titulní strana > co píší jiní
Změna centrálního zásobování teplem určí směr transformace energetiky
1. prosince 2021 16:53
PRAHA () - Snaha o zachování systémů centrálního zásobování teplem je jedním ze stabilních prvků energetických koncepcí. V případě sektoru, který zajišťuje vytápění pro dvě pětiny domácností, tomu sotva může být jinak. Vzhledem k tomu, že vice než polovina výroby dálkového tepla v České republice stále závisí na spalování uhlí, čeká teplárenství v příštích letech pokračování transformace, jejíž výsledek ovlivní i další segmenty energetiky.

V čem je centrální zásobování teplem tak výhodné? Především nabízí velký uživatelský komfort – připojeným domácnostem odpadá starost o seřízení kotle, čištění komína, nemluvě o manipulaci s metráky uhlí nebo dřeva v případě vytápění pevnými palivy. Druhou velkou výhodou je snížení znečištění ovzduší díky technologickým opatřením, která v případě velkého množství individuálních topenišť nelze provést. Zdroje pro centrální zásobování teplem také velmi často využívají zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, což poskytuje provozovatelům možnosti, které běžné domovní kotelny nemají. Teplárenské zdroje také hrají významnou roli při poskytování podpůrných služeb v elektrizační soustavě.

Centrální zásobování teplem má ovšem i své nevýhody. Ve srovnání s decentralizovaným vytápěním jde nevyhnutelně o ztráty tepla po trase od zdroje k odběrateli, které lze ovšem do značné míry omezit izolací trubek. Druhou nevýhodou je obtížná regulovatelnost celého systému – například při kvalitním zateplení domů zásobovaných teplárnou je řešení problému předimenzovaného zdroje tepla složitější než u budov s individuálním vytápěním. Navíc v České republice jsou teplárny komerčními subjekty, jejichž zájmem je prodat maximální množství svého produktu a omezování spotřeby u odběratelů jde proti jejich obchodním zájmům. Dánský model, kdy teplárnu provozuje družstvo odběratelů, se v českém prostředí v praxi neprosadil.

Vliv drahé povolenky

Skutečnost, že provozovatelé tepláren na uhlí a zemní plyn, tedy výrazné většiny zdrojů, mají povinnost nakupovat povolenky na emise skleníkových plynů, staví sektor do nevýhodné pozice. Decentralizované zdroje do výkonu 20 MW, mezi něž patří i kotelny bytových domů, svoje emise nemají nijak zpoplatněné. Jednoduchým nástrojem, který by mohl tuto neférovou disproporci odstranit je uhlíková daň. Její zavedení by ovšem bylo politicky velmi nepopulárním krokem a nelze jej v příštích měsících, a nejspíš ani letech, očekávat.

Provozovatelé systémů centrálního zásobování teplem proto hledají cesty, jak náklady na nákup povolenek minimalizovat. Řada z nich urychlila plány na investice do výměny uhelného zdroje, neboť spalování zemního plynu má zhruba poloviční emisní náročnost a kotle na biomasu jsou od povinnosti nakupovat povolenky zcela osvobozeny. Prostá náhrada uhlí za biomasu ovšem není proveditelná – lesních těžebních zbytků, které teplárny prioritně využívají, není dostatek. V případě plynu zase stojí v cestě rostoucí cena paliva a navíc hrozba, že při růstu ceny povolenky budou plynové teplárny za pár let řešit stejný problém jako dnes uhelné. Provozovatelé tepláren ovšem mají řadu příležitostí, jak aktuální složitou situaci překonat, a někteří je již úspěšně využívají.

Evropské miliardy

Důležitým faktorem transformace teplárenství jsou dotační prostředky v Modernizačním fondu, jehož příjmy jsou dány výnosy z aukcí povolenek, které bohatší státy EU posílají méně bohatým. Česká republika tak v příštích letech bude mít k dispozici minimálně 150 miliard korun (vzhledem k aktuální ceně povolenky patrně více) nad rámec běžných programů typu Nové zelené úsporám. Pro systémy centrálního zásobování teplem se počítá přibližně se čtvrtinou tohoto balíku.

K naší škodě zatím není pravděpodobné, že by stát preferoval dotace do projektů, které by se svou koncepcí blížily optimalizované teplárenské soustavě s kvalitně provedenými úspornými opatřeními na straně spotřeby a adekvátně dimenzovaným zdrojem tepla. Lze však počítat s tím, že progresivnější provozovatelé tepláren přijdou s řešeními, která půjdou nad rámec prosté náhrady zdroje. Například kombinace plynové kogenerace s biomasou otevírá další možnosti pro snižování emisí.

Více elektřiny a služeb

Při výměně technologie ze spalování uhlí na zemní plyn mají provozovatelé systému centrálního zásobování teplem možnost významně změnit celou koncepci provozování zdroje. Zásadní roli při tom hraje skutečnost, že vedle tepláren bude Česká republika nahrazovat i produkci uhelných elektráren. Při transformaci teplárenských zdrojů bude proto vhodné počítat s možností vyšší výroby elektřiny než dnes. Zejména u větších zdrojů by měla být nasazena zařízení s paroplynovým cyklem, tedy s vyšším poměrem vyrobené elektřiny k teplu. Pro menší zdroje se nabízí využití velkých plynových motorů, které fungují s poměrně dobrou účinností i v případě samostatné výroby elektřiny.

Vedle výroby elektřiny jsou flexibilní plynové zdroje vhodné také ke stabilizaci elektrizační soustavy. Tuto službu již některé teplárny poskytují také díky využívání velkých elektrokotlů – ve případě přebytku elektřiny v síti ji využijí k ohřevu vody a tím zároveň šetří palivo. V letních měsících tak v podstatě může docházet k solárnímu ohřevu vody prostřednictvím elektrizační soustavy – elektřina z velkých fotovoltaik ohřeje vodu v centrálním elektrokotli.

Kudy ke klimatické neutralitě

Třebaže současná transformace teplárenského sektoru je náročným projektem, nebude jejím výsledkem finální stav. Chceme-li uvažovat o klimatické neutralitě do roku 2050, tady o evropském cíli, k němuž se Česká republika přidala, bude nutné nahradit i spalování zemního plynu. Tato náhrada bude technologicky i organizačně významně náročnější než odchod od uhlí.

Jednou z cest, jak k dekarbonizované výrobě tepla ve velkém měřítku dospět, je zvýšení produkce biomasy pěstované ne zemědělské půdě. Tento přístup by vyžadoval novou koncepci využívání zemědělské půdy – právě s ohledem na klimatickou neutralitu, včetně omezení počtu kusů hovězího dobytka a uvolnění půdy využívané pro pěstování píce. Podmínkou úspěchu této varianty bude, aby v jednotlivých regionech nabídli zástupci tepláren zemědělcům motivační podmínky. Příklad řepky ukazuje, že stabilní odbyt za slušnou cenu dokáže změnit plány zemědělských podniků poměrně rychle.

Druhá možná varianta dekarbonizace počítá s využitím takzvaných zelených plynů – vodíku nebo syntetického metanu. Tato varianta by vyžadovala rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů, které by produkovaly elektřinu nad rámec spotřeby s cílem vyrábět velké množství vodíku v elektrolyzérech. Podmínkou by bylo vybudování vodíkové infrastruktury v rozsahu, ve kterém zatím není k dispozici ani v zahraničí, stejně jako významný pokles ceny potřebných technologií.

Zvládne-li teplárenský sektor, nebo alespoň jeho část, odchod od uhlí a zároveň začne využívat postupy směřující k omezení spalování zemního plynu, může ukázat cestu dalším odvětvím. Snad bude skutečně čisté teplo pro odběratele dostatečně lákavým produktem.

Karel Polanecký

Další články:
19. ledna 2022 07:00
18. ledna 2022 07:00
17. ledna 2022 09:57
13. ledna 2022 07:00
12. ledna 2022 15:10

Online diskuse
Hongkong kvůli koronavirové nákaze utratí 2000 křečků
20. ledna 2022 00:04

HONGKONG (ČTK) - I přes značnou nevoli milovníků zvířat Hongkong v úterý nařídil utratit tisíce křečků. U 11 z těchto hlodavců v tamních zverimexech se totiž potvrdil koronavirus, napsala agentura Reuters. Hongkongské úřady zároveň majitele domácích mazlíčků vyzvaly, aby při zacházení se zvířaty dodržovali hygienické návyky a například se s nimi nelíbali.
(Celý text)

Evropská komise strhne Polsku miliony z fondů, promeškalo čas k zaplacení pokuty za Turów
19. ledna 2022 15:13

BRUSEL (ČTK) - Polsko promeškalo první lhůtu k zaplacení pokuty za pokračování těžby v hnědouhelném dole Turów u českých hranic. Evropská komise proto nyní vyhodnotí, ze kterých fondů pokutu v řádu desítek milionů eur Varšavě strhne. Polsko s odkazem na ekonomické a energetické zájmy odmítá důl uzavřít a pokutu platit nehodlá.
(Celý text)

Někteří zemědělci na protest proti nastavení dotací vyjedou na silnice
19. ledna 2022 15:12

PRAHA (ČTK) - Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR vyzvaly zemědělce, aby ve čtvrtek na protest proti změnám v nastavení dotací vyjeli se svou technikou na silnice v Česku. Změny v dotační politice podle organizací nespravedlivě zvýhodnily malé zemědělce. Znovu varovaly před tím, že změny mohou vést k vyšším cenám potravin, snížení pestrosti krajiny, soudním sporům a arbitrážím. Zástupci Agrární komory a Zemědělského svazu to dnes uvedli na společné tiskové konferenci.
(Celý text)

ČHMÚ: Kvalita ovzduší v Česku patřila loni mezi nejlepší za deset let
19. ledna 2022 13:20

PRAHA (ČTK) - Koncentrace látek znečišťujících ovzduší byly loni v Česku nejnižší až druhé nejnižší za posledních deset. Lepší výsledek byl o rok dříve, kdy byla v ČR nejvyšší kvalita ovzduší od začátku měření. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zatím jsou k dispozici jen data ze stanic s automatizovaným měřicím programem. Údaje z manuálního měření například těžkých kovů nebo benzenu vyhodnotí ústav až v dubnu.
(Celý text)

Recidivista si za výhrůžky otrávením vody odpyká pět let, potvrdil soud
19. ledna 2022 13:19

PRAHA (ČTK) - Recidivista Marek Vadel, který z vězení hrozil otrávením pitné vody v českých městech, si odpyká dalších pět let za mřížemi. Trest ve věznici se zvýšenou ostrahou mu dnes pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl mužovo odvolání. Vadel se v rozeslaných dopisech snažil vyvolat dojem, že je psal člen islámské teroristické skupiny. Přiznal, že se inspiroval kriminálním seriálem Kobra 11.
(Celý text)

Na opatření proti záplavám v Česku má jít v následujících letech 62 miliard korun
19. ledna 2022 12:03

PRAHA (ČTK) - Na prevenci a ochranu před povodněmi v ohrožených oblastech v povodích Dunaje, Odry a Labe má jít do roku 2027 přes 62 miliard korun. Oproti předchozímu šestiletému období je to více než dvojnásobná částka. Vyplývá to z aktualizovaných plánů pro zvládání povodňových rizik, které ve středu projedná vláda. Mají platit do roku 2027. Materiál má ČTK k dispozici. Plány vládě předloží ministryně životního prostředí Anna Hubáčková a ministr zemědělství Zdeněk Nekula (oba KDU-ČSL).
(Celý text)

Česko podle polské ministryně v případě dohody ohledně Túrowa stáhne žalobu
19. ledna 2022 11:50

VARŠAVA (ČTK) - Pokud se česká vláda s Polskem dohodne na podmínkách řešení sporu kolem polského hnědouhelného dolu Turów, stáhne žalobu, kterou podala k Soudnímu dvoru EU. Uvedla to dnes podle agentury Reuters polská ministryně klimatu a životního prostředí Anna Moskwová v rozhovoru s rozhlasovou stanicí Polskie Radio 1. Podle ministryně je dohoda na dohled.


(Celý text)

Oboru Jelenice nechává Opavská lesní zavřenou. Míní, že zákon neporušuje
19. ledna 2022 11:47

VÍTKOV (ČTK) - Společnost Opavská lesní, spoluvlastník obory Jelenice na Opavsku, uvedla, že nepostupuje v rozporu se zákonem, když oboru nechává už druhým rokem uzavřenou. ČTK to řekl správní náměstek společnosti Tomáš Bittner. Podle rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě a nedávno i Nejvyššího správního soudu (NSS) má být ale obora, kterou vede vyhledávaná turistická trasa, průchozí. S počínáním Opavské lesní nesouhlasí představitelé okolních obcí. Podle starosty Vítkova Pavla Smolky firma nemá jediný zákonný důvod, na jehož základě by prostor mohla uzavřít.


(Celý text)

K regulaci početních stavů vlka ve Skandinávii se letos přidá i Finsko
19. ledna 2022 06:46

PRAHA (Ekolist) - Zimní odstřely jsou už zavedenou praxí kontroly místní populace vlků ve Švédsku a Norsku. Letos se k nim přidá i Finsko, které již považuje svou vlastní populaci vlků za dostatečně stabilizovanou a spíše přerůstající možnosti stabilní krajiny. Ochránci šelem z celé Evropy se proti tomu bouří.
(Celý text)

Maďarsko podle ministra zahraničí dosáhne soběstačnosti v dodávkách elektřiny
19. ledna 2022 01:22

BUDAPEŠŤ (ČTK) - Maďarsko by díky rozšíření jaderné elektrárny Paks a investičním projektům v oblasti solární energie mělo dosáhnout soběstačnosti v dodávkách elektřiny. Uvedl to maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó při návštěvě elektrárny Paks.
(Celý text)

Zlínští vědci zkoumají, jak snížit odpad při výrobě netkaných textilií
19. ledna 2022 01:19

ZLÍN (ČTK) - Vědci z Centra polymerních systémů (CPS) zlínské univerzity hledají způsob, jak snížit množství technologického odpadu při výrobě netkaných textilií a odpad znovu zpracovat. Netkané textilie se využívají například při výrobě dětských plen, geotextilií, hojně využívané jsou v jednorázových zdravotnických výrobcích, jako jsou ochranné obleky či podložky, také v respirátorech a chirurgických rouškách. Zlínští vědci zpracovávají odpad z výroby vláken.
(Celý text)

Dopravní podnik zahájil provoz prvního elektrobusu Škoda E’City na linkách 213, 154 a 124
19. ledna 2022 00:57

PRAHA (ČTK) - Pražský dopravní podnik (DPP) zahájil provoz prvního elektrobusu Škoda E’City 36 BB v městské hromadné dopravě v Praze. Elektrobus vyjel v pondělí odpoledne ze zastávky Želivského na lince 213. Vůz s alternativním pohonem bude v dalších dnech obsluhovat i linku číslo 154 a o víkendu 124. Dalších 13 vozů by mělo vyjet na konci února, sdělili zástupci DPP. Podnik je největší městskou firmou a provozuje městskou hromadnou dopravu.
(Celý text)

Spolana zmodernizovala výrobu zemědělského hnojiva na ekologičtější provoz
19. ledna 2022 00:17

NERATOVICE (ČTK) - Neratovická Spolana zmodernizovala výrobu zemědělského hnojiva na provoz šetrnější k životnímu prostředí a zároveň s vyšší kvalitou produktu. Zvýší tím schopnost vývozu, uvedl mluvčí skupiny Orlen Unipetrol Pavel Kaidl. Investice do technologie podle něj přesáhla 25 milionů korun. Spolana patří do skupiny Orlen od roku 2016.
(Celý text)

Krajský úřad Ústeckého kraje přezkoumává integrované povolení pro skládku Celio
19. ledna 2022 00:11

ÚSTÍ NAD LABEM (ČTK) - Krajský úřad Ústeckého kraje v současné chvíli vede přezkum integrovaného povolení pro skládku Celio u Litvínova na Mostecku. ČTK to řekla mluvčí kraje Magdalena Fraňková. Na skládce jsou sudy se styrenovými smolami překryté zeminou a dalším materiálem. V případě požáru hrozí vysoké riziko vznícení těchto látek, případně výbuchu sudů, uvedla.
(Celý text)

Kvůli vlně veder uhynulo v Uruguayi minulý týden za tři dny na 400 000 slepic
19. ledna 2022 00:01

MONTEVIDEO (ČTK) - V Uruguayi, kterou minulý týden sužovala rekordní vlna veder, uhynulo od čtvrtka do soboty kvůli horku na 400 000 slepic. Informovala o tom agentura EFE s odvoláním na sdružení chovatelů drůbeže. Podle šéfa této organizace Joaquína Fernándeze je to dosud největší úhyn slepic kvůli vedrům v zemi.
(Celý text)

Fosfor je naprosto nenahraditelný zdroj. Jednou bude cennější než ropa, říká paleoekolog Petr Pokorný
18. ledna 2022 19:55

PRAHA (Ekolist) - Fosfor je prvek, který stojí za vším živým. Nutně ho potřebujeme pro život, ale neumíme ho vyrobit. A jeho dostupné zásoby na planetě ubývají. Co to bude znamenat pro náš život a jak o nedostatku fosforu přemýšlet? Odpověď jsme hledali u paleoekologa Petra Pokorného.
(Celý text)

Biopásy v polích významně pomáhají živočichům také v zimě
18. ledna 2022 17:06

PRAHA (ČTK) - Krmné biopásy v zemědělské krajině významně zvyšují početnost i druhovou rozmanitost polních ptáků a malých savců. Vyplývá to ze studie česko-polského týmu vědců, o které informovala Akademie věd ČR (AV). Podle odborníků dosud chyběla data, která by ukázala skutečný vliv biopásů na různé skupiny živočichů během zimy. Nyní se prokázalo, že jsou přínosem pro řadu zvířat. Biopás je pruhové potravní políčko o šíři šest až 12 metrů, které je umístěné na okraji nebo uvnitř půdních bloků.
(Celý text)

Ovce před vlky ochránil mobilní elektrický ohradník. Důkazem je snímek z fotopasti
18. ledna 2022 16:49

JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ (ČTK) - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) pomáhá chovatelům na Liberecku s ochranou jejich stád před vlky. Mobilní elektrický ohradník zapůjčila chovatelům z Janovic v Podještědí, jejichž stádo loni na podzim vlci napadli. V minulém týdnu ukázala fotopast několik šelem u zapůjčeného ohradníku, vlci ho ale nepřekonali a ovce zůstaly v bezpečí, informovala mluvčí agentury Karolína Šůlová.
(Celý text)

Firmy z udržitelných sektorů loni získaly rekordní objem kapitálu
18. ledna 2022 16:33

LONDÝN (ČTK) - Firmy ze sektorů považovaných za udržitelné, včetně podniků z odvětví obnovitelných zdrojů energie, si v loňském roce prostřednictvím emisí vlastního kapitálu půjčily rekordních 47,6 miliardy USD (přes jeden bilion Kč). Překonaly tak rekord z roku 2020, který činil 33,25 miliardy USD. Vyplývá to z údajů společnosti Refinitiv Eikon. K růstu přispěla hlavně rostoucí poptávka po investicích do řešení sociálních a ekologických problémů.
(Celý text)

Greenpeace: Schválit dohodu o Turówu by byla chyba, nezajistí ochranu vody
18. ledna 2022 11:03

(ČTK) - Mezivládní dohoda o polském hnědouhelném dole Turów podle ekologické organizace Greenpeace nezajistí dostatečnou ochranu životního prostředí a zásob vody pro obyvatele příhraničí. Aktivisté uvedli, že uzavření dohody by byla chyba. Požadují také, aby Česko neustupovalo polským požadavkům, například ohledně snížení kompenzací škod, které provoz dolu způsobí na českém území. Česká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) dnes bude poprvé od nástupu do vedení resortu jednat o Turówu a stanovení náhrady škod s polskou ministryní klimatu a životního prostředí Annou Moskwovou.
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1646 | Další
< zpět na titulní stranu

Reklama