titulní strana > tisková zpráva
Nevládní organizace vyzývají předsednické trio EU včetně ČR: Máte šanci snížit ceny energií, musíte ale najít shodu na odvážných řešeních
21. ledna 2022 07:42
PRAHA/PAŘÍŽ/STOCKHOLM (Hnutí DUHA) - Při příležitosti schůze Rady ministrů životního prostředí a energetiky EU vyzvaly evropské nevládní organizace vlády předsednického tria EU včetně české, aby našly shodu na odvážné klimatické a energetické politice [1]. Zásadní je, aby politiky balíčku Fit for 55 braly ohled na zranitelné domácnosti a zapojily do energetické transformace nejširší veřejnost. Toho lze dosáhnout pomocí masivních investic do úspor energie a obnovitelných zdrojů, které sníží spotřebu stále dražších fosilních paliv.

Francouzské, české, švédské a slovinské organizace zároveň apelují na vlády tří předsednických zemí, aby pracovaly v zájmu všech Evropanů, nikoli v zájmu vlastního průmyslu a nedaly se zlákat falešnými řešeními v podobě zemního plynu nebo nových jaderných zdrojů. Spoléhat na stále dražší zemní plyn jako hlavní náhradu uhlí nebo na budoucí jaderné bloky znamená prodražovat a odkládat řešení klimatické krize do doby, kdy už bude příliš pozdě. Organizace proto varují jak francouzské, tak i české a švédské předsednictví před zdržováním a rozmělňováním evropské klimatické legislativy v klíčovém okamžiku, kdy je nutné najít dohodu na balíčku Fit for 55 a začít ho uvádět v život.

Ondřej Pašek, energetický expert Hnutí DUHA, řekl: „Česká vláda má díky předsednictví jedinečnou šanci sehrát historickou úlohu při domlouvání evropské klimatické legislativy a zároveň pomoci českým domácnostem tvrdě zasaženým rostoucími cenami fosilních paliv. Aby tuto šanci naplnila, musí najít shodu na podmínkách a financování úspor energie a komunitních obnovitelných zdrojů tak, aby výhody z balíčku Fit for 55 mohli využít všichni Evropané, zejména ti, kteří si to dnes nemohou dovolit.“

Olivier Guérin z organizace Réseau Action Climat France, řekl: „Francouzská zkušenost s nákladnou a opakovaně odkládanou výstavbou jaderných elektráren dokazuje jedno: jaderná energie nemůže být řešením klimatické krize, a to ani v přechodném období. Francouzská ani česká vláda by neměly zneužívat předsednictví k prosazování domácí jaderné agendy na úkor zájmu všech Evropanů na rychlém přechodu k bezemisní energetice.”


Kontakty:
Ondřej Pašek, energetický expert Hnutí DUHA, ondrej.pasek@hnutiduha.cz, 608 381 602
Olivier Guérin, Réseau Action Climat – France, olivier.guerin@reseauactionclimat.org, +33 6 77 49 16 51

Poznámky:
[1] Prohlášení „Nastupující předsednické trio musí chránit klima a vyhnout se falešným řešením“ je přílohou tiskové zprávy a bylo dnes odesláno ministrům, účastnícím se Rady EU za Francii, Česko a Švédsko. Prohlášení podpořily také nevládní organizace ze Slovinska, předcházející předsednické země. Ke stažení je k dispozici na adrese https://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2022/01/prohlaseni_nevladnich_organizaci_-_predsednicke_trio_a_fit_55.pdf
Další tiskové zprávy:
17. května 2022 11:46
17. května 2022 11:14
17. května 2022 08:05
16. května 2022 09:37
16. května 2022

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama