titulní strana > co píší jiní
Zklidnění Smetanova nábřeží se odkládá na neurčito aneb Bludný kruh pražské dopravy
17. ledna 2022 09:57
PRAHA () - Pokud se ještě před rokem mohlo zdát, že se podoba Smetanova nábřeží konečně začíná měnit k lepšímu, vývoj v posledních měsících opět zavdal důvod k obavám. Kvůli rekonstrukci v Divadelní ulici bylo už loni v listopadu odstraněno spojení zastávky Národní divadlo a chodníku. Na Smetanovo nábřeží se vrátily automobily v původním, nijak neregulovaném režimu.

Zeptali jsme se proto vedení města, jestli se po ukončení prací dočkáme dlouho diskutovaného a slibovaného omezení tranzitu na Smetanově nábřeží a Malé Straně. Z jejich odpovědí je bohužel zřejmé, že k tomu v tomto volebním období nedojde a změna dopravního režimu se opět odsouvá na neurčito.

Proč by byl na dopravní zklidnění nábřeží právě teď ideální čas a proč je i plánovaný stav promarněnou šancí?

Z důvodu rekonstrukce Divadelní ulice došlo k odstranění drtivé většiny úprav na Smetanově nábřeží: těch vysmívaných, jako bylo “lego” před kavárnou Slavia, i těch, co nenápadně zlepšily průjezdnost pro veřejnou dopravu, jako byl zákaz odbočení vlevo z mostu Legií. Rekonstrukce potrvá do poloviny dubna a mezitím se začne s první fází projektu přestavby Smetanova nábřeží: zřízením zastávky Karlovy lázně u Anenského trojúhelníku směrem ke Staroměstské a posunutím zastávky Národní divadlo před křižovatku. Vrátí se jednosměrnost úseku před Hollarem a jako bonus možná pro cyklisty vznikne kousek “dánského pásu”. Co ale bude dál?

Uzavřené Smetanovo nábřeží v jednom směru.
Uzavřené Smetanovo nábřeží v jednom směru.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz

Městské části vycouvaly

Zeptali jsme se pražského radního pro dopravu Adama Scheinherra, zda se po ukončení uzavírky Divadelní ulice počítá s regulací automobilové dopravy na nábřeží, jak bylo původně navrhováno. Průjezd po obou březích měl být povolen jen přes den a pro vozidla s možností parkovat v modré zóně Prahy 1, pro obyvatele Prahy 2 a 5 pak na “jejich“ březích. Dozvěděli jsme se ale, že se s regulací v této podobě nepočítá. Důvod, který nám radní Scheinherr v dopise uvedl, je nesouhlas dotčených městských částí.

Zadřený kompromis

Přitom ještě před rokem se zdála přestavba Smetanova nábřeží spojená s regulací průjezdu pro nerezidenty na Smetanově nábřeží a Malé Straně reálnou variantou – odsouhlaseným, byť obtížně vyjednaným kompromisem. Souhlasy si Praha 2 a Praha 5 vymínily výjimkou pro své rezidenty na příslušném břehu a Praha 1 nakonec opatrně souhlasila též. Nyní, když do voleb zbývá necelý rok, je ale opět vše jinak. Radnice se zřejmě začaly strachovat o hlasy motoristů.

Proč teď?

Přitom výrazné zklidnění teď Smetanovo nábřeží potřebuje víc než kdy jindy. Během pandemie covid-19 vzrostla nedůvěra k používání veřejné dopravy, a s tím o několik procent automobilový provoz ve městě. Stížnosti na kolony slyšíme ze všech stran. Nicméně právě v této situaci by bylo velmi krátkozraké ustoupit od (beztak nepříliš ambiciózních) plánů na regulaci automobilové dopravy v historickém centru. Alespoň dílčí omezení automobilové dopravy je jedinou cestou, která může zabránit dalšímu zahlcování centra, dalším kolonám, dalším problémům (se zpožďováním) MHD. Omezení tranzitu na nábřežích je dluhem, který se táhne od otevření tunelového komplexu Blanka. Dluhem, jehož nápravu slibovali prakticky všichni primátoři bez ohledu na politickou příslušnost, ale bez valného výsledku. Doprava v centru města se dostala do bludného kruhu, kdy je na jakákoliv opatření zároveň příliš brzy (po volbách, před dokončením všech myslitelných okruhů, před zavedením mýtného,..), nebo příliš pozdě (blíží se volby).

Jen zastávky nestačí

Přestavba tramvajových zastávek plánovaná na tento rok nepovede k výraznému snížení průjezdní kapacity pro motorovou dopravu. Vznikne sice nová zastávka, ale kolony aut zůstanou stejné a průjezdnost tramvají, které v tomto úseku nabírají zpoždění, se nezlepší. A to vůbec nehovoříme o bezpečném a pohodlném průjezdu na kole koridorem, který je pro cyklisty v Praze srovnatelně důležitý jako pro motoristy Jižní spojka. Toho bez regulace automobilů také nelze dosáhnout.

Měla by vzniknout nová zastávka Karlovy lázně ve směru od Národního divadla.
Měla by vzniknout nová zastávka Karlovy lázně ve směru od Národního divadla.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz

Vizualizace projektu rekonstrukce nábřeží vypadají pěkně, nicméně pokud úpravy nebudou spojeny s omezením tranzitní automobilové dopravy, bude výsledek stejně neuspokojivý jako například “Muzejní oáza”, protnutá zbytečně kolonou aut odbočujících z magistrály na Vinohradskou.

Mýtus okruhů

Aktuálně jsou kolony na Smetanově nábřeží srovnatelné se stavem před rokem 2015. To bohužel potvrzuje, že tunelový komplex Blanka neplní jako obchvat chránící centrum svou funkci. Z této 46miliardové investice nemá historické centrum Prahy žádný prospěch. Dopravní indukce veškeré úspory po pár letech zcela pohltila, nezlepšila se plynulost provozu a index TomTom byl v předcovidovém roce 2019 stejný jako rok před zprovozněním Blanky.

Potvrzuje se tak opět smutná pravda, že velké dopravní stavby v Praze neslouží ani k ochraně centra, ani k ochraně životního prostředí – ať nám to někteří politici a dopravní experti namlouvají, jak chtějí. Vznikají pouze nové kapacity silnic uvnitř města, které bez doprovodného dopravního zklidnění neslouží k ničemu jinému, než ke stále intenzivnější automobilové dopravě.

V tomto kontextu pak musíme pochybovat o tom, že pražští politici vůbec chtějí regulovat dopravu uvnitř Městského okruhu po jeho dokončení. Jeho projekční příprava a harmonogram prakticky nevyhnutelně povedou k porušení podmínek posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), vyžadujících zprovoznění Městského okruhu až poté, co bude hotový celý okruh vnější a zavedeno zpoplatnění vjezdu do centra Prahy. Tomu nasvědčují i poněkud alibistické odpovědí pražských radních, kteří se k závazkům podmínek EIA příliš nehlásí a nechávají je na svých nástupcích, kteří budou Městský okruh někdy v budoucnu otevírat.

Máme šanci příště, nebo nikdy?

Doprava je přirozeně klíčové téma pro rozvoj města i pro programy politických stran, které se ucházejí o jeho vedení. Příběh (doufejme, že nikoliv osud) Smetanova nábřeží do značné míry ilustruje nešťastný postoj, který k dopravě v Praze zaujímá drtivá část místní politické reprezentace. Postoj, který je v lepším případě příliš opatrný, v horším až destruktivní, kdy obrovské investice nevedou k žádnému zlepšení. Respektive už ve střednědobém horizontu dopravu a životní prostředí ve městě naopak výrazně zhoršují.

Přitom politická odvaha, vize udržitelného rozvoje hlavního města a především schopnost tyto vize začít naplňovat jsou jedinou cestou, jak se z této situace dostat. Bez této odvahy, bez zodpovědnosti ke všem obyvatelům metropole (nikoliv jen jedné hlasité části) není možné zvrátit trend, který nevyhnutelně povede ke stále častěji kolabující dopravě a stále horšímu životnímu prostředí, nárůstu respiračních onemocnění a zhoršení kvality života. Nezbývá než doufat, že se konečně najde politický subjekt, který tuto odvahu nalezne.

Martin Šotola

Další články:
18. května 2022 07:00
17. května 2022 12:40
17. května 2022 07:00
16. května 2022 10:33
11. května 2022 14:44

Online diskuse
Sever Indie trápí povodně a sesuvy půdy
18. května 2022 08:27

PRAHA (Ekolist) - Sever Indie zasáhly v důsledku vytrvalých přívalových dešťů povodně, nyní doprovázené četnými sesuvy podmáčené půdy. K nejvíce zasaženým se počítají hornaté státy Asam a Meghálaj, kde vytrvale prší už od poloviny dubna. Intenzivní deště přetrvávají už několik týdnů ve 20 z 35 regionů států Asam. Neustávající déšť stěžuje záchranné práce a zajištění humanitární pomoci pro obyvatele povodněmi postižených oblastí. Počty poškozených tu narůstají každým dnem. Na konci dubna mělo být kolem 25 000 lidí postižených událostmi, první květnový týden jich bylo hlášeno na 53 000, druhý týden pak 95 000. A dnes už je to kolem 197 000. Postupně tu, v různé míře intenzity, bylo zasaženo celkem 1410 obcí a 1730 hektarů zemědělské půdy.


(Celý text)

Ministerstva chtějí umožnit postavit ve vinicích a sadech fotovoltaické panely
18. května 2022 07:40

PRAHA (ČTK) - Zemědělci by mohli mít možnost postavit ve vinicích, chmelnicích a sadech fotovoltaické panely. Umožnit by jim to měla novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Pracuje na ní ministerstvo životního prostředí (MŽP), které o tom informovalo v tiskové zprávě po včerejší poradě MŽP a ministerstva zemědělství.
(Celý text)

Mami, tati, na zahradě je had!
18. května 2022 07:08

PRAHA (Ekolist) - V lepším případě to bude zvědavé: „jůůů“, dost možná ale jekot či zděšené pištění vylekaných dětí. Těžko pak z prvního překotného vyprávění pochopit, co se to vlastně stalo. Zdá se totiž, že děti v koutě zahrady objevily hada. Co teď ale má svědomitý rodič dělat? Hlavně nepanikařit.
(Celý text)

Lesních požárů bude kvůli změně klimatu v Česku přibývat, varuje vědec
18. května 2022 02:09

BRNO (ČTK) - Lesních požárů bude kvůli změně klimatu přibývat, varuje Petr Čermák z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Narůstat bude podle něj nejen riziko požárů, ale také jejich rozsah, kdy se zvýší pravděpodobnost, že bude hořet na větší ploše.
(Celý text)

Zimbabwe usiluje o povolení k prodeji zabavené slonoviny
18. května 2022 01:51

HARARE (ČTK) - Zimbabwská vláda chce získat povolení k prodeji zabavené slonoviny, za niž by mohla získat 600 milionů dolarů (14 miliard korun). Použila by je na ochranu rychle rostoucích sloních stád. Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) obchodování se slonovinou zakazuje od roku 1989.
(Celý text)

Německé dráhy se zapojily do pomoci s vývozem ukrajinského obilí
18. května 2022 01:20

BERLÍN (ČTK) - Nákladní divize německých drah DB Cargo se zapojila do pomoci s exportem ukrajinského obilí, které kvůli ruské invazi není možné vyvážet do světa přes černomořské přístavy, oznámil německý ministr dopravy Volker Wissing. Nákladní vlaky umožní přepravu zemědělských produktů do přístavů v Severním moři a na Jadranu.
(Celý text)

Část starostů v Brně má výtky k územnímu plánu, město si nechává dělat posudky
18. května 2022 01:13

BRNO (ČTK) - Brno si nechává vypracovat posudky na vytvořený návrh nového územního plánu, který by v červnu mohli schvalovat zastupitelé. Důvodem jsou výtky osmi starostů z celkových 29 městských částí Brna. V dopise zaslaném primátorce Markétě Vaňkové (ODS), který má ČTK k dispozici, zmiňují například obavy z vyšší hustoty zástavby nebo nedostatečné ochrany zeleně. Podle Vaňkové by měly posudky rozptýlit obavy. Radní zodpovědný za územní plánování Filip Chvátal (KDU-ČSL) ČTK řekl, že si za dokumentem stojí a nerozumí tomu, proč se město snaží po čtyřech letech příprav zpochybňovat svůj prioritní strategický dokument. Brno má územní plán z roku 1994 a jeho podoba ani po aktualizacích už neodpovídá potřebám.
(Celý text)

Vláda projedná protipovodňová opatření na horním toku Opavy včetně přehrady Nové Heřminovy
18. května 2022 00:25

(ČTK) - Zprávu o opatřeních ke snížení povodňových rizik na horním toku řeky Opavy dnes projedná vláda. Materiál, který předkládá ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), uvádí, že zvýšení úrovně ochrany před povodněmi nelze dosáhnout bez stavby přehrady Nové Heřminovy. Příprava stavby by měla začít ke konci roku 2026 a do provozu by měla být nádrž uvedena v roce 2032. Obec Nové Heřminovy dlouhodobě stavbu odmítá. Celý soubor opatření bude stát podle vládního materiálu více než osm miliard korun.
(Celý text)

Producenti uhlí z USA chtějí zvýšit vývoz, problémy jim to ale zřejmě znemožní
17. května 2022 17:48

KYJEV (ČTK) - Producenti uhlí ve Spojených státech se snaží zvýšit vývoz, aby využili růstu cen suroviny na světových trzích po ruské invazi na Ukrajinu. Plány jim ale pravděpodobně zkříží logistické problémy, ať už jsou to potíže s dopravou, nedostatek vhodných pracovníků anebo nepříznivý dlouhodobý výhled odvětví, který nesvědčí investicím do nových dolů. Myslí si to experti, které oslovila agentura Reuters.
(Celý text)

Cena plynu pro evropský trh dál klesá, polevily obavy z nedostatku suroviny
17. května 2022 17:31

LONDÝN (ČTK) - Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se dál snižuje, megawatthodina (MWh) se ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku dnes dopoledne pohybovala kolem 92 eur (2273 Kč). Trh se už tolik neobává, že surovina z Ruska přestane proudit, protože Evropská komise (EK) vyjasnila, jak mohou velcí evropští odběratelé za ruský plyn platit, aniž by porušili západní sankce uvalené na Rusko za jeho invazi na Ukrajinu. Uvedla to agentura Reuters.
(Celý text)

Ministr: Polsko přepraví méně než polovinu ukrajinského obilí, než je třeba
17. května 2022 17:28

KYJEV (ČTK) - Polsko dokáže přepravit pouze jeden až dva miliony tun ukrajinského obilí měsíčně, nikoliv čtyři až pět milionů, jak by bylo potřeba, pokud se má svět vyhnout riziku, že nebude dostatek potravin. Řekl to polský ministr zemědělství Henryk Kowalczyk. Ukrajina obilí vyvážela přes černomořské přístavy, ty ale kvůli rusko-ukrajinské válce teď blokují ruští vojáci.
(Celý text)

Fiala: EU při jednání o šestém balíku sankcí navenek působí nejednotně
17. května 2022 17:26

PRAHA (ČTK) - Premiéra Petra Fialu (ODS) na jednání o embargu na dovoz ruské ropy mrzí, že Evropská unie působí nejednotně. Podle rakouského kancléře Karla Nehammera by Evropská komise (EK) měla oznamovat výsledky až po ukončení jednání. Lídři vlád to řekli na dnešní tiskové konferenci po jednání v Praze.
(Celý text)

Populaci jelenovitých ohrožuje nepůvodní parazit z Dálného východu
17. května 2022 12:24

PRAHA (ČTK) - Populaci jelenovitých v Česku ohrožuje nepůvodní parazit původně se vyskytující pouze na ruském Dálném východě u asijských druhů jelenovitých, jako je sika nebo wapiti. Podle vědců z České zemědělské univerzity (ČZU), kteří ho objevili, má už naprostou převahu nad původními druhy parazitů a pitvy ho odhalily v naprosté většině běžných druhů jelenovitých v ČR. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí ČZU Karla Mráčková.
(Celý text)

Lipavský: Rozhodnutí Maďarska nepodpořit sankce na ruské energie je nepřijatelné
17. května 2022 12:12

PRAHA (ČTK) - Přístup maďarské vlády, která se rozhodla nepodpořit jakékoli sankce mířící na ruský energetický export, považuje ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) za nepřijatelný. Uvedl to na twitteru. Země Evropské unie se v pondělí opět neshodly na nových sankcích proti Rusku, jejichž přijetí stále brání nejednota kolem embarga na dovoz ruské ropy.
(Celý text)

Státy EU se neshodly na protiruských sankcích, sporné zůstává embargo na dovoz ruské ropy
17. května 2022 10:18

BRUSEL (ČTK) - Země Evropské unie se stále neshodly na nových sankcích proti Rusku, jejichž přijetí stále brání nejednota kolem embarga na dovoz ruské ropy. Po jednání ministrů zahraničí členských zemí to novinářům řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Zástupci vlád sedmadvacítky podle něj naopak jednotně podpořili poskytnutí dalších 500 milionů eur (12,5 miliardy Kč) na nákup zbraní pro Ukrajinu. Její ministr Dmytro Kuleba při jednání opět vyzval kolegy z unijních zemí k co nejrychlejšímu přijetí embarga, které má režim ruského prezidenta Vladimira Putina připravit o významnou část peněz k financování války. Většina zemí včetně Česka sankce podporuje, proti embargu je Maďarsko.
(Celý text)

Liberecký lesík Opičák má obnovenou pozorovatelnu a návštěvnické prvky
17. května 2022 09:50

LIBEREC (ČSOP) - Na konci dubna byla veřejnosti představena nově zrekonstruovaná návštěvnická infrastruktura v lese nazývaném Opičák (VKP Lesík u letiště), nacházejícím se na západním okraji města Liberec. Tento místními obyvateli oblíbený kousek přírody byl v roce 2006 a 2009 vykoupen v rámci kampaně Místo pro přírodu do vlastnictví Českého svazu ochránců přírody a později doplněn pozorovatelnou a dalšími návštěvnickými prvky v rámci kampaně NET4GAS Blíž přírodě.
(Celý text)

Ředitelství vodních cest chce letos předložit nové varianty splavnění Labe do Pardubic
17. května 2022 01:55

PŘELOUČ (ČTK) - Ředitelství vodních cest (ŘVC) chce letos předložit nové varianty splavnění Labe v úseku od Přelouče do Pardubic. Proti původní trase plavebního kanálu přes přírodně cenné Slavíkovy ostrovy dlouhodobě vystupovali ekologové a stavbu úspěšně blokovali. Nové vedení vodní cesty by se mělo co nejvíce vyhnout celé evropsky významné lokalitě Louky u Přelouče, řekl ČTK mluvčí ŘVC Jan Bukovský.
(Celý text)

Izrael zvyšuje těžbu plynu a surovinu chce dodávat i do Evropy
17. května 2022 01:41

TEL AVIV (ČTK) - Izrael zvyšuje těžbu zemního plynu z moře a v nadcházejících měsících chce uzavřít smlouvu o dodávkách do Evropy, která se snaží omezit závislost na dodávkách této suroviny z Ruska. Izrael plánuje v nejbližších letech zdvojnásobit těžbu z nynějších 20 miliard asi na 40 miliard metrů krychlových v rámci rozšíření současných projektů a zahájení těžby na nových polích. S odvoláním na představitele odvětví to dnes uvedla agentura Reuters.
(Celý text)

Slováci by mohli poradit se zálohováním PET, ministři jednali ve Valticích
17. května 2022 01:26

VALTICE (ČTK) - Jak zdárně zavést systém zálohování PET lahví v ČR by mohli českým odborníkům poradit jejich slovenští kolegové. I tohle téma bylo jedním z těch, kterými se odborníci zabývají na zasedání Česko-slovenské komise pro spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí ve Valticích na Břeclavsku. Zkušenosti uvítáme, řekla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) před jednáním se slovenským protějškem Jánem Budajem. Na Slovensku zálohování PET funguje od nového roku.
(Celý text)

Lékárníci: Léky nepatří mezi odpadky ani do WC, musí do spalovny
17. května 2022 01:10

PRAHA (ČTK) - Lidé by neměli vyhazovat léky do běžného odpadu ani do WC, protože mohou ohrozit další osoby, zvířata nebo kontaminovat pitnou vodu. Skončit by měly jedině ve spalovně, připomněla Česká lékárnická komora (ČLnK). Zásoby léků a jejich dobu použitelnosti je podle ní ideální kontrolovat dvakrát ročně.
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1715 | Další
< zpět na titulní stranu

Reklama