titulní strana > co píší jiní
Když věda prokázala, že plynové sporáky škodí zdraví, sáhli jejich výrobci po PR příručce tabákového průmyslu
11. listopadu 2023 06:30
() - V roce 1976 se oblíbená šéfkuchařka, autorka kuchařských knih a televizní osobnost Julia Childová vrátila do studia televize WGBH-TV v Bostonu, kde po svém úspěšném seriálu "Francouzský šéfkuchař" uvedla nový pořad o vaření "Julia Child & Company". Diváci pravděpodobně nevěděli, že Childové nové a vylepšené kuchyňské studio, vybavené plynovými sporáky, zaplatila Americká plynárenská asociace.

Ačkoli se to může zdát jako jakýkoli firemní sponzoring, nyní víme, že šlo o součást promyšlené kampaně vedoucích pracovníků plynárenského průmyslu s cílem zvýšit používání plynových sporáků v celých Spojených státech. A sporáky nebyly jediným cílem. Plynárenský průmysl chtěl rozšířit svůj trh s bydlením a domácnosti, které používaly plyn na vaření, jej pravděpodobně používaly také na vytápění a ohřev vody.

Podle nového výzkumu neziskové organizace Climate Investigations Center, která analyzuje snahy podniků podkopávat klimatickou vědu a zpomalovat probíhající přechod od fosilních paliv, šlo úsilí tohoto odvětví mnohem dál než jen k pečlivému umisťování výrobků. Jak ukazuje studie centra a vyšetřování National Public Radio, když se počátkem 70. let 20. století objevily důkazy o zdravotních účincích vystavení oxidu dusičitému v interiérech při používání plynových kamen, Americká plynárenská asociace zahájila kampaň, jejímž cílem bylo vyvolat pochybnosti o existujících vědeckých poznatcích.

Jako výzkumný pracovník, který se již mnoho let zabývá znečištěním ovzduší - včetně podílu plynových kamen na znečištění ovzduší uvnitř budov a na zdravotních účincích - nejsem naivní, pokud jde o strategie, které některá průmyslová odvětví používají, aby se vyhnula regulacím nebo je oddálila. Překvapilo mě však, že mnohostranná strategie týkající se plynových kamen přímo odráží taktiku, kterou tabákový průmysl od 50. let 20. století používal k podkopávání a překrucování vědeckých důkazů o zdravotních rizicích spojených s kouřením.

Plynárenský průmysl hájí sporáky na zemní plyn, která jsou pod palbou kritiky kvůli svým účinkům na zdraví a přispívání ke změně klimatu.

Kontroverze ve výrobě

Plynárenský průmysl se spoléhal na Hill & Knowlton, stejnou společnost pro styk s veřejností, která vypracovala příručku tabákového průmyslu pro reakci na výzkumy spojující kouření s rakovinou plic. Taktika společnosti Hill & Knowlton zahrnovala sponzorování výzkumu, který by vyvrátil zjištění o plynových sporácích publikovaná ve vědecké literatuře, zdůrazňování nejistoty těchto zjištění s cílem vytvořit umělou kontroverzi a zapojení do agresivního úsilí v oblasti vztahů s veřejností.

Plynárenský průmysl například získal a znovu analyzoval údaje ze studie EPA na Long Islandu, která prokázala více respiračních problémů v domácnostech s plynovými sporáky. Jejich reanalýza dospěla k závěru, že nebyly zjištěny žádné významné rozdíly v respiračních potížích.

Odvětví také financovalo vlastní zdravotní studie na počátku 70. let, které potvrdily velké rozdíly v expozici oxidu dusičitému, ale neprokázaly významné rozdíly v respiračních následcích. Tato zjištění byla zdokumentována v publikacích, kde nebylo zveřejněno financování ze strany průmyslu. Tyto závěry byly rozšířeny na mnoha setkáních a konferencích a nakonec ovlivnily hlavní vládní zprávy shrnující stav literatury.

Tato kampaň byla pozoruhodná, protože základy toho, jak plynové sporáky ovlivňují znečištění ovzduší uvnitř budov a zdraví dýchacích cest, byly v té době jednoduché a dobře známé. Spalováním paliva, včetně zemního plynu, vznikají oxidy dusíku: Vzduch v zemské atmosféře tvoří přibližně 78 % dusíku a 21 % kyslíku a tyto plyny reagují při vysokých teplotách.

Je známo, že oxid dusičitý má nepříznivý vliv na zdraví dýchacích cest. Jeho vdechování způsobuje podráždění dýchacích cest a může zhoršovat onemocnění, jako je astma. To je hlavní důvod, proč americká Agentura pro ochranu životního prostředí v roce 1971 stanovila normu kvality venkovního ovzduší pro oxid dusičitý.

Pro vnitřní ovzduší žádné takové normy neexistují, ale jak nyní uznává i agentura EPA, expozice oxidu dusičitému v interiérech je škodlivá.

V USA trpí astmatem více než 27 milionů lidí, včetně přibližně 4,5 milionu dětí mladších 18 let. Děti černé pleti, které nejsou hispánské, mají dvakrát vyšší pravděpodobnost, že budou trpět astmatem, než děti bílé pleti, které nejsou hispánské.
V USA trpí astmatem více než 27 milionů lidí, včetně přibližně 4,5 milionu dětí mladších 18 let. Děti černé pleti, které nejsou hispánské, mají dvakrát vyšší pravděpodobnost, že budou trpět astmatem, než děti bílé pleti, které nejsou hispánské.
Zdroj | EPA

Jak škodlivá je expozice v interiéru?

Klíčovou otázkou je, zda je expozice oxidu dusičitému v souvislosti s plynovými sporáky dostatečně velká, aby vedla ke zdravotním problémům. Ačkoli se hodnoty v jednotlivých domácnostech liší, vědecký výzkum ukazuje, že jednoduchá odpověď zní ano - zejména v menších domácnostech a při nedostatečném větrání.

To je známo již dlouho. Například studie z roku 1998, jejímž jsem spoluautorem, ukázala, že přítomnost plynových kamen je nejsilnějším prediktorem osobní expozice oxidu dusičitému. A práce ze sedmdesátých let minulého století ukázaly, že hladiny oxidu dusičitého v interiérech v přítomnosti plynových kamen mohou být mnohem vyšší než hladiny ve venkovním prostředí. V závislosti na úrovni větrání mohou koncentrace dosahovat hodnot, o nichž je známo, že přispívají ke zdravotním rizikům.

Navzdory těmto důkazům byla kampaň plynárenského průmyslu do značné míry úspěšná. Studie financované průmyslem úspěšně kalily vodu, jak jsem se přesvědčil v průběhu své výzkumné kariéry, a zastavily další federální vyšetřování nebo předpisy zabývající se bezpečností plynových kamen.

Tato problematika dostala nový náboj na konci roku 2022, kdy vědci zveřejnili novou studii, podle níž 12,7 % případů dětského astmatu v USA - tedy přibližně jeden případ z osmi - lze přičíst plynovým sporákům. Průmysl nadále zpochybňuje podíl plynových kamen na zdravotních účincích a financuje mediální kampaně podporující plynové sporáky.

Obavy o klima a zdraví

Používání plynu v domácnostech je dnes kontroverzní také proto, že zpomaluje probíhající přechod na obnovitelné zdroje energie, a to v době, kdy jsou dopady klimatických změn alarmujícím způsobem zřejmé. Některá města již přistoupila nebo zvažují kroky k zákazu plynových sporáků v nové výstavbě a přechodu na elektrifikaci budov.

Zatímco se obce potýkají s těmito otázkami, regulační orgány, politici a spotřebitelé potřebují přesné informace o rizicích plynových kamen a dalších výrobků v domácnostech. Je zde prostor pro živou diskusi, která zohlední celou řadu důkazů, ale věřím, že každý má právo vědět, odkud tyto důkazy pocházejí.

Komerční zájmy mnoha průmyslových odvětví, včetně alkoholu, tabáku a fosilních paliv, nejsou vždy slučitelné s veřejným zájmem nebo lidským zdravím. Podle mého názoru může odhalování taktik, které zájmové skupiny používají k manipulaci s veřejností, učinit spotřebitele a regulační orgány obezřetnějšími a pomoci odradit další průmyslová odvětví od používání jejich příruček.

Jonathan Levy

Další články:
10. prosince 2023 05:49
9. prosince 2023 06:12
5. prosince 2023 06:30
2. prosince 2023 06:30
1. prosince 2023 06:30

Online diskuse
Rakouští vlekaři se chystají na možné protesty ekologických aktivistů
10. prosince 2023 18:54

(ČTK) - Provozovatelé lanovek v rakouských alpských střediscích, kam jezdí za zimními sporty i mnoho lidí z Česka, se chystají na možné protesty ekologických aktivistů. Informovala o tom agentura APA. Podle ní se na internetových stránkách svazu provozovatelů lanovek minulý měsíc objevilo doporučení, jak postupovat v případě blokád uspořádaných demonstranty.
(Celý text)

Obyvatelé Chvalíkovic neschválili vybudování domácích čistíren odpadních vod
10. prosince 2023 18:44

CHVALÍKOVICE (ČTK) - Obyvatelé Chvalíkovic na Opavsku v sobotním referendu neschválili vybudování domácích čistíren odpadních vod místo centrální čističky. K referendu přišlo 255 (46,4 procenta) z 549 voličů. Z nich 122, tedy 47,8 procenta, s domácími čističkami souhlasilo, 118 hlasujících (46,3 procenta) se vyjádřilo pro odpověď "ne" a šest lidí se hlasování zdrželo. Referendum tak je platné, ale není závazné. Vyplývá to z výsledků hlasování zveřejněných na obecních internetových stránkách.
(Celý text)

Jak zabránit prachovým bouřím v okolí dálnice D2? Stát si nechal zpracovat studii
10. prosince 2023 06:02

PRAHA (Ekolist) - Okolí dálnice D2 z Brna do Bratislavy je každé jaro a podzim sužované prachovými bouřemi. Prachové bouře obtěžují lidi v obcích, ale jsou nebezpečné i pro dopravu na dálnici. Státní pozemkový úřad (SPÚ) nechal zpracovat studii, která má zmapovat větrnou erozi v daném území a najít možnosti, jak prachové bouře omezit. Pomoci mají větrolamy.
(Celý text)

S údržbou ptačího parku Mnišské louky u České Lípy pomohou divocí poníci
10. prosince 2023 01:57

ČESKÁ LÍPA (ČTK) - S údržbou ptačího parku Mnišské louky u České Lípy pomohou divocí poníci. Česká společnost ornitologická (ČSO) tam tento týden vypustila první čtyři dospělé klisny exmoorských pony, celkem by jich mělo být pět. Spásat budou území zhruba pěti hektarů, jejich úkolem je potlačit dominantní druhy trav a kopřivy, snížit výšku porostu, dát tak prostor ostatním rostlinám a pomoci vytvořit ideální podmínky pro ptáky i další živočichy, řekl ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek.
(Celý text)

Mezi státy na COP28 stále panuje více rozporů než shody, uvedl šéf konference
10. prosince 2023 01:54

DUBAJ (ČTK) - Mezi státy na klimatické konferenci OSN COP28 momentálně panuje více rozporů než shody, řekl předseda tohoto setkání v Dubaji a ministr průmyslu Spojených arabských emirátů Sultán Džábi. Země vyzval, aby urychlily svou práci na vypracování finální dohody, informovala agentura Reuters.
(Celý text)

Studentka liberecké univerzity chce střechy továrních hal přeměnit ve farmy
10. prosince 2023 01:27

LIBEREC (ČTK) - K hydroponickému pěstování zeleniny a bylinek navrhuje studentka Tereza Nalezená z Technické univerzity v Liberci využít sluncem rozpálené střechy výrobních hal a skladů. Nápad studentky umění a architektury zvítězil v devátém ročníku soutěže Start-up TUL 2023 v konkurenci dalších 24 projektů. Letošní ročník se nesl v duchu udržitelnosti a společenské odpovědnosti, řekl ČTK mluvčí univerzity Adam Pluhař.
(Celý text)

Mladý český farmář získal cenu za robota, který kontroluje ve skleníku rajčata
10. prosince 2023 01:25

BRUSEL (ČTK) - Po skleníku jezdí více než čtyři metry vysoký robot a detailně fotí jednotlivé rostliny rajčat, kterých je přes 40 000. Jakmile narazí na škůdce či nemocný list, okamžitě informuje farmáře, a ten zasáhne. To není výjev z filmu o budoucnosti, tak to vypadá v brněnské farmě Ráječek, kterou provozuje rodina Sklenářových. Devětadvacetiletý Matěj Sklenář získal ve středu v Bruselu cenu za nejlepší digitální projekt na konferenci Evropských mladých farmářů, kterou pořádala lidovecká frakce Evropského parlamentu (EP). V konkurenci farmářů z dalších členských států zvítězil právě díky spojení zemědělství a robotiky spolu s využitím umělé inteligence (AI).
(Celý text)

Na lomu ČSA u Mostu jsou sluneční hodiny, jejichž ručičku vytvoří stín člověka
10. prosince 2023 01:18

MOST (ČTK) - Na nejvyšším místě lomu Československé armády (ČSA) nedaleko Mostu instaloval tento týden kameník s pomocí jeřábu speciální sluneční hodiny. Ručičku na nich vytvoří stín člověka, který se postaví na konkrétní místo k ciferníku. Lidé se k nim dostanou při návštěvě v rámci Uhelného safari a široká veřejnost po ukončení těžby hnědého uhlí, což bude na přelomu let 2025 až 2026. Hodiny vytesal kameník do jednoho kusu žuly, který se dnes rozlomil vejpůl.
(Celý text)

Ústecká zoo přivítala na svět čtyři mláďata geparda štíhlého
10. prosince 2023 01:10

ÚSTÍ NAD LABEM (ČTK) - Zoologická zahrada v Ústí nad Labem přivítala na svět čtyři mláďata geparda štíhlého. Letos se tak instituce připojila k šesti dalším zoo v Evropě, kde se mláďata této kočkovité šelmy také narodila. Přežívají pouze čtyři vrhy včetně ústeckého. ČTK o tom informovala mluvčí zoo Veronika Schranková.
(Celý text)

Slovenská metropole má strom Olgy Havlové, vysazen byl blízko úřadu vlády
10. prosince 2023 01:03

BRATISLAVA (ČTK) - Slovenská metropole má od tohoto týdne strom Olgy Havlové. Na počest manželky bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla, která by se letos dožila 90 let, zástupci Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, slovenské prezidentské kanceláře a bratislavského magistrátu vysadili lípu v parku u úřadu slovenské vlády v centru Bratislavy.
(Celý text)

Smogová situace už v Moravskoslezském kraji není
9. prosince 2023 23:44

(ČTK) - Meteorologové dnes odpoledne odvolali smogovou situaci v aglomeraci Ostravska, Karvinska a části Frýdecko-Místecka vyhlášenou ve čtvrtek kvůli zhoršeným rozptylovým podmínkám. Smogová situace tak není už nikde v Moravskoslezském kraji, v ostatních částech regionu ji meteorologové odvolali už v pátek. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
(Celý text)

Čínský vyslanec oznámil pokrok v jednání o fosilních palivech na COP28
9. prosince 2023 17:53

DUBAJ (ČTK) - Pokrok ve složitých jednáních o fosilních palivech na konferenci OSN o změně klimatu COP28 dnes oznámil zvláštní čínský čínský vyslanec pro klimatické otázky Sie Čen-chua. Předpokládá, že vyjednávání v dalších dnech dále pokročí. Informovala o tom agentura AFP. Dohoda má podle něj zásadní význam, ale nemusí nabrat dokonalého tvaru.
(Celý text)

Aktivisté obarvili vodu v Benátkách na zeleno, kritizují postup jednání na COP28
9. prosince 2023 17:52

(ČTK) - Členové skupiny Extinction Rebellion (XR) dnes obarvili vodu v benátském Velkém kanále (Canal Grande) na zeleno v protestu proti pokračujícím jednáním na klimatické konferenci OSN COP28 v Dubaji, která označili za směšná a neúspěšná. Do kanálu nalili životnímu prostřední neškodnou fluorescentní látku. Barva se objevila i v kanálu v Miláně a řekách v Římě, Turíně a Boloni, píše agentura ANSA.
(Celý text)

Pozapomněli jsme na jednu věc, která nám může pomoci získat čas na řešení klimatické krize, upozorňuje vědkyně z Vysokého učení technického
9. prosince 2023 06:14

PRAHA (Ekolist) - Ačkoliv se v souvislosti s klimatickou krizí a vypouštěním emisí mluví nejčastěji o průmyslu, dopravě a energetice, jeden sektor byl trochu opomíjen: komunální odpad. Mezinárodní vědecký tým v časopise Science upozornil, že změny v odpadovém hospodářství by mohly dokonce dočasně zpomalit oteplování planety, a tím lidstvu „koupit“ čas na řešení klimatické krize. Na výzkumu se podílela i vědkyně Yee Van Fan z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.
(Celý text)

Mlž, který se ocitl na pokraji vyhynutí, se začal zase objevovat v Jadranu
9. prosince 2023 02:08

ZÁHŘEB (ČTK) - Obrovský mlž kyjovka šupinatá, který se ocitl na pokraji vyhynutí, se podle mořských biologů vrátil do vod u Chorvatska, kde jeho počty výrazně vzrostly. Tato škeble, která může dorůst až jednoho metru, začala vymírat kvůli šíření smrtícího patogenu v některých částech Středozemního moře kolem roku 2016. Podle agentury Reuters chorvatští vědci donedávna evidovali v jejich části Jadranského moře pouze deset přežívajících kyjovek šupinatých.
(Celý text)

V lužních lesích na jihu Moravy jsou tři nové přírodní památky
9. prosince 2023 01:32

(ČTK) - Tři oblasti v lužních lesích nedaleko Břeclavi jsou od prosince přírodními památkami. Dostaly názvy Kostická Čista, Týnecké Fleky a Saufang. Rozkládají se na téměř 111 hektarech, informovala mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.
(Celý text)

Pijavky lékařské se vracejí na Skotskou vysočinu
9. prosince 2023 01:04

(ČTK) - Pijavka lékařská je v přírodě jedním z nejméně oblíbených lovců. Krvežíznivá a vyzbrojena třemi silnými čelistmi hladově připlouvá k vysoké zvěři, dobytku i lidem, kteří se zatoulají do jejich rybníků. Přesto se tento malý dravec stal předmětem nepravděpodobného reintrodukčního programu, který má obnovit populaci druhu v lokalitě, odkud vymizel nebo kde byl vyhuben. Program realizují ochránci přírody v malé laboratoři hluboko ve Skotské vysočině, v parku pro volně žijící živočichy, který je známý především díky medvědů ledním, kočkám divokým a vlkům, napsal list The Guardian.
(Celý text)

Farmou roku je letos Vinařství Válka z Nosislavi v okresu Brno-venkov
9. prosince 2023 01:00

(ČTK) - Vítězem letošního ročníku soutěže Farma roku je Vinařství Válka z Nosislavi z okresu Brno-venkov. Soutěž pořádá Asociace soukromého zemědělství ČR, která sdružuje drobné farmáře. Výsledky oznámila tento týden na slavnostním vyhlášení v Praze, na České zemědělské univerzitě. Na druhém místě se umístil Ranč Karpentná na Frýdecko-Místecku a na třetím místě ekologická farma ALMAKO na Bruntálsku.
(Celý text)

V Londýně vyhodili do povětří kameru v nízkoemisní zóně, útoky na ně se množí
9. prosince 2023 00:55

LONDÝN (ČTK) - Londýnská policie vyšetřuje bombový útok na jednu z kamer, které dohlížejí na dodržování pravidel vjezdu do nízkoemisní zóny v britské metropoli. Starosta města Sadiq Khan označil výbuch, který poškodil několik aut, za neodpovědný čin, jenž mohl vést k obětem na životech. Exploze je dalším v řadě činů, kterými se odpůrci zavedení čisté zóny snaží vyřadit z provozu kamerový systém, napsala agentura Reuters.
(Celý text)

Zlínská zoologická zahrada získala nového samce jaguára amerického
9. prosince 2023 00:18

ZLÍN (ČTK) - Zlínská zoologická zahrada získala nového samce jaguára amerického. Jmenuje se Akabo, je mu 19 měsíců a jeho jméno v mayštině znamená tma, Akabo je totiž opravdu černý jak tma, sdělila ČTK mluvčí zahrady Romana Mikešová.
(Celý text)

Zlínská zoologická zahrada získala nového samce jaguára amerického
9. prosince 2023 00:18

ZLÍN (ČTK) - Zlínská zoologická zahrada získala nového samce jaguára amerického. Jmenuje se Akabo, je mu 19 měsíců a jeho jméno v mayštině znamená tma, Akabo je totiž opravdu černý jak tma, sdělila ČTK mluvčí zahrady Romana Mikešová.
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 2059 | Další
< zpět na titulní stranu

Reklama