titulní strana > co píší jiní
O (ne)vymahatelnosti dohod o Dolní Lutyni a o tom, co se za dvacet let změnilo
31. března 2024 06:01
() - V uplynulých týdnech uzavřela Frank Bold Society se zástupci státu, Moravskoslezského kraje a ekologických spolků dohodu, která umožní prověřit lokalitu v Dolní Lutyni pro potenciální realizaci strategické investice z oblasti technologií směřujících k dekarbonizaci české ekonomiky.

Zóna nebyla v minulosti na základě tzv. Deklarace porozumění z roku 2006, kterou jsme prosadili, vymezena v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje jako plocha pro ekonomickou aktivitu z důvodů ochrany blízké ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší. Naším tehdejším cílem bylo uchránit lokalitu před bezohledným průmyslovým developmentem společnosti Hyundai a motivovat stát a další investory k využívání brownfieldů místo greenfieldů.

Ochrana území před 20 lety: „Ekoteroristi proti všem”

Vyjednávání, jehož výsledkem bylo nakonec uzavření Deklarace porozumění, se před téměř dvěma dekádami neslo ve znamení veřejného narativu: „Ekoteroristé brání významné zahraniční investici a vydírají stát”. Spolu s kolegou, právníkem Jiřím Nezhybou, jsme přitom společně s Dětmi Země, a místním Spolkem Půda pro život a Spolkem Beskydčan řadu měsíců vyjednávali dohodu se státem, krajem a společností Hyundai o kompenzacích za vybudování průmyslového areálu v Nošovicích a také na ochranu Dolní Lutyně, které se z dnešního pohledu zdají jako zcela logické a naprosto přirozené.

Prosazená dohoda byla tehdy velkým úspěchem: CzechInvest začal pracovat na podpoře rozvoje brownfieldů namísto greenfieldů, Moravskoslezský kraj se zavázal zastavit přípravu průmyslových zón na území Dolní Lutyně a Šilhéřovic, vznikl Nadační fond Hyundai na podporu místních občanských aktivit, a společnost se zavázala k celé řadě environmentálních opatření.

Vymahatelnost původní Deklarace porozumění soudy zpochybnily

Všechny strany Deklaraci porozumění (až na drobné nedostatky, které byly odstraněny) plnily - tedy až na Hyundai, který mimo jiné neprovedl krajinářské úpravy areálu podle doporučení ze studie, kterou si sám objednal. Ve Frank Bold jsme se proto rozhodli plnění krajinářských úprav soudně vymáhat. Bohužel „příběh o ekoterorismu” ve veřejném prostoru zůstal a došel až k uším českých soudů, které postupně jeden za druhým zpochybnily právní vymahatelnost závazků obsažených v Deklaraci.

Prošli jsme všemi instancemi od okresního soudu až k tomu Ústavnímu a nevěřili vlastním očím, že se z Deklarace stala jen právně nevymahatelná úmluva, přestože dívají-li se na ni dnes nezávislí odborníci (naposledy třeba z Transparency International), řada z nich nevidí důvod, proč by vymahatelná být neměla. Souhlasíme a i po letech při čtení rozsudků stále nevěřícně kroutíme hlavou. Je nicméně třeba ocenit, že Moravskoslezský kraj i stát dohodu po celou dobu jejího trvání dodržovaly.

Společnost se mění. Daří se prosazovat udržitelné projekty

Uplynula spousta let a světová ekonomika i společnost prochází velkou transformací. Tam, kde jsme ještě před deseti lety museli vysvětlovat a přesvědčovat developery, že není dobré bez ladu a skladu stavět haly na zemědělské půdě a je třeba hledat kompromis s místními komunitami, dnes nezřídka sami investoři a stát, ať už z pragmatických důvodů nebo z přesvědčení, přicházejí s projekty ve vysokém standardu. Jejich součástí jsou obnovitelné zdroje i smysluplná kompenzační opatření v krajině a podpora rozvoje biodiverzity nebo místní komunity.

Tam, kde jsme dříve spolu s místními občany nebo samosprávami museli bojovat proti bezohlednému developmentu, dnes často pomáháme investorům vysvětlovat místním občanům a samosprávám záměry větrných parků nebo projektů s vysokou přidanou hodnotou, které směřují k dekarbonizaci naší ekonomiky a větší udržitelnosti.

V tomto kontextu nás začátkem roku 2024 oslovil také CzechInvest, se kterým jsme už dříve spolupracovali na přípravě projektu Podnikatelského parku Líně. Právě tam jsme mohli vidět velkou snahu státu vyjednávat se samosprávami a místními spolky o podobě projektu, navrhovat kompenzační opatření, řešit dopravní dostupnost i ochranu přírody a krajiny tak, aby mohla do České republiky přijít strategická investice v podobě gigafactory, zaměřené na výrobu baterií do elektromobilů. V Líních to bohužel nevyšlo, investor se nakonec rozhodl realizaci záměru odložit.

Dostáváme se tak zpět do současnosti, na začátek roku 2024. CzechInvest je v situaci, kdy vyjednává s investorem, který chce gigafactory přivést do Moravskoslezského kraje. Podle nám dostupných informací bylo prioritou státu a kraje umístit investici na brownfield. Rozsah projektu i požadavky investora na zónu však podle státu a regionální rozvojové agentury MSID neumožňují tyto dostupné lokality využít.

S vědomím existence Deklarace porozumění, která je od roku 2006 stále platná, jakkoliv její vymahatelnost české soudy dávno pohřbily, se na nás jako na Frank Bold Society CzechInvest obrátil, zda jsme ochotni jednat o podmínkách, za nichž by bylo možné prověřit lokalitu Dolní Lutyně pro případnou realizaci záměru, který bude směřovat k dekarbonizaci české ekonomiky.

Podmínky dohody jsou jasné a striktní vůči státu

S vědomím, že závaznost původní Deklarace porozumění je spíše v symbolické rovině a s čerstvou zkušeností ze spolupráce s CzechInvestem na projektu Podnikatelského parku Líně jsme na jednání přistoupili. Naším cílem bylo umožnit státu a kraji lokalitu prozkoumat s ohledem na tři naše zásadní požadavky:

      1. Průzkumné práce a studie musí dát odpověď na otázku, zda je investici možné realizovat při zachování nebo prohloubení ochrany ptačí oblasti a další chráněné přírody.
      2. Pokud by se ukázalo, že taková opatření nejsou možná, investice se nesmí realizovat. Klíčová v tomto budou stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny, která budou všechny strany respektovat.
      3. Strategická investice se musí týkat technologií s vysokou přidanou hodnotou, které budou směřovat k dekarbonizaci ekonomiky.

Všechny tyto podmínky se po několika týdnech vyjednávání (včetně komunikace s Agenturou ochrany přírody a krajiny) skutečně staly součástí nové, právně vymahatelné dohody. Jednoznačná vymahatelnost pro nás byla po zkušenosti s Deklarací porozumění při formulaci nové dohody klíčová. S potěšením můžeme konstatovat, že se jí podařilo dosáhnout. Pod dokument jsme se tak nakonec mohli podepsat společně s původními signatáři Deklarace porozumění, spolkem Děti Země, Spolkem Beskydčan a Spolkem Půda pro život.

Stát nyní může díky uzavření dohody zadat například zpracování biologického průzkumu, analýzy současného stavu kvality vod v ptačí oblasti a zejména studii proveditelnosti záměru strategického podnikatelského parku. To vše ukáže, zda je realizace vůbec možná, případně za přijetí jakých opatření. Pokud studie ukáží, že dodržení výše uvedených podmínek možné není – a budeme trvat na tom, aby v tom zásadní roli hrál postoj Agentury ochrany přírody a krajiny – stát se nejen v uzavřené dohodě, ale také přímo ústy ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely zavázal od realizace investice upustit.

Věříme, že příprava projektu ukáže, že došlo k velkému posunu v kvalitě spolupráce státu, investorů a veřejně prospěšných organizací na přípravě podnikatelských parků. Naším cílem není blokovat rozvoj České republiky, nikdy to tak nebylo. Průmysl se nemá zlikvidovat, ale musí se transformovat. Rozvoj musíme propojit s environmentální a společenskou odpovědností. Za to jsme jako Frank Bold řadu let bojovali doma i v Bruselu, mj. jiné v nové legislativě k ESG. Vyhráno ještě zdaleka není a ukazuje se v praxi, že cesta k dekarbonizaci ekonomiky a snižování emisí bude složitá. Jinou možnost ale nemáme, pokud chceme zachránit naše životní prostředí pro příští generace.

Pavel Franc

Další články:
20. dubna 2024 05:45
19. dubna 2024 05:59
18. dubna 2024 05:45
17. dubna 2024 06:01
16. dubna 2024 06:01

Online diskuse
USA čeká největší rojení cikád za desetiletí, mohou jich být biliony
21. dubna 2024 19:30

(ČTK) - Ve východní polovině Spojených států se pravděpodobně v nadcházejících týdnech objeví biliony cikád. Poprvé po více než 200 letech se tam ve stejném roce vyrojí dvě potomstva, která se vrací ve 13letých a 17letých cyklech. Podle agentury AP se čeká invaze hmyzu s ohlušujícím cvrkotem, jakou Američané nezažili po desetiletí.
(Celý text)

Zoo Brno rozmístila na Znojemsku další budky pro dudky
21. dubna 2024 15:49

BRNO (ČTK) - Pracovníci brněnské zoologické zahrady rozmístili na Znojemsku dalších šest dudníků, tedy speciálních ptačích budek určených pro dudky, kteří jsou v Česku silně ohroženým druhem. Celkem jich tak je na jihu Moravy rozmístěných 28, dosud se v nich vylíhlo několik desítek mláďat, informovala mluvčí zoo Věra Müllerová.
(Celý text)

Lávové tunely
21. dubna 2024 05:28

PRAHA (Ekolist) - Proudí jimi láva, která rychle odtéká ze sopky. Když sopka přestane být aktivní, nebo začne láva proudit jinudy, zůstane systém podzemního „potrubí“. Na východním svahu havajské Mauna Kea je takové potrubí možné prozkoumat.
(Celý text)

Čínská města se propadají kvůli čerpání vody a hmotnosti budov
21. dubna 2024 01:40

(ČTK) - Téměř polovina velkých čínských měst se propadá kvůli čerpání vody a zvyšující se hmotnosti rychle se rozrůstajících městských oblastí. Některá města se propadají velmi rychle - každé šesté tempem rychlejším než jeden centimetr za rok, uvedli vědci, které citoval zpravodajský server BBC News.
(Celý text)

Elektromobily by mohly v Norsku do roku 2026 vytlačit z vrcholu diesely
21. dubna 2024 01:30

(ČTK) - V Norsku, které je průkopníkem v odklonu od automobilů se spalovacími motory, se mohou elektromobily stát do roku 2026 největší kategorií osobních vozidel. Do roku 2030 budou tvořit více než polovinu všech automobilů. S odvoláním na vydanou prognózu norské silniční federace (OFV) o tom informovala agentura Bloomberg. V severské zemi už čtvrtinu vozů pohání baterie a letos by podle OFV měly v počtu předstihnout vozy na benzin.
(Celý text)

Ve Vyškově přibude u Lulečského potoka další mokřad i soustava tůní
21. dubna 2024 00:45

VYŠKOV (ČTK) - Ve Vyškově přibude u Lulečského potoka další mokřad a také soustava tůní, město chce zvýšit schopnost území zadržovat vodu a vytvořit nový biotop pro živočichy a rostliny. Město o tom informovalo na svém webu. V lokalitě mezi dálničním přivaděčem a rybníkem Kačencem už jeden biotop vznikl předloni.
(Celý text)

Na veletrhu Konopex v Ostravě se bude hovořit o využití konopí v medicíně
21. dubna 2024 00:39

OSTRAVA (ČTK) - O využití konopí v medicíně i o jeho legalizaci se bude hovořit na veletrhu Konopex, který se příští týden uskuteční v Trojhalí Karolina v Ostravě. Představí se na něm více než 100 vystavovatelů a v přednáškovém programu vystoupí 40 hostů, mezi nimiž budou například vědci či terapeuti. Sedmý ročník veletrhu se bude konat v novém a třikrát větším výstavním prostoru než dosud, sdělila za pořadatele Andrea Vojkovská.
(Celý text)

Jihočeští hygienici evidovali nejvíce případů lymeské boreliózy za poslední léta
21. dubna 2024 00:34

(ČTK) - Jihočeští hygienici letos zaznamenali nejvyšší počet případů lymeské boreliózy za poslední léta. Nemoc přenášenou klíšťaty evidovali u 87 lidí. Je to o 23 více než ve stejném období loni, informovala ředitelka jihočeské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.
(Celý text)

Vodohospodáři museli přestěhovat tři mraveniště kvůli stavbě nového vodojemu v Bílovci
21. dubna 2024 00:33

BÍLOVEC (ČTK) - Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) začala v Bravinném, místní části Bílovce na Novojičínsku, stavět nový vodojem. Stavba přijde téměř na 21 milionů korun a hotova bude příští rok. Vodohospodáři kvůli ní museli přestěhovat tři mraveniště chráněného druhu. ČTK to sdělil mluvčí SmVaK Marek Síbrt.
(Celý text)

Na jarní Floře Olomouc bude v expozici bonsají k vidění tis starý 500 let
21. dubna 2024 00:17

OLOMOUC (ČTK) - Tis starý více než 500 let bude k vidění v expozici bonsají, která bude v druhé polovině příštího týdne součástí jarní etapy mezinárodní výstavy květin Flora Olomouc. Novinářům to řekla ředitelka Výstaviště Flora Eva Fuglíčková. Areál Výstaviště Flora nedaleko centra Olomouce ožije výstavou květin od čtvrtka 25. dubna do neděle 28. dubna. Součástí jarní etapy Flory Olomouc budou zahradnické trhy, několik gastrozón a doprovodný program. Na jarní Floru dorazí do Olomouce tři stovky prodejců a vystavovatelů.
(Celý text)

Přerov bude mít první zelenou střechu na objektu města, bude na škole
20. dubna 2024 23:37

PŘEROV (ČTK) - Přerov bude mít první zelenou střechu na objektu města, půjde o Základní školu U Tenisu. Zelená vegetace na ní poroste v kontejnerech, sdělila ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová. Stavbaři začnou pracovat v červenci a do konce října by měla být střecha hotová. Náklady budou 6,2 milionu korun. Na rekonstrukci město požádalo stát o dotaci, která může činit až 85 procent nákladů.
(Celý text)

Francouzská policie rozbila síť obchodníků s chráněnými druhy
20. dubna 2024 18:43

(ČTK) - Síť obchodníků s chráněnými živočišnými druhy rozbila francouzská policie, která při zátahu zabavila mimo jiné i tarantule či tisícovku pavouků snovaček jedovatých známých jako černá vdova, informovala agentura AFP.
(Celý text)

Do Canal Grande v Benátkách vylili aktivisté zelenou a červenou barvu
20. dubna 2024 18:21

(ČTK) - Hlavní benátský kanál Canal Grande se včera odpoledne zbarvil do červených a zelených odstínů. Italská policie předpokládá, že se jedná o akci klimatických aktivistů ze skupiny Extinction Rebellion (Vzpoura proti vyhynutí), napsala agentura APA.
(Celý text)

Proč nárůst CO2 v atmosféře zhoršuje lesní požáry?
20. dubna 2024 15:27

PRAHA (Ekolist) - Celosvětový nárůst počtu lesních požárů v posledním desetiletí je často připisován teplejším a sušším podmínkám způsobeným změnou klimatu. Podle studie Kalifornské univerzity v Riverside za větší a častější lesní požáry může oxid uhličitý. A to tím, že podporuje růst rostlin.
(Celý text)

Jak probíhá výcvik psí jednotky?
20. dubna 2024 05:44

PRAHA (Ekolist) - Jak probíhá výcvik psí jednotky z Česká společnost ornitologická, která mimo jiné čerstvě pomohla odhalit traviče z Příbramska? Co je při jejich práci nejdůležitější?
(Celý text)

Z 800 000 PET lahví z oceánu vzniká dvanáctimetrová replika Eiffelovy věže
20. dubna 2024 01:25

(ČTK) - Jan Hřebabecký dostal od manželky před dvěma lety k Vánocům 3D tiskárnu. Nyní vede firmu 3DDEN, která vyrábí dvanáctimetrovou repliku Eiffelovy věže pro Olympijský festival v Mostu. Využívá k tomu materiál z vyhozených plastových lahví v oceánech. Na repliku se odhadem použije 800 000 PET lahví. To, že společnost zabývající se 3D tiskem využívá ke své výrobě udržitelné materiály, nebývá běžné, řekl ČTK Hřebabecký. Firma od svého vzniku vyráběla produkty například pro Sokolský běh republiky, Google nebo Dell. V budoucnu by zakladatel rád vytiskl z recyklovaného plastu dům.
(Celý text)

Lesy ČR vybudovaly u Nového Města pod Smrkem nový rybník Perlík
20. dubna 2024 01:20

(ČTK) - Novou retenční nádrž dokončily nedaleko Nového Města pod Smrkem na Liberecku Lesy ČR. Rybník Perlík na úpatí nejvyšší hory Jizerských hor - Smrku - za bezmála osm milionů korun, je jedním z projektů zaměřených na zadržení vody v krajině. Projekt spolufinancovalo ministerstvo zemědělství, uvedla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.
(Celý text)

Při akci Ukliďme Česko našli dobrovolníci v Brně na černé skládce trilobity
20. dubna 2024 01:06

BRNO (ČTK) - Dobrovolníci, kteří se na začátku dubna zúčastnili akce Ukliďme Česko, našli při likvidaci rozsáhlé černé skládky v Brně-Židenicích několik vyhozených destiček se zkamenělinami trilobitů. Zatím jde o letošní nejzajímavější nález, uvedli pořadatelé akce.
(Celý text)

V Zoo Ostrava začíná o měsíc dříve rozkvétat největší kolekce rododendronů
20. dubna 2024 00:49

OSTRAVA (ČTK) - Ostravská zoologická zahrada chystá komentované prohlídky ve svém Rododendron parku u expozice Čitván. V těchto dnech začínají rododendrony a azalky ve stohektarovém areálu zoo rozkvétat. Díky příznivému počasí je to zhruba o měsíc dříve než obvykle. Novinářům to dnes sdělila mluvčí zahrady Šárka Nováková.
(Celý text)

V Kovozoo ve Starém Městě ke Dni Země pokřtí sochu hrocha z kovového šrotu
20. dubna 2024 00:42

STARÉ MĚSTO (ČTK) - V Kovozoo ve Starém Městě na Uherskohradišťsku pokřtí v sobotu 20. dubna při oslavách Dne Země sochu hrocha vyrobenou z kovového šrotu. Celodenní akce nabídne také ekologickou olympiádu, ukázku kovošrotové techniky, zásahu hasičů nebo možnost vyzkoušet si práci kováře. Oslavy se v Kovozoo uskuteční popatnácté, areál bude otevřený od 10:00 do 18:00, sdělila Martina Juřenová ze skupiny REC Group, která areál provozuje.
(Celý text)

V Kovozoo ve Starém Městě ke Dni Země pokřtí sochu hrocha z kovového šrotu
20. dubna 2024 00:42

STARÉ MĚSTO (ČTK) - V Kovozoo ve Starém Městě na Uherskohradišťsku pokřtí v sobotu 20. dubna při oslavách Dne Země sochu hrocha vyrobenou z kovového šrotu. Celodenní akce nabídne také ekologickou olympiádu, ukázku kovošrotové techniky, zásahu hasičů nebo možnost vyzkoušet si práci kováře. Oslavy se v Kovozoo uskuteční popatnácté, areál bude otevřený od 10:00 do 18:00, sdělila Martina Juřenová ze skupiny REC Group, která areál provozuje.
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 2131 | Další
< zpět na titulní stranu

Reklama