titulní strana > co píší jiní
Rušení kompetencí ČIŽP spěchá jak strategicky významná infrastruktura
21. listopadu 2023 06:30
() - Myslíme, že si čtenáři Ekolistu, které jsme o záměrech rušení kompetencí České inspekce životního prostředí a propouštění inspektorů informovali v několika článcích (naposledy zde), zaslouží krátkou informaci, jak to dopadá.

Zbavit Českou inspekci životního prostředí kompetencí zjevně spěchá jak urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, když zrušení působností ČIŽP podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a podle zákona o ochraně přírody a krajiny bylo Poslaneckou sněmovou schváleno jako naprosto nesouvisející přílepky k novele liniového zákona.

Zvolenou cestu divokých legislativních přílepků považujeme za políček všem, kteří by ve standardním připomínkovém řízení mohli kvalifikovaně vyjádřit svůj názor, ať již jde o města a obce, nebo ekologické nevládní organizace.

Netransparentní legislativní proces kritizovali i experti Sítě k ochraně demokracie: Experti Sítě k ochraně demokracie: Poslanci připravují zásadní změny legislativy netransparentně a v rozporu se zákonem | OCHRANADEMOKRACIE.CZ

Pokud se nestane zázrak a nezasáhne Senát, kam byl návrh novely liniového zákona a dalších údajně souvisejících zákonů postoupen, bude ČIŽP již od 1. 1. 2024 štíhlejší o tzv. zbytečné kompetence a tzv. zbytečné inspektory.

O nás bez nás

Tyto kompetence má zřejmě nahradit zvýšená kontrolní a sankční činnost ORP (obce s rozšířenou působností), které jsou již nyní přetíženy vlastní agendou a na „přenechané“ kompetence nemají ani dostatek zkušeností. Navíc to bylo „o nás bez nás“, protože vzhledem k tomu, že neproběhlo k těmto změnám připomínkové řízení, tak se k návrhu převodu kompetencí nemohly vyjádřit. Jak upozorňuje i zástupkyně SMOČR.

Kompetence na lesích a vodách se snad oklešťovat nebudou

Odborných argumentů proti rušení preventivních a kontrolních kompetencí ČIŽP se sneslo mnoho. Ano, snad „se zabránilo“ původním návrhům zcela zrušit působnost ČIŽP v ochraně lesa. Stejně tak zbavit ji zcela šetření příčin havárií na vodách (asi za odměnu po výkonu v kauze Bečva). Namísto úkolu pro vedení ČIŽP zjištěné nedostatky napravit, tak se této agendy raději zbavit a převést ji na ORP (obce s rozšířenou působností), které mimochodem v kauze Bečva ukázaly ještě horší výkon, prostě protože nejsou na šetření významných případů personálně ani metodicky připraveny. A protože jsou si tohoto stavu vědomy, tak se převodu kompetencí v meziresortním řízení k havarijní novele urputně bránily.

Ale tyhle stromy už ČIŽP nezachrání, tyhle pytláky nepotrestá

Zrušení vyjádření ČIŽP v procesu EIA a zejména všech kompetencí vůči tzv. fyzickým osobám nepodnikajícím na úseku ochrany přírody a krajiny jsou ovšem zásadní kroky proti ochraně životního prostředí.

Tak už jen pár příkladů, co ČIŽP pro ochranu životního prostředí už nebude moci dělat, ani kdyby se po minulých letech úpadku chtěla vzchopit.

ČIŽP svými kvalifikovanými připomínkami již nikdy nepošle problematický záměr ze zjišťovacího řízení do velké EIA (třeba proti laxnosti či zkorumpovanosti ostatních dotčených orgánů) ani nedocílí významných změn v technologiích plánovaných provozů tak, aby došlo ke snížení dopadů na životní prostředí.

ČIŽP již okamžitým zásahem nezastaví pravomocně povolené kácení významných dřevin pro jeho zjevnou nezákonnost, pokud ty dřeviny budou ve vlastnictví fyzické osoby nepodnikající. Obecní úřad obce s rozšířenou působností to ani udělat nemůže, protože na rozdíl od inspekce je vázán „platným pravomocným rozhodnutím“ malého obecního úřadu, i kdyby jeho nezákonnost bila od očí.

ČIŽP již nezabaví nedovoleně držené jedince zvláště chráněných živočichů „lovcům“ a pseudochovatelům, nepůjde-li zároveň o exempláře CITES. Připomeňme, že takových zvláště chráněných živočichů je celá řada, např. tetřev hlušec, tetřívek obecný, los evropský, koroptev polní, jeřábek lesní, křepelka, krkavec velký, kavka obecná, veverka obecná, vzácné druhy kachen (hohol severní, zrzohlávka, morčák velký), „barevné“ druhy ptáků jako je ledňáček říční, vlha pestrá a známé druhy jako je třeba vlaštovka obecná, čáp bílý a černý - nebo rorýs obecný. Takže bude-li zateplovat svůj objekt fyzická osoba nepodnikající, měly by místo ČIŽP akčně vyjíždět obecní úřady obcí s rozšířenou působností, zahajovat na místě řízení o omezení škodlivé činnosti, vydávat předběžná opatření; často jde o hodiny.

Zaměření na velké kauzy? Nic nového pod sluncem

Výše popsané příklady jsou z pohledu MŽP jistě marginální. Jak se totiž vyjádřilo pro média, „chceme, aby se inspekce zaměřila spíše na větší kauzy, které mají zásadní vliv na životní prostředí, tedy nikoli marginální případy“. „Vyšší platy do budoucna zajistí vyšší odbornost v rámci inspekce a tím i vyšší rychlost a efektivitu. Jedinou možnou cestou, jak toho dosáhnout, jsou legislativní úpravy kompetencí ČIŽP a na ně navázané zrušení míst a ponechání prostředků na platy v Inspekci. Dohromady jde o 33 míst od 1. 1. 2024.“ (Citace z deníku Právo, 16. 10. 2023, strana 9.)

Že se má inspekce soustředit na větší kauzy, se v resortu říká mnoho let. Např. již na přelomu let 2007 – 2008 vznikl materiál pro poradu vedení MŽP, který obsahoval i konkrétní návrh právní úpravy, aby inspekce mohla v méně významných případech postoupit přijatý podnět jinému příslušnému orgánu veřejné správy, typicky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. To by bylo jistě daleko vhodnější řešení, než inspekci některých kompetencí prostě zbavit, takže nebude moci zasáhnout v případech opravdu věcně významných.

Nesmí chybět odvaha

Soustředění se na větší kauzy navíc nemusí být v rozhodování Inspekce samozřejmostí. K jejich řešení je potřeba odvaha, ta bohužel dosud v některých případech chyběla. Např. Greenpeace tvrdí, že ČIŽP neprošetřila ani jeden z jejích podnětů na sporná kácení více než stoletých bučin v evropsky významné lokalitě v Krušných horách. Úkolem ředitele Bejčka je dosáhnout změny a inspektory v jejich odvaze podpořit. Ostatně znovu připomeneme, že Inspekce je prvoinstanční orgán, tak takto významná rozhodnutí by měla být podpořena v ředitelství nejen v odvaze je vydat, ale i metodickou pomocí.

A ony vyšší platy? Pevně doufáme, že po veřejných příslibech ředitele ČIŽP Petra Bejčka i ministra životního prostředí Petra Hladíka je inspektoři dostanou. Rozhodně si je zaslouží. Mělo by to být však samozřejmostí, aby orgány dohlížející nad tím, aby nikdo nečinil škody na veřejném statku - životním prostředí - byly patřičně ohodnoceny. Zvýšení platů, navíc reálně jistě nijak výrazné, by nemělo být vykoupeno drastickými škrty kompetencí a významným propouštěním inspektorů. Podstatně méně inspektorů ochrany lesa a ochrany přírody znamená podstatně menší výkon pro ochranu těchto klíčových složek životního prostředí - to je rovnice takřka neúprosná. Protože z nepochopitelných důvodů ředitel Bejček nerozložil snižování počtu inspektorů, pokud je opravdu nezbytně nutné, rovnoměrně na všechna odborná oddělení (odpady, obaly, ovzduší, voda), ale rozhodl se zdecimovat právě ochranu přírody a lesa.

Pokud existuje nějaké „nebe ekologů“, tak ty zbytečně pokácené stromy a zbytečně zazděné rorýse ministrovi Hladíkovi a řediteli Bejčkovi neodpustí.

Eva Tylová a Jitka Jelínková

Další články:
10. prosince 2023 05:49
9. prosince 2023 06:12
5. prosince 2023 06:30
2. prosince 2023 06:30
1. prosince 2023 06:30

Online diskuse
Rakouští vlekaři se chystají na možné protesty ekologických aktivistů
10. prosince 2023 18:54

(ČTK) - Provozovatelé lanovek v rakouských alpských střediscích, kam jezdí za zimními sporty i mnoho lidí z Česka, se chystají na možné protesty ekologických aktivistů. Informovala o tom agentura APA. Podle ní se na internetových stránkách svazu provozovatelů lanovek minulý měsíc objevilo doporučení, jak postupovat v případě blokád uspořádaných demonstranty.
(Celý text)

Obyvatelé Chvalíkovic neschválili vybudování domácích čistíren odpadních vod
10. prosince 2023 18:44

CHVALÍKOVICE (ČTK) - Obyvatelé Chvalíkovic na Opavsku v sobotním referendu neschválili vybudování domácích čistíren odpadních vod místo centrální čističky. K referendu přišlo 255 (46,4 procenta) z 549 voličů. Z nich 122, tedy 47,8 procenta, s domácími čističkami souhlasilo, 118 hlasujících (46,3 procenta) se vyjádřilo pro odpověď "ne" a šest lidí se hlasování zdrželo. Referendum tak je platné, ale není závazné. Vyplývá to z výsledků hlasování zveřejněných na obecních internetových stránkách.
(Celý text)

Jak zabránit prachovým bouřím v okolí dálnice D2? Stát si nechal zpracovat studii
10. prosince 2023 06:02

PRAHA (Ekolist) - Okolí dálnice D2 z Brna do Bratislavy je každé jaro a podzim sužované prachovými bouřemi. Prachové bouře obtěžují lidi v obcích, ale jsou nebezpečné i pro dopravu na dálnici. Státní pozemkový úřad (SPÚ) nechal zpracovat studii, která má zmapovat větrnou erozi v daném území a najít možnosti, jak prachové bouře omezit. Pomoci mají větrolamy.
(Celý text)

S údržbou ptačího parku Mnišské louky u České Lípy pomohou divocí poníci
10. prosince 2023 01:57

ČESKÁ LÍPA (ČTK) - S údržbou ptačího parku Mnišské louky u České Lípy pomohou divocí poníci. Česká společnost ornitologická (ČSO) tam tento týden vypustila první čtyři dospělé klisny exmoorských pony, celkem by jich mělo být pět. Spásat budou území zhruba pěti hektarů, jejich úkolem je potlačit dominantní druhy trav a kopřivy, snížit výšku porostu, dát tak prostor ostatním rostlinám a pomoci vytvořit ideální podmínky pro ptáky i další živočichy, řekl ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek.
(Celý text)

Mezi státy na COP28 stále panuje více rozporů než shody, uvedl šéf konference
10. prosince 2023 01:54

DUBAJ (ČTK) - Mezi státy na klimatické konferenci OSN COP28 momentálně panuje více rozporů než shody, řekl předseda tohoto setkání v Dubaji a ministr průmyslu Spojených arabských emirátů Sultán Džábi. Země vyzval, aby urychlily svou práci na vypracování finální dohody, informovala agentura Reuters.
(Celý text)

Studentka liberecké univerzity chce střechy továrních hal přeměnit ve farmy
10. prosince 2023 01:27

LIBEREC (ČTK) - K hydroponickému pěstování zeleniny a bylinek navrhuje studentka Tereza Nalezená z Technické univerzity v Liberci využít sluncem rozpálené střechy výrobních hal a skladů. Nápad studentky umění a architektury zvítězil v devátém ročníku soutěže Start-up TUL 2023 v konkurenci dalších 24 projektů. Letošní ročník se nesl v duchu udržitelnosti a společenské odpovědnosti, řekl ČTK mluvčí univerzity Adam Pluhař.
(Celý text)

Mladý český farmář získal cenu za robota, který kontroluje ve skleníku rajčata
10. prosince 2023 01:25

BRUSEL (ČTK) - Po skleníku jezdí více než čtyři metry vysoký robot a detailně fotí jednotlivé rostliny rajčat, kterých je přes 40 000. Jakmile narazí na škůdce či nemocný list, okamžitě informuje farmáře, a ten zasáhne. To není výjev z filmu o budoucnosti, tak to vypadá v brněnské farmě Ráječek, kterou provozuje rodina Sklenářových. Devětadvacetiletý Matěj Sklenář získal ve středu v Bruselu cenu za nejlepší digitální projekt na konferenci Evropských mladých farmářů, kterou pořádala lidovecká frakce Evropského parlamentu (EP). V konkurenci farmářů z dalších členských států zvítězil právě díky spojení zemědělství a robotiky spolu s využitím umělé inteligence (AI).
(Celý text)

Na lomu ČSA u Mostu jsou sluneční hodiny, jejichž ručičku vytvoří stín člověka
10. prosince 2023 01:18

MOST (ČTK) - Na nejvyšším místě lomu Československé armády (ČSA) nedaleko Mostu instaloval tento týden kameník s pomocí jeřábu speciální sluneční hodiny. Ručičku na nich vytvoří stín člověka, který se postaví na konkrétní místo k ciferníku. Lidé se k nim dostanou při návštěvě v rámci Uhelného safari a široká veřejnost po ukončení těžby hnědého uhlí, což bude na přelomu let 2025 až 2026. Hodiny vytesal kameník do jednoho kusu žuly, který se dnes rozlomil vejpůl.
(Celý text)

Ústecká zoo přivítala na svět čtyři mláďata geparda štíhlého
10. prosince 2023 01:10

ÚSTÍ NAD LABEM (ČTK) - Zoologická zahrada v Ústí nad Labem přivítala na svět čtyři mláďata geparda štíhlého. Letos se tak instituce připojila k šesti dalším zoo v Evropě, kde se mláďata této kočkovité šelmy také narodila. Přežívají pouze čtyři vrhy včetně ústeckého. ČTK o tom informovala mluvčí zoo Veronika Schranková.
(Celý text)

Slovenská metropole má strom Olgy Havlové, vysazen byl blízko úřadu vlády
10. prosince 2023 01:03

BRATISLAVA (ČTK) - Slovenská metropole má od tohoto týdne strom Olgy Havlové. Na počest manželky bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla, která by se letos dožila 90 let, zástupci Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, slovenské prezidentské kanceláře a bratislavského magistrátu vysadili lípu v parku u úřadu slovenské vlády v centru Bratislavy.
(Celý text)

Smogová situace už v Moravskoslezském kraji není
9. prosince 2023 23:44

(ČTK) - Meteorologové dnes odpoledne odvolali smogovou situaci v aglomeraci Ostravska, Karvinska a části Frýdecko-Místecka vyhlášenou ve čtvrtek kvůli zhoršeným rozptylovým podmínkám. Smogová situace tak není už nikde v Moravskoslezském kraji, v ostatních částech regionu ji meteorologové odvolali už v pátek. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
(Celý text)

Čínský vyslanec oznámil pokrok v jednání o fosilních palivech na COP28
9. prosince 2023 17:53

DUBAJ (ČTK) - Pokrok ve složitých jednáních o fosilních palivech na konferenci OSN o změně klimatu COP28 dnes oznámil zvláštní čínský čínský vyslanec pro klimatické otázky Sie Čen-chua. Předpokládá, že vyjednávání v dalších dnech dále pokročí. Informovala o tom agentura AFP. Dohoda má podle něj zásadní význam, ale nemusí nabrat dokonalého tvaru.
(Celý text)

Aktivisté obarvili vodu v Benátkách na zeleno, kritizují postup jednání na COP28
9. prosince 2023 17:52

(ČTK) - Členové skupiny Extinction Rebellion (XR) dnes obarvili vodu v benátském Velkém kanále (Canal Grande) na zeleno v protestu proti pokračujícím jednáním na klimatické konferenci OSN COP28 v Dubaji, která označili za směšná a neúspěšná. Do kanálu nalili životnímu prostřední neškodnou fluorescentní látku. Barva se objevila i v kanálu v Miláně a řekách v Římě, Turíně a Boloni, píše agentura ANSA.
(Celý text)

Pozapomněli jsme na jednu věc, která nám může pomoci získat čas na řešení klimatické krize, upozorňuje vědkyně z Vysokého učení technického
9. prosince 2023 06:14

PRAHA (Ekolist) - Ačkoliv se v souvislosti s klimatickou krizí a vypouštěním emisí mluví nejčastěji o průmyslu, dopravě a energetice, jeden sektor byl trochu opomíjen: komunální odpad. Mezinárodní vědecký tým v časopise Science upozornil, že změny v odpadovém hospodářství by mohly dokonce dočasně zpomalit oteplování planety, a tím lidstvu „koupit“ čas na řešení klimatické krize. Na výzkumu se podílela i vědkyně Yee Van Fan z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.
(Celý text)

Mlž, který se ocitl na pokraji vyhynutí, se začal zase objevovat v Jadranu
9. prosince 2023 02:08

ZÁHŘEB (ČTK) - Obrovský mlž kyjovka šupinatá, který se ocitl na pokraji vyhynutí, se podle mořských biologů vrátil do vod u Chorvatska, kde jeho počty výrazně vzrostly. Tato škeble, která může dorůst až jednoho metru, začala vymírat kvůli šíření smrtícího patogenu v některých částech Středozemního moře kolem roku 2016. Podle agentury Reuters chorvatští vědci donedávna evidovali v jejich části Jadranského moře pouze deset přežívajících kyjovek šupinatých.
(Celý text)

V lužních lesích na jihu Moravy jsou tři nové přírodní památky
9. prosince 2023 01:32

(ČTK) - Tři oblasti v lužních lesích nedaleko Břeclavi jsou od prosince přírodními památkami. Dostaly názvy Kostická Čista, Týnecké Fleky a Saufang. Rozkládají se na téměř 111 hektarech, informovala mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.
(Celý text)

Pijavky lékařské se vracejí na Skotskou vysočinu
9. prosince 2023 01:04

(ČTK) - Pijavka lékařská je v přírodě jedním z nejméně oblíbených lovců. Krvežíznivá a vyzbrojena třemi silnými čelistmi hladově připlouvá k vysoké zvěři, dobytku i lidem, kteří se zatoulají do jejich rybníků. Přesto se tento malý dravec stal předmětem nepravděpodobného reintrodukčního programu, který má obnovit populaci druhu v lokalitě, odkud vymizel nebo kde byl vyhuben. Program realizují ochránci přírody v malé laboratoři hluboko ve Skotské vysočině, v parku pro volně žijící živočichy, který je známý především díky medvědů ledním, kočkám divokým a vlkům, napsal list The Guardian.
(Celý text)

Farmou roku je letos Vinařství Válka z Nosislavi v okresu Brno-venkov
9. prosince 2023 01:00

(ČTK) - Vítězem letošního ročníku soutěže Farma roku je Vinařství Válka z Nosislavi z okresu Brno-venkov. Soutěž pořádá Asociace soukromého zemědělství ČR, která sdružuje drobné farmáře. Výsledky oznámila tento týden na slavnostním vyhlášení v Praze, na České zemědělské univerzitě. Na druhém místě se umístil Ranč Karpentná na Frýdecko-Místecku a na třetím místě ekologická farma ALMAKO na Bruntálsku.
(Celý text)

V Londýně vyhodili do povětří kameru v nízkoemisní zóně, útoky na ně se množí
9. prosince 2023 00:55

LONDÝN (ČTK) - Londýnská policie vyšetřuje bombový útok na jednu z kamer, které dohlížejí na dodržování pravidel vjezdu do nízkoemisní zóny v britské metropoli. Starosta města Sadiq Khan označil výbuch, který poškodil několik aut, za neodpovědný čin, jenž mohl vést k obětem na životech. Exploze je dalším v řadě činů, kterými se odpůrci zavedení čisté zóny snaží vyřadit z provozu kamerový systém, napsala agentura Reuters.
(Celý text)

Zlínská zoologická zahrada získala nového samce jaguára amerického
9. prosince 2023 00:18

ZLÍN (ČTK) - Zlínská zoologická zahrada získala nového samce jaguára amerického. Jmenuje se Akabo, je mu 19 měsíců a jeho jméno v mayštině znamená tma, Akabo je totiž opravdu černý jak tma, sdělila ČTK mluvčí zahrady Romana Mikešová.
(Celý text)

Zlínská zoologická zahrada získala nového samce jaguára amerického
9. prosince 2023 00:18

ZLÍN (ČTK) - Zlínská zoologická zahrada získala nového samce jaguára amerického. Jmenuje se Akabo, je mu 19 měsíců a jeho jméno v mayštině znamená tma, Akabo je totiž opravdu černý jak tma, sdělila ČTK mluvčí zahrady Romana Mikešová.
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 2059 | Další
< zpět na titulní stranu

Reklama