titulní strana > tisková zpráva
Územní rozhodnutí pro dálkové vedení od Temelína bylo zrušeno
18. září 2023 00:14
(Děti Země) - Děti Země, tři osoby a čtyři obce uspěly se svými rozklady


Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš na základě osmi rozkladů zrušil dne 1. září 2023 územní rozhodnutí ministerstva z 3. února 2022 o umístění vysokonapěťového dálkové vedení pro 400 kV z obce Kočín u JE Temelín do obce Mírovka délky téměř sto dvacet dva kilometrů, neboť na základě požadavků některých odvolatelů došlo ke změnám v pěti závazných stanoviscích.

Řízení tak po sedmi a půl letech od podání žádosti firmou ČEPS, a. s., dále pokračuje. Děti Země považují postup ministra za očekávatelný a logický.

„Když jsme na konci března 2022 náš blanketní rozklad doplňovali o důvody, v nichž jsme žádali přezkum více než čtyřiceti závazných stanovisek a navrhli jsme změnit několik jejich podmínek, tak jsme čekali, že výsledky těchto přezkumů budou do čtyř měsíců a rozhodnutí bude za další dva měsíce.

Nakonec rozkladové řízení trvalo rok a půl a ke změnám došlo v pěti stanoviscích, což je úspěch,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Z rozhodnutí ministra vyplývá, že Ministerstvo zemědělství do dvou stanovisek na ochranu okraje lesa a lesní půdy doplnilo čtyři nové požadavky, Ministerstvo životního prostředí ve stanovisku na ochranu zemědělské půdy pět požadavků změnilo, Krajský úřad Jihočeského kraje ve stanovisku na ochranu významných krajinných prvků šest požadavků zrušil a jeden změnil a Krajský úřad Kraje Vysočina ve stanovisku na ochranu krajinného rázu jeden požadavek zrušil.

Ministr se pak dalšími námitkami nezabýval, takže je musí řešit MMR.

„Zdlouhavost územního řízení vyplývá z nedostatků žádosti firmy ČEPS, která ji musela doplňovat a zužovat, takže ministerstvo řízení šestkrát přerušilo.

Dalším důvodem je složitost záměru, takže MMR trvalo jeden a půl roku po shromáždění všech podkladů, než bylo v únoru 2022 územní rozhodnutí vydáno.

Rozkladové řízení pak probíhalo další rok a půl, než se odhalily vady pěti závazných stanovisek,“ popisuje průtahy řízení Patrik.

Podle Patrika není zřejmé, jak by řízení o povolení výstavby podobného vysokonapěťového dálkového vedení probíhalo podle nového stavebního zákona, který má žadateli zaručit vydání jednoho souhrnného povolení asi do jednoho roku od podání žádosti, pokud jen územní řízení pro toto vedení probíhá zatím více než sedm let.

„Děti Země se také spolu s dalšími českými a rakouskými spolky od června 2021 účastní územního řízení pro pátý jaderný blok v Dukovanech a územního řízení o umístění silnic v jeho okolí.

Předběžně by MMR mělo obě rozhodnutí vydat do konce října, ale termín se může ještě znovu výrazně posunout,“ připomíná Patrik.

Nový jaderný blok má podle vlády stát asi 160 miliard korun a má se stavět v letech 2029-2036. Pokud by k výstavbě došlo, tak podle Děti Země mohou být náklady i dvakrát vyšší a stavět se může i o polovinu déle.


* * * * * * * * * * * *


Průběh územního řízení o umístění záměru „V406/407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV“ délky 121,65 km, který má vést z Jihočeského kraje do Kraje Vysočina (zatím 7,5 let)


22.01.2016 = ČEPS, a. s., zasílá žádost na MMR o vydání územního rozhodnutí
29.01.2016 = MMR řízení přerušuje (1)
23.09.2016 = MMR řízení přerušuje (2)
16.11.2016 = MMR řízení přerušuje (3)
03.01.2017 = MMR řízení přerušuje (4)

30.06.2017 = MMR řízení přerušuje (5)
12.09.2017 = ČEPS, a. s., doplňuje žádost
05.10.2017 = MMR oznamuje zahájení řízení
16.11.2017 = Děti Země zasílají vyjádření
16.11.2017 = probíhá ústní jednání

15.05.2018 = MMR řízení přerušuje (6)
16.02.2019 = ČEPS, a. s., zasílá žádost o změnu umístění stožáru č. 77
18.06.2019 = ČEPS, a. s., zasílá žádost o změnu umístění stožáru č. 99
27.04.2020 = MMR povoluje změnu umístění stožárů č. 77 a č. 99
16.11.2020 = MMR sděluje, že spis byl doplněn a že je možné se k němu do 30 dní vyjádřit

03.02.2022 = MMR vydává územní rozhodnutí
09.03.2022 = Děti Země zasílají blanketní rozklad
21.03.2022 = Děti Země zasílají doplnění rozkladu o důvody
24.03.2022 = MMR sděluje, že bylo zasláno osm rozkladů a že je možné se k nim do 5 dní vyjádřit
10.05.2023 = MMR sděluje, že k výsledkům přezkumu závazných stanovisek je možné se do 10 dní vyjádřit

01.09.2023 = ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš územní rozhodnutí ruší a řízení vrací zpět na MMR
Další tiskové zprávy:
24. června 2024 13:41
24. června 2024 11:12
24. června 2024 10:38
20. června 2024
20. června 2024

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama