titulní strana > tisková zpráva
Komentář Dany Balcarové: Znečištění vod v Česku je alarmující. Piráti mají plán na zajištění kvalitní a dostupné vody pro lidi
13. září 2021
PRAHA (Česká pirátská strana) - Stav českých vod je alarmující. Podzemní i povrchové vody jsou znečištěny pesticidy. To říká tzv. Modrá zpráva, která je na dnešním programu vlády. Na zhoršující se situaci upozorňuje koalice Pirátů a Starostů opakovaně. Připravila proto plán na zajištění kvalitní pitné vody pro každého.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu byly v roce 2020 nalezeny pesticidy a jejich metabolity v 4059 vzorcích, což činí ohromujících 82 % všech odebraných vzorků. U podzemních vod zpráva uvádí, že limit alespoň jednoho ze sledovaných ukazatelů kvality vody byl překročen v 82,4 % pozorovaných pramenů nebo vrtů. Kvalita vod se zhoršuje – ani tato čísla nás nepřinutí změnit způsob zemědělského hospodaření?

Znečištění způsobují jak chemické látky a pesticidy, průmysl, tak i města a obce a působení klimatické změny. Zdroje podzemních a povrchových vod přitom mají zásadní význam pro zásobování obyvatel pitnou vodou.

Podle Pirátů je proto hlavní součástí adaptačních opatření ochrana zdrojů vody a jejich okolí. Zcela zásadní je pro nás zajištění zásobování občanů pitnou vodou dobudováním infrastruktury vodovodů a kanalizací a systematické vyhledávání nových zdrojů pitné vody. Voda pro lidi musí být dostupná, kvalitní a cenově přijatelná.
Další tiskové zprávy:
16. září 2021 21:15
16. září 2021 18:41
16. září 2021 15:28
16. září 2021 15:00
16. září 2021 13:55

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama