titulní strana > tisková zpráva
Město Skuteč zásadně sníží produkci odpadů
5. května 2022
Pardubice (meneodpadu.cz ) - Město v rámci proměny odpadového hospodářství:

- spustilo pohodlný systém sběru tříděného odpadu – s pomocí sběru nádob takzvaně dům od domu pro plast a papír. Občané pro tento účel dostali od města speciální popelnice. Celkem šlo o cca 1500 sběrných nádob. Jde o adresný, tedy ne-anonymní sběr, a tak se občané chovají se k odpadům zodpovědněji.

- zavedlo evidenční systém – město s jeho pomocí může přesně sledovat množství vytříděného papíru či plastu. Systém, který se jmenuje ECONIT je součástí partnerství města a společnosti JRK, která novinky v odpadech ve Skutči zavádí. Funguje jednoduše; hardwarová část představuje nástroj na sběr dat – tedy mobilní terminál, který pomocí RFID (radiofrekvenční) technologie skenuje kódy, a ta softwarová zase pracuje s daty. Technologie je přizpůsobená na míru Skutči.

- začalo evidovat jednotlivé výsypy – to je možné právě díky evidenčnímu systému. Město ve spolupráci se svozovou společností umístilo RFID čipy na sběrné nádoby s komunálním odpadem. Díky propojení s evidenčním systémem je možné sledovat, kdy byla nádoba vysypána. Lze tak efektivněji pracovat s frekvencí svozů. Ta už nyní – po zavedení systému – mohla být zvýšena z týdenní na čtrnáctidenní. To přináší úspory.

- vyměnilo nádoby ve sběrných hnízdech – výměna probíhala společně s distribucí nádob domácnostem. Nyní tak budou ve sběrných hnízdech, místo takzvaných zvonů, nádoby o objemu 1100 litrů. Jejich svoz bude efektivnější, kdy odpad bude také evidován pomocí RFID čipů. Taková optimalizace povede k dalším úsporám.

- zavedlo evidenci na sběrném dvoře – domácnosti dostaly kartičku s přiřazeným kódem. Když občané přinesou na sběrný dvůr odpad, obsluha ho zváží, naskenuje kartičku a kód přiřazený k odpadu. Dvě pípnutí terminálu přinesou všechny podstatné informace – kdo a kdy jaký odpad donesl a kolik ho bylo. Dojde tak k zjednodušení a zrychlení administrativy, jež s tím byla spojena. Především však bude mít město veškeré informace o odpadu, který je na sběrném dvoře. Společně s údaji o obsahu jednotlivých výsypů, tak budou mít ve Skutči absolutní přehled o odpadech. A vzhledem k tomu, že jde o systém adresný, omezí se možnost zneužití sběrného dvora případnými nepoctivci.

„Proměna nakládání s odpady je pro Skuteč velmi důležitá. Budeme díky tomu lépe připraveni na novou odpadovou legislativu,“ vysvětluje místostarosta obce Jaroslav Hetfleiš a doplňuje: „Podstatné však je, že díky této proměně dosáhneme velkých úspor, což je samozřejmě dnes – v době, kdy ceny energií a dalších vstupů letí raketově nahoru – pro město zásadní.“
Další tiskové zprávy:
29. června 2022 15:27
29. června 2022 14:09
29. června 2022 00:05
29. června 2022
28. června 2022

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama