titulní strana > co píší jiní
Moje úvaha k současnému stavu myslivosti a co mu předcházelo
18. března 2023 06:20
() - V úvodu mého pojednání podotýkám, že nejsem členem žádného sdružení vlastníků, ani zemědělské asociace a ani žádné myslivecké jednoty. Myslivost provozuji od roku 1967 a mysliveckého hospodáře dělám od roku 1971 doposud.

Jinak mi není smutno po starých, údajně „dobrých“ časech socialistické myslivosti.

Nemíním také vést nekonečné diskuze o tom, co by bylo, když by bylo. Úvaha je určená těm, kteří se chtějí zamyslet nad stávajícím stavem.

Jestliže chceme žít ve společnosti bez vážnějších rozporů, tak se musíme řídit jistými normami, respektovanými většinou. Za tímto účelem vydává stát zákony a vyhlášky.

Stávající zákon o myslivosti byl poměrně rychle ušit po změně společenského zřízení a asi nebyl tak mimo, když s drobnými změnami vydržel doposud. O co se jednalo je obecně známo, tj. že do socialistického zákona byly transplantovány kapitalistické prvky založené na nedotknutelném soukromém vlastnictví.

Díky právě změnám nejen v mysliveckém zákoně, ale hlavně změny dalších souvisejících zákonů (zrušení zákona o sdružování občanů, schválení nového občanského zákoníku apod.) vede k stávajícímu stavu. Ukazuje se, že dlouho vyhovující zákon o myslivosti již nevyhovuje a novela dle mého názoru povede jenom k prodlužování agonie. Proto musí být nahrazen zákonem novým, respektujícím stávající dobu a stav.

Vcelku se ani nedivím požadavkům zástupců Sdružení vlastníků obecní, soukromých a církevních lesů a Asociace soukromého zemědělství, protože to jsou požadavky oprávněných vlastníků na svoje práva, která naprosto přesně formulovali. Komentáře pana předsedy Českomoravské myslivecké jednoty nemohu akceptovat.

Položme si otázku, co je to český stát a česká veřejnost. Nejsou to i sedláci, lesáci a vlastníci pozemků, kteří často i díky stávajícím zákonům nemají o provoz myslivosti zájem? Copak řekli, že nebudou respektovat tradice myslivosti a pečovat o přírodní bohatství? Kdyby měli myslivost ve své gesci, tak by asi začali uvažovat i o tom, co jim to přinese a místo masakrování zvěře by možná začali na úkor bezbřehé chemizace prosazovat i biologickou ochranu rozvojem drobné zvěře koroptví, bažantů atd.

Položme si kacířskou otázku, čí je zvěř a čí se stane po řádném ulovení. Není tedy spravedlivější, když se stane majetkem sedláka či lesáka a majitele pozemku, který ji na svoje náklady vychoval, než někoho, kdo (a neberte mne za slovo) si zakoupil výstroj a výzbroj a intenzivně se věnuje lovu? (Byť je to ve volném čase a dle stávajících zákonů v zájmu udržování optimálních stavů.)

Vymezují se proti nim představitelé Českomoravské myslivecké jednoty, kteří vzešli ze státní organizace Vojenských lesů a statku. To tvrdí, že v této organizaci tyto zásady nectili nebo se nedodržují?

Uvedu příklad přežití stávajícího zákona. Jako člen honebního výboru jsem narazil na totální absurditu.

Stručně: Vlastník nemovitosti, parcely 2 ha orné půdy, se stal automaticky členem honebního společenstva, které provozuje myslivost ve vlastní režii. Sám v této honitbě myslivost nevykonává. Svůj pozemek pronajal zemědělskému podniku, který za něj hradí maximálně daň z nemovitosti. Podniku vznikla škoda na tomto a okolních pozemcích způsobená zvěří. Podnik na honebním společenstvu vymáhá škodu, kterou rukou společnou uhradí všichni členové honebního společenstva, kteří většinou ani nejsou myslivci, včetně zmíněného nájemce.

Další problém zákona. O dění v honebním společenstvu rozhoduje valná hromada, tj. sdružení vlastníku. Zamyslel se někdo ze zákonodárců, jak řešit tuto neustále v krátké době se měnící masu osob, na které jsou založena veškerá rozhodnutí? Jak třeba přimět totálně rozhádané spoluvlastníky parcely, kteří odmítají učit osobu, která je bude zastupovat?

Myslím si, že nikdo nemá nic proti tomu, aby se vlastníci pozemků sdružili. Pořád ale musí mít rozhodující slovo vlastník, který nejlépe ví, co je nezbytné a dokud tak nebude, tak nebude ani pořádek. Nemějme obavu, že na svém bude činit zvěrstva.

Můj názor je, že na státních pozemcích musí hospodařit stát. Je absurdní, že Lesy ČR pronajímají honitby a potom se chovají jako chytrá horákyně. Proč by nemohl revírník, nebo vedoucí polesí či ředitel, vykonávat funkci mysliveckého hospodáře, jako tomu je u stejné státní organizace VLS? Není potřeba ani nic vymýšlet ve vyzkoušené organizaci zapojení do lovu myslivecké veřejnosti.

Je ironické, že právě minulý ředitel LČR přišel z funkce ředitele Vojenských lesů. Kde to funguje. Mohu s potěšením k nemalé radosti nejen mé přivítat prozření stávajícího vedení LČR a možná i příslušného ministerstva.

Jedna z největších slabin stávajícího a v tomto směru absolutně nefunkčního zákona je plánováni, tj. zpracování veškerých povinných plánů snad s výjimkou statistického hlášení. Tyto plány stejně svoji funkci, jak praxe ukazuje, neplní, a zbytečně zatěžují zpracovatele, kteří tuto činnost vykonávají zdarma a určitě by ušetřený čas využili smysluplněji. Za dobu své praxe vím, co je nezbytné, ale nedá se to vyjádřit jednou větou.

Tyto nesmysly jsme povinni zpracovávat, já tedy po celou dobu funkce a mohu jen konstatovat, že naprosto zbytečně a stejně je děláme po svém. Podobných absurdit by se našlo mnohem více, ale bylo by to nad rámec tohoto pojednání.

Ještě jeden postřeh, který je pro „staré zbrojnoše“ nepřekonatelný. Je to minimální výměra honitby.

Kladu si otázku, z čeho tito obhájci vycházejí? Vyzkoušel někdo dlouhodobé myslivecké hospodaření na ploše menší než 500 ha? Asi ne, proto ten zásadní nesouhlas. Panové odpůrci, naši předkové tak bez problémů hospodařili a myslivost to přečkala bez újmy.

Já jsem začal jako myslivecký hospodář za socialismu v revíru s rozlohou asi 2500 ha a počtem členů kolem 90. I když bylo nesrovnatelné množství zvláště drobné zvěře, nikomu nepřeji řízení takovéto společnosti. Jak byla možnost, tak jsme se rychle rozdělili a vzniklo sdružení prakticky na katastru dvou obcí. Bylo to lepší, ale pořád to nebylo ono. Nakonec jsme skončili na dvou úsecích v rámci jednoho spolku, kdy každý hospodaří na asi 250 ha. I když se občas něco vyskytne, tak to více jak 25 let funguje, nijak se neodlišujeme od okolí a už vůbec to nijak nebrání v mysliveckém hospodaření. Na víc je to i účinnější v udržování stavů. Nevěřícím jsem ochoten předvést v praxi.

Proč by zákon nemohl obsahovat klauzuli, že minimální výměra honitby se doporučuje 500 ha, ale v případě potřeby a zvážení může být i 220 – 250 ha? Není mimo zažitou praxi v některých státech, že vlastníci pozemků loví i na daleko menších pozemcích?

Závěrem - tyto podněty vychází z mojí dlouhodobé myslivecké praxe, nikomu je nevnucuji a z nikým nechci neúčinně polemizovat. Nebráním se osobní diskuzi. Jestliže dle mého názoru nepřijmeme zásadní změny, tak nás velmi brzy čeká osud okolních státu Německa, Rakouska, Polska a pomalu i Slovenska. Můj názor je, že kdo se nereformuje, zanikne.

Myslivosti zdar

Cyril Mika

Další články:
31. března 2023 06:30
30. března 2023 06:30
29. března 2023 06:30
29. března 2023 06:30
28. března 2023 06:30

Online diskuse
Na požářiště v Českém Švýcarsku se na prohlídky vypraví školy
1. dubna 2023 00:50

HŘENSKO (ČTK) - Žáci a studenti základních a středních škol se vypraví na prohlídky do národního parku České Švýcarsko. Komentované vstupy se budou týkat obnovy rezervace po loňském ničivém požáru. O prohlídky, které se uskuteční koncem školního roku, je velký zájem. ČTK to řekl ředitel správy parku Petr Kříž. Už teď mohou výletníci sledovat, jak se krajina postupně obnovuje. Některá místa zcela zarostla zářivě zeleným mechem, jinde raší kapradí.
(Celý text)

V Ostravě začala fungovat nabíječka pro elektrobusy. Dobije je za šest až deset minut
1. dubna 2023 00:49

OSTRAVA (ČTK) - Dopravní podnik Ostrava (DPO) spustil ve Valchařské ulici nedaleko centra krajského města provoz nabíječky pro elektrobusy za více než 30 milionů korun. Tři rychlonabíjecí ramena dokážou autobusy nabít za šest až deset minut. Budou obsluhovat flotilu elektrobusů, které budou jezdit na linkách směřujících na Hlučínsko, uvedl generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.
(Celý text)

Jeskyně Na Špičáku nabídne návštěvníkům tajemné hlasy netopýrů
1. dubna 2023 00:19

(ČTK) - Zaposlouchat se do pro lidské ucho neslyšitelných echolokačních hlasů netopýrů a vrápenců se budou moci letos návštěvníci Jeskyně Na Špičáku v Supíkovicích na Jesenicku. Ultrazvukové signály místních netopýrů zachytily speciální detektory, které je převedly do podoby slyšitelné člověkem. Jeskyně Na Špičáku bude první v Česku, která turistům nabídne poslech fascinujících signálů netopýrů při standardní prohlídce, sdělila vedoucí Správy Jeskyně Na Špičáku Andrea Švubová.
(Celý text)

V Srnčím dole v Jablonci vzniknou tůně i místa ke sportu a odpočinku
1. dubna 2023 00:16

JABLONEC NAD NISOU (ČTK) - Soustava sedmi tůní, která zadrží vodu, ale také místa ke sportování a odpočinku, by měla vzniknout v areálu Srnčí důl v Jablonci nad Nisou. Na projekt zhruba za milion korun získal spolek Milujeme Jizerky po 400 000 korunách od města Jablonec nad Nisou a z dotačního programu Libereckého kraje. Cílem je zadržet dešťové vody v soustavě sedmi zasakovacích tůní, zvýšit biodiverzitu a zlepšit biologickou stabilitu území, řekla ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová.
(Celý text)

Případů prasečího moru na Frýdlantsku přibývá, laboratoř potvrdila desátý
1. dubna 2023 00:03

HORNÍ ŘASNICE (ČTK) - Případů afrického prasečího moru na Frýdlantsku přibývá, vyšetření v jihlavské laboratoři potvrdilo nákazu u desátého zvířete. Pozitivně testovaný kus byl nalezen v katastrálním území Horní Řasnice na Liberecku podobně jako předchozí dva kusy nalezené o víkendu, informoval mluvčí Státní veterinární správy ČR Petr Vorlíček. Jen za březen se nákaza potvrdila u pěti kusů, z toho čtyři myslivci našli a jedno nakažené prase ulovili.
(Celý text)

Do dražby cenného dříví v Chropyni se zapojilo 23 zájemců, 21 z nich úspěšně
1. dubna 2023 00:02

CHROPYNĚ (ČTK) - Do dražby cenného dříví v Chropyni na Kroměřížsku se v uplynulých dnech zapojilo 23 zájemců, 21 z nich úspěšně. Ve srovnání s předchozí aukcí se jednalo zhruba o stejný počet kupujících i úspěšně uzavřených obchodů, řekla ČTK mluvčí pořádajících Arcibiskupských lesů a statků Olomouc (ALSOL) Dagmar Obšilová. Aukci podnik pořádal popáté, letos podruhé.
(Celý text)

Měření ledovců v Rakousku za uplynulý rok ukázalo rekordní tání
31. března 2023 20:04

(ČTK) - V rakouských Alpách vědci v uplynulém roce pozorovali nejrychlejší úbytek ledovců v dějinách měření. Rakouský alpský spolek (ÖAV) dnes oznámil, že ledovce loni v zemi ztratily v průměru asi 29 metrů délky, což je nejvíce od konce 19. století. V roce 2021 ledové masy ustoupily o 11 metrů, uvedla agentura DPA.
(Celý text)

Španělsko čelí desítkám lesních požárů, ten největší se podařilo stabilizovat
31. března 2023 20:00

(ČTK) - Španělský region Asturie dnes odpoledne čelil na svém území 91 lesním požárům. Píše to agentura EFE s odkazem na prohlášení úřadů. Podle šéfa regionu Adriána Barbóna ohně, které ohrožují i předměstí správního střediska Ovieda, založili žháři. Největší lesní požár v regionu Valencie se podle hasičů podařilo stabilizovat a zhruba 1300 evakuovaných obyvatel vesnic a obcí v oblasti se mohlo vrátit domů.
(Celý text)

Rybáři v Plzeňském kraji vysazovali do řek malé úhoře, dostali jich 60 kilogramů
31. března 2023 15:18

(ČTK) - Rybáři v Plzeňském kraji dnes vysazovali do řek zhruba osmicentimetrové úhoře. Dostali jich z Francie 60 kilogramů, asi 180 000 kusů. Ryby putovaly do povolených revírů na řekách Mže, Úhlava, Úslava, Radbuza a Berounka. S dotací Evropské unie je tam vysadily místní organizace západočeského Českého rybářského svazu (ČRS), pověřené hospodařením na revírech, řekl ČTK hospodář ČRS v Plzni Petr Dimitrov.
(Celý text)

Sněhová pokrývka v Kalifornii po sérii bouří překonala 30 let starý rekord
31. března 2023 15:17

(ČTK) - Sněhová pokrývka na horách amerického státu Kalifornie dosáhla po dlouhé sérii zimních bouří rekordní úrovně, oznámil podle médií místní úřad pro správu vodních zdrojů. Po posledním sněžení z tohoto týdne se objem vody uskladněné ve sněhu dostal na 235 procent normálu, čímž bylo překonáno dosavadní maximum ze sezony 1982/1983. Vydatné zimní srážky přináší jistou úlevu od dlouhodobého sucha, které v nejlidnatějším státě USA panuje.
(Celý text)

Thajsko bojuje s požárem nedaleko přírodního parku, který je na seznamu UNESCO
31. března 2023 15:15

(ČTK) - Stovky thajských hasičů a vojáků bojují s lesním požárem, který se rozhořel necelých 100 kilometrů severovýchodně od metropole Bangkoku. Plameny bezprostředně neohrožují žádné město, hoří ale v blízkosti nejstaršího thajského národního parku, který je na seznamu přírodního dědictví UNESCO, informovala agentura AFP. Požár rovněž přispívá ke znečištění ovzduší, kvůli němuž bylo podle AFP v Thajsku od začátku roku ošetřeno v nemocnicích 1,7 milionu lidí.
(Celý text)

Ochranáři na Pálavě prosvětlili les, chtějí podpořit vzácnější druhy organismů
31. března 2023 12:05

(ČTK) - Ochranáři ve dvou lokalitách v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava těžbou prosvětlili les, chtějí tak vytvořit prostor pro stále vzácnější druhy světlomilných organismů. Zásahy se týkaly Svatého kopečku a Turoldu, obě místa jsou vyhlášena přírodní rezervací. Správa CHKO Pálava o tom informovala na webu.
(Celý text)

Roční provoz centra pro opětovné využití věcí v Pardubicích vynesl 60 000 korun
31. března 2023 11:51

PARDUBICE (ČTK) - Roční provoz re-use centra, zaměřeného na opětovné použití starších věcí, v Pardubicích vynesl na dobrovolných příspěvcích kolem 60 000 korun. Technické služby je využijí pro ekologickou výchovu školáků, řekla mluvčí Služeb města Pardubic Klára Sýkorová.
(Celý text)

Středočeský kraj uzavře další memorandum ke stavbě přivaděče podél D3
31. března 2023 11:48

(ČTK) - Středočeský kraj uzavře další memorandum ke stavbě přivaděče podél budoucí dálnice D3. Stvrdit ho chce se společností Voda Želivka, ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a mělo by se týkat vyjasnění vzájemných vztahů připravovaných investic. Rozhodla o tom rada kraje, uzavření memoranda musejí schválit ještě zastupitelé, informoval ČTK mluvčí kraje David Šíma.
(Celý text)

K čemu se hodí neviditelné obrubníky?
31. března 2023 09:53

() - Pokud chcete zvýraznit krásu své zahrady a zjednodušit si její údržbu, tak je neviditelný obrubník volba, kterou byste měli rozhodně zvážit. Neviditelné obrubníky jsou typ zahradního plastového obrubníku, který po instalaci nevyčnívá nad úroveň okolního povrchu. Tím se stávají téměř neviditelnými a vzhledově nezasahují do dojmu upravené plochy.
(Celý text)

Jak podpořit životaschopnost populací tetřívka obecného v České republice?
31. března 2023 05:43

PRAHA (Ekolist) - Počet tetřívků obecných v České republice dlouhodobě výrazně klesá. Tento trend je zapříčiněn mnoha faktory, mezi které patří snižování hnízdní úspěšnosti, nárůst mortality mladých i dospělých jedinců, negativní změny charakteru stanovišť, nárůst populací původních i nepůvodních predátorů, turistika, působení globální klimatické změny a další vlivy. Jedním z nejpodstatnějších je v našich podmínkách postupné mizení vhodných biotopů. Tetřívek je zařazen mezi druhy silně ohrožené.
(Celý text)

Z proměny krajiny u Broumova v odolnější je model, jak lépe zadržet vodu, pro celou ČR
31. března 2023 01:22

KŘTINY (ČTK) - Z původně lokální proměny krajiny v okolí Broumova na Náchodsku, která dokáže mnohem lépe zadržet vodu a čelit dopadům klimatické změny, se stal tzv. Model Živá krajina, jenž se může uplatnit v celé republice. Předseda spolku Živá voda Jiří Malík usiluje o lepší vodní režim v krajině téměř dvě desetiletí. Od té doby vzniklo know-how, které mohou sdílet obce i jednotlivci a s pomocí konkrétního příkladu, jednotné metodiky i počítačového programu mapovat a navrhovat klimaticky odolnější krajinu, řekl Malík ČTK na konferenci Živá krajina pro jižní Moravu ve Křtinách na Blanensku.
(Celý text)

Poslední samec nosorožce severního bílého byl vystaven v muzeu v Keni
31. března 2023 01:09

(ČTK) - Tělo nosorožce Súdána, který byl posledním samcem svého druhu na světě, bylo vystaveno v muzeu v Nairobi, informovala agentura DPA. Nejslavnější nosorožec severní bílý na světě se vrátil do Keni po pěti letech. Súdán uhynul v Keni v březnu 2018. Následně byl převezen do Česka, kde se odborníci postarali o jeho konzervaci. Od té doby byl vystaven v historické budově Národního muzea, před dvěma týdny ale vycpané tělo Súdána zamířilo zpět do africké země.
(Celý text)

Pražská zoologická zahrada má nově nejohroženější jeřáby na světě
31. března 2023 00:59

PRAHA (ČTK) - Pražská zoologická zahrada v Troji nově chová nejohroženější jeřáby na světě, dva samce jeřábů bílých mohou návštěvníci spatřit ve venkovní voliéře expozice ptačích mokřadů. Zoo Praha má tak největší kolekci jeřábů v Česku.
(Celý text)

Ministerstvo zemědělství letos na lesní hospodářství poskytne z dotací čtyři miliardy Kč
31. března 2023 00:43

PRAHA (ČTK) - Ministerstvo zemědělství letos rozdělí na příspěvcích na lesní hospodaření čtyři miliardy Kč. Dotace se budou financovat převážně z peněz EU z Národního plánu obnovy. Podpoří mimo jiné obnovu lesních porostů, využití technologií šetrných k přírodě nebo zvýšení podílu dřevin, které zpevňují porost proti větru a zlepšují kvalitu půdy.
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1916 | Další
< zpět na titulní stranu

Reklama