titulní strana > tisková zpráva
Fórum pro udržitelný rozvoj se zaměřilo na aktualizaci Strategie udržitelného rozvoje ČR
23. dubna 2009 17:38
PRAHA (Rada vlády pro udržitelný rozvoj) - V Lichtenštejnském paláci v Praze se dnes uskutečnilo v pořadí již šesté Fórum pro udržitelný rozvoj, které svolal předseda Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR), premiér Mirek Topolánek. Tématem setkání byla letos výhradně aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR (SUR) a představení jejích prioritních os. Letošní Fórum pro udržitelný rozvoj se stalo významným mezníkem probíhající veřejné diskuze k tomuto dokumentu.

Fóra se zúčastnila také náměstkyně ministra životního prostředí Rut Bízková, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí Robin Schinko, náměstek ministryně zdravotnictví a hlavní hygienik ČR Michael Vít, náměstek ministra průmyslu a obchodu Erik Geuss a senátor Bedřich Moldan, který zde zastupoval Výbor pro strategii RVUR.

Účastníci se shodli na nutnosti rovnováhy ekonomického, sociálního a environmentálního pilíře udržitelného rozvoje v aktualizované SUR. Náměstkyně ministra životního prostředí Rut Bízková shrnula možnosti, jak mohou postupovat v době ekonomické recese spotřebitelé a výrobci. „Je třeba vždy vážit ekologickou, ekonomickou i sociální stopu naší činnosti. K nastartování rozvoje naší ekonomiky velice pomůže například pobídka stavebnictví, kterou nyní MŽP spustilo dotačním programem Zelená úsporám,“ řekla Bízková.

Náměstek ministra práce a sociálních věcí Robin Schinko představil základní nástroje podpory sociálního pilíře udržitelného rozvoje, kterými jsou opatření proti dlouhodobé nezaměstnanosti, prodloužení produktivního pracovního věku, boj proti chudobě a prorodinná politika.

Mezi priority Ministerstva průmyslu a obchodu v oblasti ekonomického pilíře udržitelného rozvoje patří podle náměstka Erika Geusse mimo jiné snižování administrativní zátěže podnikatelů.

Významným milníkům při zpracování aktualizace SUR ČR se ve své prezentaci věnoval Martin Smutný, zástupce společnosti Integra Consulting Services, která aktualizaci dokumentu zpracovává. V následujících prezentacích přiblížili jednotlivé prioritní osy SUR ČR jejich odborní garanti. Prioritními osami dokumentu jsou Populace, člověk a zdraví; Ekonomika a inovace; Rozvoj území; Krajina, ekosystémy a biologická rozmanitost; Stabilní a bezpečná společnost.

S metodami komunikace zavádění SUR ČR do praxe seznámil účastníky Fóra předseda Výboru pro komunikaci RVUR a ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR Petr Švec. „Pro aktualizaci SUR mají velký význam také informace o udržitelném rozvoji krajů i jednotlivých obcí. Praktické uplatňování SUR musí probíhat i přímo v území. Na každé úrovni je možné sledovat současné trendy, cíle a také vynaložené finanční prostředky. Metody a nástroje k realizaci této strategie máme k dispozici. Cílem implementace SUR by mělo být propojení těchto metod a o zpřístupnění informací na všech úrovních veřejné správy,“ řekl Petr Švec.

Fórum pro udržitelný rozvoj bylo zakončeno veřejnou diskusí. Další připomínkování SUR bude v následujícím období probíhat v krajích. Po zapracování připomínek a námětů odborné i široké veřejnosti a schválení Radou vlády pro udržitelný rozvoj se předpokládá předložení textu aktualizované SUR k posouzení a schválení vládě do 30. listopadu 2009.

Text SUR i přípravné studie k dopracování SUR jsou zveřejněny na http://www.mzp.cz/cz/sur.

Kontaktní osoba: Jaroslava Hlaváčková, e-mail: jaroslava.hlavackova@mzp.cz.
Další tiskové zprávy:
4. října 2022 11:00
30. září 2022 13:40
30. září 2022 10:56
30. září 2022 09:28
29. září 2022 13:59

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama