titulní strana > co píší jiní
Dřevěné rozhledny a lávky. Spadnou, nebo v naší krajině vydrží?
18. listopadu 2023 06:30
() - Dřevěné rozhledny jsou poslední dobou v hledáčku novinářů. V srpnu proběhla zpráva o zranění dětí při pádu skrz podlahu rozhledny na Děčínsku. V listopadu ve vysílání ČT byla reportáž o uzavření rozhledny na Šumavě kvůli jejímu stavu pouze dva týdny před znovuotevřením. Jak to je s dřevěnými konstrukcemi v našich povětrnostních podmínkách? Jsou tedy tak křehké, že nevydrží nápor turistů? Nebo se nemají stavět ze dřeva? Nebo jen s omezenou dobou životnosti na několik let?

První na ráně – správci

Starostové a správci majetku jsou v nevýhodě, když musí převzít zodpovědnost za stav dřevěných objektů pro veřejnost. Mezi ukázkové příklady patří rozhledny nebo jiné dřevěné konstrukce, jako jsou mosty, lávky, herní prvky nebo městský mobiliář. Komplikace s posouzením stavu dřevěné konstrukce spočívá v tom, že jejich riziko se často skrývá uvnitř. Jaké tedy mají správci možnosti?

Lze zkontrolovat?

Dřevěným konstrukcím trvale vystaveným vlivům povětrnosti nestačí pouze vizuální kontrola. Zranění dětí při jejich pádu z vyhlídkové věže to potvrdilo. Důvodem nešťastné události byl pravděpodobně souběh více příčin. U exteriérových staveb to bývá přetížení, způsob průběžné péče, degradace konstrukce způsobené skrytou hnilobou atd.

Kontrola dřevěných konstrukcí hradu
Kontrola dřevěných konstrukcí hradu
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Luboš Drahňovský / Výzkumný a vývojový ústav dřevařský

Dřevěné konstrukce na papíře

Jako každé stavbě, i té dřevěné, předchází projektová dokumentace. V projektu by mělo být definován i druh dřeva vhodného do exteriéru a do konkrétního umístění. Dalším důležitým bodem je navržení konstrukční ochrany zejména exponovaných částí stavby. Potom se dá podle projektu objektivně zhodnotit, v jaké kondici se rozhledna, věž, most nebo lávka následně nacházejí.

Prevence a nehody

Preventivní péče o vlastní zdraví je zaklínadlem všech lékařů. Stejně tak správně nastavená preventivní péče a kontrola dřevěných konstrukcí v exteriéru je zaklínadlem techniků a znalců. Správný systém pomáhá správcům a umožní předcházet nehodám.

Kontrola dřevěné konstrukce herního prvku
Kontrola dřevěné konstrukce herního prvku
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Luboš Drahňovský / Výzkumný a vývojový ústav dřevařský

Zdraví na povrchu, zdraví uvnitř?

Dřevěná konstrukce může vizuálně působit zdravě, ale pod povrchem to tak být nemusí. A ani odborníci si netroufnou na první pohled zhodnotit, jestli plíseň nebo mech na povrchu ohrožuje stabilitu konstrukce.

Odolnost dřeva v nepřízni počasí

Životnost exteriérových dřevěných konstrukcí je obtížné všeobecně stanovit, protože ji ovlivňuje hodně proměnných. Mezi základní předpoklady pro prodloužení životnosti exteriérových dřevěných konstrukcí patří druh dřeviny s větší přirozenou odolností proti působení dřevokazných hub, konstrukční ochrana a způsob ošetření.

Kontrola dřevěné konstrukce herního prvku
Kontrola dřevěné konstrukce herního prvku
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Luboš Drahňovský / Výzkumný a vývojový ústav dřevařský

Každá stavba se ale musí posuzovat individuálně podle použité dřeviny, způsobu ošetření dřeva, usazení na místo, lokality, orientace do světových stran, tudíž jak moc jsou dřevěné prvky namáhány povětrnostními podmínkami atd.

Skrytá hniloba a degradace

Předcházet skryté hnilobě ve dřevě se dá bohužel pouze do určité míry. Základem je především dobrá konstrukční ochrana a provedení jednotlivých spojů. V případě konkrétní stavby pak pravidelná vizuální kontrola a měření vlhkosti v různých vrstvách materiálu. V případě číselných hodnot nad 20 % a také s přihlédnutím na pozorovaný stav je třeba odebírat vzorky pro mykologickou analýzu.

V případě defektů ve dřevě může voda do konstrukce zatékat. Uvnitř dřeva vysychá pomaleji, a tam pak může vznikat hniloba. Zcela jí předejít nelze, ale dá se včas odhalit a pak vyměnit nebo opravit poškozený prvek.

Kontrola rozhledny s dřevěnými prvky
Kontrola rozhledny s dřevěnými prvky
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Luboš Drahňovský / Výzkumný a vývojový ústav dřevařský

Mykologická analýza v laboratoři

Druh dřevokazných hub, hmyzu nebo jiného biotického škůdce a míra pevnostní degradace vzorku dřeva se potvrzuje v laboratoři. Identifikace dřevokazných hub a plísní se provádí při 200-400násobném zvětšení pod mikroskopem. Vyhodnocují se jednotlivé znaky hub podle barvy a celkového vzhledu plodnice, povrchu napadeného dřeva, výtrusů atd.

Četnost kontrol

Pokud hovoříme o skutečné preventivní kontrole, pak je ideální začít s konzultací nad projektovou přípravou výstavby. Z pohledu Dřevařského ústavu jsme schopni „dopředu vidět“ potenciální rizika.

U stojící stavby je dobrá jedna vstupní kontrola pro zhodnocení stavu konstrukce. Následně dle zjištěných skutečností 1× ročně, nebo s 2 – 3letými intervaly. Když má stavba problémy již na pohled, býváme voláni k provedení znaleckého posudku. Na základě zjištěných skutečností a analýz z laboratoře následně navrhneme sanační i ochranná opatření pro provozovatele objektu.

Dřevo jako stavební materiál

Na našem území je dřevo používáno jako jeden z nejstarších stavebních materiálů. Téměř v každé obci najdeme dřevěnou zvonici, kostel se zajímavým krovem nebo věží, starou stodolu či historický dřevěný domek. Mnohé z nich jsou staré i stovky let.

Kontrola rozhledny s dřevěnými prvky
Kontrola rozhledny s dřevěnými prvky
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Luboš Drahňovský / Výzkumný a vývojový ústav dřevařský

Když se řekne A, musí i B

Nicméně nemůžeme přitom odhlédnout od potřeb přírodního stavebního materiálu a chovat se k němu stejně jako například k betonu. Dřevo je schopno odolat nepřízni počasí, pokud má možnost se „zregenerovat“. Pokud mu tyto podmínky nevytvoříme, degraduje.

Během posledních dvou let jsem měl možnost navštívit přes 30 lávek a mostů a 12 rozhleden. Dvě z těchto staveb jsou v současnosti již nepřístupné veřejnosti. Za poslední rok jsme zpracovávali technické zprávy o stavu pěti exteriérových staveb.

Budoucnost dřevěných rozhleden

Z mého pohledu by se k výstavbě dřevěných konstrukcí v exteriéru mělo již od počátku přistupovat s jasným záměrem. Buď jako ke stavbě na několik let, nebo jako k dlouhodobě užívané konstrukci.

Kontrola dřevěných částí  lávky pro pěší přes rokli
Kontrola dřevěných částí lávky pro pěší přes rokli
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Luboš Drahňovský / Výzkumný a vývojový ústav dřevařský

Dlouhověkost vyžaduje promyšlenost, znalost pravidel, šikovnost řemesel, a především provozní preventivní péči. Pak je dřevo stabilní konstrukční materiál a stavby v našem kraji vydrží i pro další generace.

Myšlenka na závěr

Odbornou kontrolou můžeme starostům, pracovníkům památkové péče nebo farníkům ušetřit vrásky a často také pomoci zachránit historické i moderní objekty. Včasnou kontrolou totiž lze odhalit počáteční stádia poškození, která bývají opravitelná snadno a hlavně levně. Odkládáním posouzení stavu a následným vyčkáváním na dotaci již mnohé obce o své turisticky přitažlivé objekty přišly.

Luboš Drahňovský

Další články:
10. prosince 2023 05:49
9. prosince 2023 06:12
5. prosince 2023 06:30
2. prosince 2023 06:30
1. prosince 2023 06:30

Online diskuse
Rakouští vlekaři se chystají na možné protesty ekologických aktivistů
10. prosince 2023 18:54

(ČTK) - Provozovatelé lanovek v rakouských alpských střediscích, kam jezdí za zimními sporty i mnoho lidí z Česka, se chystají na možné protesty ekologických aktivistů. Informovala o tom agentura APA. Podle ní se na internetových stránkách svazu provozovatelů lanovek minulý měsíc objevilo doporučení, jak postupovat v případě blokád uspořádaných demonstranty.
(Celý text)

Obyvatelé Chvalíkovic neschválili vybudování domácích čistíren odpadních vod
10. prosince 2023 18:44

CHVALÍKOVICE (ČTK) - Obyvatelé Chvalíkovic na Opavsku v sobotním referendu neschválili vybudování domácích čistíren odpadních vod místo centrální čističky. K referendu přišlo 255 (46,4 procenta) z 549 voličů. Z nich 122, tedy 47,8 procenta, s domácími čističkami souhlasilo, 118 hlasujících (46,3 procenta) se vyjádřilo pro odpověď "ne" a šest lidí se hlasování zdrželo. Referendum tak je platné, ale není závazné. Vyplývá to z výsledků hlasování zveřejněných na obecních internetových stránkách.
(Celý text)

Jak zabránit prachovým bouřím v okolí dálnice D2? Stát si nechal zpracovat studii
10. prosince 2023 06:02

PRAHA (Ekolist) - Okolí dálnice D2 z Brna do Bratislavy je každé jaro a podzim sužované prachovými bouřemi. Prachové bouře obtěžují lidi v obcích, ale jsou nebezpečné i pro dopravu na dálnici. Státní pozemkový úřad (SPÚ) nechal zpracovat studii, která má zmapovat větrnou erozi v daném území a najít možnosti, jak prachové bouře omezit. Pomoci mají větrolamy.
(Celý text)

S údržbou ptačího parku Mnišské louky u České Lípy pomohou divocí poníci
10. prosince 2023 01:57

ČESKÁ LÍPA (ČTK) - S údržbou ptačího parku Mnišské louky u České Lípy pomohou divocí poníci. Česká společnost ornitologická (ČSO) tam tento týden vypustila první čtyři dospělé klisny exmoorských pony, celkem by jich mělo být pět. Spásat budou území zhruba pěti hektarů, jejich úkolem je potlačit dominantní druhy trav a kopřivy, snížit výšku porostu, dát tak prostor ostatním rostlinám a pomoci vytvořit ideální podmínky pro ptáky i další živočichy, řekl ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek.
(Celý text)

Mezi státy na COP28 stále panuje více rozporů než shody, uvedl šéf konference
10. prosince 2023 01:54

DUBAJ (ČTK) - Mezi státy na klimatické konferenci OSN COP28 momentálně panuje více rozporů než shody, řekl předseda tohoto setkání v Dubaji a ministr průmyslu Spojených arabských emirátů Sultán Džábi. Země vyzval, aby urychlily svou práci na vypracování finální dohody, informovala agentura Reuters.
(Celý text)

Studentka liberecké univerzity chce střechy továrních hal přeměnit ve farmy
10. prosince 2023 01:27

LIBEREC (ČTK) - K hydroponickému pěstování zeleniny a bylinek navrhuje studentka Tereza Nalezená z Technické univerzity v Liberci využít sluncem rozpálené střechy výrobních hal a skladů. Nápad studentky umění a architektury zvítězil v devátém ročníku soutěže Start-up TUL 2023 v konkurenci dalších 24 projektů. Letošní ročník se nesl v duchu udržitelnosti a společenské odpovědnosti, řekl ČTK mluvčí univerzity Adam Pluhař.
(Celý text)

Mladý český farmář získal cenu za robota, který kontroluje ve skleníku rajčata
10. prosince 2023 01:25

BRUSEL (ČTK) - Po skleníku jezdí více než čtyři metry vysoký robot a detailně fotí jednotlivé rostliny rajčat, kterých je přes 40 000. Jakmile narazí na škůdce či nemocný list, okamžitě informuje farmáře, a ten zasáhne. To není výjev z filmu o budoucnosti, tak to vypadá v brněnské farmě Ráječek, kterou provozuje rodina Sklenářových. Devětadvacetiletý Matěj Sklenář získal ve středu v Bruselu cenu za nejlepší digitální projekt na konferenci Evropských mladých farmářů, kterou pořádala lidovecká frakce Evropského parlamentu (EP). V konkurenci farmářů z dalších členských států zvítězil právě díky spojení zemědělství a robotiky spolu s využitím umělé inteligence (AI).
(Celý text)

Na lomu ČSA u Mostu jsou sluneční hodiny, jejichž ručičku vytvoří stín člověka
10. prosince 2023 01:18

MOST (ČTK) - Na nejvyšším místě lomu Československé armády (ČSA) nedaleko Mostu instaloval tento týden kameník s pomocí jeřábu speciální sluneční hodiny. Ručičku na nich vytvoří stín člověka, který se postaví na konkrétní místo k ciferníku. Lidé se k nim dostanou při návštěvě v rámci Uhelného safari a široká veřejnost po ukončení těžby hnědého uhlí, což bude na přelomu let 2025 až 2026. Hodiny vytesal kameník do jednoho kusu žuly, který se dnes rozlomil vejpůl.
(Celý text)

Ústecká zoo přivítala na svět čtyři mláďata geparda štíhlého
10. prosince 2023 01:10

ÚSTÍ NAD LABEM (ČTK) - Zoologická zahrada v Ústí nad Labem přivítala na svět čtyři mláďata geparda štíhlého. Letos se tak instituce připojila k šesti dalším zoo v Evropě, kde se mláďata této kočkovité šelmy také narodila. Přežívají pouze čtyři vrhy včetně ústeckého. ČTK o tom informovala mluvčí zoo Veronika Schranková.
(Celý text)

Slovenská metropole má strom Olgy Havlové, vysazen byl blízko úřadu vlády
10. prosince 2023 01:03

BRATISLAVA (ČTK) - Slovenská metropole má od tohoto týdne strom Olgy Havlové. Na počest manželky bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla, která by se letos dožila 90 let, zástupci Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, slovenské prezidentské kanceláře a bratislavského magistrátu vysadili lípu v parku u úřadu slovenské vlády v centru Bratislavy.
(Celý text)

Smogová situace už v Moravskoslezském kraji není
9. prosince 2023 23:44

(ČTK) - Meteorologové dnes odpoledne odvolali smogovou situaci v aglomeraci Ostravska, Karvinska a části Frýdecko-Místecka vyhlášenou ve čtvrtek kvůli zhoršeným rozptylovým podmínkám. Smogová situace tak není už nikde v Moravskoslezském kraji, v ostatních částech regionu ji meteorologové odvolali už v pátek. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
(Celý text)

Čínský vyslanec oznámil pokrok v jednání o fosilních palivech na COP28
9. prosince 2023 17:53

DUBAJ (ČTK) - Pokrok ve složitých jednáních o fosilních palivech na konferenci OSN o změně klimatu COP28 dnes oznámil zvláštní čínský čínský vyslanec pro klimatické otázky Sie Čen-chua. Předpokládá, že vyjednávání v dalších dnech dále pokročí. Informovala o tom agentura AFP. Dohoda má podle něj zásadní význam, ale nemusí nabrat dokonalého tvaru.
(Celý text)

Aktivisté obarvili vodu v Benátkách na zeleno, kritizují postup jednání na COP28
9. prosince 2023 17:52

(ČTK) - Členové skupiny Extinction Rebellion (XR) dnes obarvili vodu v benátském Velkém kanále (Canal Grande) na zeleno v protestu proti pokračujícím jednáním na klimatické konferenci OSN COP28 v Dubaji, která označili za směšná a neúspěšná. Do kanálu nalili životnímu prostřední neškodnou fluorescentní látku. Barva se objevila i v kanálu v Miláně a řekách v Římě, Turíně a Boloni, píše agentura ANSA.
(Celý text)

Pozapomněli jsme na jednu věc, která nám může pomoci získat čas na řešení klimatické krize, upozorňuje vědkyně z Vysokého učení technického
9. prosince 2023 06:14

PRAHA (Ekolist) - Ačkoliv se v souvislosti s klimatickou krizí a vypouštěním emisí mluví nejčastěji o průmyslu, dopravě a energetice, jeden sektor byl trochu opomíjen: komunální odpad. Mezinárodní vědecký tým v časopise Science upozornil, že změny v odpadovém hospodářství by mohly dokonce dočasně zpomalit oteplování planety, a tím lidstvu „koupit“ čas na řešení klimatické krize. Na výzkumu se podílela i vědkyně Yee Van Fan z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.
(Celý text)

Mlž, který se ocitl na pokraji vyhynutí, se začal zase objevovat v Jadranu
9. prosince 2023 02:08

ZÁHŘEB (ČTK) - Obrovský mlž kyjovka šupinatá, který se ocitl na pokraji vyhynutí, se podle mořských biologů vrátil do vod u Chorvatska, kde jeho počty výrazně vzrostly. Tato škeble, která může dorůst až jednoho metru, začala vymírat kvůli šíření smrtícího patogenu v některých částech Středozemního moře kolem roku 2016. Podle agentury Reuters chorvatští vědci donedávna evidovali v jejich části Jadranského moře pouze deset přežívajících kyjovek šupinatých.
(Celý text)

V lužních lesích na jihu Moravy jsou tři nové přírodní památky
9. prosince 2023 01:32

(ČTK) - Tři oblasti v lužních lesích nedaleko Břeclavi jsou od prosince přírodními památkami. Dostaly názvy Kostická Čista, Týnecké Fleky a Saufang. Rozkládají se na téměř 111 hektarech, informovala mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.
(Celý text)

Pijavky lékařské se vracejí na Skotskou vysočinu
9. prosince 2023 01:04

(ČTK) - Pijavka lékařská je v přírodě jedním z nejméně oblíbených lovců. Krvežíznivá a vyzbrojena třemi silnými čelistmi hladově připlouvá k vysoké zvěři, dobytku i lidem, kteří se zatoulají do jejich rybníků. Přesto se tento malý dravec stal předmětem nepravděpodobného reintrodukčního programu, který má obnovit populaci druhu v lokalitě, odkud vymizel nebo kde byl vyhuben. Program realizují ochránci přírody v malé laboratoři hluboko ve Skotské vysočině, v parku pro volně žijící živočichy, který je známý především díky medvědů ledním, kočkám divokým a vlkům, napsal list The Guardian.
(Celý text)

Farmou roku je letos Vinařství Válka z Nosislavi v okresu Brno-venkov
9. prosince 2023 01:00

(ČTK) - Vítězem letošního ročníku soutěže Farma roku je Vinařství Válka z Nosislavi z okresu Brno-venkov. Soutěž pořádá Asociace soukromého zemědělství ČR, která sdružuje drobné farmáře. Výsledky oznámila tento týden na slavnostním vyhlášení v Praze, na České zemědělské univerzitě. Na druhém místě se umístil Ranč Karpentná na Frýdecko-Místecku a na třetím místě ekologická farma ALMAKO na Bruntálsku.
(Celý text)

V Londýně vyhodili do povětří kameru v nízkoemisní zóně, útoky na ně se množí
9. prosince 2023 00:55

LONDÝN (ČTK) - Londýnská policie vyšetřuje bombový útok na jednu z kamer, které dohlížejí na dodržování pravidel vjezdu do nízkoemisní zóny v britské metropoli. Starosta města Sadiq Khan označil výbuch, který poškodil několik aut, za neodpovědný čin, jenž mohl vést k obětem na životech. Exploze je dalším v řadě činů, kterými se odpůrci zavedení čisté zóny snaží vyřadit z provozu kamerový systém, napsala agentura Reuters.
(Celý text)

Zlínská zoologická zahrada získala nového samce jaguára amerického
9. prosince 2023 00:18

ZLÍN (ČTK) - Zlínská zoologická zahrada získala nového samce jaguára amerického. Jmenuje se Akabo, je mu 19 měsíců a jeho jméno v mayštině znamená tma, Akabo je totiž opravdu černý jak tma, sdělila ČTK mluvčí zahrady Romana Mikešová.
(Celý text)

Zlínská zoologická zahrada získala nového samce jaguára amerického
9. prosince 2023 00:18

ZLÍN (ČTK) - Zlínská zoologická zahrada získala nového samce jaguára amerického. Jmenuje se Akabo, je mu 19 měsíců a jeho jméno v mayštině znamená tma, Akabo je totiž opravdu černý jak tma, sdělila ČTK mluvčí zahrady Romana Mikešová.
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 2059 | Další
< zpět na titulní stranu

Reklama