titulní strana > co píší jiní
Pastelky, ale aby malovaly
17. března 2023 06:30
() - Nedávno jsem se ptala dcery, co by si přála k svátku. Její odpověď mne zaskočila: „Pastelky, ale aby malovaly!“

„Pastelkami se přeci maluje, tak proč to říká?“ prolétlo mi hlavou. Jenže pak jsem si vzpomněla na pastelky, které dostala před časem od babičky – byly krásné, lesklé, vypadaly mnohem lépe, než „obyčejné“ pastelky, dokonce voněly, ale nemalovaly. Tedy malovaly, ale jen trošku – slabě, takřka neviditelně, rozhodně s nimi žádné z mých dětí obrázek nenamalovalo. Ani jeden jediný!

Zdá se mi to, nebo je to skutečně tak, že v poslední době je spousta hraček jen jako. Skládačky, které nejdou složit, mrkací panny, které nemrkají, plastelína, ze které neuděláš ani hada. Děti si zvykají vysvětlovat pomocí přísudků nebo vedlejších vět to, co bychom dříve vysvětlovat nemusely: „Autíčko, ale aby jezdilo,“ nebo „plastelína, ale aby z ní šlo modelovat,“ nebo „mrkací panna, ale aby mrkala“.

Vlastně se nejedná jen o hračky. Sama obcházím obchody s požadavky vlastně stejně kuriózními. Například nedávno jsem sháněla mlýnek na mák, ale aby mlel (nakonec jsem ho koupila v bazaru – rok výroby 1910), nebo kapesní nůž, ale aby se nezlomil při krájení chleba (ke svému překvapení jsem zjistila, že cena kvalitu nezaručí – i drahý nůž se ukázal býti nefunkční). A kolik času strávím sháněním jídla, aby bylo k jídlu – tedy, aby nebylo (viditelně) plesnivé, zapařené či jinak znehodnocené (o výživné hodnotě a zdraví nemluvě).

Brodím se bytem a zakopávám o hračky a předměty s pochybnou hodnotou – různé dárky a „výhodné nákupy“, několikrát týdně je rovnám do poliček a přihrádek, aby je ostatní členové rodiny mohli v době, kdy přednáším na fakultě (a nemůžu na ně doma křičet: „Ukliď to po sobě!“) neomylně rozmetat po celém bytě (na moje: „Kdo to rozházel, ať to uklidí,“ zjišťuji, že na tyhle předměty nikdo ani nesáhl, takže mají asi ke všemu i tajemné samohybné schopnosti…).

Mnohokrát jsem se rozhodla je vyházet do kontejneru, ale patřím k typu lidí, kteří mají s vyhazováním problém (vychovávala mne babička, takže umím spíš dělat válečné zásoby, než vyhazovat). Každou věc mnohokrát obrátím v ruce („Opravdu ji nebudeme potřebovat?“, „Ani za rok?“ nebo „Nehodila by se Janě či Tereze?“), než ji dám do odpadkového koše. A odtud ji navíc často moje dcera, „malá výtvarnice“, vytáhne s úmyslem z ní vytvořit něco úplně jiného, něco, co se už vyhodit nesmí vůbec, protože to je její „úžasný výtvor“.

Takže zpět do poliček. Stala jsem se otrokem věcí, které si to nezaslouží, a zdá se, že nejsem schopná se z toho otroctví vymanit.

Od září 2007 je environmentální výchova na školách povinná. Je to úspěch, nebo ne? Nejdříve jsem si myslela, že ano a velký! Později jsem začala pochybovat. Jak to souvisí s pastelkami?

Zkoušela jsem nedávno jednu studentku – je to milá bytost, hodně akční, již učí na základní škole a zdá se, že ji to opravdu baví, a tak jsem jí vyšla vstříc a omluvila všechny její absence (vlastně jsem ji viděla na přednáškách a cvičeních jen jednou). V rozhovoru k zápočtu mi předvedla aktivity, které na škole pod jejím vedení (jako nejmladší v pedagogickém sboru byla jmenována koordinátorem EVVO) vzkvétají – spousta časově a finančně náročných projektů kolem odpadů a vody, videokamerou zdokumentovaná činnost dětí, vše na první pohled moc pěkné.

Nechci to rozebírat do detailu, ale již druhý pohled odhalil, že vše šlo jen po povrchu: pro zacházení s odpady bylo nejdůležitější, aby ani lísteček papíru nezapadl do směsného odpadu, ale zacházení s nebezpečnými odpady se neřešilo, pro zacházení s vodou bylo nejdůležitější, aby se utahovaly kohoutky mezi namydlením a oplachováním rukou, ale že se do kanalizace něco lít vůbec nemá se žáci nedozvěděli, poslech kousku environmentální výchově věnovaného videoklipu odhalil, že se žáci bavili více o sexu, než o problematice životního prostředí, a tak dál.

S pokrčením ramen a značně zklamaná jsem zápočet studentce zapsala a zadala jí test pro studenty „nebiology“ – je velmi jednoduchý, nastavený tak, aby ho všichni udělali.

Dokonce má osmiletá dcera, kterou jsem použila jako měřítko jednoduchosti, z něj získala 23 bodů, nejlepší studenti získali 48 bodů. Tato studentka vlastně nevěděla nic, bodů získala 10. Neznala Aldo Leopolda ani Alberta Schweitzera, o kterých jsem přednášela a o kterých se měla dočíst v povinné literatuře.

Nad jejím pojetím „ekologické stopy“ (jejími slovy zanechání informací v prostředí) nebo definicí „problému chemizace životního prostředí“ (chemizace životního prostředí je jejími slovy obnova životního prostředí například výsadbou dřevin tam, kde je špatné životní prostředí) by se člověk mohl docela dobře zasmát, … tedy kdyby… Jakmile jsem si představila všechny její žáky, úsměv mi rychle ztuhl na rtech.

Vzhledem k tomu, že je „ze zákona povinná“, realizuje se environmentální výchova na školách leckde „pro forma“ nebo česky „naoko“. V třídních knihách a v různých výkazech vypadá ledacos skvěle, ale je to opravdu skvělé? Nebo je to jen jako. Pravdou je, že environmentální výchovu často realizují (pod tlakem okolností) učitelé, kteří (většinou) nejsou dostatečně připraveni odborně a kteří (často) nejsou připraveni ani v oblasti osobnostní. Mnozí z nich totiž nevidí, že jim něco (například vzdělání) schází. Rozhodují, jednají, plánují bez pochybností a se sebevědomím, které jim často závidím.

Se vší úctou k práci zodpovědných a zdatných učitelek a učitelů, kteří se ze všech sil snaží o kvalitní environmentální výchovu, se domnívám, že na většině našich škol je to více o „předstírání realizace environmentální výchovy“, než o skutečné environmentální výchově.

Na některých školách je toto hraní zábavné a neškodné, částečně i přínosné (minimálně tak, že žáci stráví čas příjemně). Díky učitelům a učitelkám, kteří se i za nevyhovujících podmínek snaží vybudovat něco pozitivního! Na jiných školách je ovšem environmentální výchova nudná a (tudíž) škodlivá, demotivující, odpuzující.

Jinde je pojata nešťastně – je vystavena na negativních informacích a strašení budoucností. Žáci propadají úzkostem a propadají se do environmentálního žalu. Na řadě škol je environmentální výchova realizována pouze formálně (na papíře), takže by se dalo s trochou nadsázky hovořit o „hraní si na hraní na environmentální výchovu“.

Má „hraní si na environmentální výchovu“ smysl? Nehrozí nebezpečí, že se žákům informálně předá sdělení, že „hraní si na“ (nebo dokonce „hraní si na hraní“) stačí? Neodradí žáky nudná lekce environmentální výchovy s nudnou (a v této oblasti nevzdělanou a nezainteresovanou) učitelkou? Z rozhovorů uskutečněných s účastníky Sněmu dětí ČR v roce 2008 jednoznačně vyplývá, že ano. Žáci a studenti totiž ledacos prokouknou (ostatně – mají od raného dětství „pastelkový trénink“). Kolik je asi škol, na kterých se to dělá správně? Jak se poznají?

Jedna z účastnic Sněmu dětí se o své škole (mimochodem prý s titulem EKOŠKOLA) vyjádřila takto: „U nás ve škole se vloni otevřela ekologická učebna. V učebně je asi dvacet počítačů – firma, která se zabývá podporou ekologie, na tom vydělala. Stálo to hodně peněz. Jsou tam plakáty po stěnách a podobná výzdoba. Ale v té učebně se neučí ani jeden předmět jako je ekologie nebo ochrana přírody. Ačkoli máme tuhle ekologickou učebnu, nikdo snahu o ochranu přírody nepodporuje. Ředitel sice na příští rok vyhlásil „rok ekologie“, ale není to doopravdy. Stydím se za to.

Má vůbec smysl masová, ze zákona povinná, environmentální výchova? Nebylo by vhodnější nejprve dostatečně vzdělat pedagogy a žáky těch dosud nevzdělaných z programu EVVO vynechat? Co udělá s dětskou duší to, že se bude setkávat s falší, s aktivitami „jen tak – pro forma“, když bude svědkem toho, jak se za peníze na EVVO budou kupovat další a další počítače?

Další účastnice Sněmu dětí ČR, studentka kvarty osmiletého gymnázia, to vidí stejně: „Jsem na jazykovém gymplu. Na ekologii se u nás nedbá, jen se o ní mluví.

Environmentální výchova je do Rámcových vzdělávacích programů zařazena z důvodů politických – jako jedno ze souboru opatření přijatých Radou národů v Tbilisy v roce 1977 (sic!). Její éra pomalu končí. Revize Rámcových vzdělávacích programů nahrazuje průřezové téma Environmentální výchova tématem Udržitelnost a klima.

Ale ať se již průřezové téma bude nazývat jakkoli, je jisté, že skutečné pozitivní dopady na společnost nejsou možné, pokud realizace nemá a nebude mít ty správné kvality. Takže nezbývá než bojovat za environmentální výchovu, ale – aby malovala!

Kateřina Jančaříková

Další články:
31. března 2023 06:30
30. března 2023 06:30
29. března 2023 06:30
29. března 2023 06:30
28. března 2023 06:30

Online diskuse
Jeskyně Na Špičáku nabídne návštěvníkům tajemné hlasy netopýrů
1. dubna 2023 00:19

(ČTK) - Zaposlouchat se do pro lidské ucho neslyšitelných echolokačních hlasů netopýrů a vrápenců se budou moci letos návštěvníci Jeskyně Na Špičáku v Supíkovicích na Jesenicku. Ultrazvukové signály místních netopýrů zachytily speciální detektory, které je převedly do podoby slyšitelné člověkem. Jeskyně Na Špičáku bude první v Česku, která turistům nabídne poslech fascinujících signálů netopýrů při standardní prohlídce, sdělila vedoucí Správy Jeskyně Na Špičáku Andrea Švubová.
(Celý text)

V Srnčím dole v Jablonci vzniknou tůně i místa ke sportu a odpočinku
1. dubna 2023 00:16

JABLONEC NAD NISOU (ČTK) - Soustava sedmi tůní, která zadrží vodu, ale také místa ke sportování a odpočinku, by měla vzniknout v areálu Srnčí důl v Jablonci nad Nisou. Na projekt zhruba za milion korun získal spolek Milujeme Jizerky po 400 000 korunách od města Jablonec nad Nisou a z dotačního programu Libereckého kraje. Cílem je zadržet dešťové vody v soustavě sedmi zasakovacích tůní, zvýšit biodiverzitu a zlepšit biologickou stabilitu území, řekla ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová.
(Celý text)

Případů prasečího moru na Frýdlantsku přibývá, laboratoř potvrdila desátý
1. dubna 2023 00:03

HORNÍ ŘASNICE (ČTK) - Případů afrického prasečího moru na Frýdlantsku přibývá, vyšetření v jihlavské laboratoři potvrdilo nákazu u desátého zvířete. Pozitivně testovaný kus byl nalezen v katastrálním území Horní Řasnice na Liberecku podobně jako předchozí dva kusy nalezené o víkendu, informoval mluvčí Státní veterinární správy ČR Petr Vorlíček. Jen za březen se nákaza potvrdila u pěti kusů, z toho čtyři myslivci našli a jedno nakažené prase ulovili.
(Celý text)

Do dražby cenného dříví v Chropyni se zapojilo 23 zájemců, 21 z nich úspěšně
1. dubna 2023 00:02

CHROPYNĚ (ČTK) - Do dražby cenného dříví v Chropyni na Kroměřížsku se v uplynulých dnech zapojilo 23 zájemců, 21 z nich úspěšně. Ve srovnání s předchozí aukcí se jednalo zhruba o stejný počet kupujících i úspěšně uzavřených obchodů, řekla ČTK mluvčí pořádajících Arcibiskupských lesů a statků Olomouc (ALSOL) Dagmar Obšilová. Aukci podnik pořádal popáté, letos podruhé.
(Celý text)

Měření ledovců v Rakousku za uplynulý rok ukázalo rekordní tání
31. března 2023 20:04

(ČTK) - V rakouských Alpách vědci v uplynulém roce pozorovali nejrychlejší úbytek ledovců v dějinách měření. Rakouský alpský spolek (ÖAV) dnes oznámil, že ledovce loni v zemi ztratily v průměru asi 29 metrů délky, což je nejvíce od konce 19. století. V roce 2021 ledové masy ustoupily o 11 metrů, uvedla agentura DPA.
(Celý text)

Španělsko čelí desítkám lesních požárů, ten největší se podařilo stabilizovat
31. března 2023 20:00

(ČTK) - Španělský region Asturie dnes odpoledne čelil na svém území 91 lesním požárům. Píše to agentura EFE s odkazem na prohlášení úřadů. Podle šéfa regionu Adriána Barbóna ohně, které ohrožují i předměstí správního střediska Ovieda, založili žháři. Největší lesní požár v regionu Valencie se podle hasičů podařilo stabilizovat a zhruba 1300 evakuovaných obyvatel vesnic a obcí v oblasti se mohlo vrátit domů.
(Celý text)

Rybáři v Plzeňském kraji vysazovali do řek malé úhoře, dostali jich 60 kilogramů
31. března 2023 15:18

(ČTK) - Rybáři v Plzeňském kraji dnes vysazovali do řek zhruba osmicentimetrové úhoře. Dostali jich z Francie 60 kilogramů, asi 180 000 kusů. Ryby putovaly do povolených revírů na řekách Mže, Úhlava, Úslava, Radbuza a Berounka. S dotací Evropské unie je tam vysadily místní organizace západočeského Českého rybářského svazu (ČRS), pověřené hospodařením na revírech, řekl ČTK hospodář ČRS v Plzni Petr Dimitrov.
(Celý text)

Sněhová pokrývka v Kalifornii po sérii bouří překonala 30 let starý rekord
31. března 2023 15:17

(ČTK) - Sněhová pokrývka na horách amerického státu Kalifornie dosáhla po dlouhé sérii zimních bouří rekordní úrovně, oznámil podle médií místní úřad pro správu vodních zdrojů. Po posledním sněžení z tohoto týdne se objem vody uskladněné ve sněhu dostal na 235 procent normálu, čímž bylo překonáno dosavadní maximum ze sezony 1982/1983. Vydatné zimní srážky přináší jistou úlevu od dlouhodobého sucha, které v nejlidnatějším státě USA panuje.
(Celý text)

Thajsko bojuje s požárem nedaleko přírodního parku, který je na seznamu UNESCO
31. března 2023 15:15

(ČTK) - Stovky thajských hasičů a vojáků bojují s lesním požárem, který se rozhořel necelých 100 kilometrů severovýchodně od metropole Bangkoku. Plameny bezprostředně neohrožují žádné město, hoří ale v blízkosti nejstaršího thajského národního parku, který je na seznamu přírodního dědictví UNESCO, informovala agentura AFP. Požár rovněž přispívá ke znečištění ovzduší, kvůli němuž bylo podle AFP v Thajsku od začátku roku ošetřeno v nemocnicích 1,7 milionu lidí.
(Celý text)

Ochranáři na Pálavě prosvětlili les, chtějí podpořit vzácnější druhy organismů
31. března 2023 12:05

(ČTK) - Ochranáři ve dvou lokalitách v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava těžbou prosvětlili les, chtějí tak vytvořit prostor pro stále vzácnější druhy světlomilných organismů. Zásahy se týkaly Svatého kopečku a Turoldu, obě místa jsou vyhlášena přírodní rezervací. Správa CHKO Pálava o tom informovala na webu.
(Celý text)

Roční provoz centra pro opětovné využití věcí v Pardubicích vynesl 60 000 korun
31. března 2023 11:51

PARDUBICE (ČTK) - Roční provoz re-use centra, zaměřeného na opětovné použití starších věcí, v Pardubicích vynesl na dobrovolných příspěvcích kolem 60 000 korun. Technické služby je využijí pro ekologickou výchovu školáků, řekla mluvčí Služeb města Pardubic Klára Sýkorová.
(Celý text)

Středočeský kraj uzavře další memorandum ke stavbě přivaděče podél D3
31. března 2023 11:48

(ČTK) - Středočeský kraj uzavře další memorandum ke stavbě přivaděče podél budoucí dálnice D3. Stvrdit ho chce se společností Voda Želivka, ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a mělo by se týkat vyjasnění vzájemných vztahů připravovaných investic. Rozhodla o tom rada kraje, uzavření memoranda musejí schválit ještě zastupitelé, informoval ČTK mluvčí kraje David Šíma.
(Celý text)

K čemu se hodí neviditelné obrubníky?
31. března 2023 09:53

() - Pokud chcete zvýraznit krásu své zahrady a zjednodušit si její údržbu, tak je neviditelný obrubník volba, kterou byste měli rozhodně zvážit. Neviditelné obrubníky jsou typ zahradního plastového obrubníku, který po instalaci nevyčnívá nad úroveň okolního povrchu. Tím se stávají téměř neviditelnými a vzhledově nezasahují do dojmu upravené plochy.
(Celý text)

Jak podpořit životaschopnost populací tetřívka obecného v České republice?
31. března 2023 05:43

PRAHA (Ekolist) - Počet tetřívků obecných v České republice dlouhodobě výrazně klesá. Tento trend je zapříčiněn mnoha faktory, mezi které patří snižování hnízdní úspěšnosti, nárůst mortality mladých i dospělých jedinců, negativní změny charakteru stanovišť, nárůst populací původních i nepůvodních predátorů, turistika, působení globální klimatické změny a další vlivy. Jedním z nejpodstatnějších je v našich podmínkách postupné mizení vhodných biotopů. Tetřívek je zařazen mezi druhy silně ohrožené.
(Celý text)

Z proměny krajiny u Broumova v odolnější je model, jak lépe zadržet vodu, pro celou ČR
31. března 2023 01:22

KŘTINY (ČTK) - Z původně lokální proměny krajiny v okolí Broumova na Náchodsku, která dokáže mnohem lépe zadržet vodu a čelit dopadům klimatické změny, se stal tzv. Model Živá krajina, jenž se může uplatnit v celé republice. Předseda spolku Živá voda Jiří Malík usiluje o lepší vodní režim v krajině téměř dvě desetiletí. Od té doby vzniklo know-how, které mohou sdílet obce i jednotlivci a s pomocí konkrétního příkladu, jednotné metodiky i počítačového programu mapovat a navrhovat klimaticky odolnější krajinu, řekl Malík ČTK na konferenci Živá krajina pro jižní Moravu ve Křtinách na Blanensku.
(Celý text)

Poslední samec nosorožce severního bílého byl vystaven v muzeu v Keni
31. března 2023 01:09

(ČTK) - Tělo nosorožce Súdána, který byl posledním samcem svého druhu na světě, bylo vystaveno v muzeu v Nairobi, informovala agentura DPA. Nejslavnější nosorožec severní bílý na světě se vrátil do Keni po pěti letech. Súdán uhynul v Keni v březnu 2018. Následně byl převezen do Česka, kde se odborníci postarali o jeho konzervaci. Od té doby byl vystaven v historické budově Národního muzea, před dvěma týdny ale vycpané tělo Súdána zamířilo zpět do africké země.
(Celý text)

Pražská zoologická zahrada má nově nejohroženější jeřáby na světě
31. března 2023 00:59

PRAHA (ČTK) - Pražská zoologická zahrada v Troji nově chová nejohroženější jeřáby na světě, dva samce jeřábů bílých mohou návštěvníci spatřit ve venkovní voliéře expozice ptačích mokřadů. Zoo Praha má tak největší kolekci jeřábů v Česku.
(Celý text)

Ministerstvo zemědělství letos na lesní hospodářství poskytne z dotací čtyři miliardy Kč
31. března 2023 00:43

PRAHA (ČTK) - Ministerstvo zemědělství letos rozdělí na příspěvcích na lesní hospodaření čtyři miliardy Kč. Dotace se budou financovat převážně z peněz EU z Národního plánu obnovy. Podpoří mimo jiné obnovu lesních porostů, využití technologií šetrných k přírodě nebo zvýšení podílu dřevin, které zpevňují porost proti větru a zlepšují kvalitu půdy.
(Celý text)

Ovocnáři z Moravy předpokládají, že škody na ovoci budou po mrazu významné
31. března 2023 00:38

(ČTK) - Ovocnářská unie Moravy a Slezska se domnívá, že škody po mrazech, které přišly v noci z úterý na středu, budou významné a zásadně sníží sklizeň teplomilného ovoce. Jde o meruňky, broskve, třešně a také jahody. Ostatní ovoce vzhledem k pozdějšímu kvetení poškozené nebylo. Jelikož se však minimálně v příštím týdnu opět očekávají noční mrazy, budou pěstitelé schopni přesně zhodnotit škody až po 15. květnu, uvedl ve zprávě pro média předseda Ovocnářské unie Ivo Pokorný. Teprve polovina května je datem, od kdy už je riziko nočních mrazů prakticky nulové.
(Celý text)

V Indii uhynul jeden z gepardů převezených do země z Namibie
30. března 2023 20:14

(ČTK) - Jeden z osmi gepardů, kteří byli v září loňského roku převezeni z Namibie do Indie, v pondělí uhynul. Podle mluvčího namibijského ministerstva životního prostředí Romea Muyundy pětileté gepardí samici selhaly ledviny. Informoval o tom zpravodajský server BBC News.
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1916 | Další
< zpět na titulní stranu

Reklama