titulní strana > co píší jiní
Co udělá lesní požár s kvalitou ovzduší?
9. srpna 2022 04:59
() - Lesní požár v Českém Švýcarsku je příkladem přírodního zdroje znečišťování ovzduší. Přesto je pouhým mýtem, že v úplně absenci člověka by byl na Zemi vzduch zcela čistý. Obecně sice rozlišujeme zdroje antropogenní (dané činností člověka) a přírodní, nicméně situace není vždy černobílá.

To platí i pro požár v Českém Švýcarsku, který pravděpodobně byl založen člověkem, přesto je jako většina lesních požárů, spolu například se sopečnými výbuchy či znečištěním z eroze půdy, považován za přírodní zdroj znečištění.

V principu není lesní požár nic jiného než spalovací proces a vzhledem ke skutečnosti, že není regulován ani přísun paliva, ani přísun vzduchu, hoření není příliš efektivní a tento proces označujeme jako nedokonalé spalování. Při nedokonalém spalování se do ovzduší dostává relativně velké množství znečišťujících látek, stejně tak je tomu například u starých kotlů na tuhá paliva, krbů apod. Proto je také lokální vytápění domácností, zejména topení ve starých kotlech na tuhá paliva, obecně a dlouhodobě jednoznačně největším problémem znečišťování ovzduší v České republice.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jáchym Brzezina / infoviz.cz

Co přesně se do ovzduší dostává?

Jedná se o koktejl různých chemických látek. Obecně jsou to zejména suspendované (prachové) částice, a to zejména ty menší, které vznikají právě při spalovacích procesech, na rozdíl od větších částic, které nejčastěji vznikají mechanicky. Platí, že čím je částice menší, tím je potenciálně zdravotně nebezpečnější, protože proniká hlouběji do dýchacího systému. V případě těch nejmenších, tzv. nanočástic, až přímo do krevního řečiště.

Na tyto částice mohou být navázané různé další látky, jako například těžké kovy nebo polycyklické aromatické uhlovodíky. Ty v zákoně o ochraně ovzduší reprezentuje polycyklický aromaticky uhlovodík benzo[a]pyren, který má prokazatelné karcinogenní a mutagenní účinky a vzniká právě při nedokonalém spalování.

Téměř výhradním (>95 %) zdrojem emisí benzo[a]pyrenu v ČR je lokální vytápění domácností (zejména topení ve starých kotlech na uhlí nebo dřevo). Benzo[a]pyren je také látkou, jejíž imisní limit je v České republice na řadě lokalit nejvýrazněji překračován.

Dále se do ovzduší dostávají například oxid uhelnatý, oxidy dusíku, těkavé organické látky a další. Tyto přímo emitované látky (tzv. primární znečišťující látky) spolu v ovzduší mohou dále reagovat a dávat vznik jiným nežádoucím látkám.

Takto například oxidy dusíku mohou za přítomnosti slunečního záření v ovzduší reagovat s těkavými organickými látkami a dávat vznik přízemnímu ozonu, který rovněž řadíme mezi znečišťující látky. Jedná se o stejnou látku, která nás ve stratosféře chrání před škodlivým UV-B zářením, její výskyt v přízemní vrstvě (troposféře) má však různé negativní dopady na organizmy a označujeme ji tedy jako znečišťující.

Ovzduší při požáru kolem Hřenska

Znečištění z požárů na Hřensku se Českou republikou začalo ve větší míře šířit v úterý 26. 7. v důsledku příchodu studené fronty. Vyšší rychlosti větru na jejím čele vedly doslova k rozfoukání zplodin z požárů do širšího okolí. Tento jev je v oblasti kvality ovzduší velmi častý a označujeme jej jako tzv. dálkový transport.

Není pravdou, že to, co dýcháme, musí nutně pocházet z nějakého blízkého zdroje a dokonce jsou v některých oblastech vzdálené zdroje dominantní. Znečišťující látky se mohou ovzduším šířit na velmi velké vzdálenosti stovek či až tisíců kilometrů.

Letos se již několikrát na naše území dostal až písek ze Sahary – není tedy těžké si představit, že se znečištění z požáru na severu Čech dostalo až do Prahy a dále do České republiky. Severozápadní proudění v brzkých ranních hodinách 26. 7. unášelo znečištění směrem na jihovýchod a východ. Pražané se tak ráno probudili do zápachu typického pro pálení.

Přestože byl zápach zaznamenán na velkou vzdálenost, koncentrace znečišťujících látek nedosahovaly extrémních hodnot. Výraznější nárůst koncentrací prachových částic byl pozorován zejména na blízkých stanicích požáru, jako je například stanice v České Lípě. Zde došlo k velmi rychlému nárůstu koncentrací, avšak již o tři hodiny později se koncentrace prachových částic vrátily téměř na původní hodnoty. Tato vlna zvýšených koncentrací šířící se na čele studené fronty pak prošla i dalšími kraji.

Emise z vytápění.
Emise z vytápění.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jáchym Brzezina / infoviz.cz

Tyto zvýšené koncentrace v hodnotách, v jakých byly zaznamenány stanicemi imisního monitoringu, nepředstavovaly žádné bezprostřední ohrožení zdraví či dokonce života. S podobně vysokými hodnotami se běžně setkáváme v zimním období při zhoršených rozptylových podmínkách a velmi nízkých teplotách (vysoká intenzita vytápění). Navíc mohou tyto zvýšené koncentrace v zimním období trvat výrazně déle než několik hodin. Často to bývá několik dní a ve výjimečných případech v minulosti i několik týdnů během smogových situací.

Lidé možná byli vyplašení, avšak je také dobré srovnat tuto situaci s jiným případem – 1. lednem. Krátce po půlnoci totiž s odpalováním zábavní pyrotechniky jednotlivci v rámci oslav nového roku prudce vzrostou koncentrace prachových částic a úroveň znečištění bývá v první hodiny roku ve velkoměstech výrazně horší, než jsme pozorovali při šíření znečištění z požáru v Českém Švýcarsku. Navíc nutno zdůraznit, že za toto znečištění si člověk může zcela sám a tento zdroj se rozhodně nedá označit za nezbytný.

Velmi vysoké až extrémní koncentrace byly jistě v bezprostřední blízkosti požářiště, v této oblasti se však nikdo z běžné populace nenacházel a ani zde není umístěna měřicí stanice, ze které bychom mohli čerpat data.

Písek ze Sahary při dálkovém transportu.
Písek ze Sahary při dálkovém transportu.

Co dělat při zvýšeném znečištění ovzduší

Co dělat v případě zvýšených koncentrací znečišťujících látek? Pozor by si měly dávat zejména náchylné skupiny obyvatel. Sem řadíme starší osoby, děti, těhotné ženy, ale také osoby trpící chronickými nemocemi dýchací a/nebo kardiovaskulární soustavy či lidé aktuálně nemocní.

V tomto případě je dobré vyhnout se zejména fyzické aktivitě ve venkovním prostředí, větrat rychle a intenzivně a připravit se na možné zdravotní komplikace u jedinců extrémně citlivých na vyšší míru znečištění. Tato doporučení platí při jakémkoliv výraznějším zvýšení koncentrací znečišťujících látek – například při smogových situacích.

Požár v Českém Švýcarsku tedy v kontextu kvality ovzduší znamenal na některých místech krátkodobé zvýšení koncentrací znečišťujících látek. Zároveň si lidé na základě této zkušenosti mohli uvědomit, jak meteorologické a rozptylové podmínky ovlivňují kvalitu ovzduší a jak funguje dálkový transport. Oba tyto fenomény se totiž uplatňují a ovlivňují kvalitu ovzduší celoročně a někdy i v dominantní míře.

Jáchym Brzezina

Další články:
30. září 2023 06:15
29. září 2023 08:30
29. září 2023 06:30
26. září 2023 06:30
25. září 2023 06:30

Online diskuse
Jak ochránit kousek cenné louky uprostřed polí
30. září 2023 05:54

PRAHA (Ekolist) - Členové místní organizace ČSOP Bílé Karpaty objevili v roce 2016 v lokalitě Volavec nedaleko obce Louka zarůstající úvoz se zbytky teplomilné vegetace. Vyskytuje se zde řada vzácných druhů rostlin – kosatec trávovitý, hrachor chlumní, černohlávek velkokvětý, vítod větší…
(Celý text)

Turisté se další tři měsíce nedostanou na některá místa v Českém Švýcarsku
30. září 2023 00:54

(ČTK) - Turisté se další tři měsíce nedostanou na některá loňským rozsáhlým požárem zasažená místa v národním parku České Švýcarsko. Opatření obecné povahy platné od 1. října do 31. prosince vydal děčínský magistrát. Zákaz měl původně platit do soboty 30. září. Magistrát ho prodloužil, protože nadále hrozí nebezpečí pádu stromů, kamenů nebo jejich částí, a to nejen kvůli poškození požárem, ale i kvůli kůrovci.
(Celý text)

Muzeum v Roztokách uspoří energii, jako zdroj teplé vody použije čistírnu vod
30. září 2023 00:42

ROZTOKY (ČTK) - Muzeum v Roztokách uspoří energii, jako zdroj teplé vody pro vytápění použije sousední čistírnu odpadních vod. Úspora má oproti současnosti představovat třetinu. Náklady na nový systém dosáhnou včetně projektu kolem 37 milionů korun, většinu pokryje dotace ministerstva životního prostředí, uvedla za středočeské hejtmanství Zuzana Žídková. Kraj je zřizovatelem muzea.
(Celý text)

Pařížská aukční síň nabídne kostru vzácného dinosaura
30. září 2023 00:40

(ČTK) - Pařížská aukční síň nabídne v říjnu téměř kompletní kostru vzácného dinosaura. Očekává, že by se mohla prodat za 1,2 milionu eur (29,3 milionu Kč), uvedl s odvoláním na aukční síň Drouot server BBC News.
(Celý text)

Ministr Šalomoun dostal pokutu za přestupek při chovu včel, neúspěšně se soudil
30. září 2023 00:40

(ČTK) - Ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty) neuspěl ve sporu se Státní veterinární správou (SVS) kvůli pokutě 3000 korun za přestupek při chovu včel. Dostal ji za to, že nenechal vyšetřit vzorky ze svých úlů na mor včelího plodu. Šalomoun tvrdil, že o povinnosti obsažené v nařízení na úřední desce nevěděl. Krajský soud v Brně dospěl k závěru, že o povinnosti jako včelař vědět mohl a měl, což nyní potvrdil také Nejvyšší správní soud (NSS), když zamítl Šalomounovu kasační stížnost. Rozhodnutí je dočasně zpřístupněné na webu soudu. Šalomoun ČTK sdělil, že se rozhodne o dalším postupu, až rozhodnutí obdrží a seznámí se s ním. Pokutu uhradil, o ni ale podle něj v podstatě nejde.
(Celý text)

Cena olivového oleje stoupla kvůli suchu o více než 100 procent, někde se i krade
30. září 2023 00:33

(ČTK) - Cena olivového oleje se kvůli velkému suchu v zemích největších producentů zvýšila za poslední rok o více než 100 procent a dostala se na rekordní hodnoty. Obecně je ho k dostání méně, proto ho někteří lidé v lisovnách i kradou, píše zpravodajský server CNBC.
(Celý text)

U Skorkova vzniká odpočinková zóna s lesoparkem ze zeminy odtěžené při opravě D1
30. září 2023 00:18

SKORKOV (ČTK) - U Skorkova na Havlíčkobrodsku vzniká odpočinková zóna s lesoparkem z haldy zeminy, která byla uložená v sousedství D1 při modernizaci dálnice. Úpravy pozemku zajišťuje firma, která dálniční úsek u obce opravovala. Nově vytvořený kopec se zelení zlepší ochranu obyvatel před zátěží z dálnice, zároveň získají nové místo pro procházky, řekl ČTK starosta Jaroslav Fejt (nestraník).
(Celý text)

V zoo Dvůr Králové se poprvé vylíhla mláďata hroznýše psohlavého
30. září 2023 00:14

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (ČTK) - Safari Parku Dvůr Králové nad Labem se poprvé podařilo odchovat mláďata vzácných hroznýšů psohlavých. Od dvou samic získali 11 mláďat. Rozmnožování těchto nejedovatých afrických plazů je značně složité. Za poslední rok se rozmnožení hroznýšů psohlavých podařilo čtyřem zoologickým zahradám na světě, uvedl mluvčí dvorské zoo Michal Šťastný.
(Celý text)

Na soustavě vodních děl Orlík-Kamýk vznikne nová přečerpávací elektrárna
29. září 2023 19:20

Solenice (Příbramsko) (ČTK) - Na soustavě vodních děl Orlík-Kamýk vznikne nová přečerpávací elektrárna. Projekt za několik miliard korun počítá s využitím energie v době jejího přebytku pro čerpání vody z Kamýku do výše položeného Orlíku. Ve špičce by se pak voda vypustila přes turbíny zpátky do Kamýku. Tendr na dodavatele je již vypsaný a letos by měl být uzavřen, zařízení by mělo zahájit provoz do roku 2030, řekl ČTK mluvčí ČEZ Martin Schreier. O projektu již informovaly Hospodářské noviny a Právo.
(Celý text)

Británie oplakává slavný pokácený strom, na místě nechá vyrašit nový
29. září 2023 19:15

(ČTK) - Lidé v Británii oplakávají slavný strom poblíž Hadriánova valu, který byl díky své fotogeničnosti velkou turistickou atrakcí a který kdosi v noci na středu úmyslně pokácel. Policie kvůli tomu stíhá šestnáctiletého chlapce a odborníci tvrdí, že zničený javor nelze nijak nahradit. Organizace na ochranu památek National Trust nicméně uvedla, že se pokusí strom na stejném místě zachovat a nechá z pařezu vyrašit nové výhonky.
(Celý text)

Středočeský, Liberecký a Královéhradecký kraj chtějí peníze pro geoparky
29. září 2023 19:02

(ČTK) - Středočeský, Liberecký a Královéhradecký kraj chtějí jednat s ministerstvem životního prostředí o finanční podpoře pro geoparky. Hejtmani se k tomu zavázali ve společném memorandu. Dohodli se také, že budou spolupracovat na udržitelném rozvoji geoparků s ohledem na jejich význam pro turistický ruch, vzdělávání, vědu a výzkum i ochranu přírody a krajiny, informovala ČTK Zuzana Žádková ze středočeského krajského úřadu.
(Celý text)

Policie prověřuje požár v Jetřichovicích jako obecné ohrožení z nedbalosti
29. září 2023 16:07

(ČTK) - Policisté kvůli požáru v Jetřichovicích na Děčínsku zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Hořet na území národního parku začalo ve středu, hasiči požár v extrémně nepřístupném terénu zlikvidovali ve čtvrtek. Forma zavinění, tedy zda se mohlo jednat o úmysl, nebo nedbalost, je předmětem vyšetřování. Jednou verzí je i neodborná manipulace s ohněm. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí policie Eliška Kubíčková.
(Celý text)

V noci někdo pokácel zřejmě nejznámější strom v Británii
29. září 2023 10:15

LONDÝN (ČTK) - V noci na dnešek někdo pokácel zřejmě nejznámější strom v Británii. Jednalo se o javor, který rostl nedaleko Hadrianova valu na severu Anglie a který v 90. letech proslavil film Robin Hood: Král zbojníků s Kevinem Costnerem v hlavní roli. Javoru se z tohoto důvodu přezdívalo Strom Robina Hooda. V souvislosti s činem policie zadržela šestnáctiletého mladíka, píše server BBC News.
(Celý text)

Pro majitele psů či koček ve Španělsku začínají platit přísná pravidla
29. září 2023 10:14

(ČTK) - Miliony Španělů budou muset od pátku dodržovat nová pravidla pro "důstojný život" domácích mazlíčků, která přinesl zákon o lepších životních podmínkách zvířat. Norma, jež nyní vstupuje v platnost, například stanoví, že zvířecího mazlíčka nelze nechat doma samotného déle než tři dny, v případě psů to je maximálně 24 hodin. Informovala o tom španělská média.
(Celý text)

Výzkumníci z Green Docku: Klimaticky aktivní lidé se hlavně potřebují zorientovat v tom, co neziskový sektor nabízí
29. září 2023 06:01

PRAHA (Ekolist) - Čtyři pětiny Čechů ve věku 15-20 let považují změnu klimatu za závažný problém. Jsou nejvíce motivovanou věkovou skupinou, která se chce do ochrany klimatu zapojovat. Ale něco jim brání. Výzkumník Ondřej Kácha se svými kolegy z organizace Green Dock tyto překážky odhalil a popisuje i další poznatky, které v této oblasti nasbírali. Upozorňuje třeba na to, že zapáleným dobrovolníkem může být i aktivní senior, potřebuje však dobré informace.
(Celý text)

Objem švýcarských ledovců se za poslední dva roky zmenšil o deset procent
29. září 2023 01:43

(ČTK) - Objem švýcarských ledovců se za poslední dva roky zmenšil o deset procent, uvedli vědci ze Švýcarské akademie přírodních věd. Stejně ledu odtálo za 30 let do roku 1990. Letošní čtyřprocentní úbytek je druhý nejhorší v dějinách měření. Nejvíce ledu, a to šest procent, zmizelo ze švýcarských ledovců loni. S odkazem na závěry vědců o tom informovaly zahraniční tiskové agentury.
(Celý text)

Křetínského LEAG podle Correctivu poškozuje vodní zdroje a platí za mlčení, LEAG to popřel
29. září 2023 01:39

BERLÍN (ČTK) - Těžební činnost lužické těžební a energetické společnosti LEAG, kterou spoluvlastní český podnikatel Daniel Křetínský, poškozuje vodní zdroje Braniborska a Berlína, firma si ale kupuje mlčení německých obcí a měst. Tvrdí to investigativní skupina Correctiv, podle které společnost LEAG uzavřela smlouvu o mlčenlivosti s Frankfurtem nad Odrou. Firma i město v žádosti ČTK o komentář obvinění odmítly. Křetínský v reakci odkázal na prohlášení LEAGu.
(Celý text)

MŽP spustilo tři dotace na úspory energií ve veřejných budovách, vydá pět miliard korun
29. září 2023 01:03

BLOVICE (ČTK) - Ministerstvo životního prostředí (MŽP) spustilo tento týden tři nové dotace na úspory energií ve veřejných budovách, jako jsou školy, nemocnice, úřady nebo kulturní domy a sportoviště. Do uzávěrky 1. března 2024 rozdělí pět miliard korun z operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Kraj, obce, města, nemocnice, úřady, neziskové organizace i soukromé subjekty poskytující nekomerční veřejnou službu mohou získat 40 až 70 procent nákladů podle výše dosažených úspor. Hlavním cílem je pomoci se zateplením oken, střech a stropů, s instalací fotovoltaických panelů a výměnou vnitřního osvětlení, řekl ČTK ministr Petr Hladík (KDU-ČSL).
(Celý text)

Brtnice ochrání stavbou nádrže ves Jestřebí, kde minulé roky škodily povodně
28. září 2023 23:40

BRTNICE (ČTK) - Brtnice na Jihlavsku ochrání stavbou protipovodňové nádrže ves Jestřebí, která je částí města. Na projekt za 29 milionů korun očekává radnice dotaci z Operačního programu životní prostředí. Stavební firmu na vybudování takzvaného poldru už má vybranou, řekl starosta Jan Přibyl (nestraník).
(Celý text)

Ostravská zoo podpoří ochranu korálových útesů na Filipínách
28. září 2023 19:53

OSTRAVA (ČTK) - Ostravská zoologická zahrada finančně podpoří ochranu korálových útesů na Filipínách. Neziskové organizaci Vesna Panglao Conservation, která se věnuje ochraně mořského ekosystému, přispěje přes 230 000 korun. Jde o výtěžek charitativního běhu, do něhož se v zahradě zapojilo bezmála 1000 lidí, řekla ČTK mluvčí zoo Šárka Nováková.
(Celý text)

Ostravská zoo podpoří ochranu korálových útesů na Filipínách
28. září 2023 19:53

OSTRAVA (ČTK) - Ostravská zoologická zahrada finančně podpoří ochranu korálových útesů na Filipínách. Neziskové organizaci Vesna Panglao Conservation, která se věnuje ochraně mořského ekosystému, přispěje přes 230 000 korun. Jde o výtěžek charitativního běhu, do něhož se v zahradě zapojilo bezmála 1000 lidí, řekla ČTK mluvčí zoo Šárka Nováková.
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 2019 | Další
< zpět na titulní stranu

Reklama