titulní strana > tisková zpráva
Výkonní ředitelé firem jednohlasně vyzývají vlády k odvážnějším krokům a konzistentní klimatické politice, uvádí nejnovější průzkum od UN Global Compact a Accenture
16. listopadu 2021
Praha (Accenture) - Výkonní ředitelé firem tvrdí, že ačkoliv soukromý sektor může mobilizovat kapitál, nasadit potřebné technologie a stát včele aktivit vedoucích ke splnění klimatických cílů, změna klimatu začala ovlivňovat podnikání a dodavatelské řetězce mnohem dříve, než se očekávalo

Pouze 18 % výkonných ředitelů si myslí, že s nimi vlády a tvůrci politik sdíleli dostatečně jasnou představu o tom, jakých kroků je třeba k dosažení cílů v oblasti udržitelnosti a změny klimatu, vyplývá z nejrozsáhlejší studie, kterou v oblasti udržitelnosti dosud provedly organizace United Nations Global Compact a společnost Accenture. Vedoucí představitelé firem zároveň bijí na poplach v souvislosti s brzkým nástupem problémů způsobených klimatem a požadují, aby vlády podnikly rozhodné kroky především v oblasti jasného stanovení cen uhlíku, investic do infrastruktury a finanční podpory umožňující přechod na čisté nulové emise v zemích tzv. „globálního Jihu“. Čas potřebný pro omezení růstu teploty max o 1,5 °C do roku 2030 se totiž krátí.

Samotná studie Climate Leadership in the Eleventh Hour přináší rozsáhlé rozhovory s více než 100 předními výkonnými řediteli a výsledky průzkumu mezi dalšími více než 1 100 výkonnými řediteli ze 113 zemí a 21 odvětví.

Z výsledků vyplývá, že vedoucí představitelé soukromého sektoru naráží ve své snaze urychlit prosazování klimatických ambicí na značné množství překážek. A to přesto, že téměř tři čtvrtiny z nich (73 %) pociťují rostoucí tlak na to, aby v tomto směru více jednali. Více než polovina (57 %) dotázaných výkonných ředitelů uvádí, že prioritizují přijetí opatření v oblasti klimatu i v době, kdy se teprve zotavují z pandemie covid-19.

“Firmy tak potřebují jasný signál od spotřebitelů, ale i od státu, že investice do udržitelnosti jsou jistou investicí, která přinese kýžené dopady jak na životní prostředí, tak i na hospodářské výsledky firem, říká Karel Kotoun, Senior Manažer v Accenture Česká republika.

„Business as usual“ už nepřichází v úvahu

Téměř polovina (49 %) dotazovaných výkonných ředitelů označuje za hlavní riziko přerušení dodavatelských řetězců v důsledku extrémního počasí, ale pouze 7 % z nich uvedlo, že více pokročili v zavádění systémů včasného varování, aby byli na riziko výskytu klimatických výkyvů lépe připraveni.

Kromě toho 71 % z nich také uvedlo, že ve své firmě aktivně připravují strategii pro dosažení cíle čistých nulových emisí, a 57 % se domnívá, že provoz jejich firem je v souladu se stanoveným cílem růstu teploty maximálně o 1,5 °C. Avšak pouhé 2 % těchto společností má tyto formální cíle potvrzené iniciativou Science Based Targets.

„Před námi jsou dvě možné cesty: Buďto naprosto chybný přístup spočívající v „business as usual“, nebo globální ekonomika, jenž chrání lidi, planetu a přírodní systémy, které nás živí,“ uvedla Sanda Ojiambo, generální a výkonná ředitelka UN Global Compact. „Business as usual“ už zkrátka nepřichází v úvahu. Z průzkumu mezi výkonnými řediteli je zřejmé, že podnikatelská komunita se necítí být dostatečně připravena řešit klimatickou krizi. Iniciativa UN Global Compact má zásadní roli – pomáhat firmám při vývoji praktických nástrojů a účinných osvědčených postupů, aby se mohly vypořádat s nadcházejícími výzvami, a zároveň zajistit, že budou moci spolupracovat s vládami při nastavování politik a regulací.“

Roste vliv zainteresovaných stran

Studie také poukazuje studie na vliv, který mají zainteresované strany na leadership v v případě podněcování aktivit souvisejících s dodržením klimatických cílů. V myslích výkonných ředitelů, kteří se zúčastnili COP26, došlo k výraznému posunu tématu investorů a kapitálových trhů – na žebříčku jejich priorit se toto téma posunulo z osmého místa v roce 2019 na první tři pozice. Tento trend je odrazem největšího skoku ve vlivu zainteresovaných stran od vzniku studie v roce 2007, a důvod je nasnadě – investoři vyvíjejí stále větší tlak na to, aby podniky dostatečně zmapovaly možná rizika a pochopily příležitosti, které představuje přechod na nulové čisté emise.

„Cíle udržitelného rozvoje a závazky Pařížské dohody nabízejí zcela jasný návod na to, jak by si podniky měly vést v oblasti klimatu a inovací potřebných k řešení těch největších globálních výzev. Ale vzhledem k tomu, že na splnění těchto cílů zbývá už jen málo času a fyzické dopady změn klimatu jsou citelné dříve, než většina šéfů firem očekávala, je třeba přijmout zodpovědnost a jednat,“ uvádí Peter Lacy, člen Global Management Committee a vedoucí globálních služeb v oblasti udržitelnosti a odpovědnosti ve společnosti Accenture. „Věda, ekonomika a data nám říkají, že když vedoucí představitelé propojí obchodní hodnotu s dopadem na udržitelnost a technologie, získají konkurenční výhodu.“Studie společnosti Accenture a UN Global Compact poukazuje na úsilí předních výkonných ředitelů, jež vynakládají pro navýšení rozpočtů na udržitelnost firmy, diverzifikaci provozů a pracovních sil či urychlení výzkumu a vývoje řešení, která budou odolná vůči změně klimatu. To povede také k vyšším standardům odpovědnosti. Ačkoli téměř dvě třetiny (65 %) vedoucích představitelů firem již prosazují nová „čistá nulová“ řešení a obchodní modely, aby splnili své cíle, pouze 16 % výkonných ředitelů uvedlo, že vyspělost těchto řešení je nyní v již pokročilé fázi.

„Výkonní ředitelé si zvykli říkat, že relevantní technologie jsou zatím v plenkách. No, nyní jsou již vyspělé. Nebo říkali, že investoři a kapitálové trhy nejsou plně srozuměny s daty o ESG. Nyní však již jsou. To, čeho se nám teď prostě nedostává, je čas. Vlády musejí jednat a šéfové firem jsou připraveni se do toho pustit. A nejde jen o to udělat správnou věc – v sázce je i skutečná obchodní hodnota,“ dodává Peter Lacy.

Zasedání COP26 představuje klíčový okamžik pro změnu v oblasti udržitelnosti. Pokud jde o mezinárodní spolupráci při řešení klimatické krize, jsou představitelé podnikatelské sféry opatrně optimističtí, a proto vyjednavačům zdůrazňují pět zásadních požadavků, které jim pomohou přijmout potřebná opatření a splnit cíle závazků Pařížské dohody. Jedná se o tyto požadavky:
1. Sladit vnitrostátně stanovené příspěvky (NDC) s trajektorií oteplování o 1,5 °C.
2. V souladu s Pařížskou dohodou posílit celosvětovou spolupráci v oblasti mechanismů stanovení cen uhlíku.
3. Dodržet či překročit cíl financování 100 miliard USD pro země tzv „globálního Jihu“ a pomoci jim tak přijmout potřebná klimatická opatření.
4. Zavést společné normy ochrany biologické rozmanitosti a způsoby řešení, které budou v souladu s přírodou.
5. Zvýšit zapojení podniků do tvorby politik v oblasti klimatu a podpořit vzájemnou spolupráci.
„Vzhledem k tomu, že čelíme trojímu ohrožení planety – klimatické krizi, krizi biodiverzity a krizi znečištění – musíme si nastavit vyšší ambice a urychlit přijetí potřebných opatření. Soukromý sektor má v našem společném úsilí o vybudování udržitelného světa zvláštní odpovědnost a musí jednat na základě závazků s důvěryhodnými časovými lhůtami, cíli a plány. Máme na to, abychom splnili plány Agendy 2030 a Pařížské klimatické dohody, bude však zapotřebí plného nasazení každého z nás,“ uzavřela zástupkyně generálního tajemníka OSN, Amina J. Mohammed.

Více informací naleznete na stránkách http://www.accenture.com/ungc a
https://www.unglobalcompact.org/library/5976

O výzkumu:
Studie United Nations Global Compact – Accenture CEO 2021 představuje více než desetiletý výzkum v oblasti udržitelného podnikání. Spolu se Zprávou o pokroku v rámci iniciativy UN Global Compact tvoří dosud nejkomplexnější výzkum o přínosu podnikání k Cílům udržitelného rozvoje. V tomto speciálním vydání studie, která obsahuje světově nejrozsáhlejší program průzkumu mezi výkonnými řediteli v oblasti udržitelného rozvoje, přináší 1 232 výkonných ředitelů ze 113 zemí a 21 odvětví svůj autentický, nefiltrovaný pohled na přispění soukromého sektoru k opatřením v oblasti klimatu.

O iniciativě United Nations Global Compact
Iniciativa United Nations Global Compact je zvláštní iniciativou generálního tajemníka OSN vyzývající obchodní společnosti po celém světě, aby přizpůsobily své činnosti a strategie deseti zásadám v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci. Ambicí je urychlit a rozšířit kolektivní globální dopad podnikání dodržováním deseti zásad a naplňováním cílů udržitelného rozvoje prostřednictvím odpovědných společností a ekosystémů, které umožňují změnu. S více než 13 000 podniky a 3 000 nepodnikatelskými signatáři z více než 160 zemí a 69 lokálními sítěmi je UN Global Compact největší světovou iniciativou v oblasti udržitelného rozvoje firem - jedna globální dohoda sjednocující podniky pro lepší svět. Pro více informací sledujte @globalcompact na sociálních sítích nebo navštivte unglobalcompact.org.

O společnosti Accenture
Accenture je globální společnost poskytující profesionální služby v oblasti digitalizace, cloudu a kybernetické bezpečnosti. Díky propojení zkušeností a specializovaných dovedností ve více než 40 průmyslových odvětvích nabízíme služby v oblastech poradenství & strategie, Interactive, Technology a Operations – a to díky podpoře největší celosvětové sítě Advanced Technology a Intelligent Operations center. Našich 624 000 zaměstnanců využívá možnosti nejnovějších technologií i lidské vynalézavosti v práci pro klienty ve více než 120 zemích. Díky síle změn vytváříme hodnoty a zvyšujeme úspěšnost našich klientů, lidí, akcionářů, partnerů i celé společnosti. Navštivte nás na www.accenture.com nebo https://www.accenture.com/cz-en/about/company/newsroom.
Další tiskové zprávy:
21. ledna 2022 07:42
21. ledna 2022
21. ledna 2022
20. ledna 2022 14:30
20. ledna 2022 10:30

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama