nemá šanci naplnit Pařížskou dohodu, varují vědci
19. září 2021 06:32

PRAHA (Ekolist) - Pokud chce lidstvo naplnit závazek daný Pařížskou dohodou a zamezit globálnímu nárůstu teploty o 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí, musí urychleně přestat s těžbou uhlí, ropy a zemního plynu. I v případě, že se tak skutečně stane, je pouze 50% šance, že teplota tuto hranici nepřesáhne. To jsou závěry nejnovější studie provedené na University College London, kterou zveřejnil žurnál Nature.
(Celý text)

V severní Itálii se vůbec poprvé vylíhla mláďata mořské želvy
19. září 2021 02:32

ŘÍM (ČTK) - Devět mláďat mořské želvy karety obecné se poprvé vylíhlo z vajíček, která jejich matka uložila do písku v severní Itálii na pobřeží Jaderského moře. Vědci tuto událost označili za výjimečnou a spekulují o tom, že může být důsledkem globálního oteplování, napsal zpravodajský server The Guardian.
(Celý text)

Dubisko valašisko tvrdé z Frýdecko-Místecka je ve finále soutěže Strom roku
19. září 2021 01:40

KOZLOVICE (ČTK) - Dub zvaný Dubisko valašisko tvrdé, který stojí na kopci Strážnice nad obcí Kozlovice na Frýdecko-Místecku, vydržel pustošivou vichřici i částečné vypálení. Jeho stáří se odhaduje na 500 let a nyní se dostal do finále soutěže Strom roku, jejíž výsledky organizátoři vyhlásí příští týden.
(Celý text)

Pomník na Litoměřicku připomíná zemědělce vyhnané komunisty
19. září 2021 01:08

KRABČICE (ČTK) - V Krabčicích na Litoměřicku byl pod horou Říp za účasti desítek pamětníků a soukromých zemědělců odhalen pomník, který připomíná sedláky vyhnané z jejich hospodářství při komunistické kolektivizaci zemědělství. Před 70 lety, na podzim roku 1951, začala největší vlna vystěhování selských rodin v Československu. O svůj domov a hospodářství tehdy přišly tisíce rodin, řekl předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslav Šebek.
(Celý text)

V pražské zoo mohou lidé pozorovat mládě nejmenší antilopy - dikdika Kirkova
19. září 2021 01:04

PRAHA (ČTK) - V pavilonu Africký dům v pražské zoologické zahradě mohou návštěvníci pozorovat měsíc staré mládě nejmenší antilopy na světě. Dikdik Kirkův se v pražské zoo narodil vůbec poprvé, sdělila dnes ČTK mluvčí zoo Lucie Dosedělová. Zoo v Troji tyto africké sudokopytníky chová od roku 2016.
(Celý text)

Krávy jsou schopné naučit se chodit na “záchod”, zjistili vědci během experimentu
18. září 2021 07:03

PRAHA (Ekolist) - Krávy jsou schopné uvědomit si, že potřebují močit a umí tuto potřebu zadržet než dojdou na určité místo. To je výsledek experimentu provedeného vědci z novozélandské University of Auckland. Možná se tak otevírá cesta ke snížení kontaminace vody a zmírnění změny klimatu způsobené dusíkem obsaženým v kravské moči. O experimentu informuje žurnál Current Biology.
(Celý text)

Díky ptačímu útulku ve Rwandě se za čtyři roky zvýšil počet jeřábů královských ze 487 na 881
18. září 2021 01:56

KIGALI (ČTK) - Ptačí útulek Umusambi Village ve rwandské metropoli Kigali za několik let pomohl zachránit 200 majestátních jeřábů královských a dostat je ze zajetí. Jde o ohrožený druh jeřába, který je ve Rwandě ztotožňován s bohatstvím a majetkem a který lidé chovají jako mazlíčky.
(Celý text)

Grant na novou zeleň získalo 55 projektů, například veřejný ovocný sad
18. září 2021 01:40

BRNO (ČTK) - V grantové výzvě Sázíme budoucnost Nadace Partnerství na podporu podzimního sázení stromů uspělo 55 projektů, mezi nimi například i veřejný ovocný sad. Nadace mezi ně rozdělí přes 2,3 milionu korun. Peníze v říjnu a listopadu využijí na vítězné projekty dobrovolníci z neziskových organizací, školy, farnosti či radnic.
(Celý text)

V nizozemské zoo se utopila samice nosorožce, utíkala před samcem
18. září 2021 01:27

HAAG (ČTK) - V zoologické zahradě na východě Nizozemska se při útěku před samcem utopila samice nosorožce tuponosého jižního, která se s ním nechtěla pářit. Spadla do rybníku a ošetřovatelé ji nestihli zachránit. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na zoologickou zahradu Wildlands v Emmenu.
(Celý text)

Lidé si budou moci ve Starém Městě vyzkoušet výrobu zvířat z kovového odpadu
18. září 2021 01:24

STARÉ MĚSTO (ČTK) - Lidé si budou moci v neděli ve Starém Městě na Uherskohradišťsku vyzkoušet výrobu zvířat z kovového odpadu. Akce Děti, Kovozoo a Hefaistos nabídne i možnost seznámit se s prací kováře, kreativní dílničky nebo malování na dřevo a plast. Areál Kovozoo v Brněnské ulici bude pro veřejnost otevřen od 09:00, sdělila Martina Juřenová ze skupiny REC Group, která areál provozuje.
(Celý text)

Kalifornští hasiči obalují největší stromy na světě ohnivzdorným materiálem
17. září 2021 13:57

LOS ANGELES (ČTK) - Hasiči v kalifornském národním parku Sequoia obalují sekvojovce obrovské ohnivzdornou pokrývkou. V oblasti totiž zuří lesní požáry a panují obavy, že plameny by za několik hodin mohly zasáhnout i takzvaný Obří les (Giant Forest), kde rostou jedny z nejmohutnějších stromů na světě, informuje zpravodajský web BBC.
(Celý text)

Ozonová díra je letos větší než Antarktida, uvedli vědci
17. září 2021 13:41

BERLÍN (ČTK) - Ozonová díra nad jižní polokoulí je letos větší než obvykle a rozměry už přesahuje velikost Antarktidy, uvedla evropská agentura pro sledování atmosféry Copernicus, podle níž se díra v ochranné vrstvě atmosféry výrazně zvětšila v posledním týdnu.
(Celý text)

Cenu za udržitelný rozvoj získalo více než šest projektů
17. září 2021 11:50

PRAHA (ČTK) - Ocenění za naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN letos v Česku získal projekt duševní zdravovědy pro školáky, nástroj umožňující odhalit nehospodárné zakázky nebo osvěta o menstruaci v rozvojových zemích. Výsledky pátého ročníku Cen SDGs (Sustainable Development Goals - Cíle udržitelného rozvoje) vyhlásili organizátoři včera večer v Černínském paláci v Praze. Ocenění získalo šest projektů vybraných odbornou porotou.
(Celý text)

Ve Valašském Meziříčí bude Envirofest Bečva 2021, nabídne koncerty i besedy
17. září 2021 11:44

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ (ČTK) - Ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku se rok po ekologické havárii na řece Bečvě uskuteční první ročník Envirofestu Bečva 2021. Konat se bude v sobotu 18. a neděli 19. září v areálu zámeckého parku. Nabídne koncerty, diskuse a přednášky na téma životní prostředí, přijede například Tomáš Klus, sdělil Jan Husák ze spolku Zdravá Bečva, který je hlavním organizátorem akce.
(Celý text)

O podpoře obnovitelných zdrojů bude rozhodovat vláda, schválila Sněmovna
17. září 2021 11:40

PRAHA (ČTK) - O přiměřenosti podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů bude rozhodovat svým nařízením vláda. Takzvané vnitřní výnosové procento (IRR), zjednodušeně výnosnost investice do obnovitelného zdroje během trvání podpory, se bude pohybovat od 8,4 procenta do 10,6 procenta. Rozhodla tak Sněmovna, když schválila pozměňovací návrh Senátu k novele zákona o podporovaných zdrojích energie. Sněmovna původně přijala vládní návrh, který snižoval podporu až na 6,3 procenta. Senát pak do předlohy přidal i další pozměňovací návrhy. Zákon nyní dostane k podpisu prezident.
(Celý text)

Vyšetřování kauzy Bečva nabere zpoždění, spis míří na přezkum, zjistil iROZHLAS
17. září 2021 10:38

VSETÍN (ČTK) - Vyšetřování rok staré ekologické havárie v Bečvě přezkoumá Krajské státní zastupitelství v Ostravě, zjistil server iROZHLAS.cz. Podnět na přezkum podala obhajoba, a to poté, co vsetínský státní zástupce Petr Bareš zamítl stížnosti obviněných proti usnesení o zahájení trestního stíhání jako nedůvodné. Žalobci tak nyní prověří především okolnosti, za kterých byla z vypouštění nebezpečných látek obviněna firma Energoaqua a její šéf Oldřich Havelka. Práce kriminalistů tak může podle serveru nabrat až dvouměsíční zpoždění.
(Celý text)

Komise k Bečvě schválila závěrečnou zprávu a požádala o mimořádnou schůzi
17. září 2021 10:33

PRAHA (ČTK) - Sněmovní komise k vyšetřování otravy řeky Bečvy schválila dnes ráno téměř jednomyslně závěrečnou zprávu a požádala předsedu Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) o svolání mimořádné schůze. Novinářům to řekla předsedkyně komise Marie Pěnčíková (KSČM). Podle ní komise zprávu uvolní v pondělí po korekturách. Závěry nechce prezentovat předtím, než dokument dostanou poslanci. Mimořádná schůze by se podle členů komise měla sejít do konce září. Pěnčíková ve čtvrtek uvedla, že žádost o svolání zasedání dolní komory má podporu napříč politickým spektrem. Zřejmě by mohlo jí o poslední jednání Sněmovny před jejím rozpuštěním vzhledem k termínu voleb 8. a 9. října.
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1576 | Další
< zpět na titulní stranu

Reklama