titulní strana > co píší jiní
Co udělá lesní požár s kvalitou ovzduší?
9. srpna 2022 04:59
() - Lesní požár v Českém Švýcarsku je příkladem přírodního zdroje znečišťování ovzduší. Přesto je pouhým mýtem, že v úplně absenci člověka by byl na Zemi vzduch zcela čistý. Obecně sice rozlišujeme zdroje antropogenní (dané činností člověka) a přírodní, nicméně situace není vždy černobílá.

To platí i pro požár v Českém Švýcarsku, který pravděpodobně byl založen člověkem, přesto je jako většina lesních požárů, spolu například se sopečnými výbuchy či znečištěním z eroze půdy, považován za přírodní zdroj znečištění.

V principu není lesní požár nic jiného než spalovací proces a vzhledem ke skutečnosti, že není regulován ani přísun paliva, ani přísun vzduchu, hoření není příliš efektivní a tento proces označujeme jako nedokonalé spalování. Při nedokonalém spalování se do ovzduší dostává relativně velké množství znečišťujících látek, stejně tak je tomu například u starých kotlů na tuhá paliva, krbů apod. Proto je také lokální vytápění domácností, zejména topení ve starých kotlech na tuhá paliva, obecně a dlouhodobě jednoznačně největším problémem znečišťování ovzduší v České republice.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jáchym Brzezina / infoviz.cz

Co přesně se do ovzduší dostává?

Jedná se o koktejl různých chemických látek. Obecně jsou to zejména suspendované (prachové) částice, a to zejména ty menší, které vznikají právě při spalovacích procesech, na rozdíl od větších částic, které nejčastěji vznikají mechanicky. Platí, že čím je částice menší, tím je potenciálně zdravotně nebezpečnější, protože proniká hlouběji do dýchacího systému. V případě těch nejmenších, tzv. nanočástic, až přímo do krevního řečiště.

Na tyto částice mohou být navázané různé další látky, jako například těžké kovy nebo polycyklické aromatické uhlovodíky. Ty v zákoně o ochraně ovzduší reprezentuje polycyklický aromaticky uhlovodík benzo[a]pyren, který má prokazatelné karcinogenní a mutagenní účinky a vzniká právě při nedokonalém spalování.

Téměř výhradním (>95 %) zdrojem emisí benzo[a]pyrenu v ČR je lokální vytápění domácností (zejména topení ve starých kotlech na uhlí nebo dřevo). Benzo[a]pyren je také látkou, jejíž imisní limit je v České republice na řadě lokalit nejvýrazněji překračován.

Dále se do ovzduší dostávají například oxid uhelnatý, oxidy dusíku, těkavé organické látky a další. Tyto přímo emitované látky (tzv. primární znečišťující látky) spolu v ovzduší mohou dále reagovat a dávat vznik jiným nežádoucím látkám.

Takto například oxidy dusíku mohou za přítomnosti slunečního záření v ovzduší reagovat s těkavými organickými látkami a dávat vznik přízemnímu ozonu, který rovněž řadíme mezi znečišťující látky. Jedná se o stejnou látku, která nás ve stratosféře chrání před škodlivým UV-B zářením, její výskyt v přízemní vrstvě (troposféře) má však různé negativní dopady na organizmy a označujeme ji tedy jako znečišťující.

Ovzduší při požáru kolem Hřenska

Znečištění z požárů na Hřensku se Českou republikou začalo ve větší míře šířit v úterý 26. 7. v důsledku příchodu studené fronty. Vyšší rychlosti větru na jejím čele vedly doslova k rozfoukání zplodin z požárů do širšího okolí. Tento jev je v oblasti kvality ovzduší velmi častý a označujeme jej jako tzv. dálkový transport.

Není pravdou, že to, co dýcháme, musí nutně pocházet z nějakého blízkého zdroje a dokonce jsou v některých oblastech vzdálené zdroje dominantní. Znečišťující látky se mohou ovzduším šířit na velmi velké vzdálenosti stovek či až tisíců kilometrů.

Letos se již několikrát na naše území dostal až písek ze Sahary – není tedy těžké si představit, že se znečištění z požáru na severu Čech dostalo až do Prahy a dále do České republiky. Severozápadní proudění v brzkých ranních hodinách 26. 7. unášelo znečištění směrem na jihovýchod a východ. Pražané se tak ráno probudili do zápachu typického pro pálení.

Přestože byl zápach zaznamenán na velkou vzdálenost, koncentrace znečišťujících látek nedosahovaly extrémních hodnot. Výraznější nárůst koncentrací prachových částic byl pozorován zejména na blízkých stanicích požáru, jako je například stanice v České Lípě. Zde došlo k velmi rychlému nárůstu koncentrací, avšak již o tři hodiny později se koncentrace prachových částic vrátily téměř na původní hodnoty. Tato vlna zvýšených koncentrací šířící se na čele studené fronty pak prošla i dalšími kraji.

Emise z vytápění.
Emise z vytápění.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jáchym Brzezina / infoviz.cz

Tyto zvýšené koncentrace v hodnotách, v jakých byly zaznamenány stanicemi imisního monitoringu, nepředstavovaly žádné bezprostřední ohrožení zdraví či dokonce života. S podobně vysokými hodnotami se běžně setkáváme v zimním období při zhoršených rozptylových podmínkách a velmi nízkých teplotách (vysoká intenzita vytápění). Navíc mohou tyto zvýšené koncentrace v zimním období trvat výrazně déle než několik hodin. Často to bývá několik dní a ve výjimečných případech v minulosti i několik týdnů během smogových situací.

Lidé možná byli vyplašení, avšak je také dobré srovnat tuto situaci s jiným případem – 1. lednem. Krátce po půlnoci totiž s odpalováním zábavní pyrotechniky jednotlivci v rámci oslav nového roku prudce vzrostou koncentrace prachových částic a úroveň znečištění bývá v první hodiny roku ve velkoměstech výrazně horší, než jsme pozorovali při šíření znečištění z požáru v Českém Švýcarsku. Navíc nutno zdůraznit, že za toto znečištění si člověk může zcela sám a tento zdroj se rozhodně nedá označit za nezbytný.

Velmi vysoké až extrémní koncentrace byly jistě v bezprostřední blízkosti požářiště, v této oblasti se však nikdo z běžné populace nenacházel a ani zde není umístěna měřicí stanice, ze které bychom mohli čerpat data.

Písek ze Sahary při dálkovém transportu.
Písek ze Sahary při dálkovém transportu.

Co dělat při zvýšeném znečištění ovzduší

Co dělat v případě zvýšených koncentrací znečišťujících látek? Pozor by si měly dávat zejména náchylné skupiny obyvatel. Sem řadíme starší osoby, děti, těhotné ženy, ale také osoby trpící chronickými nemocemi dýchací a/nebo kardiovaskulární soustavy či lidé aktuálně nemocní.

V tomto případě je dobré vyhnout se zejména fyzické aktivitě ve venkovním prostředí, větrat rychle a intenzivně a připravit se na možné zdravotní komplikace u jedinců extrémně citlivých na vyšší míru znečištění. Tato doporučení platí při jakémkoliv výraznějším zvýšení koncentrací znečišťujících látek – například při smogových situacích.

Požár v Českém Švýcarsku tedy v kontextu kvality ovzduší znamenal na některých místech krátkodobé zvýšení koncentrací znečišťujících látek. Zároveň si lidé na základě této zkušenosti mohli uvědomit, jak meteorologické a rozptylové podmínky ovlivňují kvalitu ovzduší a jak funguje dálkový transport. Oba tyto fenomény se totiž uplatňují a ovlivňují kvalitu ovzduší celoročně a někdy i v dominantní míře.

Jáchym Brzezina

Další články:
21. září 2022 11:00
20. září 2022 06:30
19. září 2022 09:11
18. září 2022 07:01
17. září 2022 06:15

Online diskuse
Síkela: Opatření EU na boj s drahými energiemi by se mohla rozšířit
26. září 2022 01:33

PRAHA (ČTK) - Do návrhu souboru opatření Evropské komise proti vysokým cenám energií by mohlo ještě přibýt prodloužení dočasného krizového rámce pro velké firmy a jednat se ještě bude i o změně způsobu stanovení cen elektřiny. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekl ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela (za STAN). O návrhu opatření mají v pátek jednat evropští ministři zodpovědní za energetiku. Podle Síkely by se do něj do té doby mohla ještě některá opatření zapracovat.
(Celý text)

Plzeňský kraj připravil stavbu silnice, která napojí severní Rokycansko na D5
26. září 2022 00:59

ROKYCANY (ČTK) - Plzeňský kraj připravil stavbu zhruba čtyřkilometrové silnice, která napojí severní Rokycansko na dálnici D5. Po západním okruhu Plzně, který bude hotový v březnu 2023, půjde o druhou největší dopravní stavbu za 22 let existence kraje. Krajská správa a údržba silnic (SÚS) už má připravené všechny projekty i stavební povolení. Investice zhruba za 600 milionů korun by měla trvat dva roky, řekl ČTK náměstek investorské SÚS Martin Vít. Kraj teď požádá o evropskou dotaci z programu IROP.
(Celý text)

Šéf Světové banky odmítá rezignovat, tvrdí, že klimatické změny nepopírá
26. září 2022 00:53

(ČTK) - Šéf Světové banky (SB) David Malpass v pátek uvedl, že neodstoupí ze své funkce kvůli svým výrokům ohledně klimatických změn. Malpass se ocitl pod kritikou kvůli své vyhýbavé odpovědi na otázku, zda spalování fosilních paliv přispívá k oteplování planety, uvedla agentura AP. V rozhovoru pro server Politico Malpass uvedl, že nepopírá, že za změny klimatu mohou lidské aktivity.
(Celý text)

Několik tisíc lidí demonstrovalo v Německu za otevření plynovodu Nord Stream
26. září 2022 00:53

(ČTK) - Na 3000 lidí včera demonstrovalo v obci Lubmin poblíž severoněmeckého Greifswaldu za cenově přijatelné energie a za otevření plynovodu Nord Stream, který byl vybudován za účelem přímé přepravy ruského plynu do Německa. S odvoláním na policii o tom informovala agentura DPA. Organizátoři podle médií požadují také zrušení protiruských sankcí.
(Celý text)

Dánská vláda od nového roku opět povolí chov norků, ale v menším měřítku
26. září 2022 00:44

KODAŇ (ČTK) - Dánská vláda od nového roku opět povolí chov norků, ovšem ve výrazně menším měřítku než byl před pandemií covidu-19, uvedla agentura AP. Zákaz chovu těchto zvířat platil od listopadu 2020, kdy Kodaň nařídila vybití celé populace norků na kožešinových farmách v reakci na obavy z rozšíření koronaviru z nakažených zvířat na lidi.
(Celý text)

Polský ministr nastínil přínos zdanění mimořádných zisků energetických firem
26. září 2022 00:28

VARŠAVA (ČTK) - Zdaněním mimořádných zisků energetických firem Polsko získá 13,5 miliardy zlotých (70 miliard Kč), očekává místopředseda polské vlády Jacek Sasin, který je zodpovědný za resort státního majetku. Vybrané peníze Varšava podle něj použije na zmírnění dopadů rostoucích účtů za energie pro domácnosti.
(Celý text)

Ve Vrčeni rozhodli v referendu nechat místní rybník v pronájmu spolku
26. září 2022 00:07

VRČEŇ (ČTK) - Opatský rybník ve Vrčeni na jižním Plzeňsku by měl dál zůstat v pronájmu spolku, který o něj už deset let pečuje. Rozhodli o tom lidé v místním referendu. Konalo se proto, že zastupitelé se v létě neshodli na žádném ze dvou zájemců o pronájem půlhektarového rybníka. V referendu nakonec hlasovalo 190 z 265 oprávněných voličů, tedy 71,7 procenta. Pro uzavření nájmu na dobu neurčitou s dosavadním nájemcem hlasovalo 147 lidí, tedy 77,4 procenta. Výsledky hlasování uvedla obec na webu.
(Celý text)

Zkusme zakládat nové lesy jinak!
25. září 2022 06:04

PLZEŇ (Ekolist) - Extrémní sucho v posledních letech a s ním spojené přemnožení podkorního hmyzu vedlo k dramatickému nárůstu kalamitních těžeb a ke vzniku rozsáhlých holin. České lesnictví se tak ocitlo v bezprecedentní situaci, kdy je nutné na velkém území založit nové lesní porosty odolné předpokládaným změnám klimatu a zároveň plnící všechny ekosystémové i hospodářské funkce. Dosud používané postupy jsou za těchto okolností jen těžko aplikovatelné.
(Celý text)

Zmizely žáby... a lidé onemocněli. Nebyla to náhodná souvislost
25. září 2022 02:20

Canberra/San José (ČTK) - Od začátku globální pandemie covidu-19 v roce 2020 si lidstvo stále více uvědomuje, že zdraví našeho druhu je úzce propojeno s ostatními živočichy. V současnosti se mluví hlavně o ptácích a savcích, o obojživelnících jen zřídka, což ovšem může být nebezpečné přehlížení. Nově publikovaná studie o žábách a malárii ukazuje, jak úzce mohou tito roztomilí - i když poněkud slizcí - tvorové ovlivňovat lidské zdraví, napsal server Science Alert.
(Celý text)

Před dvěma měsíci vypukl v Českém Švýcarsku ničivý požár, správa dál sčítá škody
25. září 2022 02:05

HŘENSKO (ČTK) - Před dvěma měsíci vypukl v národním parku České Švýcarsko nejrozsáhlejší lesní požár v historii ČR. Tisíce hasičů bojovaly s plameny 20 dní, poté ještě déle než měsíc hlídali požářiště dobrovolné jednotky a strážci parku, kteří teď procházejí park a evidují další poškození. Oheň kromě stromů a skalních útvarů v rezervaci poničil i informační cedule či automatické sčítače. Několikamilionovou škodu pak způsobil na záchytných bariérách, kterou by však mohla pokrýt pojistka. Celkové škody správa parku odhaduje na 100 milionů korun. ČTK to řekl mluvčí správy Richard Nagel.
(Celý text)

Papež si posteskl, že starší generace nevědí, jak chránit planetu a zajistit mír
25. září 2022 01:32

ASSISI (ČTK) - Papež František během návštěvy italského Assisi, rodiště jeho jmenovce svatého Františka, vyzval k "odvaze" opustit fosilní paliva. Posteskl si rovněž, že starší generace nevědí, jak ochránit planetu a zajistit mír, uvedla agentura AP. Zakladatel františkánského řádu František z Assisi je patronem chudých, zvířat a přírody.
(Celý text)

Pár seriem rudozobých vyseděl v olomoucké zoo mládě, museli pomoci chovatelé
25. září 2022 01:27

OLOMOUC (ČTK) - Pomocí vlastnoručně vyrobeného hnízda i speciálního ortopedického postroje se chovatelům zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce podařilo v létě přispět ke zdárnému odchovu mláděte seriemy rudozobé. Zoo tyto nejbližší příbuzné obřích nelétavých ptáků phorusrhacos z období třetihor začala chovat před rokem a pár už má na svém kontě dvě mláďata. První mládě našlo nový domov v pražské zoologické zahradě, řekla ČTK mluvčí zoo Iveta Gronská.
(Celý text)

Obec Čeperka v referendu odmítla výstavbu spalovny komunálního odpadu
25. září 2022 01:15

ČEPERKA (ČTK) - Lidé z Čeperky na Pardubicku v referendu odmítli výstavbu spalovny komunálního odpadu v katastru obce, kterou chtěla postavit elektrárna Opatovice. Proti hlasovalo 299 voličů, pro bylo 201, pět hlasovacích lístků zůstalo bez odpovědi. Volební účast dosáhla 57,9 procenta. Místní referendum je platné a závazné, řekla ČTK starostka Čeperky Kristina Vosáhlová.
(Celý text)

V Janově na Svitavsku lidé v referendu odmítli výstavbu menší zoo
25. září 2022 01:08

JANOV (ČTK) - Obyvatelé Janova na Svitavsku odmítli v referendu stavbu menší zoo. Měla mít rozlohu 4,5 hektaru, místní chovatel ji chtěl stavět na okraji obce. ČTK to dnes řekl starosta Luboš Jiskra (SNK Za rozvoj obce Janov).
(Celý text)

V Břeclavi otevřeli vodárenskou věž, vidět je z ní na Pálavu i do Rakouska
25. září 2022 00:49

BŘECLAV (ČTK) - Stovky lidí využily v sobotu možnosti podívat se na okolí z mimořádně otevřené čtyřicetimetrové vodárenské věže v Břeclavi. Je z ní vidět na Pálavu, lednický zámek i rakouské větrné elektrárny, řekl ČTK ředitel Vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta. Podle něj byla věž přístupná v minulosti několikrát, v posledních letech to ale kvůli pandemii covidu nebylo možné. Společnost plánuje, že ji bude otevírat alespoň jednou ročně na Břeclavské svatováclavské slavnosti, jako je tomu nyní.
(Celý text)

Brněnská hvězdárna představila v Bruselu obří modely Země a Měsíce
25. září 2022 00:19

BRUSEL (ČTK) - Obří nafukovací modely Země a Měsíce vyrobené v Brně dorazily tento týden do Bruselu. V rámci doprovodných akcí českého předsednictví Evropské unie je tento víkend mohou zhlédnout tisíce lidí, které astronomická observatoř v belgické a unijní metropoli očekává na tradičních dnech otevřených dveří. Podle jejího šéfa budou mít lidé unikátní možnost spatřit odvrácenou stranu Měsíce.
(Celý text)

Podzimní Flora Olomouc připomene objevitele principů genetiky Mendela
25. září 2022 00:09

OLOMOUC (ČTK) - Letošní 200. výročí narození Gregora Mendela, který objevil základní principy dědičnosti, připomene na přelomu září a října návštěvníkům hlavní expozice podzimní výstavy ovoce a zeleniny Flora Olomouc-Hortikomplex. Součástí podzimní výstavy budou tradičně zahradnické trhy, festival gastronomie a nápojů Olima i mezinárodní včelařská výstava Hanácká včela. Flora se na stejnojmenném olomouckém výstavišti bude konat od čtvrtka 29. září do neděle 2. října, sdělila ředitelka Výstaviště Flora Olomouc Eva Fuglíčková.
(Celý text)

Úhor na okraji rezervace divokých koní se mění na pestrou louku
24. září 2022 06:32

PRAHA (Ekolist) - Jedinečnou příležitost pozorovat přeměnu bývalého pole na okraji milovické rezervace velkých kopytníků mají vědci z Jihočeské univerzity. Devítihektarový pozemek, který se k rezervaci připojil v roce 2018, se postupně mění v druhově bohatou pastvinu.
(Celý text)

Městská radní Miami Beach chce vypsat odměnu za leguány - mrtvé nebo živé
24. září 2022 02:22

(ČTK) - Radní amerického města Miami Beach navrhuje vypsat odměnu na invazivní leguány, kteří se nekontrolovaně množí podél atlantického pobřeží Floridy. Odměna by se vyplácela lidem, kteří tyto plazy donesou "mrtvé nebo živé", napsal zpravodajský server Fox News.
(Celý text)

Síkela: Ochrana lidí před nejistotou na energetických trzích musí být rychlá
24. září 2022 01:59

PRAHA (ČTK) - Ochrana spotřebitelů před nejistotou na energetických trzích musí být podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) rychlá a účinná. Na pátečním neformálním jednání v Praze v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie se na tom podle něj shodli unijní ministři odpovědní za ochranu spotřebitele. Eurokomisař Didier Reynders na tiskové konferenci doplnil, že v případě ochrany spotřebitele Evropská komise usiluje o to, aby byla legislativa lépe zakotvena a rychleji se schvalovala.
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1802 | Další
< zpět na titulní stranu

Reklama