titulní strana > co píší jiní
Nový stavební zákon: budou se spolky vyjadřovat, nebo soudit?
16. března 2023 06:20
() - Poslanecká sněmovna bude příští týden hlasovat nejen o budoucí podobě nového stavebního zákona, ale též o další existenci práva veřejnosti ve formě spolků účastnit se na rozhodování úřadů o stavebních záměrech dotýkajících se přírody a krajiny. V tomto hlasování bude naše politická reprezentace řešit mimo jiné tuto otázku:

Mají mít lidé, kteří nevlastní žádnou nemovitost, ale žijí jen v nájmu, právo ovlivňovat rozhodování úřadů o výstavbě, jež se bude dotýkat životního prostředí v místě jejich bydliště? Anebo bude toto právo napříště vyhrazeno již jen privilegovanému triumvirátu úřadů, stavebníků a vlastníků nemovitostí?

Uvedená otázka je palčivá zejména pro současnou mladou generaci, jejíž převážná většina v éře extrémních cen bytů už nebude mít reálnou šanci pořídit si vlastní bydlení a bude odsouzena žít v nájmu.

Poslanecká sněmovna má nyní na stole tři varianty, jak uvedenou otázku vyřešit. Tyto varianty výborně vysvětlila Hana Müllerová ve svém článku „O co přesně jde v nynějším sporu o účast veřejnosti?“ v Ekolistu (14.3.2023).

Stručně řečeno, buď se veřejnosti uvedené právo zcela odebere a veřejnost již nebude mít vůbec možnost účastnit se správních řízení o stavebních záměrech dotýkajících se přírody a krajiny (s výjimkou velkých záměrů podléhajících procesu EIA a dále záměrů v chráněných územích, která ovšem představují jen přibližně 20 % rozlohy ČR).

Nebo se jí toto právo přizná v omezeném, „přistřiženém“ rozsahu tak, „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“, tzn. že se veřejnost bude moci ve správních řízeních vyjadřovat jen ke dvěma dílčím otázkám ochrany přírody, a sice ke kácení dřevin rostoucích mimo les a k povolování výjimek ze zákazů týkajících se chráněných druhů rostlin a živočichů, jako je ještěrka, čmelák nebo třeba páchník hnědý (a ke všemu ostatnímu bude moci mlčet).

Anebo se jí toto právo přizná v plném (původním) rozsahu, v němž ho měla v § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny zaručeno do roku 2018, tzn. že bude mít právo vyjadřovat se ke všem otázkách ochrany přírody a krajiny, včetně ochrany krajinného rázu a významných krajinných prvků, jakou jsou lesy, vodní toky či mokřady.

Tyto tři varianty jsou důsledkem lavírování lidoveckého vedení Ministerstva životního prostředí (MŽP) v posledním roce. V červenci 2022 připravilo MŽP návrh novely, který zahrnoval i obnovení plného (původního) rozsahu účastenství veřejnosti v § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Poté, v říjnu 2022 někdo z politického vedení MŽP tuto úpravu z návrhu zákona vypustil a vládě doporučil schválit návrh zákona bez účastenství veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona (což také vláda schválila).

A letos na jaře MŽP, byť formálně v rámci poslaneckého výboru, připravilo svůj vlastní (de facto „vládní“) pozměňovací návrh, který má zavést výše popsané „přistřižené“ účastenství spolků, omezené na možnost vyjadřovat se jen ke kácení mimo les a k povolování výjimek týkajících se chráněných druhů.

Pokud vám to připadá jako v Kocourkově, nejste sami.

Model „přistřiženého“ účastenství veřejnosti je problematický právě z toho důvodu, že má umožnit spolkům účastenství jen v případech, kdy kvůli povolované stavbě bude nutné kácet dřeviny rostoucí mimo les anebo povolit výjimku ze zákazů týkajících se chráněných druhů rostlin nebo živočichů. V jiných případech nikoli.

Takže pokud bude k povolované stavbě nutné kácet (skutečný) les kvůli sjezdovce, vybetonovat louku nebo potoční nivu kvůli parkovišti, popřípadě zprznit krajinný ráz výstavbou satelitu nebo skladovací haly, veřejnost se nebude moci vyjadřovat. Veřejnost tak bude zákonem nucena uplatňovat v řízení o povolení stavby formálně námitky jen k ochraně ještěrky, čmeláka či páchníka hnědého, ačkoli jí materiálně půjde o ochranu lesa, potoční nivy či krajiny. A stát, resp. MŽP a vláda svým pozměňovacím návrhem bude do této formální hry vlastně veřejnost nutit.

Ale co naplat. Ať už naše politická reprezentace, stále více ovládaná developerskými korporacemi a jejich podnikatelskými svazy, schválí model „přistřiženého“ účastenství veřejnosti, či nikoli, budoucí role spolků v souvislosti s povolováním staveb dotýkajících se přírody a krajiny se zdá být jinde.

Ústavní soud i Nejvyšší správní soud ve své judikatuře dovodily, že zavedené ekologické spolky, sdružující občany žijící v místě povolovaného stavebního záměru, mají právo napadnout žalobou výsledné povolení stavby, i když předtím nebyly účastníky povolovacího správního řízení před stavebním úřadem.

Postačí, pokud spolek smysluplně tvrdí, že jeho členové mohou být povolením stavby zkrácení na svém ústavně zaručeném právu na příznivé životní prostředí a pokud výsledné stavební povolení narušuje kvalitu přírody či životního prostředí v místě, kde členové spolku žijí.

Návod na žaloby „neúčastníků“ správního řízení dal ekologickým spolkům sám Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 22/17: „Kdyby se … cítily spolky …, kterým právní úprava nepřiznává účastenství v některých správních řízeních, dotčeny na svých právech a svobodách rozhodnutím správního orgánu (typicky rozhodnutím o umístění stavby či povolení stavby), mohou se v souladu s čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny obrátit na správní soud. Přezkum správních rozhodnutí správním soudem není vyloučen, přičemž procesní (žalobní) legitimace je v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 odst. 1 s. ř. s. založena již na prostém tvrzení o zkrácení na svých právech správním rozhodnutím, a to ať už přímo či v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení. Podmínkou pro procesní legitimaci k podání žaloby podle § 65 odst. 1 s. ř. s. tedy není účastenství ve správním řízení.“

Takže nechme nyní naše zákonodárce rokovat o budoucím rozsahu práva veřejnosti na účastenství v povolovacích stavebních řízeních. A připravme se na budoucí model obhajoby práva veřejnosti na příznivé životní prostředí, který pozvolna začíná fungovat v praxi správních soudů. Je to model žalob spolků-neúčastníků proti pravomocným stavebním povolením.

Je možné, že je to model, který nakonec bude vyhovovat všem. Stavebníci budou mít rychle stavební povolení. Úřady se zbaví „obstrukcí“. A ekologické spolky ušetří zbytečný čas i úsilí marnými námitkami a odvoláními u správních úřadů a dostanou na základě správní žaloby možnost, aby stěžejní námitky nezákonnosti stavebního povolení posoudil rovnou nezávislý a nestranný soud. Výhodou žalob spolků-neúčastníků je i to, že v žalobě může spolek napadat všechny otázky přírody a krajiny.

Petr Svoboda

Další články:
31. března 2023 06:30
30. března 2023 06:30
29. března 2023 06:30
29. března 2023 06:30
28. března 2023 06:30

Online diskuse
Měření ledovců v Rakousku za uplynulý rok ukázalo rekordní tání
31. března 2023 20:04

(ČTK) - V rakouských Alpách vědci v uplynulém roce pozorovali nejrychlejší úbytek ledovců v dějinách měření. Rakouský alpský spolek (ÖAV) dnes oznámil, že ledovce loni v zemi ztratily v průměru asi 29 metrů délky, což je nejvíce od konce 19. století. V roce 2021 ledové masy ustoupily o 11 metrů, uvedla agentura DPA.
(Celý text)

Španělsko čelí desítkám lesních požárů, ten největší se podařilo stabilizovat
31. března 2023 20:00

(ČTK) - Španělský region Asturie dnes odpoledne čelil na svém území 91 lesním požárům. Píše to agentura EFE s odkazem na prohlášení úřadů. Podle šéfa regionu Adriána Barbóna ohně, které ohrožují i předměstí správního střediska Ovieda, založili žháři. Největší lesní požár v regionu Valencie se podle hasičů podařilo stabilizovat a zhruba 1300 evakuovaných obyvatel vesnic a obcí v oblasti se mohlo vrátit domů.
(Celý text)

Rybáři v Plzeňském kraji vysazovali do řek malé úhoře, dostali jich 60 kilogramů
31. března 2023 15:18

(ČTK) - Rybáři v Plzeňském kraji dnes vysazovali do řek zhruba osmicentimetrové úhoře. Dostali jich z Francie 60 kilogramů, asi 180 000 kusů. Ryby putovaly do povolených revírů na řekách Mže, Úhlava, Úslava, Radbuza a Berounka. S dotací Evropské unie je tam vysadily místní organizace západočeského Českého rybářského svazu (ČRS), pověřené hospodařením na revírech, řekl ČTK hospodář ČRS v Plzni Petr Dimitrov.
(Celý text)

Sněhová pokrývka v Kalifornii po sérii bouří překonala 30 let starý rekord
31. března 2023 15:17

(ČTK) - Sněhová pokrývka na horách amerického státu Kalifornie dosáhla po dlouhé sérii zimních bouří rekordní úrovně, oznámil podle médií místní úřad pro správu vodních zdrojů. Po posledním sněžení z tohoto týdne se objem vody uskladněné ve sněhu dostal na 235 procent normálu, čímž bylo překonáno dosavadní maximum ze sezony 1982/1983. Vydatné zimní srážky přináší jistou úlevu od dlouhodobého sucha, které v nejlidnatějším státě USA panuje.
(Celý text)

Thajsko bojuje s požárem nedaleko přírodního parku, který je na seznamu UNESCO
31. března 2023 15:15

(ČTK) - Stovky thajských hasičů a vojáků bojují s lesním požárem, který se rozhořel necelých 100 kilometrů severovýchodně od metropole Bangkoku. Plameny bezprostředně neohrožují žádné město, hoří ale v blízkosti nejstaršího thajského národního parku, který je na seznamu přírodního dědictví UNESCO, informovala agentura AFP. Požár rovněž přispívá ke znečištění ovzduší, kvůli němuž bylo podle AFP v Thajsku od začátku roku ošetřeno v nemocnicích 1,7 milionu lidí.
(Celý text)

Ochranáři na Pálavě prosvětlili les, chtějí podpořit vzácnější druhy organismů
31. března 2023 12:05

(ČTK) - Ochranáři ve dvou lokalitách v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava těžbou prosvětlili les, chtějí tak vytvořit prostor pro stále vzácnější druhy světlomilných organismů. Zásahy se týkaly Svatého kopečku a Turoldu, obě místa jsou vyhlášena přírodní rezervací. Správa CHKO Pálava o tom informovala na webu.
(Celý text)

Roční provoz centra pro opětovné využití věcí v Pardubicích vynesl 60 000 korun
31. března 2023 11:51

PARDUBICE (ČTK) - Roční provoz re-use centra, zaměřeného na opětovné použití starších věcí, v Pardubicích vynesl na dobrovolných příspěvcích kolem 60 000 korun. Technické služby je využijí pro ekologickou výchovu školáků, řekla mluvčí Služeb města Pardubic Klára Sýkorová.
(Celý text)

Středočeský kraj uzavře další memorandum ke stavbě přivaděče podél D3
31. března 2023 11:48

(ČTK) - Středočeský kraj uzavře další memorandum ke stavbě přivaděče podél budoucí dálnice D3. Stvrdit ho chce se společností Voda Želivka, ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a mělo by se týkat vyjasnění vzájemných vztahů připravovaných investic. Rozhodla o tom rada kraje, uzavření memoranda musejí schválit ještě zastupitelé, informoval ČTK mluvčí kraje David Šíma.
(Celý text)

K čemu se hodí neviditelné obrubníky?
31. března 2023 09:53

() - Pokud chcete zvýraznit krásu své zahrady a zjednodušit si její údržbu, tak je neviditelný obrubník volba, kterou byste měli rozhodně zvážit. Neviditelné obrubníky jsou typ zahradního plastového obrubníku, který po instalaci nevyčnívá nad úroveň okolního povrchu. Tím se stávají téměř neviditelnými a vzhledově nezasahují do dojmu upravené plochy.
(Celý text)

Jak podpořit životaschopnost populací tetřívka obecného v České republice?
31. března 2023 05:43

PRAHA (Ekolist) - Počet tetřívků obecných v České republice dlouhodobě výrazně klesá. Tento trend je zapříčiněn mnoha faktory, mezi které patří snižování hnízdní úspěšnosti, nárůst mortality mladých i dospělých jedinců, negativní změny charakteru stanovišť, nárůst populací původních i nepůvodních predátorů, turistika, působení globální klimatické změny a další vlivy. Jedním z nejpodstatnějších je v našich podmínkách postupné mizení vhodných biotopů. Tetřívek je zařazen mezi druhy silně ohrožené.
(Celý text)

Z proměny krajiny u Broumova v odolnější je model, jak lépe zadržet vodu, pro celou ČR
31. března 2023 01:22

KŘTINY (ČTK) - Z původně lokální proměny krajiny v okolí Broumova na Náchodsku, která dokáže mnohem lépe zadržet vodu a čelit dopadům klimatické změny, se stal tzv. Model Živá krajina, jenž se může uplatnit v celé republice. Předseda spolku Živá voda Jiří Malík usiluje o lepší vodní režim v krajině téměř dvě desetiletí. Od té doby vzniklo know-how, které mohou sdílet obce i jednotlivci a s pomocí konkrétního příkladu, jednotné metodiky i počítačového programu mapovat a navrhovat klimaticky odolnější krajinu, řekl Malík ČTK na konferenci Živá krajina pro jižní Moravu ve Křtinách na Blanensku.
(Celý text)

Poslední samec nosorožce severního bílého byl vystaven v muzeu v Keni
31. března 2023 01:09

(ČTK) - Tělo nosorožce Súdána, který byl posledním samcem svého druhu na světě, bylo vystaveno v muzeu v Nairobi, informovala agentura DPA. Nejslavnější nosorožec severní bílý na světě se vrátil do Keni po pěti letech. Súdán uhynul v Keni v březnu 2018. Následně byl převezen do Česka, kde se odborníci postarali o jeho konzervaci. Od té doby byl vystaven v historické budově Národního muzea, před dvěma týdny ale vycpané tělo Súdána zamířilo zpět do africké země.
(Celý text)

Pražská zoologická zahrada má nově nejohroženější jeřáby na světě
31. března 2023 00:59

PRAHA (ČTK) - Pražská zoologická zahrada v Troji nově chová nejohroženější jeřáby na světě, dva samce jeřábů bílých mohou návštěvníci spatřit ve venkovní voliéře expozice ptačích mokřadů. Zoo Praha má tak největší kolekci jeřábů v Česku.
(Celý text)

Ministerstvo zemědělství letos na lesní hospodářství poskytne z dotací čtyři miliardy Kč
31. března 2023 00:43

PRAHA (ČTK) - Ministerstvo zemědělství letos rozdělí na příspěvcích na lesní hospodaření čtyři miliardy Kč. Dotace se budou financovat převážně z peněz EU z Národního plánu obnovy. Podpoří mimo jiné obnovu lesních porostů, využití technologií šetrných k přírodě nebo zvýšení podílu dřevin, které zpevňují porost proti větru a zlepšují kvalitu půdy.
(Celý text)

Ovocnáři z Moravy předpokládají, že škody na ovoci budou po mrazu významné
31. března 2023 00:38

(ČTK) - Ovocnářská unie Moravy a Slezska se domnívá, že škody po mrazech, které přišly v noci z úterý na středu, budou významné a zásadně sníží sklizeň teplomilného ovoce. Jde o meruňky, broskve, třešně a také jahody. Ostatní ovoce vzhledem k pozdějšímu kvetení poškozené nebylo. Jelikož se však minimálně v příštím týdnu opět očekávají noční mrazy, budou pěstitelé schopni přesně zhodnotit škody až po 15. květnu, uvedl ve zprávě pro média předseda Ovocnářské unie Ivo Pokorný. Teprve polovina května je datem, od kdy už je riziko nočních mrazů prakticky nulové.
(Celý text)

V Indii uhynul jeden z gepardů převezených do země z Namibie
30. března 2023 20:14

(ČTK) - Jeden z osmi gepardů, kteří byli v září loňského roku převezeni z Namibie do Indie, v pondělí uhynul. Podle mluvčího namibijského ministerstva životního prostředí Romea Muyundy pětileté gepardí samici selhaly ledviny. Informoval o tom zpravodajský server BBC News.
(Celý text)

Veterináři upozorňují na porušování opatření kvůli africkému moru prasat
30. března 2023 20:11

(ČTK) - Státní veterinární správa (SVS) v poslední době zaznamenala případy, kdy lidé porušují mimořádná veterinární opatření kvůli výskytu afrického moru prasat na Frýdlantsku. S chovateli bude zahájeno správní řízení o pokutě, uvedl mluvčí SVS Petr Vorlíček. Opatření platí od prosince loňského roku, od počátku výskytu se nákaza potvrdila u osmi uhynulých a jednoho uloveného divočáka.
(Celý text)

Odborníci z ostravské zoo učí hasiče, jak správně odchytávat zvířata
30. března 2023 20:10

OSTRAVA (ČTK) - Třináct hasičů ze čtyř krajů se dnes v ostravské zoologické zahradě učilo, jak při mimořádných událostech bezpečně manipulovat se zvířaty. Ve speciálním kurzu si mohli vyzkoušet nejen odchyt domácích zvířat, ale třeba i hadů, ještěra nebo ptáků. Cílem kurzu je naučit hasiče ochránit sebe, ale zároveň být co nejšetrnější i k odchytávanému zvířeti.
(Celý text)

Podmořské proudy u Antarktidy prudce zpomalují, dramaticky to ovlivní klima
30. března 2023 16:24

(ČTK) - Oceánské proudy u Antarktidy vlivem rychle tajících ledovců prudce zpomalují, což bude mít katastrofální důsledky pro klima. K takovému závěru dospěli australští vědci v nové studii, kterou zveřejnili v časopise Nature. Podle jejich propočtů hlubokomořské antarktické proudy do roku 2050 zpomalí až o 40 procent, čímž se naruší schopnost vody pohlcovat oxid uhličitý a dál urychlí tání ledu, dalekosáhle to ovlivní i ekosystémy.
(Celý text)

Analytici: Cíl EU na růst podílu OZE je hodně ambiciózní, ČR musí hodně přidat
30. března 2023 16:19

(ČTK) - Nový cíl EU na zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na celkově spotřebě je velmi ambiciózní a bude vyžadovat vysoké náklady, míní oborové svazy a analytici, které ČTK oslovila. Česko podle nich bude muset vlastní cíle výrazně navýšit, přičemž kromě energetiky bude nutný další rozvoj obnovitelných zdrojů i v dopravě a v průmyslu.
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1916 | Další
< zpět na titulní stranu

Reklama